menu denk mee beslis mee maak mee

Diane Frenay

 

afbeelding van Diane Frenay

Diane Frenay

Werkzaam bij: 
Kunst&Transitie, Kunst en Cultuursector en als kunstenaar


Diane Frenay is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Ik adviseer kunstenaars, kunstinstellingen en organisaties uit andere domeinen over een optimale en verrassende verbinding tussen kunst&cultuur met vraagstukken uit maatschappij en organisatie. Daarin staat participatie centraal,samen met de artistieke kwaliteit. De domeinen varieren van samenleving tot zorg,van maatschappij tot organisatievraagstuk.
Interesses: 
Beeldende kunst ervaren en maken, mensen. Muziek, literatuur, poëzie, theater, cabaret, natuur en zenmeditatie.

Recente reacties

Shifting Perspectives

dinsdag 2 oktober 2018 - 19:37

Ha Anna, 

Het is nog niet duidelijk hóe jullie mensen betrekken, hóe zij input gaan leveren voor de muurschilderingen en welke meerwaarde dat hen biedt; wat prikkelt hun creativiteit?

Wat brengt het hen? werken ze samen, vermindert het eenzaamheid, bevordert het contact, ontwikkelt de creativiteit en zoja hoe?wat doet men? schildert men zelf, brengen ze verhalen mee die verwerkt worden, etc. Je zegt dat ze het buurtfeest zelf invullen; daarmee is het geen onderdeel van een cultuurparticipatieproject.  Wat maakt het buurtfeest anders en uniek; welke culturele activiteiten en ervaringen zorgen ervoor dat het buurtfeest onderdeel is van jullie aanvraag? beschrijf het hoe van alles en waarom dat past bij deze mensen,  wat het hen brengt...

succes, Diane

 

Shrew Her

dinsdag 2 oktober 2018 - 19:19

ps; deze subsidie is niet bedoeld voor schoolactiviteiten; hou daar rekening mee in je begroting en planning; kunsteducatie op scholen valt niet onder deze regeling.

Shrew Her

dinsdag 2 oktober 2018 - 19:18

beste Ira, Ik heb met veel interesse je stuk gelezen, en blijf in verwarring achter. ik probeer even op een rijtje te zetten wat ik denk te lezen:

De titel boven het stuk zegt (correct me if I am wrong), dat 'Shakespeare het niet met ons op heeft'.

Je gebruikt het meest controversiele stuk dat hij heeft gemaakt om dit duidelijk te maken. Je wilt de traditionele huwelijksvormen bevragen op nut en functie voor iedereen in onze samenleving, en in het bijzonder in de LGBTO gemeenschap. Dat is heel interessant. (Voor iedereen, zowel LGBTO als hetero, als jong als oud, als kleurtje, als wit.)

Het stuk zelf stamt uit 1591 en is op vele uiteenlopende manieren geinterpreteerd, waarbij geweld en agressie binnen een man-vrouw huwelijk, de positie van de vrouw in het huwelijk en de onafhankelijkheid die sommige vrouwen met alle gevolgen van dien hebben getoond, de meest in het oog springend zijn.

Voor mij gaat het in dit stuk, (wat zowel als een 'droom' als 'een toneelstuk binnen een toneelstuk' wordt gezien in de verschillende versies, waarmee de uiteindelijke boodschap 'in het midden wordt gelaten' ) over het onderdrukken van de vrouw binnen en buiten het huwelijk.En het gaat over de visie van 'de man' op 'de vrouw'. het gaat ook over geweld en mishandeling binnen en buiten relaties en over 'binnen strakke lijnen moeten leven' . 

Wat is voor jou het meest essentieel aan dit stuk? kun je dat  verwoorden? verwoord de titel volledig wat jij vind? of is er meer te vertellen?

Dat is belangrijk omdat de mensen die met je gaan werken aan dit stuk, jouw interpretatie wel willen begrijpen. om zich zo ook hun eigen beeld ervan te kunnen vormen, van wat je van ze verwachte en welke inbreng, inzet je van hen verwacht; hun opvatting bijvoorbeeld,

Hoewel zich tussen 1591 en nu heel veel dingen voor hebben gedaan, zijn er nog sporen in het hedendaagse huwelijk van te vinden. En ook niet, omdat mensen hun huwelijk samen vorm geven en zelfstandig beslissingen nemen over hoe dat er uit zien. 

Ik schrijf dit zo op, omdat dit best belangrijk informatie is;  je witl er genderindentiteit mee verbinden en onderzoeken, en traditionele relaties bevragen.

Niet iedereen, en zeker niet iedere deelnemer aan een cultuurparticipatieproject in de vrije tijd, kent het verhaal achter dit stuk, de verschillende betekenissens die er aan zijn gegeven,en de vele sterk uiteenlopende interpretaties  en reacties erop.

Het is dus belangrijk dat je zelf helder bent in hoe jij dit stuk opvat, of hoe je aanstaande deelnemers dit stuk opvatten en in de context van hun identeit en relaties plaatsen. Kun je, nu dit alles wat helderder is, beschrijven welke amateurs/ deelnemers je wilt betrekken en hoe je hen betrekt? Hoe je de betekenis van dit stuk simpeler voor hen verheldert. Hoe en waar de gesprekken voorafgaand aan de voorstelling, aan bijdragen?  

Ik lees daarnaast dat een essentieel deel van de voorstelling door professionals (dj's, modevormgevers etc) wordt vormgegeven, zien zij mogelijkheden om amateurs bij hun processen te betrekken en er aan bij te laten dragen, zodat hun creativiteit en talent wordt aangesproken?