menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad Vertelt - World Press Photo18

 

Afgelopen weken ben ik samen met het team vrijwilligers en professionals druk bezig met de voorbereidingen van het programma 'Zwolle Vertelt' voor de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Dat project wordt als eerste in de startblokken gezet. Enthousiaste wijkbewoners komen met hun ideeen tijdens de wijkbijeenkomsten. Wijkbewoners (ouderen en jongeren) worden geenthousiasmeerd en benaderd om mee te doen. Op 23 november heb ik het project gepresenteerd bij LivingLab, een werklab van studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie Windesheim, die samen met de wijkbewoners op zoek gaan naar verhalen over het goede leven in Zwolle Zuid. Dit levert veel nieuwe ideeen op en de samenwerking met 'Zwolle Vertelt' is tot stand gekomen. Op 23 november heb ik een presentatie gegeven 'Zwolle Vertelt' in de wijk Holtenbroek. Enthousiaste wijkbewoners, die de wijkkrant verzorgen, actief zijn in de wijkvereniging of andere clubs, hebben dit initiatief om samen te werken direct opgepakt. De wijk Holtenbroek  bestaat volgend jaar 60 jaar, dus kunnen wij mooi samen werken rond beeldverhalen van wijkbewoners in Holtenbroek in het kader van dit jubileum. Twee wijkbewoners hebben een schitterend archief van meer dan 500 foto's en audiovisueel beeldmateriaal vanuit de cultuurhistorie van deze wijken. Dit archief mag gebruikt worden door de wijkbewoners. Er zijn veel contacten gelegd en er wordt gewerkt aan samenwerkingsafspraken met alle betrokken organisaties, zoals: wijkloket, wijkvereniging, wijkkrant, Travers, WIJZ, Journalistiek en Toegepaste Gerontologie (LivingLab in Zwolle-Zuid)\,, Cafe Zuijdt (de huiskamer van Zwolle-Zuid), onderwijs (po, vo, mbo en hbo). Ook de professionals (vakfotografen, filmmakers, amateur fotografen en videomakers) hebben toezeggingen gedaan om masterclasses te geven in de beide wijken Zodra alle voorbereidingen afgerond zijn, starten wij de pr campagne om zoveel mogelijk wijkbewoners te betrekken bij dit project 'Zwolle Vertelt'. Op 29 november 2017 heb ik afspraken met het onderwijs (Deltion, Landstede, Cibap, Journalistiek Windesheim) en maken wij afspraken over samenwerking rond de tentoonsteling 'De Stad Vertelt', die voorbereid worden door de studenten en plaatsvindt van 30 augustus tot 24 september 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Het stroomt in Zwolle.