menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

Xposed

maandag 30 juli 2018 - 23:36

Ha Annemiek, ik ben je coach op dit platform.

Ik krijg bij het lezen de indruk dat het vooral voor studenten wordt georganiseerd. Het is wat onduidelijk of het uitwisseling in de vrije tijd betreft of school/studie. Kun je wat helderheid scheppen hierin. Wat is voor studie en wat voor vrije tijd bedoeld?

Je wilt amateurs betrekken uit de omgeving ( Utrecht west) en noemt specifieke landen waartussen uitwisseling is. Kun je wat toelichten over het waarom van juist deze landen? Heb je Afrikaanse en Zweedse organisaties in Utrecht (west) gevonden die werken met jongeren die hier interesse in kunnen hebben?

Hoe komt het contact praktisch gezien tot stand met de amateur-jongeren: wat maakt het aantrekkelijk om deel te nemen aan Xposed en hoe kan dat ban betekenis zijn voor zowel jullie als hen op structurelere basis? bijv volgend jaar naar Afrika? 

Het festival valt voor een deel onder school/ werktijden en twee weken is intensief:op welke momenten vind het plaats?

Xposed

maandag 30 juli 2018 - 23:35

Ha Annemiek, ik ben je coach op dit platform.

Ik krijg bij het lezen de indruk dat het vooral voor studenten wordt georganiseerd. Het is wat onduidelijk of het uitwisseling in de vrije tijd betreft of school/studie. Kun je wat helderheid scheppen hierin. Wat is voor studie en wat voor vrije tijd bedoeld?

Je wilt amateurs betrekken uit de omgeving ( Utrecht west) en noemt specifieke landen waartussen uitwisseling is. Kun je wat toelichten over het waarom van juist deze landen? Heb je Afrikaanse en Zweedse organisaties in Utrecht (west) gevonden die werken met jongeren die hier interesse in kunnen hebben?

Hoe komt het contact praktisch gezien tot stand met de amateur-jongeren: wat maakt het aantrekkelijk om deel te nemen aan Xposed en hoe kan dat ban betekenis zijn voor zowel jullie als hen op structurelere basis? bijv volgend jaar naar Afrika? 

Het festival valt voor een deel onder school/ werktijden en twee weken is intensief:op welke momenten vind het plaats?

Soul|Food

maandag 30 juli 2018 - 23:02

Ha Anne, ik ben jullie coach op dit platform. Na het lezen van de plannen heb ik een paar vragen waarmee je e.e.a. Wat helderder kunt krijgen. Daarmee vind je ook een antwoord op je vraag.

De vraag die je aan de partners kunt stellen is: wat betekent het maken van deze voorstelling voor jullie en welke bijdrage kun je er aan leveren, gericht op het verstereken van begrip tussen de ‘oudek en ‘nieuwe inwoners? En hoe zou je structureler een rol kunnen of willen spelen in het versterken van begrip en contact tussen bewoners?

het klinkt omgedraaid, en dat is het ook. Het zet de partnerinstelling op een pro actieve manier aan het denken over hun motieven om bij te dragen, over de waarden die ze uit willen dragen, welk  imago zij eillen uitstralen en over de kwaliteit en kwantiteit van hun inzet. Hiemee versterk je de samen werking en creeer je ook duidelijkheid over motieven en belangen.

succes!

Reis om de wereld in tachtig dagen

dinsdag 3 juli 2018 - 22:06

Ha Caty, ik ben coach op dit platform en geef tips of stel vragen om je te helpen je aanvraag helder te maken.

De behoefte aan meer concrete gegevens zit hem in; leeftijd, van de kinderen, hoeveelheid kinderen, tijdsspanne voortraject, hoe betrek je de kinderen bij het voortraject, hoeveel kinderen doen er (beoogd) mee, hoe groot of hoe klein wordt het?

Urban Talent

dinsdag 3 juli 2018 - 21:47

Ha Reguillo, is je verwchting t.a.v. de jongeren niet wat te hoog?: zowel in tijd als in complexiteit als in creativiteit? Doorgaans wordt een film door veel mensen samen gemaakt omdat het heel verschillende aspecten vraagt; decors, acteurs, locaties, belichting, cameramensen etc. de complexiteit en hoeveelheid en tijd kunnen misschien afschrikken. In een aftiteling komen al snel honderden namen voorbij, zelfs in heel korte films.

Natuurlijk kun je het eenvoudig houden, toch is een film maken in je eentje nog steeds heel hoog gegrepen. Mijn tip is om ze in groepen films te laten maken en duidelijke rollen/taken te geven, die kunnen eventueel wisselen. Ik  geef deze tip n.a.v. andere aanvragen bij  jijmaakthetmee, waarin die complexiteit ook voorkwam. Ze kunnen zo ook veel van elkaar leren,

Workshops storytelling zijn waardevol; zeker in het voorbereiden van een scenario.De filmwereld zelf biedt veel inspiratie, juist omdat filmmakers altijd zoeken naar andere manieren om een verhaal te vertellen. Regisseurs en cameramensen onderschieden zich door hun aanpak en zijn daardoor uniek en herkenbaar. 

Urban Talent

donderdag 7 juni 2018 - 18:06

Ha Reguilo, ik ben coach op dit platform en help je aanvraag te versterken. ik heb wat vragen:

 je wilt ongeveer 30 jongeren met diverse achtergronden gelegenheid geven om aan dit programma deel te nemen. hoeveel films worden er gemaakt; een of meer? werken ze samen, welke taken rollen kunnen ze verwachten of pakken?