menu denk mee beslis mee maak mee

Alles Goed?

Zet al je zintuigen open in de Wereldkeuken

de Wereldkeuken
29 juli 2016 tot 30 september 2016
beeldend 3D, crafts, film, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Geslaagde opening en Wereldkeuken de Luxe, op naar A postcard from Aleppo

Door marisa beretta op ma 3 okt

De opening is geweest, wethouder Jur Botter (Welzijn, zorg kunst en vastgoed) zegde zijn steun toe, en Luisa stelde pittige inburgeringsvragen aan...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Alles Goed?

Zet al je zintuigen open in de Wereldkeuken

afbeelding van marisa beretta

Ingediend door:

marisa beretta

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de expositie inzetten om Haarlemmers betrokken te maken voor het opzetten van een vaste locatie voor de Wereldkeuken. Een thuisbasis waar het broeit en bruist van energie en creativiteit, en ontmoeting een vrolijke vanzelfsprekendheid is..

Wat ga je doen?: 

“Alles Goed ?”
3 jaar geleden begon de Wereldkeuken met een podium van kookkunst door vluchtelingen, en een plek voor ontmoeting. In oktober hebben we de Janskerk van het NH archief in Haarlem tot onze beschikking om de WK te presenteren. Na 3 jaar is de familie en de behoefte aan ontmoeting zo groot, dat we op zoek zijn naar een thuisbasis, voor, door en met elkaar, waar de ontmoeting zichtbaar wordt, waar oud nieuw welkom heet en ondersteunt. We begonnen met koken. Welke zintuigen kunnen we nog meer openzetten om ruimte te creëren voor begrip, participatie, ontwikkeling, integratie, vanuit een vaste locatie. De eerste stappen op cultureel gebied zijn gemaakt, een bezoek/samenwerking met de Toneelschuur, een groepstentoonstelling in samenwerking met KZOD in het Stadhuis, vluchtelingen werken in het atelier van een bevriend kunstenaar, Caroline Doornebal heeft al gewerkt met de WK. Gesprekken met de gemeente Haarlem over een thuisbasis zijn in ontwikkeling. De expositie zetten we in als aanjager, onderzoeksfase, en middel om gezien en gehoord te worden. Met de expositie willen we aandacht vestigen op de WK met een andere blik, en ontmoeting mogelijk maken door en in kunst.

Hoe ga je te werk?: 

We geven een kijkje in de Wereldkeuken door middel van een multimediale expositie met veel ruimte voor ontmoeting in het Noord Hollands Archief in Haarlem, 23-09/30 -10 2016.

Fotograaf Marisa Beretta verzamelde verhalen in woord en beeld van de vluchtelingen betrokken bij de Wereldkeuken.
Naast deze foto’s en filmpjes, zullen ook schilderen, ontwerpen, gedichten en andere kunstuitingen van en over de vluchtelingen te zien zijn. De Wereldkeuken pakt het probleem van integratie van onderaf aan. Met deze expositie willen wij verslag doen van de aanpak, en tegelijkertijd is de expositie onderdeel van de aanpak.
De WK is 1 x per maand open, maar tussentijds zoeken mensen elkaar op, ondersteunen elkaar en vormen ze een community die meer kan en wil. We zijn op zoek naar een vaste locatie waar de diversiteit van Haarlem samen komt, die zichtbaar is in de stad, waar kunstenaars, ondernemers, organisaties elkaars talenten delen en elkaar inspireren.
Deze expositie willen we inzetten als campagnemiddel om dit doel te bereiken. Met de workshops willen we op zoek gaan naar verborgen talenten en toepassingen, die we ook kunnen inzetten voor het financieel gezond houden vd broedplaats.
De fotografie en de kunst zet aan tot ontroering en ontmoeting. Letterlijk en figuurlijk. We maken de WK middels verschillende activiteiten tijdens de expo zichtbaar in de stad, sluiten af met een expertmeeting. We verwachten nieuwe kunstenaars, ondernemers, en organisaties samen te brengen met als doel elkaars talenten te laten delen om de broedplaats te verwezenlijken. In een niche laten we een ruwe schets zien van onze droom, en vragen bezoekers en vluchtelingen 'in te kleuren'. Meedromers nodigen we uit voor de afsluiting; een expertmeeting over de toekomst van de Wereldkeuken met een afsluitende borrel en muziek van Orchestre Partout. (betrokkenen bd  WK) De expo in het NH Archief is een presentatie aan Haarlem waarin we laten zien hoe uniek de WK is, en wat in potentie aanwezig is.

Met wie werk je samen?: 

- Matinee 'Postcard from Aleppo' van Merlijn Twaalfhoven. Na de voorstelling lopen we nd expo en gaan we samen met de makers en bezoekers kaarten terugschrijven naar de kunstenaars in Aleppo op wiens kaarten de opera is gebaseerd. Hierna is er een buffet gemaakt door de WK. De Toneelschuur stelt 30 kaarten beschikbaar voor vluchtelingen. We gaan mee in de communicatie van de Toneelschuur, bereiken zo een groot publiek.
-Er zijn veel medewerkers vd WK die nog geportretteerd moeten worden, we organiseren fotosessies en tegelijk gaat een kunstenaar kaarten met de vluchtelingen maken met verschillende technieken. Welke boodschap willen ze de wereld insturen, en hoe doen ze dat, hoe geven ze die vorm? Deze kaarten laten we drukken En versturen we naar Aleppo. Deze komen ook terug in een catalogus. Er zal ook plaats zijn voor gedichten, handwerk ed. Van de catalogus willen we ook een object om te hebben maken.
-Keramiekworkshop door Carolien Doornebal, deze zal een vervolg zijn op de workshops voor de expositie ‘Ontworteld’ met KZOD in het Stadhuis

-Hans Bossmann in wiens atelier iedere zondag medewerkers samen schilderen/tekenen maakt samen met hen een selectie voor de expo

-Theaterworkshops Acteur theatermaker Liesbeth Rood en Jan Willem Balen (De koning speelt, theater voor NT2studenten) gaat in een serie workshops dialogen met de vluchtelingen uitwerken om op te voeren tijdens de opening, de diners, ook later in de WK, en tijdens Haarlem Cultuurstad als aankeiler nd Expositie.                               

-Een speciale editie van de Wereldkeuken olv topkok Naresh Ramdjan die we inzetten voor crowdfunding vd realisatie vd broedplaats.
-muziekworkshop voor kinderen door Daniel Kool en Lilian Hak. Gelijk als zij verzorgden voor Syrious Mission in Jordanie. Wie zijn beter in verbinding en ontroering  dan kinderen en muziek

-afsluiting met expertmeeting en Orchestre Partout

Wat is verder van belang om te weten?: 

De Wereldkeuken is 3 jaar geleden opgericht vanuit de behoefte om een nieuw aanbod voor vluchtelingen en sociaal kwetsbare migranten op te zetten. Met ons grote netwerk, dat nog steeds groeit, voorkomen we dat nieuwe Haarlemmers in een isolement raken. De afgelopen 30 jaar heeft Mirjam Rentema vele vernieuwende projecten opgezet op het gebied van interculturalisatie in de Schilderswijk, Rotterdam en Haarlem. Met het initiatief van de WK waarbij inmiddels ruim 100vrijwilligers verbonden zijn, heeft zij in 2015 de Kenau Hasselaersprijs gewonnen. De vertrouwensrelatie die de afgelopen 3 jaar is opgebouwd, is waardevol en bijzonder. Als projectleider vd Wereldtuin bij Vluchtelingenwerk en voorzitter vd beleidsgroep Asiel Stem in de Stad is zij een spin in het web van de 2 grootste organisaties op het gebied van vluchtelingen.

Marisa Beretta fotograaf sinds 1997 die naast werk in opdracht (gemeente Haarlem, provincie Noord-Holland) fotografie inzet om te verbinden. Deed dit eerder met www.zegtmaar.nl. Heeft in het verleden regelmatig met vluchtelingen en migranten gewerkt. In 1997 maakte zij de serie "Verbazing over ons" gebruikt voor de jubileumuitgave door het AZC te Arnhem. Workshops in AZC Alkmaar ism de Vrolijkheid. Volgde als fotograaf 1 jaar lang Orchestre Partout. Reisde in 2014 mee als fotograaf met Syrious Mission naar Jordanie. Exposeerde eerder in de Vishal Haarlem, NH Archief, Zaans Museum. Heeft door haar werk als fotograaf een groot communicatienetwerk in Haarlem.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 expositie 100 2500
1 opera 50 150
1 diners 20 100
4 theater 6 200
1 kermiekworkshops 8 tijdens expo
1 muziekworkshops 20

tijdens expo

1 expertmeeting  50  
1 afsluiting 75
 
 
 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Momenteel zijn vooral de grote groepen nieuwe vluchtelingen zichtbaar, maar in Haarlem zijn ook veel ex-vluchtelingen met status en al langer in Haarlem, zij hebben het eerste traject meegemaakt, zijn ‘gesetteld’, hoe ziet hun dagelijkse realiteit eruit?
De community die voortkomt uit de WK is een voorbeeld van hoe integratie kan inspireren, en de wereld mooier kan maken.
Wellicht kunnen we als WK en gemeente Haarlem een voorbeeldfunctie geven aan andere gemeentes in de vorm van een Wereldkeukenbroedplaats.

Wie zijn we, wat doen we? We merken nu al door reacties uit de omgeving dat mensen aansluiting zoeken. Zo kunnen we vraag en aanbod beter aan elkaar koppelen. Hoe kunnen we deze expositie inzetten als aanjager vd broedplaats? Er zijn gesprekken geweest met de afdeling welzijn en afd cultuur van de Gemeente Haarlem, gesprek met de wethouder staat. De bijdrage van FCP willen we inzetten voor de extra activiteiten, om meer van de vluchtlingen te laten zien, en meer momenten te creeren van verbinding, om deze te gebruiken tijdens onze zoektocht naar mogelijkheid tot verduurzaming vd WK en om gedurende de 6 weken ons netwerk van netwerken uitbreiden. Tegelijkertijd willen we bepaalde activiteiten ook inzetten voor crowdfundingsacties voor realisatie vd de broedplaats. Zoals koken en samen eten verbindt, kan kunst die functie ook invullen. Het samen maken maakt sterker, laten zien van je kwetsbaarheid, en de reactie van de buitenwereld hierop heeft als doel verbinding.

 

Begroting: 

De begroting omvat het inrichten van de totale expositie, het organiseren van de muziek/theater en keramiekworkshops.

Het honorarium voor de organisatie, inrichten van de tentoonstelling, de feestelijke afsluiting met de organaisatie van een expertmeeting met optreden van Orchestre Partout.

Drukken van posters kaarten en een catalogus.

De FCP subsidie gebruiken we voor theater, muziek, keramiekworkshops, en het maken en drukken van de kaarten.

We vragen subsidie aan bij de Gemeente Haarlem, Stichting Ruigrok en FCP.

Icontact sponsort met een audiotoer, Ikzelf met mijn fotofilms en reeds gemaakte foto's. Hans Bossman werkt belangeloos mee, we willen mensen belonen die eerder belangeloos meewerkten. We hebben 2 opties voor de catalogus, een sjieke en simpele, we gaan kijken of een partner de sjieke variant als relatiegeschenk wil afnemen.

We gaan op zoek naar een partner die 10 ipads wil uitlenen.

Van het Noord-Hollands Archief mogen we kosteloos de ruimte en personeel gebruiken tijdens openingstijden, en gebruik maken van een groot scherm met applicatie om alle info en filmpjes ter plekke in te zetten.

De Toneelschuur heeft de voorstelling A postcard from Aleppo afgekocht, geeft 30 kaarten aan de Wereldkeuken voor vluchtelingen.

Werk wat uit de keramiekworkshop en de kaarten verkopen we als origineel, misschien in oplage, om niet alleen geld te genereren, maar ook om te kijken wat werkt in onze "winkel' vd toekomstige Broedplaats.

 

Locatie(s): 
Noord Hollands Archief Haarlem
Toneelschuur, haarlem

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wereldkeuken biedt met dit project een kleurrijk palet aan kunstdisciplines en samenwerkingspartners. Deze ontmoetingsplek van amateurs en professionals met allerlei achtergronden waarbij de kwaliteit en samenwerking voorop staat. Haarlem heeft er met de wereldkeuken een bijzonder cultureel aanbod bij. Een goed initiatief dat op een mooie manier is gegroeid en nog altijd aan de wensen en behoeften van de veranderende doelgroepen kan voldoen. Hopelijk kan dit project bijdragen aan een vaste locatie voor diversiteit en cultuur in deze stad, zodat het ook op de langere termijn kan inspireren. Heel veel succes en we blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project a.d.h.v. de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Jullie project is ontstaan vanuit ervaring in het werken met en de gesignaleerde behoeften van (ex-)vluchtelingen. De stap die jullie maken naar een stevigere duurzame basis, waar ook cultuurparticipatie onderdeel van uitmaakt, waardeer ik. Door middel van jullie activiteiten worden de deelnemers geactiveerd hun creatieve talenten te ontplooien en zich via kunst te uiten en komt er tegelijkertijd een wederzijdse uitwisseling tussen deelnemers, bezoekers en organisaties tot stand. Ogedane kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld en anderen worden uitgenodigd mee te denken, wat het effect van het project vergroot. Ik hoop dan ook dat jullie samen met jullie partners verder kunnen bouwen.

afbeelding van marisa beretta

Hoi Lidian,

Voor ons is de samenhang er zeker, we hebben de workshops bedacht vanuit een bepaalde logica. Vraag vanuit de vluchtelingen en onszelf, ook met het oog op de toekomst vd broedplaats

Als je het over communicatie hebt bedoel je denk ik publiciteit? Omdat ik al vanaf 1999 in Haarlem werk als fotograaf, (begonnen bij het fotopersbureau hier in Haarlem) weet ik de weg te vinden. We staan op de wachtlijst voor de MUPIS, de gemeente geeft vrij ruimte aan sociale doelen op de achterkant van reclameborden. Helaas is de periode geboekt, maar we hopen toch een plekje te krijgen. Anders organiseren we een posteractie (met verschillende uitspraken/ portretten) voor Haarlemmers met een winkans op een Wereldkeukendiner de luxe voor 2, dit doen we ook op facebook.

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Marisa, jullie bieden genoeg cultuur, maar is er ook voldoende sprake van actieve participatie in de kunstbeoefening? Het aantal workshops is voor de deelnemers tamelijk beperkt om zich echt te kunnen ontwikkelen. Wat is de duurzame opbrengst op het gebied van de kunstbeoefening? In hoeverre leggen jullie verbindingen voor de deelnemers die zich na het project verder willen ontwikkelen? En jullie plannen zijn ambitieus, maar hoe bereiken jullie met jullie communicatie nieuw publiek? Kijk goed in hoeverre je hier nog wat meer samenhang en structuur in kan aanbrengen. Succes!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ha Marisa,

 

Er staan in de begroting een aantal te verwachten bijdragen maar zonder bedrag. Hierdoor rijst de vraag of daar nog iets van verwacht wordt en zoja of jullie begroting dan nog wel sluitend is. Even een aandachtspuntje om naar te kijken.

 

Ik ben benieuwd wat jullie bezoek aan de Kweekschool heeft opgeleverd en mooi om te lezen dat jullie aanwezigheid hier al veel los heeft gemaakt en tot nieuwe connecties leidt!

afbeelding van marisa beretta

Hoi Stefanie,

Er staan geen bedragen achter omdat de Toneelschuur de voorstelling afkoopt, ons kaartjes geeft vd vluchtelingen en de audiotoer sponsoring in natura is. Dit zal ik er bij de definitieve versie nog achter vermelden :-)

De kweekschool was inspirerend. Wat ons opviel was dat waar wij een broedplaats willen openen vanuit de vluchtelingen die we al 'in huis' hebben om hen een thuisbasis te bieden, de Kweekschool werkt vanuit amsterdamse kunstenaars die vluchtelingenkunstenaars laten aansluiten, dat is een andere benadering. Tijdens de opening viel het ons op hoe weinig vluchtelingen er al actief ah werk zijn, dit moet echt nog gaan groeien. De Kweekschool lijkt ook meer gericht op kunst met een grotere K, bij ons zal er ook ruimte voor ambacht zijn. 

afbeelding van marisa beretta

Hoi Debora en Stefanie,

Bedankt voor jullie kritisch meedenken, nav daarvan hebben wij onze opzet nog eens kritsch doorgenomen.

Met de Vrolijkheid heeft Marisa in het verleden met veel voldoening samengewerkt,  we gaan contact leggen met New Dutch Connections, goede tip.

Zondag gaan we een kijkje nemen bij de opening van de Kweekschool in Amsterdam.

Het platform heeft ons niet allen geholpen helder te maken waar we naartoe willen, we merken ook dat we benaderd worden door mensen in Haarlem die meedenken wat nieuwe mogelijkheden biedt.

 

afbeelding van Debora van Stenis

Hoi Marisa,

Nog een paar vragen/opmerkingen:

- Heb je al een idee over de manier waarop je ideeen gaat verzamelen tijdens de expo? Hoe ga je mensen na laten denken? Heb je specifieke vragen? Of is het meer een open vraag? Wat wil je precies weten/onderzoeken? En wat is daar dan de beste manier voor om hier achter te komen? Een gesprek? Een ideeenbus? 

- Ik snap nog niet goed wat je bedoelt met dat de doorstroom stokt. Wat bedoel je hiermee? En wat heeft dit te maken met de plannen voor de expo? 

- In je tekst noem je heel vaak 'verbinden'. Omdat het zo'n containerbegrip kan zijn, denk ik dat het goed is om te bedenken wat je er precies mee bedoelt (kan per onderdeel anders zijn) en, hoe je die verbinding vervolgens gaat bereiken! 

afbeelding van Mirjam Rentema

Beste Stefanie, dank voor je reactie.

De Wereldkeuken is al 3 jaar de vaste structuur die we als "community" hebben. Door de vertrouwensband laten ze steeds meer horen wat ze willen en kunnen. Dat heeft tijd nodig, omdat ze eerst vaak andere prioriteiten hebben (woning, taal, zorg, ed.). Nu we zien dat ze steeds meer zelfvertrouwen krijgen, willen ze zich verder ontwikkelen op diverse tereinen. Daarom zouden we vanuit een broedplaats (en de expositie als middel om hun zichtbaar voor de stad te maken) daar kansen voor creeren. De wensen zijn divers, omdat de groep ook divers is. Van kleine ondernemer, kok, kunstenaar, kleermaker tot buschauffeur, betaald of als vrijwilliger. Wij denken dat er een inspirerende plek moeten komen om die verbindingen te laten ontstaan. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Mirjam,

 

Bedankt voor de toelichting. Ook goed om dan in de tekst nog even iets meer te vertellen over jullie positie in het veld van participatie door vluchtelingen/asielzoekers. Hoe jullie je bijv. verhouden tot initiatieven van De Vrolijkheid, New Dutch Connections en Refugee Company en hoe jullie de kennis en ervaring die jullie hier opdoen kunnen delen. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Jullie hebben flink aan jullie plan gewerkt en gaan veel activiteiten ondernemen. Zoveel dat ik benieuwd ben hoe jullie de samenhang hiertussen gaan behouden zodat het niet bij losse activiteiten blijft maar juist de nieuwe Haarlemmers een vaste structuur biedt om op terug te vallen, iets wat ze vaak verder weinig hebben. Daarin kan het plan volgens mij nog aangescherpt worden. Daarnaast zou ik in het plan nog graag iets meer lezen over de wensen en behoeften van de doelgroep zelf; waarom juist deze activiteiten voor deze mensen, wat willen zij en hoe sluit jullie plan daar op aan. Succes weer!

afbeelding van marisa beretta

Beste Coaches,

We hebben sinds het online zetten veel gebraind, concrete afspraken gemaakt, gesprekken gehad, ideeen ontwikkeld.

We hebben nog 2 weken voor het project in de beslismeefase gaat, zouden jullien nog eens kritisch willen kijken waar verbeterpunten zitten? Nu kunnen we de resterende tijd nog gebruiken om de puntjes op de i te zetten :-)

Groet, Marisa

afbeelding van Debora van Stenis

Hoi Marisa, dank! En sorry voor m'n late reactie. Ik was vergeten het project te volgen, waardoor ik geen mailtjes kreeg bij de reactie. De plek die je beschrijft klinkt bijzonder! En mooi hoe je jullie bezoekers verbindt met kunstenaars/bewoners uit de buurt.

Hoe gaat het met het werven van vrijwilligers? Je noemt dat je 'vrijwilligers met kennis'  wil aantrekken. Ben je op zoek naar specifieke kennis/achtergrond?

afbeelding van marisa beretta

Voor culturele activiteiten werken we met professionials die we toch bescheiden budget willen bieden, zie begroting. Kan ik apart hun projectplannen sturen? Na voorstelling postcard from Aleppo gaan we met makers, bezoekers en vluchtelingen kaarten versturen ad mensen in Aleppo op wiens verhalen de opera is gebaseerd. Deze kaarten zullen we vooraf met de vluchtelingen maken en zullen id expo te zien zijn. Kaart is dan te klein begrip, het moeten ware kunstwerkjes worden met een gedachte gevoel van de vluchtelingen erin verwerkt. Verder hebben we gesprek met afdeling cultuur gehad vd gemeente, die ons visie heeft gegeven hoe deze expositie in te zetten als een campagne voor verduurzaming van de WK. Besloten is filmpje te maken. Verder binnenkort 2 gesprekken met ih culturele veld.

afbeelding van Mirjam Rentema

We zouden graag een inspirerende plek willen waar we met vluchtelingen iets moois creeeren. Voor ontmoeting, eten (via de Wereldkeuken), maar ook muziek, kunst en op verhaal komen. Zo'n plek moet een aantrekkingskracht hebben, waardoor kunstenaars en Haarlemmers er graag komen, alleen al omdat de atmosfeer positief is. Hoe kom je aan zo'n plek en welke stappen moet je zetten? Tips?

Ik zie ze soms bij tegenlicht/VPRO voorbij komen, Haarlem heeft zo'n plek nog niet waar de diversiteit van de stad zichtbaar is.

Pagina's