menu denk mee beslis mee maak mee

Amateurkunstfestival 2017

De kruisbestuiving van disciplines geïnspireerd...

stichting Ondersteuning Leidse Amateurkunst Festivals
30 maart 2017 tot 29 oktober 2017
beeldend 3D, dans, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

In wankele Harmonie

Door Frits van van Oosten op di 4 jul

Dat het LAF pas eind oktober plaats vindt, weerhoudt de meeste deelnemers er niet van nu al volop bezig te zijn met hun voorstelling. En omdat de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Amateurkunstfestival 2017

De kruisbestuiving van disciplines geïnspireerd door "De STIJL"

afbeelding van Frits van van Oosten

Ingediend door:

Frits van van Oosten

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Is het gebruik van een spiegeltent (jugend stijl) voor muziek en theater een goed idee?

Wat ga je doen?: 

In een proces van ruim een half jaar werken we toe naar een festival in oktober 2017. Gedurende het eerste halfjaar gaan amateurgroepen uit verschilende disciplines (muziek, theter, dans, film, beeldende kunst) samenwerken om uiteindelijk op het festival nieuwe vormen van amateurkunst te kunnen presenteren. Op het festival zullen tenminste 40 amatergroepen cross-over-presentaties verzorgen. Het thema van het festival sluit aan op de herdenking van 100 jaar 'De Stijl", deelnemers laten zich inspireren door de samenwerkingsgedachte van deze kunstenaarsgroep, ontstaan in Leiden. De Stijl kenmerkte zich door samenwerking tussen verschillende disciplines en een sterk idealistisch streven.

Bijzonder is de medewerking van scholieren ( buiten schooltijd). Het geheel wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.

De samenwerking én de artistieke vormgeving van het festival-zelf wordt ondersteund door een proffesionele regisseur, Natasha Schulte. Zij is artistiek leider van een professioneel theatergezelschap in Leiden en heeft veel ervaring met de artistieke begeleiding van amateurgroepen en de samenwerking tussen groepen.

 

 

Hoe ga je te werk?: 

De kruisbestuiving van verschillende disciplines van amateurkunstenaars is het centrale doel van het festival. Vanaf het voorjaar tot aan het festival werken we samen met de amateurgroepen om deze kruisbestuiving mogelijk te maken. Dit proces wordt ondersteund door een professionele regisseur, Natasha Schulte. Zij kan de amateurgroepen ondersteunen bij de, voor hen vaak nieuwe, vormen van gezamenlijk optreden voor een groter publiek dan het eigen vertrouwde publiek. Afgeleid van dit centrale doel ontstaat er samenwerking tussen amateurgroepen en professionele kunstenaars. Het festival leidt er toe dat amateurkunst wordt gestimuleerd en kwalitatief wordt verbeterd.  

De festivalorganisatie begint zonder dat er één amateurgroep al aan het festival is verbonden,we houden drie inspiratie-avonden waar ook tijd is voor een speed-date om een samenwerkingspartner te vinden van een andere discipine. Als het lastig is om een partner te vinden treedt de organisatie op als "makelaar" en zoekt een wel geschikte en gemotiveerde partner in het bestand van 200 amateurgroepen in de Leidse regio.  Amateurgroepen worden enthousiast gemaakt door deze avonden, door de beschikbare informatie, de nieuwsbrieven, het moodboard én het perspectief van een gratis optreden met een nieuwe, enthousiaste "partner".

Het festival is het resultaat van een proces van 15 - 20 koppels van twee of meerdere partners die gedurende maanden hebben gewerkt om samen iets ieuws te kunnen laten zien, van amateurs uit verschilende disciplines met één resultaat. Een resultaat dat, mede dankzij de professionele begeleiding van een ervaren regisseur, bovendien kwaliteit heeft en heel goed toonbaar is voor een groter publiek. 

Met wie werk je samen?: 

In de eerste plaats de samenwerking tussen amateurkunstenaars met andere disciplines. Voorts de samenwerking tussen amateur- en professionele kunstenaars. Het festival staat in het teken van "100 jaar De Stijl". Tegen deze achtergrond is er nauwe samenwerking en afstemming met de anders culturele organisaties in Leiden, zoals de Lakenhal, De Droomfabriek, PS-theater, De Nobel. De Leidse cultuurmakelaar neemt het festival op in het jaarprogramma herdenking De Stijl.

Uit een interview van Natasha,regisseur

De amateurgroep-zelf is het allerbelangrijkste,de regisseur reageert op wat er al aanwezig is. De regisseur heeft misschien iets meer overzicht, maar al het andere doen de groepen zélf. Er zijn geen amateurgroepen ‘die niet veel voorstellen’. Een presentatie kan ook heel ontwapenend zijn, vol breekbaarheid, prachtig zonder pretentie, authentiek. Mensen laten opbloeien, dát moet een regisseur willen bereiken. Heb dus niet al te hoge ambities, maar breng het terug naar de kern, de eenvoud, dat geeft een prachtig resultaat. Een regisseur brengt groepen in hun eigen kracht, soms door te vereenvoudigen om het verhaal beter over te laten komen. Ik probeer zelfvertrouwen te geven, vaak zijn de ingrediënten al aanwezig om het mooi te laten worden. De amateurgroep-zelf is het allerbelangrijkste, de regisseur reageert op wat er al aanwezig is. De regisseur heeft misschien iets meer overzicht, maar al het andere doen de groepen zélf. Er zijn geen amateurgroepen ‘die niet veel voorstellen’. Een presentatie kan ook heel ontwapenend zijn, vol breekbaarheid, prachtig zonder pretentie, authentiek. Mensen laten opbloeien, dát moet een regisseur willen bereiken. Heb niet al te hoge ambities, maar breng het terug naar de kern, de eenvoud, dat geeft een prachtig resultaat. regie is dus niet eng! Een regisseur brengt groepen in hun eigen kracht, soms door te vereenvoudigen om het verhaal beter over te laten komen. Ik probeer zelfvertrouwen te geven.

Nu is de beschikbare ruimte op!

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het Leids amateurkunstfestival wordt éénmaal per twee jaar gehouden, telkens met een ander thema. In de eerste drie edities was de samenwerking tussen koren en orkesten nog beperkt. In het festival 2017 is er voor gekozen tot een veel bredere samenwerking over te gaan en alle kunstdiscipines bij het festival te betrekken en zo crossovers te bereiken van 30 - 40 amateurgroepen: orkesten, theatergroepen, dansgroepen, koren, beelende kunstenaars.

 

Toelichting op de bijzondere aspecten van het geheel in 2017. Dit festival gaat geheel uit van de kansen en mogelijkheden van amateurgroepen, er is niet een van bovenaf opgelegd systeem of een opgelegde strakke kwaliteitsnorm. Het gaat om samenwerking tussen verschillende disciplines in de aanloop naar het festival, het samenwerkinsgproces (gedurende een half jaar) mondt uit in de presentaties tijdens het festival.  In deze periode organiseert het bestuur minimaal 4 keer een bijeenkomst voor alle amateurgroepen ter inspiratie en daarnaast begeleidt de professionele regisseur gedurende deze periode de koppels van samenwerkende groepen. De regisseur begeleidt op basis van de bovenstaande visie ( zie interviewtekst) en kan elk koppel indien nodig tweemaal intensieve begeleiding bieden. Het geheel mondt uit in presentaties van koppels tijdens het festival. Tijdens de festivaldagen zijn er de overige activiteiten voor amateurgroepen: de Stadsparade, de tentoonstelling, de amateukunstmarkt, de workshops en masterclasses.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 festvaldagen 500 500
3 workshops   75
3 masterclasses   75
1 parade 100 2000
1 amateurkunstmarkt 35 400
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dat veel mensen actief amateurkunst beoefenen, in veel verschillende disciplines, willen we op een aantrekkelijke en professionele wijze voor het voetlicht brengen, als stimulans, als promotie, maar ook als verhoging van de kwaliteit. Samenwerking met een andere discipline is de vorm waarin we deze doelstellingen vormgeven.  Het beschikbaar stellen van een "Spiegeltent", vrijwel geheel gesubsidieerd door de gemeente Leiden, is een mooi middel geheel passend in de periode van 100 jaar geleden, de periode van De Stijl, tussen de twee wereldoorlogen. Deze kunstenaarsgroep, in Leiden ontstaan, besefte dat samenwerking noodzakelijk is om tot een betere wereld te komen. Dat adagium geldt nu nog steeds en inspireert ook nu de amateurkunstenaars.

Die inspiratie is richtinggevend, het thema is een kapstok, géén van boven opgelegd keurslijf.  Het gaat, met name bij muziek, om de periode van het interbellum, 100 jaar geleden, in die periode gebeurde er veel, onder andere de oprichting van de Stijl, de opkomst van het kubisme, de ontwikkeling van de Jazz, de Jugendstiel, maar vooral de samenwerking tussen kunstenaars van verschilende disciplines, strevend naar betere resultaten, idealistisch strevend naar een betere wereld. Een spiegeltent past hierin en is  niet veel duurder dan een grote zaal-met-podium-en-bar voor meerdere dagen en avonden, maar wel heel laag-drempelig.

Het bijzondere is dat de samenwerking in het komende halfjaar intensief is.

Begroting: 

De totale kosten van het festival bedragen ruim € 70.000,--. De gemeente Leiden heeft een toezegging gedaan van € 10.000,--. Bij enkele fondsen vragen we een bijdrage aan naast de eigen bijdrage van de festivalorganisatie-zelf uit kaartverkoop en sonsoring. Het ziet er naar uit dat het Fonds 1818 een bijdrage zal doen van € 15.000,--. In de bijlage is de begroting opgenomen. Aan het fonds cultuurparticipatie wordt een bijdrage gevraagd van € 10.000,--

Locatie(s): 
Lammermarkt Leiden

Uitslag Beslis mee

FCP41
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 116 gestemd
totaal91
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In de eerdere edities was de samenwerking tussen koren en orkesten nog beperkt. In het festival 2017 is gekozen om tot een veel bredere samenwerking over te gaan en meer kunstdisciplines bij het festival te betrekken en zo crossovers te bereiken van 30-40 amateurgroepen: orkesten, theater- en dansgroepen, koren, beeldende kunstenaars. Ik vind het positief dat jullie met dit concept een concrete impuls willen geven aan de versterking vh cultuurklimaat in Leiden. De doelen zijn helder en de koppels van verschillende partners die in een redelijke tijd samen tot iets nieuws komen rondom De Stijl (mogelijk getoond in een Spiegeltent) vind ik verfrissend. Zowel de inhoudelijke waarde als de samenwerking komen hierin duidelijk tot uiting. Veel succes met de uitvoering van jullie project!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het Leids Amateurkunstfestival zal geen eenmalig evenement zijn, maar de climax vormen van een experimentele, ambitieuze, maar vooral interessante samenwerking. Interessant om dat het niet alleen een kruisbestuiving is tussen de disciplines, maar ook tussen de verschillende generaties, de amateurs, vrijwilligers en professionals. Door de werkwijze zal het project kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van de amateurgroepen. De periode van De Stijl biedt een inspirerende bron en zal samen met de artistieke visie van de professionele begeleiding en de samenwerking van de culturele organisaties zorgen voor samenhang en het niveau op een hoger plan brengen. Mijn verwachting is dat de impact het festival zal overstijgen. Ik zie uit naar de verslaglegging in de blog. 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Frits, ik begrijp dat jullie graag naar de Beslis mee fase willen, maar het invoeren van de modelbegroting behoort tot een voorwaarde om toegelaten te worden. Daarin kan je dan gelijk het punt van Giovanni meenemen. Tevens adviseer ik je om nog even te kijken naar de criteria in de regeling en de laatste inhoudelijke vragen die ik je heb gesteld. Dit zijn geen punten van kritiek, maar ter verheldering van jullie artistieke visie en concrete plannen, zodat wij een zo goed mogelijk oordeel kunnen vellen over het project. Het zou jammer zijn wanneer het project voortijdig afgewezen wordt op technische gronden. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Hi,

Ik keek ook nog even naar jullie begroting. Wat me daarin opvalt is dat ik de FCP-bijdrage niet concreet kan terugvinden in het dekkingsplan. Zouden jullie dat ook nog kunnen verduidelijken?

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Frits, ik had even je eerste reactie op de vragen van Debora en Giovanni afgewacht om te reageren, maar zie dat je nu al een verzoek hebt gedaan voor de beslis mee fase. De omschrijving is echter nog te algemeen van aard om goed te kunnen beoordelen in hoeverre er sprake is van vernieuwing in jullie werkwijze. Ik zou je willen adviseren om de denk meefase nog even optimaal te benutten en in de linkerkolom wat meer inzicht te bieden in het creatieve proces dat aan het festival vooraf gaat; op welke manier gaan jullie met het thema aan de slag, hoe vaak komen de groepen samen, welke visie heeft Natasha met het oog op de beoogde samenwerking en impact op de langere termijn? Een projectplan uploaden hoeft niet, de aanvraag wordt beoordeeld op de tekst in de linkerkolom. Succes!

afbeelding van Lidian Fleers

Nog een paar tips om je project inzichtelijker te maken: 

- vraag deelnemers aan het project en bijvoorbeeld de regisseuse om op dit platform te reageren; wat biedt dit project hen dat uniek is en inspeelt op hun wensen of behoeften? 

- een spiegeltent is een bijzondere locatie en een belevenis op zich, maar ook kostbaar en biedt wellicht niet voor alle optredens uitkomst. Daarnaast past de vorm van de spiegeltent mijn inziens niet bij de Stijl. Zijn er mogelijk ook bestaande gebouwen (naast de Lakenhal) of woonhuizen in Leiden die kunnen inspireren? Het oude politiebureau en het Achmea gebouw bij het station zijn wellicht een prikkelende achtergrond voor een productie op locatie...

afbeelding van Jacowies Surie

Kan je een profielfoto plaatsen van het festival of van de spiegeltent? Dan valt het hier beter op!

 

afbeelding van Frits van van Oosten

Dag beste Giovanni en Debora,

 

Hartelijk dank voor de inhoudelijke reacties! Een korte reactie (een projectplan is beschikbaar en kan ik toesturen). Het thema van het festival sluit nauw aan bij de stedelijke en landelijke herdenking van De Stijl. We maken deel uit van het Leidse programma van de Lakenhal en de cultuurmakelaar van Leiden. 

De Spiegeltent heeft een prima uitstraling uit het interbellum,heeft een podium, een dansvloer en een bar, maar ja, de akoestiek?  

Het nieuwe van het festival is de samenwering tussen verschillende disciplienes van amateurkunstenaars: koren met dansers, theater met filmers, beeldende kunstenaars met orkesten, etc.

De professionele regisseur kan starten in het voorjaar 

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op JMHM. De komende weken denk ik ook met jullie mee en geef tips om te komen tot een kansrijke aanvraag. 

De hoofdlijnen klinken veelbelovend en het thema roept veel beelden bij me op. Maar ik laat me graag voeden door jullie beelden over de vorm waarop je het onderwerp laat terugkomen in het begeleidingstraject van de amateurgroepen en de wijze waarop je partners uit andere domeinen betrekt, bijv. historische verenigingen of architecten. Diverse musea in het land stellen in 2017 ook De Stijl centraal. Wellicht kunnen jullie aansluiting vinden bij De Lakenhal?
Zien jullie zelf ook zulke mogelijkheden? Of heb je zelf nog wildere ideeën? 
afbeelding van Debora van Stenis

Dag Frits!

Welkom op dit JMHM platform. Even voorstellen. Ik ben Debora van Stenis en ben jullie JMHM-coach tijdens de denk mee fase. Ik geef tips en feedback en ben beschikbaar voor advies!

Een paar vragen n.a.v. jullie huidige tekst:

- Wat betekent voor jullie een "nieuwe vorm van amateurkunst?" Waar zijn jullie naar op zoek? M.b.t. bijv. proces of  product?

- Wat is de rol van scholieren? Zie je hun ook als een van de amateurgroepen? Is dit een apart educatietraject? En worden zij hierin door jullie begeleid?

M.b.t. jullie meedenkvraag: Waarom vraag je je af of dit een goed idee is? Denk je aan akoestiek? Logistiek? Capaciteit? Of denk je ook aan hoe dit binnen jullie festival valt qua vormgeving?

Debora