menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Coach van

Recente reacties

Masker af!

donderdag 3 augustus 2017 - 13:10

Ha Kathrin:  het concept klinkt interessant, het is wel vrij ingewikkeld beschreven voor iemand die nooit eerder iets met dans heeft gedaan. Bedenk dat dit een platform is waar iedereen op kan reageren en aanvullen. Kun je een uitleg schrijven die de jongeren rechtstreeks aan zou spreken? Je kunt jongeren ook vragen hier te schrijven waarom ze het leuk vinden en mee gaan doen bijv.

Kun je wat meer vertellen over: Waarom moeten ze meedoen, whats in it for them? Wat brengt het hen? En aan welke jongeren denk je precies? Waar zijn zij te vinden?

let op: Als je het project op scholen aanbied, is deze subsidie niet mogelijk, deze is bedoeld voor kunst en cultuur als vrijetijdsbesteding. Daarin kan ontwikkeling natuurlijk wel een rol spelen. Waar ontmoeten jouw project en de jongeren elkaar?

Ik teken voor je

zondag 16 juli 2017 - 10:30

Ha Hein, dit platform heeft de functie van uitwisseling t.b.v. de versterking van je project, maak daar zoveel mogelijk gebruik van: je kunt bijvoorbeeld mensen uit de omgeving en de zorginstelling vragen om hier vanuit hun perspectief te beschrijven waarom zij vinden dat het een zinvol project is en wat zij denken dat het bijdraagt, dat geeft verschillende inkijkjes. ik las je bijgestelde aanvraag nog eens door. In je eerste versie had je het over de ruimte om als uitgenodigde je verhaal te kunnen vertellen ter inspiratie van de andere bewoners, dat vond ik een interessant concept, ga je daar nog iets mee doen?

Hoofddorp Aan Zee

woensdag 28 juni 2017 - 11:49

Ha Sjors, dank je wel. En leuk om te lezen dat de begeleiders ern zorg voor dragen dat de kinderen een fijne creatieve vakantie gaan beleven. En heel herkenbaar en begrijpelijk dat de communicatie organisatiegeleid is momenteel. Het is zeker fijn voor de kinderen dat er een thema is, begeleiding en een (gezamenlijk) eindresultaat, zodat ze ongebreideld en in alle veiligheid binnen deze kaders aan de slag kunnen. Juist deze kinderen komen regelmatig in een situatie waarin ze leidend moeten zijn of keuzes moeten maken waar ze helemaal niet aan toe zijn. Jullie programma biedt een heerlijke vrijplaats om de aandacht op eigen en andere dingen te richten, fijn voor ze!

Ik teken voor je

woensdag 28 juni 2017 - 10:15

Beste Hein, welkom, ik ben de coach voor je aanvraag. ik zie dat een mooie en zinvolle verbinding is gemaakt met de omgeving. Het is mooi als mensen ingaan op de uitnodiging om ook te komen tekenen, dat geeft inderdaad meer diversiteit aan de groep. Tegelijk zal het niet iedereen aanspreken, de een voetbalt liever, de ander tekent. Mijn tip is om al te kunstmatige verbindingen achterwege te laten, ieder mens is er een met eigen belangstellingssferen en behoeften.

Jullie eerste doel met een kaart is om mensen te verwelkomen en zich welkom te laten voelen in de wijk,  is natuurlijk geschikt voor iedereen!  is het een idee de drempel wat te verlagen voor hen die niet kunnen of willen tekenen maar wel behoefte hebben aan contact en gezelschap ? 

Een tip is om iedere hulpaanvraag en iedere nieuwkomer in de wijk een kaart te sturen met een verwelkoming en de uitnodiging om zijn of haar verhaal te komen vertellen, ter inspiratie van de makers van de kaarten. Waar komt iemand vandaan wat brengt hem naar Almere, waar droomt hij van? Of om kennis te komen maken met de maker van zijn kaart tijdens koffie of lunch. Dan gaan de mens en het verhaal achter de kaart een rol spelen en wordt live contact gelegd. De verhalen van de bezoeker kunnen inspiratiebron zijn voor nieuwe werk.

Het kan al genoeg zijn voor iemand om met een lichter hart het pand te verlaten, de wijk in te gaan, en zich intussen te orienteren op waar hij of zij zijn aanlsuiting wil en kan vinden. En nog eens terug te komen als de behoefte er is. Liefhebbers van kunst en cultuur en specifiek tekenen kunnen aanhaken en de vaste kern kan zich blijven wijden aan hun creatieve werk; kaarten en kunst maken om iedereen welkom te heten.

succes!

 

Hoofddorp Aan Zee

dinsdag 20 juni 2017 - 17:38

Ha Sjors, ik ben je coach op dit platform en reageer om je aanvraag helderder te krijgen. Het klinkt als een heel fijne en leuke week. 

Ik begrijp dat het doel is om kinderen die om financiele of emotionele redenen niet op vakantie kunnen gaan ontspanning te bieden; ' een beetje op vakantie te kunnen gaan en in aanraking te brengen met kunst en cultuur'  Dat lijkt me al ' why' genoeg. Het leuke van vakantie is dat je niets hoeft en toch vanzelf leert van alles wat op je pad komt. Ook als je creatieve middelen en begeleiding aangereikt krijgt en in een groep vakantie viert, wat ook al zo zijn leerpunten meebrengt. Ik lees dat deze kinderen een ' thema krijgen ter verdieping, doelstellingen moeten formuleren, continue gaan evalueren, eigenaar worden van een creatief proces en leren samenwerken, kunnen creeeren, maken, ontdekken met creatieve middelen. En de samenwerking en zelfstandigheid worden bevorderd. Ik begrijp dat goed gekeken wordt en moet worden naar criteria van verschillende subsidienten en van de aanbiedende professionals. Maar het gaat hier om de kinderen, om inzet van kunst en cultuur in de vrije tijd voor kinderen die dagelijk overbelast worden met de zorgen en toestanden thuis. Mijn advies is: kijk naar jullie oorspronkelijke uitgangspunt en onderzoek hoe je zo veel mogelijk vakantiegevoel in zo'n periode kunt bieden, Met creativiteit als middel, niet als doel. 

Dwaaldansen en woest grappig zijn in 'Beauty en het beest'

dinsdag 23 mei 2017 - 8:27

Hallo Lucia, ik ben de coach op dit platform en mag helpen de aanvraag te versterken. Bij mij rijst de vraag: welke behoefte hebben jongeren zélf. Ik kan me goed voorstellen dat er een aantal jongeren zijn die aangetrokken worden door theater maken / muziek of dans. Die komen makkelijk binnen, de bekendheid van Moniek en het Maastheater helpen daar zeker bij. Hun behoefte zal nieuwsgierigheid, interesse en talentontwikkeling zijn. Maar nu die ander jongeren: waarmee wek je direct en snel hun interesse en raak je aan hun behoeften?  Waar zijn ze naar op zoek, en wat kunnen ze bij dit project vinden? Een mooie tip vind ik een onderdeel uit de Bijlmersafari: jongeren reden daarin het publiek op hun scooters naar de verschillende delen van de voorstelling. Dat waren ook jongeren die niet zomaar mee zouden doen. Een tip is eens koffie te drinken met Adelheid Roosen of iemand anders die daar aan aan meewerkte. Zulke info is goud waard!

Festival Vrolijk

maandag 22 mei 2017 - 16:56

Ha Tjerk, wat een mooie insteek om al onderdeel workshops voor iedereen te geven, en aan de hand van de ervaringen van dit festival inclusieve werkvormen te ontwikkelen. Daar zit een schat aan mogelijkheden voor de toekomst in.Ook bij dit festival  zou ik de tip geven om dat inclusieve aspect breder onder de aandacht van de Goudse burgers te brengen.Nodig ze uit!  Ook mensen die geen familie en vrienden zijn van de deelnemers. Een mooie manier kan zijn om een miniuitvoering van dans of theater van 3 minuten bijv. te geven op de markt op zaterdag, en flyers uit te delen met uitnodigingen om mee te doen aan een worskhop.

mooie ontwikkeling!

EdvanHoornFucktheSystem (werktitel)

maandag 22 mei 2017 - 16:33

Ha Ingrid, de tekst is nu helder en goed te volgen, fijn! en zo is het leuk om te lezen wat een mooi project dit is. Mooie samenwerkingen met Werksaam en taaltraining, leuk!

Je vraag betreffende de methodieken lijkt me niet zo relevant, jullie komen er er zelf al oefenend in die ruimte wel achter hoe en waar te zwermen, hoe het geluid dan werkt en welk effect dat geeft.Die ruimte nodigt jullie vast uit om verrassende invalshoeken te vinden. Beweegt het publiek mee of zitten zij op een plek?

Identitijd

maandag 22 mei 2017 - 15:58

Nog aanvullende tips: jijmaakthetmee is beodeld voor kunst en cultuurbesteding in de vrije tijd. Dit kan dus goed door profesioneel kunstenaars worden geboden, maar de deelnemers aan je activiteiten staan hier centraal. Het gaat om wat het hen brengt: of dat nu plezier, sociale contacten, talentontwikkeling of een bewustwording van iets is. Dus de vragen die centraal staan zijn: wie nodig je uit en wat is hun behoefte, hoe geef je invulling daaraan, wat levert het hen op en wat is er anders en vernieuwned aan, anders  dan aan 'gevestigde activiteiten'.als het gaat om identiteit is dan de vraag: welke mensen zijn nieuwsgierig naar (hun)identitijd en die van anderen, waarom?  en wat wil je er in ontwikkelen met kunst? Succes, Diane

Identitijd

donderdag 18 mei 2017 - 18:29

Beste Helen, ik ben jullie coach op dit platform. Ik geef tips en advies, en help jullie reflecteren op je plan. Mijn eerste indruk is een enorme lap tekst waar sommige dingen drie keer in staan, Maar waarin niets concreet wordt. Onder het kopje activtiteiten ontbreekt bijvoorbeeld het hoe en wat. Giovanni stelt zeer relevante vragen waar ik nog geen reactie op zie, het is goed om daar nog eens naar te kijken. Mijn tip is om eens goed met je partners om tafel te gaan om het plan kleiner, overzichtelijker en concreter te krijgen, met een duidelijk doelstelling en onderscheidende activiteiten. De vraag die centraal kunt stellen is: wie is geinteresseerd in deze activiteiten en wat levert het hen op? Wanneer haakt men aan en waarom? Identiteit is een prachtig centraal thema, maar het is nog niet inhoudelijk en artistiek verbonden aan je activiteiten.