menu denk mee beslis mee maak mee

Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid

 

Vanaf oktober 2017 zijn 16 studenten van Toegepaste Gerontologie Windesheim aan het werk in Zwolle-Zuid. Zij trekken samen op met ouderen wijkbewoners en door middel van interviews en gezamenlijk activiteiten ondernemen onderzoeken zij wat ouderen nodig hebben om een GOED LEVEN te hebben in Zwolle-Zuid. Dit leerwerktraject duurt een jaar, waarbij uiteindelijk studenten de wijkwethouder een beleidsadvies of dienst of product aanbieden. Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid trekt hierin gezamenlijk op, omdat alle wijkorganisaties bij dit project al betrokken zijn. Zo versterken wij de sociale cohesie van de wijk, die meer dan 35.000 inwoners kent. Uit de toekomstscenario's tot 2030 komen een aantal belangrijke thema's die meegenomen kunnen worden in het maken van beeldverhalen door wijkbewoners: versterking participiatie door bijvoorbeeld maatjesprojecten, het realiseren van een gamecafe voor jongeren en ouderen, stimuleren van diverse woonvormen voor jongeren en ouderen met goede groenvoorzieningen. In maart starten wij op basis met de oude archief foto's van het Historisch Centrum Overijssel over Zwolle-Zuid met de masterclasses voor wijkbewoners die een eigen beeldverhaal gaan maken. Een basisschool en voortgezet onderwijs doet mee met groepen leerlingen. Ook zijn afspraken gemaakt met de sportvereningingen, jongerenwerk, buurtopbouwwerk om te komen tot stimuleren van cultuurparticipatie van wijkbewoners binnen het project Zwolle Vertelt in Zwolle-Zuid.