menu denk mee beslis mee maak mee

30 projecten

KVF 30 jaar, 30 projecten in heel Flevoland

Kunstenaars Vereniging Flevoland
17 januari 2019 tot 31 december 2019

onze website
€12.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Begin

Door Hein Walter op vr 18 jan

Gisteren was de opening van het eerste project en tevens de opening van het hele jubileumjaar. 
Een heel goed begin! Een goed verzorgde,...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

30 projecten

KVF 30 jaar, 30 projecten in heel Flevoland

afbeelding van Hein Walter

Ingediend door:

Hein Walter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We gaan een Commissie van Wijs Publiek installeren. Die commissie zal bestaan uit 30 mensen. Die gaan onze 30 projecten volgen en ze gaan ons daarop maandelijks beoordelen. We zijn op zoek naar mensen die hieraan willen deelnemen. Wil jij?

Wat ga je doen?: 

In 2019 bestaat de Kunstenaars Vereniging Flevoland 30 jaar. We grijpen dit jubileum aan om in een jaar tijd 30 projecten, evenementen en series te organiseren, verspreid over heel Flevoland. Elk project heeft een eigen karakter en heeft meerdere onderdelen. Bij elk project hebben we een vorm van participatie gevonden voor het publiek. Bij het ene project, zoals het project Natuurkunstpark (nummer 16), betekent de deelname dat amateurs meedoen met de professionals, bij het andere project, zoals Samen Schilderen (project 15), schilderen kunstenaars samen met winkelend publiek op een doek van 10 x 2 meter en maken ze samen een goed schilderij. Bij het project Teken de Toren (project 23) wordt het publiek opgeroepen om de toren van Emmeloord als uitgangspunt te nemen en die te schilderen, te fotograferen, of iets; we maken een tentoonstelling van alle inzendingen en van de beste 5 inzendingen maken we een ansichtkaart. 
Zo hebben we 30 projecten, waarbij we stuk voor stuk een raealtie met het publiek en organisaties zoeken - meewerkend als partner, amateurs als gelijke participerend als groep. Alle projecten worden georganiseerd door Flevolandse kunstenaars. Daarmee krijgen ze de kans om hun ondernemerschap te ontwikkelen. Ze moeten een projectplan schrijven, inclusief een publiciteitsplan, en ze organiseren dat ene project. Ze worden daarbij ondersteund door de organisatie.
Met deze 30 projecten maken we als individuele kunstenaars en Kunstenaars Vereniging Flevoland een sprong in onze bekendheid. Dat is goed voor Flevoland en ook goed voor de kunstenaars in Flevoland.
We maken folders per project en ook folders met een agenda van alle projecten. We maken maandelijks digitale verslagen en verslagen per project. Kortom, een ambitieus plan!
We hebben een totaalbegroting van 120.000 euro. De steden van Flevoland ondersteunen ons en ook de provincie en ook enkele landelijke fondsen. We hopen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie ons ondersteunt met € 12.500,-
 

Hoe ga je te werk?: 

We zijn al voor de zomer begonnen met alle voorbereidingen, met het maken van plannen en het vinden van de juiste mensen om die te organiseren. De fondswerving is natuurlijk ook een belangrijke fase van het project, een fase waarin alles helder wordt en vrom krijgt.
30 projecten opzetten, organiseren, met zoveel verschillende mensen, is een ambitieus voornemen dat alleen kan slagen als alle kunstenaars van de KVF betrokken zijn en hun deel nemen.
Het gaat bij alle projecten om deze dingen: de kunstenaars moeten enthousiast worden zodat ze deelnemen; de organisator moet van te voren bedenken hoe het publiek betrokken kan worden of kan deelnemen en hoe er publiciteit gemaakt kan worden, hoe elk project eigen kansen heeft op publiciteit en betrokkenheid. Daarvoor hebben we een organisatieplan geschreven en ook een publiciteitsplan, dat de organisatoren kunnen gebruiken om hun project te organiseren.
Het gaat om 30 projecten in heel Flevoland, waarbij de meeste projecten weer uiteenvallen in meerdere delen en op verschillende locaties plaatsvinden. Het project De Toekomst vindt bijvoorbeeld plaats in vier verschillende zorgcentra in Dronten, Emmeloord, Lelystad en Almere, waar we samenwerken met vier verschillende basisscholen. 
Half januari starten we met de eerste expositie. 
Het dertigste en laatste project van 2019 vindt plaats eind december. 

Commissie van Wijs Publiek
Het gaat er bij alle projecten om dat we als professionele vereniging van kunstenaars de verbinding zoeken met het publiek. Voor elk van de 30 projecten hebben we daar een eigen vorm voor gevonden (we zullen verderop wat voorbeelden geven). We hebben ook een manier gevonden om om alle projecten met elkaar te verbinden. We installeren een Commissie van Wijs Publiek in. Dat is een raad van 30 atonome en kritische Flevolanders die onze projecten gaat volgen en beroordelen. Ze volgen alle 30 projecten en praten daar met elkaar over (en met hun achterban) en geven maandelijks via een programma op Omroep Flevoland een beoordeling, waarbij ze de verschillende projecten bijvoorbeeld beoordelen op Kwaliteit, Professionaliteit, Zeggingskracht, Participatie, Originaliteit, Publiciteit.
(De commissie moet uiteraard zelf de punten bespreken waarop ze de beoordeling doen.)
De maandelijkse beoordelingen zetten we vanzelf ook op onze eigen website. Ook als die slecht voor ons uitpakt.
Deze commissie is enerzijds de stok achter de deur (want we willen natuurlijk als groep en ook niet als individu een slechte beoordeling krijgen) en anderzijds de deur naar onze achterban.
We maken ook een openbare Facebookpagina waarop het grote publiek reacties kan plaatsen.

De Commissie van Wijs Publiek zal naar verwachting een groep zijn waarvan de leden creatieve interesse hebben. Of omdat ze zelf kunst maken of omdat ze zelf vaak naar kunst gaan kijken. Het zou mooi zijn als de groep aan het eind zelf een creatieve uiting doet, een geschreven of geschilderde (of andere) vorm over hun eigen ervaringen, als een soort samenvatting van hun reis. Dat kan in de vorm van een tentoonstelling of een in de vorm van een digitaal tijdschrift (of anders), afhankelijk van hetgeen ze maken.

Deze commissie is een manier om het publiek te betrekken bij alle projecten, en het is voor de kunstenaars ook zeker spannend. Maar het houdt ons scherp. Niemand wil slechte beoordelingen (als groep en ook niet als individu), dus zorgt iedereen ervoor dat ze meer dan hun best doen!
De Commissie van Wijs Publiek is iets nieuws, en het zou heel goed kunnen dat de commissie in een later stadium ook gevraagd wordt om andere culturele uitingen te beoordelen. 
 

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met zorgcentra, scholen, natuurorganisaties, culturele instellingen, etnische groepen, winkelend publiek... bij elk van de 30 projecten is er een andere groep waar we ons op richten en die we uitnodigen om mee te doen.
Wij zijn als kunstenaars en als KVF de initiërende partij. Als het project eenmaal begonnen is, dan hebben al die partijen een eigen rol. 

Als voorbeeld geven we hier Natuurpark Lelystad. In 2019 doen we dat voor de 15de keer. We hebben altijd manieren gezocht om het publiek te betrekken bij wat we doen, maar nu gaan we een grote stap verder. Dit jaar gaan we voor het eerst met vrijetijdskunstenaars werken. De helft van de werken wordt gemaakt door professioenele kunstenaars, de andere door mensen die creatief zijn in hun vrije tijd.
Dit jaar is het thema Boomsieraden.
We gaan 30 kunstwerken maken in bomen.
Bij elk werk komt een kort gedicht.
Dat gedicht staat bij de boom waar het kunstwerk in zit of aan hangt.
Er wordt van elk kunstwerk een ansichtkaart gemaakt, in 1000-voud gedrukt. Met daarop de foto van het kunstwerk en het gedicht.
15 kunstwerken worden gemaakt door leden van de KVF. Zij leveren ontwerpen in en als hun ontwerp wordt geselecteerd, dan kunnen ze het werk maken.
15 kunstwerken worden gemaakt door amateurs.
Die kunnen zich aanmelden voor een workshop van vijf lessen van 2,5 uur. Er is ruimte voor 15 deelnemers; de workshops worden gegeven door drie kunstenaars die alle drie 5 deelnemers hebben. We garanderen dat elke deelnemer daadwerkelijk een kunstwerk aflevert.
De 15 kunstwerken zijn gelijkwaardig aan de 15 werken die door kunstenaars zijn gemaakt en doen volwaardig mee. Van dat werk wordt ook een ansichtkaart gemaakt en ook een gedicht geschreven.
De mensen die aan deze workshop deel willen nemen, moeten een motivatiebrief sturen.

Aan het eind van de looptijd (juni tot eind oktober) krijgen de 15 amateurkunstenaars het werk dat zij hebben gemaakt..
De 15 kunstwerken die gemaakt zijn door de 15 kunstenaars, die geven we aan de stad Lelystad. Bewoners in Lelystad, verenigd in een straat of een buurtje, kunnen een motivatiebrief sturen voor een kunstwerk. En dan maken we daar een officiële overhandiging van.

Het gaat er bij deze vorm van cultuur participatie dus om, dat de amateurs in de route volwaardig meedoen naast de professionele kunstenaars. Voor de bezoekers zijn het gewoon 30 kunstwerken.
Ook met het plaatsen van de kunstwerken werken ze samen met de anderen.
Met die project werken we samen met het Flevo-landschap, en met verschillende buurten in Lelystad.

Bij het project De Toekomst gaat het weer anders. Dan werken we samen met vier zorgcentra en vier basisscholen in Emmeloord, Dronten, Lelystad en Almere. Kinderen van de scholen komen wekelijks met 15 kinderen (steeds andere) naar het zorgcentrum en gaan daar de bewoners portretteren. Ze tekenen op 30 x 40 cm. 
Voor de kinderen is het een eerste ontmoeting met ouderen die dementeren. Voor de ouderen is het energie die naar binnen stroomt. De kunstenaars begeleiden het proces en maken er een tentoonstelling van.

Om te laten zien hoe we de projecten uitbreiden en vormgeven, een overzicht van alle activiteiten rond het eerste project.
Die eerste expositie heet "Het beeld van de kunstenaar"
De basis is een expositie van 30 foto's, gemaakt door 30 kunstenaars, in de tentoonstellingsruimte De Muren van Archipel in Almere. De foto's drukken we af op 30 x 30 cm.
De vraag aan hen is: hoe ziet de kunstenaar van onze tijd eruit? Wat is zijn werk, zijn positie?
We vragen ook in onze omgeving en via Facebook aan het publiek wat zij er voor een idee bij hebben. Daar komen veel antwoorden op.
De basistentoonstelling omvat de foto's en daartussen grote gedrukte vellen papier vanaf het papier met daarop de antwoorden van het publiek.
We geven ook het publiek de kans om een foto in te leveren, met dezelfde vraag als we aan de kunstenaars stellen. Die foto's drukken we af op 10 x 15 cm. We gebruiken een muur bij de tentoonstelling voor deze inzendingen.
Voor de publiciteit doen we de volgende dingen:
1. Almere literatuurwijk heeft een eigen buurtkrant ‘De Medeklinker’, daarin komt een stuk van een of twee pagina’s over het project.
2. Het digitale blad Cunst PS (pdf op de website van de KVF) besteedt aandacht aan het project met een digitaal overzicht van alle inzendingen: van kunstenaars, van amateurs en ook de teksten.
3. Alice Bunt, de organisator, schrijft elke twee/drie weken een column in het landelijke digitale tijdschrift NED7. Zij gaat een serie columns schrijven over het project. NED7 is gestart in 2015 en heeft inmiddels gemiddeld 50.000 bezoekers per maand op de website, een nieuwsbrief bestand van 1.500 betrokken lezers en via social media zij er ruim 25.000 volgers die we rechtstreeks kunnen benaderen.
4. Uiteraard wordt er ook een campagne opgezet via de sociale media en worden flyers neergelegd.
5. We hebben als openingsmoment donderdag 17 januari op het oog, om 16.00 uur. Dat is tevens de start van het hele jubileumjaar.
6. Rondom de tentoonstelling zijn een aantal activiteiten georganiseerd, zo gaan we tijdens de expositie met een schoolklas van het Baken Trinitas een bezoek brengen aan de tentoonstelling en daar wordt een schoolopdracht aan gekoppeld. Ook zij moeten nadenken, verwoorden of verbeelden wat de kunstenaar is. Wat zij maken wordt gebruikt op hun eigen school als cijfer voor een schoolopdracht en ook gebruiken we het binnen de expositie. We gaan ook met een klas van basisschool De Omnibus bij de expositie langs; daar koppelen we ook een opdracht aan het bezoek. Ook wordt er met de bewoners van Woonzorgcentrum Archipel een bezoek gebracht aan de expositie.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Bij het deelproject Kunst in Bedrijf (project 4) gaan we op zoek naar vijf bedrijven. We koppelen een kunstenaar aan het bedrijf en die komt in samenspraak met het bedrijf tot een creatief voorstel. Dat kan een muurschildering zijn, of een serie poëtische portretten van werknemers, of een serie workshops, of een beeld in de tuin dat is gemaakt o.l.v. een kunstenaar met een groep werknemers. 
Wij betalen de kunstenaar zodat de financiele drempel voor het bedrijf is weggehaald.
Bij project Sier Art, bijvoorbeeld, (project 17) werken tien kunstenaars samen met tien Almeerders met tien verschillende etnische achtergronden. Ze gaan in gesprek en ze komen tot een sieraad (waarbij ze betrokken zijn bij het proces; waar mogelijk kunnen ze ook meedoen in het creatieve proces). De tien ontvangers van de sieraden gaan de sieraden dragen en ze vragen aan mensen in hun omgeving wat ze van het sieraad vinden. De reacties worden verzameld en samen met de sieraden geëxposeerd.
Een ander project is een schrijfwedstrijd. We nodigen Flevolanders uit om korte verhalen te schrijven en die in te sturen. Voorwaarde aan de wedstrijd dat het gaat om maximaal 3000 woorden en dat het verhaal zich afspeelt in Flevoland.
fictie, fantasy of waargebeurd... alles mag.
Een commissie (de organisator stelt die samen) selecteert tien verhalen.
Er zijn tien kunstenaars die illustraties maken bij de verhalen. Bij ieder verhaal worden drie illustraties gemaakt (we denken aan één kunstenaar per verhaal, maar dat kunnen we ook variëren).
Er wordt een boek gemaakt en gedrukt (illustraties in grijstinten) in een kleine oplage. De winnende inzenders krijgen twee exemplaren van het boek. Het boek zal ook te koop zijn tegen iets meer dan de kostprijs.
Het boek zal ook op onze website als pdf worden geplaatst. Dan is het gratis te downloaden.
Zo hebben we voor alle 30 projecten een eigen oplossing. Bij elk project zoeken we een manier voor het publiek om actief deel te nemen. 

Waarschijnlijk is het goed om het overzicht van de dertig projecten te zien.
Hierbij:
1. Expositie Fotografie / Het gezicht van de kunstenaar: expositie in Almere: 30 foto's, teksten en een wand met foto's van publiek
2. Post it : Flevolanders maken iets voor de KVF. Expositie en van de beste 10 inzendingen maken we een serie ansichtkaarten in oplage van 1000.
3, 20 Lezingen door kunstenaars in Flevolandse zaaltjes. Lezingen over kunstenaars zelf en verwante stromingen uit de kunstgeschiedenis
4. Kunst in Bedrijf: 5 kunstenaars gaan ieder samenwerken met een Flevolands bedrijf. Uitkomst bijvoorbeeld een kunstwerk, een serie portretten, een muurschildering of iets anders. 
5. Estafette: elke week een kunstenaar van de KVF die open atelier houdt, een jaar lang.
6. Voorjaarssalon - expositie  met nieuw werk. Leden en amateurs exposeren samen.
7. CUNST PS - een serie van 6 digitale tijdschriften met thema's. Leden en amateurs kunnen werk inzenden. De zes thema's: - Literatuur: eerste zinnen van romans - Brieven uit het verleden (fragmenten) -- Scheppingsverhalen - Deugden en zonden - Songteksten - Er was eens
8. De Toekomst - 4 projecten in 4 zorgcentra i.s.m. basisscholen. Kinderen portretteren ouderen, In totaal levert dat verschillende 600 tekeningen op in vier verschillende exposities.
9. Fort Flevoland: 30 grote imaginaire kunstwerken op de buitengrens van Flevoland - Photohop en afgedrukte foto's.
10. Time Line: 30 werken in het Provinciehuis. Elk kunstwerk is een creatieve reflectie op een geschiedkundig moment uit een van de 30 jaren.O.a. met medewerking van oud-docenten geschiedenis die lessen komen geven. Ook de werknemers van het Provnciehuis doen mee, zij leveren momenten die voor hen belangrijk waren.
11. Vliegwiel - een serie workshops waarbij één groep bij 10 verschillende docenten een workshop krijgen - in diens atelier.
12. Van Afval naar Opval: Serie workshops bij 7 basisscholen. Er wordt gewerkt met restmaterialen. Ze maken sieraden en iedereen wordt geportretteerd met hun eigen sieraad.
13. Stadstekeningen. In vier stadscentra worden op een middag tafels neergezet en stoelen. Iedereen tekent mee. Als een tekening klaar is, wordt er aan de andere kant geschreven. De tekening wordt per post verstuurd naar een kennis.
14. Takkendag - Vindt plaats op vier locaties. Kinderen maken in een bos kunstwerken van natuurlijk materiaal. 
15. Samen schilderen - Op vier winkelgebied locaties wordt een groot doek neergezet, 5 x 2 meter. Iedereen die langskomt kan even meeschilderen.
16. Natuurkunstpark - een kunstroute van 30 kunstwerken in Natuurpark Lelystad, gemaakt door 15 kunstenaars en 15 amateurs.
17. Sier Art - 10 kunstenaars worden gekoppeld aan 10 bewoners van Almere, met 10 verschilende culturele achtergronden. Ze gaan samen sieraden maken. De dragers verzamelen reacties op hun sieraad.
18. Stop Motion - In het stadscentrum van Almere komt een groep van 100 man samen. Van grote hoogte worden foto's gemaakt en van die foto's worden stopmotionfilms gemaakt.
19. Kunst Lunch - een lunch met kunstenaars en gasten. Er worden tafelschikkingen gemaakt en gespreksonderwerpen gegeven.
20. Schrijfwedstrijd en illustraties: Flevolanders sturen korte verhalen in (max 3000 woorden). 10 verhalen worden geselecteerd. 10 kunstenaars maken illustraties bij die verhalen. Een boek is het resultaat in kleine oplage. Alle winnaars krijgen een paar exemplaren.
21. Kind en Literaratuur: exposities in alle bibliotheken van Flevoland. Uitgangspunt is een bepaald kinderboek. Daar worden kunstwerken bij gemaakt door kunstenaars en amateurs.
22. De week van de Verbeelding. 7 dagen achter elkaar een essay als uitgangspunt op 7 verschillende them's. Verschijnt op de site van de KVF. Iedereen kan een reactie geven of zelf een stuk insturen op dat thema.
23. Teken de Toren - Inwoners van Emmeloord tekenen de toren van Emmeloord na, of fotograferen of op een andere manier. De vijf beste inzendingen worden gebruikt voor een ansichtkaart. Die wordt gratis verspreid in Emmeloord.
24. Druk Druk Druk - een grafiektentoonstelling in De Kubus in Lelystad. Professionals en cursisten exposeren samen.
25. Eenergie - een expositie van 20 vervolg-kunstwerken in De Verbeelding. De kunstwerken citeren stukken van elkaars werk en geven iets door. Ze krijgen allemaal een woord dat met energie te maken heeft. De tentoonstelling is de opmaat van een groot aantal lessen voor scholen in Zeewolde.
26. Horror - een enge expositie - happening, theater en beeldende kunst door elkaar heen.
27. Gezichten uit het verleden. Een expositie van 20 portretten van mensen uit het verleden van Flevoland. Publiek kan meedenken en input leveren. De portretten hoeven niet lijkend te zijn, maar kunnen alle vormen krijgen. Er komen biografieen bij de expositie.
28. Kerstmarkt. Grote verkooptentoonstelling van werk met kleine prijzen. Professionals, amateurs, creatieve ondernemers, alles door elkaar.
29. Luce. Een tentoonstelling van lichtgevende objecten in een kerk. Kunstenaars in samenwerking met kerkbezoekers.
30. Loterij - een digitale uitgave van kunstwerken. Iedereen kan gratis meedoen met de loterij. Ze hoeven alleen een reactie te geven op een bepaald werk en te zeggen waarom ze dat willen winnen. Er kunnen 5 mensen een kunstwerk winnen. De tweede digitale uitgave is de verzameling kunstwerken met alle commentaren bij de kunstwerken.

Bereik: 
aantal         activiteit               deelnemers     aantal bezoekers 

1

"Portret van de kunstenaar': Fototententoonstelling 30 kunstenaars 1000
1 "Post it": Flevolanders sturen een kunstwerk op A6 format naar de KVF 200  1000
20 "Kunstenaars Lezingen": 20 lezingen over kunstenaar in relatie tot kunstgeschiedenis 20 600
5 "Kunst in Bedrijf": 5 kunstenaars gaan samenwerken met vijf verschillende bedrijven 5 300
50 "Estafette": elke week een andere kunstenaar die open atelier houdt. 50 1500

 

 

Te weinig ruimte om alle dertig projecten te omschrijven    

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is bijzonder omdat we in Flevoland niet eerder zo groots en breeds projecten hebben opgezet. De zichtbaarheid van kunst en kunstenaars wordt heel veel groter. Bij alle deelprojecten staat de participatie en beleving centraal, dus als de opvatting al zou leven dat de kunstenaars met hun rug naar het publiek staan, dan wordt die hier ontkracht.
We maken van beeldende kunst een groots evenement, verdeeld over kleinere en middelgrote evenementen. Bij project 18, bijvoorbeeld, Stop Motion, maken we met het publiek een stop motionfilm. Dat doen we vanuit een hoog standpunt. Op de grond zijn er 100 mensen die geregisseerd vormen maken op het plein. Zo maken we verschillende stop motionfilms.

De commissie van wijs publiek is nieuw, het is een nieuwe manier voor het publiek om een rol te spelen in het creatieve veld. Het maakt de KVF kwestbaar. 

De KVF vervult een belangrijke functie in Flevoland. Wij zijn kunstenaars die elkaar inspireren en die samen tentoonstellingen en projecten maken die gericht zijn op de maatschappij, op de verandering van de samenleving, die mensen tot nadenken stemmen en ook tot meedoen uitnodigen. De KVF wil de voedingsbodem voor de Flevolandse kunstenaars zijn en ook de stip op de horizon voor mensen zich die zich op recreatief niveau met kunst en creativiteit bezig houden. 
Mensen die in hun vrije tijd kunst beoefenen hebben over het algemeen moeite om door te groeien. In het begin waren curssussen voldoende, maar sommige mensen willen meer. De KVF is een vereniging die uitnodigend is voor deze groep. We kunnen ze door deze 30 projecten werkelijk betrekken en mee laten doen. Daarnaast bieden we aan deze groep ook coaching (kosteloos) als iemand potentie heeft en zich verder wil ontwikkelen als professioneel kunstenaar, maar dat niveau net nog niet heeft.
 

Begroting: 

We hebben een totaalbegroting opgesteld van 120.000 euro. We hanteren een standaardbedrag voor de organisatie van elk deelproject en daarnaast heeft elk project zijn eigen kosten en honorering. We willen graag de kunstenaars die aan een deelproject meedoen, een kleine vergoeding kunnen geven. De ene keer is dat 100 euro per persoon, de andere keer worden de kosten van het materiaal vergoed, en bij sommige projecten is er een vergoeding van 1000 euro per deelname. Daarnaast maken we ook kosten voor de publciteit van het hele project! We hebben subsidie aangevraagd bij de verschillende gemeentes, de provincie Flevoland en bij enkele landelijke fondsen. 
We hopen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie ons initiatief wil ondersteunen met € 12.500,-
Op alle uitingen, folders en flyers van al die 30 projecten, digitale catalogi, etc, zullen we alle subsidiënten noemen. 
 

Locatie(s): 
Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten, Emmeloord, Bant, Zeewolde

Uitslag Beslis mee

FCP32
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 115 gestemd
totaal82
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het dertigjarig bestaan van de Kunstenaars Vereniging Flevoland wordt in 2019 groots gevierd met maar liefst 30 losse projecten. Een belangrijk aspect van die projecten is de actieve participatie door amateurs. Niet ieder project heeft daar een even grote focus op, maar bijna ieder project heeft wel een participatietintje en van een aantal projecten zou je zelfs kunnen zeggen dat participatie de hoofdzaak is. Ik vind het leuk dat jullie onze oproep om de losse projecten aan elkaar te verbinden hebben beantwoord. De Commissie van Wijs Publiek lijkt daar een goede vondst. Hopelijk heb je niet het gevoel dat wij je dit deel willen opdringen, het is geen voorwaarde voor de ondersteuning door Jij Maakt Het Mee.

Door het aantal en de breedte van de projecten, het grote aantal deelnemend kunstenaars en de focus op de amateurdeelnemers komt de impact van je plan op het cultuurklimaat in de regio goed naar voren. Ook in de artistiek-inhoudelijke en organisatorische kwaliteit heb ik vertrouwen. Ook zijn er meer dan voldoende samenwerkingspartners gevonden. Bij zo’n grote hoeveelheid projecten is het lastig om de diepte in te gaan.  Daardoor is het effect van het project op de ontwikkeling van de deelnemers moeilijk in te schatten, dat zal per project erg verschillen. Maar al met al ben ik positief over dit plan, ik kijk uit naar jullie blogposts!

afbeelding van Arie Koelemij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met dit ambitieuse project voor het 30 jarig bestaan van de KVF treedt de vereniging naar buiten, zoekt de steden, dorpen en lokaties in de provincie op. In een baaierd van activiteiten die meer en minder actieve cultuurparticipatie in zich hebben zoekt de KVF verbinding met de bewoners van Flevoland. De organisatie zet zich in ten dienste van individuele kunstenaars die in totaal 30 'eigen' deelprojecten bedenken en uitvoeren. Dat zal in veel gevallen deelnemers trekken. De vraag is nog even of die deelnemers na afloop ook zelf cultuur blijven maken. Uiteindelijk is dat op lange termijn het doel van Jij Maakt Het Mee.
De Commissie van Wijs Publiek is een slimme vondst en het is goed dat de KVF in elk geval durft te kijken naar een creatieve reflectie door deze commissie op het project.
Spreiding van de projecten over het hele kalenderjaar zorgt voor de nodige attentie waarde.
De verwachting is dat Flevolanders zelf aan de slag gaan in jullie jubileumproject en dat het project het cultuurklimaat in de provincie zal versterken. Niet alle projecten hebben een hoge mate van actieve cultuurparticipatie, maar over het geheel bekeken zitten er voldoende cultuur-maak-elementen in het plan om tot een positieve beoordeling te komen.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hein,

Ik zie dat je project in de beslisfase zit! Goed zeg! Veel succes bij het tijdig verzamelen van voldoende sterren/stemmen. 

afbeelding van Hein Walter

Toegevoegd! (-:

afbeelding van Hein Walter

Oke, het experiment.. ik zal het toevoegen.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hein,

Ik begrijp je aarzeling tot creatieve uitdaging. Toch, een experiment draagt nu eenmaal risico in zich, daar is het een experiment voor.

Zou je de groep 'Artwise' kunnen motiveren om hun bevindingen ook een creatieve/kunstzinnige uiting te geven? Als daar nu al een ruw beeld van kan ontstaan, in de kristallen bol, zou dat dan in de rekrutering en opdrachtverstrekking niet verleidelijk verpakt kunnen worden?

afbeelding van Hein Walter

Beste Joop en Alexander,
Het zou goed kunnen dat de groep Wijzen aan het eind van het jaar een groep is die uitgedaagd kan worden om creatief aan de gang te gaan, maar ik vind dat lastig om dat van te voren al vast te leggen. Kan namelijk goed zijn dat we dan juist mensen wegjagen in plaats van ze uitnodigen en aanmoedigen. Het moet een onafhankelijk instituut zijn, dat gevoel moeten de Wijzen hebben. 
Iets maken aan het eind, het zou mooi zijn. Maar het moet iets zijn dat van nature ontstaat, dat vanuit de commissie zelf komt. En als dat gebeurt, ja, dan! Dan zullen we dat toejuichen.
Of zie ik iets niet wat jullie wel zien?

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hein,

Ik zie dat je plan behoorlijk gegroeid is. Ook het experiment met de commissie van wijs publiek staat beschreven. Zij kunnen een rode draad gaan vormen, draagvlak bevorderen en mijn vraag is of dat de KVF werkelijk kwestbaar maakt. Is het niet zo dat wie zich kwetsbaar opstelt informatie krijgt waarmee groei mogelijk is? Informatie die anders niet verkregen wordt? Groei in een richting die begrepen wordt?

Zou de productie van de wijzen input kunnen zijn voor een lof- of slotgedicht? Een video of eind- of vervolgopdracht voor een groep betrokken amateurs of....? Misschien is het goed deze suggestie van Alexander nog eens te bespreken, mee te geven aan de wijzen en in het plan te verwerken? Als de commissie uit zou groeien tot een beeldend 'geweten' van de 30 projecten, wie kan daar dan nog om heen?

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Hein,

Wat mooi dat je het ei van Colombus gevonden denkt te hebben. Het zou inderdaad goed kunnen dat het samenbrengen van die 30 kritische burgers een belangrijke paraplu kan vormen. Houd wel steeds in gedachten dat Jij Maakt Het Mee echt over actieve participatie gaat. Zelf kunst/cultuur/erfgoed maken dus. Misschien draaf ik door (en als adviseur ben ik eerder beoordeler dan coach), maar kan die commissie hun meedenkerij wellicht ook weer omzetten in een artistiek product? Kunst die weer reflecteert op wat ze beoordeeld hebben? Als het bij dat beoordelen blijft, dan zal het actief participatieve gedeelte van de 30 projecten wel weer wat meer aandacht vergen in je plan.

Enfin, ga je de komende tijd gebruiken om je verdere plannen te verwerken in de linkerkolom hier? Of heb je eerst nog vragen aan Joop of mij?

afbeelding van Hein Walter

Ik ben blij met je antwoord, Joop, dat geeft ons het gevoel dat we op de goede weg zitten.
Een commissie van kritische burgers, die waarschijnlijk wel iets met kunst hebben. Kan best zijn dat daar mensen tussen zitten vinden die het niveau van de Flevolandse kunstenaars te laag vindt. Die moeten we dan gaan overtuigen.
Het kan ook zijn dat er mensen bij zitten die van zichzelf vinden dat ze ook als professioneel kunstenaar beschouwd moeten worden. 
Als je als publiek een taak hebt, een verantwoordelijkheid, dan ben je er meer bij betrokken. 
De meerwaarde werkt ook door op langere termijn, verwacht ik, want zo'n commissie schept verbondenheid. En waarom zouden we na dit jaar met de commissie moeten stoppen?
Die 30 mensen zullen we natuurlijk aan het eind wel bedanken. Met een klein kunstwerkje, misschien, 30 door verschillende kunstenaars gemaakt, zou kunnen. 
 

afbeelding van Joop van van Liere

Ik mag als coach niet oordelen, maar ik wordt er wel enthousiast van. Spannend en gedurfd! 30 mensen uit Flevoland die alle projecten gaan volgen en beoordelen.

Als dat zou lukken creëer je op een slimme manier een springlevende, rode draad tussen de projecten plus een kritische massa die er nog niet was. Ik zie daar ook de experimentele meerwaarde van in. Want hoe ga je dat zo'n eerste keer organiseren, hoe houdt je de commissie betrokken en hoe faciliteer je hen om er een verhaal of verhalen van te maken en die te vertellen? Heb je al een idee hoe die commissie samengesteld gaat worden en wie er zitting in zullen nemen? Welke risico's wil je zien te vermijden?

Het worden 30 onafhankelijke beoordelaars neem ik aan? Publiek dat op een nieuwe manier bij kunst in de vrije tijd betrokken raakt? Niet per se als deelnemend kunstzinnig amateur maar als kritische betrokken burgers met een oog voor kunst. Is dat het idee? Welke meerwaarde zou je nog kunnen benoemen van zo'n commissie met het oog op duurzaamheid?

afbeelding van Hein Walter

Voor ons gevoel hebben we het ei van Columbus gevonden! Het element dat alle 30 projecten met elkaar verbindt, het element dat het professionele circuit verbindt met het amateurcircuit en algemene geintesseerden:
we installeren een 'Commissie van Wijs Publiek. Een commissie die bestaat uit 30 mensen uit Flevoland en die de 30 projecten gaat volgen en beoordelen.
Ze volgen alle 30 projecten en praten daar met elkaar over (en met hun achterban) en geven maandelijks via een programma op Omroep Flevoland een beoordeling, waarbij ze de verschillende projecten bijvoorbeeldeeld beoordelen op Kwaliteit, Professionaliteit, Zeggingskracht, Participatie, Publiciteit.
De commissie moet uiteraard zelf de punten bespreken waarop ze de beoordeling doen.
De maandelijkse beoordelingen zetten we vanzelf ook op onze eigen website. Ook als die slecht voor ons uitpakt.
Deze commissie is enerzijds de stok achter de deur (want we willen natuurlijk als groep en ook niet als individu een slechte beroodeling krijgen) en anderzijds de deur naar onze achterban.
We maken ook een openbare Facebookpagina en Instagrampagina waarop het grote publiek de reacties kan plaatsen.
 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Hein,

Mooi om te zien dat je al een behoorlijk concreet beeld hebt van al je plannen. Wat mij betreft hoef je niet alle 30 projecten te benoemen aan de linkerkant. Neem er een paar uit die als sprekende voorbeelden kunnen dienen. Ik blijf het wel interessant vinden als je op zoek gaat naar het grotere verhaal: kan je van die 30 projecten 1 overkoepelend project maken, waarbij de kernwaarden van Jij Maakt Het Mee (vernieuwing, samenwerking, impact op en ontwikkeling van de amateurdeelnemer) goed uit de verf komen? Ik ben bang dat als je per project blijft denken (en aanvragen), dat het dan blijft bij kleine speldenprikjes, terwijl je in gezamenlijkheid een mokerslag kan uitdelen. En zoek zo ook je samenwerkingspartners wat 'groter'. 
Zoals ik al schreef ben ik namelijk bang dat de losse projecten zoals 'teken de toren' niet genoeg aanknopingspunten hebben bij Jij Maakt Het Mee, want: wat is er vernieuwend aan? Wat zijn de innovatieve samenwerkingen die je aangaat. Dus: zoom uit en kom tot 1 project en daarmee dus 1 aanvraag, die je kleur geeft met voorbeelden van projecten, want met die losse projecten ben ik bang dat je het hier niet gaat redden. Houd hierbij de kernwaardeen van Jij Maakt Het Mee in gedachten en blijf steeds denken vanuit de amateurdeelnemer, en niet vanuit de kunstenaars van KVF, want voor ons zijn de amateurdeelnemers het belangrijkst.

afbeelding van Hein Walter

De 30 projecten staan in de grondverf. Maar de uiteindelijk vorm moeten ze allemaal nog krijgen door de uitwerking van de organisatoren. Zo was nummer 1, de fototentoonstelling over het huidige beeld van de kunstenaar, in de grondverf alleen een fototentoonstelling. Inmiddels is dit idee uitgewerkt en hebben we er van alles aan toegevoegd.
Voor de kunstenaars die meedoen wordt het interessant als we verschillende manieren hebben om publiciteit te maken, als we connectie maken met het publiek en ook als het publiek mee kan doen en een inbreng heeft. Voor de kunstenaars wordt het interessant als het project veel armen heeft.
Voor het publiek geldt hetzelfde. Als ze mee kunnen doen en een inbreng hebben, kijken ze met meer aandacht naar het geheel en heeft het meer impact. En voor het publiek dat alleen wil kijken en niet meedoen, is het interessant om de verschillende invalshoeken te zien.
Zo krijgen alle 30 projecten nog hun verdere invulling. Een aantal projecten is al vrij ver ontwikkeld, zoals Natuurkunstpark, maar sommige projecten moeten die 'coating' nog krijgen. En ja, dan kunnen er ook nog veranderingen in de basis plaatsvinden. 

afbeelding van Hein Walter

Ik hoop dat ik erin slaag om aan de linkerkant de veelzijdigheid van het geheel te kunnen vertellen vanuit een raamvertelling. Dat kan door alle 30 projecten in het kort te vertellen.... maar heb ik daar zoveel ruimte?


 

Pagina's