menu denk mee beslis mee maak mee

Almere mijn Trots

Bewoners maken geschiedenis; wat als je geen...

Theatergroep Suburbia
4 maart 2019 tot 29 november 2019
e-culture, erfgoed, theater
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Almere mijn Trots

Bewoners maken geschiedenis; wat als je geen wereld kent zonder Almere?

afbeelding van Tessa Haan

Ingediend door:

Tessa Haan

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
verbinding maken met digitale projecten

Wat ga je doen?: 

Met trots kijken we terug op het werk aan het eerste luik Almere mijn Thuis dat we met Suburbia in de Buurt hebben gedaan. We hebben verhalen verzameld, een Reizende Woonkamer ontwikkeld,  een voorstelling gemaakt, door Almere getourd en er wordt aan een website gewerkt waarop alles gedocumenteerd wordt. Het meest zijn we geraakt door de verbinding die we hebben zien ontstaan tussen zoveel verschillende Almeerders. Almeerders die hun verhaal vertelden, Almeerse instellingen en ondernemers die een bijdrage hebben geleverd aan het project, Almeerders die meespeelden en Almeers publiek dat elkaar ontmoet tijdens onze voorstellingen. Met veel enthousiasme willen we verder werken aan het tweede luik Almere mijn Trots.

Suburbia in de Buurt is een project van Theatergroep Suburbia. Met dit project willen we onze rol als stadsgezelschap verdiepen en onze activiteiten in de stad de komende jaren uitbreiden. Dat doen we omdat we geloven dat we mensen naar elkaar kunnen laten luisteren door middel van theater maken. We denken dat we gevoelens van verdeeldheid in de samenleving kunnen tegengaan door elkaar te leren kennen en elkaar te leren begrijpen. Een goede start is het leren kennen van elkaars verhaal. Suburbia in de Buurt is de nieuwe tak van Theatergroep Suburbia waarmee we voorstellingen maken over Almere met de Almeerders zelf. Daarmee leveren we een bijdrage aan de identiteit en leefbaarheid van Almere.

Komend jaar gaan we werken aan het tweede luik  Almere mijn Trots, waarbij we gaan werken met mensen die in Almere zijn geboren. Jonge Almeerders die geen wereld kennen zonder Almere.

In dit tweede luik onderzoeken we de ideeën en ervaringen van de ‘tweede generatie’ Almeerders. Hoe zien zij hun stad, hun wijk, hun wereld? Hoe zien zij zichzelf, hun familie, hun afkomst? Hun ideeën over de stad en hoe zij in Almere leven, brengen een positieve dynamiek die wij door middel van hun verhalen aan de stad willen geven. Juist trots is in de huidige maatschappij een interessant thema en actueel in Almere, want daar heeft het twee lagen. Kan je trots zijn op de stad en op welke manier; als we trots zijn op iets anders, zijn we dan als groep nog wel verbonden? En waar ben je zelf trots op? Op welke manier maakt het onderdeel uit van je identiteit? Dit zijn de thema’s waarmee we samen met jonge mensen gaan werken.

We brengen verschillende jonge mensen bij elkaar vanuit verschillende achtergronden. Dit jaar werken we samen met scholen en ook met bijvoorbeeld: Ally-fans (een club jonge supporters van Almere) en jonge ondernemers in Almere. We zien dat er steeds minder face-to-face time is en de sociale ruimte afneemt door een digitale lifestyle. Daarom gaan we met deze jonge mensen op zoek naar een manier, waarbij we digitale middelen in zetten, bijvoorbeeld een te ontwikkelen app, die sociale interactie en verbinding teweeg brengt.

We gaan verhalen verzamelen, een voorstelling maken en touren door Almere. In alle gevallen staat de jonge Almeerder centraal. Het zijn hun verhalen, zij werken met onze theatermaakster aan de voorstelling en zij spelen de voorstelling.

Almere mijn Trots is een aanvulling en een verdieping op het eerste luik. Om een compleet beeld te krijgen van de Almeerder werken we met een nieuwe doelgroep. En ook het gebruik en uitbreiding van digitale middelen in het project is vernieuwend. Maar de volgende pijlers blijven wel bestaan. 

Verhalen verzamelen

Voor ieder luik gaan we eerst binnen het thema op zoek naar verhalen. We zoeken naar bijzondere verhalen en naar mensen die bereid zijn hun verhaal te delen. Zij vormen de inspiratiebron voor de voorstelling. Om vertellers te vinden maken we gebruik van al onze partners en hun netwerken. We schuiven aan bij Mens in Almere van Avanti, bij het open podium in de nieuwe bibliotheek, bij de activiteiten in het KAF, bij de eettafels en andere organisaties in de buurthuizen van de Schoor.  We benaderen de politiek, de scholen, doorzoeken de digitale verhalentafel van het Stadsarchief en maken gebruik van de facebook-communities die actief zijn in Almere. En we trekken rond met onze Reizende Woonkamer door Almere om zo op diverse plekken zichtbaar te zijn en verhalen te verzamelen.

Voorstelling maken

Met ongeveer 10 Almeerders wordt in ongeveer 15 bijeenkomsten, in de eigen zaal van Suburbia in het Voetnootgebouw, gewerkt aan de theatrale verbeelding van de verhalen. De verhalen worden gedeeld met elkaar en er wordt gepraat over verschillen en overeenkomsten. Onder leiding van het artistieke team wordt er een theatrale vertaling gemaakt, die de uiteindelijke voorstelling gaat vormen.

De voorstelling wordt een collage van verhalen en beelden, deze artistieke handtekening blijft bij alle drie de luiken zichtbaar. Via toegankelijke speloefeningen wordt er een veilige en creatieve omgeving gecreëerd, waarin de spelers de geborgenheid ervaren om hun verhaal te delen en elkaar te leren kennen. Vervolgens wordt er gekeken naar de manieren waarop je andermans verhaal kan vertellen in tekst, beweging en beeld. Onder begeleiding van theatermaker Linda Bosch wordt er gebouwd aan de voorstelling. Belangrijk aan het maakproces is dat er met materiaal gewerkt wordt, dat zijn oorsprong vindt bij de deelnemers. Dit brengt authenticiteit met zich mee en waarborgt de kwaliteit van de amateurspeler, die hierdoor in zijn kracht komt te staan.

Spelen in Almere

Als de voorstelling af is gaan we op tournee door Almere. We spelen tussen de 10 en 15 voorstellingen op verschillende locaties. Hiermee komen we bij iedereen in de buurt. Op deze laagdrempelige wijze bereiken we ook de Almeerders die niet gewend zijn naar toneel te gaan.
Met de tournee willen we aansluiten bij bestaande initiatieven, waardoor we een grotere verbinding tot stand kunnen brengen met het publiek.

Suburbia in de Buurt ontwikkelen we samen Almeerse partners. Partners als de nieuwe bibliotheek, de Schoor, Stadsarchief Almere, Avanti, Omroep Flevoland en de vaste Almeerse partners van Theatergroep Suburbia hebben zich vorig jaar al bij het project aangesloten en willen ook in de komende jaren nog een bijdrage leveren. Met nieuwe partners als StrandLab Almere, scholen en studentenverenigingen, jonge groepen van creatieven zijn al gesprekken. Op basis van het enthousiasme hebben we er vertrouwen in dat er dit jaar ook weer nieuwe partners aansluiten.

Hoe ga je te werk?: 

De doelgroep waar we mee werken tijdens Almere mijn Trots zijn jongeren die in Almere geboren zijn. In een nieuwe stad als Almere is het niet vanzelfsprekend dat iedereen die er woont is geboren in de stad. Maar inmiddels is er een steeds grotere groep jongeren die geen wereld zonder Almere kent en hier volledig is opgegroeid. Hoe kijken zij naar de stad? Waar zijn zij trots op? En wat is trots eigenlijk?

Dit gaan we met hen onderzoeken door verhalen van hen te verzamelen, een voorstelling met jongeren te maken met input van de verhalen en een app te ontwikkelen waarin dit alles samenkomt. Het ontwikkelen van de app is helemaal nieuw bij dit luik. Hoe die app er precies gaat uitzien dat weten we nog niet, dat willen we in samenspraak met de jongeren ontwikkelen. Op welke manier willen zij dat hun verhaal geschiedenis wordt in Almere. Op welke manier kan je een verhaal overbrengen; schrijven, vloggen, fotograferen, theatermaken? Is kijken naar een voorstelling nog interessant of kan je met de app onderdeel worden van de voorstelling? De app is geen doel voor ons, maar een middel om jongeren te interesseren en te laten participeren bij het project. Het is een experiment waarmee we hopen dat de deelname van jongeren aan een cultureel project vergroot wordt. In de afgelopen jaren het percentage Almeerders dat culturele voorstellingen, musea en/of films heeft bezocht naar 86%. In 2011 was dit nog 92%. Er is te weinig aanbod dat is afgestemd op de vraag. Met Almere mijn Thuis en het onderzoek naar een app als middel willen we beter kunnen afstemmen op jongeren.

We gaan verhalen verzamelen, een voorstelling maken en touren door Almere. In alle gevallen staat de jonge Almeerder centraal. Het zijn hun verhalen, zij werken met onze theatermaakster aan de voorstelling en zij spelen de voorstelling. We maken zoveel mogelijk verbindingen in Almere, tussen bewoners die elkaar nog niet kennen of elkaar nog beter willen leren kennen. Die verbinding kan ontstaan vanuit een ontmoeting bij ons in de stoel als we verhalen verzamel, tijdens repetities, via de app, maar ook als publiek wordt je uitgedaagd om je open te stellen voor de ander.

En natuurlijk willen wij, als stadsgezelschap, ons verbinden aan iedereen in Almere. We zien onszelf als generator in het geheel, maar de ontmoeting, de mensen en de connecties staan centraal.

De thema's van de overige luiken

Luik 1: Almere mijn Thuis

Immigratie is een groot thema in Nederland. Niet alleen bij de huidige politieke partijen maar ook bij gewone mensen die hun stad of wijk zien veranderen door de komst van immigranten. Omdat Almere is ontstaan uit immigranten is het een uitgelezen stad om dit thema aan te kaarten en op zoek te gaan naar gedeelde ervaringen. Iedereen die zich vestigde in Almere liet een ander thuis achter. Een thuis elders in Nederland, of een thuis elders in de wereld. In 2018 hebben we aan dit luik gewerkt.

Luik 3: Almere mijn Toekomst

Het derde luik sluiten we af met terugblikken en vooruitkijken. Samen met de oudste generatie en de allerjongste generatie Almeerders bespreken we de toekomst van henzelf en de stad. Hoe voelen de gepensioneerde Almeerders zich in hun stad? Wat was hun droom toen zij jong waren en zijn er nu nog dromen over? We maken een voorstelling over levens, waarin een groot deel in het verleden ligt en reflecteren over dat leven en wat het betekent om oud te worden. Maar we kijken ook vooruit met de derde generatie Almeerders. Welke dromen hebben de kinderen van Almere voor zichzelf en voor de stad. Zo maken we in het laatste luik de cirkel rond.

Met wie werk je samen?: 

Suburbia in de Buurt ontwikkelen we samen met Almeerse partners. Na inspirerende gesprekken in 2017 hebben we in de eerste maanden van 2018 daadwerkelijk partners aan ons verbonden. We merken een groot enthousiasme aan beide kanten, dit geeft ons ook weer vertrouwen dat er op basis van de volgende luiken nog meer partners zullen aansluiten.

Partners waarmee we al samenwerken:

De Schoor is de welzijnsorganisatie van Almere die naast allerlei sociaal-cultureel werk ook 18 buurthuizen en 3 wijkhuizen beheert. In de buurthuizen worden activiteiten georganiseerd door bewoners zelf. De Schoor is op zoek naar activiteiten die nieuwe bewoners naar het buurthuis halen. Suburbia in de Buurt is welkom bij alle activiteiten die nu in de buurthuizen georganiseerd worden om aan te schuiven en op deze manier in contact te komen met een diverse groep Almeerders en hun verhalen. De Schoor brengt ons in contact met  jongeren die programma's binnen hun stichting volgen om verhalen op te halen.

De Glasbak is onderdeel van de Schoor. Het is een cultureel centrum en theater in Almere Muziekwijk waar veel cursussen en optredens georganiseerd worden. De Glasbak kan samenwerking realiseren en organiseren door contact te leggen met een aantal groepen die zij in huis hebben: zoals de filmgroep, ook kunnen zij vrijwilligers leveren, meedenken en de kring van betrokken mensen groter maken. Het eerste contact met het spelen van Almere mijn Thuis is goed verlopen. De Glasbak brengt ons in contact met jongeren die bij hen theatermaken.

Stadsarchief Almere heeft een actieve Facebookpagina die ze inzetten voor Suburbia in de Buurt. Ook gaan zij de website van Suburbia in de Buurt, waar alle verhalen op staan, digitaal archiveren, zo krijgt het een permanente plek in de Almeerse geschiedenis.

Avanti, platform diversiteit Almere, zet haar online community ook in voor het bereiken en vinden van Almeerders met een verhaal.

De Nieuwe Bibliotheek heeft in 2018 schrijvers voor ons gescout en bij hen hebben we de Reizende Woonkamer diverse malen opgebouwd. De komende jaren blijft deze samenwerking bestaan en zullen zij ook nog bijdragen in de publiciteit van Suburbia in de Buurt. Daarnaast wil de Nieuwe Bibliotheek meedenken over de ontwikkeling van de app. En dat is erg fijn, want we kunnen inhoud leveren, maar zij hebben medewerkers in dienst die  mee kunnen denken over de meer technische zaken.

Vaste Almeerse partners  van Theatergroep Suburbia (de vrienden van Suburbia, SubSub - het jongerengezelschap van Suburbia , Rabobank Almere, Staatsbosbeheer, Stadslandgoed de Kemphaan,  theatergezelschap BonteHond, Vis á Vis, theater Corrosia,) zijn bereid hun achterban te betrekken bij het project en denken mee over het zoeken naar verhalen.

Omroep Flevoland is als partner aan ons verbonden en heeft in ieder geval in 2018 vijf portretten van Almeerders gemaakt en uitgezonden op televisie voorafgaand aan onze tour. Gesprekken voor een vervolg van wederom vijf portretten in 2019 zijn momenteel gaande.

Met StrandLab Almere werken we samen aan verhalenmomenten en een voorstellingsmoment op het strand. Zij denken met ons mee, geven ons een podium en verbinden ons met hun netwerk.

We zijn met KAF Almere in gesprek over een voorstelling op het Kaftival, een festival dat zich richt op de jongerendoelgroep. Zij denken met ons mee, geven ons een podium en kunnen ons ook verbinden met groepen jongeren die bij hun les krijgen.

Voor het luik Almere mijn Trots zijn we met verschillende scholen en studies in Almere in gesprek. Zij werken mee aan het verzamelen van verhalen, maar ook aan plekken om te spelen. Met het Arte College bespreken we ook op welke manier de jongeren ons input kunnen geven voor de ontwikkeling van de app.

Almere mijn Trots is het tweede deel van Suburbia in de Buurt. Het is een netwerkproject; het bijhouden en vergroten van het netwerk is een belangrijke succesfactor. Willen we de Almeerse verhalen zo divers mogelijk verzamelen, dan moeten we op zo veel mogelijk verschillende plekken in Almere zichtbaar zijn. Daarom zijn deze partners allemaal van belang, omdat zij ingang zijn voor contact en verbinding.

Wat is verder van belang om te weten?: 

COMMUNICATIE

Voor de communicatie werken we nauw samen met onze partners. In samenwerking met het Almeerse communicatiebureau Most Remarkable hebben we een aparte communicatielijn ontworpen, die visueel gezien de komende drie jaar elk luik met elkaar verbindt. In oktober wordt er een website gelanceerd met alle verhalen (www.suburbiaindebuurt.nl), waarbij een plattegrond als inspiratie dient. Zo kunnen verhalen, locaties en activiteiten meteen visueel geplaatst worden in de stad en ontstaan er in de loop van het project steeds meer plekken op de kaart die door Suburbia in de Buurt verbonden worden.

Doelgroep: Alle Almeerders

Door de focus van de luiken op steeds een andere generatie Almeerders en de verbinding en betrokkenheid die we gedurende drie jaar realiseren is de doelgroep van Suburbia in de buurt groot en divers. Door samen te werken met partners uit verschillende sectoren (cultuur, welzijn, onderwijs, economie, duurzaamheid)  verbinden we Almeerders die op dit moment niet met elkaar verbonden zijn.

De groep mensen die we aan ons en aan elkaar verbinden groeit tijdens de verschillende fases van een luik: tijdens het zoeken naar verhalen en vertellers sluiten we aan bij de (online) communities van de partners waarmee we werken.

Communicatiemiddelen

We maken gebruik van een diverse communicatiemiddelen:

Website: de verhalen die we verzamelen worden gedeeld op onze website
Instagram
Facebook
Persberichten
Free Publicity
Mailings
Posters
Flyers
Omroep Flevoland
De Reizende Woonkamer

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
100 verhalen die gedeeld worden 100 nvt
10 voorstellingen op verschillende locaties  10 a 18 spelers

600-750

1 gebruik van de app   1500-2500 (eerste jaar)
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het bijzondere aan Almere mijn Trots is dat we verbinding maken en een bijdrage leveren aan de geschiedenis van Almere.
De verbinding komt tot stand door het verzamelen van verhalen, het maken van een voorstelling en dit jaar voor het eerst te experimenteren met een app. De app komt tot stand in samenwerking met de jongere doelgroep met wie we dit jaar werken. De app wordt interactief en wordt zo een nieuw kanaal om verhalen te verzamelen en terug te geven aan de Almere. 

Suburbia in de Buurt knoopt allerlei initiatieven, met hun verschillende achterbannen aan elkaar. Het bijzondere van deze grote groep betrokken Almeerders is dat zij uit alle lagen van de bevolking, met verschillende leeftijden, interesses en achtergrond verbonden worden en blijven als Almeerder. .

 

Begroting: 

Almere mijn Trots is een project buiten de reguliere exploitatie van Theatergroep Suburbia.
Het kan gelukkig voor alle drie de luiken rekenen op steun van het  VSB-fonds en het Bank Giro Loterij Fonds. Er loopt nog een aanvraag Cultuurfonds Almere en we hopen dat we via Jij maakt het mee ook steun krijgen voor het project. We willen het geld van het FCP besteden aan het verzamelen van verhalen en het maken van een voorstelling met de jongeren en de ontwikkeling van de app waardoor er verbinding ontstaat tussen inhoud, doelgroep en vorm.

 


afbeelding van Tessa Haan

Hi Joop,

Goede tips voor het ontwikkelen van app. We willen het ook zeker gaan inzetten in combinatie met social media. En interactief is zeker de bedoeling. Een app waarbij men zelf ook verhalen kan maken en die zo kan delen. De bibliotheek is ook erg enthousiast en wil als partner meehelpen met de ontwikkeling. Zij hebben een team dat ook meer van de technische kant weet.

Groet,

Tessa

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Tessa,

Vordert jullie plan naar wens?

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet of wanneer er wordt ingespeeld op veranderende mogelijkheden in de sector. Jullie app idee lijkt daar bij te passen.

Heb je al een idee over de vraag met wie je de app gaat maken? Wordt het een web-based uitbreiding van jullie site in ontwikkeling? Of ga je gebruik maken van een platform als Appmaker, Mobincube of Rappidly of een van de tientallen andere platforms met een link naar de site? Zijn er Wizkidz in jullie netwerk te betrekken?

In mijn ervaring heeft een web-based app voordelen. Je bent dan o.m. niet afhankelijk van de stores. Om de aandacht bij de content te betrekken zijn push notifications of newsfeeds, enkele keren per week, erg effectief. Zeker in combinatie met social media.

Als je de app interactief kunt maken ontstaat er een nieuw kanaal inderdaad om verhalen op te tekenen; de digitale wereld te integreren in jullie kernrol. Misschien zijn bedrijven geïnteresseerd in een reclameblok op de app? Zeker als de app een continue rol zou kunnen gaan vervullen in jullie producties in de komende jaren; de app een volwaardig onderdeel wordt in het vervullen van jullie missie. 

afbeelding van Tessa Haan

Dag Joop,

Dank voor je bericht en het meedenken. Ik zal de komende week het idee nog meer omschrijven, rekening houdend ook met je vragen. We denken aan een app. De pijlers gaan hier onderdeel van uitmaken, of je kan ook zeggen in de app komt alles samen. En we hopen dat hiermee een uitwisseling kan ontstaan tussen de digitale wereld en sociale interactie in de tastbare wereld. De app kan een rol gaan spelen in het verzamelen van verhalen, maar kan ook weer een onderdeel zijn van de voorstelling. Wordt vervolgd.

Groet,

Tessa

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Tessa,

De komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken om jullie plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'. Daarbij rekening houdend met de absoluut noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle aanvraag te weten: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd.

Begrijp ik het goed dat jullie een 'wild idee' hebben dat bestaat uit een experiment waarvan de kern neerkomt op het creëren van nieuwe sociale ruimte door aansluiting te zoeken bij de digitale lifestyle van jongeren? Met het doel meer face-to-face time terug te winnen? Wat zijn daarin precies de risico's waar jullie financiële steun voor zoeken? Welke partners zou je kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een app die sociale interactie en verbinding teweeg kan brengen? Aan welke soort digitale projecten denk je om verbinding mee te maken? Chatbox? Facebook? Instagram? Zou deze chat een rol kunnen spelen? Betrokkenen bij je project zijn hier welkom mee te denken en te schrijven. 

Verhalen verzamelen, een voorstelling maken en spelen vallen niet onder de criteria voor succes op dit platform. Zij kunnen wel de pijlers vormen om het experiment mogelijk te maken en op impact te testen. Kan het zijn dat ik misschien  nog een experimenteel facet over het hoofd zie?

Om een goed idee te krijgen over de vraag hoe je plan precies in te steken is het verstandig eens een paar projecten die geld kregen door te lezen.