menu denk mee beslis mee maak mee

Zuid Aan Zee en Alkmaar Aan Zee XL

Jongeren ontdekken co-creatie vanuit een...

Artiance, centrum voor de Kunsten
26 juli 2018 tot 12 augustus 2018
beeldend 3D, dans, film, letteren
jongeren, kinderen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Alkmaar aan Zee (+ XL)

Door Pauline van der Mark op do 2 aug

Alkmaar aan Zee XL

5 en 6 juli was de kickoff van onze samenwerking met het Stedelijk Dalton College en Alkmaar aan Zee, Er waren meerdere...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Zuid Aan Zee en Alkmaar Aan Zee XL

Jongeren ontdekken co-creatie vanuit een creatief proces

afbeelding van Pauline van der Mark

Ingediend door:

Pauline van der Mark

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
hoe bereiken we de jongeren uit minima gezinnen?

Wat ga je doen?: 

Kinderen aan Zee

Alkmaar Aan Zee en Zuid Aan Zee zijn beide onderdeel van het succesvolle landelijke project Kinderen Aan Zee.

Kinderen Aan Zee organiseert vakantieweken voor kinderen van 9-12 jaar in een achterstandssituatie. Hen wordt extra kansen geboden om zich creatief te ontwikkelen en door te stromen naar vervolgaanbod in de eigen wijk en stad. Het project vindt in steeds meer steden in Nederland plaats.

Alkmaar en Arnhem draaien al enkele jaren mee en nemen nu het voortouw om 2 experimentele ontwikkelingen in gang te zetten waar andere steden vanaf 2019 van kunnen leren en profiteren; de XL versie voor tieners en het Talententraject om doorstroming naar vervolgaanbod te verbeteren. Deze experimentele ontwikkelingen kunnen gezien worden als een praktijkonderzoek dat dient als een pilot voor andere steden. Alkmaar en Arnhem gaan werken vanuit dezelfde speerpunten maar kiezen een andere vorm om dit te bereiken. Door intensief samen op te trekken, uit te wisselen en ervaringen te vergelijken, zullen we samen tot aanbevelingen komen voor andere Aan Zee steden die het voorbeeld willen volgen vanaf 2019. Deze aanbevelingen zullen op de landelijke evaluatiedag van Kinderen Aan Zee in november 2018 worden gepresenteerd.

De XL versie

De reguliere editie richt zich op kinderen op het P.O en de XL versie op tieners van het V.O. We willen een nieuwe doelgroep bereiken binnen het project. Dit vraagt om een andere aanpak en manier van begeleiden. Hiervoor gaan we op zoek naar een geschikte vorm.

De 2 XL-versies in 2018 dienen als pilot voor de andere Kinderen Aan Zee-steden. Deze laatsten kunnen vanaf 2019 aansluiten bij de aanpak en leren van de opgedane ervaring. Zo kunnen er steeds meer jongeren in verschillende steden meedoen met dit project. We denken dat deze mogelijkheid aansluit bij de behoefte van jongeren om zich breed te ontwikkelen, nieuwe mensen en organisaties te leren kennen en mee te doen in de maatschappij zonder dat financiën hier een drempel in vormen.

We werken samen vanuit deze 4 speerpunten: 

1. De creatieve ontwikkeling van jongeren staat centraal. Zij krijgen inspiratie, hulp en ruimte om hun eigen ideeën vorm te geven.                2. Het is een co-creatie project:
a. De jongeren werken met elkaar samen in het creatief proces.
b. De begeleiders, afkomstig uit de kunsten, techniek, welzijn, sport en/of onderwijs werken vanaf de start samen bij het creëren van een voor de kinderen en jongeren inspirerende, uitnodigende omgeving, zowel fysiek (ruimte, materiaal etc.) als pedagogisch (de manier van begeleiden).
c. Wij inspireren elkaar door uitwisseling van plannen en ervaringen op landelijke dagen, door het bezoeken van elkaars evenementen en door kennisdeling via internet.                                                                                                                                                                               3. We focussen aan Zee op jongeren die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken; bijvoorbeeld omdat ze net in Nederland wonen of omdat hun ouders weinig financiële middelen hebben.                                                                                                                                         4. We werken aan duurzaamheid. We zoeken een werkwijze waarbij samenwerking tussen organisaties een plek krijgt en we stimuleren dat jongeren doorgaan met de ontwikkeling van hun talenten in hun eigen stad.

Het Talententraject

Zodra er deelnemende jongeren na het project in de zomervakantie gemotiveerd en geïnspireerd zijn om verder te gaan met de activiteiten die zij die week leerden kennen dan helpen wij ze met het vinden van cultuuraanbieders in de stad. Dat kan zijn op het gebied van kunst, maar ook techniek en sport, koken, communicatie en meer. Onderzoek van BMC in 2015 (‘Mind the Gap’, Asante & Jong) toonde echter aan dat er verschillende drempels zijn voor gezinnen die in armoede leven om hun kind deel te laten nemen aan vervolgcursussen: “Drempels voor participatie zijn geld, onbekendheid met de fondsen, onbekendheid met het aanbod in de wijk, en logistiek van het halen en brengen. Een specifieke drempel voor cultuuractiviteiten is de gedachte van ouders dat het voor 'rijkelui' is.” Juist op deze onderdelen gaan we inspelen via een persoonlijke aanpak. Met het Talententraject stoppen we dus niet na de spetterende afsluiting op vrijdagavond voor het publiek. Alkmaar en Arnhem gaan beiden op zoek naar de beste manier om de doelgroep structureel te verbinden aan de aanbieders in de stad. Wij doen dit op verschillende manieren en zullen de ervaringen en resultaten na afloop met elkaar vergelijken om tot aanbevelingen naar andere steden te komen.


Monitoring
We zullen participeren in het landelijk onderzoek onder alle deelnemers dat Kinderen Aan Zee gaat uitvoeren vanaf juli 2018; Hierbij worden deelnemer voorafgaand, direct na en een half jaar na de Aan Zee week gevraagd een enquête in te vullen over welbevinden en participatieniveau aan activiteiten in de stad. Daarnaast zullen wij 3 keer bij elkaar komen om de ideeën en ervaringen uit te wisselen. In november 2018 presenteren wij onze aanbevelingen op het gebied van de XL-editie en het Talententraject voor de andere Aan Zee steden.

 

Hoe ga je te werk?: 

Zo gaan wij te werk aan Zee XL 

Werkwijze Arnhem:

De XL-editie vindt plaats in het weekend van 10 t/m 12 augustus. Zuid aan Zee XL biedt 15-25 jongeren ruimte voor experiment. We werken niet met een voorbedacht concept waarbij de eindresultaten vastliggen, integendeel: we gaan uit van de ideeën van de jongeren zelf. De begeleiders hebben een coachende rol, de jongeren worden gestimuleerd om eigen ideeën te verzinnen voor sociale vraagstukken die ze zelf bedenken. Hierdoor wordt het creatief en oplossingsgericht vermogen getraind en leren de kinderen hoe ze van idee tot uitwerking komen.

We willen de jongeren van de XL-editie uitdagen om het grootste gedeelte van de vormgeving van Zuid aan Zee 2018 op zich te nemen en daarmee de randvoorwaarden te verzorgen die nodig zijn om de kinderen van de reguliere editie mee te krijgen in de belevingswereld van het thema. De jongeren bedenken vraagstukken die zich in de toekomst kunnen afspelen in hun eigen wijk. Denk aan een vraag als: “hoe ziet het winkelcentrum in onze wijk er in de toekomst uit?”. Met deze vragen gaan ze in subgroepjes aan de slag om een ontwerp te maken voor hun eigen portaal van de toekomst en bouwen deze vervolgens in de vorm van een levensgrote kijkdoos. Elk portaal krijgt op deze manier een eigen thema en een ander uiterlijk. Met de bouw van deze portalen, is het decor neergezet voor de reguliere editie die direct aansluit op het weekend. Op maandag zijn de jongeren weg en gaan de kinderen tijdens de reguliere editie richten aan de slag met de portalen aan hand van de vraagstukken. Dit doen ze door gebruik te maken van verschillende disciplines, denk aan: beeldend werken, muziek, theater of dans. Op deze manier betrekken de deelnemers het creatieve denkproces op hun eigen leefomgeving. De culturele disciplines zijn hierin slechts tools om die ideeën vorm te geven.

Met deze editie willen we ook onderzoeken of de jongeren het werk van de begeleiders deels kunnen overnemen in de reguliere editie, door de inspirator te worden van de 50 kinderen van 9-12 jaar in de daaropvolgende Zuid Aan Zee week. De jongeren inspireren de kinderen en de kinderen inspireren elkaar. De resultaten op de laatste dag van de week zijn de portalen van de toekomst, maar hoe ze worden ingericht blijkt pas in de week zelf. We sluiten af met een presentatiemoment waar ook de jongeren, samen met ouders en buurtbewoners worden uitgenodigd om te kijken wat de kinderen met hun vraagstukken en kijkdozen hebben gedaan. Hoe de presentatie eruit komt te zien is de vraag. Wordt het een theaterstuk, of misschien wel een film of een expo? Dankzij de verschillende disciplines waar de deelnemers mee te maken krijgen ligt alles nog open.

Werkwijze Alkmaar:

Alkmaar kiest ervoor om de XL editie op te bouwen in 4 stappen:

1. De pilot op 5 en 6 juli. In samenwerking met het Dalton College wordt er een pilot opgezet voor dertig leerlingen, waarvan vijftien uit de taalklassen. Deze pilot wordt opgezet en zelf gefinancierd in samenwerking met het Dalton College en Artiance. Hiermee willen wij een brug slaan tussen de talenten van de jongeren uit de taalklassen en andere jongeren. Deze jongeren komen naar de locatie van Alkmaar Aan Zee en werken 2 dagen aan een creatieve uitdaging in samenwerking met stichting STAD, stichting Talent and Dreams.

2. De buddy’s. Jongeren uit de Dalton pilot kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij worden een extra begeleider tijdens de reguliere Alkmaar Aan Zee editie voor 9-12 jaar. Wij willen hen laten ontdekken wat hun krachten en passies zijn. Steeds eerder wordt in het onderwijs de nadruk gelegd op de 21st century skills die van belang zijn in de ontwikkeling. Daarbij staan onder andere vaardigheden als samenwerken, initiatief tonen, verantwoordelijkheid en creativiteit centraal. Het buddy traject zorgt ervoor dat de jongeren dit in het echt kunnen ervaren en kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt het een mooie mogelijkheid om te ontdekken of dit werkveld iets is waar zij zich later in willen bevinden. Tenslotte kunnen de buddy’s  een verbindende factor zijn tussen de kinderen en de XL deelnemers.

3. 26 en 27 juli tweedaagse Alkmaar aan Zee XL.  De jongeren krijgen een eigen werkruimte op de locatie en moeten met een bijzondere verrassing komen aan het eind van de tweede dag, wat samenvalt met de afsluiting van Alkmaar aan Zee. Zo stimuleren we de jongeren om verbinding te maken met het creatieve proces van de kinderen. Het thema is film.  Ook hier werken we samen met stichting STAD, voor jongeren door jongeren.  De werving vindt plaats tijdens de pilot en in samenwerking met het Stedelijk Dalton college. Daarnaast benaderen we andere middelbare scholen en nemen wij contact op met kinderen van vorige edities die zelf met de vraag kwamen om een vervolg te creëren op Alkmaar aan Zee. Ook voor de leeftijd 12-15 jaar kan Jeugdfonds Sport & Cultuur een grote rol spelen.

4. Ook voor de jongeren die hebben meegedaan met deze twee dagen stopt de ontwikkeling niet hier. Zij zullen ook doorrollen in het Talententraject dat het gehele jaar zal doorgaan. 

Tijdens de week vragen wij kinderen en jongeren mee te denken over Alkmaar on Cruise. Ook tijdens dit traject bepalen de kinderen en jongeren  hoe het programma er uit moet gaan zien. Elke maand zullen de stuurgroepen bij elkaar komen.

Zo gaan wij te werk aan Zee talententraject

Werkwijze Arnhem

We willen dit jaar de impact in de wijk vergroten door een talentontwikkelingstraject op te zetten in samenwerking met cultuuraanbieders die zijn gevestigd in de wijken waar de kinderen wonen, door het aantrekkelijk te maken voor de deelnemers om door te stromen.

Het startschot hiervan is de aanbiedersmarkt die we in samenwerking met Jeugdfonds Cultuur organiseren op de presentatiedag. Cultuuraanbieders uit de wijk krijgen een kraampje, waar ze promotie maken voor hun eigen aanbod. Kinderen en ouders kunnen dan rondsnuffelen en krijgen informatie over hoe ze kunnen doorstromen naar cultuuraanbod in de wijk. We willen met cultuuraanbieders naar manieren zoeken om het extra aantrekkelijk te maken voor deelnemers om door te gaan, denk aan bezoek van open dagen, gratis proeflessen of speciale kortingsacties. We willen de fondsen zoals Gelrepas en Jeugdfonds Cultuur zelf ook een plek geven om extra informatie en duidelijkheid te geven over wat zij kunnen betekenen voor de doelgroep.

Wij houden door het jaar heen contact met ouders, cultuuraanbieders en Jeugdfonds Cultuur om te zien of deelnemers daadwerkelijk zijn doorgegaan bij bestaande cultuuraanbieders. Ook organiseren we een half jaar na Zuid aan Zee een terugkomdag met ouders en kinderen waarin we dit bespreken.

Werkwijze Alkmaar

Alkmaar on Cruise: Na Alkmaar aan Zee starten wij voor de kinderen en de jongeren Alkmaar on Cruise. Alkmaar on Cruise zal meerdere keren in het jaar georganiseerd worden in de wijken waar de kinderen wonen. De versie voor de jongeren heeft hetzelfde principe, maar dit zal voornamelijk in de stad zijn, aangezien de jongeren meer bewegingsvrijheid hebben. Het principe is voor beide groepen hetzelfde en komt neer op de volgende vier pijlers:

In contact komen met kunst in de buurt: om de stap minder groot te maken voor ouders die minder financiële mogelijkheden hebben, willen wij zowel de ouders als de kinderen introduceren bij de kunst in hun buurt. Daarbij staat de vraag centraal: Wie zijn de mensen of organisaties in je eigen buurt die iets kunnen betekenen in de ontwikkeling en beleving op het gebied van kunst en techniek?

Co-creatie tussen kunstenaars, organisaties en artistieke instellingen in de buurt en Artiance. De co-creatie die ook centraal staat tijdens Alkmaar aan Zee willen wij ook gebruiken voor het samenwerken met de kunstenaars uit de wijk. Hoe sterker het netwerk van alle kunstenaars in de stad, hoe gemakkelijker het is om een kind met een talent op de juiste plek te krijgen.

De behoefte van het kind/ jongeren staan centraal. Wat het kind/jongere  kan en wil leren staat centraal en hier zal op ingespeeld worden. Er worden workshops ontwikkeld die flexibel zijn en sterk gericht zijn op de wensen van de kinderen of jongeren uit de groep. Daarom stellen we de zogenaamde stuurgroepen samen met kinderen/jongeren die mee hebben gedaan met aan Zee. Ook in dit proces is co-creatie een onlosmakelijk onderdeel.

Een lage drempel voor iedereen. Tot slot is het van belang dat het kind en ook de ouder de mogelijkheid heeft om de verschillende workshops te ervaren, zonder hier kopzorgen over te hebben.

Alkmaar on Cruise komt voort uit de week Alkmaar aan Zee.  De Cruise is wijkgericht en dus ook voor andere kinderen uit de wijk. De kinderen en jongeren die hebben meegedaan aan Alkmaar aan Zee fungeren als ambassadeurs. Om de kinderen te bereiken, werken we nauw samen met scholen, ouderkamer, jeugdzorg en het asielzoekerscentrum om in de werving voor deze week de kinderen enthousiast te maken en ouders te informeren.

Er zijn drie Cruises voor de kinderen en drie Cruises voor de jongeren. Deze worden in de vakanties georganiseerd, zodat de kinderen/jongeren de mogelijkheid hebben om er naartoe te komen. Er is gekozen voor de vakanties kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de meivakantie. In diezelfde week vinden ieder op een andere dag beide routes plaats. Elke keer wordt er een andere buurt gekozen waar het zal plaatsvinden om zo alle mogelijkheden binnen Alkmaar te tonen. Bij iedere Cruise worden er vier workshops gehouden. Elke workshop heeft een ander onderdeel, zoals muziek, dans, theater, beeldend, techniek of bouwen.

De dag zal gedragen worden in samenwerking met de kunstenaars, maar ook de ouders. Om de ouders een goed beeld te kunnen geven van wat kunst kan bieden voor hun kind, willen wij ze er bewust bij betrekken. Ook ouders hebben talenten en die willen we graag bij Alkmaar on Cruise inzetten.  Tevens informeren wij ouders tijdens elke Cruise over (financiële) mogelijkheden en leggen contacten hierin.

Met wie werk je samen?: 

Samenwerkingpartners

Omdat Zuid aan Zee en Alkmaar aan Zee samen optrekken worden er onderling ervaringen uitgewisseld over samenwerking en co-creatie.

Arnhem:

In Arnhem wordt samengewerkt tussen de organisaties Kunstbedrijf Arnhem en KunstLAB Arnhem. Vanuit Kunstbedrijf is het project een aanvulling op de programmalijn combinatiefunctie vrije tijd: Hoe verleid je kinderen om actief te worden in hun vrije tijd met kunst, cultuur en social design? En hoe zorg je voor een uitdagend aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en hun sociale omgeving? Vanuit KunstLAB is het project een aanvulling op het programma ‘ontwerpen voor de toekomst’, waarin deelnemers nadenken over maatschappelijke vraagstukken in wijken, oplossingen bedenken en producten ontwerpen voor de toekomst. In praktische zin beschikt Kunstbedrijf Arnhem over een cultuurmakelaar met kennis over de wijk, netwerk in de wijk (cultuuraanbieders, potentiële deelnemers, etc.) en korte lijnen met lokale fondsen. KunstLAB heeft expertise in het ontwikkelen van modules voor ontwerpend leren, ontwerpen voor de toekomst en een groot netwerk van vakdocenten. Tevens zoeken wij dit jaar nieuwe samenwerkingen op  met kinderwerk en jongerenwerk van Rijnstad, Sportbedrijf, de PABO opleiding en Het iXperium.

Om kinderen te bereiken werken wij samen met basis- en middelbare scholen in Arnhem Zuid, het asielzoekerscentrum in de wijk, de Voedselbank, Gelrepas en Jeugdfonds Cultuur. Op locatie werken we met verschillende vakdocenten die gespecialiseerd zijn in een culturele discipline waardoor we de kinderen een divers cultureel aanbod kunnen bieden. Zij kunnen aan de slag op de volgende werkplaatsen: idee (ontwerpen), hout (bouwen), metaal (lassen), theater, 2D atelier (zeefdrukken, schilderen, stempelen), 3D atelier (VR, 3D printer, robotica), woord en muziek (rap, poëzie) en dans.

Alkmaar:

In Alkmaar wordt er samengewerkt met Kaasfabriek/FabLab, broedplaats HAL25, stichting STAD, scholen, asielzoekerscentrum, gemeente en Artiance. Ook andere partners in de stad werken met ons samen om het bereik te vergroten. Tijdens de drie Cruises wordt er samengewerkt met de stuurgroepen, de organisaties en kunstenaars uit de buurt, buurtcentra, scholen maar ook met de ouders. Dit wordt vanuit Artiance georganiseerd waar enkel de kaders worden uitgezet. De co-creatie en samenwerking speelt hier een bepalende rol.  Deze ‘warme’ contacten zijn het hele jaar van belang en daar investeren we ook in.

Tevens zijn er uitwisselingsmomenten met de begeleiders van andere steden die meedoen onder de landelijke noemer Kinderen Aan Zee, dit zijn waardevolle momenten waarin we ideeën uitwisselen, elkaar inspireren en helpen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1x  Alkmaar en Zuid aan zee beide edities  130 1000
3x alkmaar on cruise 9-12 jaar 150 300
3x alkmaar on cruise 12+ 75 150
       

 

Locatie(s): 
Alkmaar
Arnhem

Uitslag Beslis mee

FCP38
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 103 gestemd
totaal88
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het project Kinderen aan Zee was al bekend bij Jij Maakt Het Mee en positief beoordeeld. Met deze aanvraag laten jullie zien dat Aan Zee blijft ontwikkelen. Vooral het feit dat in jullie plan door het jaar heen aandacht is voor de kinderen (in plaats van een week per jaar) en dat oudere kinderen een rol gaan spelen bij het project voor de jongere kinderen vindt ik interessant. Waar ik mijn twijfels bij heb, is of kunst wel voldoende focus heeft: “Dat kan zijn op het gebied van kunst, maar ook techniek en sport, koken, communicatie en meer.” schrijven jullie. Toch heb ik voldoende vertrouwen in de aanvraag. Die is helder geschreven, een minimum aan kunstparticipatie lijkt gegarandeerd, de samenwerkingspartners lijken me goed gekozen en de behoeftes van de kinderen staan duidelijk centraal. Ik kijk er dan ook naar uit jullie blog te lezen, met hopelijk veel aandacht voor kunst van de kinderen.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi om te zien dat het bijzondere project Kinderen aan Zee, zich op innovatieve wijze doorontwikkelt, nieuwe kansen creëert en nog meer de doelgroep actief opzoekt en uitbreidt. De nieuwe ambitieuze plannen zijn duidelijk geformuleerd, maar vergen behoorlijk wat nieuwe vaardigheden van de organisaties en de samenwerkingspartners in de steden. Om een inschatting te kunnen maken van de realiseerbaarheid had ik graag wat meer gelezen over wat deze plannen van jullie vragen aan doorontwikkeling en hoe jullie zelf over voldoende capaciteit gaan beschikken om het allemaal te begeleiden. De samenwerkingspartners bieden een gedegen netwerk voor de doorgroeimogelijkheden aan de kinderen. Uiteindelijk staan duidelijk de kinderen en hun talenten centraal, zij krijgen op deze manier nog beter toegang tot een kleurrijk palet aan mogelijkheden binnen de eigen, veilige omgeving van Kinderen aan Zee. Ik verwacht dan ook dat het project nog meer impact gaat levere op de ontwikkeling van de deelnemers, de organisaties en op het cultuurklimaat in de regio. 

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

We hebben het plan nu helemaal bijgewerkt naar aanleiding van je feedback. Gister heb ik met het fonds gebeld over de begroting. Die is nu ook geupload. We gaan uit van een jaar lang Alkmaar aan Zee. De week is meer een startschot. Vernieuwende elementen zijn de XL versie, stuurgroepen en buddy's en Alkmaar on Cruise. 

In afwachting van je reactie

hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

Naar aanleiding van je feedback hebben wij ons gefocust op de vernieuwende elementen. De XL versie, het buddy traject en Alkmaar on Cruise (hiervoor buurtsafari) hebben we verder uitgewerkt. We hopen dat dit meer inzicht geeft over het plan Alkmaar aan Zee en Alkmaar on Cruise. We horen graag wat je ervan vindt. 

Hartelijke groet,

Pauline 

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

Dank je voor je feedback. Het is duidelijk dat het plan verdieping nodig heeft. De vragen die je stelt, geeft ons weer een richting. Daardoor wordt het concreter. Wij zijn het verder aan het uitwerken. 

Alkmaar aan Zee is niet meer een week in de zomer maar het is een heel jaar. We zetten volgende week het buddy gedeelte online. We weten dat onderschools niet binnen de regeling van het Fonds valt. Het was meer om aan te geven waarom we er voor kiezen om de samenwerking met het Stedelijk Dalton College aan te gaan. Dit gaan we duidelijker omschrijven.  

Hartelijke groet,

Pauline

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Pauline,

Ik heb inderdaad nog vragen. Zoals het plan er nu ligt mis ik nog de vernieuwing waar wij naar op zoek zijn. Een aantal elementen van het plan vind ik interessant, maar een aantal elementen komt niet in aanmerking voor ondersteuning door Jij Maakt het Mee. Zo vindt het onderdeel XL deels tijdens schooltijd plaats. Activiteiten binnen schoolverband zijn niet subsidiabel in de Jij Maakt Het Mee-regeling.
De twee elementen die nu het meest kansrijk lijken, zijn de buurtsafari en het buddytraject. Focus je aanvraag daarop.
De buurtsafari vind ik interessant, maar vereist nog enige verdieping. Vul daarvoor bij het tabblad 'bewerken' -> Denk mee (meer projectinformatie) ook het aantal activiteiten en het bereik daarvan in, en upload een begroting. Zo kunnen we zien of het aantal activiteiten, het aantal deelnemers en het aangevraagde bedrag een beetje in evenwicht zijn. Bij het Buddytraject mis ik nog een beetje het antwoord op de vraag waarom kinderen hier aan mee willen doen, aan welke wensen van de kinderen komt dit tegemoet? Daarnaast ben ik benieuwd hoe dit traject begeleid wordt en hoe het er concreet uit gaat zien. Kortom, focus en verdiep de punten die kansrijk zijn binnen de Jij Maakt Het Mee-regeling. 

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

Wij hebben het één en ander toegevoegd aan ons plan ten aanzien van de duurzaamheid van ons project. Dit is nieuw voor ons. Om kinderen te blijven volgen en en te helpen na Alkmaar aan Zee heb je een netwerk nodig, persoonlijk contact en de juiste partners die het kind of de jongere centraal stellen. Dit idee hebben we wat meer uitgewerkt onder het kopje Buurtsafari en Hop on hop off . 

Mocht je nog vragen hebben of feedback, horen wij het graag

hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Pauline van der Mark

Beste Alexander, ik heb het plan aangescherpt met betrekking tot de gekregen feedback ten aanzien van de onderscheidende elementen. 

Wat het project anders maakt dan de vorige edities is de XL versie. Dit hebben wij nog niet eerder georganiseerd. Er is behoefte ontstaan onder 'oud'deelnemers en door de samenwerking met het Dalton college. Ook het buddy systeem is nieuw. Voor jongeren door jongeren is erg inspirerend. 

Ook de duurzaamheid van het talent is nieuw. Het stopt niet bij de week in de zomer maar wij willen het talent blijven stimuleren en samen op zoek gaan naar de mogelijkheden. 

afbeelding van Pauline van der Mark

Beste Alexander, 

Dank je voor de feedback. Alkmaar aan Zee is in ontwikkeling en richt zich voor het eerst ook op een andere leeftijdcategorie. Ik zal het plan aanscherpen op de onderscheidende elementen. Dit zal gaan over de doelgroep en de leeftijdcategorie. 

Hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Pauline,
Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. 
In 2016 is Kinderen aan Zee al ondersteund door het Fonds Cultuur Participatie in de regeling Kunstparticipatie. Jij Maakt Het Mee ondersteunt projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. Reguliere activiteiten zijn vanuit dit platform niet subsidiabel.
De huidige aanvraag lijkt zich vooral te onderscheiden van eerdere edities door de leeftijd van de deelnemers. Op het eerste gezicht is dat nog wat mager. Focus je aanvraag juist op de onderscheidende elementen, want terugkerende activiteiten kunnen we niet honoreren.