menu denk mee beslis mee maak mee

Repeteren in Amsterdam-Noord

 

In Amsterdam-Noord werkt een fanatiek clubje onder leiding van Ilon en Isa voor Theater Na de Dam aan 'een oude boom verplaats je niet' - over de migratiestromen die op gang kwamen door de Tweede Wereldoorlog. En hoe ver terug de tijd in of juist vooruit moeten we dan denken? Wat had, heeft en kan gevolgen hebben voor wat: de oorlog, het vluchten, het herwortelen, het doortrekken, een andere gang op stroom zetten, onbewust, bedoeld, veranderend, weer op weg, de koffers pakken, zoekend naar waar je wezen moet. Van Amsterdam-Noord naar Indonesië via Israël en Canada: misschien zijn we allemaal wel op drift.