menu denk mee beslis mee maak mee

Alinde Hoeksma

 

afbeelding van Alinde Hoeksma

Alinde Hoeksma

Werkzaam bij: 
o.a. Café Theater Festival, Vloeken in de Kerk, Cultuurkust


Alinde Hoeksma is FCP-coach. De coaches ondersteunen
met hun expertise projecten bij hun aanvraag.

Expertise: 
Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van talentontwikkeling, educatie, festivals en podiumkunsten. Omdat ik als ZZP'er in veel verschillende projecten werk, zijn mijn ervaring en interesses breed. Ik heb Theaterwetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie dramaturgie. Sindsdien werk ik als artistiek directeur van het Café Theater Festival, en daarnaast als dramaturg, theatermaker, adviseur en educatiemedewerker. Mijn passie ligt in eerste plaats bij het theater, maar ook met andere disciplines zoals muziek en literatuur heb ik veel affiniteit.

Recente reacties

Tijdloos

woensdag 16 augustus 2017 - 17:27

Beste Nicole,

Naast Stefanie als FCP-adviseur ben ik als coach aan het FCP verbonden en probeer ik in algemene zin met je mee te denken. Bedankt voor je verdere uiteenzetting in antwoord op Stefanie’s vragen. Waar ik vooral nog benieuwd naar ben, is of jullie ook een inhoudelijke partner voor ogen hebben op het gebied van ouderen. Want zoals jullie zelf al aangeven, zit de doelgroep ouderen niet binnen jullie vaste activiteiten, aangezien jullie expertise ligt op het gebied van jongeren. Jullie schrijven met ouderenorganisaties te willen samenwerken voor de werving, maar ik kan me voorstellen dat het project uitgediept kan worden door een verdergaande samenwerking aan te gaan. Dan kunnen jullie beter in kaart brengen waar de behoeftes liggen van deze ouderen en wat jullie concreet voor hen kunnen betekenen binnen dit project. Ook zou het plan krachtiger kunnen worden als het niet enkel 1 op zichzelf staand gastoptreden betreft, maar bijvoorbeeld een grotere impuls kan geven aan uitwisseling tussen jongeren en ouderen en dus een duurzamer karakter heeft.

Ik hoop je hiermee nog een stapje verder te helpen in de plannen.

Hartelijke groet, Alinde

Let it go koor voor mensen met een fysieke beperking

dinsdag 15 augustus 2017 - 15:13

Hallo Esther,

Wat betreft je vraag over sponsorwerftips, de gouden regels bestaan helaas niet. Via internet kun je een hoop tips verzamelen. Voor eerst bellen of eerst mailen is beide iets te zeggen, probeer vooral uit wat voor jou het beste werkt. En kijk bijv eens op deze sites voor tips: http://financieel.infonu.nl/geld/117531-tips-voor-het-werven-van-sponsor... of http://www.verenigingen.nl/226/checklist-succesvol-nieuwe-sponsors-werve...

Verder vind ik je antwoorden op de vragen van mij en Stefanie helder. Misschien helpt het om nog een stap zetten in het uitwerken van een visie op hoe Let it go Koor een impuls zou kunnen zijn om uiteindelijk ook in bestaande koren meer faciliteiten voor mensen met een beperking te creëren. Oftewel, hoe willen jullie bijdragen aan een grotere beweging om het effect zo groot mogelijk te maken?

Groet, Alinde

Diversity Festival

dinsdag 15 augustus 2017 - 14:53

Beste Bram, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en denk ik als FCP-coach in meer algemene met je mee.

Wat een mooi plan voor dit diversiteitsfestival. Ik heb een paar vragen voor jullie om jullie ideeën in deze Denk Mee-fase verder uit te diepen.

- Allereerst ben ik benieuwd waar het idee voor dit festival vandaan komt. Jullie schrijven dingen te horen in de media; wat observeren jullie daarnaast in Haarlemmermeer zelf? Komt de wens voor dit festival ook vanuit de jongeren zelf?

- Hoe definiëren jullie het begrip diversiteit, gaat het bijvoorbeeld vooral over multiculturele diversiteit of ook diversiteit op andere vlakken?

- Hoe groot is de groep jongeren die de organisatie op zich gaat nemen, hoe komt de rolverdeling eruit te zien, hoe worden ze begeleid en gemonitord?

- In de begroting valt me op dat in de programmakosten alleen een hoofdact genoemd staat. Wat zijn de kosten van de overige programma-onderdelen/workshops? Kunnen jullie daarnaast vertellen op welke manier diversiteit ook binnen de workshops een rol kan spelen?

- Tot slot zou ik graag iets meer horen over de samenwerking met Duycker. Als ik het goed begrijp gaan de organiserende jongeren die vooral zelf vormgeven, maar misschien is daar al een kader voor geschept? Waar kunnen Menes en Duycker elkaar in dit project versterken en aanvullen?

Veel succes en groet, Alinde

Christmas according to 'black american gospel'

donderdag 10 augustus 2017 - 10:43

Beste Clif, hartelijk dank voor de aanvullende informatie. Zou je ook nog een begroting toe kunnen voegen zodat we inzicht krijgen in de kosten en jullie dekkingsplan? Daarnaast komen de volgende vragen bij me op:

- Jullie hebben een indrukwekkend rijtje samenwerkingspartners. Kun je beschrijven waar die samenwerkingen precies uit bestaan binnen dit project?

- Je benoemt dat er een grote vraag is naar de gospel muziekstijl, kun je ook omschrijven waaruit dat blijkt? En hoe verhoudt dit project zich tot andere gospelkoren/projecten in Nederland?

- Hoe werven jullie de deelnemers en hoe waarborgen jullie daarin de beoogde diversiteit aan achtergronden, leeftijden, culturen?

Vriendelijke groet, Alinde

Christmas according to 'black american gospel'

dinsdag 1 augustus 2017 - 15:00

Beste Clif, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en zal ik als FCP-coach in algemene zin met je meedenken. Zo kun je je idee in deze Denk Mee-fase verder uitdiepen.

Ik begrijp dat jullie op zoek zijn naar subsidies en momenteel onderzoeken hoe jullie hierin te werk kunnen gaan. Indien je dit via Jijmaakthetmee wilt doen, is het goed om je in te lezen in deze regeling (https://www.jijmaakthetmee.nl/start-in-aanmerking), die zich richt op experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ik hoor dan ook graag in welke zin jullie koorproject innovatief is. Ook zijn samenwerkingen binnen deze regeling belangrijk, hebben jullie partners binnen het project?

Uitwerken van de aanvraag doe je via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). Jullie kunnen daarin ook een begroting uitwerken.

Succes!

Let it go koor voor mensen met een fysieke beperking

dinsdag 1 augustus 2017 - 14:48

Hallo Theresia, naast Stefanie als adviseur zal ik hier als FCP-coach met jullie meedenken. Fijn dat je de velden inmiddels hebt aangevuld met extra informatie. Er komen een aantal vragen bij me op, die wellicht  helpen om het plan verder aan te scherpen:

- Allereerst ben ik benieuwd naar de planning van het project. Aanvragen worden op Jijmaakthetmee niet gehonoreerd indien het plan binnen 12 weken van start gaat (wanneer het in de Denk mee-fase wordt geplaatst). Wanneer willen jullie van start gaan?

- Jijmaakthetmee is gericht op bijzondere samenwerkingen, daarom ben ik benieuwd meer te horen over (mogelijke) partners. Sophia Revalidatie verhuurt repetitieruimte en ondersteunt bij de ledenwerving, zo begrijp ik. Wat voor samenwerkingen zijn er nog meer mogelijk? Jullie schrijven te flyeren bij huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten. Wat hopen jullie hieruit te halen? Zijn er ook inhoudelijke samenwerkingen denkbaar die verder gaan dan praktische zaken?

- In de begroting valt op dat de ledencontributie met 13 euro per maand relatief laag ligt, wat is daar de overweging voor? Je schrijft ook graag aan sponsorwerving te willen doen, maar niet te weten hoe. Is jullie ‘professionele penningmeester’ hier niet ervaren mee? Wellicht zit er iemand anders in jullie netwerk die hierin kan adviseren. Naast sponsoring in geldbedragen, is er ook sponsoring in natura denkbaar, zoals korting op zaalhuur, of bruikleen van materialen/instrumentarium.

- Jullie schrijven dat er voor mensen met een fysieke beperking een probleem bestaat, omdat veel koren niet de juiste faciliteiten/omstandigheden bieden, en soms zelfs dwang uitoefenen op de deelnemers om het koor te verlaten. Tegelijkertijd stellen jullie de vraag hoe jullie potentiele deelnemers enthousiast kunnen krijgen. Hoe zijn jullie van plan de doelgroep te bereiken, en waaruit blijkt de vraag van mensen met een beperking om een dergelijk koor op te zetten?

Veel succes!

Huis van Vervoering

dinsdag 1 augustus 2017 - 14:07

Beste Corina, welkom op Jijmaakthetmee. Op dit platform zal een FCP-adviseur je vanuit de regeling adviseren, en zal ik als FCP-coach in algemene zin met je meedenken. Zo kun je het idee in deze Denk Mee-fase verder uitdiepen.

Jullie plan is al goed uitgewerkt, mooi hoe de verbinding wordt gelegd tussen ouderen en jongeren. Omdat er verschillende fasen en doelen met het plan gemoeid zijn, en de regeling Jijmaakthetmee zich expliciet richt op kunstbeoefening in de vrije tijd, is het goed om hier vooral de ontwikkeling van talent van de ouderen uit te werken. Daarbij heb ik de volgende vragen:

- Je zoekt meedenkers over de vraag waar de zelfstandigheid van de ouderen begint en eindigt. Kun je concreter aangeven waar jullie tegenaan lopen of waar je mogelijkheden ziet die je verder wilt ontwikkelen aan de hand van tips? En gaat zelfstandigheid dan vooral over de inhoudelijke/artistieke input van de ouderen, of over het zelfstandig kunnen functioneren als speler, maker of educator?

- Hoe komen de inhoud van de voorstelling en het educatieprogramma concreet tot stand?

- Hoe verhoudt dit nieuwe project zich tot jullie eerdere projecten, en op welk vlak zetten jullie een volgende stap op innovatief niveau?

- Op welk gebied wordt al tijdens het repetitieproces samengewerkt met het onderwijs?

- De ouderen worden, mede op didactisch vlak, geschoold om als educator te kunnen functioneren op zorgopleidingen van het ROC. Hoe verhoudt dit zich tot het hoofddoel om de theatrale talenten van ouderen te ontwikkelen? In hoeverre wordt het educatiemateriaal bijvoorbeeld ook theatraal gemaakt? Worden de educatieprogramma’s in de uitvoering ook begeleid door professionals?

Jullie partners zijn ook van harte welkom om hier in de reacties mee te praten. Succes!