menu denk mee beslis mee maak mee

All You Can Art

Ontmoetingen tussen kennis en culturen

Stichting Kunsthal Rotterdam
14 juli 2018 tot 26 augustus 2018

€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

All You Can Art

Ontmoetingen tussen kennis en culturen

afbeelding van Jeroen van Breugel

Ingediend door:

Jeroen van Breugel

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Suggesties waar het mobiele atelier kan neerstrijken of initiatieven waar het bij kan aanhaken zijn zeer welkom!

Wat ga je doen?: 

Veel mensen weten de Kunsthal Rotterdam, of musea in het algemeen, te vinden, maar we zien ook dat grote groepen in de samenleving geen enkele relatie met kunst hebben. Zeker in een stad als Rotterdam, waar het opleidingsniveau en het inkomen gemiddeld lager liggen dan in de rest van Nederland, valt kunst vaak buiten het referentiekader. De Kunsthal ziet het daarom als haar taak om een programmering aan te bieden die toegankelijk is voor alle Rotterdammers. Van jongeren op Zuid en mensen die kampen met psychiatrische problemen tot senioren; kunst is voor iedereen.

Na twee succesvolle edities gaat de Kunsthal in samenwerking met Instituto Buena Bista (IBB) uit Curaçao dit jaar daarom weer van start met het project All You Can Art (AYCA). AYCA is een atelier, een tentoonstelling en Summerschool ineen, waar iedereen volgens het meester–gezel principe de kans krijgt om te maken, te leren en te ontdekken. Om dit te doen zijn partners uit andere sectoren betrokken die verbonden zijn met júist de doelgroepen die de stad Rotterdam mede vertegenwoordigen, maar weinig tot geen toegang hebben tot kunst of cultuur. Samen met deze partners, Stichting Laurens (ouderenzorg), Het Zuiderpark College (VMBO) en Antes (verslavingszorg), zetten wij nieuwe vormen van cultuurparticipatie op die niet direct voor de hand liggen. Het doel is niet om de ouderen, verslaafden en jongeren te vermaken, maar om echt een toegevoegde waarde te leveren voor henzelf en hun omgeving.

De afgelopen editie heeft AYCA de eerste stappen gezet in het aangaan van actieve verbinding met de stad en haar bewoners door middel van haar samenwerkingspartners. Voor deze editie wil AYCA nog een stap verder Rotterdam in om meer mensen te bereiken. Een voertuig met daarop een groeiende sculptuur/atelier verplaatst zich van plek naar plek. Bij de keuze voor een locatie spelen een verbreding van het publiek en het aangaan van nieuwe samenwerkingen een prominente rol. Zo zal AYCA aansluiten bij geplande evenementen in de stad als bijvoorbeeld het Get Loose Festival (24 juni), Metropolis Festival (8 juli), Rotterdam Unlimited (24 t/m 28 juli) of Welkom Thuis Straattheater Festival (25 augustus), maar het mobiele atelier kan ook neerstrijken bij een winkel- of buurtcentrum in bijvoorbeeld de Afrikaanderbuurt of aansluiten bij een lokaal initiatief. Bewoners, voorbijgangers, eventbezoekers worden geheel volgens AYCA-gebruik benaderd en geënthousiasmeerd om mee creëren aan de kunstwerken in het mobiele atelier of van gedachten te wisselen. Dit mobiele atelier wordt bemand door verschillende kunstenaars, Summerschool studenten en deelnemers van de partnerlocaties.


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Jeroen,

Je schrijft dat je aanvraag niet zozeer gericht is op de tentoonstelling, maar op het nieuwe mobiele lab. Richt je bij het uitbreiden van je aanvraag via het tabblad 'bewerken' -> 'Denk mee (meer projectinformatie)' inderdaad op dat onderdeel. Bedenk daarbij dat Jij Maakt Het Mee hooguit 50% van de subsidiabele kosten op zich kan nemen, in dit geval dus €6.250 als ik het goed begrijp. 

afbeelding van Jeroen van Breugel

Beste Daniëlle,

Dank voor je bericht en wat ontzettend leuk dat je met ons meedenkt! Ik kende HotspotHutspot zelf nog niet, maar dit zijn precies het soort initiatieven die perfect aansluiten bij All You Can Art en waar wij heel graag bij aanhaken. Er zijn denk ik veel haakjes te vinden om samen op te trekken want net als bij kunst gaat het ook bij koken om het creëren en het proces van iets maken. Hoe mooi zou het zijn als wij door middel van koken/eten en kunst deelnemers met elkaar kunnen verbinden.

Ik heb inmiddels met ons Hoofd Educatie gesproken en hij gaat contact zoeken met Bob en/of Dorine. Ik hoop dat je zelf ook een keer mee komt maken in het mobiele atelier als onze aanvraag wordt goedgekeurd:-)!

Met vriendelijke groet,

Jeroen

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Jeroen, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Je vraagt naar suggesties waar het mobiele atelier kan neerstrijken of initiatieven waar het bij kan aanhaken.

Ik associeer All You Can Art uiteraard meteen met all you can eat en daardoor kom ik uit op het maatschappelijke initiatief Hotspot Hutspot, met meerdere buurtrestaurants in Rotterdam. Mijn tip is om contact op te nemen met Bob Rigter of Dorine Ruter, want Hotspot Hutspot kan in mij ogen een prima samenwerkingspartner voor jullie project zijn. ‘’Via onze hotspots versterken we de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen. We zetten voedsel in om mensen te activeren en verbinden.’’ www.hotspothutspot.nl

afbeelding van Jeroen van Breugel

Beste Alexander,

Leuk om zo kennis te maken en dank voor je vraag en opmerkingen. Graag geef ik wat meer tekst en uitleg.

Dit is de derde editie van All You Can Art (AYCA) die wezenlijk anders is dan de voorgaande edities omdat het concept inmiddels is uitgegroeid tot drie afzonderlijke projecten. Projecten die in samenhang opereren en allen vallen onder de noemer AYCA maar hun eigen bereik in insteek hebben.

Ter verduidelijking:

De eerste editie, waar Jij Maakt Het Mee inderdaad aan bij heeft gedragen, bestond uit een tentoonstelling in de Kunsthal en een bijbehorende Summerschool.

Bij de tweede editie is er een nieuw project aan toegevoegd waarin een samenwerking is gestart met drie verschillende partners in Rotterdam (Laurens Zorggroep, Zuiderpark College en Antes Verslavingszorg). Hiermee heeft AYCA de verbinding aan willen gaan met specifiek gekozen groepen in de samenleving die niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen; mensen in verzorgingstehuizen, verslaafden en jongeren op Zuid. Op verschillende locaties van de partnerinstellingen heeft AYCA ateliers opgericht waar, volgens het meester-gezel concept, bewoners en leerlingen samen aan de slag gingen met kunstenaars om kunst te maken.

Bij deze editie, en daar is onze aanvraag ook op gefocust, willen wij een derde project opstarten. Het mobiele atelier dat de hele stad bij AYCA moet betrekken. AYCA in de Kunsthal (de tentoonstelling en de Summerschool) en de ateliers bij de partnerinstellingen vinden plaats van 14 juli t/m 26 augustus, maar het mobiele atelier zal voorafgaand, tijdens en na deze periode wekenlang door alle wijken van Rotterdam trekken. Het zoekt hierbij de aansluiting bij grote evenementen (zoals beschreven), maar ook kleinschalige buurtinitiatieven om zo jong en oud (en een divers publiek) met kunst en cultuur in aanraking te brengen en kennis te laten maken met het project.

De kosten voor het mobiele atelier zijn geraamd op € 12.500 en daar is onze aanvraag specifiek voor bedoeld en niet voor de tentoonstelling in de Kunsthal. Natuurlijk is er een verbinding met de tentoonstelling en willen wij dat er een kruisbestuiving plaatsvindt, maar het mobiele atelier is een apart project dat alleen valt onder de vleugels van AYCA.

Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt. ik ben natuurlijk meer dan bereid om extra uitleg te geven of vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Jeroen,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

In 2016 is All You Can Art ondersteund door Jij Maakt Het Mee. Je aanvraag voor All You Can Art 2018 lijkt een voortzetting van de editie van 2016. Waarin onderscheidt de editie van 2018 zich? Focus je aanvraag op de onderscheidende elementen, want JMHM kan niet nogmaals dezelfde activiteit ondersteunen.

Groeten,

Alexander