menu denk mee beslis mee maak mee

Woodrock (werktitel)

Deelnemers maken mega houten sculptuur voor...

Cultura
9 februari 2018 tot 14 april 2018
beeldend 3D
ouderen
onze website
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Woodrock (werktitel)

Deelnemers maken mega houten sculptuur voor presentatie ROS PAKT UIT

afbeelding van Joop van Liere

Ingediend door:

Joop van Liere

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie heeft ervaring opgedaan met een soortgelijk projectidee?

Wat ga je doen?: 

Cultura maakt het in samenwerking met Houtclub Ede voor deelnemers mogelijk een beeld of installatie te maken van hout. Het ontwerp wordt door een beeldend kunstenaar gemaakt in samenspraak met de Rockin' Old School (ROS)-community, waarbij ruim 70 senioren betrokken zijn. Het ontwerp wordt in 8 weken tijd - parallel lopend aan de duur van een ROS EDITION - tot beeld gemaakt door de 8 tot 12 deelnemers aan het project. Elke deelnemer maakt een deel van het beeld. Het beeld wordt bij Houtclub Ede gemaakt omdat daar de benodigde machines staan. Het beeld wordt in het voorprogramma van ROS PAKT UIT#7 op zondag 15 april 2018 voor het aanwezige publiek opgebouwd en na afloop van het concert weer gedemonteerd voor later gebruik. Cultura wil het succes van Rockin' Old School ook naar andere kunstdisciplines uitbouwen en hoopt dat groepsgewijs gedurende 8 weken aan een einddoel werken, dat na completering aan een publiek gepresenteerd wordt, eenzelfde voldoening mag geven als ROS doet.

Hoe ga je te werk?: 

Cultura maakt het in samenwerking met Houtclub Ede voor deelnemers mogelijk een beeld of installatie te maken van hout. Het ontwerp wordt door een beeldend kunstenaar gemaakt in samenspraak met de ROS-community waarbij ruim 70 senioren betrokken zijn. De beoogde samenwerking komt tot uiting in een periodiek hoogtepunt. Voor ROS is dat steeds - na acht weken van voorbereiding - de eindpresentatie ROS PAKT UIT. WOODROCK komt tot uiting voorafgaand, tijdens en na afloop van ‘ROS PAKT UIT’ en op andere door de houtclub zelf te bepalen momenten in het jaar. ROS PAKT UIT trekt steevast een groot publiek, veelal bestaande uit familie, vrienden, collega’s en kennissen. We verwachten dat de beeldopbouw (assemblage) en –demontage, voorafgaand en van afloop van een eindpresentatie een ander, ook ‘houtminnend’ publiek aantrekt.

Het idee is dat de samenwerkende partijen een professioneel beeldend kunstenaar vragen een ontwerp te maken voor een kunstzinnig werk bestaande uit hout. De kunstenaar treedt daarna op de achtergrond en beperkt zich tot begeleiding van de uitvoering en bewaking van het concept.

Het ontwerp bestaat uit losse onderdelen. Elk onderdeel wordt door een deelnemer gedurende een periode van 8 weken – samenvallend met de periode waarin ROS-deelnemers hun repertoire instuderen –  bewerkt om uiteindelijk samen met de overige onderdelen samengevoegd te worden tot een compleet kunstwerk. Een feestelijke opbouw, voorafgaand aan een eindpresentatie ROS PAKT UIT en na afloop daarvan een even feestelijke demontage.

Het kan gaan om een beeld van enkele meters hoog, breed, lang, maar ook om een stonehenge-achtige ‘installatie’ van hout. De kunstenaar let bij voorkeur bij het bedenken van het ontwerp op een link met Rockmuziek .

Met wie werk je samen?: 

Directe aanleiding is de behoefte voor te bouwen op het succes van Rockin’ Old School (ROS) in Cultura Ede. ROS bereikte in een jaar tijd namelijk ruim 70 senioren waarvan er ruim 50 een keer acht weken deel uitmaakten van een band en daarmee minstens één keer op het popodium van Cultura of een lokaal podium stonden. De deelnemers bleven het hele jaar betrokken bij ROS door middel van de ROS POOL, de ROS HUB (sociëteit) en de onuitwisbare herinnering aan het ROS-avontuur. Het plezier dat hier beleeft wordt willen we graag uitbreiden naar andere kunstdisciplines. Om te beginnen met de discipline beeldend i.s.m. Houtclub Ede.

In de werkplaats worden niet alleen nieuwe dingen gemaakt, er worden ook kasten, onderdelen van boten en meubels opgeknapt. Het bewerken met hout kan op vaste basis op een of meer dagdelen in de week. Deelnemers maken producten voor zichzelf, voor familie en kennissen. Ook worden producten gemaakt voor markten en braderieën. www.houtclub-ede.nl

Wat is verder van belang om te weten?: 

Rockin' Old School werkt al samen met de stichting Malkander (sociaal maatschappelijke werk) in Ede. De laatste 2 edities zijn voor het eerst bijdragen ontvangen uit het bedrijfsleven. In het nieuwe project WOODROCK werken we samen met Hout club Ede. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 Maakdagen 8-12 8-12
1 Presentatie 180 180
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is voor de deelnemers van Houtclub Ede een bijzondere uitdaging omdat zij doorgaans bezig zijn met het maken van houten gebruiksvoorwerpen (kastjes, tafels e.d.) en WOODROCK uitdaagt op een kunstzinnige manier met hout om te gaan. In die zin is het voor Houtclub Ede een experiment te noemen. Bijkomend punt is dat de Houtclub met dit project extra aandacht kan vestigen op het 25-jarig jubileum in 2018. 

Naast de groei die Rockin’ Old School laat zien – van 4 bands in het eerste jaar naar 7 bands bij de start in september 2017 van het tweede jaar -  zoeken we naar uitbreiding van kunstdiscipline. Uitbreiding van het avontuur. Na vooroverleg gaat Cultura met ROS een samenwerkingsverband aan met Houtclub Ede en is besloten het project WOODROCK in een projectplan inclusief werkplan en begroting vorm te geven teneinde daarop een definitief besluit te nemen.

Begroting: 

WOODROCK is belangrijk voor Cultura omdat we hopen aan te kunnen tonen dat de aard van het Rockin' Old Schoolproject overdraagbaar is naar andere kunstdisciplines. Die aard bestaat uit communityvorming. Het kenmerk van 8 weken lang in een groep werken aan een eindresultaat dat zonder ieders afzonderlijke inbreng incompleet is of onuitvoerbaar is op de eindpresentatie. Dit gegeven zorgt voor een sterke betrokkenheid op elkaar. Het stimuleert crreatieve inbreng, verantwoordelijksbesef en een productieve teamgeest. 

In de afgelopen twee jaar is Houtclub Ede gegroeid van 50 naar 150 deelnemers die het mooi vinden om met hout te werken. Dit kan overdag, op vaste basis, op één of meer dagdelen in de week. Ook is het mogelijk in de werkplaats op incidentele, meer projectmatige basis in de werkplaats te werken. 1/3 van de deelnemers bestaat uit vrouwen.

Locatie(s): 
Cultura, Atrium

afbeelding van Joop van Liere

Vandaag hebben we meer informatie over het project toegevoegd zoals in het linker deel van het scherm te zien is. 

afbeelding van marijke Christiaans

Dagt allemaal,ik ben voorzitter van Houtclub Ede en vind de samenwerking met de ROS-community een bijzondere uitdaging voor onze deelnemers. In het verleden heb ik vaker contact met kunstenaars, die met hout werkten gezocht om dit bij de deelnemers onder de aandacht te brengen. En dit heeft bij menige deelnemer de ogen geopend om niet alleen houten gebruiksvoorwerpen ( kastjes, tafels e.d.) te maken maar ook eens op een andere manier naar hout te kijken. Wij hopen dit project samen met de ROS deelnbemers te kunnen verwezenlijken en op die wijze een speciaal tintje aan ons 25 jarig bestaan te kunnen geven

afbeelding van Joop van Liere

Dag Anne, Fijn dat je ook meedenkt. Het realiseren van dit kunstwerk leidt tot een nieuwe uitdaging voor Houtclub Ede omdat het een kunstelement toevoegt aan hun overwegend ambachtelijk ingestoken aard. We hebben bestuurslid Marijke Christiaans van Houclub Ede uitgenodigd, binnenkort via deze chat iets te vertellen over de tools die de club in huis heeft. Misschien ben ik niet duidelijk geweest, maar voor het ontwerp willen we beeldend kunstenaars benaderen, waarbij een van de voorwaarden is dat er voldoende creativiteit in het maakproces overblijft. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Joop, welkom terug op dit platform! Vanuit het fonds denk ook ik de komende weken graag met je mee. Interessant dat jullie vanuit ROS een kruisbestuiving met andere disciplines najagen. De leden van de Houtclub in Ede hebben ongetwijfeld al een boel ervaring met het ambacht van houtbewerken. Wat maakt het realiseren van dit kunstwerk tot een nieuwe uitdaging? Niet alleen in de samenwerking met de kunstenaar, maar ook in technisch opzicht. Hebben zij reeds alle tools in huis hiervoor? Ook ben ik benieuwd naar de ruimte voor creatieve inbreng. Je geeft aan dat het ontwerp wordt gemaakt door de ROS community, maar hoe kan de houtclub er zijn stempel op drukken? Ik benieuwd naar je uitwerking!

afbeelding van Joop van Liere

Dag Daniëlle, Fijn dat je mee gaat denken met dit experiment. Het idee komt uit de groep inderdaad. Enkele van de deelnemers zijn ook regelmatig bij Houtclub Ede bezig met het bewerken van hout. Wat er gemaakt wordt variëert van vogelhuisjes via opdrachten tot abstract werk. Navraag leverde op dat - onder de 150 deelnemers van Houtclub Ede - het idee van een reusachtig beeld zeer tot de verbeelding spreekt. Reden genoeg om het project op dit platform vorm te geven en hopelijk tot een succesvolle presentatie te brengen. We nodigen een -ter zake kundig - kunstenaar uit om een ontwerp te maken. Voldoende stabiliteit is daarbij een voorwaarde. Die eis moet in hetontwerp woren meegenomen.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Joop, laat ik mezelf kort introduceren. Ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Stichting Cultura heeft al eerder jij maakt het mee subsidie ontvangen voor Rockin' Old School en ROS Editions. Met deze zo te lezen succesvolle projecten heb je al flink wat ervaring opgedaan met culturele muziekactiviteiten voor en door senioren. Komt de vraag naar beeldend werken met hout ook voort uit die groep van zeventig actievelingen? Houtbewerking is een kunstvorm, maar ook zeker een ambacht. Hoe bewerkstellig je dat de constructie zo stevig is gemaakt dat de twaalf losse onderdelen een solide geheel vormen?