menu denk mee beslis mee maak mee

Joop van van Liere

 

afbeelding van Joop van van Liere

Joop van van Liere

Werkzaam bij: 
Cultura in Ede


Joop van van Liere is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ontwikkelaar en uitvoerder van Community Arts (Rockin' Old School Ede, ZING'N ZONG (...gezongen) e.v.a. projecten). Fondsenwerver, strategisch en artistiek beleidsadviseur voor Cultura in Ede. Adviseur voor jonge professionals in de kunsten.
Interesses: 
Mijn interesse gaat uit naar (kunst)projecten waar mensen blij van worden; zich door bemoedigd voelen in hun persoonlijke ontwikkeling en verhouding tot anderen en de omgeving. Projecten waarin de 'drive' uit de deelnemers komt, in leven blijft en steeds meer anderen meeneemt in de 'vibe'. Creatie en co-creatie dus en feesten als de cirkel weer rond is. Als de effecten van het resultaat de missie en visie vervullen.

Aanvragen

Huidige aanvragen Project Fase
WOODROCK
ROS EDITIONS
Rockin' Old School

Recente reacties

The Floor is Lava

maandag 4 februari 2019 - 12:51

Dag Hanneke, je kunt altijd even bellen met het fonds. 

The Floor is Lava

maandag 4 februari 2019 - 9:55

Dag Hanneke,

Wat vervelend van die diefstal. Soms zit het tegen...

Ik mag als coach niet waarderen maar ik wordt wel blij van het idee achter dit project. Misschien een laatste, waarschijnlijk overbodige tip.... Houd een 'voorsprong' op basis van steeds excellent luisteren en kijken en stel regelmatig de 'juiste' vragen die een zelfstandige invulling en verrijking van de outcome uitlokken. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg!
 

muziek project wayng

vrijdag 1 februari 2019 - 8:56

Dag Theodorus,

Wat heb je op dit moment precies nodig om je projectbeschrijving links in beeld op basis van de reacties in de chat te verbeteren? Is het tijd? zijn het gedachtenoefeningen waarin je de inhoud van het project confronteert met de voorwaarden die het fonds stelt?
 
Wat ik graag doe om een evt. ontwerpblock te tackelen - misschien heb je er wat aan - is een projectplan van afloop naar start doorlopen. Van de onwaarschijnlijk succesvolle afloop terugredenerend optekenen wat er allemaal nodig was om dat succes te realiseren. Zo kunnen evt. hiaten ontmaskerd worden en leer je de procestappen van je project steeds beter kennen en beoordelen Je merkt dat als je na verloop van tijd het project weer eens van voor naar achter doorloopt.

The Floor is Lava

woensdag 30 januari 2019 - 0:08

Dag Hanneke,

Helder! Hoe schat je de potentie van je aanvraag nu in? Wat zou je noch kunnen toevoegen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor een succesvolle aanvraag? Ontstaan er nog nieuwe invallen als je je projectaanvraag nog eens met die criteria confronteert? Elk plan mag immers minimaal 5 keer de revue passeren toch:). In mijn ervaring levert dat altijd toegevoegde kwaliteit op. Ideeën/inbreng van alle betrokkenen bij het project is en blijft welkom.

Historisch Festival Almelo

dinsdag 29 januari 2019 - 23:54

Dag Peter,

Het plan is duidelijk aangepast en het wordt ongetwijfeld een geslaagd festival.

Ik lees dat het uiteindelijke doel er in bestaat om in Almelo weer een uniek evenement te organiseren waarvan zowel jong als oud kan genieten. Een evenement dat een positieve impuls moet geven aan de promotie van de stad. Hierin mis ik nog wel het specifieke doel dat Jijmaakthetmee nastreeft.

Het samenwerkingscriterium komt goed uit de verf maar hoe zouden de overige, eerder genoemde criteria voor een succesvolle aanvraag nader ingevuld kunnen worden? 

Je schrijft dat de inwoners zowel jong als oud als het ware  verleid worden om mee te doen aan het bedenken, organiseren en uitvoeren van (onderdelen van) het festival. Is dat 'als het ware' nader te concretiseren? M.a.w. waar zit het experiment dat - buitenschools - tot bottom up ingestoken vernieuwende processen met een blijvend karakter kan leiden? Vernieuwende, kunstzinnige en/of culturele activiteiten die zelfstandig na afloop van het evenementsdoel kunnen voortleven? Hoe zou  een hernieuwd historisch besef daarin bijvoorbeeld blijvende vorm en uiting kunnen vinden? 
 

The Floor is Lava

maandag 28 januari 2019 - 16:39

Dag Hanneke, 

Dat lijkt me een goed idee. Een online omgeving aanbieden als drager van het ingezette proces. Met in het verschiet een nieuw offline moment om er verder vorm aan te geven. Een instrument om duurzaamheid te stimuleren en borgen. 

The Floor is Lava

donderdag 24 januari 2019 - 9:53

Dag Hanneke,

Je verwacht met je project een zekere, nog ongewisse output van de jongeren die in hun vrije tijd bij het project betrokken zijn.

Hoe zou je die output beter kunnen voorspellen qua daaruit voortvloeiende behoeften en kunnen prolongeren in de vrije tijd ook nadat het project achter de rug is?

Wat zou je aan faciliteiten kunnen bedenken en bieden in termen van ruimte, contact. ontmoetingen in de toekomst, verleidelijkheid. presentatiemomenten etc. om die output meer kans op continuiteit te bieden?

 

Orfeo & Majnun - Rotterdamse stadsparade over Love, Loss & Longing

maandag 21 januari 2019 - 23:30

Dag Reinier,
 
Je aanvraag bij Jijmaakthetmee heeft specifiek betrekking op het participatiedeel waarin de verhalen van bewoners in workshops worden omgezet in de muziektheater route begrijp ik.

Aansluitend op je meedenkvraag, wat is er nodig om de energie vast te houden tussen de deelnemers en daarmee de afzonderlijke edities?

Hoe gaat de participatie van bewoners via hun verhalen precies experimentele vorm aannemen zodat er een duurzame blijvende nieuwe vorm van samenwerking tussen hen kan ontstaan?

Als het een eenmalige samenwerking betreft, hoe zou je dan kunnen bewerkstelligen en bevorderen dat deelnemers op eigen kracht actief productief blijven? Ook na het project? Zie je daar mogelijkheden, geven de bewoners dat al aan of hangt er misschien nog een heel andere belofte in de lucht?

Collegeconcert Music Meets Art & Science

maandag 21 januari 2019 - 13:47

Dag Jeroen,

Heel mooi, dat mede dankzij de interactie in de chat jullie projectplan zo geëvolueerd is. Zoals ik al eerder aangaf: de adviseur beslist of het project door kan naar de beslisfase.

Wat heb je nu nog nodig om dit prachtige project verder te verrijken voor en door de deelnemers en omstanders? De meedenkvraag kan waardevolle richtingaanwijzers opleveren denk ik. Goeie vraag. Hebben jullie die ook breder gedeeld? Via jullie site, social media etc?

Is in jullie netwerk Thijs Hazeleger van www.fanfarecoach.nl bekend? Misschien een tip om eens met hem te sparren, ideeën en ervaringen delen?

Collegeconcert Music Meets Art & Science

donderdag 17 januari 2019 - 10:17

Misschien ter aanvulling. Het fonds is er om deelname aan cultuur te bevorderen. Klopt helemaal. Jijmaakthetmee richt zich binnen dit gegeven op wat ik in mijn eerste berichtje aanstipte. Mijn coachingsvragen liggen in dat perspectief. Gericht op het ontwikkelen van een kansrijke projectaanvraag.

muziek project wayng

dinsdag 15 januari 2019 - 15:26

Dag Theodorus,

Welkom bij Jijmaakthetmee!

De komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken om je plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'. Daarbij moeten we rekening houden met de absoluut noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle aanvraag als: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd.

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet of wanneer er wordt ingespeeld op veranderende mogelijkheden in de sector.

Het fonds verwacht van je dat je je plan links  in beeld - op basis van o.m. de reacties in de chat rechts in beeld (open voor alle bij je project betrokkenen) nader vorm gaat geven. De adviseur beoordeelt of je plan uiteindelijk rijp is voor een volgende fase.

Het doorlezen van een aantal succesvolle aanvragen kan je helpen een goed idee te krijgen van een goeie aanpak.

Succes! Ik benieuwd naar het vervolg!

Historisch Festival Almelo

donderdag 10 januari 2019 - 11:42

Geachte heer Meijer,

Welkom bij Jijmaakthetmee!

De komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken om het plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'. Daarbij rekening houdend met de absoluut noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle aanvraag als: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd. Let wel, niet in schooltijd.

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet of wanneer er wordt ingespeeld op veranderende mogelijkheden in de sector. 

Het fonds verwacht van je dat je je plan links in beeld - op basis van o.m. de reacties in de chat rechts in beeld (open voor alle bij je project betrokkenen) nader vorm gaat geven. De adviseur beoordeelt of je plan uiteindelijk rijp is voor een volgende fase.

De aanvraag bevat op dit moment weinig aangrijpingspunten voor coaching op de issues experiment, duurzame vernieuwing van kunstbeleving in de vrije tijd naar mijn smaak.

Het doorlezen van een aantal succesvolle aanvragen kan je helpen een goed idee te krijgen van een goeie aanpak en tijdig inzicht in de vraag of het project kansrijk kan zijn.

Orfeo & Majnun - Rotterdamse stadsparade over Love, Loss & Longing

maandag 7 januari 2019 - 23:21

Dag Reinier,  

Welkom bij Jijmaakthetmee.

De komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken om je plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'.

We moeten daarbij rekening houden met de absoluut noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle aanvraag zoals: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd.

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet.

Voor dit fonds is met name van belang dat en hoe precies je project bijdraagt aan duurzame vernieuwing van kunstbeleving door deelnemers en publiek, vooral ook na het project. Wat zal de vernieuwende, duurzame impact zijn voor alle betrokkenen? Wat gaan betrokkenen voortaan anders doen?

Interessant zou zijn meer te lezen over de vraag hoe deelnemers na afloop van het project de komende jaren  concreet, duurzame impact kunnen geven aan cultuurparticipatie. Je meedenkvraag richt zich daar ook op denk ik. Je mag de chat gebruiken als inputtool voor antwoorden op die vraag. Iedere betrokkene bij het project mag reageren en ideeën aandragen.

Het doorlezen van een aantal succesvolle aanvragen kan je helpen een goed idee te krijgen van wat het fonds positief waardeert en wat niet.

Collegeconcert Music Meets Art & Science

maandag 7 januari 2019 - 22:57

Dag Jeroen,

De komende tijd mag ik als coach bij het fonds ook meedenken om je plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'. We moeten daarbij rekening houden met de absoluut noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle aanvraag zoals: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd.

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet

Mooi dat in de chat al antwoorden komen op je meedenkvraag! Interessante ingrediënten voor een kleurrijk concept.

Voor dit fonds is echter met name van belang DAT en HOE precies je project bijdraagt aan duurzame vernieuwing van kunstbeleving door deelnemers en publiek, vooral ook na het concert. Wat zal de vernieuwende impact zijn van het project voor alle betrokkenen? Wat gaan betrokkenen anders doen?

Het fonds verwacht van je dat je je plan links in beeld - op basis van o.m. de reacties in de chat (rechts in beeld) - nader vorm gaat geven. De adviseur beoordeelt of je plan uiteindelijk rijp is voor een volgende fase. 

Het doorlezen van een aantal succesvolle aanvragen kan je helpen een goed idee te krijgen van wat het fonds positief waardeert en wat niet.
 

The Floor is Lava

vrijdag 21 december 2018 - 0:32

Dag Hanneke,

Welkom bij Jijmaakthetmee!

De komende weken mag ik als coach bij het fonds meedenken om je plan te helpen ontwikkelen van 'wild idee naar een concreet en subsidiabel plan'. Daarbij rekening houdend met de absoluut noodzakelijk voorwaarden voor een succesvolle aanvraag als: experiment en bottom-up in te steken duurzame vernieuwing van cultuurbeoefening door amateurs in de vrije tijd.

Het fonds vindt projecten experimenteel als door samenwerking met andere partijen: nieuwe kunstvormen, werkwijzen of nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen worden bereikt; nieuwe media creatief worden ingezet of wanneer er wordt ingespeeld op veranderende mogelijkheden in de sector.

Het fonds verwacht van je dat je je plan links in beeld - op basis van o.m. de reacties in de chat rechts in beeld nader vorm gaat geven. De adviseur beoordeelt of je plan uiteindelijk rijp is voor een volgende fase.

Het doorlezen van een aantal succesvolle aanvragen kan je helpen een goed idee te krijgen van een goeie aanpak.

De chat staat open voor alle bij het project betrokkenen. Zij kunnen op die manier direct aan de ontwikkeling van het plan meewerken.

Ik ben benieuwd naar een eerste nadere uitwerking van het plan.

 

Stichting Kunstbus buiten pop up atelier/theater

woensdag 5 december 2018 - 22:53

Dag Ankie, mocht je na ons telefoongesprek nog vragen hebben, neem dan gewoon nog  even contact op. Succes met de afronding van de aanvraag.

Cinema without Borders

woensdag 21 november 2018 - 23:11

Dag Ad, met betrokkenen bedoel ik alle actoren die het project kennen en mee willen doen. Zoals nu in de chat gebeurt. De resultaten kun je in het plan inks in beeld verwerken.

Cinema without Borders

maandag 19 november 2018 - 15:24

Dag Ad,

De vaart zit in de chat en het plan groeit in de goeie richting! Ik kijk uit naar reacties van betrokkenen inzake mogelijk concrete procestappen in kruisbestuiving zoals Lidian die aanstipt. Hoe dat er uit zou kunnen zien. Wat er te coachen valt. De gedroomde outcome. Wat heb je daarvoor nodig? Wie kunnen er nu al meedenken? Ideeën en vondsten in de chat mogen direct in het plan links in beeld. 'Kort', innovatief en krachtig. Benut de kracht van deze chat!