menu denk mee beslis mee maak mee

Alinde Hoeksma

 

afbeelding van Alinde Hoeksma

Alinde Hoeksma

Werkzaam bij: 
o.a. Café Theater Festival, Vloeken in de Kerk, Cultuurkust


Alinde Hoeksma is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van talentontwikkeling, educatie, festivals en podiumkunsten. Omdat ik als ZZP'er in veel verschillende projecten werk, zijn mijn ervaring en interesses breed. Ik heb Theaterwetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie dramaturgie. Sindsdien werk ik als artistiek directeur van het Café Theater Festival, en daarnaast als dramaturg, theatermaker, adviseur en educatiemedewerker. Mijn passie ligt in eerste plaats bij het theater, maar ook met andere disciplines zoals muziek en literatuur heb ik veel affiniteit.

Recente reacties

Capels dansfestival

dinsdag 5 december 2017 - 9:37

Beste Marijke, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Je kunt allereerst je plannen verder uitwerken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Een eerste tip: kijk even goed naar spelling/taal in de aanvraag. In de ondertitel van het festival staat bijvoorbeeld al een spelfout en dat staat niet zo netjes (er staat ‘een festival wat’ ipv het correcte ‘een festival dat’). Ik ben verder  benieuwd wat volgens jullie het vernieuwende of experimentele karakter is van dit project, met welke partners jullie willen gaan samenwerken (en op welke manier), hoeveel deelnemers en publiek jullie willen bereiken en wie zij zijn, hoe het festival er concreet uit komt te zien en hoe jullie daar naartoe werken. Ik lees graag meer!

Hartelijke groet, Alinde Hoeksma

De Circus Challenge

vrijdag 1 december 2017 - 18:40

Beste Dirk, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Zo kun je je plan verder aanscherpen. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen om je plan hier verder uit te werken. Ook kun je een begroting toevoegen. Alvast een paar vragen:

- Wie worden jullie samenwerkingspartners en hoe zien de samenwerkingen eruit?

- Mooi dat jullie actief op zoek willen naar deelnemers met een multiculturele achtergrond, hebben jullie al ideeën hoe je dat aan gaat pakken? Wie is verder jullie doelgroep en hoe worden deelnemers geworven?

- Wat voor eerdere participatieprojecten hebben jullie precies uitgevoerd en wat waren de resultaten?

- Wat worden de omvang en bereikcijfers van dit project?

- Hoe ziet het maak/werkproces voor de eindpresentatie eruit? Hoe wordt dit begeleid?

- Goed dat jullie ook het publiek willen laten participeren. Kunnen bezoekers die hier enthousiast door raken ook na het festival door met beoefening van de circusdiscipline?

Succes en hartelijke groet,
Alinde Hoeksma

Drie Maal Raak

woensdag 22 november 2017 - 15:47

Beste Gerard, welkom op Jijmaakthetmee. Ik adviseer je om allereerst de regeling op deze website goed door te lezen om erachter te komen of jullie plannen in aanmerking kunnen komen voor financiële steun. Je kunt de plannen vervolgens uitwerken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Jijmaakthetmee is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Kun je vertellen wat de innovatieve waarde is van jullie project?

Hartelijke groet, Alinde Hoeksma

Het Meisje van Yde

vrijdag 10 november 2017 - 19:19

Beste Linda, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Ik adviseer je om je plannen verder uit te werken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Ik heb alvast wat algemene vragen:

- Naar hoeveel deelnemers streven jullie in het project?

- Hoe ziet het werkproces eruit?

- Wat is het vernieuwende aspect van dit project, wat maakt het experimenteel?

- Met welke partners gaan jullie samenwerken?

- Jullie willen een impuls geven aan de culturele infrastructuur van Yde, kun je omschrijven hoe die eruit ziet en hoe jullie project daar een bijzondere aanvulling op vormt?

Succes en groet,

Alinde Hoeksma

Expositie My Africa

vrijdag 10 november 2017 - 19:09

Beste Marlena, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Zo kun je je plan verder aanscherpen.

Ik adviseer je om je plannen verder uit te werken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar samenwerkingspartners die je voor ogen hebt, omdat dat een belangrijk criterium is binnen deze regeling. En kun je iets vertellen over de motivatie voor dit project, waarom vind je het belangrijk om via o.a. kunst meer te vertellen en laten zien over Afrika? Hoe kunnen mensen aan dit project gaan deelnemen? Ik ben benieuwd!

Groet, Alinde Hoeksma

pluswhat talent program

vrijdag 10 november 2017 - 18:24

Beste Aiman, naast Giovanni als FCP-adviseur denk ik als coach ook nog graag met jullie mee om het plan aan te scherpen. Om je vraag te beantwoorden over notificaties: je kunt bovenin de pagina aangeven dat je dit project wilt volgen en dan ontvang je een mail bij binnengekomen berichten.

Ik wil je allereerst vragen om een (sluitende) begroting te uploaden, zodat we inzicht kunnen krijgen in de kosten en waar jullie de FCP-bijdrage aan willen besteden. Daarnaast roept het plan nog veel vragen bij me op, dus ik raad je aan om het nog eens goed door te lezen en dingen te verduidelijken. Bijvoorbeeld:

- Wat me niet duidelijk wordt: leiden jullie de jongeren in 10 maanden op tot filmmakers of is video meer een middel om zich te ontwikkelen in algemene zin? Oftewel: omschrijf helderder waar dit traject uit bestaat, wat de jongeren leren en met welk doel.

- Je hebt het eerst over 18 tot 36 deelnemers, en later over 21 deelnemers, hoe zit dat? En kun je meer vertellen over de werving en hoe je daarin met partners samenwerkt? (Sowieso lees ik graag meer over de samenwerkingen, waar bestaan die concreet uit?)

- Later bij bereik schrijf je dat er 28 producties komen met 6 deelnemers en 112 coachingsessies met 6 deelnemers. Zijn dit dan weer andere deelnemers of dezelfde? De cijfers in het plan zijn voor mij nog niet helder.

- Je schrijft dat de arbeidsmarkt weinig ruimte biedt voor creativiteit, kun je die bevindingen iets concreter maken? Is dit jullie eigen observatie, of komt er ook een directe vraag vanuit de jongeren die met dit probleem worstelen? Als je hier voorbeelden van kunt geven, wordt de urgentie misschien groter/concreter.

- Wat voor soort films/video’s gaan ze maken? Hoe verhouden creativiteit en maatschappelijke impact/thema’s zich daarin?

- Kun je concreter uitschrijven hoe het traject eruit ziet? Je schrijft bijvoorbeeld dat elke groep 4 uur per week projectcoaching krijgt, hoeveel uren zijn ze verder met het project bezig en hoe wordt dat ingevuld? Hoe verhoudt zelfstandig werken zich tot de begeleiding die ze krijgen? Wat gebeurt er in die 10 maanden, welke ontwikkeling maken ze door?

- Hoe gaan jullie dit project (tussentijds) evalueren?

- De pilot die jullie hebben gedaan, kun je concreter omschrijven wat de resultaten daarvan waren? Waaruit bleek voor jullie het succes?

- Jullie uiteindelijke doel is om een 3-jarig traject aan te bieden, hoe willen jullie daar naartoe werken?

Succes en hartelijke groet,

Alinde Hoeksma

Yn it Skaad fan 'e Toer

dinsdag 31 oktober 2017 - 14:02

Hallo Simone,

Dank voor je verdere uitwerking hier in de rechterkolom. Indien je wilt dat deze overwegingen ook meegenomen worden in de beoordeling van het plan, is het slim die ook te verwerken in je hoofdplan. Zeker de doelen die je omschrijft maken het helderder dus zou ik ook goed in het plan opnemen.

Goed te horen dat er veel animo is voor het project. Wat een moeilijk punt blijft in het plan is de meerwaarde van de Poolse muziekgroep, ook omdat dat een grote kostenpost is op jullie begroting. Het lijkt vooral voort te komen uit de eis van Under de Toer, maar het hangt nog niet direct samen met de doelstellingen van jullie project. Die lijken meer gericht te zijn op de algemene (talent)ontwikkeling van de deelnemers en sociale cohesie. Is de komst van Kroke hier cruciaal voor? Het project bouwt zich niet op rondom de typisch Poolse muziek, maar je schrijft dat er juist ook andere invloeden (zoals Chopin?) mee gecombineerd worden. Het plan zou sterker worden als de noodzaak van de Poolse invloeden en de uitwisseling van culturen en geschiedenissen hierin sterker naar voren komt. Wat gaat dit project, en concreet ook de invloed van Kroke daarin, teweeg brengen in de regio? Kun je daar nog iets mee in deze laatste fase van uitwerking?

Hartelijke groet, Alinde

ALMERE MIJN THUIS

zaterdag 21 oktober 2017 - 17:26

Hallo Erica, je toevoegingen maken het geheel weer steviger. Het klinkt als een mooi en relevant project met sterke samenwerkingen. Kun je nog wat meer vertellen over de activiteiten die jullie rondom de voorstelling gaan organiseren? En wat me nog niet helemaal duidelijk wordt, is wat voor rol de mensen achter de verhalen spelen. Is het enkel hun verhaal dat via interviews gebruikt wordt in de voorstelling, of werken zij ook allemaal mee aan de voorstelling en de theatralisering van hun verhaal? Oftewel in de lijn van deze regeling: werken jullie met al deze mensen aan culturele vrijetijdsbeoefening? Dat zou een mooi groot bereik betekenen van dit project. En krijgen al deze 100-150 verhalen ook echt een plek in de voorstelling of alleen een gedeelte daavan? Tot slot: kun je in de begroting aangeven aan welke posten jullie de bijdrage van het FCP willen besteden? De regeling Jij maakt het mee is namelijk niet zozeer bedoeld voor voorstellingskosten, maar vooral voor de kosten die gemoeid zijn met actieve cultuurparticipatie.

Groet, Alinde

ALMERE MIJN THUIS

maandag 9 oktober 2017 - 17:02

Hallo Erica, naast Lidian denk ik als FCP-coach ook graag met jullie mee. Je toevoegingen maken een en ander al duidelijker. Zou je ook een begroting willen uploaden om aan te geven waar jullie een bijdrage voor willen gebruiken?

Goed te lezen dat er al een hoop samenwerkingspartners zijn. Zijn jullie ook van plan om op het gebied van theater samen te werken met Almeerse partijen, zoals BonteHond (die met het project ‘Geen I.D.’ een soortgelijke thematiek behandelde) of Groot Wild (die ook voorstellingen maakt met bewoners uit Almere)?

Deze regeling richt zich op cultuurbeoefening in de vrije tijd. Je schrijft dat er uiteindelijk slechts 10-15 mensen meespelen in de voorstelling. Hoeveel mensen bereiken jullie in totaal in het project, op wat voor manieren? Kun je ook nog wat specifieker benoemen wat dit project voor jullie experimenteel maakt?

Succes! Groet, Alinde Hoeksma

Yn it Skaad fan 'e Toer

dinsdag 3 oktober 2017 - 15:05

Hallo Simone, naast FCP-adviseur Willemijn denk ik als coach graag in algemene zin met jullie mee. Je omschrijft al kort waar jullie de FCP-bijdrage aan willen besteden, zou je een gespecificeerde begroting kunnen uploaden? Daarbij is belangrijk dat dit een regeling is voor stimulering van cultuurbeoefening, dus een bijdrage kan besteed worden aan bijvoorbeeld de workshops of participatie van deelnemers. Ook gaat de regeling om cultuur in de vrije tijd, dus evt. kosten die betrekking hebben op binnenschools onderwijs komen niet in aanmerking.

Verder sluit ik me bij Willemijn aan dat het fijn is als je het plan concreter maakt, zodat de verschillende onderdelen en doelen helderder worden. Dan kunnen wij gerichte feedback geven. Kun je daarbij omschrijven wat dit project uniek en innovatief maakt? Omdat samenwerkingen in deze regeling belangrijk zijn, raad ik je daarnaast aan concreet uit te werken waar de samenwerkingen die je noemt uit bestaan.

Succes en groet, Alinde

OER! een moderne sage

donderdag 21 september 2017 - 14:36

Hallo Peter, fijn dat het gelukt is het opnieuw te herschrijven, je verhaal is een stuk sterker en duidelijker geworden! Mooi hoe het locatie-aspect nu een belangrijker aandeel krijgt in het gehele proces.

In het schema Bereik is me nog niet helemaal duidelijk of dit de totalen zijn, of dat bijvoorbeeld 'Workshops CVT, acteren, beweging' meerdere workshops bevat die ieder 20 deelnemers bereiken? Of is dat 1 overkoepelende workshop met totaal 20 deelnemers.

Zou je ook nog iets meer kunnen vertellen over de doelgroep, zowel in deelnemers als bezoekers? Jullie richten je op personen vanaf 10 jaar, hoe is idealiter de verhouding tussen jongere en oudere personen in dit project en hoe werken zij samen? En welk publiek hoop je te bereiken en hoe doe je dat?

Tot slot mooi dat jullie al veel toekenningen hebben ontvangen voor het project. Wanneer verwachten jullie uitsluitsel te krijgen van de resterende gemeenten?

Succes met de laatste loodjes van het plan. Groet, Alinde

Sjen yn it Tsjuster (Kijken in het donker)

woensdag 20 september 2017 - 18:23

Beste Theun, naast Giovanni als FCP-adviseur denk ik hier ook graag met jullie mee als coach van het FCP. Ik adviseer je om je plannen verder uit te werken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat volgens jullie het vernieuwende karakter is van dit project, wat de belangrijkste doelstelling is, hoeveel mensen actief gaan participeren, hoe zij worden begeleid, en hoe er precies tussen alle partijen wordt samengewerkt.

Veel succes met het uitwerken! Groet, Alinde