menu denk mee beslis mee maak mee

ALMERE MIJN THUIS

Bewoners maken geschiedenis

Theatergroep Suburbia
1 februari 2018 tot 30 september 2018
erfgoed, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Even voorstellen: ALMERE MIJN THUIS

Door Tessa Haan op di 30 jan

Graag stellen we onszelf aan u voor, want grote kans dat u ons binnenkort tegenkomt in Almere; op de fiets met onze reizende woonkamer, aan de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

ALMERE MIJN THUIS

Bewoners maken geschiedenis

afbeelding van Tessa Haan

Ingediend door:

Tessa Haan

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
opbouwen van de community en vasthouden van de betrokkenheid na het project

Wat ga je doen?: 

Suburbia in de Buurt: Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere. Als stadsgezelschap willen we een grotere bijdrage leveren aan de verbinding van de Almeerders met elkaar en met hun stad en dat doen we vanuit ons vak: theatermaken. Een eerste begin is het leren kennen van elkaars verhaal.

De bewoners maken geschiedenis: Wat Almere bijzonder maakt is het feit dat de eerste Almeerders allemaal migranten waren. Of ze nou verhuisden uit de Jordaan in Amsterdam, of vluchtten vanuit Somalië. Almere betekende voor al deze mensen een nieuw begin. De stad wordt bewoond door ooggetuigen. Ieder met zijn eigen verhaal. Met Suburbia in de buurt gaan we op zoek naar vertellers die hun verhaal willen delen in een voorstelling. We bouwen mee aan een gedeelde geschiedenis van Almere en brengen meer verbinding en begrip tot stand.

ALMERE MIJN THUIS: De stad is drie generaties oud en met die drie generaties maakt Suburbia in de Buurt in de komende jaren een drieluik van drie voorstellingen . De eerste voorstelling maken we in 2018 . Luik 1: EEN NIEUW THUIS – home is where the heart is We brengen mensen bij elkaar met verschillende ‘herkomst verhalen’ en maken een voorstelling over wat het is om een thuis achter te laten en een nieuw ‘thuis’ te creëren. We denken dat er in alle verhalen universele waarden te vinden zijn die verbinden. We zoeken naar mensen die elkaar in het dagelijks leven niet tegenkomen en waar wellicht ook vooroordelen en spanningen zijn. We sluiten de tournee af met een minifestival in KAF Almere (de Finale).

Projectopzet:Voor de voorstelling gaan we eerst op zoek naar verhalen. We zoeken naar bijzondere verhalen en naar mensen die bereid zijn hun verhaal te delen. We verzamelen zo’n 100-150 verhalen.We maken gebruik van al onze partners en hun netwerken. Als de voorstelling af is gaan we op tournee door Almere. We spelen 10/15 voorstellingen in buurthuizen en bibliotheekvestigingen in Almere. We komen bij iedereen in de buurt. Rond de voorstelling organiseren we activiteiten om een nog grotere verbinding tot stand te brengen in de buurt waar we spelen. Tijdens de finale in KAF Almere (de schouwburg) verbinden de Almeerders die we hebben opgezocht in hun wijk aan het toneelhuis.

Partners: Suburbia in de Buurt ontwikkelen we samen met Almeerse partners. De hele opzet van Suburbia in de buurt gaat uit van een zwaan kleef aan effect. We beginnen klein en dijen steeds verder uit. De partners waarmee we starten zijn: De Schoor is de welzijnsorganisatie van Almere die naast allerlei sociaal-cultureel werk ook 18 buurthuizen en 3 wijkhuizen beheert De Glasbak onderdeel van de Schoor; een cultureel centrum en theater in Almere Muziekwijk waar veel cursussen en optredens georganiseerd worden. Stadsarchief Almere als bron en als verzamelpunt verzorgt mini-exposities op basis van het thema. Avanti, platform diversiteit Almere zet zijn online community in De Nieuwe Bibliotheek heeft een rol bij scouten en vastleggen van verhalen. KAF Almere (expo/academie en theater) is locatie en coproducent van de afsluiting en de vaste Almeerse partners van Theatergroep Suburbia betrekken hun achterban bij het zoeken naar verhalen en het vergroten van de Suburbia in de Buurt community .

Al deze partners zijn bij de conceptontwikkeling nauw betrokken geweest en hebben hun input gegeven en vanzelfsprekend hun medewerking toegezegd.

Hoe ga je te werk?: 

ALMERE MIJN THUIS - UITWERKING

Luik 1 Een Nieuw Thuis (2018)  Luik 2 Wij Maken De Stad (2019) Luik 3 Dromen over het Leven (2020)
Alle Almeerders Tweede generatie Almeerders Eerste en Derde generatie Almeerders
Hoe werd Almere jouw Thuis? Wat doet Almere voor jou? Komen jouw dromen uit in Almere?

 

 

Luik 1: EEN NIEUW THUIS – home is where the heart is Immigratie is een groot thema in Nederland. Niet alleen bij de huidige politieke partijen maar ook bij gewone mensen die hun stad of wijk zien veranderen door de komst van immigranten. Omdat Almere is ontstaan uit immigranten is het een uitgelezen stad om dit thema aan te kaarten en op zoek te gaan naar gedeelde ervaringen. Iedereen die zich vestigde in Almere liet een ander thuis achter. Een thuis elders in Nederland, of een thuis elders in de wereld. We brengen mensen bij elkaar met verschillende ‘herkomst verhalen’ en maken een voorstelling over wat het is om een thuis achter te laten en een nieuw ‘thuis’ te creëren. Wat betekent ‘je ergens thuis voelen’ en wat is daar voor nodig? We zoeken naar mensen die elkaar in het dagelijks leven niet tegenkomen en waar wellicht ook vooroordelen en spanningen zijn. Tijdens het repetitieproces worden de verhalen gedeeld en ontstaat er meer herkenning. Daarna worden de verhalen door middel van de voorstelling gedeeld met bewoners van Almere. Zo bouwen we op een heel directe manier aan herkenning en begrip voor elkaar.

Luik 2: WIJ MAKEN DE STAD- future city Nederland geldt van oudsher als een egalitair land waarin de verschillen tussen rijk en arm, hoog of laag opgeleid, autochtoon en allochtoon niet groot zijn en waarin mensen vreedzaam naast elkaar leven. In het tweede luik zijn we benieuwd naar de ideeën en ervaringen van de ‘tweede generatie’ Almeerders. Hoe zien zij hun stad, hun wijk, hun wereld? Hoe zien zij zichzelf, hun familie, hun afkomst? Anders dan de eerste generatie Almeerders die gewend waren aan het negatieve imago van Almere, zijn veel jongeren onder 25 trots op Almere (Ally, zoals zij Almere noemen). Hun ideeën over de stad en hoe zij in Almere leven brengen een positieve dynamiek die wij door middel van hun verhalen aan de stad willen geven. We brengen verschillende jonge mensen bij elkaar vanuit verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld: tienermoeders, Allyminatti-fans (een club jonge supporters van Almere) en jong professionals. We maken een voorstelling over de ‘maakbaarheid’ van het leven, over je ‘roots’ en over idealen.

Luik 3: DROMEN OVER HET LEVEN- keep on dreaming Nederland vergrijst. De babyboomgeneratie staat op het punt om met pensioen te gaan. Er is veel aandacht voor de positie die ouderen innemen in de maatschappij, de wijze waarop zij willen en kunnen blijven participeren, de kwaliteit van de ouderenzorg en recentelijk de discussie over voltooid leven. Daarom sluiten wij het derde luik af met het thema ouderdom. Hoe voelen de gepensioneerde Almeerders zich in hun stad, hun land? Wat was hun droom toen zij in Almere kwamen wonen? Zijn er nu nog dromen over? We maken een voorstelling over levens, waarin het grootste deel in het verleden ligt en reflecteren over dat leven en wat het betekent om oud te worden. Maar we kijken ook vooruit: in dit laatste luik koppelen we de ouderen aan de kinderen van Almere, de derde generatie Almeerders. Zo maken we in het laatste luik de cirkel rond. We starten met ‘komen naar Almere’, gaan vervolgens ‘wonen in Almere’ en met het laatste luik kijken we terug (met de ouderen) en vooruit (met de kinderen).

PROJECTOPBOUW  LUIK 1 : EEN NIEUW THUIS

OP ZOEK NAAR VERHALEN  We zoeken naar bijzondere verhalen en naar mensen die bereid zijn hun verhaal te delen.  Om vertellers te vinden maken we gebruik van al onze partners en hun netwerken. We schuiven aan bij Mens in Almere van Avanti, bij het Open Podium in de Bibliotheek, bij de activiteiten in het KAF, bij de eettafels en andere organisaties in de buurthuizen van de Schoor. We benaderen de politiek, de scholen, doorzoeken de digitale verhalentafel van het Stadsarchief en maken gebruik van de facebook-communitys die actief zijn in Almere. Dat doen we met behulp van een kort intakeformulier dat door iedereen ingevuld kan worden. Waar woon je in Almere? Wanneer kwam je in Almere wonen? waar kwam je vandaan?, waarom koos je voor Almere?, hoe was dat toen en hoe is het nu. Aangevuld met persoonlijke gegevens zoals leeftijd , samenstelling gezin, is dat de basis voor een nadere kennismaking. Alle partners organiseren activiteiten waar verschillende Almeerders aan deelnemen. Dat is een grote en diverse groep. Zij brengen het project actief onder de aandacht en nodigen gericht mensen uit om hun verhaal te delen. Suburbia zelf werft bij hun activiteiten, en openbare activiteiten zoals de markt, buurtbijeenkomsten, politieke bijeenkomsten en dergelijke. Daarnaast beschikt het Stadsarchief al over een schat aan verhalen in de digitale verhalentafel daaruit kunnen wij mensen actief benaderen of zij ook willen deelnemen aan Almere mijn Thuis.Zo komen we in contact met 100/150 Almeerders die hun verhaal willen vertellen.Met al deze vertellers gaan we aan de slag.

1. Alle verhalen worden opgeschreven en blijven bewaard We schrijven hun verhaal samen op, en maken korte interviews op film. Hun verhalen vormen een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Almere. Alle verhalen worden digitaal beschikbaar op een interactieve website waarin je per wijk (en straat) kunt klikken op de verhalen van de bewoners. Het stadsarchief bewaart deze verhalen en filmpjes en zorgt dat ze altijd toegankelijk blijven.

2. Een groot deel van de verhalen wordt door de vertellers zelf verteld aan publiek. Alle vertellers die dat willen krijgen van Theatergroep Suburbia een training over hoe je je verhaal kunt vertellen. Wij weten nu niet hoe groot deze groep is. Maar zij gaan hun verhaal ook daadwerkelijk vertellen, Op een aantal vertelavonden en vertelochtenden die georganiseerd worden door de Schoor en de Nieuwe Bibliotheek. Tijdens ALLEN ALMERE dat KAF organiseert en waarin de 4  Almeerse gebieden  de hoofdrol spelen. Daar zullen vertellers uit deze gebieden onderdeel van het programma worden. Ook worden alle vertellers betrokken bij DE FINALE in het KAF. Daarmee inspireren ze ook nieuwe vertellers

3. 10- 15 vertellers maken samen met Julia Bless de voorstelling. Alle verhalen vormen de basis , maar hun eigen verhalen zullen in de voorstelling de hoofdrol spelen. In 20 bijeenkomsten in de eigen zaal van Suburbia in het Voetnootgebouw, gewerkt aan de theatrale verbeelding van de verhalen. De verhalen worden gedeeld met elkaar en er wordt gepraat over verschillen en overeenkomsten. Daaruit worden centrale thema’s gedestilleerd die de premisse van de voorstelling vormen. Werkwijze Via toegankelijke improvisatieoefeningen wordt een begin gemaakt met het ‘theatraliseren’ van de verhalen: Er worden opdrachten gegeven zoals twee aan twee verhalen uitwisselen met de opdracht om vanuit elk verhaal een kleine scene ‘uit te spelen’ of ‘verbeeld met een aantal mensen in een ruimte het thema ‘thuis’ of het thema ‘heimwee’. De deelnemers worden gevraagd om muziek of objecten mee te nemen die een belangrijke rol (hebben) gespeeld in hun verhaal en hun vertelling vanuit een ander perspectief te vertellen. Dus niet vanuit zichzelf, maar vanuit het oogpunt van hun buren, hun kinderen, de achterblijvers, hun hulpverleners. Op deze manier bouwen we de voorstelling. Belangrijk aan het maakproces is dat er helemaal geput en gewerkt wordt met wat er uit de deelnemers zelf naar boven komt. Dat zal leidend zijn bij het vinden van de definitieve vorm.Vorm  De voorstelling wordt een collage van verhalen en beelden. Omdat we spelen in de  buurthuizen en buurtbibliotheken, op een mooie dag misschien wel op de buitenplaats, streven we naar een eenvoudig, makkelijk verplaatsbaar decor dat per luik verschilt maar waar toch ook gedeelde elementen in voorkomen met de andere luiken zodat ze bij elkaar een eenheid vormen, zoals bij een geschilderd drieluik. Denk aan dezelfde meubels, attributen of projectie.

OP TOURNEE DOOR DE STAD Als de voorstelling af is gaan we op tournee door Almere. We spelen tussen de 10 en 15 voorstellingen in buurthuizen, bibliotheekvestigingen en scholen. Hiermee komen we bij iedereen in de buurt. Op deze laagdrempelige wijze bereiken we ook de Almeerders die niet gewend zijn naar toneel te gaan. Rondom de voorstellingen organiseren we ontmoetingen, nagesprekken en een wijkdiner om een nog grotere verbinding tot stand te brengen in de buurt waar we spelen. We denken dat het delen van verhalen voor iedereen inspirererend kan werken en dat de voorstelling weer oproept tot het delen van nieuwe verhalen. Dit maken we in de voor- en nagesprekken mogelijk.In alle buurthuizen kun je één keer per week eten . Dat is lunch of avondeten en dat wordt verzorgd door vrijwilligers uit de buurt, die koken. Met deze vrijwilligers gaan we samen het diner voorafgaand aan de voorstelling in het buurthuis verzorgen. We sluiten elk luik af samen met KAF als locatie en coproducent. De FINALE is een minifestival: er is eten, er is extra programma dat verzorgd wordt door partners die verbinding hebben met het thema. Zoals bijvoorbeeld de jongeren van het open podium van de Bibliotheek die hun gedichten voordragen tussen de maaltijd en de voorstelling. Schrijvers van Almeerse levensverhalen zijn aanwezig , People of Almere maakt foto’s en noteert kort je eigen verhaal. Alle Almeerse theatergezelschaoppen krijgen het podium [ Suburbia, Bonte Hons, Vis a Vis, Sub Sub, Groot Wild, Glasbak-gezelschap, etc...]Het wordt een dag waarbij verschillende circuits verbonden worden via de verhalen van Almeerders. Met de afsluiting in KAF willen we de brug slaan tussen mensen die niet eerder in de schouwburg geweest zijn en mensen die voor wie naar theater gaan vanzelfsprekend is.

BIJZONDER EN NIEUW: Iedere partner heeft zijn eigen achterban.  Het bijzondere van Almere mijn thuis is dat wij al deze organisaties met hun verschillende achterbannen aan elkaar knopen. De community groeit tijdens de verschillende fases van een luik: Tijdens het zoeken naar verhalen en vertellers sluiten we aan bij de online communitys van de partners waarmee wij starten. De verhalen die we tegenkomen worden gedeeld op een manier die bij de verhalen past. Via de krant, via de digitale verhalentafel van het Stadsarchief, op het open podium van de Nieuwe Bibliotheek, als onderwerp van een gesprek bij Mens in Almere dat georganiseerd wordt door Avanti.Tijdens het maken van de voorstelling  doen we verslag  van de repetities door middel van clipjes en korte blogs. Lokaal en regionaal wordt  de publiciteit gezocht voor de stadstournee en de afsluiting in KAF. Kaartjes worden verkocht door de vertellers zelf, in de buurthuizen en via de online kaartverkoop van Suburbia. Daarmee vermengen we het Suburbia-theaterpubliek, met de groeiende en nieuwe community van Suburbia in de Buurt.

Door de focus van de luiken op steeds een andere generatie Almeerders en de verbinding en betrokkenheid  die we gedurende drie jaar realiseren is de doelgroep van Suburbia in de buurt groot en divers. Door Almere mijn thuis als thema te nemen, lukt het om drie generaties Almeerders te verbinden. Door samen te werken met partners uit verschillende sectoren (cultuur, welzijn, onderwijs, economie, duurzaamheid)  verbinden we Almeerders die op dit moment niet met elkaar verbonden zijn.

Met wie werk je samen?: 

PARTNERS: Suburbia in de Buurt ontwikkelen we samen met Almeerse partners. In de eerste maanden van 2017 spraken we met verschillende instellingen en organisaties. Dat leverde inspirerende gesprekken, veel enthousiasme en partners op voor Suburbia in de Buurt. Het geeft ons vertrouwen dat als we beginnen er nog veel meer partners zullen aansluiten. De hele opzet van Suburbia in de buurt gaat uit van een 'zwaan kleef aan effect'. We beginnen klein en dijen steeds verder uit. De partners waarmee we starten zijn:

KAF Almere is locatie- en coproducent van de afsluiting van de eerste twee luiken en de Grande Finale waarmee Suburbia in de Buurt in september 2020 het drieluik afsluit. Hun missie is versterking van de identiteit van Almere. Zij werken in Almere bottom-up en zijn actief in het betrekken en verbinden van nieuwe doelgroepen aan KAF. Suburbia in de Buurt vormt een mooie aanvulling op hun eigen activiteiten. Zowel de afsluiting van de eerste twee luiken als de Grande Finale vinden in KAF plaats en worden samen met hen geprogrammeerd en geproduceerd.

De Schoor is de welzijnsorganisatie van Almere die naast allerlei sociaal-cultureel werk ook 18 buurthuizen en 3 wijkhuizen beheert. In de buurthuizen worden activiteiten georganiseerd door bewoners zelf. De Schoor is op zoek naar activiteiten die nieuwe bewoners naar het buurthuis halen. Suburbia in de Buurt is welkom bij alle activiteiten die nu in de buurthuizen georganiseerd worden om aan te schuiven en op deze manier in contact te komen met een diverse groep Almeerders en hun verhalen; zoals netwerk vrouw-en-wijzer, de buurt-eettafels, koffieochtenden en het repaircafé. De Schoor neemt de tourneeplanning langs de buurthuizen op zich.

De Participatiefabriek is onderdeel van de Schoor. Het is een project waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer toegeleid worden naar een reguliere baan. Bij Suburbia in de Buurt worden een of meerdere werkervaringsplaatsen gecreëerd.

De Glasbak is ook onderdeel van de Schoor. Het is een cultureel centrum en theater in Almere Muziekwijk waar veel cursussen en optredens georganiseerd worden. De Glasbak kan samenwerking realiseren en organiseren door contact te leggen met een aantal groepen die zij in huis hebben: zoals de filmgroep (vastleggen verhalen/ voorpubliciteit) decorbouw /productie (amateurgroepen ) ook kunnen zij vrijwilligers leveren, meedenken en de kring van betrokken mensen groter maken.

Stadsarchief Almere heeft een actieve facebook community die ze graag inzetten voor Suburbia in de Buurt. Ook kunnen zij de verhalen die niet in de voorstelling worden opgenomen toevoegen aan de digitale verhalentafel. Zij kunnen mini-exposities organiseren op basis van het thema tijdens de tournee, en contact leggen met amateurfotografen uit de wijken.

Avanti, platform diversiteit Almere ziet een verbinding met hun maandelijkse gesprek in De Nieuwe Bibliotheek “Mens in Almere”. Avanti zet zijn online community ook graag in voor het bereiken en vinden van Almeerders met een verhaal.

De Nieuwe Bibliotheek ziet een aantal verbindingen met hun programmering om mooie verhalen en vertellers te scouten. Ze nemen graag een rol bij het organiseren van het vastleggen en vindbaar maken van alle verhalen (evt. binden en uitlenen of via de website/facebookpagina verspreiden). Zij bieden eveneens hun locatie voor verschillende activiteiten in het hele traject, bijvoorbeeld als try-out podium voordat de tour van start gaat. Ook kunnen zij bijdragen in de publiciteit en ‘community building’ van Suburbia in de buurt.

Almeerse Theaterpartners: SubSub, Bonte Hond, Vis á Vis, Groot Wild,Corrosia, Glasbak,  denken mee over het project, zoeken mee naar verhalen en doen mee met de FINALE.

Vaste Almeerse partners van Theatergroep Suburbia [de vrienden van Suburbia, Staatsbosbeheer, Stadslandgoed de Kemphaan,  Reimert Bouw en Infrastructuur, Boels en de partners van Suburbia in bedrijf ] bereid hun achterban te betrekken bij het zoeken naar verhalen en het vergroten van de Suburbia in de Buurt community .

In het voortraject hebben wij met bovenstaande partners gesproken en afspraken gemaakt. Nu we echt op zoek gaan naar verhalen gaan wij nog veel meer Almeerse initiatieven benaderen zoals de Ally Minatti fanclub, de Floriade etc. etc.....

Suburbia in de Buurt is een netwerk-project. Het bouwen en onderhouden van het netwerk is een belangrijke en kritische succesfactor .

Partners vervullen een belangrijke rol en nemen een groot deel van de communicatie en het bereiken van verschillende doelgroepen voor hun rekening binnen hun reguliere werkzaamheden. Coördinatie van werkzaamheden, verbinding van partners en betrokkenen is dan ook nodig het hele jaar rond, drie jaar lang. Om die reden wordt er een compact team geformeerd dat bestaat uit Erica Haffmans (projectleider) en Julia Bless (regisseur). Daarnaast is erin de voorstellingsperiode aanvullend parttime inzet van productie en communicatie. Dit team wordt in samenwerking met de Participatiefabriek aangevuld met een of twee werkervaringsplaatsen. De Schoor maakt structureel gebruik van stagiaires van Hogeschool Windesheim die wij betrekken bij Suburbia in de Buurt.

COMMUNICATIE

Eigen communicatielijn:Voor de communicatie werken we nauw samen met onze partners. In samenwerking met het Stadsarchief wordt voor Suburbia in de Buurt -in de huisstijl van theatergroep Suburbia- een aparte communicatielijn ontworpen die gebaseerd is op de stadsplattegrond van Almere. Zo kunnen verhalen, locaties en activiteiten meteen visueel geplaatst worden in de stad en ontstaan er in de loop van het project steeds meer plekken op de kaart die door Suburbia in de Buurt verbonden worden.  De plattegrond werkt goed op papier én online.

De social media-strategie ontwikkelen we samen met  De Nieuwe Bibliotheek, Stadsarchief Almere en KAF. Zij zetten hun kanalen en communitys in voor Suburbia in de Buurt. We vormen een nieuwe community die op deze manier diverse groepen Almeerders verbindt . Op de eigen interactieve facebookpagina, en website van ALMERE MIJN THUIS  wordt door deelnemers, bezoekers, en het Suburbia in de Buurt-team doorlopend verslag gedaan van de voortgang. De communicatie wordt opgebouwd rond de community van Suburbia in de Buurt. Iedereen heeft zijn eigen kring van familie, bekenden en geïnteresseerden. Suburbia in de Buurt gaat deze kringen verbinden. Dat doen we met behulp van de partners, maar ook met behulp van de deelnemers, de Almeerders die we bereiken en gaan opzoeken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
100-150 verhalen die worden opgeschreven en gedeeld 100-150 vertellers  nvt
50 

verhalen die worden verteld live op  lokatie

50 vertellers 250
12 voorstellingen in de buurt 10 a 15 spelers/vertellers  
10 a15 voorstelling 10 a 15 600-900
1 finale/almere festival alle 100 vertellers en daarnaast  15 almeerse initiatieven  450
1 online community 1.500-4.500  
       
       

De finale wordt gedurende het project geprogrammeerd, met Almeerse initiatieven die (thematisch) aansluiten  bij Almere mijn Thuis. 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is bijzonder

1. voor de partners waarmee we starten omdat almere mijn thuis voor nieuwe verbindingen gaat zorgen

2. voor Almere omdat wij een belangrijke bijdrage leveren aan de oral history en almeerders verbinden die nu nog niet verbonden zijn.

3. voor de deelnemers omdat zij mede vormgeven aan het verhaal van Almere door middel van hun eigen verhaal.

4. voor de vertellers die het podium opgaan omdat zij samen een voorstelling gaan maken 

5. voor theatergroep suburbia om nog veel meer stadsgezelschap van almere te worden

 

Begroting: 

ALMERE MIJN THUIS is een project dat niet gefinancierd wordt uit de reguliere exploitatie. Het staat niet in de opdracht van provincie en stad en kan ook niet gefinancierd worden uit de meerjarige subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten. Wij zoeken voor de financiering dan ook nieuwe partners .

Het project kan op veel enthousiasme rekenen. Inmiddels hebben Cultuurfonds Almere, VSB-fonds, Bank Giro Loterij Fonds, hun meerjarige steun toegezegd.

Wij hopen dat Fonds voor Cultuurparticipatie ook meerjarig zal willen bijdragen te beginnen in 2018 met Luik 1.

We willen het geld besteden aan de presentatie van de verhalen: online en offline, op een website, tijdens vertelochtenden, in het KAF-Almere programma, voor het maken van de voorstelling EEN NIEUW THUIS , de toeurnee door de buurt, het inspireren van nieuwe vertellers en de organisatie van DE FINALE. In de bijgevoegde begroting  is de bijdrage van FCP gespecificeerd.  

 

Locatie(s): 
Almere (buurthuizen en KAF Almere)

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 126 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit project behelst voor dit stadsgezelschap een nieuwe werkwijze die een open houding vereist en goede procesbegeleiding. Suburbia schuwt normaliter niet de artistiek-maatschappelijke verbinding, waardoor ik vertrouwen heb in een kwalitatieve aanpak. Ik vind het positief dat de samenwerking met de sociaal-maatschappelijke en culturele partners in de conceptfase reeds is opgezet, zodat er al een basis is die ervoor kan zorgen dat het project breed gedragen wordt en dat het project met zorg wordt uitgevoerd. Anderzijds vind ik de mate van actieve kunstbeoefening door de inwoners van Almere nog zeer beperkt. Het proces moet zich al doende gaan bewijzen, dus garanties voor het aantal deelnemers is er niet, maar ik denk wel dat jullie met dit project nieuw publiek zullen bereiken. De aanvraag biedt nog beperkt zicht op de artistieke ontwikkeling die aan de deelnemers wordt geboden. Het  geheel blijft daardoor meer op het niveau hangen van een van bovenaf bedachte culturele ontmoeting dan een actieve artistieke uitwisseling tussen amateurs en professionals. Met andere woorden; het initiatief vind ik in principe goed, maar ik hoop dat de deelnemende inwoners vanaf nu meer actief worden betrokken om een eigen bijdrage te ontwikkelen aan het creatieve proces. Let erop dat deze aspecten bij een mogelijke volgende aanvraag nog kritischer beoordeeld zullen worden. We lezen jullie ervaringen (mede daarom) graag terug in jullie blog. 

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie presenteren een uitdaging voor jullie theatergezelschap om nieuwe deelnemers uit Almere te vinden voor je activiteit en je betrekt daar relevante partijen bij. Mooi is dat jullie niet alleen een diversiteit aan buurtbewoners willen verbinden, maar dat je het ook als je taak ziet om een inspirerende impuls te geven aan de lokale infrastructuur in Almere. Het initiatief krijgt hierdoor een eigen identiteit.
Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie vrij summier ingaan op de rol van de deelnemers gedurende het creatieve proces, terwijl de concrete wijze waarop je hen met elkaar verbindt juist het spannende element is. Dat had je wat mij betreft uitgebreider mogen toelichten. Dit geldt ook voor de wijze waarop je inhoudelijk aansluiting vindt bij de behoeften van de deelnemers. Waarom betrek je de verschillende deelnemersgroepen niet al in het voortraject bij jullie plannen? Zij zijn jullie primaire doelgroep en weten het beste hoe je hun 'peers' op een spannende en duurzame manier kunt bereiken en boeien tijdens het creatieve proces. Hun betrokkenheid in het voorstadium zou ten goede kunnen komen aan het succes van het project. Mijn tip is daarom om hen concreet te laten meedenken over de opzet van het creatieve proces en hoe je duurzame verbindingen voor hen tot stand kan brengen, bijvoorbeeld via een klankbordgroep of brainstormsessies.

afbeelding van Alinde Hoeksma

Hallo Erica, je toevoegingen maken het geheel weer steviger. Het klinkt als een mooi en relevant project met sterke samenwerkingen. Kun je nog wat meer vertellen over de activiteiten die jullie rondom de voorstelling gaan organiseren? En wat me nog niet helemaal duidelijk wordt, is wat voor rol de mensen achter de verhalen spelen. Is het enkel hun verhaal dat via interviews gebruikt wordt in de voorstelling, of werken zij ook allemaal mee aan de voorstelling en de theatralisering van hun verhaal? Oftewel in de lijn van deze regeling: werken jullie met al deze mensen aan culturele vrijetijdsbeoefening? Dat zou een mooi groot bereik betekenen van dit project. En krijgen al deze 100-150 verhalen ook echt een plek in de voorstelling of alleen een gedeelte daavan? Tot slot: kun je in de begroting aangeven aan welke posten jullie de bijdrage van het FCP willen besteden? De regeling Jij maakt het mee is namelijk niet zozeer bedoeld voor voorstellingskosten, maar vooral voor de kosten die gemoeid zijn met actieve cultuurparticipatie.

Groet, Alinde

afbeelding van Tessa Haan

Dag Alinde ik heb apart een tekst in het plan toegevoegd over de betrokkenheid van alle mensen die een verhaal vertellen, en de activiteiten die wij rondom de voorstellingen organiseren. Ik heb in de begroting de korten aangegeven die met de actieve cultuurparticipatie te maken hebben. Hartelijke groet, Erica

afbeelding van Alinde Hoeksma

Hallo Erica, naast Lidian denk ik als FCP-coach ook graag met jullie mee. Je toevoegingen maken een en ander al duidelijker. Zou je ook een begroting willen uploaden om aan te geven waar jullie een bijdrage voor willen gebruiken?

Goed te lezen dat er al een hoop samenwerkingspartners zijn. Zijn jullie ook van plan om op het gebied van theater samen te werken met Almeerse partijen, zoals BonteHond (die met het project ‘Geen I.D.’ een soortgelijke thematiek behandelde) of Groot Wild (die ook voorstellingen maakt met bewoners uit Almere)?

Deze regeling richt zich op cultuurbeoefening in de vrije tijd. Je schrijft dat er uiteindelijk slechts 10-15 mensen meespelen in de voorstelling. Hoeveel mensen bereiken jullie in totaal in het project, op wat voor manieren? Kun je ook nog wat specifieker benoemen wat dit project voor jullie experimenteel maakt?

Succes! Groet, Alinde Hoeksma

afbeelding van Tessa Haan

Dag Alinde,

ik heb vandaag heel wat informatie toegevoegd, en ook een begroting geupload.Hoor graag als je nog meer vragen hebt.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Erica, welkom op Jij maakt het mee. De komende zes weken denk ik graag met je mee over het project vanuit het perspectief van de subsidieregeling. Het Fonds ontvangt met enige regelmaat aanvragen vanuit Almere waarin het verbinden van inwoners centraal staat. Aangezien Jij maakt het mee gaat over experimentele/vernieuwende projecten wil ik je adviseren om die aspecten concreter te omschrijven. Ik ben benieuwd naar de manier waarop jullie deelnemers werven en selecteren. En aan welke specifieke activiteiten zij in het creatieve productieproces zij gaan deelnemen. Kan je daar wat meer over vertellen in de linkerkolom?

afbeelding van Tessa Haan

Beste Lidian,

Ik heb in de linkerkolom een stukje tekst bijgevoegd en cursief gemaakt. Beantwoord dat jouw vraag?

hartelijke groet

Erica

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Erica, dank je wel voor de toevoeging, dat geeft al wat meer inzicht. Je kan de projectomschrijving verder aanvullen in het tweede tabblad onder Bewerken >> Denk mee (meer projectinformatie) 

 

afbeelding van Tessa Haan

Dank voor de tip. Dat heb ik nu gedaan!