menu denk mee beslis mee maak mee

Davida de Hond

 

afbeelding van Davida de Hond

Davida de HondDavida de Hond is FCP-coach. De coach ondersteunt
met zijn/haar expertise projecten bij hun aanvraag.

Recente reacties

Eindhoven Maker Faire

maandag 17 april 2017 - 22:38

Goedenavond,

Allereerst stel ik mij graag voor. Ik ben Davida en ben als coach verbonden aan JMHM. De komende weken denk ik graag mee met jullie aanvraag en de mogelijke nieuwe verbindingen binnen het bestaande concept. 

Wellicht zou een makelaarsfunctie een mooie toevoeging zijn. Tijdens het evenement leren veel verschillende mensen elkaar kennen, maar dit contact en enthousiasme verwatert vaak. Wat zouden jullie bijvoorbeeld kunnen doen als Maker faire om langere lijnen te maken tussen creatievelingen onderling en bezoekers die enthousiast worden van wat zij zien tijdens het evenement?

Kunstmarkt De Bilt: Festival De Vriendschap

maandag 17 april 2017 - 22:33

Goedenavond Kike,

Als coach ben ik betrokken bij JMHM en zal de komende weken met jullie meedenken over de uitwerking. Een uitwerking over de vriendschappen is een goede start. Moet ik dit zien als een maatjesproject, wordt er iets met het proces rondom de vriendschap gedaan of is het proces rondom de vriendschap al het einddoel? Mijn vragen sluiten aan bij het berichtje van Anne. 

Over jullie meedenkvraag: als eerste zou ik deze jongeren niet benaderen als hangjongeren. Dit heeft toch vaak een negatieve lading, zij zijn immers ook gewoon gebruikers van het park. In gesprek gaan en kennismaken is een eerste stap. Hun eventuele bijdrage moet niet te vast staan. Wanneer zij open staan voor contact kan met hen worden bekeken wat zij missen in de Bilt of wat zij willen laten zien. Laat hen dus ook echt eigenaar zijn van hun bijdrage en denk proactief na over wat jullie faciliterende rol kan zijn.

Ik ben benieuwd naar jullie toevoegingen en de verdere uitwerking!

Randprogrammering Buurtcamping Utrecht 2017

maandag 17 april 2017 - 22:26

Goedenavond Rachella,

Met plezier heb ik deze jullie vorige aanvraag uit 2015 gelezen. De komende weken denk ik als coach op dit platform graag met jullie mee. 

Omdat de regeling gericht is op innovatie adviseer ik aan de linkerkant van de pagina juist dat aspect van deze editie toe te lichten. Wellicht door een alinea toe te voegen met waar jullie vanaf de 2015 editie in Utrecht verder zijn gegaan. 

Zingende Beelden

maandag 17 april 2017 - 22:06

Goedenavond Hanno,

Als coach op dit platform denk ik mee met de aanvragen die geplaatst worden. De komende weken doe ik dit graag met die van jullie.

Net als Anne lees ik een aantal elementen in jullie aanvraag die  mogelijk botsen met de termijnen en voorwaarden van JMHM en heb daarom ook in eerste instantie je reactie afgewacht. Ik hoop dat hier nog ruimte is voor aanpassing en wacht je reactie af. Daarna kunnen wij verder kijken naar onder andere de (beschrijving van) innovatie binnen het project.

Unload to Upload: Trainingsprogramma

maandag 20 maart 2017 - 10:16

Veel succes in de volgende fase. Binnen deze fase hebben jullie mooie toevoegingen gedaan. 

Hartelijke groet,

Davida

Studio S (pilot)

vrijdag 10 maart 2017 - 23:39

Mooi om te lezen dat jullie ook via radio Fun X jullie doelgroep en potentiële deelnemers bereiken. Het idee van Giovanni om wat meer uitstapjes te maken, vind ik nog steeds een interessante. Ik denk dat verschillende organisaties hier wel voor open zouden staan. Voeg je je antwoorden ook bij de projectinformatie? 

Groet! 

Studio S (pilot)

woensdag 8 maart 2017 - 16:48

Mooi om de aanvraag en toelichting te lezen. Via deze weg stel ik mij graag voor: ik ben Davida en zal als coach op Jij maakt het mee de komende tijd nog meedenken met de aanvraag:

1. Bereiken talenten. Los van de groep die nu al op dinsdag avond komt, lijkt mij een talentontwikkelingstraject een mogelijkheid om ook een boost aan de open avonden te geven. Welke communicatiekanalen online en offline kunnen jullie inzetten om nieuwe talenten te bereiken?

2. Talentontwikkeling.  staat centraal en aan het eind van de 10 weken volgt een optreden(en mogelijkheden om op andere plekken te staan). Zitten hier nog verder begeleidende stappen aan vast? 

Tijdelijk Museum

woensdag 8 maart 2017 - 16:35

Beste Nathalie, mooi om je startpunten en uitwerkingen te lezen. Allereerst stel ik mij graag aan je voor. Ik ben Davida, coach op Jij maakt het mee. In aansluiting op de chat hieronder sluit ik mij graag aan bij het gesprek.

Co-creatie en participatie

Het concept is mij helder. Het netwerk dat gaat zorgen voor de participatie nog niet helemaal. In mijn ervaring zijn het vooral de lokale netwerken en communities die zorgen voor levendigheid op een herbestemmingslocatie. Het verkeer komt op gang wanneer de communities mee worden genomen in een nieuwe gemeenschap. Binnen deze nieuwe gemeenschap is dan ook een rol weggelegd voor de kunstenaars die nieuw werk maken en activiteiten organiseren. Mijn vragen hierbij:

- Hoe maakt het project van de te bereiken doelgroep echt co-creatoren om hen te binden aan het project.

- Hoe zien de participatory activiteiten er uit en draagt de community bij aan de vorm en inhoud ervan?

- Hoe bereik je een breder publiek om gesprek en gezamenlijke ontmoeting op gang te brengen? 

Opmerking over de aantallen

Bij de deelnemers staat nu 12. Ik denk dat hiermee het project tekort wordt gedaan (er vanuit gaande dat de community ook wordt ingezet om het project mee te maken). Door de bewoners als bezoekers te zien, lijken zij geen onderdeel uit te maken van de makers. Bezoekers zijn voor mij de mensen die komen kijken naar wat is gemaakt, co-creatie opbrengsten bezoeken en langskomen. Hier zou ik dus onderscheid in maken.

Tijdelijk Museum

zaterdag 4 maart 2017 - 18:01

Goedemiddag Nathalie, 

Graag gedaan, ik zie uit naar jullie toevoegingen. Zowel naar de aanpassingen in de aantallen, als de tekstuele uitleg hierbij.

Unload to Upload: Trainingsprogramma

zaterdag 4 maart 2017 - 16:12

Goedemiddag, allereerst stel ik mij graag voor. Ik ben Davida, coach op Jij maakt het mee. In die hoedanigheid denk ik de komende tijd nog graag mee met deze aanvraag en de projectopzet. 

Willemijn heeft het al gehad over het train de trainer aspect van de aanvraag en de focus van Jij maakt het mee op beoefening in de vrije tijd. De gegeven toelichting begrijp ik en de thema's die worden behandeld spreken mij ook aan. Het is ook mooi om te zien dat een partner als het Cultuur College in dit stadium al betrokken is.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage bij deze regeling, zijn een aantal accentswijzigen aan te bevelen. Een mogelijkheid is om begroting en projectopzet iets anders op te zetten en vanuit de cursus al te werken aan projecten die de uiteindelijke doelgroep betrekken. Hiervoor zou samengewerkt kunnen worden met instellingen of scholen. Door dit vanuit het project mee te nemen, ontstaan vanuit die projecten stageplekken voor de deelnemers en kan wellicht een langere samenwerking ontstaan. Deze instellingen zijn ook de ervaringsdeskundigen en ambassadeurs van inclusief denken en werken.

Door te starten met het opbouwen van een netwerk met deze instellingen, ontstaat een sterker consortium. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een portfolio en een mogelijk vervolg met best practices. Het heeft dan ook direct effect binnen de te bereiken groep. Deze practices kunnen dan ook weer ingezet worden om meer mensen kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van inclusiedans, voor alle betrokken partijen.