menu denk mee beslis mee maak mee

Davida de Hond

 

afbeelding van Davida de Hond

Davida de HondDavida de Hond is FCP-coach. De coach ondersteunt
met zijn/haar expertise projecten bij hun aanvraag.

Recente reacties

Voltaire's 'Candide' in een nieuw jasje

woensdag 22 maart 2017 - 20:39

Goedemiddag Renske, allereerst stel ik mij graag aan jou en jullie voor. Ik ben Davida en betrokken als coach bij Jij maakt het mee. De komende tijd denk ik graag mee met de verdere doorontwikkeling van jullie plan. 

Om "locals" te bereiken kan het zomaar zo zijn dat de schouwburg niet meteen de meest logische plek is om te gaan spelen. Het kan natuurlijk wel. Maar wellicht is het interessant om met een wijk samen te werken en gezamenlijk Candide vorm te geven. Om met elkaar te werken aan de totstandkoming van het stuk en daarmee de netwerken van diegene die bijdragen mee te krijgen. Hierdoor krijgt het voor de lokale pers een extra lading en is de gemenschap vanaf het begin al betrokken.

Fresh Notes in Spring

maandag 20 maart 2017 - 19:57

Goedenavond Anna,

Ik zou onderstaande antwoorden zeker gebruiken bij het concreet maken van de projectinformatie. Daarnaast stel je nog een aantal vragen. Met verslaglegging bedoel ik hoe het format wordt vastgelegd en hoe dit verder wordt uitgezet. Dusnonder andere door de meereizende academicus. 

Wat je aangeeft over uitwisseling van muziek/pedagogische kennis is zeker iets dat ik ook op zou nemen in de projectinformatie als onderdeel van de activiteit. 

Centra voor de kunsten, orkesten (met educatie afdelingen) en conservatoria zijn plekken waar veel muzikanten te vinden zijn. Dit zijn dan ook de eerste plekken om aan een netwerk te bouwen. 

Hartelijke groet,

Davida

Etalage Amsterdam

maandag 20 maart 2017 - 10:18

Hallo Emily,

Hoe staat het met het project? Wij hebben nog even om mee te denken, ben benieuwd! 

 

Hartelijke groet,

Davida

Unload to Upload: Trainingsprogramma

maandag 20 maart 2017 - 10:16

Veel succes in de volgende fase. Binnen deze fase hebben jullie mooie toevoegingen gedaan. 

Hartelijke groet,

Davida

Voltaire's 'Candide' in een nieuw jasje

maandag 20 maart 2017 - 10:13

Hallo Renske,

hoe gaat het? Wanneer jullie nog specifieke vragen hebben in deze fase: laat het weten. Dan kunnen wij deze week nog gebruiken om mee te denken. 

Hartelijke groet,

Davida

Etalage Amsterdam

maandag 13 maart 2017 - 22:17

Beste Emily,

Leegstandbeheer is een mooi gegeven om als beginnend kunstenaar mee aan de slag te gaan. In aansluiting op het bericht van Stefanie, denk ik wel dat er een laag aan het project moet worden toegevoegd moet worden om in aanmerking te komen. Hierbij zijn binnen het bestaande idee wel gemakkelijke aansluitingen te vinden. De betrokken kunstenaars kunnen met de buurten aan de slag gaan of met een concrete partner (als een school, instelling, opleiding, woonzorgcentrum of AZC). Hierdoor ontstaat meteen een lokale infrastructuur en wordt gebruik van de ruimte ineens logisch op de plek. Zo wordt het naast een etalage ook een plek waar de kunstenaars hun werkwijze kunnen delen met de omgeving. In ruil daarvoor krijgen zij ook ruimte om eigen werk te tonen. Tegelijkertijd zorgt ontmoeting voor nieuwe input voor de kunstenaars. Zo kan uit een gesprek met iemand een spoken word werk voortkomen of kan in samenwerking een nieuw kunstwerk voor de gevels in de wijk worden bedacht en uitgevoerd. Dit draagt dan meteen bij aan het portfolio van de kunstenaar en de bekendheid van etalage.

Studio S (pilot)

vrijdag 10 maart 2017 - 23:39

Mooi om te lezen dat jullie ook via radio Fun X jullie doelgroep en potentiële deelnemers bereiken. Het idee van Giovanni om wat meer uitstapjes te maken, vind ik nog steeds een interessante. Ik denk dat verschillende organisaties hier wel voor open zouden staan. Voeg je je antwoorden ook bij de projectinformatie? 

Groet! 

Studio S (pilot)

woensdag 8 maart 2017 - 16:48

Mooi om de aanvraag en toelichting te lezen. Via deze weg stel ik mij graag voor: ik ben Davida en zal als coach op Jij maakt het mee de komende tijd nog meedenken met de aanvraag:

1. Bereiken talenten. Los van de groep die nu al op dinsdag avond komt, lijkt mij een talentontwikkelingstraject een mogelijkheid om ook een boost aan de open avonden te geven. Welke communicatiekanalen online en offline kunnen jullie inzetten om nieuwe talenten te bereiken?

2. Talentontwikkeling.  staat centraal en aan het eind van de 10 weken volgt een optreden(en mogelijkheden om op andere plekken te staan). Zitten hier nog verder begeleidende stappen aan vast? 

Fresh Notes in Spring

woensdag 8 maart 2017 - 16:43

Beste Anna, allereerst stel ik mij graag aan jou/jullie voor. Ik ben Davida, als coach verbonden aan Jij maakt het mee. Vanuit deze plek denk ik ook graag mee met jullie project. Dit doe ik door mogelijke aanknopingspunten te geven of mijn vragen te stellen bij de door jullie opgegeven projectinformatie. 

Als eerste denk ik dat jullie een mooi format te pakken hebben in de lijn tussen muziek in de klas, vrije tijd beofening (en de kennismaking hiermee) in een muziekschool én thuis in het gezin. Deze lijn zorgt voor een kruisbestuiving met de ouders en broertjes en zusjes, zo is de muziekbeleving geen persoonlijke ervaring meer. 

Wat een vernieuwend aspect zou kunnen zijn is om deze manier van werken als format in te kunnen zetten op meerdere plekken in Nederland. Los van de website die hieronder genoemd staat, worden mensen echt enthousiast om het zelf te ervaren. Zij zouden mee kunnen draaien met het project in Deventer en de opgedane ervaringen naar hun eigen regio mee kunnen nemen naar de eigen regio.

Montmartre Meppel

woensdag 8 maart 2017 - 16:37

Hallo Jet,

Aan energie geen gebrek! Ik hoop dat de computerproblemen worden verholpen, zodat de projectinformatie kan worden bijgevuld. 

Bij samenwerkingspartners zijn meer verbindingen te maken. Wellicht met een kunstencentrum of muziekschool. Dit kan ook het aantal deelnemers vergroten. Bij een deelnemersaantal van 60, is 9000 euro een groot bedrag. Het zou goed zijn te zien waar jullie dit voor nodig hebben om de dag tot een succes te maken. 

Probeer met het overhevelen van je commentaar richting de projectinformatie het overzichtelijk te houden en concreet aan te geven wat jullie gaan doen, voor wie en per onderdeel met wie samen. 

Succes met het gepsrek dinsdag en met het oplossen van de missende tabbladen.

Hartelijke groet, Davida

Tijdelijk Museum

woensdag 8 maart 2017 - 16:35

Beste Nathalie, mooi om je startpunten en uitwerkingen te lezen. Allereerst stel ik mij graag aan je voor. Ik ben Davida, coach op Jij maakt het mee. In aansluiting op de chat hieronder sluit ik mij graag aan bij het gesprek.

Co-creatie en participatie

Het concept is mij helder. Het netwerk dat gaat zorgen voor de participatie nog niet helemaal. In mijn ervaring zijn het vooral de lokale netwerken en communities die zorgen voor levendigheid op een herbestemmingslocatie. Het verkeer komt op gang wanneer de communities mee worden genomen in een nieuwe gemeenschap. Binnen deze nieuwe gemeenschap is dan ook een rol weggelegd voor de kunstenaars die nieuw werk maken en activiteiten organiseren. Mijn vragen hierbij:

- Hoe maakt het project van de te bereiken doelgroep echt co-creatoren om hen te binden aan het project.

- Hoe zien de participatory activiteiten er uit en draagt de community bij aan de vorm en inhoud ervan?

- Hoe bereik je een breder publiek om gesprek en gezamenlijke ontmoeting op gang te brengen? 

Opmerking over de aantallen

Bij de deelnemers staat nu 12. Ik denk dat hiermee het project tekort wordt gedaan (er vanuit gaande dat de community ook wordt ingezet om het project mee te maken). Door de bewoners als bezoekers te zien, lijken zij geen onderdeel uit te maken van de makers. Bezoekers zijn voor mij de mensen die komen kijken naar wat is gemaakt, co-creatie opbrengsten bezoeken en langskomen. Hier zou ik dus onderscheid in maken.

Montmartre Meppel

zaterdag 4 maart 2017 - 23:39

Goedemiddag, allereerst stel ik mij graag aan je voor. Ik ben Davida en verbonden als coach aan Jij maakt het mee. Samen met Stefanie denk ik graag met jullie mee om de aanvraag concreter te maken.

Los van de verschillende activiteiten die georganiseerd kunnen worden en de ideeen die leven, lijkt het mij goed de aanvrag nog iets te structureren. Dit zou kunnen door de volgende vragen te beantwoorden:

- Wie zijn de samenwerkingspartners van de opgerichte stichting? Vanuit hier kunnen wij kijken naar mogelijke kansen die er liggen om mee te nemen in de programmering en verduurzaming van de dag. 

- Hoeveel deelnemers denken jullie te gaan bereiken?

- Hoe zou je de deelnemers meer kunnen uitdagen dan het maken van een eigen schilderij of wat wordt er met de gemaakte schilderijen gedaan? 

- hoe werken jullie toe naar een verdienmodel en welke stappen maken jullie daarvoor dit jaar?

In plaats van zelf na te denken over de aankleding, zou dit onderdeel van het project kunnen zijn. Wellicht speelt iemand uit Meppel graag accordeon en is er een buurt die met elkaar voor het decor wilt zorgen of een theatergroep die op de dag zelf wilt rondlopen als Franse kunstenaars en dit graag in aanloop naar de dag gaat voorbereiden.

Tijdelijk Museum

zaterdag 4 maart 2017 - 18:01

Goedemiddag Nathalie, 

Graag gedaan, ik zie uit naar jullie toevoegingen. Zowel naar de aanpassingen in de aantallen, als de tekstuele uitleg hierbij.

Moderne danskunst in samenwerking met klassiek koor

zaterdag 4 maart 2017 - 16:52

Beste Renate, allereerst stel ik mij graag aan jou en de projectpartners voor. Ik ben Davida, coach op Jij maakt het mee. Ook ik denk graag mee om de plannen verder uit te werken, concreet te maken en zo op papier te krijgen dat het voldoet aan de voorwaarden die binnen JMHM aan de projecten wordt gesteld.

Graag sluit ik mij aan bij het commentaar van Giovanni. Om aan je meedenkersverzoek te kunnen voldoen en als coach mee te denken over het verder uitwerken van het plan heb ik nog aanvullende informatie nodig:

- is er sprake van bredere participatie binnen het ontstaansproces van het stuk?

- wat is de achtergrond van de partners Moderne danskunst en het klassiek koor. Werken deze partijen vaker samen? Wie zijn dit? Waarom wordt juist nu de samenwerking gezocht? 

- waar zal het worden getoond en waarom juist hier?

- wat is de financieringsmix van het project? Wie draagt wat bij? In uren, locatie, financien etc. 

Los van de achtergronden van de componist, ben ik dus vooral benieuwd naar de verdere projectopzet en het gehele project. Dan pas kan ik de stap maken naar PR. Al zal een beantwoording van bovenstaande vragen, al meteen handvatten geven voor PR. Ik hoor graag van jullie.

 

Unload to Upload: Trainingsprogramma

zaterdag 4 maart 2017 - 16:12

Goedemiddag, allereerst stel ik mij graag voor. Ik ben Davida, coach op Jij maakt het mee. In die hoedanigheid denk ik de komende tijd nog graag mee met deze aanvraag en de projectopzet. 

Willemijn heeft het al gehad over het train de trainer aspect van de aanvraag en de focus van Jij maakt het mee op beoefening in de vrije tijd. De gegeven toelichting begrijp ik en de thema's die worden behandeld spreken mij ook aan. Het is ook mooi om te zien dat een partner als het Cultuur College in dit stadium al betrokken is.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage bij deze regeling, zijn een aantal accentswijzigen aan te bevelen. Een mogelijkheid is om begroting en projectopzet iets anders op te zetten en vanuit de cursus al te werken aan projecten die de uiteindelijke doelgroep betrekken. Hiervoor zou samengewerkt kunnen worden met instellingen of scholen. Door dit vanuit het project mee te nemen, ontstaan vanuit die projecten stageplekken voor de deelnemers en kan wellicht een langere samenwerking ontstaan. Deze instellingen zijn ook de ervaringsdeskundigen en ambassadeurs van inclusief denken en werken.

Door te starten met het opbouwen van een netwerk met deze instellingen, ontstaat een sterker consortium. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een portfolio en een mogelijk vervolg met best practices. Het heeft dan ook direct effect binnen de te bereiken groep. Deze practices kunnen dan ook weer ingezet worden om meer mensen kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van inclusiedans, voor alle betrokken partijen.