menu denk mee beslis mee maak mee

Playmaking Plus

Kinderen en professionele poppenacteurs maken...

Stichting Studio52nd
17 oktober 2016 tot 16 december 2016
theater
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Terugblik met de kids op de voorstelling!

Door Nina Lahocsinszky op vr 13 jan

Het is al een poos geleden, maar toch wilden wij jullie de terugblilk op de prachtige voorstelling van een maand geleden meegeven.
(de foto...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Playmaking Plus

Kinderen en professionele poppenacteurs maken samen theater

afbeelding van Nina Lahocsinszky

Ingediend door:

Nina Lahocsinszky

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Studio 52nd wil graag haar methodieken en projecten verspreiden door Nederland. Zijn er nog leuke doelgroepen, theatergroepen of samenwerkingspartners die wij voor deze voorstelling moeten uitnodigen?

Wat ga je doen?: 

Studio 52nd werkt met kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar uit kansarme situaties, voornamelijk uit Amsterdam Oost. Veel van deze 52nd-kids komen uit een groot gezin waar minder aandacht en ruimte is voor ontwikkeling op cultureel en sociaal gebied. Wij ontwikkelen hun creatieve talent en vergroten hun zelfvertrouwen door hen samen te brengen met volwassen vrijwillige theatermakers.


Playmaking Plus is een pilot-project waarin acht nieuwe 52nd-kids een theatertekst schrijven voor een poppenspeler en professioneel acteur. Geïnspireerd door een pop van Theatergroep Terra mogen de kids hun fantasie de vrije loop laten en leren zij de kneepjes van het toneelschrijversvak. In vier intensieve dagen tijdesn de herfstvakantie buiten de stad worden de kids persoonlijk begeleid door een vrijwillige schrijfbuddy, onze theaterdocenten en komen er verschillende professionele theatermakers langs om hen verder te inspireren en tussendoor hun schrijfsels al tot leven te laten komen. Uiteindelijk wordt de voorstelling opgevoerd door professionele vrijwillige (poppen)acteurs in een echt theater, waar de debuterende schrijvertjes een groots applaus ontvangen en hun teksten kunnen signeren.

Mozart met dubbel O

Hoe ga je te werk?: 

“Ik zou nooit vergeten dat Cynthia mijn buddy was”
Adiza over haar onvergetelijke buddy

Studio 52nd maakt al een aantal jaar voorstellingen met kinderen uit achterstandssituaties en professionele theatermakers, waarbij de kinderen leren toneelschrijven of -spelen. Ons streven voor de komende jaren is om onze methodiek te verspreiden en door heel Nederland te laten plaatsvinden. Daarom hebben wij een nieuw gecomprimeerd toneelschrijftraject bedacht, wat gemakkelijker verspreid kan worden en waarin wij de kids artistiek uitdagen met een theatervorm die zij niet goed kennen (poppentheater).

Tijdens de Playmaking Plus krijgen acht kinderen de kans om vanuit een pop een toneeltekst te schrijven. De kids kiezen voor de schrijfweek een pop uit, waarop zij één van hun personage baseren. Samen met een persoonlijke schrijfbuddy schrijven zij in vier dagen in de herfstvakantie hun tekst op een boerderij buiten stad onder leiding van onze theaterdocenten. Na afloop van het project kunnen de kids zich verder ontwikkelen bij ons of andere organisaties: Nowhere start aansluitend lessen.

Deze editie is uniek, vanwege de fusion tussen de stoere straatcultuur van onze kids en het poppenspel, waarin beeld, sfeer en meerdere spelwerkelijkheden van belang zijn. Deze theatervorm is voor ons nieuw en geeft een andere ingang om tot een toneelstuk te komen. Om de wisselwerking compleet te maken komen tijdens de week verschillende theatermakers langs om de kersverse teksten tot leven te laten komen en de kids op die manier verder te helpen in hun proces.
Uiteindelijk wordt de tekst letterlijk opgevoerd door professionele spelers in de kleine zaal van het Tropeninstituut te Amsterdam.

Het publiek bestaat voornamelijk uit de directe omgeving van de kinderen, buurtgenoten, onze Studio52nd-fans en theaterliefhebbers. Ons publiek is zeer divers met mensen uit allerlei rangen, standen en culturen. Allen hebben ze gemeen dat ze onze 52nd-kids het beste gunnen en hun harde werken waarderen.

Met wie werk je samen?: 

Sinds 2009 worden er projecten aangeboden aan kinderen uit de kansarme wijken van Amsterdam Oost. Wij willen meer projecten buiten Oost gaan opzetten en willen voor deze voorstelling mogelijke andere maatschappelijke organisatie of theatergroepen uitnodigen met wie wij hierna kunnen samenwerken.

Dit project is afwijkend ten opzichte van de vorige projecten, omdat dit een poppentheatervoorstelling wordt. In ons netwerk hebben we intussen veel vrijwillige acteurs die ook poppenspeler zijn. Wij laten onze kinderen kennis maken met deze (voor hun) nieuwe theatervorm. En wij dagen ze uit om vanuit de pop tot een verhaal te komen, waarbij sfeer en beeld meer leidend is. Deze poppen kunnen wij lenen van Theatergroep Terra. Daarnaast is de "Playmaking Plus" nieuw, omdat wij onze reguliere Playmaking en 1-op-1-traject combineren in dit programma. Zo wordt al tijdens het schrijfproces samengewerkt met de professionele theatermakers, wordt in een gecomprimeerde tijd schrijfles gegeven en komen de kids, mits mogelijk, bij de repetities langs.

Wij werken met professionals, omdat wij een voorstelling met hoge kwaliteit neer willen zetten. Deze kwaliteit wordt o.a. door deze vrijwillige acteurs gewaarborgd. Bovendien is de persoonlijke klik voor de schrijfduo’s van belang. Zowel een goede voorstelling als een fijne samenwerking komt de positieve impact op de kinderen ten goede,wat ons uiteindelijke doel natuurlijk is.

Ondanks dat wij werken met onbetaalde theatermakers en schrijfbuddy’s is het mogelijk om hen te betrekken. Uit voorgaande edities is gebleken dat velen staan te springen om mee te mogen doen bij ons. Met name de bijzondere en persoonlijke samenwerking met onze 52nd-kids blijkt een belangrijke reden om mee te doen. Er ontstaat vaak een wederzijds vertrouwen waarbij zowel het kind, de theatermakers en de schrijfbuddy leren van elkaar. We geven de vrijwilligers ook graag iets terug in de vorm van goede verzorging tijdens en na het project en persoonlijke bedankjes.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Kinderen en jongeren, die opgroeien in achterstandssituaties krijgen bij Studio 52nd de kans om zelf podiumkunst te maken samen met professionele kunstenaars. Omdat wij geloven dat zij ideeën, gedachtes en gevoelens hebben die een podium verdienen. Hiervoor krijgen zij applaus, zij ervaren hoe het is om succesvol te zijn. Velen ervaren dat bij ons voor het eerst.

Studio 52nd werkt met kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar uit kansarme situaties, voornamelijk uit Amsterdam Oost. Veel van deze 52nd-kids komen uit een groot gezin waar minder aandacht en ruimte is voor ontwikkeling op cultureel en sociaal gebied. Wij ontwikkelen hun creatieve talent en vergroten hun zelfvertrouwen door hen samen te brengen met volwassen vrijwilligers. Dit doen wij door middel van ons theaterprogramma en ons sociale programma.

Dit Playmaking Plus programma is een samengesteld nieuw programma waarin onze toneelschrijf en -speeltrajecten worden samengevoegd. In deze pilot willen wij de juiste mix van onze programma's creëren en proberen wij zoveel mogelijk andere (theater)organisaties buiten Amsterdam Oost te interesseren voor een dergelijk programma voor in 2017 of daarna.


De deelnemende kinderen maken bij ons kennis met (poppen)theater en kunnen zich hierna bij ons verder verdiepen in het (film)acteren of het werken achter de theaterschermen. Daarnaast bieden wij hen de mogelijkheid om door te stromen naar andere (theater)organisaties, zoals de AJTS, Nowhere of Likeminds. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 voorstelling maken (twee keer presenteren, zowel voor de schoolklassen als voor het avondpubliek)

29

360
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Studio 52nd is gericht op de directe omgeving van haar kids. De uitstraling op de omgeving is heel belangrijk: vriendjes, vriendinnen, ouders, leerkrachten en de buurt delen in het succes. Zij worden uitgenodigd voor de voorstellingen en kunnen zien hoe de kids zich ontwikkelen.
Deelnemers worden niet geselecteerd op hun bewezen talenten. Er is geen auditie. Er wordt gekeken wie het meeste baat bij ons project zal hebben, wie dit zetje richting succes verdient. De methodiek zorgt ervoor dat bij iedereen wel haar of zijn unieke talent naar voren wordt gehaald.

Onze bezettingsgraad ligt elk jaar ruim boven ons streven van 75%. Ons publiek is zeer divers. Alle rangen en standen, culturele en maatschappelijke achtergronden komen op de voorstelling af. Velen hiervan zijn nog nooit in het theater geweest. Daarnaast komen vaak taalgroepen vanuit verschillende maatschappelijk organisaties naar de voorstellingen.

Studio52nd heeft als doelstelling om zich uit te breiden en de impact ook aan andere kids te brengen.Studio52nd wil meer doelgroepen in Nederland bereiken en daarvoor dient dit project als visitiekaartje en ontwikkelfase.
De deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen, ze leren samenwerken, ze worden gewaardeerd, ze ontmoeten volwassenen die ze anders nooit tegen zouden komen, ze werken hard voor hun doel, ze zetten door, ze gebruiken hun fantasie. Allemaal dingen waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

Bekijk ook dit interview: http://bit.ly/29sMDEX

Begroting: 

Begroting

De mogelijke financiele bijdrage vanuit het FCP zal worden besteed aan de verschillende fases die dit project doormaakt. Zo zijn er "opstart en algemene kosten", wat o.a. de conceptontwikkeling behelst, "de schrijfweek", waarin o.a. de kosten voor de docenten, "de voorstelling" waarin de vrijwillige (poppen)theatermakers worden bedankt en "organisatiekosten". 

Gedacht kan worden aan de materiele kosten voor het maken van de voorstelling, zoals huur van de repetiteruimte, reiskosten, kosten voor het runnen van het theater, kostuums, decor, catering, etc. Daarnaast kunnen wij onze docenten, het personeel voor de productie, zakelijke en artisiteke kant voor dit project hiermee gedeeltelijk bekostigen. Daarmee kan worden gedacht aan de werving van de kinderen en vrijwilligers, de artistieke sturing of de projectadministratie. Omdat het een nieuw project is, waarin onze reguliere playmaking en onze één-op-één projecten worden samengevoegd met een nieuwe theatervorm is er meer ruimte begroot voor deze conceptontwikkeling, werving van mogelijke nieuwe partners en de overdraagbaarheid van dit nieuwe gecomprimeerde project. 

Dekking

De aanvraag bij het FCP telt 24% van de totale kosten. De resterende 76% van de dekking voor het project wordt bereikt door een aanvraag bij een ander fonds en de toezeggingen van het stadsdeel Amsterdam Oost en het Weeshuis der Doopsgezinden. De eigen bijdrage van Studio 52nd bestaat uit toegezegde gelden van onze vaste donateurs. 

Al deze gelden is slechts een gedeelte van de toegezegde gelden voor het jaar. Het resterende geld wordt in andere Studio52nd-projecten geïnvesteerd. 

Daarnaast zal er tijdens de voorstelling een Hoge Hoed aanwezig zijn. Vanuit idealistisch oogpunt vragen wij geen directe toegangsgelden om de toegankelijkheid van de voorstelling te vergroten. 

Locatie(s): 
Amsterdam Oost
Repetitie-boerderij in Koudekerk aan den Rijn

Uitslag Beslis mee

FCP40
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 115 gestemd
totaal90
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De opzet om kinderen en jongeren uit Adam Oost te betrekken bij de ontwikkeling van poppentheater is een niet-alledaags uitgangspunt en daarmee een interessant experiment. Precies wat we zoeken op JMHM. De artistieke uitdaging voor de deelnemers is groot en de samenwerking met de uiteenlopende partners kan tot nieuwe impulsen leiden. Wel heb ik nog twee opmerkinkjes: Het effect voor de deelnemers is duidelijker dan de wijze waarop de methode aan de rest vh land wordt gepresenteerd. Dat laatste mogen jullie nog wat meer uitwerken. Ook de manier waarop je de jonge deelnemers gaat vinden is nog wat onderbelicht in het plan. Verder wens ik jullie veel succes en inspiratie toe bij de uitvoering vh project.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Wat een geweldig initiatief! Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect en op al deze drie aspecten scoort dit plan uitstekend. Bijzonder is de manier waarop jullie sociale en maatschappelijke doelstellingen realiseren binnen een artistieke context en met behulp van bijzondere artistieke middelen, zoals de prachtige poppen van Terra. De vrijwillige betrokkenheid van enthousiaste professionals is een groot pluspunt. Door met diverse culturele organisaties in gesprek te gaan over vervolgactiviteiten voor de deelnemers vergroten jullie bovendien het effect van dit project. Over jullie plannen om met dit concept ook de rest van het land te veroveren had ik graag meer gelezen, maar dat kan ook via het Maak mee-blog. Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

Hi, zo op de valreep voor het einde van de denk mee fase zie ik dat jullie grote stappen hebben gemaakt in de verdere uitwerking van het plan en dat zelfs de titel is aangepast. Is het een idee om makers van Nowhere ook al in dit stadium te betrekken bij jullie activiteiten?

afbeelding van Nina Lahocsinszky

Hoi Giovanni,

Toevallig zijn we op dit moment in gesprek met Nowhere hoe we het beste de samenwerking kunnen neerzetten! Er starten aansluitend op dit project toneellessen, die wij in samenwerking zullen vormgeven, dus dat maakt de overgang naar verdieping in spel nog directer.

De doorstroom naar Club Nowhere proberen we sowieso zo gemakkelijk mogelijk voor de kids te maken door bijvoorbeeld de eerste bijeenkomsten en de evaluatieles in het gebouw van Nowhere plaats te laten vinden.

Daarnaast willen we dus organisaties uitnodigen die buiten Amsterdam Oost opereren, zodat we onze projecten meer kunnen verspreiden. 

afbeelding van Johanneke Minnema

Hoi Nina,

Welkom terug en leuk dat je een quote van een van de deelnemers hebt toegevoegd!

Ik heb nog een paar vragen ter verduidelijking. Misschien kan je de antwoorden verwerken in de tekst.
-> Je noemt dat je de acteurs iets terug wil geven voor hun vrijwillige tijd. Waar denk je dan aan?
-> Uit je reactie op Giovanni begrijp ik dat dit onderdeel is van een groter traject; hoe ziet dit grotere traject er dan uit?

Succes en als je nog vragen hebt denk ik graag nog verder mee.

Johanneke

afbeelding van Nina Lahocsinszky

Hoi Johanneke,

Ja er was wat misgegaan met de volgende fase in juli. Maar gelukkig zijn we nog op tijd voor een nieuwe mee-denkende-fase, wat dit projectplan uiteindelijk wel weer zal doen verbeteren. Dankjewel voor het opnieuw meedenken.

Ik heb antwoorden op jouw vragen zoveel mogelijk proberen te verwerken, onder het kopje "meerwaarde van de samenwerking" en "achtergrond informatie van de instelling". Ik hoop dat het bedanken van de vrijwilligers en het traject dat de kinderen uit Amsterdam Oost duidelijk is. Zo niet laat het me weten.

Groetjes,
Nina

afbeelding van Johanneke Minnema

Bedankt voor het beantwoorden in de tekst. Duidelijk zo!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Mooi dat jullie dit project het komend jaar al voor de tiende keer gaan uitvoeren. Hieruit blijkt dat het voorziet in een behoefte en aansluit op de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. Na negen succesvolle edities is er echter geen sprake meer van een experiment, terwijl dat bij JMHM juist centraal staat. Zouden jullie concreter kunnen toelichten wat deze nieuwe editie experimenteel maakt en waarom je voor de introductie van een poppenspeler met pop hebt gekozen? Welke meerwaarde heeft dit en welke nieuwe mogelijkheden biedt deze discipline? Hoe gaan jullie de mogelijkheden optimaal benutten?

 

Verder graag een modelbegroting invullen en uploaden, dan is dat onderdeel vast klaar.

afbeelding van Nina Lahocsinszky

Dit is de eerste keer dat wij het poppenspel integreren in een voorstelling. De meerwaarde hiervan ligt in de meerdere gelijktijdige spelwerkelijkheden. Een pop(penspeler) accentueert het feit dat er leven in de spelwerkelijkheid geblazen moet worden om waarachtig spel neer te zetten. Hier ligt artistiek een uitdaging om onze kids daarmee te laten spelen. Daarnaast wordt het een fusion van de stoere straatcultuur van onze kids en de poppen (die wij mogen lenen van Theatergoep Terra). Het is een andere manier van inspireren en spelonderzoek dan vanuit een thema, zoals wij in de meeste andere negen edities hebben gewerkt. Het is meer beeld, sfeer en fysiek spel gericht. Dat vraagt meer van onze spelers, vormgevers en docenten. Deze theatervorm is tevens nieuw voor ons publiek.

afbeelding van Nina Lahocsinszky

Mede door het commentaar in de denk-mee-fase hebben wij dit project omgegooid. Nog steeds willen wij graag het poppenspel aan onze kids meegeven, maar ook willen wij onze methodiek meer verspreiden door heel Nederland en misschien wel buiten de landsgrenzen. Daarin willen wij samenwerken met andere organisaties, vandaar onze nieuwe vraag.

Wij werken al buiten Amsterdam Oost, waarin wij samenwerken met grotere theatergezelschappen (Wunderbaum, Urban Myth, Maas) en maatschappelijk doelgroepen (bijv. jongeren die betrokken zijn bij jeugdzorg of jeugddetentie). Naast deze samenwerkingsprojecten (Special Editions) willen wij een compacte versie van ons succes in Oost in heel Nederland verspreiden. De Playmaking Plus is een pilotvorm en visitekaartje om dit te kunnen bereiken.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Tip: door een berekening van uren en kosten toe te voegen maak je de begroting inzichtelijker. In de toelichting zou je kunnen uitleggen wat deze editie voor extra kosten meebrengt in vergelijking met eerdere edities van deze activiteit die jullie zonder JMHM-subsidie hebben kunnen uitvoeren.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Graag deze toelichting opnemen in de tekst aan de linkerkant van deze pagina, die uiteindelijk het projectplan wordt.

Tip: focus je in de projectbeschrijving op deze nieuwe stap. Werk uit wat jullie gaan doen en hoe, en wat het effect hiervan zal zijn voor de deelnemers, jullie organisatie en de kunstbeoefening in de vrije tijd.

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op JMHM, de komende weken zal ik met jullie meedenken over jullie concept. De filmpjes geven me een beeld over waar jullie naartoe willen. Erg bijzonder dat jullie echt streven naar een 1-op-1 contact tussen de professional en de jongere. Dat zal voor beide een leerzame ervaring worden.

Op het platform zien we het liefst dat de amateurspelers betrokken worden in het hele creatieve proces, maar ik lees dat professionele tekstschrijvers er uiteindelijk een theaterstuk van gaan maken. Zouden de kinderen in deze stap ook nog een rol kunnen krijgen?

Verder vind ik de toevoeging om te gaan poppenspelen inspirerend, maar ben nog wel benieuwd naar het repetitieproces om tot de voorstellingen te komen. Zou je daar wat meer over kunnen toelichten?

afbeelding van Nina Lahocsinszky

Beste Giovanni,

De professionele schrijvers zijn er om het idee van het kind en de acteur uit te werken. In een eerder project zijn de kinderen opgeleid tot tekstschrijvers, dus zijn zij instaat om tot een korte synopsis te komen. Met een idee voor de personages, voor het conflict en voor het verloop van hun kleine toneelstukje. De kinderen geven ook aan welk talent zij zelf extra willen laten zien op het podium. 

In ons netwerk zijn veel thetermakers die ervaring hebben met het poppenspel. Juist hen gaan wij voor dit project benaderen. Verder betrekken wij een ervaren regisseur, die zowel de kinderen als de acteurs weet te ondersteunen. In het proces rekenen wij op de ervaring van de acteurs om met hun kind tot een succesvol stukje te komen.