menu denk mee beslis mee maak mee

OERknal!

 

Zondag 29 januari luidde de eerste repetitie als een OERknal het maakproces van OER in. Tijdens deze bijeenkomst werd met reeds aangemelde deelnemers en nieuwkomers en geïnteresseerden de eerste werkversie van het script gelezen. Er werd door de aanwezigen enthousiast op gereageerd en iedereen staat te trappelen om de sage verder vorm te gaan geven. Inmiddels zijn er nog meer aanmeldingen gekomen en ook deze geïnteresseerden zullen een plek kunnen krijgen in ons laagdrempelige project. Vanaf volgende week zal elke week gerepeteerd worden, maar belangrijker nog geleerd, ontwikkeld en gevormd worden om elke deelnemer als individuele speler sterker te maken en om in een groepsproces een belangrijk aandeel te krijgen en elkaar te stimuleren en te motiveren. 

Op productioneel vlak wordt alles gereed gemaakt om tot een eerste productieontwerp te komen, de verwachting is dat dat eind februari afgerond is. De vele samenwerkingen die we zijn aangegaan met verenigingen, koren en scholen zullen dan definitief van start gaan. Alle updates zijn ook te volgen via onze website: www.meermak.nl