menu denk mee beslis mee maak mee

Alinde Hoeksma

 

afbeelding van Alinde Hoeksma

Alinde Hoeksma

Werkzaam bij: 
o.a. Café Theater Festival, Vloeken in de Kerk, Cultuurkust


Alinde Hoeksma is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van talentontwikkeling, educatie, festivals en podiumkunsten. Omdat ik als ZZP'er in veel verschillende projecten werk, zijn mijn ervaring en interesses breed. Ik heb Theaterwetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie dramaturgie. Sindsdien werk ik als artistiek directeur van het Café Theater Festival, en daarnaast als dramaturg, theatermaker, adviseur en educatiemedewerker. Mijn passie ligt in eerste plaats bij het theater, maar ook met andere disciplines zoals muziek en literatuur heb ik veel affiniteit.

Recente reacties

De jongens

vrijdag 13 oktober 2017 - 13:27

Beste Neeltje, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en denk ik als FCP-coach in meer algemene zin met je mee. Zo kunnen jullie het idee in deze Denk Mee-fase verder uitdiepen.

Ik adviseer je om je plannen verder uit te werken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Alvast een paar concrete vragen: De bereikcijfers zijn me nog niet helemaal duidelijk, doen er naast de 3 weesjongens en 7 spirit-kinderen nog meer kinderen mee, en in welke leeftijdscategorie? Hoe bevordert het voor hen de culturele vrijetijdsbeoefening, en werkt dat ook nog door na het project? Kun je omschrijven wat dit project volgens jullie innovatief of experimenteel maakt, en op welke manier de samenwerking met Spirit bijzonder is? Je schrijft ook over TM Amsterdam, wat is dat voor organisatie en hoe werken jullie samen? Kun je bovendien vertellen waar de aanleiding of motivatie van dit project ligt?

Veel succes en ik lees graag de verdere ideeën!

Groet, Alinde Hoeksma

Meer dan een selfie

maandag 9 oktober 2017 - 17:13

Beste Marjon, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en denk ik als FCP-coach in meer algemene zin met je mee. Zo kun je je idee in deze Denk Mee-fase verder uitdiepen. Zoals je zelf al schrijft moet het plan nog verder worden uitgewerkt, dat kun je doen op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Alvast een paar specifieke vragen:
- Deze regeling richt zich op experimentele initiatieven, kun je omschrijven wat dit project vernieuwend maakt?
- Wie zijn jullie samenwerkingspartners en op welk vlak?
- Hoeveel jongeren denk je te gaan bereiken en hoe werf je die?
- Door wie worden de workshops geleid?

Succes! Groet, Alinde Hoeksma

ALMERE MIJN THUIS

maandag 9 oktober 2017 - 17:02

Hallo Erica, naast Lidian denk ik als FCP-coach ook graag met jullie mee. Je toevoegingen maken een en ander al duidelijker. Zou je ook een begroting willen uploaden om aan te geven waar jullie een bijdrage voor willen gebruiken?

Goed te lezen dat er al een hoop samenwerkingspartners zijn. Zijn jullie ook van plan om op het gebied van theater samen te werken met Almeerse partijen, zoals BonteHond (die met het project ‘Geen I.D.’ een soortgelijke thematiek behandelde) of Groot Wild (die ook voorstellingen maakt met bewoners uit Almere)?

Deze regeling richt zich op cultuurbeoefening in de vrije tijd. Je schrijft dat er uiteindelijk slechts 10-15 mensen meespelen in de voorstelling. Hoeveel mensen bereiken jullie in totaal in het project, op wat voor manieren? Kun je ook nog wat specifieker benoemen wat dit project voor jullie experimenteel maakt?

Succes! Groet, Alinde Hoeksma

Yn it Skaad fan 'e Toer

dinsdag 3 oktober 2017 - 15:05

Hallo Simone, naast FCP-adviseur Willemijn denk ik als coach graag in algemene zin met jullie mee. Je omschrijft al kort waar jullie de FCP-bijdrage aan willen besteden, zou je een gespecificeerde begroting kunnen uploaden? Daarbij is belangrijk dat dit een regeling is voor stimulering van cultuurbeoefening, dus een bijdrage kan besteed worden aan bijvoorbeeld de workshops of participatie van deelnemers. Ook gaat de regeling om cultuur in de vrije tijd, dus evt. kosten die betrekking hebben op binnenschools onderwijs komen niet in aanmerking.

Verder sluit ik me bij Willemijn aan dat het fijn is als je het plan concreter maakt, zodat de verschillende onderdelen en doelen helderder worden. Dan kunnen wij gerichte feedback geven. Kun je daarbij omschrijven wat dit project uniek en innovatief maakt? Omdat samenwerkingen in deze regeling belangrijk zijn, raad ik je daarnaast aan concreet uit te werken waar de samenwerkingen die je noemt uit bestaan.

Succes en groet, Alinde

OER! een moderne sage

donderdag 21 september 2017 - 14:36

Hallo Peter, fijn dat het gelukt is het opnieuw te herschrijven, je verhaal is een stuk sterker en duidelijker geworden! Mooi hoe het locatie-aspect nu een belangrijker aandeel krijgt in het gehele proces.

In het schema Bereik is me nog niet helemaal duidelijk of dit de totalen zijn, of dat bijvoorbeeld 'Workshops CVT, acteren, beweging' meerdere workshops bevat die ieder 20 deelnemers bereiken? Of is dat 1 overkoepelende workshop met totaal 20 deelnemers.

Zou je ook nog iets meer kunnen vertellen over de doelgroep, zowel in deelnemers als bezoekers? Jullie richten je op personen vanaf 10 jaar, hoe is idealiter de verhouding tussen jongere en oudere personen in dit project en hoe werken zij samen? En welk publiek hoop je te bereiken en hoe doe je dat?

Tot slot mooi dat jullie al veel toekenningen hebben ontvangen voor het project. Wanneer verwachten jullie uitsluitsel te krijgen van de resterende gemeenten?

Succes met de laatste loodjes van het plan. Groet, Alinde

Sjen yn it Tsjuster (Kijken in het donker)

woensdag 20 september 2017 - 18:23

Beste Theun, naast Giovanni als FCP-adviseur denk ik hier ook graag met jullie mee als coach van het FCP. Ik adviseer je om je plannen verder uit te werken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat volgens jullie het vernieuwende karakter is van dit project, wat de belangrijkste doelstelling is, hoeveel mensen actief gaan participeren, hoe zij worden begeleid, en hoe er precies tussen alle partijen wordt samengewerkt.

Veel succes met het uitwerken! Groet, Alinde

OER! een moderne sage

woensdag 6 september 2017 - 17:34

Beste Peter, naast Anne als FCP-adviseur lees ik als FCP-coach ook mee in jullie planontwikkeling. Ik heb de nieuwe begroting bekeken, maar vind daarin nergens de uitsplitsing terug die betrekking heeft op het FCP. Misschien is er iets mis gegaan met uploaden?

In het lezen van het plan zie ik veel interessante punten, maar verdwaal ik ook een beetje in de hoeveelheid ideeën. Ik raad je aan om het plan zo concreet mogelijk te maken. Kun je bijvoorbeeld bij de samenwerkingspartners een duidelijkere lijst maken van partners, met welke partijen jullie al concreet een samenwerking zijn gestart en op welke manier?
Je begint je plan met een vraag over de zoektocht naar het theatraal maken van het thema duurzaamheid, wellicht is theatergroep Poespas (www.poespasplanet.com) voor jullie een interessante partner in deze, omdat zij veel ervaring hebben met (educatieve) theatervoorstellingen over dit onderwerp.

Ik ben ook benieuwd waar de focus op ligt in het participatiedeel. Enerzijds schrijf je dat die workshops betrekking hebben op de inhoud, het thema duurzaamheid en het theatraal maken daarvan, anderzijds benoem je allerlei technieken en methodes die centraal staan. Waar ligt de nadruk op, hoe gaan de workshops er precies uitzien en wat voor doel hebben ze? Je schrijft gebruik te maken van vernieuwende theatervormen, terwijl klassieke methodes als Stanislavski als uitgangspunt genoemd worden. Hoe verhoudt de keuze voor die methodes zich tot het thema en het spelen op locatie?

Oftewel, hoe het plan nu geschreven is roept het nog veel vragen op. Ik ben benieuwd of jullie het helderder kunnen maken. Succes en groet, Alinde

Huis van Vervoering

dinsdag 1 augustus 2017 - 14:07

Beste Corina, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en zal ik als FCP-coach in algemene zin met je meedenken. Zo kun je het idee in deze Denk Mee-fase verder uitdiepen.

Jullie plan is al goed uitgewerkt, mooi hoe de verbinding wordt gelegd tussen ouderen en jongeren. Omdat er verschillende fasen en doelen met het plan gemoeid zijn, en de regeling Jijmaakthetmee zich expliciet richt op kunstbeoefening in de vrije tijd, is het goed om hier vooral de ontwikkeling van talent van de ouderen uit te werken. Daarbij heb ik de volgende vragen:

- Je zoekt meedenkers over de vraag waar de zelfstandigheid van de ouderen begint en eindigt. Kun je concreter aangeven waar jullie tegenaan lopen of waar je mogelijkheden ziet die je verder wilt ontwikkelen aan de hand van tips? En gaat zelfstandigheid dan vooral over de inhoudelijke/artistieke input van de ouderen, of over het zelfstandig kunnen functioneren als speler, maker of educator?

- Hoe komen de inhoud van de voorstelling en het educatieprogramma concreet tot stand?

- Hoe verhoudt dit nieuwe project zich tot jullie eerdere projecten, en op welk vlak zetten jullie een volgende stap op innovatief niveau?

- Op welk gebied wordt al tijdens het repetitieproces samengewerkt met het onderwijs?

- De ouderen worden, mede op didactisch vlak, geschoold om als educator te kunnen functioneren op zorgopleidingen van het ROC. Hoe verhoudt dit zich tot het hoofddoel om de theatrale talenten van ouderen te ontwikkelen? In hoeverre wordt het educatiemateriaal bijvoorbeeld ook theatraal gemaakt? Worden de educatieprogramma’s in de uitvoering ook begeleid door professionals?

Jullie partners zijn ook van harte welkom om hier in de reacties mee te praten. Succes!