menu denk mee beslis mee maak mee

Allan Withington's Conductor Summer School

Ready, steady ... direction food!

Stichting Calliope Concerten
1 juli 2017 tot 7 juli 2017
muziek
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€3.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Allan Withington's Conductor Summer School

Ready, steady ... direction food!

afbeelding van Anja Abma

Ingediend door:

Anja Abma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe maak ik de materie interessant? Laagdrempelig voor conservatoriumstudenten of getalenteerde musici die misschien iets met directie willen gaan doen.

Projectomschrijving: 

Fryslân/Leeuwarden is een week lang ‘the place to be’ voor dirigenten ‘from all over the world’. Leeuwarden is een week lang het kloppend hart waar aanstormende talenten uit Europa en daarbuiten. Er wordt gewerkt met 2 bands, een kinderkoor en chefkok.

De Allan Withington’s Conductor Summer School is een vernieuwende, uitdagende, educatieve werkweek waarmee een stimulerende en actieve bijdrage aan talentontwikkeling met een grensoverschrijdend karakter wordt geleverd, zowel gelet op de landsgrenzen als ook op de inhoud.

Tijdens deze week worden de studenten blootgesteld aan alle facetten die het directievak kent, daarin bijgestaan door een tweetal gerenommeerde professionals die garant staan voor hoge kwaliteit. De lengte van de ‘cursus’ en de soms ongebruikelijke samenwerking met andere kunstvormen (dans, zang, street art) en/of culturen maakt dat dit project onderscheidend is.

Tijdens de week zal gezocht worden naar de overeenkomsten tussen een chefkok en een dirigent. Dit, omdat het thema dit jaar ‘ready, steady … food’ is. Tijdens het concert zal een chefkok een gerecht bereiden dat aansluit op de programmering van het concert. Een pittige, maar ongetwijfeld smakelijke combi

Onderbouwing van het project: 

Het doel van het project is om mensen van verschillende komaf, niveau, disicpline bijeen te brengen die een gezamenlijke passie delen: muziek-dirigeren.  Men wil observeren, inspireren, van elkaar leren. Gebruik makend van de kennis van de professionals probeert men beter te worden. Deze kennis kan ingezet worden in de lokale situatie in het thuisland van de student. 

Niet eerder werd de combi gekozen tussen een blaasorkest/kinderkoor/chefkok, Dat het een smaakvolle eindproduct zal opleveren, behoeft geen twijfel. Hoe dit resultaat bereikt gaat worden is nog niet bekend. 

 

Tijdens de week zijn de heren van 4barsrest.com aanwezig. Hun expertise wordt ingezet. Men houdt interviews zoals zij die in de praktijk afnemen met de studenten van de Summer School. De cameraman legt dit vast en deze beelden worden ingezet voor een 1 op 1 sessie presentatie of tijdens een groepssessie. Een onderdeel dat een jaar of wat nog niet onderdeel uitmaakte is de social media en videointerviews rondom de dirigent. In deze cursus is dit aspect toegevoegd en is uniek.

Verkrijgen van studenten

Alle conservatoria in Europa worden aangeschreven.

Er wordt geadverteerd in diverse internationale muziekbladen. Door mijn (vrijwilligers)werk bij de European Brass Band Association heb ik veel contacten. Deze probeer ik - waar mogelijk - in te zetten. 

Onze voormalige studenten zijn onze ambassadeurs. Spread the word - de beste reclame die je kunt inzetten. En het heeft zichzelf al bewezen dat het werkt. 

Op internationale evenementen wordt geflyerd. Er wordt een advertentie in het programmaboekje van de European Brass Band Championships (eind april in Oostende) geplaatst. Ikzelf ben er als reporter/social media persoon aanwezig, dus zal ook in persoon scouten temeer doordat er dit jaar een European Conductors Contest als side event wordt georganiseerd. www.ebba.eu.com Een aantal voormalige studenten doet mee aan deze wedstrijd, hetgeen ons bevestigd dat ons 'werk' iets goeds in zich heeft. We proberen met onze cursus het verschil te maken. 

Meerwaarde van de samenwerking: 

Samenwerking met Mette Højen, Deens mediaspecialist. Zij schrijft speeches voor politici, directeuren en acteurs. En werkt met hen aan persoonlijke presentatie en spreken in het openbaar. Zij werd afgelopen jaar bekroond met de titel 'Communicatie Talent 2016' in Denemarken.

Vanuit de Stichting en in Soli Brass Leeuwarden voelen we ons als ambassadeurs voor de blaasmuziek. De noodzaak is bij de Stichting als ook bij de band al jaren voelbaar waardoor we vernieuwende concerten organiseren en geven om in de transitie waarin we zitten, qua landschap, economie en ook qua cultuur ons rol in de samenleving te ontdekken en in te vullen. Tijdens de gesprekken die we met de studenten en professionals tijdens de Summer School al hebben gehad en ongetwijfeld nog zullen hebben, ontstaan hierover de mooiste inzichten waarbij landsgrenzen niet meer als beperkend worden ervaren.

Door het slotconcert in de openlucht te laten plaatsvinden, in het centrum van de stad, proberen we ook de lokale horeca erbij te betrekken. In het centrum, nabij de concertlocatie is een Bakker Bart gesitueerd. De eigenaar (voormalig muzikant) is benaderd om kaasstengels aan het kinderkoor ter beschikking te stellen, die men dan tijdens het concert aan het publiek kan uitdelen. 

< nog nader uitwerken aan de hand van andere concrete voorbeelden >

De beide professionals Allan Withington en Mette Højen beginnen bij de inschrijving aan de hand van ervaring etc. al met het maken van een inschatting van niveau. Omdat de papieren ervaring lang niet altijd overeenkomt met de feitelijk ervaring, wordt de eerste ontmoeting tussen orkest en dirigent op video vastgelegd. Deze opname wordt samen met de student 1-op-1 bekeken en aan de hand daarvan kan het juiste niveau van een muziekstuk bij de betreffende student gezocht worden. Zo zal een student nooit te gemakkelijke of te moeilijke muziek voorgeschoteld krijgen. Iedere student is verantwoordelijk voor het instuderen van een muziekstuk voor het eindconcert. Hier wordt dus gedaan aan typecasting mbt niveau. Hetzelfde wordt gedaan mbt het werken met het 10-piece ensemble. Ter plekke inspelen op het niveau van de student. 


afbeelding van Thijs Hazeleger

Dag Anja, nu het einde van de Denk mee fase in zicht komt, geef ik je graag nog wat laatste advies. Mooi om te lezen dat jullie pionierswerk verrichten in de brassbandwereld. Mede naar aanleiding van de reactie van Stefanie denk ik dat het interessant zou kunnen zijn om je voor deze aanvraag te focussen op het meest vernieuwende onderdeel qua participatie: de combi blaasorkest/kinderkoor/chefkok. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Groeten Thijs

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Anja,

Uit het filmpje en je tekst begrijp ik dat het overgrote deel van de deelnemers niet Nederlands is. De subsidie die wij als Nederlands rijksfonds verstrekken is echter enkel gericht op de Nederlandse deelnemers. Het is dan ook van belang duidelijk te maken voor welke deelnemers de course zal zijn en hoe dit de Nederlandse muziekbeoefening in de vrije tijd bevordert. Een ander aandachtspunt is dat jullie project gericht is op conservatoriumstudenten, die wij zelf niet zien als vrijetijdsbeoefenaars. Het project zal dan ook niet direct een impact hebben op de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd en het cultuurklimaat in de regio, maar potentieel wel indirect op de langere termijn zodra de studenten met amateurmusici gaan werken. Uit jullie plan zal duidelijk naar voren moeten komen hoe de deelname van deze studenten aan de course de Nederlandse muziekbeoefening en praktijk voor de amateurmusici vernieuwt en versterkt, nu of in de toekomst. En hoe het zich onderscheidt van het aanbod dat conservatoria de studenten biedt. Anders ben ik bang dat het criterium impact, zowel op de Nederlandse kunstbeoefenaars als het actieve cultuurklimaat, te laag zal scoren.

Een andere voorwaarde voor Jij maakt het mee is het vernieuwende aspect. Begrijp ik goed dat jullie editie in 2017 niet de eerste keer is? Zoja, hoe onderscheidt deze editie zich van eerdere edities?

Daarnaast raad ik je aan de motivatie achter jullie plan nader toe te lichten. Waarom deze opzet en aanpak, waarom met deze mensen, waarom is dit nu actueel, relevant en vernieuwend, waarom in Leeuwarden, kortom waarom...

afbeelding van Anja Abma

Inmiddels heb ik mijn Mac en de server gereset ... Het probleem schijnt gelukkig opgelost te zijn :) 

afbeelding van Anja Abma

Omdat mijn gegevens na een internetstoring allemaal weg waren, heb ik tussentijds opgeslagen. De aanvullingen die ik nu heb gedaan worden niet meegenomen omdat er al een wijziging van de gegevens zou hebben plaatsgevonden.

De info die Stephanie opvroeg, heb ik nog niet verwerkt. Dit kan ik nu niet meer doen ... althans dat zegt het systeem.

Hoe kan ik tussentijds opslaan opdat mijn gegevens bewaard blijven die ik reeds ingevoerd en geupload heb? 

afbeelding van Anja Abma

@Stefanie: de betrokken professionals zijn Allan Withington en Mette Højen, media talent 2016 in Denemarken. 

Hierbij een link > een interview/gesprek tussen Allan en Mette over dirigeren.

http://www.4barsrest.com/news/detail.asp?id=25264

Ik zal dit nader uitwerken, zoals door jou aangegeven. 

 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ja dit mag je inderdaad uitwerken aan de linkerzijde; ook hoe zij met de deelnemers gaan werken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Succes!

afbeelding van Anja Abma

Dank coaches! 

@Thijs: het filmpje zal ik bekijken-dank! Op de zondag werken we met een amateurfanfare orkest. Nadat de dirigent voor het orkest heeft gestaan, wordt er een evaluatieformulier ingevuld waarop 5 vragen staan vermeld die de sectieleiders mogen invullen. Vragen als 'is de dirigent goed te volgen' - 'duidelijke instructies' - 'heb je er zelf iets van geleerd' en is het orkest vooruit gegaan. Dus ja, wel degelijke inhoudelijkeinteractie. Omdat de dirigent in de 21e eeuw anders is dan die van weleer, is bewust een media expert aan de cursus toegevoegd. De presentatie tbv het orkest en het publie is over de jaren heen steeds belangrijker geworden. Het publiek komt niet alleen meer om naar muziek te luisteren - men wil vermaakt worden.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Welkom ook namens mij op Jij maakt het mee!

 

Als adviseur van het Fonds zal ik de komende tijd meedenken op dit platform en jullie van feedback voorzien in het licht van onze subsidieregeling.

 

Interessant dat jullie het directievak willen spiegelen aan andere kunstdisciplines, culturen en domeinen. Wat dit concreet gaat betekenen lees ik graag de komende tijd terug. Ook ben ik benieuwd naar de betrokken professionals en de werving van de deelnemers. Dit kunnen jullie uitwerken via Bewerken > Meer projectinformatie.

 

Succes de komende tijd!

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Anja,
Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Interessant idee om te onderzoeken hoe de chefkok en de dirigent op elkaar lijken. Toevallig kwam ik vandaag op facebook (BBC News) een filmpje tegen over Australische kunstenaars die van groenten muziekinstrumenten bouwen, ken je die?
Als fanfarecoach merk ik bij het geven van workshops over 'Fanfare 2.0' grote verschillen in de manier waarop muziekverenigingen kijken naar hun toekomst en hun verwachtingen van wat een dirigent in huis moet hebben. Wat is jullie idee over de dirigent van de 21e eeuw? En betrek je de amateurmuzikanten ook inhoudelijk bij dit project? Of zijn zij alleen 'oefenmateriaal' voor de dirigenten?

Groeten Thijs