menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad Vertelt - World Press Photo18

 

Dit is de weblog behorende bij het project 'De Stad Vertelt - World Press Photo18'.

Start PR Campagne 'Zwolle Vertelt' in de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid

Wij zijn per 1 januari 2018 gestart met de pr campagne 'Zwolle Vertelt' in de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Het programma bestaat uit een viertal masterclasses. Er is veel enthousiasme onder de wijkbewoners in Holtenbroek en Zwolle-Zuid. De samenwerking met alle instellingen en wijkbewoners verloopt goed. Wij starten op 9-16-23-30 maart 2018 en 6-13-20 april 2018 met de volgende masterclasses: 1. 'De cultuurhistorie van de wijk' door Roland de Jong (Historisch Centrum Overijssel). Dick en Coleta Hogenkamp, wijkbewoners van Holtenbroek, hebben een enorm fotoarchief verzameld, dat zij ter beschikking stellen voor de deelnemers. 2. 'Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld' wordt gegeven door Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim. 3. 'Fotografie'  worden gegeven door Bert Janssen, docent Fotoacademie Amsterdam/Apeldoorn en Ben Vulkers, zelfstandig fotograaf in Zwolle. 4. 'Audiovidueel beeldverhaal maken'. Wij hebben met iGlow Media Leerwerkbedrijf in Zwolle een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Mbo-hbo studenten doen werkervaring op binnen dit project en begeleiden wijkbewoners bij het ontwerpen, produceren, monteren en presenteren van hun eigen persoonlijke beeldverhalen. In pers en media worden artikelen aan dit project gewijd, zie: https://www.holtenbroek.com/wijkkrant/wijkkrant2017/lees-hier-wijkkrant-...

De Stad Vertelt - World Press Photo18

Afgelopen week het programma rond gekregen voor 'Zwolle Vertelt' voor de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. De pr campagne gaat starten. Wijkbewoners (ouderen en jongeren), leerlingen en amateurfotografen kunnen actief hun eigen beeldverhaal maken over deze twee wijken onder begeleiding van goede professionals.. Er is veel draagvlak voor dit initiatief vanuit het wijkloket, de wijkverenigingen, de wijkkrant, Travers (Welzijnsorganistie), WIJZ . Wijkbewoners worden geactiveerd om mee te doen. Kortom iedereen is enthousiast en draagt het project een warm hart toe. Binnenkort gaan wij de scholen erbij betrekken, zodat wij ouderen en jongeren kunnen koppelen aan elkaar. De volgende masterclasses worden gegeven: 1. cultuurhistorie van de wijk, 2. Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld, 3. fotografie en beeldverhaal, en 4 audiovisueel beeldverhaal. In maart en april 2018 staan wij klaar in de startblokken op zoek naar verhalen van wijkbewoners. Voor meer informatie zie website en Facebook World Press Photo Zwolle

De Stad Vertelt - World Press Photo18

Afgelopen weken ben ik samen met het team vrijwilligers en professionals druk bezig met de voorbereidingen van het programma 'Zwolle Vertelt' voor de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid. Dat project wordt als eerste in de startblokken gezet. Enthousiaste wijkbewoners komen met hun ideeen tijdens de wijkbijeenkomsten. Wijkbewoners (ouderen en jongeren) worden geenthousiasmeerd en benaderd om mee te doen. Op 23 november heb ik het project gepresenteerd bij LivingLab, een werklab van studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie Windesheim, die samen met de wijkbewoners op zoek gaan naar verhalen over het goede leven in Zwolle Zuid. Dit levert veel nieuwe ideeen op en de samenwerking met 'Zwolle Vertelt' is tot stand gekomen. Op 23 november heb ik een presentatie gegeven 'Zwolle Vertelt' in de wijk Holtenbroek. Enthousiaste wijkbewoners, die de wijkkrant verzorgen, actief zijn in de wijkvereniging of andere clubs, hebben dit initiatief om samen te werken direct opgepakt. De wijk Holtenbroek  bestaat volgend jaar 60 jaar, dus kunnen wij mooi samen werken rond beeldverhalen van wijkbewoners in Holtenbroek in het kader van dit jubileum. Twee wijkbewoners hebben een schitterend archief van meer dan 500 foto's en audiovisueel beeldmateriaal vanuit de cultuurhistorie van deze wijken. Dit archief mag gebruikt worden door de wijkbewoners. Er zijn veel contacten gelegd en er wordt gewerkt aan samenwerkingsafspraken met alle betrokken organisaties, zoals: wijkloket, wijkvereniging, wijkkrant, Travers, WIJZ, Journalistiek en Toegepaste Gerontologie (LivingLab in Zwolle-Zuid)\,, Cafe Zuijdt (de huiskamer van Zwolle-Zuid), onderwijs (po, vo, mbo en hbo). Ook de professionals (vakfotografen, filmmakers, amateur fotografen en videomakers) hebben toezeggingen gedaan om masterclasses te geven in de beide wijken Zodra alle voorbereidingen afgerond zijn, starten wij de pr campagne om zoveel mogelijk wijkbewoners te betrekken bij dit project 'Zwolle Vertelt'. Op 29 november 2017 heb ik afspraken met het onderwijs (Deltion, Landstede, Cibap, Journalistiek Windesheim) en maken wij afspraken over samenwerking rond de tentoonsteling 'De Stad Vertelt', die voorbereid worden door de studenten en plaatsvindt van 30 augustus tot 24 september 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Het stroomt in Zwolle.