menu denk mee beslis mee maak mee

010 Says It All

Rotterdam, spreekt voor zich

SpraakuhlooS
2 juni 2017 tot 4 juni 2017
fotografie, muziek, muziektheater, tekenen en schilderen
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
check facebook
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

010SIA wint Doro Siepelprijs!!!

Door Stichting Spraa... op do 14 sep

Beste stemmers,

De support rondom 010SIA heeft nieuwe hoogte bereikt want we hebben de Doro Siepelprijs 2017 gewonnen!

Dit was...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

010 Says It All

Rotterdam, spreekt voor zich

afbeelding van Stichting SpraakuhlooS

Ingediend door:

Stichting SpraakuhlooS

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op welke manier kunnen wij het publiek van Poetry International zo leuk mogelijk 'verrassen' met de jonge talenten die wij klaarstomen voor dit festival

Wat ga je doen?: 

010 SAYS IT ALL is een initiatief van alle spoken word programmeurs in Rotterdam en omgeving. Wij hebben besloten de krachten te bundelen en spoken word naar een hoger niveau te tillen in de kunst en cultuur sector. In dit plan zullen wij het concept, inhoud, aanloop, manifestatie omschrijven.

Concept; 010SIA is een festival voor en door jongeren geinteresseerd in woordkunst.

Inhoud; Als jognerencollectief geinteresseert in woordkunst werken we samen met Poetry International. Dit omdat Poetry International het meest literaire festival van Nederland is en wij jongeren willen laten zien dat zij hierbij horen. Ook willen wij de gevestigde orde laten zien dat de volgende generatie woordkunstenaars klaar staat om bij te dragen aan dit soort gelegenheden.

Aanloop; Wij bereiden jonge amateurkunstenaars voor dmv workshops. Hier werken we naar cross-overs met meerdere discilines om spoken word toegankelijker te maken voor mensen die hier voor het eerst mee in aanraking komen.

Manifestatie; 2,3 en 4 juni is onze programmering. Hier programmeren wij artiesten en programma's rondom PI en sluiten zondag 4-6 af met geheel eigen programma toegankelijk voor PI en 010SIA

Hoe ga je te werk?: 

010SIA staat symbool voor de ban die spoken word aan het doorbreken is. Om het laatste zetje in de rug te krijgen werken wij nu met vele woorkunst organisaties samen om de kunst&cultuur te laten zien hoe spoken word bij kan dragen aan literaire festivals zonder haar passie te verliezen onder jonge amateurkunstenaars. Wij stomen jonge creatievelingen klaar met workshops en werken geleidelijk richting di festival. Ook al is spoken word is de discipline die wij centraal stellen in ons traject, bieden wij ook de disciplines; zang, dans, beatbox en fotografie aan. Dit, omdat wij uit ervaring weten dat deze disciplines ontzettend goed gepaard gaan met spoken word voor zowel artiest als publiek. Dankzij het creëren van cross-overs bereikt spoken word direct de aandacht van een breder publiek dan het strikt literaire. Hierdoor wordt spoken word direct aantrekkelijker en interessanter voor kunst & cultuurliefhebbers die tot op de dag van vandaag nog niets over spoken word gehoord hebben. Tijdens 010SIA zullen jongeren kunnen optreden op en naast het festval van het literaire Poetry International. Poetry International juicht de verjonging rondom literatuur en poezie toe en wij willen niks liever dan een brug bouwen tussen de literatuur kunsten en podiumkunsten voor jong en oud. Omdat wij het beste van 2 werelden bij elkaar brengen geloven wij dat de lancering van 010SIA een draagvlak zal zijn voor toekomstige amateurkunstenaars. Met de reden dat wij laten zien dat samenwerken met grote partijen mogelijk is en structuur brengen aan amateurkusnt, denken wij dat 010SIA jaarlijk terug kan komen! En waarom niet in meerdere steden? Voor nu richten wij ons op Rotterdam omdat Poetry International haar thuisbasis hier heeft en de meeste van de partner organisaties hier gevestigd zijn. Echter hopen wij het landelijke spoken word collectief zo aan te spreken dat 010SIA vervangen kan worden door iedere stadscode op langer termijn.

Met wie werk je samen?: 

Het instappunt van ons initiatief is de vraag vanuit Rotterdam Festivals dat jaarlijks Poetry International steunt. Zij legde de vraag neer waarom er niet meer jongeren betrokken worden bij literaire initiatieven aangezien spoken word een ware doorbraak aan het maken is. Ook omdat de culturele raad van toezicht aangaf teleurgesteld te zijn dat spoken word organisaties niet in aanmerking komen om in het cultuurplan te komen omdat zij te homogeen en kleinschalig werken en de enige 'oplossing' voor lange termijn structureel samenwerken tussen de spoken word organisaties inhoud. Dit hebben wij eind augustus opgepakt vanuit onze stichting en nu kunnen we zeggen dat er eindelijk een (jong) front van spoken word organisaties is dat i.s.m. poetry internatial een gelegenheid als 010SIA zal organiseren. Dit project is niet alleen het resultaat van het onderlinge samenwerken tussen verschillende organisaties, ook betrekken wij meerdere kunstdisciplines bij het festival om literatuur interessant te maken als podiumkunst. Zo wordt er gewerkt met kunstenaars vanuit zang, dans, painting, beatbox en meer samengewerkt om nieuwe dimensies toe te voegen aan het literaire gedeelte. Doordat meerdere organisaties en stichtingen zijn verbonden aan 010SIA moet 2017 de eerste bouwsteen worden om jaarlijks terug te keren als toegevoegde waarde van Poetry International en waar de jaarkalender van jongerenpodia uitgedeeld kan worden aan het gevestigde publiek dat niet bereikt wordt wanneer de organisaties niet samenweren. Hierdoor krijgt Poetry International een nieuwe spark en hebben de organsaties verbonden aan 010SIA de perfect gelegenheid hun kaartje af te geven als dragers van de toekomstige literaire sector. Ook kan dit initiatief de start zijn om spoken word vanaf 2020 wel in het cultuurplan te krijgen zodat spoken word zich kan blijven ontwikkelen als 1 geheel van de culturele samenleving en zichzelf niet in de fingers blijft snijden als losse programmeringen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting SpraakuhlooS is een stichting die 2.5 jaar podiumkunst edities door Rotterdam organiseerd en zowel jonge/nieuwe artiesten als oude/ervaren artiesten de mogelijkheid biedt zichzelf te onderscheiden op een altijd uniek ingericht podium.

Freckles verzorgd de marketing en communicatie en onderhoudt nauw contact met Poetry International zodat we elkaar niet alleen op het festival maar ook in de aanloop aanvullen.

YMP verzorgd de vormgeving en inhoudelijk programma van het festival. YMP is zelf spoken word artiest en begeleid artiesten om het beste uit zichzelf te halen. Hij zal het collectief FLOW een speciale voorstelling laten maken om tijdens dit festival te presenteren

SPOKEN verzorgd workshops en masterclasses in aanloop naar het festival. Deze zijn artistiek en laagdrempelig. Hier kunnen artiesten hun eigen kusntvorm verbeteren en leren samenwerken met artiesten van andere takken van kunst en cultuur om cross-overs te creeren.

Pagina Groots is het vaste Rotterdamse jongerenprogramma met de P van poezie en proza, in de Schouwburg zullen zij jongeren programmeren waar voorheen vooral oudere bezoekers zich aangetrokken voelden tot de programmering

Woorden Worden Zinnen is een laagdrempelig platvorm voor woordkunst in de breedste zin van het woord. Zij zullen een intiem woordkunstprogramma organsiren op een locatie waar Poetry International ook een programma heeft om het literaire publiek in contact te laten komen met jonge woordkunstenaars

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Eindmanifestatie Oude Luxor 15 750
1 Pagina Groots 10 150
1 Woorden Worden Zinnen 10 150
1 Spoken World 10 150
1 Poetry Circle eindmanifestatie 50 200
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In onze visie moet de gehele spoken word scene zich op nationaal vlak ontwikkelen en handhaven in de kunst&cultuur sector. Dankzij de nationale samenwerkingspartners en onze manier van werken durven wij te zeggen dat wij de gehele keten van spoken word zullen aanbieden. Van de eerste aanraking van een lezer/schrijver met een podium tijdens een workshop tot een internationale artiest presenteren op ons festival die als inspiratiebron dient voor alle generaties die wij aanspreken.Wij zien 010SIA 2017 als de definitieve manifestatie van spoken word in de kunst en cultuur sector van Nederland. Omdat wij dit in een stad doen presenteren die vooralsnog erg inzet op spoken word en samenwerken met Poetry International vertrouwen wij op een stevige ruggengraat voor ons festival. Wat wij willen bereiken is het wakkerschudden van andere steden die kunst & cultuur een warm hart toedragen. Wij hopen oprecht dat elke culturele stad spoken word na ons festival zal betrekken in haar eigen activiteiten. Ook, doordat wij spoken word combineren met 4 partner disciplines, hopen wij de brug met media aandacht te dichten. Nu is spoken word nog niet/nauwelijks interessant voor een camera omdat 1 persoon staat te praten. Hoe 'diep/interessant' dit voor een select groepje ook is, het grote publiek vat de kunst van een prater niet op als 'entertainment/kennis overdracht'. Met 010SIA willen wij spoken word inhoudelijk sterker maken en toegankelijk maken voor media aandacht.

Begroting: 

- Lasten

Afsluiting oude Luxor: €10.000,- (Zaalhuur, artiesten, organisatie)

Programmering Woorden Worden Zinnen + Pagina Groots + Spoken World + FLOW: €10.000,- (€2.500 per organisatie voor programma en artiesten)

Eindmanifestatie Poetry Circle:€3525,- (locatie, materiaal + verblijf artiesten uit groningen/leeuwarden)

Beeldmateriaal: €4.000,- (3 dagen 6 professionele foto- en videograven 010SIA laten vastleggen en eindmonteren)

Promotie: €1.500,- (Flyers/Posters ontwerpen+drukken, social media evenementen promoten en zichtbaar maken voor doelgroep)

Vrijwilligers: €975,- (€25,- per vrijwilliger, 13 vrijwilligers over het gehele festival voor 3 dagen)

- - -Totale lasten: €30.000,-

 

+ Baten

Eigen bijdrage: €3.000,- (alle betrokken organisaties investeren werkuren)

Rotterdam festivals: €2.500,- (fondstoezegging op 010SIA, deze bijdrage wordt ingezet om de helft van de kosten alle organisaties te dekken)

VSB: €3750,- (aanvraag loopt)

Kaartverkoop Oude Luxor: €3250,- (750 aantal x 5 prijs)

Poetry International: €2.500,- ( sponsoring, promotie, samenwerking poezie wedstrijd 'Slogan voor Roteb')

+++Totale baten: €15.000,-

 

Verschil: €15.000,-

Aangevraagd bij JijMaaktHetMee: €15.000,-

 

Locatie(s): 
centraal station, oude luxor, hiphophuis, rotterdamse schouwburg, ro theater

Uitslag Beslis mee

FCP33
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 114 gestemd
totaal83
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De spoken word scene in Nederland is in ontwikkeling en zet zichzelf steeds verder op de kaart, zowel lokaal, regionaal als landelijk. In navolging van initiatieven als de Poetry Circles van NOWHERE, ervaren podia als Woorden Worden Zinnen en online platforms als spoken.fm hebben ook jullie een landelijke ambitie om (meer) jonge mensen bij dit genre te betrekken. Nu eerst de focus op de scene in Rotterdam lijkt een goede keuze, om op die manier samen te werken aan een sterker actief cultuurklimaat. De concrete stappen om dit festival in de toekomst te bestendigen en/of uit te breiden naar andere steden blijven nog onderbelicht. Ik heb vertrouwen in de genoemde betrokken partijen die kunnen bijdragen aan een kwalitatief inhoudelijk programma en waardeer de ruimte voor cross overs. Wel had ik binnen de afzonderlijke programma-onderdelen de onderlinge samenwerking nog sterker terug willen zien. Ik wens jullie succes met de voorbereidingen van 010 SAYS IT ALL en laat het festival in juni graag voor zichzelf spreken!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat een prachtig initiatief! Dit project biedt jullie de kans om nieuw publiek te laten kennismaken met de wereld van het spoken word en nieuwe verbindingen te creëren tussen jonge woordkunstenaars en gevestigde cultuurinstellingen. Julie projectplan getuigt van visie en bruist van energie en ambitie. De opzet en invulling van de manifestatie als geheel is overtuigend en aansprekend. De combinatie van smenwerkingspartners is sterk, waardoor dit evenement uitstekend aansluit bij de doelstelling van Jij maakt het mee. Een iets concretere beschrijving van de verschillende activiteiten in de aanloop naar het festival zou nog extra sterren hebben opgeleverd, maar dat is dan ook de enige kanttekening. Aan draagvlak geen gebrek, blijkt uit de publieksstemmen. Als jullie supporters zich ook actief inzetten voor de uitvoering van dit project kan het niet anders of 010SIA gaat een krachtige en duurzame impact hebben op de spoken word scene in Rotterdam en wellicht in de toekomst ook daarbuiten. Veel succes!

afbeelding van toekomst010

Beste Coaches, Mijn naam is YMP en ik ben verantwoordelijk voor de artistieke invulling van het festival. Mijn taak is om 1 geheel te maken van het festival. Zowel visueel als in zijn geheel. Er werken heel veel organisaties mee en alle evenementen dienen dezelfde vormgeving te hebben. Wij gaan rotterdam met 010 says it all op de kaart zetten en gebruik maken van haar veelzijdigheid. De stemmen van Rotterdam dienen gehoord te worden en in verschillende vormen. Er komt een samenwerking tussen de organisatoren , de artiesten en iedereen die rotterdam een goed hart toe draagt. Wij proberen rotterdam te verbinden op alle opleidingniveaus en in alle bevolkingsgroepen. Het hedendaagse rotterdam staat op en wilt gehoord worden. Mijn taak is om dit zo goed mogelijk vorm te geven.
afbeelding van Anouk Wiegand

Beste coaches, mijn naam is Anouk Wiegand en ik ben verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en pr van 010 SAYS IT ALL. Ik ben werkzaam geweest bij verschillende culturele instellingen en organisaties in Rotterdam waardoor ik goed weet hoe we de doelgroep kunnen bereiken. Mijn focus ligt op de marketing strategie voor het festival, contacten leggen en onderhouden met pers, publiek en met de samenwerkingspartners. Ik vind het heel belangrijk dat verschillende kunstvormen en daardoor ook publiek met elkaar wordt gecombineerd. Ik vind het heel mooi om te zien dat alle Rotterdamse spoken word organisaties en Poetry International enthousiast zijn over dit festival. We gaan er met z'n allen een succes van maken! 

afbeelding van Garryl Tjon

Beste coaches van FCP, mijn naam is Garryl en ik ben event manager van 010 SAYS IT ALL. Mijn passie ligt in het organiseren van evenementen. Ik focus mij op de planning van het festival, contactonderhoud, structuur binnen de organisatie en tijdens het festival zelf. Op het moment dat Rotterdam Festivals ons had benaderd voor een Spoken Word Festival, kon ik geen nee zeggen. Het is zo belangrijk om deze kunstvorm in combinatie met andere kunstvormen aan het daglicht te brengen. Om dit festival zo goed mogelijk te realiseren, hebben wij spoken word organisaties van Rotterdam benadert om samen dit festival te realiseren. Ook beatbox, zang, dans en fotografie zijn bij dit festival betrokken. De samenwerking met Poetry International is een kers op de taart. Ik heb er zin in!

afbeelding van Tomas de Paauw

Hoi! Mijn naam is Tomas en ik hou me bezig met de fondsaanvragen en functioneer als cement tussen alle partnerorganisaties. Ook geef ik artistieke feedback tijdens de workshops wat betreft spoken word en overleg ik met de andere workshopgevers hoe we het beste cross-overs kunnen realiseren. Dit project geeft mij enorm veel voldoening omdat ik jonge amateurkusntenaars zie groeien en samen zie werken richting dit project. Ook maakt het mij persoonlijk enorm blij dat Poetry International met ons samenwerkt. Dit zorgt ervoor dat het gehele festial een nieuwe dimensie krijgt en voor zowel jong/onervaren als oud/ervaren interessant en toegankelijk is.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Mooi dat Spraakuhloos met Woorden Worden Zinnnen, Paginagroots en Poetry International gaan samenwerken! In de projectomschrijving lees ik dat jullie de ambitie hebben om de spoken word-scene in Rotterdam naar een hoger niveau te tillen. Kun je iets meer vertellen over deze groep (omvang, samenstelling, diversiteit) en over de manier waarop jullie zicht krijgen op waar deze kunstbeoefenaars interesse in hebben op het gebied van workshops, presentatiemogelijkheden of samenwerkingen?

Tweede vraag: hoe ziet de planning eruit, wanneer vinden de verschillende activiteiten plaats?

 

Tip: Bedenk welke andere fondsen naast het FCP jullie initiatief zouden kunnen steunen.

afbeelding van Stichting SpraakuhlooS

Hoi Willemijn, bedankt voor uw goede punten! In het linkergedeelde nemen wij uw feedback op. Om op uw tip terug te komen, ons plan ligt momenteel ook bij het VSB in de laatste fase en is al gehonoreerd door Rotterdam Festivals mede door de vele samenwerkingen :)

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dat klinkt goed. Voeg nog even de modelbegroting bij, dan kunnen we dat deel van de aanvraag alvast bekijken.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

De Denk mee-fase is inmiddels al halverwege. Komen jullie niet in tijdnood al jullie pas volgende week je projectplan gaan aanvullen? Daniëlle en ik staan klaar om feedback en tips te geven. Om die rol goed te kunnen vervullen zien we graag snel een update van jullie plan!

afbeelding van Stichting SpraakuhlooS

Hoi Willemijn, wij begrijpen u punt, wij zorgen dat vanavond alles online staat en zullen alle feedback zsm verwerken om onze plannen zo duidelijk mogelijk weer te geven

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste teamleden van de SpraakuhlooS organisatie, laat ik mezelf kort introduceren voor de mensen die mij nog niet eerder op Jij maakt het mee hebben meegemaakt: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat jullie je idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunnen vervolmaken. Ik denk mee over de vraag op welke manier jullie het publiek van Poetry International zo leuk mogelijk kunnen 'verrassen' met de jonge talenten die jullie klaarstomen voor dit festival. Vertel alsjeblieft eerst eens iets meer over de ideeën die jullie zelf hebben? Krijgen de jonge talenten daar ook een artistieke stem in? 

afbeelding van Stichting SpraakuhlooS

Hoi Danielle, deze reacties was ons ontgaan, excuses. Wij willen de jongeren in een intieme setting in aanraking laten komen met het publiek van Poetry International. Niet direct in de grote zalen, maar in de hal, bij de garderobe enz. Ook laten we de jonge artiesten met elkaar samenwerken zodat het niet een 'statische' performance wordt, maar een in elkaar overvloeiende zodat de voordracht meer is dan poezie van papier oplezen. Dit omdat Poetry International daar al in gespecialiceert in is en wij meer diversiteit aan dit programma willen toevoegen. Vooral de passie van jonge amateurkunsenaars willen wij tentoonstellen, maar dan op een warme manier. De artiesten en workshopgevers denken zelf allemaal mee en zijn betrokken bij het process.

afbeelding van Stichting SpraakuhlooS

Hoi Danielle, aangenaam! De artiesten mogen hun stem zeker laten gelden, vanaf de workshops in aanloop anar dit festival wordt er toegewerkt naar samenwerkingen tussen artiesten in verschillende kunstdisciplines. Dit zijn voornamelijk amateurkunstenaars die nog nooit voor een groot publiek gestaan hebben of uberhaubt nog nooit op een podium gestaan hebben. Met goede begeleiding geloven wij dat wij deze jonge talenten kunnen klaarstomen om het Poetry Internation iets te geven wat niet in het gebruikelijke programma staat, alleen de vorm staat op dit moment nog open bij ons :)Volgende week beginnen de workshops en vanaf hier gaan wij aan de slag met begeleiding en vormgeving op het festival zelf.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom terug op dit platform, SpraakuhlooS. Goede titel voor een festival! Ik ben benieuwd naar de verschillende programmaonderdelen die jullie willen gaan opzetten. Het zou mooi zijn als je op Poetry International ook nieuwe, eigentijdse, avontuurlijke presentatievormen zou kunnen introduceren. Je kunt als dichter een zaal toespreken, maar misschien past een privé-presentatie, voor steeds een enkele luisteraar, wel beter bij sommige kunstenaars. Jullie talenten hebben hier vast ideeën over.

 

Pagina's