menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad Vertelt - World Press Photo18

 

Afgelopen week het programma rond gekregen voor 'Zwolle Vertelt' voor de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. De pr campagne gaat starten. Wijkbewoners (ouderen en jongeren), leerlingen en amateurfotografen kunnen actief hun eigen beeldverhaal maken over deze twee wijken onder begeleiding van goede professionals.. Er is veel draagvlak voor dit initiatief vanuit het wijkloket, de wijkverenigingen, de wijkkrant, Travers (Welzijnsorganistie), WIJZ . Wijkbewoners worden geactiveerd om mee te doen. Kortom iedereen is enthousiast en draagt het project een warm hart toe. Binnenkort gaan wij de scholen erbij betrekken, zodat wij ouderen en jongeren kunnen koppelen aan elkaar. De volgende masterclasses worden gegeven: 1. cultuurhistorie van de wijk, 2. Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld, 3. fotografie en beeldverhaal, en 4 audiovisueel beeldverhaal. In maart en april 2018 staan wij klaar in de startblokken op zoek naar verhalen van wijkbewoners. Voor meer informatie zie website en Facebook World Press Photo Zwolle