menu denk mee beslis mee maak mee

All you can Art

Aspirant kunstenaars (14-24 jaar) maken...

Kunsthal Rotterdam
4 juni 2016 tot 30 juli 2016
beeldend 3D, crafts, fotografie
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Zomercarnaval Rotterdam

Door Sarah Slootweg op do 4 aug

Zaterdag 30 juli, de Grote Dag, danste team ‘Human Nature’ door de straten van Rotterdam op de muziek van brassband ‘Dream Team’ tijdens de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

All you can Art

Aspirant kunstenaars (14-24 jaar) maken praalwagen voor Rotterdam Zomercarnaval

afbeelding van Sarah Slootweg

Ingediend door:

Sarah Slootweg

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Voor het betrekken van specifieke doelgroepen bij de tot standkoming van de carnaval praalwagen denken we aan ouderen, asielzoekers en personen met een beperking. Zijn er nog andere doelgroepen te benaderen die niet tot de kunstwereld behoren?

Wat ga je doen?: 

Met een speciale ‘Summer School’ voor aspirant-kunstenaars (14-24 jaar) viert de Kunsthal Rotterdam het 10-jarig bestaan van Instituto Buena Bista (IBB), een (voor)opleidingsinstituut en centrum voor hedendaagse kunst op Curaçao. Op de ‘Summer School IBB’ krijgen dertig getalenteerde jongeren twee maanden lang onderwijs en begeleiding gedurende een intensief traject. IBB als snelkookpan van talent. Gevestigde kunstenaars geven les onder wie David Bade en Tirzo Martha, de ‘founding fathers’ van IBB.

Onderdeel van de ‘Summer School IBB’ is het ‘Extra murors’ project, waarbij de studenten ervaring opdoen met het werken in de publieke ruimte. In samenwerking met TENT Rotterdam wordt in de Kunsthal gewerkt aan een artistieke praalwagen voor het Rotterdam Zomercarnaval onder leiding van kunstenaarsduo Bart Stuart en Klaar van der Lippe en het internationale kunstenaarscollectief Authentic Boys. Er wordt acht weken lang intensief samengewerkt met mensen die niet tot de kunstwereld behoren, maar uit asielzoekerscentra, sociale werkplaatsen en bejaardentehuizen komen. Deze sociaal geëngageerde kant van het project hoort onlosmakelijk bij het IBB.

Hoe ga je te werk?: 

Hoofddoel van IBB is het bieden van een goede voorbereiding aan dertig talentvolle jongeren die een creatieve opleiding willen gaan volgen. Waarbij de studenten gestimuleerd worden in hun keuze, in het daadwerkelijk de studie afmaken en in het opbouwen van een succesvolle carrière. Dit vergt een intensief individueel- en groepstraject (van twee maanden), met aandacht voor het verbreden van het referentiekader van de studenten en zelfs opvoedkundige aspecten aan bod komen, omdat toekomstig succes nu eenmaal samenhangt met een juiste mentaliteit. 

Op de ‘Summer School’ krijgen de getalenteerde jongeren twee maanden lang onderwijs en begeleiding gedurende een intensief traject. Resulterend in een portfolio dat duidelijkheid biedt over kwaliteiten en kansen van de IBB studente. IBB als snelkookpan van talent. Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma is het ‘Extra murors’ project, waarbij de studenten ervaring opdoen met het werken in de publieke ruimte. In samenwerking met TENT Rotterdam wordt in de Kunsthal gewerkt aan een artistieke praalwagen voor het Rotterdam Zomercarnaval onder leiding van beeldend kunstenaars.

De 1.000 m2 grote HAL 2 van de Kunsthal krijgt een typische IBB sfeer met genoeg (werk)ruimte voor zowel IBB studenten als voor de bezoekers van de Kunsthal. Lessen zijn deels openbaar en ateliers mogen ook gebruikt worden door bezoekers. Naast de klaslokalen bestemd voor lessen theorie en praktijk, is er de tentoonstelling: een selectie van de autonome werken van David Bade en Tirzo Martha en kunstwerken uit de collectie van het IBB, werk van voormalige artists-in-residence. 

 

Met wie werk je samen?: 

De Kunsthal en IBB willen op een laag drempelige manier zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst & cultuur. Onderdeel van het onderwijsprofiel is de samenwerking met mensen die niet tot de kunstwereld behoren.De deelnemers aan het praalwagen kunstproject zullen - onder auspiciën van IBB - worden geselecteerd door kunstenaarscollectieven ‘Authentic Boys’ en ‘Buro Spelen’. Door actief mensen bij het kunstproject te betrekken die doorgaans niet vanzelfsprekend toegang hebben tot cultuur, hopen wij hen aan te moedigen te participeren en zich te laten verrijken met nieuwe inzichten, experimenten en begrip voor elkaar. Deze sociaal geëngageerde kant van het project hoort onlosmakelijk bij het IBB.

David Bade zegt hier zelf over: ‘Het groepsproces -van omzetting van ideeën naar materiaal- aangaan met de verschillen van achtergronden en context bevordert oplossend gericht denken en improvisatie en creëert onderling meer inzicht en begrip.’

Het creatieve werkproces is een belangrijk – zo niet het belangrijkste – onderdeel van het lesprogramma van het opleidingsinstituut IBB in Curaçao. De Kunsthal heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit en praktijkervaring van onze samenwerkingspartners TENT Rotterdam, David Bade en Tirzo Martha om een werkproces aan te gaan waarbij de uitkomst niet vaststaat. Vaststaat wel dat Bade en Martha in juni een groep mensen samenbrengen met een interessante dynamiek. Deze groep komt vervolgens gezamenlijk tot een thema, het ontwerp en de materialisatie daarvan. De Kunsthal geeft de kunstenaars daarin de vrije hand in de overtuiging dat alle deelnemers aan dit praalwagenproject met bijzondere ervaringen, ontmoetingen, persoonlijke ontwikkelingen en met een verruimde blik huiswaarts keren en dat er straks op het Rotterdamse carnavalsoptocht een schitterende praalwagen rijdt!

Wat is verder van belang om te weten?: 

De Kunsthal Rotterdam is een publieksgerichte culturele smaakmaker die met internationale allure haar ultieme vrijheid van programmeren aanwendt om een breed en veelal nieuwe publiek kennis te laten maken met kunst, cultuur en maatschappij.

De in 1992 opgerichte Kunsthal Rotterdam neemt een unieke positie in binnen het Nederlandse culturele landschap. Met contrastrijke en spraakmakende tentoonstellingen en activiteiten weet de Kunsthal op innovatieve wijze steeds weer nieuw publiek aan zich te binden. De missie van de Kunsthal om hoge kwaliteit cultuur toegankelijk te maken voor een breed en talrijk publiek wordt behaald dankzij een overvloedig en energiek aanbod door het kleine slagvaardige Kunsthalteam.

Het iconische gebouw, ontworpen door de vermaarde architect Rem Koolhaas, biedt zeven verschillende tentoonstellingshallen, een karakteristiek Auditorium en een sfeervol Kunsthalcafé. Een plek voor inspiratie en ontmoetingen. De Kunsthal biedt met ongeveer 25 tentoonstellingen per jaar een avontuurlijke reis langs verschillende culturen en kunststromingen. Van moderne meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Met een breed programma aan activiteiten voor jong en oud, aandacht voor talentontwikkeling en vele samenwerkingen in de stad Rotterdam en ver daarbuiten.
 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 IBB/praalwagen maken 30 25.000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het besluit om IBB in huis te nemen en ‘All you can Art’ in de Kunsthal te organiseren berust op drie overwegingen: 1. De Kunsthal draagt talentontwikkeling hoog in het vaandel en besteedt daar programmatisch veel aandacht aan; 2. Het openbare karakter van het project sluit aan bij de missie om door de laagdrempeligheid van de Kunsthal een breed publiek in aanraking te brengen met kunst; 3. ‘All you can Art’ sluit aan bij de projecten waarin de Kunsthal nieuwe vormen van presentatie onderzoekt en publieksparticipatie stimuleert.

 

Bij de tentoonstelling ‘All you can Art’  zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Een verwacht bezoekersaantal van 20.000 - 25.000
• Interesse voor hedendaagse actuele kunst vergroten onder een breder publiek
• Bereiken van jongere mogelijk geïnteresseerde doelgroepen
• Inhoudelijk randprogramma met specifieke activiteiten voor de diverse doelgroepen
• Bereik media-uitingen (radio, TV, print, online): minimaal 25 uitingen
 

Begroting: 

Projectleiding TENT € 4.000
artistieke leiding € 8.000
materiaal € 7.500
huur trailer en praalwagen € 3.000
muziekanten/brass band € 1.000
danser fee € 1.500
geluidsinstallatie met technische ondersteuning € 3.000
filmregistratie/documentatie parade €  2.000

TOTAAL € 30.000
 

Locatie(s): 
Rotterdam

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 102 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Het idee om samen met een diverse groep mensen die niet vanzelfsprekend met kunst in aanraking komen te bouwen aan een artistieke praalwagen in de Kunsthal prikkelt mijn verbeelding. Ik ga ervan uit dat jullie de deelnemers een kwalitatieve context bieden en hun artistieke ontwikkeling centraal staat. Wel ontbreekt het in de beschrijving aan concrete uitwerking t.a.v. het creatieve proces, de groep deelnemers en hun uitwisseling, onderling én met de kunstenaars. Desondanks heb ik er vertrouwen in dat de ingrediënten aanwezig zijn voor een bijzonder artistiek project. Door het creatieproces breder toegankelijk te maken, met het Zomercarnaval als hét podium, wordt de impact ervan bovendien vergroot.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

All you can Art is een samenwerking van inhoudelijk interessante partijen op een groot podium. Ik verwacht dat de artistieke kwaliteit van voldoende niveau zal zijn. Het is echter jammer dat jullie dit platform niet meer hebben benut voor het aanscherpen van jullie aanvraag. Nu blijft deze steken in het noemen van de betrokkenen en verschaft het ons onvoldoende inzicht in de praktijk van het creatieve werkproces; de manier waarop jullie de doelgroepen gaan benaderen en wat ze precies gaan doen. Het blijft onduidelijk welke aspecten experimenteel zijn in jullie werkwijze en welk effect jullie met dit project beogen dat aansluit op de wensen en behoeften van de mensen die mee gaan doen. Hopelijk nemen jullie de onderstaande suggesties nog wel mee in jullie uiteindelijke uitvoering.

afbeelding van Sarah Slootweg

2. .....David Bade zegt hier zelf over: ‘Het groepsproces -van omzetting van ideeën naar materiaal- aangaan met de verschillen van achtergronden en context bevordert oplossend gericht denken en improvisatie en creëert onderling meer inzicht en begrip.’ De samenwerking leidt bijna automatisch tot meer oprechte betrokkenheid en identificatie tussen de deelnemers onderling en klinkt door in hun gezamenlijke boodschap naar de buitenwereld. Door voor het Zomercarnaval te kiezen als groot openbaar podium om zichtbaar te zijn, de perceptie te prikkelen en de blik te verruimen van de bezoekers, is van grote meerwaarde voor de ontwikkeling en verspreiding van kunst. 

afbeelding van Sarah Slootweg

1. De Kunsthal en IBB willen op een laag drempelige manier zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst & cultuur. De deelnemers aan het project zullen - onder auspiciën van IBB - worden geselecteerd door kunstenaarscollectieven ‘Authentic Boys’ en ‘Buro Spelen’. Door actief mensen bij het kunstproject te betrekken die doorgaans niet vanzelfsprekend toegang hebben tot cultuur, hopen wij hen aan te moedigen te participeren en zich te laten verrijken met nieuwe inzichten, experimenten en begrip voor elkaar. Zeker in deze tijd van grote onoverzichtelijkheid waar we staan en gaan.....

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Sarah,

Morgen is jullie laatste Denk mee dag. Helaas hebben we nog weinig van jullie gehoord en gelezen om over mee te denken. Jammer, want het eerste idee sprak aan! Ik wens jullie veel succes met het project.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Sarah, ook ik denk graag met jullie mee. Graag reageer ik op de nadere uitwerking van jullie plan dus daar kijk ik naar uit!

Hoe? Bewerken > Denk mee (meer projectinformatie).

afbeelding van Diane Frenay

De artistieke uitgangspunten:

Carnaval heeft een reden en een geschiedenis.

Praalwagens hebben altijd een thema, meestal gebaseerd op de actualiteit. Hoe en door wie wordt het thema bepaald? met zulke uiteenlopende groepen mensen wordt dat nog een heel ding.

Een tip is daarom om niet te denken in doelgroepen maar in mensen, en hen niet te zien als doel, maar als bron. Bron van informatie, creativiteit, ideeen. Als zij die kunnen delen in dit project, krijgt het voor hen zin om mee te doen.

afbeelding van Diane Frenay

Ha Sarah,

Een leuk initiatief, maar nog erg vaag als het gaat om doel en mensen.

Ik ga wat kritische vragen stellen met als doel jullie aanvraag te versterken: De 'doelgroepen' of mensen lijken wat bij elkaar geveegd met als uitgangspunt; 'niet bij de kunst horend''. Dat sluit wel meer mensen uit, maar waarom worden deze mensen wel, en anderen niet betrokken?

Probeer duidelijk te maken met welke reden deze groepen bij elkaar worden gezet en welke meerwaarde heeft het voor hen om samen te werken. En wat maakt het voor hen aantrekkelijk om aan een praalwagen te werken?

welke artistieke, sociale of andere motivatie zit daarachter?

 

afbeelding van Sarah Slootweg

Gedurende acht weken lang zal in de Kunsthal dagelijks gewerkt worden aan de praalwagen voor het Rotterdam Zomercarnaval (zaterdag 30 juli 2016) in groepjes van ongeveer 6-10 deelnemers. Afhankelijk van het artistieke concept zullen de makers gaan timmeren, schilderen, borduren etc. De begeleiding is in handen van de kunstenaars in afstemming met de leiding van de organisaties.

Voor het betrekken van specifieke doelgroepen bij de tot standkoming van de praalwagen denken we aan ouderen, asielzoekers en personen met een beperking. Zijn er nog andere doelgroepen interessant om te benaderen die niet tot de kunstwereld behoren? 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Sarah, welkom op dit platform. De komende weken denken we graag met jullie mee om van dit plan een succesvolle aanvraag te maken.

Een leuk plan dat volgens mij nog maar de kiem is van een bijzondere samenwerking. Zou je iets meer informatie kunnen geven over de precieze activiteiten die plaatsvinden, hoe vaak en met hoeveel deelnemers etc? Hebben jullie al contact met de centra, werkplaatsen en tehuizen en een idee hoe jullie deze bijzondere doelgroepen gaan betrekken en begeleiden? Wellicht kan de Vrolijkheid hier nog een rol in spelen? En is Mammoet niet een mogelijke partner voor de oplegger? Ik lees het graag terug in de linkerkolom.