menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coach ondersteunt
met zijn/haar expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

Ambulante Zorgkunst

dinsdag 21 maart 2017 - 14:42

Ha Hein, ik heb, na alle ontwikkelingen, twee punten: het ene is de tip om samen met Zorggroep Almere een structureel plan te maken, inclusief verdienmodel, waarin ook structurele financiering is opgenomen, plus andere bronnen. En dat zijn bij voorkeur geen subsidies maar structurele bijdrage door gemeente en bedrijven in de omgeving bijv.  Z.A. Bied op deze manier doorlopend hoge kwaliteit van zorg vanwege jullie programma en heeft baat bij de uitstraling. Zij kunnen ook contact leggen met financieerders met maatschappelijke en sociale ambities. Als tweede tip heb ik om in de zorg een eenmalige subsidie aan te vragen waarmee dit structurele plan goed kan worden opgetuigd. Want die zijn er ook en moeten vaak door of namens de instelling worden aangevraagd. Dan pas kun je zo'n plan goed uitrollen en ceeer je draagvlak.

Ambulante Zorgkunst

dinsdag 21 maart 2017 - 14:40

Dan nog een belangrijk punt: de ouderen met zzp 4> werken dus uit wat de kunstenaar bedenkt, klopt dat? Zoniet, beschrijf dan s.v.p. Nog even hoe het te lezen? Want zoals ik het nu heb begrepen is het veel  té ambitieus om mensen met deze indicatie kwaliteit te laten leveren die op het c.v. Van de professioneel kunstenaar passen. Mensen die in een verpleeghuis wonen zijn dementerend of hebben ernstig fysieke problemen, zij hebben behoefte aan onstpanning en afleiding, niet aan ambitie en grote uitdagingen. Kleine stapjes zijn haalbaar, soms. Mijn tip is daarom om die eis te laten vallen. Ik  zou graag nog wat praktijkvoorbeelden willen zien die illustreren  hòe de activiteit en het project toe wordt gespitst op de ouderen ( en iedere oudere is anders), zodanig dat men echt iets doet én er veel aan beleefd. Graag toelichting!

 

Ambulante Zorgkunst

dinsdag 21 maart 2017 - 14:25

Je begroting laat namelijk zien dat de zorginstelling eenderde bijdraagt,en de rest van het bedrag uit fondsen moet komen. Dat biedt voor de kunstenaars weinig nieuws en zekerheid. De samenwerking met Z.A. Kan meer opleveren: De kunstenaars  kunnen nl. goed aan de slag als zij op deze manier worden bijgeschoold, een goed streven. Misschien kunnen zij structureel in dienst worden genomen voor een aantal uren? En dat bij/ door meerdere instellingen?

 

Pijnlijke Melodie Educatie

dinsdag 21 maart 2017 - 13:30

Ha Corina, je schrijft ' op een unieke manier betrekken' : hoe worden de jongeren betrokken bij de voorstellingen? werken zij mee aan het maken van nieuwe voorstellingen of vormen zij het publiek waar je over schrijft?

Gekkoo UNIEKunieknieke

dinsdag 21 maart 2017 - 13:16

Pieter, als ik je vraag lees past deze niet bij dit fonds. Er zijn  andere organisaties waar je advies kunt inwinnen hierover. Ik zal even overleggen of ik je die tips kan geven. Maar hier gaat het om een aanvraag voor een culturele vernieuwende activiteit  in de vrije tijd. Kun je duidelijk maken waarom je graag gebruik wilt maken van jijmaakthetmee? 

Gekkoo UNIEKunieknieke

dinsdag 7 maart 2017 - 21:46

Ha Pieter, ik ben je coach op dit platform. Mn eerste tip is om je tekst compleet te maken. En mijn eerste vraag: waar gaat de pilot om? Wat doen jullie daarin?

Ambulante Zorgkunst

dinsdag 7 maart 2017 - 21:40

Beste Hein, ik ben coach bij jullie aanvraag. Ik heb eerst wat vragen: De aanvraag is gericht op ouderen die in woonzorg wonen, klopt het dat het dan om mensen gaat die met een indicatie ( zzp4>)zijn opgenomen? Er staat nl ambulante zorgkunst boven je stuk, dat zou betekenen dat de kunstenaar bij mensen thuis in de wijk langs zou gaan. Waarom beperken jullie het aanbod tot woonzorg? Ouderen die in de wijk wonen of in een zelfstandige ouderenwoning zouden er ook veel aan kunnen hebben. Beweging vanuit theater, dans en ook muziek zijn eveneens waardevolle kunstuitingen en beleving. Het atelier in de instelling kan een centraal kunstpunt zijn voor binnen en buiten de instelling. Dan wordt de  verbinding met de omgeving veel sterker. 

Kunst maakt de mens

dinsdag 7 maart 2017 - 20:56

Ha Eva, ik ben jullie coach op dit platform. Dit platform is openbaar: houdt je tekst kort en bondig en wervend, en toch compleet, zodat het leuk blijft om mee te denken, want daar draait het om. Ook jullie interactie op dit platform en de wervende kracht ervan zijn belangrijk. Vraag bijv. ouderen om bij te dragen hier, hoe men zelf de meerwaarde ervaart en waarom een vervolg zo belangrijk is. Ik lees kritisch en zie een aanbod onstaan dat in een kunsteducatiecentrum kan worden aangeboden, waar men doorgaans voor cursussen betaald. Met 65 plus kaart is dan bovendien korting te krijgen. Op zich is het geweldig als het vervolg juist nestelt en zich op structurele basis voortzet op zo' n plek, leg daarom goed uit waarom subdsidie toch nodig is? financiering door gemeente en zorgverzekeraar is ook een kans! Begroting mist nog?

Pijnlijke Melodie Educatie

dinsdag 7 maart 2017 - 20:01

Corina, ik ben jullie coach op dit platform. Het idee om educatie te bieden klinkt goed maar vertelt nog weinig over wat, hoe en waarom. Dit platform is openbaar en het is dus goed als mensen kunnen lezen wat de voorstelling inhoud, (of is er een link naar een stukje registratie bijvoorbeeld?) Wat is de boodschap van de voorstelling? en waarom en hoe is de voorstelliing een bron voor de programma's bij praktijkonderwijs? Wat willen de ouderen toevoegen aan het praktijkonderwijs , en welk onderwijs is dat precies? de bbl en bol gerricht op zorg bijvoorbeeld? Ik denk dat jullie idee veel potentie heeft maar echt uitwerking nodig heeft. Govanni 's en mijn vragen helpen daarbij, ik ben benieuwd naar jullie reactie

De Radius van Allardsoog

dinsdag 7 maart 2017 - 19:41

Jullie vraag over een expert sociale / maatschappelijke veranderingen roept bij mij de gedacht op of je het antwoordniet vanzelf tegen gaat komen door je onderzoek, jullie komen vanzelf maatschappelijke en sociale vraagstukken tegen. Als die helder zijn, is een expert in vernadering daarvan misschien makkelijker te vinden..

De Radius van Allardsoog

dinsdag 7 maart 2017 - 19:35

Ha Peergroup, mijn eerste reactie is, gaaf project, groot ook!  maak de tekst van je aanvraag liever kort, helder en inzichtelijk. Dan blijft het leuk om mee te denken en te reageren, je schrijft hem voor iedereen tenslotte!

Jijmaakthetmee is een platform waar iedereen mee kan denken, dus maak daar gebruik van en stel hier je eerste vragen aan je stakeholders, wat zouden zij graag onderzocht zien in Radius? En welke verenigingen zijn er allemaal en bieden graag hun kennis, expertise en hulp aan? Zij zijn de waardevolle verbinders in de regio en willen vaak graag meer mensen bereiken en enthousiasmeren. Bijdragen aan Radius is een buitenkans voor hen. Er zijn vast een aantal culturele, sport, wetenschapsverenigingen, maar ook erfgoed en geschiedenis, natuur, vis, jacht en misschien we andere met typische streekactiviteiten.

Shortcutz Aruba

dinsdag 7 maart 2017 - 18:49

Hallo Frans, ik ben de coach van jullie project op jijmaakthet mee. Wat een goed idee om middels film de kunst en cultuur  op Aruba te stimuleren en talenten en makers een goed klimaat daarvoor te bieden. Met film zijn veel mensen te bereiken. Mijn tips zouden zijn om voor allerlei taken rondom het maken van films ook ander mensen te betrekken, van het spotten van locaties tot de catering, het meehelpen opbouwen of maken van decors en het functioneen als figurant.er zijn ook beeldend kunstenaars,schrijvers , podiumkunstenaars en acteurs te vinden op de cariben, goed om hen te betrekken bij jullie bijeenkomsten. Zij zullen vast graag samen optrekken in het grotere doel.

Flamenco Express 2017

zaterdag 25 februari 2017 - 18:47

Dag Femke,  ik ben jullie coach op dit platform. Het doel is talentontwikkeling begrijp ik: door met elkaar nieuwe technieken te leren en met elkaar te zingen en spelen. Leuk dat er een koor uit Berlijn meedoet. Ik mis in het verhaal een beetje de verbinding met het land van oorsprong, Spanje: wat achtergrond info over het in koor zingen van flamengo, dat toch vaak door twee of drie mensen wordt gezongen? Het tweede doel is verbinding, meer contact en uitwisseling, en interessant: gezamelijke dagen en workshops. Kun je wat meer vertellen over dat 'eilandjesgevoel', wat is de oorzaak daarvan en is het een probleem? En wat over de meerwaarde heeft het voor jullie om specifiek met het koor uit Berlijn te werken, er zijn vast meer koren in Europa, waarom juist dit koor?

Oorlogskind

dinsdag 17 januari 2017 - 15:17

Ha Detsje, ik ben je coach op dit platform.

De opzet is mooi en zowel het spel als debat zullen zeker andere inzichten bieden; kunst doet dat natuurlijk altijd; het biedt een andere blik op de werkelijkheid.

Er mist nog veel info; speel je met mensen die nog nooit op het podium hebben gestaan of zoek je mensen die al eens eerder iets met theater deden? hoe geef je een podium aan hun verhaal? vertellen zij zelf, spelen ze het zelf, spelen jullie het, of wordt n.a.v. de verhalen een stuk gemaakt?en als zij het zelf spelen hoe worden ze daar dan in begeleid, en door wie?kortom best veel vragen nog.

Castells, bouwen doe je samen!

dinsdag 17 januari 2017 - 12:58

Een tip om het effect te verduurzamen kan zijn om van de torens foto's te maken en de mensen die erop staan volgen jaar voor een nieuw evenement uit te nodigen met een ander thema.Nog mooier als ze elkaar uitnodigen natuurlijk ;)

Ook is een grote culturele uitwisseling met Catalunya een idee; wat kunnen Rotterdammer hen brengen aan culturele activiteit? en past dat bijvoorbeeld in een van de vele feestdagen die er zijn in Catalunya?

Castells, bouwen doe je samen!

dinsdag 17 januari 2017 - 12:45

Ha Pieter jan Smit, ik ben jullie coach en geef feedback en tips.

Wat een geweldig initiatief en wat een enorme impact kan het hebben op hoe we met elkaar omgaan.Met name het contact en het respect die hiermee samengaan. Een eerste tip is om met de Pauluskerk in gesprek te gaan en juist de mensen daar erbij te betrekken, als het lukt en mag bij de workshops. En je zou Cultuur concreet kunnen benaderen, zij weten alles van cultuur in de wijken, alle scouts hebben een enorm netwerk in hun wijk en kunnen zo makkelijk mensen bereiken en warm maken hiervoor.

Heel leuk dat Calanen en Rotterdammers elkaar ontmoeten, beiden sterke karakters en bescheiden.het zal de Catalanen aanspreken om in deze grootse stad 'mee te kunnen bouwen', letterlijk en figuurlijk.

Bauck!

dinsdag 17 januari 2017 - 12:17

De tips die ik daarom voor jullie heb zijn ( jullie schrijven het zelf al): Waar het om gaat is het tegengaan van krimp, het verleiden van mensen om te blijven of komen wonen in een dorp met zo'n fijn actief cultureel klimaat. En het park tot een culturele hotspot omtoveren waar plaats is voor festivals, met als start een door het hele dorp omarmd stuk dat de historie op de kaart zet. Dáar nodig je mensen voor uit, dáar werken mensen graag aan mee, dat draagt bij aan verbinding met het dorp en met elkaar en doet ervaren dat kunst en cultuur bereikbaar en leuk is om dat mee te bereiken. Het doet denken aan de spelen in de Franse dorpjes waar ieder jaar het hele dorp aan meewerkt. En dat spreekt tot de verbeelding. Misschien zelfs die van jongeren om het vak in te gaan.Succes Bauck!

Bauck!

dinsdag 17 januari 2017 - 12:09

Beste Durk, ik ben jullie coach, en hoewel ik wat laat insteek, denk ik nog wel een bijdrage te kunnen leveren. Ik doe dat door te lezen wat er eigenlijk wordt gezegd en daar vragen over te stellen en tips op te geven. Het project klinkt geweldig en dat wordt het ook. Mooi thema, deze friese dame, zij zou wel eens het boegbeeld van het dorp kunnen worden. \

Waar ik de aandacht op wil vestigen is op de 'doelgroepen'die jullie benoemen. Jullie project zit verder zo goed in elkaar dat ik het wel stevig durf te poneren: het zal mij verbazen dat zoveel mensen in het dorp leiden aan een gebrek aan eigenwaarde. Ook het interesseren van jongeren voor een toekomst in de theater of festivalwereld klinkt wat aan de haren erbij gesleept. Dat kan beter...

(cliffhanger) ...