menu denk mee beslis mee maak mee

30 projecten

KVF 30 jaar, 30 projecten in heel Flevoland

Kunstenaars Vereniging Flevoland
17 januari 2019 tot 31 december 2019

onze website
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

30 projecten

KVF 30 jaar, 30 projecten in heel Flevoland

afbeelding van Hein Walter

Ingediend door:

Hein Walter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij willen ons als kunstenaars en kunstenaarsvereniging verbinden met de mensen die op amateurniveau aan het werk zijn. Hoe doen we dat op een goede manier? We zoeken steeds naar vruchtbare manieren om samen te werken.

Wat ga je doen?: 

In 2019 bestaat de Kunstenaars Vereniging Flevoland 30 jaar. We grijpen dit jubileum aan om in een jaar tijd 30 projecten, evenementen en series te organiseren, verspreid over heel Flevoland. Elk project heeft een eigen karakter en heeft meerdere onderdelen. Bij elk project hebben we een vorm van participatie gevonden voor het publiek. Bij het ene project, zoals het project Natuurkunstpark (nummer 16), betekent de deelname dat amateurs meedoen met de professionals, bij het andere project, zoals Samen Schilderen (project 15), schilderen kunstenaars samen met winkelend publiek op een doek van 10 x 2 meter en maken ze samen een goed schilderij. Bij het project Teken de Toren (project 23) wordt het publiek opgeroepen om de toren van Emmeloord als uitgangspunt te nemen en die te schilderen, te fotograferen, of iets; we maken een tentoonstelling van alle inzendingen en van de beste 5 inzendingen maken we een ansichtkaart. 
Zo hebben we 30 projecten, waarbij we stuk voor stuk een raealtie met het publiek en organisaties zoeken - meewerkend als partner, amateurs als gelijke participerend als groep. Alle projecten worden georganiseerd door Flevolandse kunstenaars. Daarmee krijgen ze de kans om hun ondernemerschap te ontwikkelen. Ze moeten een projectplan schrijven, inclusief een publiciteitsplan, en ze organiseren dat ene project. Ze worden daarbij ondersteund door de organisatie.
Met deze 30 projecten maken we als individuele kunstenaars en Kunstenaars Vereniging Flevoland een sprong in onze bekendheid. Dat is goed voor Flevoland en ook goed voor de kunstenaars in Flevoland.
We maken folders per project en ook folders met een agenda van alle projecten. We maken maandelijks digitale verslagen en verslagen per project. Kortom, een ambitieus plan!
We hebben een totaalbegroting van 120.000 euro. De steden van Flevoland ondersteunen ons en ook de provincie en ook enkele landelijke fondsen. We hopen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie ons ondersteunt met € 10.000,-
 

Hoe ga je te werk?: 

We zijn al voor de zomer begonnen met alle voorbereidingen, met het maken van plannen en het vinden van de juiste mensen om die te organiseren. De fondswerving is natuurlijk ook een belangrijke fase van het project, een fase waarin alles helder wordt en vrom krijgt.
30 projecten opzetten, organiseren, met zoveel verschillende mensen, is een ambitieus voornemen dat alleen kan slagen als alle kunstenaars van de KVF betrokken zijn en hun deel nemen.
Het gaat bij alle projecten om deze dingen: de kunstenaars moeten enthousiast worden zodat ze deelnemen; de organisator moet van te voren bedenken hoe het publiek betrokken kan worden of kan deelnemen en hoe er publiciteit gemaakt kan worden, hoe elk project eigen kansen heeft op publiciteit en betrokkenheid. Daarvoor hebben we een organisatieplan geschreven en ook een publiciteitsplan, dat de organisatoren kunnen gebruiken om hun project te organiseren.
Het gaat om 30 projecten in heel Flevoland, waarbij de meeste projecten weer uiteenvallen in meerdere delen en op verschillende locaties plaatsvinden. Het project De Toekomst vindt bijvoorbeeld plaats in vier verschillende zorgcentra in Dronten, Emmeloord, Lelystad en Almere, waar we samenwerken met vier verschillende basisscholen. 
Half januari starten we met de eerste expositie. 
Het dertigste en laatste project van 2019 vindt plaats eind december. 
We gaan er vanuit dat we met zoveel mensen en organisaties hebben samengewerkt en zoveel hebben gezaaid, dat we die flow daarna kunnen handhaven. Het gaat om het inzetten van kunstenaars, het uitdagen van kunstenaars tot het maken en organiseren van veel projecten waar veel publiek bij is betrokken, dat ze zich meer en meer ontwikkelen tot energieke en ondernemende kunstenaars die op veel fronten gevraagd worden. 
 

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met zorgcentra, scholen, natuurorganisaties, culturele instellingen, etnische groepen, winkelend publiek... bij elk van de 30 projecten is er een andere groep waar we ons op richten en die we uitnodigen om mee te doen.
Wij zijn als kunstenaars en als KVF de initiërende partij. Als het project eenmaal begonnen is, dan hebben al die partijen een eigen rol. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Bij het deelproject Kunst in Bedrijf (project 4) gaan we op zoek naar vijf bedrijven. We koppelen een kunstenaar aan het bedrijf en die komt in samenspraak met het bedrijf tot een creatief voorstel. Dat kan een muurschildering zijn, of een serie poëtische portretten van werknemers, of een serie workshops, of een beeld in de tuin dat is gemaakt o.l.v. een kunstenaar met een groep werknemers. 
Wij betalen de kunstenaar zodat de financiele drempel voor het bedrijf is weggehaald.
Bij project Sier Art, bijvoorbeeld, (project 17) werken tien kunstenaars samen met tien Almeerders met tien verschillende etnische achtergronden. Ze gaan in gesprek en ze komen tot een sieraad (waarbij ze betrokken zijn bij het proces) De tien ontvangers van de sieraden gaan de sieraden dragen en ze vragen aan mensen in hun omgeving wat ze van het sieraad vinden. De reacties worden verzameld en samen met de sieraden geëxposeerd.
Zo hebben we voor alle 30 projecten een eigen oplossing. 

Bereik: 
aantal         activiteit               deelnemers     aantal bezoekers 

1

"Portret van de kunstenaar': Fototententoonstelling 30 kunstenaars 1000
1 "Post it": Flevolanders sturen een kunstwerk op A6 format naar de KVF 200  1000
20 "Kunstenaars Lezingen": 20 lezingen over kunstenaar in relatie tot kunstgeschiedenis 20 600
5 "Kunst in Bedrijf": 5 kunstenaars gaan samenwerken met vijf verschillende bedrijven 5 300
50 "Estafette": elke week een andere kunstenaar die open atelier houdt. 50 1500

 

 

Te weinig ruimte om alle dertig projecten te omschrijven    

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is bijzonder omdat we in Flevoland niet eerder zo groots en breeds projecten hebben opgezet. De zichtbaarheid van kunst en kunstenaars wordt heel veel groter. Bij alle deelprojecten staat de participatie en beleving centraal, dus als de opvatting al zou leven dat de kunstenaars met hun rug naar het publiek staan, dan wordt die hier ontkracht.
We maken van beeldende kunst een groots evenement, verdeeld over kleinere en middelgrote evenementen. Bij project 18, bijvoorbeeld, Stop Motion, maken we met het publiek een stop motionfilm. Dat doen we vanuit een hoog standpunt. Op de grond zijn er 100 mensen die geregisseerd vormen maken op het plein. Zo maken we verschillende stop motionfilms.

Begroting: 

We hebben een totaalbegroting opgesteld van 120.000 euro. We hanteren een standaardbedrag voor de organisatie van elk deelproject en daarnaast heeft elk project zijn eigen kosten en honorering. We willen graag de kunstenaars die aan een deelproject meedoen, een kleine vergoeding kunnen geven. De ene keer is dat 100 euro per persoon, de andere keer worden de kosten van het materiaal vergoed, en bij sommige projecten is er een vergoeding van 1000 euro per deelname. Daarnaast maken we ook kosten voor de publciteit van het hele project! We hebben subsidie aangevraagd bij de verschillende gemeentes, de provincie Flevoland en enkele landelijke fondsen. 
We hopen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie ons initiatief wil ondersteunen met € 10.000,-
Op alle uitingen, folders en flyers van al die 30 projecten, digitale catalogi, etc, zullen we alle subsidiënten noemen. 
 

Locatie(s): 
Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten, Emmeloord, Bant, Zeewolde

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Hein,

Wat mooi dat je het ei van Colombus gevonden denkt te hebben. Het zou inderdaad goed kunnen dat het samenbrengen van die 30 kritische burgers een belangrijke paraplu kan vormen. Houd wel steeds in gedachten dat Jij Maakt Het Mee echt over actieve participatie gaat. Zelf kunst/cultuur/erfgoed maken dus. Misschien draaf ik door (en als adviseur ben ik eerder beoordeler dan coach), maar kan die commissie hun meedenkerij wellicht ook weer omzetten in een artistiek product? Kunst die weer reflecteert op wat ze beoordeeld hebben? Als het bij dat beoordelen blijft, dan zal het actief participatieve gedeelte van de 30 projecten wel weer wat meer aandacht vergen in je plan.

Enfin, ga je de komende tijd gebruiken om je verdere plannen te verwerken in de linkerkolom hier? Of heb je eerst nog vragen aan Joop of mij?

afbeelding van Hein Walter

Ik ben blij met je antwoord, Joop, dat geeft ons het gevoel dat we op de goede weg zitten.
Een commissie van kritische burgers, die waarschijnlijk wel iets met kunst hebben. Kan best zijn dat daar mensen tussen zitten vinden die het niveau van de Flevolandse kunstenaars te laag vindt. Die moeten we dan gaan overtuigen.
Het kan ook zijn dat er mensen bij zitten die van zichzelf vinden dat ze ook als professioneel kunstenaar beschouwd moeten worden. 
Als je als publiek een taak hebt, een verantwoordelijkheid, dan ben je er meer bij betrokken. 
De meerwaarde werkt ook door op langere termijn, verwacht ik, want zo'n commissie schept verbondenheid. En waarom zouden we na dit jaar met de commissie moeten stoppen?
Die 30 mensen zullen we natuurlijk aan het eind wel bedanken. Met een klein kunstwerkje, misschien, 30 door verschillende kunstenaars gemaakt, zou kunnen. 
 

afbeelding van Joop van van Liere

Ik mag als coach niet oordelen, maar ik wordt er wel enthousiast van. Spannend en gedurfd! 30 mensen uit Flevoland die alle projecten gaan volgen en beoordelen.

Als dat zou lukken creëer je op een slimme manier een springlevende, rode draad tussen de projecten plus een kritische massa die er nog niet was. Ik zie daar ook de experimentele meerwaarde van in. Want hoe ga je dat zo'n eerste keer organiseren, hoe houdt je de commissie betrokken en hoe faciliteer je hen om er een verhaal of verhalen van te maken en die te vertellen? Heb je al een idee hoe die commissie samengesteld gaat worden en wie er zitting in zullen nemen? Welke risico's wil je zien te vermijden?

Het worden 30 onafhankelijke beoordelaars neem ik aan? Publiek dat op een nieuwe manier bij kunst in de vrije tijd betrokken raakt? Niet per se als deelnemend kunstzinnig amateur maar als kritische betrokken burgers met een oog voor kunst. Is dat het idee? Welke meerwaarde zou je nog kunnen benoemen van zo'n commissie met het oog op duurzaamheid?

afbeelding van Hein Walter

Voor ons gevoel hebben we het ei van Columbus gevonden! Het element dat alle 30 projecten met elkaar verbindt, het element dat het professionele circuit verbindt met het amateurcircuit en algemene geintesseerden:
we installeren een 'Commissie van Wijs Publiek. Een commissie die bestaat uit 30 mensen uit Flevoland en die de 30 projecten gaat volgen en beoordelen.
Ze volgen alle 30 projecten en praten daar met elkaar over (en met hun achterban) en geven maandelijks via een programma op Omroep Flevoland een beoordeling, waarbij ze de verschillende projecten bijvoorbeeldeeld beoordelen op Kwaliteit, Professionaliteit, Zeggingskracht, Participatie, Publiciteit.
De commissie moet uiteraard zelf de punten bespreken waarop ze de beoordeling doen.
De maandelijkse beoordelingen zetten we vanzelf ook op onze eigen website. Ook als die slecht voor ons uitpakt.
Deze commissie is enerzijds de stok achter de deur (want we willen natuurlijk als groep en ook niet als individu een slechte beroodeling krijgen) en anderzijds de deur naar onze achterban.
We maken ook een openbare Facebookpagina en Instagrampagina waarop het grote publiek de reacties kan plaatsen.
 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Hein,

Mooi om te zien dat je al een behoorlijk concreet beeld hebt van al je plannen. Wat mij betreft hoef je niet alle 30 projecten te benoemen aan de linkerkant. Neem er een paar uit die als sprekende voorbeelden kunnen dienen. Ik blijf het wel interessant vinden als je op zoek gaat naar het grotere verhaal: kan je van die 30 projecten 1 overkoepelend project maken, waarbij de kernwaarden van Jij Maakt Het Mee (vernieuwing, samenwerking, impact op en ontwikkeling van de amateurdeelnemer) goed uit de verf komen? Ik ben bang dat als je per project blijft denken (en aanvragen), dat het dan blijft bij kleine speldenprikjes, terwijl je in gezamenlijkheid een mokerslag kan uitdelen. En zoek zo ook je samenwerkingspartners wat 'groter'. 
Zoals ik al schreef ben ik namelijk bang dat de losse projecten zoals 'teken de toren' niet genoeg aanknopingspunten hebben bij Jij Maakt Het Mee, want: wat is er vernieuwend aan? Wat zijn de innovatieve samenwerkingen die je aangaat. Dus: zoom uit en kom tot 1 project en daarmee dus 1 aanvraag, die je kleur geeft met voorbeelden van projecten, want met die losse projecten ben ik bang dat je het hier niet gaat redden. Houd hierbij de kernwaardeen van Jij Maakt Het Mee in gedachten en blijf steeds denken vanuit de amateurdeelnemer, en niet vanuit de kunstenaars van KVF, want voor ons zijn de amateurdeelnemers het belangrijkst.

afbeelding van Hein Walter

De 30 projecten staan in de grondverf. Maar de uiteindelijk vorm moeten ze allemaal nog krijgen door de uitwerking van de organisatoren. Zo was nummer 1, de fototentoonstelling over het huidige beeld van de kunstenaar, in de grondverf alleen een fototentoonstelling. Inmiddels is dit idee uitgewerkt en hebben we er van alles aan toegevoegd.
Voor de kunstenaars die meedoen wordt het interessant als we verschillende manieren hebben om publiciteit te maken, als we connectie maken met het publiek en ook als het publiek mee kan doen en een inbreng heeft. Voor de kunstenaars wordt het interessant als het project veel armen heeft.
Voor het publiek geldt hetzelfde. Als ze mee kunnen doen en een inbreng hebben, kijken ze met meer aandacht naar het geheel en heeft het meer impact. En voor het publiek dat alleen wil kijken en niet meedoen, is het interessant om de verschillende invalshoeken te zien.
Zo krijgen alle 30 projecten nog hun verdere invulling. Een aantal projecten is al vrij ver ontwikkeld, zoals Natuurkunstpark, maar sommige projecten moeten die 'coating' nog krijgen. En ja, dan kunnen er ook nog veranderingen in de basis plaatsvinden. 

afbeelding van Hein Walter

Ik hoop dat ik erin slaag om aan de linkerkant de veelzijdigheid van het geheel te kunnen vertellen vanuit een raamvertelling. Dat kan door alle 30 projecten in het kort te vertellen.... maar heb ik daar zoveel ruimte?


 

afbeelding van Joop van van Liere

Interessant om zo een idee te krijgen van de verschillende projecten.

Twee adviseurs van het fonds bepalen dus aan het eind van deze meedenkfase of het projectplan - eenmaal links in het desktopscherm vormgekregen - door kan naar de beslisfase.

Vanuit mijn rol als coach werp ik daarom nu de vraag op welke keuze je het beste zou kunnen maken om je plan (en begroting) naar die beslisfase toe te schrijven.

Ga je in je aanvraag: accenten leggen op een aantal van de 30 projecten die aan de criteria beantwoorden of: ga je alle 30 projecten - bijvoorbeeld via de voorbereidende communicatie met de deelnemers - in een kader plaatsen dat aan de criteria kan voldoen.

Een vraag die daaraan voorafgaat is of het totaalplan misschien eigenlijk al klaar is of dat het nog opening biedt voor een 'wilde' of experimentele aanpassing vanuit de basis.

Zo kwam 'het raamverhaal' als bindend en aandacht trekkend middel als werkbare vorm in beeld. Zou het zo kunnen gaan?

Een verhaal dat karakteristieke elementen ('haakjes') uit de 30 projecten met elkaar verbindt? Een nieuw Flevolands verhaal gaat vormen dat tussen de oren kan blijft hangen?

Bij de zoektocht naar 'haakjes' zou je de projecten kunnen proeven of uitvragen op vragen als: wat zijn de grootste verschillen tussen de projecten en wat zijn de grootste overeenkomsten? Hoe verhouden de prikkelendste onderdelen zich tot andere sectoren (politiek, maatschappij, geografie, gewoonten en gebruiken, taboes etc.)? Hoe verhoudt de inhoud van de projecten als geheel zich tot de provincie?

Mogelijk leidt zo'n exercitie tot nieuwe invallen en bijdragen die het plan ten goede komen?
 

afbeelding van Hein Walter

Een ander project is een schrijfwedstrijd. We nodigen Flevolanders uit om korte verhalen te schrijven en die in te sturen. Voorwaarde aan de wedstrijd dat het gaat om maximaal 3000 woorden en dat het verhaal zich afspeelt in Flevoland.
fictie, fantasy of waargebeurd... alles mag.
Een commissie selecteert tien verhalen.
Er zijn tien kunstenaars die illustraties maken bij de verhalen. Bij ieder verhaal worden drie illustraties gemaakt (we denken aan één kunstenaar per verhaal, maar dat kunnen we ook variëren).
Er wordt een boek gemaakt en gedrukt (illustraties in grijstinten) in een kleine oplage. De winnende inzenders krijgen twee exemplaren van het boek. Het boek zal ook te koop zijn tegen iets meer dan de kostprijs.
Het boek zal ook op onze website als pdf worden geplaatst. Dan is het gratis te downloaden.

afbeelding van Hein Walter

We hebben bij het eerste project 'Het beeld van de kunstenaar' ook nog ruimte voor in ieder geval 3 amateurs om mee te doen. Dus van de totaal 30 foto's op groter formaat zitten tussendoor ook minimaal 3 foto's van amateurs. Daarnaast doen we een muur met het kleinere formaat. 

afbeelding van Hein Walter

We maken voor ieder project een eigen uitgebreid publiciteitsplan, waar we ook steeds aan participatie denken.
Bijvoorbeeld het plan van het eerste project:
"Het beeld van de kunstenaar"
De basis is een expositie van 30 foto's, gemaakt door 30 kunstenaars, in de tentoonstellingsruimte De Muren van Archipel in Almere. De foto's drukken we af op 30 x 30 cm.
De vraag aan hen is: hoe ziet de kunstenaar van onze tijd eruit? Wat is zijn werk, zijn positie? 
We vragen ook in onze omgeving en via Facebook aan het publiek wat zij er voor een idee bij hebben. Daar komen veel antwoorden op.
De basistentoonstelling omvat de foto's en daartussen grote gerdukte vellen papier vanaf het papier met daarop de antwoorden van het publiek.
We geven ook het publiek de kans om een foto in te leveren, met dezelfde vraag als we aan de kunstenaars stellen. Die foto's drukken we  af op 10 x 15 cm. We gebruiken een muur bij de tentoonstelling voor deze inzendingen.

Voor de PR doen we de volgende dingen:
1. Almere literatuurwijk heeft een eigen buurtkrant ‘De Medeklinker’, daarin komt een stuk van een of twee pagina’s over het project.
2. Het digitale blad Cunst PS (pdf op de website van de KVF) besteedt aandacht aan het project met een digitaal overzicht van alle inzendingen: van kunstenaars, van amateurs en ook de teksten.
3. Alice Bunt, de organisatior, schrijft elke twee/drie weken een column in het landelijke digitale tijdschrift NED7. Zij gaat een serie columns schrijven over het project. NED7 is gestart in 2015 en heeft inmiddels gemiddeld 50.000 bezoekers per maand op de website, een nieuwsbrief bestand van 1.500 betrokken lezers en via social media zij er ruim 25.000 volgers die we rechtstreeks kunnen benaderen.
4. Uiteraard wordt er ook een campagne opgezet via de sociale media en worden flyers neergelegd.
5. We hebben als openingsmoment donderdag 17 januari op het oog, om 16.00 uur. Dat is tevens de start van het hele jubileumjaar. 
6. Rondom de tentoonstelling zijn een aantal activiteiten georganiseerd, zo gaan we tijdens de expositie met een schoolklas van het Baken Trinitas een bezoek brengen aan de tentoonstelling en daar wordt een schoolopdracht aan gekoppeld. We gaan ook met een klas van basisschool De Omnibus bij de expositie langs. Ook wordt er met de bewoners van Woonzorgcentrum Archipel een bezoek gebracht aan de expositie. 

afbeelding van Hein Walter

Dag Joop en Aleksander, fijn dat er twee meedenkers zijn! 

Als antwoord op je vraag, Joop, of dit de eerste keer is dat we Natuurkunstpark zo willen inrichten, of dat we dat al 15 jaar zo doen... we zoeken vanaf het begin naar een goede manier om het publiek erbij te betrekken (poezie als uitleg, kinderopdrachten erbij), maar niet eerder hebben we het zo gedaan dat amateurs werkelijk als gelijkwaardige kunnen meedoen. Het is binnen de KVF ook wel een enorme stap die we daarbij zetten! 

Die raamvertelling, ja, daar ben ik ook naar op zoek, want het blijkt lastig om die boodschap over te brengen.
Waar het ons om gaat is de vermening en de verbinding van de verschillende cultuurlagen. Voor de mensen die zich op amateurniveau bezig houden met creativiteit is het heel belangrijk dat ze zich aan een groep professionals kunnen optrekken, dat ze zicht hebben op deelname.
Voor de professionals is die verbinding net zo goed van belang, ook al hebben kunstenaars vaak een meer verdedigende houding. Waarom het belangrijk is: in Flevoland zijn er relatief weinig kunstenaars die een academische achtergrond hebben. Er is geen academie en er zijn geen goedkope ateliers. De aanwas van jonge kunstenaars is gering. Er is wel een hele grote groep mensen die op amateurniveau werk maken. Die groep moeten we de gelegenheid geven om door te groeien naar een professioneel niveau.
De grote groep mensen die creatief werken en dat op vrijetijdsniveau willen blijven doen, zij zijn geinteresseerd in kunst. Dus wij moeten ook juist heel uitnodigend zijn naar die groep. 
Dan heb je nog politici en beleidsmakers. Die moeten we weer op een andere manier benaderen.
Al met al, een hele klus.

We proberen met de verschillende projecten op verschillende manieren contact te maken en uitnodigend en uitdagend te zijn.
De inwoners van Emmeloord zijn andere mensen dan de inwoners van Almere!

In Emmeloord staat in het centrum een toren. Iedereen kent die daar. We organiseren een wedstrijd. Teken de Toren!
We dagen iedereen uit om die toren te tekenen, te fotograferen, te verbeelden in grafiek, of wat ook.
Alle inzendingen laten we zien op internet en een deel exposeren we. We kiezen er een aantal uit en we laten daar ansichtkaarten van drukken in 1000 voud. 
We maken er setjes van en geven die aan de winnaars en we verspreiden ze ook in Emmeloord in omgeving (en ook  verder in Flevoland). We promoten de amateurs, we maken hun werk op een professionele manier zichtbaar, drukwerk is professioneel en we promoten ook Emmeloord in de omgeving en verderop.
En met het verspreiden van alle kaarten verspreiden we ook de KVF.  

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hein,

Het project Natuurkunstpark klinkt als een interessant project en betrekt amateurs bij de realisatie ervan. Een vraag is dan, vanuit de criteria gedacht, of dat een experiment is en dus voor het eerst of dat dat al 15 jaar praktijk is.

Ik ben heel nieuwsgierig naar meer projecten die matchen met de JMHM criteria en ga tegelijkertijd graag mee in de suggestie van Alexander om het complete plan - alle 30 projecten - van een passende setting te voorzien.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vorm van een raamvertelling rondom de 30 projecten waartoe deelnemers/inwoners al in een vroeg stadium worden uitgenodigd mee te denken/creëren en uitvoeren.

Zo'n verhaal kan een rode draad vormen, krachtig verbinden en de impact van de projecten dicht bij het publiek (en dus politiek) brengen. Verteld via social media, radio, tv etc.. Verhalen vormen de ziel van een leefgemeenschap. Kom ik toch weer bij je meedenkvraag uit en is meten tegen die tijd misschien overbodig geworden.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Hein,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Ik ben het helemaal eens met de opmerkingen van Joop.Toch zie ik ook een mogelijkheid om wel al je projecten in je aanvraag te verwerken. Dan is het wel van belang dat er een overkoepelende visie over de deelnemers is. Zoals Joop al schreef: bottom-up (dus in dit geval: gedacht vanuit de deelnemers en niet vanuit de kunstenaars) is daarbij inderdaad  van belang, net als antwoorden op de vragen: vanuit welke behoefte van de deelnemers komt je idee, waar vind je de deelnemers, welke ontwikkeling maken ze door, en hoe gaan jullie ook in de toekomst die deelnemers betrekken?

Ten overvloede: bij Jij Maakt Het Mee kijken we naar de amateurdeelnemer, en niet zozeer naar de professionele kunstenaars, dat is immers niet de scope van deze regeling. 

Succes met het aanpassen van je plan, ik lees graag meer!

afbeelding van Hein Walter

Dag Joop,

We hebben een paar projecten van die 30 die helemaal op cultuurbeoefeing in de vrije tijd zijn gericht.

Ik zal ze hier apart omschrijven.
Het project Natuurkunstpark, bijvoorbeeld.
Dat is een kunstroute die we jaarlijks kunnen organiseren in Natuurpark Lelystad. In 2019 doen we dat voor de 15de keer.
Dit jaar is het thema Boomsieraden.
We gaan 30 kunstwerken maken in bomen.
Bij elk werk komt een kort gedicht.
Dat gedicht staat bij de boom waar het kunstwerk in zit of aan hangt.
Er wordt van elk kunstwerk een ansichtkaart gemaakt, in 1000 voud gedrukt. Met daarop de foto van het kunstwerk en het gedicht.
15 kunstwerken worden gemaakt door leden van de KVF. Zij leveren ontwerpen in en als hun onntwerp wordt geselecteerd, dan kunnen ze het werk maken.
15 kunstwerken worden gemaakt door amateurs.
Die kunnen zich aanmelden voor een workshop van vijf lessen van 2,5 uur. Er is ruimte voor 15 deelnemers; de workshops worden gegeven door drie kunstenaars die alledrie 5 deelnemers hebben. We garanderen dat elke deelnemer daadwerkelijk een kunstwerk aflevert.
De 15 kunstwerken zijn gelijkwaardig aan de 15 werken die door kunstenaars zijn gemaakt en doen volwaardig mee. Van dat werk wordt ook een ansichtkaart gemaakt en ook een gedicht geschreven.
De mensen die aan deze workshop deel willen nemen, moeten een motivatiebrief sturen.

Aan het eind van de looptijd (juni tot eind oktober) krijgen de 15 amateurkunstenaars hun werk. 
De 15 kunstwerken die gemaakt zijn door de 15 kunstenaars, die geven we aan de stad Lelystad. Bewoners in Lelystad, verenigd in een straat of een buurtje, kunnen een motivatiebrief sturen voor een kunstwerk. En dan maken we daar een officiele overhandiging van.

Het gaat er bij deze vorm van cultuur participatie dus om, dat de amateurs in de route volwaardig meedoen naast de professionele kunstenaars. Voor de bezoekers zijn het gewoon 30 kunstwerken.
Ook met het plaatsen van de kunstwerken werken ze samen met de anderen.


.

Pagina's