menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

One Essence

vrijdag 8 december 2017 - 20:56

Ha Hanneke, ik ben de coach op dit platform.

Ik heb de tekst doorgelezen. Daarin is de verbinding met scholen en met de werving van deelnemers in het onderwijs toch een groot onderdeel. Kun je duidelijker onderscheid maken tussen amateur/vrijetijd programma's en educatie programma's gericht op scholen? de 21centuryskills zijn een belangrijke taak en odnerdeel van de lessen op scholen bijvoorbeeld; wat is voor jullie een beweegreden om hier alsnog aandacht aan te besteden? daar is misschien een goede reden voor , kun je die dan toelichten? en hoe past dat in vrije tijd van de jongere? (noot: het is geen coachmethodiek maar het zijn competenties)

DOCHTERS & ZONEN, een interdisciplinaire amateurkunst productie

vrijdag 8 december 2017 - 20:40

ha Marieke ik ben de coach op dit platform. Ik vroeg me af wat voor jongeren beweegredenen zijn om mee te doen. Is het interesse in een discipline, het thema of zijn er anderen redenen? zouden een paar jongeren eens iets kunnen vertellen daarover op dit platform?

REMIX Tsjechov

vrijdag 8 december 2017 - 20:19

Ha Jan, ik ben jullie coach op dit platform.

Een mooie opzet, ik hoop dat vier Tjechov verhalen niet té overweldigend wordt ;) 

De keuze voor een voormalig ziekenhuis heeft duidelijk inspriatie gegeven voor de invulling van jullie stuk, waarvoor complimenten. de ruimte worden goed benut, de mogelijkheden ervan uitgebuit, en zelfs verbinding met hedendaagse thema's wordt niet geschuwd. Het publiek wordt meegevoerd door de verhalen. Misschien kan wat licht op de geschiedenis van dít specifieke ziekenhuis het verhaal en de verbinding van de amateurspelers en het publiek met de plek nog wat verdiepen. Het ziekenhuis staat in jullie woonplaats en je betrekt dan ook amateurspelers,musici en dansers in je woonplaats, neem ik aan? kun je daar misschien wat duidelijker in zijn? met partners wordt ook bedoeld; welke verenigingen, welke financiers, welke sponsors, en hoe betrek je hen allemaal? daar wil FCP graag wat mer inzicht in. En zijn  erandere (vrijwillige) mensen te betrekken om de productie feilloos en succesvol te laten verlopen; garderobe, koffie, opbouwers, decormakers, etc?

tip: Het lijkt me slim om e.e.a. goed te registeren en documenteren, omdat het een unieke gebeurtenis is en het gebouw alleen nu leeg en met voorstelling te zien zal zijn. Daarna wordt het gesloopt of verbouwd. De afdeling ergoed zal daar toch ook blij mee zijn, evenals de afdeling cultuur en participatie.wellicht staat daar in de toekost wat makkelijker finaciering van een nieuw stuk tegenover, of het tijdelijk vrijgeven van een andere unieke plek voor een voorstelling.

jullie begroting laat minder creativiteit zien; wellicht dat er meer vormen van financiering mogelijk zijn en meer sponsors in natura te vinden zijn.

succes!

The Passion

vrijdag 8 december 2017 - 19:40

Ha Marieke, wat een ambitieus en mooi plan. Dit zal de sociale verbinding in Milheeze zeker versterken. Ik vind de vraag van Anne om een heldere visie wel mooi om even op voort te borduren; de organisatie en uitvoering van deze passie lijkt een eenmalige actie. zou een stap verder denken, naar opbouw, herhaling of een soort meerjarenplan een idee kunnen zijn? dit komt een beetje voor vanuit de vraag; wat levert deze ' passie' op, naast plezier voor de deelnemers, een mooie en bijzonder ervaring voor spelers én publiek, plus een te verwachten toename van aanmeldingen bij de verschillende verenigingen? Zou een gezamenlijk project eens in de zoveel tijd niet een mooie uitdaging kunnen vormen om de verbinding van sponsors, deelnemers, nieuwe deelnemers, te bestendigen?

en kun je de visie die jullie nu hebben achter dit grote plan  beschrijven?

Partofit - Perfect Shadows

vrijdag 8 december 2017 - 19:08

Ha wat leuk, hier gebeuren mooie dingen zie ik, nieuwe partners, verbindingen, methodieken, tips. Zijn er intussen mensen geworven? de uitnodiging om een training te kunnen volgen en de beperling in te zetten als inspiratiebron is zeer aansprekend.

Ik ben ook onder de indruk van de op jullie site gemelde programma's. En misschien valt er nog meer samen te werken met de verschillende partijen in de toekomst.

als jullie nog een vraag hebben hoor ik het graag!

*UCK jongerenmedialab

vrijdag 8 december 2017 - 18:49

Ha Leo, leuk je plan voor het medialab te lezen. Een goed streven.

 Dit platform heeft participatie als uitgangspunt, en daar ligt de eerste en belangrijkste tip; voorafgaand aan het vinden van nieuwe ideeen en ingangen om deze jongeren te bereiken ligt de vraag; wat is de behoefte van deze jongeren. Wat willen zij leren, waarvoor willen zij het medialab kunnen gebruiken, wat willen ze graag proberen, doen, bereiken? Een voor de hand liggend punt is de voorbereiding op toelating op een nieuwe media opleiding. bij kids van 11/12 kan dat ter voorbereiding zijn op X11, voor jongeren van X11, grafische mbo en havo ter voorbereiding kan een voorbereiding op toelaling op de kunstacademie een reden zijn. en uiteraard vanuit interesse en hobby kunnen interessante redenen gevonden worden. of vanuit zaken die jongeren bezig houden, manieren aarop ze uiting kunnen geven aan (on)genoegen, verbazing, strijd etc. zoals bij dans, muziek, hiphop e.d. ook gebeurt.

De vraag die je stelt kan voor veel docenten van UCK en daarbuiten een uitnodiging zijn om op dit platform toe te lichten waarom het zinvol is om les te blijven geven in kunst, cultuur, media etc.  Dit platform kan zo ook een plek zijn voor docenten  om hun inzichten daarover te delen.

hierbij een persoonlijke tip van mij op dit vlak: 

DIY is leuk als instructie, maar daagt niet uit tot het ontdekken van een eigen stijl, tot experiment, tot ontwikkeling. dus verveelt ook al snel; ken je het trucje dan is het klaar. Voorbij de trucjes begint het interessant te worden.

Daarnaast hebben jongeren vaak niet de beschikking over middelen die ze graag wel tot hun beschikking zouden hebben (en niet perse zélf hoeven hebben).

Informeer dus bij de jongeren zelf wat interessant is; bepaalde programma's en apparatuur bijv waarmee je voorbij je eigen mogelijkheden kunt komen, VR spullen..Een echte film maken is echt iets anders dan een filmpje bijv.

Partofit - Perfect Shadows

donderdag 9 november 2017 - 21:45

Ha Bart, ik ben je coach op dit platform. De redenen van partof it om deze dansvoorstelling te maken zijn een mooi uitgangspunt, meer inclusief dans maken is een mooi streven, en de presentatie op festivals is een mooie vorm van inclusiviteit. De voorstelling is ook te huur voor evenementen, zodat men maatschappelijk kan ondernemen. ik kan me voorstellen dat dat voor de deelnemende dansers niet het uitgangspunt is; waarom willen zijn dansen op een evenement? Wat ik nog een beetje mis is hoe jullie mensen werven voor deze voorstelling en wat voor hen reden is om deel te nemen. kun je daar meer over vertellen?