menu denk mee beslis mee maak mee

1Stage!

Ervaar grootstedelijke kunst in haar puurste...

Stichting Future in Dance UTC's
1 september 2018
dans, muziek, theater
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

1Stage!

Ervaar grootstedelijke kunst in haar puurste vorm op een onvergetelijke dag aan de Maas!

afbeelding van Indirah Tauwnaar

Ingediend door:

Indirah Tauwnaar

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke marketing-comminicatieactiviteiten kunnen wij nog inzetten om onze doelgroep te bereiken?

Wat ga je doen?: 

Centraal in One Stage (hierna: 1Stage!) staan de dansvormen die niet als vanzelfsprekend in de grotere Nederlandse theaters staan, over het algemeen geduid als ‘urban’. Deze stijlen vormen in andere landen een groot aandeel van het topsegmentaanbod maar worden in Nederland zelden geprogrammeerd of moeten alles zelf betalen. Theaters stellen voortdurend op zoek te zijn naar manieren om nieuw en ander publiek te trekken, maar de cross-over is wat ons betreft echt niet genoeg. De focus van 1Stage! ligt op het creëren van nieuw aanbod in de gevestigde kunstsector en het aanspreken van een grote publieksgroep die niet als vanzelfsprekend naar het theater gaat.

Future in Dance maakt zich zorgen over de kans- en gunstverhouding in het hoge segment van de grootstedelijke performing arts. De voorbeelden van jazzdans en circus, die ook nagenoeg uit het topsegment lijken te zijn verdwenen, zijn daarbij niet onbelangrijk. Het motto 'each one teach one' staat hoog aangeschreven in de hiphopcultuur. Dit komt er grofweg op neer dat elke hiphopbeoefenaar zijn of haar kennis en vaardigheden overbrengt aan andere beoefenaars. Deze traditie bestaat al sinds het ontstaan van hiphop en is vergelijkbaar met de 'master and novice'-instelling van de oude ambachten. Een groot nadeel van dit verschijnsel is dat deze informele werkwijze de afstand tot het institutensegment in stand houdt en zelfs vergroot. Talenten zijn alleen in de eigen scene bekend. Wij kennen een zeer enthousiaste jonge generatie dansers, die het verdienen om gezien te worden.

Het Programma: 1Stage! geeft grootstedelijke performing arts de artistieke vrijheid om iets te maken dat overwegend urban is, zonder te hoeven aanhaken bij gevestigde gezelschappen en cross-over met bijvoorbeeld moderne dans aan te moeten gaan.
Zowel amateurs als (semi-)professionals betreden het podium met allen hetzelfde doel; meer respect en aanzien voor de cultuur binnen de dans. Dit wil zeggen dat de dansvormen die worden gepresenteerd geboren zijn door de roots of achtergrond van de dansers en hierdoor dichtbij hetgeen staat wat hun als mens doet schijnen. Amateur dansers kunnen zich in een professionele context optrekken aan de (semi-) professionele danser. De artisticiteit hierin is zeker niet onbelangrijk maar is niet aan hoge eisen of kaders gebonden die van buitenaf worden opgelegd. Zo ook in de workshops.
De workshops zijn expliciet gericht op het de participatie voor Rotterdamse jongeren die het niet al te breed hebben. Rotterdam bruist van de danstalenten, dat kunnen we zien aan het aantal dansscholen die er in Rotterdam zijn. In Rotterdam zijn er ongeveer 35 dansscholen die allemaal een specifiek aanbod hebben. Als we kijken naar de workshops die de afgelopen tijd in Rotterdam zijn aangeboden, dan ligt de prijs tussen de 45 – 70 euro voor 4 workshops. De deelnemers van deze workshops zijn geen weerspiegeling van de Rotterdamse samenleving. Rotterdam staat niet bekend als een stad van Nederland met hoge inkomens. De meeste gezinnen hebben een inkomen lager dan het inkomensgemiddelde van Nederland. Meer dan 50.000 Rotterdammers hebben schulden waarvan 15% onder de Rotterdamse jongeren valt. Mede door dit probleem is 70 euro voor een workshop voor veel jongeren onmogelijk te betalen. Buiten dit is het zo dat de meeste dansscholen zich bevinden in het centrum van Rotterdam. Ten opzichte van de kwaliteit van de dansscholen in het centrum is kwaliteit  van de omliggende dansscholen veel lager en het aanbod zeer gering. Daarom focussen wij ons meer op de jongeren in Rotterdam-Zuid door ze tegen een zeer laag tarief (€25,-) workshops aan te bieden en de drempel nog verder te verlagen door de workshops naar hen toe te brengen namelijk in het nieuwe Luxor theater, aan hun kant van de brug op het bruisende kop van Zuid.
Er is nog meer aan de hand; de Rotterdamse dansers zijn op sociaal gebied vaak beperkt tot dansconnecties van hun eigen dansschool. Ze houden het vaak bij hun eigen dansstijl en hebben weinig kennis van andere stijlen (culturen) van Rotterdam. Daarom hebben wij het All Style element toegevoegd aan het geheel. De meeste dans Battles en voorstellingen die worden georganiseerd in Rotterdam in de grootstedelijke art scene zijn meestal voor 1 specifieke dansstijl zoals hiphop. 1Stage! brengt hiphop, social dansstijlen zoals waacking en house, kizomba, bollywood, krump, afrikaanse dans, experimental en conteporary samen.


 

Hoe ga je te werk?: 

In september start een nieuw dansseizoen. Het nieuwe seizoen voor de grootstedelijke dansstijlen en Rotterdamse dansscholen met een relevant aanbod wordt met een statement geopend. De dansscholen worden uitgenodigd om hun aanbod te presenteren, zowel door informatie aan te bieden tijdens de Urban market als door de kwaliteiten te tonen tijdens verschillende pop-up optredens. 1Stage! brengt dansscholen, dansindividuen, de artiesten die deelnemen aan de showcase en de workshop docenten in een grootstedelijke aanbod tezamen. Het publiek (zowel de toeschouwers, urban market bezoekers en workshopdeelnemers) zal van verschillende (dans)culturen proeven. Dansers die normaliter alleen lessen volgen, dansers die hun skills tijdens battles of wedstrijden tonen, die uit het sociale circuit komen of uit de theatrale cultuur zijn allen vertegenwoordigd tijdens 1Stage!. Het is de ultieme promotie voor de grootstedelijke dans.

De doelgroep van het evenement bestaat uit:
- (oud-)leerlingen van Future in Dance en hun docenten, vrienden, kennissen, medescholieren en collega’s
- bezoekers van andere dansevenementen waar Future in Dance flyert
- leerlingen van recreatieve dansscholen als Moves, HipHopHuis, Got2Groove, Global en SKVR
- deelnemers uit het (internationale) netwerk van Future in Dance en hun achterban
- leerlingen uit het voortgezet onderwijs met een kunstenprofiel (Codarts, LMC, Theaterschool Hofplein, De Passie en Thorbecke)
-Collega’s, commissieleden van fondsen en/of subsidieverstrekkers, genodigden uit het netwerk van de Future in Dance en alle artiesten die een showcase of workshop aanbieden.
- juryleden, artiesten en workshopdocenten
- geïnteresseerden in dans

1Stage! boort nieuw publiek aan voor de grootstedelijke culturele activiteiten, zoals publiek dat het Nieuwe Luxor bezoekt en met het evenement in aanraking komt via diens promotiekanalen. Het reguliere publiek van het Nieuwe Luxor maakt kennis met een, voor hen wellicht, nieuwe cultuur. De Urban market trekt mensen aan die normaliter wellicht niet naar een dansvoorstelling zouden gaan maar er wel van houden om een markt af te struinen of wellicht voor een specifieke stand komen. Andersom kunnen de dansliefhebbers kennismaken met de onderdelen van de markt waar zij normaliter minder aandacht aan besteden. Hierdoor komt een gevarieerd publiek samen in het Nieuwe Luxor-theater. 1Stage! brengt mensen samen die zich thuis voelen in de urban lifestyle. De leeftijd van de doelgroep ligt tussen de 14 en 30 jaar. Anderen zijn uiteraard ook welkom. De doelgroep bevindt zich grotendeels in Rotterdam en omstreken. Het (inter)nationale aanbod is echter ook landelijk en internationaal gezien relevant.

Met wie werk je samen?: 

1Stage! is het idee van Indirah Tauwnaar van Future in Dance. Zij overziet het grote plaatje van 1Stage!, voert de gesprekken met betrokken organisaties en is eindverantwoordelijke voor de artistieke invulling. Aan haar zijde staan namens Future in Dance Yara Swaab als projectleider, Rashida Willems als productieleider en Aureliano Mijnals als stagiair. Yara legt de contacten met leveranciers en deelnemers en gaat over de planning. Rashida is productiemedewerker. Aureliano gaat over de marketing en communicatie rondom 1Stage!. De zakelijk leider en het bestuur van Future in Dance zijn op de hoogte van zowel de opzet als de begroting van het evenement.

Xclusiv Company zal een deel van het showcaseprogramma verzorgen en denkt tevens, als aanbieder van Dans, muziek & events mee over de artistieke invulling van het evenement.

Het nieuwe Luxor is bij uitstek een geschikte locatie. Het is de plek waar grote producties voor een groot publiek te zien zijn en waarvoor mensen uit de wijde omtrek naar Rotterdam afreizen. Het is ideaal gelegen in de stad, het biedt de perfecte faciliteiten: multifunctionele foyer, mobiele tribune setting en grote danszaal. Vooral de Rijnfoyer en Maasfoyer zijn groot, daar zullen de workshops en een gedeelte van de urban market plaatsvinden. Het nieuwe Luxor staat achter 1Stage! en stelt het theater op 1 september 2018 beschikbaar. Carlijn Sonneveldt denkt namens het nieuwe Luxor actief mee over de opzet van het evenement en Zoë Zee ondersteunt bij de marketing.

Door Rotterdamse dansscholen uit te nodigen voor de workshops en battles, hen pop-up optredens te laten verzorgen en een stand aan te bieden op de urban market krijgen zij een actieve rol tijdens 1Stage!. Codarts, Moves Rotterdam, HipHopHuis, De Theaterschool - Hofplein Rotterdam zijn enthousiast over 1Stage! en de achterliggende gedachten en hebben reeds toegezegd om samen te werken. Verschillende dansscholen hebben toegezegd 1Stage! graag te promoten, zoals Got2Groove, SKVR en Salsability.

Met de deelnemende workshopdocenten en showcase artiesten zijn afspraken gemaakt omtrent het voeren van de campagne zodat voldoende naamsbekendheid gegenereerd wordt en de animo wordt vergroot.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Mooi licht, mooie kostuums, professionele communicatie en goede promotie (niet alleen op locaties waar ons publiek al is), een genodigdenlijst met interessante choreografen, dansers, impresariaten en mogelijke sponsors zijn essentieel. Ons standpunt is immers dat het grootstedelijke cultuur dansaanbod zichtbaarder moeten worden en dat Rotterdam de aangewezen stad is om die stap te zetten.

1Stage! verzorgt de opening van seizoen 2018-2019, betrekt Rotterdamse dansscholen en wordt voor en door talenten mogelijk gemaakt. Het evenement inspireert, motiveert en stimuleert en is bovenal laagdrempelig.

1Stage! zal op 1 september 2018 plaatvinden. De opzet van het evenement is in 2017 uiteengezet en het grootste deel van de fondsen is reeds in 2017 aangeschreven. Sinds maart 2018 worden potentiele deelnemers benaderd. In mei 2018 is de definitieve datum, in overleg met het nieuwe Luxor Theater vastgesteld op 1 september 2018. 1 juli 2018 zal de marketing- en communicatiecampagne worden uitgerold. Future in Dance is trots op de definitieve line up en voorziet dat het publiek er van zal genieten. De overeenkomsten zijn inmiddels opgesteld. Nu is het wachten op de laatste financiële ondersteuning om 1Stage! te kunnen laten slagen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 urban market 20 100
5 workshops 50 50
8 pop-up optredens 40 50
15 showcases 60 650
1 battles 15 50
  totaal 185 900
Wat maakt het project bijzonder?: 

Future in Dance wil Rotterdamse jongeren bij elkaar brengen door het aanbieden van workshops in verschillende stijlen. Wij bieden 1 workshop voor € 15,00 euro en 5 workshops voor € 25,00. Wij hopen dat ondanks de uiteenlopende financiële situaties van de Rotterdamse jongeren, dit een betaalbare prijs is. Wij doen dit zodat verschillende Rotterdamse jongeren uitgedaagd worden om mee te doen en kennis maken met de stijlen die er worden aangeboden. We kiezen voor een breed aanbod en hopen hierin het verschil te maken. We willen ze ook een onvergetelijke dag brengen en daarom bieden wij de beste line-up aan. Elke workshop docent is zeer bescheiden en vrijwel zonder financiële middelen begonnen en zij leiden nu allemaal een succesvol bestaan. Zij zijn inspirators en kunnen de Rotterdamse jongeren meegeven dat dromen te verwezenlijken zijn. Met name jongeren uit de directe omgeving van het nieuwe Luxor. Jongeren uit Rotterdam-Zuid.  
Future in Dance wil ook de verschillende dansculturen bijeen brengen en hierop zullen de All Style Kids Battles en All Style 1-on-1 Adult Battles een goed effect hebben. Dansers van verschillende stijlen zullen het tegen elkaar opnemen met het publiek als jury. Tussendoor zijn er jamsessies die de toeschouwers en de deelnemers verbinden en als middel voor het creëren van saamhorigheid tussen jong als oud worden ingezet. Op elk moment kunnen de dansers en toeschouwers genieten van de Urban market met Food, Fun & Fashion en Art, Artist & Atmosphere. Doordat dit evenement in het Nieuw Luxor Theater plaatsvindt, net over de brug, is dit voor de Rotterdamse jongeren uit zowel zuid als west een ideale locatie. Tevens wil Future in Dance de Rotterdamse Dansscholen betrekken door de eigenaren € 5,00 korting per leerling aan te bieden als zij hun leerlingen aanmelden voor de workshops. Na het middagprogramma kan iedereen nog nagenieten van de showcase voorstelling. Het dansseizoen van Rotterdam kan nu spectaculair geopend worden!

Alle programmaonderdelen bewerkstelligen alomvattend het doel van 1Stage! Dit is namelijk:

het ontwikkelen en stimuleren van (kwestbare) talenten uit Rotterdam en omstreken met de visie op het verbinden van de verschillende Rotterdamse dansinitiatieven waardoor er een duurzame samenwerking ontstaat en de talenten laagdrempelig kunnen deelnemen aan een dansactiviteit. Future in Dance spreekt altijd liever over talenten dan amateurs omdat wij vinden dat iedereen talent heeft op zijn of haar eigen manier

Het Nieuwe Luxor is bij uitstek een geschikte locatie. Het is de plek waar grote producties voor een groot publiek te zien zijn en waarvoor mensen uit de wijde omtrek naar Rotterdam afreizen. Het is ideaal gelegen in de stad en biedt perfecte faciliteiten.

Begroting: 

1Stage! 2018 wordt georganiseerd voor in totaal € 33.160,00. 12% van de kosten is bestemd voor de personeelskosten, te weten de projectleiding en preproductie. Programmakosten bedragen € 12.177,00, oftewel ruim 36% van de begroting, gevolgd door 12% productiekosten. Tot slot is 15,5% van het budget bestemd voor marketing en gaat 18% naar de accommodatie.

De culturele huurprijs voor het gehele nieuwe Luxor is €6.000. Dit is inclusief alle materialen en middelen die het theater in huis heeft, zoals servicepersoneel, schoonmaak, elektra, etc. Ook de kosten voor het uitvoeren van de kaartverkoop zitten hierbij inbegrepen, evenals opname in de promotiekanalen van het theater. Technisch personeel bij inhuur van (technisch) materiaal is een aparte kostenpost.

Op dit moment kan Future in Dance rekenen op subsidies en sponsoring a € 9000 en zoeken wij aanvullende financiële ondersteuning om de programmering voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Hierin speelt het voeren van de juiste marketingcampagne een grote rol.

De aanvraag voor Jijmaakthetmee bedraagt € 5000. Dit bedrag correspondeert met de onkosten voor de programmering van en voor amateur dansers. Zie bijgevoegd begrotings- en dekkingsplan en de inbegrepen specificatie voor meer informatie.

Locatie(s): 
nieuwe Luxor Theater
Rotterdam

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Indirah,

Je hebt gelijk, wij spreken over actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd, inderdaad ook liever niet over amateur of professional. Mijn punt blijft dan staan. Het showcase gedeelte van je plan is niet subsidiabel in de regeling Jij Maakt Het Mee. Dat is overigens geen waardeoordeel over je project, ik kijk alleen naar de aansluiting met onze regeling.
Ik weet niet of er voldoende overblijft als je dat gedeelte buiten beschouwing laat, maar als dat wel zo is, raad ik je aan je aanvraag daarop te richten (bijvoorbeeld de workshops?).  

afbeelding van Indirah Tauwnaar

Hoi Alexander,

Okay ik begrijp het! Fijn dat je zo concreet bent.

Wij bieden 4 keer per jaar workshops aan. Is het dan beter om de workshops als een apart project in te dienen? Of is het beter om het bij de workshops van dit ene project te houden? 

Groet,

Indirah

afbeelding van Alexander Klapwijk

Hai Indirah,

Ik kan me voorstellen dat als je de 4 workshops per jaar als één project neemt, dat je project dan wat meer body heeft. Maar je moet zelf beslissen of je het inderdaad op die manier wil doen. De timing is een complicerende factor, je kan niet deze aanvraag intrekken en een nieuwe opstarten, en als startdatum 1 september aanhouden (er moet minstens 12 weken tussen de start van de Denk Mee-fase en de aanvang vh project zitten). Je kan dan een latere startdatum (de workshop erna?) kiezen, of proberen om de huidige aanvraag te herschrijven.

afbeelding van Indirah Tauwnaar

Hoi Alexander,

Bedankt voor je reactie. Kan ik ergens gerichte feedback krijgen voor het herschrijven van de aanvraag? Moet ik hier bijvoorbeeld een afspraak voor maken? Ik vind de denk mee fase super fijn maar ik heb toch wat vragen die ik 1 op 1 zou willen stellen. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Indirah,

Met vragen kan je bellen naar het algemene nummer op woensdagen of vrijdagen, dan ben ik op kantoor.

Groeten,

Alexander

afbeelding van Indirah Tauwnaar

Hoi Alexander,

Ik bel je morgen even.
Is er nog een tijd waarop je niet bereikbaar bent?

Groet, Indirah

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Indirah,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. 

Met het eendaagse Urban-festival 1Stage! wil je het culturele seizoen openen, door een podium te bieden aan diverse Urban performing arts professionals, en aan amateurdansers uit de Urban scene.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd, door samen te werken met andere partijen.

In je plan lijkt het erop dat er voor de amateurs - en daarvoor is Jij Maakt het Mee er - vooral veel veel gekeken kan worden naar presentaties en rondgekeken kan worden op de markt, waar andere - professionele organisaties zich presenteren. Voor ons is juist interessant wat er met die amateurs gebeurt. Hoe gaan ze zich ontwikkelen? Op een eendaags festival is het bijna onmogelijk om die ontwikkeling te realiseren. Hoe ga je dat in een breder kader plaatsen? En in hoeverre is er sprake van samenwerkingen? waaruit blijkt dat?
Ik lees daarover graag meer, want in de huidige vorm is je plan weinig kansrijk.

afbeelding van Indirah Tauwnaar

Beste Alexander,

Excuus! Ik heb geen bericht ontvangen van een reactie op ons project waardoor ik niet eerder heb kunnen reageren. Ik zal het nu dagelijks in de gaten houden.

1Stage! opent het dansseizoen voor amateurs in Rotterdam en omstreken. Deelnemers kunnen inderdaad komen kijken naar pop-up optredens en de urban market maar daar blijft het niet bij. De amateur danser of geïnteresseerde kan kennismaken met verschillende dansstijlen en dansscholen waar zij deze stijlen kunnen beoefenen. Daarnaast kunnen zij gedurende de dag actief deelnemen aan zowel gratis pop-up workshops als betaalde workshops. In de avond presenteren wij een showcases programma met een breed scala van dansers en groepen omdat we juist een showcase opzetten waarbij de (liefde voor) dans centraal staat en niet zozeer de professionaliteit. Van de 15 showcases zijn er 5 van (semi)professionele aard. Zo kunnen de amateur dansers zich optrekken aan de (semi)professionele acts. Overigens is professionaliteit in grootstedelijke kunst niet per definitie meetbaar. Ben je een professional wanneer je een urban opleiding hebt afgerond, of wanneer je zonder enige opleiding betaalde optredens verzorgt? Amateurs kunnen tijdens 1Stage! komen kijken naar het showcase programma maar doen ook mee aan het programma.

Kortom; het evenement creëert veel mogelijkheden voor de amateur danser zoals het opdoen van kennis en inspiratie, talentscouting, opdoen van theaterkennis en jezelf professioneel als individu, groep of organisatie presenteren op een groot podium. Amateur dansers kunnen zich tevens inschrijven bij een van de verschillende dansscholen die op de dag aanwezig zijn voor verdere ontwikkeling in de toekomst.

Future in Dance organiseert het evenement, maar betrekt hierbij actief het nieuwe Luxor Theater, de deelgemeente Feyenoord (door het aanbieden van een stevige korting), Xclusiv Company, amateurdansers, verschillende Rotterdamse dansscholen en hun talenten, workshopdocenten en (semi)professionele dansers.

Gedurende de dag zien bezoekers en amateurdansers vrijwel geen Future in Dance, maar een grote variatie aan Rotterdamse, nationale en internationale talenten en scholen.

Graag hoor ik van jou hoe wij dit beter kunnen formuleren zodat ons primaire doel beter tot z'n recht komt. Dit is namelijk het ontwikkelen en stimuleren van (kwestbare) talenten uit Rotterdam en omstreken met de visie op het verbinden van de verschillende Rotterdamse dansinitiatieven waardoor er en een duurzame samenwerking onstaat en de talenten laagdrempelig kunnen deelnemen aan een dansactiviteit. Future in Dance spreekt altijd liever over talenten dan amateurs omdat wij vinden dat iedereen talent heeft op zijn of haar eigen manier.

Groeten,

Indirah