menu denk mee beslis mee maak mee

Wijkmozaïek in Zuilen

Een culturele ontdekkingsreis in twee delen

Stichting Kunstkasteel Zuilen
1 juli 2017 tot 31 december 2017
beeldend 3D, dans, film, letteren
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€10.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP18
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 168 gestemd
totaal68
nog nodig7
Vandaag is de laatste dag om te stemmen
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Wijkmozaïek in Zuilen

Een culturele ontdekkingsreis in twee delen

afbeelding van Nadine Arendsen

Ingediend door:

Nadine Arendsen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
de samenwerking tussen de partners verder te intensiveren?

Wat ga je doen?: 

De wijk Zuilen in Utrecht is divers, de bewoners kleurrijk en de talenten veelzijdig. Stichting Kunstkasteel Zuilen (KKZ) gaat in 2017 voor het eerst samen met reispartners Sushma's Dance Factory, Verzet de Zinnen, Wunderle, de deelnemende kinderen, crew en publiek, een grote culturele ontdekkingsreis ondernemen om deze diversiteit beter te leren kennen. Het wordt een spannende reis. De culturele partners vertegenwoordigen verschillende disciplines en hebben nog nooit eerder samengewerkt. Verder wordt de voorstelling gebaseerd op verhalen uit de wijk Zuilen. De eindbestemming van de reis is een grote multidisciplinaire voorstelling in december 2017 waar de opgedane kennis en nieuwe vaardigheden worden gepresenteerd. De voorstelling wordt voor een belangrijk deel vormgegeven door de deelnemende kinderen en wordt volledig door hen uitgevoerd.

Het project is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15. Deze kinderen worden zowel via binnenschoolse activiteiten als buitenschoolse activiteiten betrokken bij het project. (Ter info: de binnenschoolse activiteiten zijn geen onderdeel van de projectbegroting). Het doel is deze kinderen te laten genieten van het maken van kunst met elkaar en hen uit te dagen tot nieuwe individuele en gezamenlijke prestaties. Ze komen binnen Wijkmozaïek in aanraking met andere kunstdisciplines en hun creativiteit wordt op een andere manier gestimuleerd dan ze gewend zijn binnen hun reguliere activiteiten. Daarnaast hoopt het project bij te dragen aan het vergroten van hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het wordt een project waarbij de verschillende kunstdisciplines uit de wijk elkaar voor het eerst kunnen ontmoeten, inspireren en versterken.  

Vertrekpunt:
We gaan op zoek naar de culturele wortels van Zuilen: verhalen van (voor)ouders van kinderen uit de wijk. De landen die worden aangedaan tijdens de voorstellingen sluiten aan bij de herkomstlanden van de (voor)ouders van kinderen uit de wijk. De beeldende kunst, muziek, dans en verhalen die afkomstig zijn uit deze landen zullen de inspiratie vormen voor de voorstellingen. Om een idee te geven van de culturele diversiteit die er in de wijk is: onder de huidige muziek-ensembleleerlingen zitten onder andere leerlingen wiens ouders afkomstig zijn uit Marokko, Polen, Litouwen, Spanje, Suriname, Frankrijk, Belgie, Afghanistan, Argentinië en Nederland. In het dansensemble zitten onder andere meisjes met Marokkaanse, Afrikaanse, Nederlandse en Griekse afkomst. 

Werkwijze:
Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de samenwerking tussen de disciplines leidt tot een co-creatie waarin alle verschillende elementen met elkaar samenwerken, een geheel vormen en elkaar inspireren en versterken. Om dit mogelijk te maken, zullen de verschillende disciplines elkaar tijdens het traject verschillende keren ontmoeten en kennis maken met elkaars werkwijze en producten. Het uitgangspunt dat leidend is bij de bepaling van de precieze werkwijze van alle partners: ieder kind kan meedoen; op zijn eigen niveau. Niemand wordt overvraagd. Ook beginners kunnen een belangrijk aandeel leveren zonder hiervoor op hun tenen te moeten lopen.

Het reisschema:
De ontdekkingsreis zal geheel 2017 duren en is opgedeeld in twee fases. De reispartners zijn in januari 2017 gestart met de eerste fase. Deze fase loopt tot en met juni 2017 en wordt wat men heeft geleerd gepresenteerd binnen een voorstelling. Na de vakantie wordt het project tijdens de tweede fase weer opgepakt, kwalitatief verdiept en aangevuld met nieuw werk. KKZ vraagt via 'Jij maakt het mee' een bijdrage aan voor deze tweede fase van het project. Ook deze fase wordt afgesloten met een groot optreden met alle kinderen in december 2017. Deze voorstelling wordt minimaal twee keer uitgevoerd.

Er is bewust gekozen voor twee verschillende fases. De totale duur van 1 jaar is erop gericht om uiteindelijk een hoge kwaliteit te bereiken met alle betrokken kinderen van de verschillende deelnemende disciplines. Binnen een half jaar is niet het complete muziektheaterspektakel met die hoge kwaliteit te realiseren die het artistieke team voor ogen heeft. Daarvoor is een langere periode van oefening, afstemming tussen de disciplines en consolidatie nodig. Zonder een concrete tussenstap zou de lengte van een jaar echter voor jonge kinderen een te lange spanningsboog zijn. Daarom wordt ook fase 1 in juni afgesloten met een voorstelling.

Fase 2 is gericht op de verdere verdieping van de samenwerking tussen de culturele partners en alle deelnemers. De deelnemers zullen naast het aanleren van nieuw materiaal ook verder gaan met het aanscherpen van reeds gebruikt materiaal. De kinderen leren zo dat het altijd nog mooier en beter kan worden. Deze voorstelling vindt plaats in de professionele setting van een theater. Tijdens deze voorstelling blijft het publiek - in tegenstelling tot de zomervoorstelling die plaatsvindt op 3 verschillende locaties - op één plek en worden alle verschillende kunstdisciplines en groepen in een ruimte samengebracht. Toch gaan we ook nu op reis: door middel van muziek, dans, beelden en verhalen. De scenografie, licht en geluidstechniek zijn voor deze voorstelling dus essentieel. De landen die aangedaan worden, zijn evenals in fase 1, gebaseerd op de landen van herkomst van (voor)ouders van de kinderen uit de wijk. Zo kan er met behulp van licht en doek een mooi schimmenspel gerealiseerd worden wanneer de vertellers spreken over Turkije. De locatie waar momenteel aan gedacht wordt is de Werkspoorkathedraal. ZIMIHC theater Zuilen, waar KKZ gewoonlijk optreedt, zal voor deze voorstelling waarschijnlijk te klein zijn.

Hoe ga je te werk?: 

Het verzamelen van verhalen binnen het Wijkmozaïek Persbureau en werkwijze Theater
Voor dit project gaat Verzet de Zinnen met de kinderen op zoek naar de verhalen die komen uit andere landen/werelddelen. De verhalen worden verzamelt in zowel fase 1 en 2. Zo zullen kinderen uit Zuilen binnen het nieuwe Wijkmozaïek Persbureau ouders, opa's en oma's gaan interviewen over waar hun roots liggen. Extra aandacht wordt hierbij besteed aan de cultuur van deze plek van herkomst. Zijn er liedjes die ze zich nog herinneren? Bepaalde sprookjes of sages? Verder zullen ouders en grootouders tijdens speciale bijeenkomsten uitgenodigd worden (n.b. dit kunnen ook ouders zijn van deelnemers van een van de andere disciplines) zodat de kinderen met hen in gesprek kunnen gaan en kunnen luisteren naar de verhalen die ze te vertellen hebben. N.a.v. wat de kinderen te horen krijgen gaan de dramakinderen samen met de docent Theater teksten voor het script schrijven. Het is voor de leerlingen voor het eerst dat ze op deze manier een script zullen schrijven. Een deel van de kinderen gaat gedurende de voorstelling de verhalen vertellen en een ander deel gaat verschillende rollen spelen om de verhalen meer beeldend te maken. Als het over Turkije gaat, kunnen de kinderen bijvoorbeeld een schimmenspel tussen Karagoz en Hacivat uitbeelden. Als het over Suriname gaat kunnen te kinderen zomaar transformeren tot levensechte Anansi's.

Toelichting werkwijze Muziek
Er wordt door de vakdocenten Muziek, muziek op maat gearrangeerd. Deze moet nu niet alleen speelbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook dansbaar. Om een voorbeeld te geven van hoe de docenten hierbij te werk gaan is een voorbeeld toegevoegd van het Zwanenmeer. Bij het arrangement is uitgegaan van de originele partituur van Tchaikovsky. De toonsoort is aangepast zodat het minder moeilijk is geworden voor de blazers die in Es en Bes gestemd staan. De partijen worden op maat geschreven naar het niveau van ieder kind afzonderlijk. Soprano Recorder 1 wordt gespeeld door een blokfluitiste die veel meer kan dan Soprano Recorder 2. Toch wordt Soprano Recorder 2 even belangrijk gemaakt als de eerste partij. De makkelijke trompet, saxofoon- en klarinetpartij introduceren in maat 19 een belangrijk ritmisch motief, waarbij ze eigenlijk steeds dezelfde noot spelen; het ritmische motief maakt hen hier zeer belangrijk ondanks dat juist de beginners dit spelen. In het begin speelt de gevorderde gitariste een bewerking van de oorspronkelijke harppartij, maar de beginnende gitariste speelt op de belangrijkste tellen losse snaren mee. Prima te doen voor een beginner en het geeft net iets meer schwung aan de gitaar partij.

Voor een pdf van het arrangement zie: https://1drv.ms/f/s!AhUNUI02pj4nlSqvBGPqhJwaXtkM
Voor een geluidsopname van het arrangement zie: https://1drv.ms/f/s!AhUNUI02pj4nlSqvBGPqhJwaXtkM

Toelichting werkwijze Beeldende Kunst
Op basis van de gekozen landen, muziekstukken en de verhalen gaat Wunderle samen met het Ontwerpteam (opgericht afgelopen april) aan het werk met een decor en rekwisieten. Omdat het decor in een klaslokaal ontstaat maar uiteindelijk een hele theaterzaal moet vullen kiest Verena ervoor om samen met de kinderen maquettes van landschappen, steden en zeegezichten van diverse landen uit te werken, maar ook dingen die uit de cultuur en verhalen van desbetreffende landen voortkomen. Deze worden dan op het podium met een handcamera door één van de kinderen vanuit verschillende perspectieven en aanzichten live gefilmd tijdens de muziekvoorstelling en op projectieschermen vertoond. Klein wordt op deze manier heel groot en de kinderen van het Ontwerpteam kunnen hun kunstwerken vanuit hun eigen blikveld met behulp van de filmcamera voor anderen zichtbaar en beleefbaar maken. Tijdens de voorstelling moeten de kinderen een samenwerking / interactie aangaan met de kinderen van de andere disciplines zodat het beeld qua timing en sfeer klopt bij wat er verder op het toneel gebeurt qua dans, muziek en theater.

Bij het uitwerken van de maquettes en kunstobjecten vindt de docent Beeldende Kunst het heel belangrijk dat de kinderen eigen keuzes kunnen maken en diverse materialen en hun bewerking kunnen leren kennen: hout, draad, gips, karton, klei, speksteen, stof en meer.  De kinderen krijgen de ruimte om te spijkeren, zagen, buigen, solderen, knippen, plakken, schilderen, gieten, boetseren, hakken en te naaien.  De kinderen ontdekken hoe verschillend de uitstraling van materialen kan zijn en hoe je deze kunt inzetten voor een bepaalde werking of sfeer.

Met wie werk je samen?: 

Culturele Partners
Er zijn veel inspirerende initiatieven te vinden in de wijk Zuilen op het gebied van kunsteducatie (binnen- en buitenschools) die kinderen de mogelijkheid bieden om zich te ontplooien. Bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, drama en beeldende kunst. Deze initiatieven werken nu echter zelden tot nooit samen: een gemiste kans want er valt veel van elkaar te leren. KKZ streeft naar meer duurzame samenwerking tussen bestaande kunst- en sociale initiatieven in de wijk.

De culturele partners voor dit project zijn: Stichting Kunstkasteel Zuilen, Sushma's Dance Factory, Wunderle en Verzet de Zinnen. De partners leveren ieder vanuit hun eigen expertise en netwerk een bijdrage aan het project. Zo let Wunderle als beeldend kunstenaar op de vormgeving van de gehele voorstelling en de communicatie uitingen van het project (posters, flyers en programmaboekje). Verzet de Zinnen werft de verhalen, levert de regisseur en let op de dramaturgische lijn van het geheel. De artistieke en muzikale leiding komt vanuit KKZ. De artistieke leider en regisseur zijn beiden aangesteld om het proces te bewaken. Zij sturen op tijd bij als zaken niet gaan zoals afgesproken of gehoopt. De zakelijke leiding van het project wordt verzorgd door het bestuur van KKZ. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door een externe producent.

KKZ heeft met Wijkmozaïek de eerste samenwerking tussen de bovengenoemde partners geïnitieerd. KKZ heeft zelf nog nooit met zoveel partners tegelijkertijd samengewerkt en ook binnen de wijk Zuilen als geheel is de poging om zoveel initiatieven te integreren binnen één project uniek. Wijkmozaïek is daarmee het eerste kunsteducatieproject in de wijk waarbij de partners gezamenlijk toewerken aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden onder hun leerlingen die uiteindelijk worden gepresenteerd in een afsluitende multidisciplinaire voorstelling. Dat maakt Wijkmozaïek een interessant en veelbelovend experiment. KKZ maakte in de voorgaande jaren alleen voorstellingen met de muziekleerlingen van het sociaal-educatieve muziekproject 'Muziek in de Wijk'. Net zoals Verzet de Zinnen en Sushma's Dance Factory alleen eindpresentaties hadden met hun eigen leerlingen binnen hun eigen discipline.

Verschillende ensembles en groepen van culturele partners
Het project is een combinatie van nieuwe en bestaande programma's van de culturele partners. Zo is het dansensemble een vaste groep van Sushma's Dance Factory. Echter heeft deze groep kinderen nog niet eerder gedanst buiten de context van een dansvoorstelling en nog nooit op live muziek. Hetzelfde geldt voor de muziekensembles van KKZ die voor het eerst muziek zullen gaan maken binnen een multidisciplinaire voorstelling waarop een dansensemble kan dansen of ter ondersteuning van een verhaal dat wordt verteld door een verteller. Dit vraagt flexibiliteit en vereist ontwikkeling wat betreft de vaardigheden. Het ontwerpteam van Wunderle is een voorbeeld van één van de nieuwe programma onderdelen. (Net als het Wijkmozaïek Persbureau dat de verhalen verzamelt). Het gaat om een geheel nieuwe groep die speciaal is opgericht voor het vormgeven van het decor en rekwisieten voor dit project. De kinderen hebben nog geen eerdere ervaring met het maken van decor of rekwisieten. De activiteiten zijn dus niet alleen aantrekkelijk voor de deelnemers, maar zijn ook nieuw terrein waar veel te leren valt voor de deelnemers en de culturele partners.

Overige betrokken partijen
KKZ heeft op dit moment allerlei samenwerkingsovereenkomsten met diverse scholen (o.a. de Prinses Margrietschool, de Cirkel, de Wijzer aan de Vecht, de Ludgerschool, de Herderscheeschool, de Piramide, de Kleine Vliegenier en de Taalschool Utrecht in Ondiep). KKZ verwacht dat de scholen, mede dankzij dit project, meer inzicht krijgen in het culturele aanbod in de wijk. De scholen ondersteunen het project door hun 'Cultuurtjes' die worden gegeven door verschillende kunstdocenten te koppelen aan dit project. Het streven is om de eindvoorstelling in december ook een keer op te voeren als schoolvoorstelling voor de diverse scholen. De beoogde locatie is TivoliVredenburg. Mocht dit lukken dan staan de kinderen uit de wijk voor het eerst op dit podium.

Ook tussen bewoners worden nieuwe verbindingen gemaakt. Bewoners leren achtergronden kennen van buurtgenoten via de verhalen die de kinderen verzamelen. Delen van deze verhalen worden niet alleen gepresenteerd tijdens de eindvoorstelling in december, maar ook in het programmaboekje en via facebook. Verder leren enkele wijkbewoners elkaar beter kennen tijdens hun werkzaamheden als vrijwilliger. Voor dit project zullen de vrijwilligers ingezet worden bij onderstaande logistieke en andere taken:

 • begeleiding van de kinderen tijdens de repetities en voorstellingen
 • het verzorgen van de catering tijdens repetities en voorstellingen
 • ondersteuning bij het transport en onderhoud van materialen
 • diverse andere hand- en spandiensten (licht- en beeldtechniek, opbouw van decors, kostuums, schminken enz)

Daarnaast wordt er o.a. voor het werven van vrijwilligers, inwinnen van advies, gebruik van locaties en mogelijk maken van diverse activiteiten samen gewerkt met ZIMIHC theater Zuilen (cultuurcoach Zuilen), Stichting Me'kaar, het Vorstelijk Complex, het Wijkbureau Noordwest, het Jeugd Cultuur Fonds, de Parel van Zuilen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De belangrijkste visie van het gehele artistieke team is dat het belangrijk is om kinderen uit te dagen en kansen te geven om hun eigen creativiteit aan te boren en met ideeën te komen. Dit is de manier om kinderen maximaal te motiveren zich in te zetten. Het team begeleidt de kinderen bij de uitwerking hiervan met hun deskundigheid. De voorstellingen zullen het resultaat zijn van de interactie tussen de kinderen, de kunstenaars en de kunstenaars onderling.

Mochten er verdere vragen zijn dan beantwoorden we die graag.

Bereik: 

aantal  

activiteiten voor fase 2              aantal verwachte deelnemers fase 2 aantal bezoekers 
16 x per activiteit
 1. Orkest repetitie
 2. Djembe Ensemble repetitie
 3. Gitaar Ensemble repetitie
 4. Band repetitie
 5. Dansensemble (n.b. lessen van de groep zijn geen onderdeel van deze projectbegroting)
 1. 20-30              
 2. 5 - 10
 3. 5 - 10
 4. 20 - 25
 5. 8 - 15
 

4 x

16 x

 

Wijkmozaïek Persbureau (interviewen, teksten schrijven)

Dramagroep / Verhalenvertellers
(scripts schrijven en toneelspelen)

Kinderen 8 - 15

kinderen 10 - 25
 

circa 10 a 20 (verhalendelers)
12 x Ontwerpteam bijeenkomst kinderen 8 - 15  
6 x Cultuurtjes (n.b. de kosten zijn geen onderdeel van de projectbegroting. De binnenschoolse activiteiten worden wel gebruikt voor input en het betrekken van meer kinderen en wijkbewoners). 30 - 60  
N.t.b. verschilt per ensemble / discipline. Minimaal 3. Gezamenlijke repetities & generale 80 - 175  
2 tot 3 Eindvoorstelling 100 - 175 circa 600

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bij KKZ kunnen kinderen binnen het sociaal-educatieve muziekproject 'Muziek in de Wijk' van meet af aan vanuit instrumentale lessen in kleine groepjes de stap zetten naar ensemblelessen. De gedachte daarachter is dat kinderen er veel van leren om naast het spelen van hun eigen noten, ook onderdeel te zijn van een groter geheel en hun plek daarbinnen beter begrijpen. De belangrijkste motivatie was daarbij altijd: Kinderen laten genieten van het maken van muziek met elkaar, hun uitdagen tot steeds grotere individuele en gezamenlijke prestaties. Het betrekken van andere kunstdisciplines is een nieuwe stap voor KKZ. KKZ gunt het ieder kind kennis te maken met andere kunstdisciplines en het plezier in het samenwerken naar één grote multidisciplinaire manifestatie te proeven. Dit geldt voor kinderen van Muziek in de Wijk en ook voor de kinderen wier talent en passie bij een andere kunstdiscipline liggen. Binnen dit project wordt deze motivatie dus geherformuleerd naar het maken van kunst met elkaar.

De kinderen van alle meewerkende kunstdisciplines leren nu over hun functie binnen een multidisciplinaire voorstelling en hun rol als individu daarbinnen. Dit bevordert hun creativiteit en souplesse om zich aan te passen aan andere disciplines. Ze leren dat de som meer is dan de afzonderlijke delen van de manifestatie. Zo danst het dansensemble op de muziek uitgevoerd door de ensembles. Brengen de vertellers sprookjes en sages tot leven door middel van de projecties en rekwisieten van het Ontwerpteam.

Een culturele reis is hierbij het uitgangspunt voor dit project. Docenten van KKZ willen zich graag richten op de muzikale en culturele rijkdom die er bestaat in de wereld en die ook verbonden is met Zuilen doordat er mensen vanuit veel verschillende landen van herkomst in deze wijk hun thuis hebben gevonden. Docenten merken dat hun leerlingen in hun eigen omgeving en via de media vaak blootgesteld worden aan een zeer beperkte selectie van culturele uitingen (muziek, dans, taal en beeldende vorming). Het project biedt de deelnemende kinderen – en via hen hun omgeving - gelegenheid om dieper in te gaan op de culturele rijkdom die er bestaat. Extra aansprekend is daarbij dat we de ontdekkingsreis beginnen bij de eigen wortels van de kinderen.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Voor de betrokken kinderen, ouders en buurtbewoners is Wijkmozaïek een aantrekkelijk concept, dat op een laagdrempelige manier de cultuurbeoefening stimuleert. Een mooi project leidt echter niet vanzelfsprekend tot een succesvolle JMHM-aanvraag. In dit geval mist in het plan een overtuigende inhoudelijke en organisatorische uitwerking van fase 2, de stap waarvoor jullie subsidie aanvragen. Woorden als kwalitatief verdiepen, weer oppakken, aanvullen en aanscherpen, suggereren een nauwe aansluiting bij de eerste fase, maar  bieden tegelijkertijd te weinig houvast. De omschrijving van de vervolgactiviteiten roept hierdoor teveel vragen op om een positieve beoordeling te rechtvaardigen. Wat jullie precies gaan doen, hoe, hoe vaak, met wie, blijft onduidelijk. Doordat ik niet nu goed zicht krijg op het werkproces en het eindresultaat houd ik ook vragen over de meerwaarde van de samenwerkingsrelaties en over het effect van het project.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wijkmozaiek Zuilen doet recht aan de culturele identiteit van Zuilen. Op organisatorisch vlak verwacht ik dat de planning en begeleiding van voldoende kwaliteit is. Wat ik echter mis in jullie aanvraag is de urgentie van dit project. Het is over het algemeen interessant om kinderen te laten werken vanuit hun eigen culturele achtergrond, maar in de aanvraag ontbreekt inzicht in de wijze waarop jullie inspelen op de actuele vragen en behoeften die bij de kinderen zelf spelen. In artistiek opzicht blijft het onduidelijk hoe de taken tussen de samenwerkingspartners zijn verdeeld, in hoeverre de werkzaamheden zich onderscheiden van ieders reguliere activiteiten en wat de verwachte duurzame meerwaarde is voor de partners. Juist doordat de aanvraag is gericht op de tweede fase van een reeds lopend project had de mate van innovatie en de meerwaarde van de samenwerking sterker beargumenteerd kunnen worden. De impact van het project is nu nog teveel op het neerzetten van een eenmalige voorstelling en de aanvraag biedt te weinig zicht op de ontwikkeling van een concept of methode dat  jullie zelf en ook andere inwoners/organisaties/wijken kan inspireren.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hoe staat het met jullie project? Graag meer toelichting op de rol en de bijdrage van de verschillende partners. In welk opzicht wijkt dit traject af van hoe jullie tot nu toe samenwerken?

In de huidige opzet oogt het project als een grootschalig voorstellingsproject dat binnen jullie reguliere doelstellingen en programma valt. Hierdoor sluit het nog te weinig aan bij Jij maakt het mee, dat het experiment en de vernieuwing centraal stelt. Dat maakt een aanvraag weinig kansrijk, hoe aantrekkelijk de activiteiten ook zullen zijn voor de deelnemers.

afbeelding van Nadine Arendsen

Dag Willemijn,

De culturele partners hebben nog niet eerder samengewerkt. 'Wijkmozaiek in Zuilen' is de allereerste samenwerking. Dus het is een nieuw traject voor alle partners waarbinnen veel nog moet worden ontdekt.

Het project is deels een combinatie van bestaande / reguliere programmaonderdelen van bepaalde partners. Zo is het dansensemble een vaste groep van Sushma's Dance Factory. Echter heeft deze groep kinderen nog niet eerder gedanst op live muziek. Hetzelfde geld voor de ensembles van KKZ die voor het eerst muziek gaan maken waarop een dansensemble kan dansen. Dit vraagt flexibiliteit en een ontwikkeling wat betreft vaardigheden. Het ontwerpteam van Wunderle is verder bijvoorbeeld helemaal geen regulier programma. Het gaat om een geheel nieuwe groep die speciaal is opgericht voor het vormgeven van het decor en rekwisieten voor dit project. De kinderen hebben nog geen eerdere ervaring met het maken van decor of rekwisieten. De activiteiten zijn dus niet alleen aantrekkelijk voor de deelnemers, maar zijn ook nieuw terrein waar veel te leren valt voor de deelnemers en de partners. Hopelijk kunnen we dit nog voldoende duidelijk maken in het projectplan.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Uit jullie informatie begrijp ik dat je subsidie wilt aanvragen voor fase 2 van dit project. Als dat klopt, stel ik voor dat je de informatie over fase 1 kort samenvat en vervolgens fase 2 concreter uitwerkt. Dit voorkomt dat de vele tekst over de opzet van het project ons het zicht ontneemt op het onderdeel en de activiteiten waarvoor je subsidie wilt aanvragen.

Een alternatief zou kunnen zijn dat jullie na afloop van fase 1 het project evalueren en vervolgens op basis daarvan een plan maken voor fase 2. In dat geval kun je wellicht beter op een later moment een nieuwe aanvraag starten.

afbeelding van Nadine Arendsen

Dag Willemijn, dank voor de tip. We zullen de informatie inkorten zodat het hopelijk overzichtelijker wordt waar we de subsidie voor aanvragen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform. Ook ik denk de komende weken graag met jullie mee.

Eerst een tip: voeg reacties en aanvullingen ook toe aan de linkerkant van deze pagina, want dat wordt jullie uiteindelijke aanvraag. Klik hiervoor op het tabblad Bewerken bovenaan de pagina en vervolgens op Denk mee (meer projectinformatie). Er verschijnen dan meer velden om in te vullen.

 

afbeelding van Nadine Arendsen

Dag Willemijn, dank voor de tip! We gaan er mee aan de slag de komende dagen.

afbeelding van Nadine Arendsen

Dag Anouk,
Hartelijk dank! Fijn dat je ons de komende weken coacht. Wat betreft je vragen:

Verhalen verzamelen
De verhalen worden voornamelijk verzameld door Verzet de Zinnen (Menno). Zo zullen kinderen uit Zuilen tijdens een project op school ouders, opa's en oma's gaan interviewen over waar hun roots liggen. Extra aandacht wordt hierbij besteed aan de cultuur van deze plek van herkomst. Zijn er liedjes die ze zich nog herinneren? Bepaalde sprookjes of sages? Menno gaat dus samen met de kinderen op zoek naar de verhalen die afkomstig zijn uit deze andere landen / werelddelen.

Verder zullen tijdens de dramarepetities ouders en grootouders uitgenodigd worden (n.b. dit kunnen ook ouders zijn van deelnemers van een van de andere disciplines) zodat de kinderen met hen in gesprek kunnen gaan en luisteren naar de verhalen die ze te vertellen hebben. N.a.v. wat de kinderen te horen krijgen gaan ze samen met Menno teksten voor het script schrijven.

De andere partners en docenten zullen ook aandacht besteden aan de herkomst van de ouders van hun leerlingen. Mochten hier interessante verhalen naar voren komen dan wordt dit doorgespeeld aan Verzet de Zinnen.

Twee delen
Het project bestaat uit twee delen. Deze aanvraag bij 'Jij maakt het mee' is voor fase 2. Het reisschema van de culturele ontdekkingsreis wordt namelijk onderbroken door de zomervakantie. De eerste fase loopt van januari tot juni 2017 en wordt afgesloten met een voorstelling in juni. Na de vakantie wordt het project tijdens de tweede fase weer opgepakt, kwalitatief verdiept en aangevuld met nieuw werk. Deze fase wordt afgesloten met een groot optreden met alle kinderen in december 2017. Deze voorstelling wordt minimaal twee keer uitgevoerd.

Er is bewust gekozen voor twee verschillende fases. De totaal duur van 1 jaar is erop gericht om uiteindelijk een hoge kwaliteit te bereiken met alle betrokken kinderen van de verschillende deelnemende disciplines. Binnen een half jaar is niet het complete muziektheaterspektakel met die hoge kwaliteit te realiseren die het artistieke team voor ogen heeft. Daarvoor is een langere periode van oefening, afstemming tussen de disciplines en consolidatie nodig. Zonder een concrete tussenstap zou de lengte van een jaar echter voor jonge kinderen een te lange spanningsboog zijn. Daarom wordt ook fase 1 in juni afgesloten met een voorstelling.

Fase 1:
De voorstellingen van fase 1 en 2 verschillen van opzet. De voorstelling in juni is een letterlijke reis. Het publiek wordt verdeeld in meerdere groepen. Iedere groep wordt door een verteller meegenomen op reis langs verschillende verhalen en drie verschillende kenmerkende locaties in de wijk: de Parel van Zuilen, Het Vorstelijk Complex (ZIMIHC theater Zuilen), en de Kleine Vliegenier. De vertellers brengen het publiek van A via B naar C en vertellen ondertussen verhalen over en uit de landen, die op de eerstvolgende stop worden gepresenteerd. Op de route wordt er regelmatig een kort toneelstukje opgevoerd, samenhangend met het verhaal. Op de drie locaties zullen één of meerdere ensembles muziek ten gehore brengen of een dans uitvoeren uit verschillende landen. Deze voorstelling is zichtbaar zijn voor alle bewoners van de wijk doordat er letterlijk met veel bombarie een reis door de wijk gemaakt wordt. De voorstelling draagt op deze manier bij aan de bekendheid van het project in de wijk. Fase 1 is verder ook een eerste proeve van de samenwerking tussen de verschillende culturele partners. Op basis hiervan wordt besloten of bepaalde werkwijze moeten worden bijgesteld in fase 2.

Fase 2:
Fase 2 is gericht op de verdere verdieping van de samenwerking tussen de culturele partners en alle deelnemers. De deelnemers zullen naast het aanleren van nieuw materiaal ook verder gaan met het aanscherpen van reeds gebruikt materiaal. De kinderen leren zo dat het altijd nog mooier en beter kan worden. Deze voorstelling vindt plaats in de professionele setting van een theater. De voorstelling heeft alleen daardoor al een geheel andere uitstraling dan de voorstelling van fase 1. Tijdens deze voorstelling blijft het publiek - in tegenstelling tot de zomer voorstelling - op zijn plek en worden alle verschillende kunstdisciplines in een ruimte samengebracht. Toch gaan we ook nu op reis: door middel van muziek, dans, beelden en verhalen. De scenografie, licht en geluidstechniek zijn voor deze voorstelling dus essentieel. De landen die aangedaan worden, zijn evenals in fase 1, gebaseerd op de landen van herkomst van (voor)ouders van de kinderen uit de wijk. Zo kan er met behulp licht en doek een mooi schimmenspel van  gerealiseerd worden wanneer de verstellers spreken over Turkije. De locatie waar momenteel aan gedacht wordt is de Werkspoorkathedraal. ZIMIHC theater Zuilen, waar KKZ gewoonlijk optreedt, zal voor deze voorstelling waarschijnlijk te klein zijn.

Ik hoop dat dit een en ander verduidelijkt. Ik hoor graag weer van je.

Groet,

Nadine

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Verwerk deze info ook aan de linkerkant in je projectplan, want daar kijkt het fonds uiteindelijk naar bij de beoordeling.

afbeelding van Nadine Arendsen

Dag Anouk,

Dat zal ik zeker doen. Even een vraag vanuit mij. We hebben voor dit project een uitgebreid projectplan (30 pagina's) onder andere vanwege de aanvragen bij andere fondsen. Ik vroeg me af in hoeverre ik deze informatie allemaal kan / moet opnemen aan de linkerkant in het projectplan hier. Kun je een indicatie geven van welke (hoeveelheid) informatie het fonds verwacht?

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Nadine, Jij Maakt Het Mee is een ander soort manier van aanvragen, waarbij de teksten beknopter mogen zijn dan bij andere fondsen. Je aanvraag is nu al erg uitgebreid dus ik zou het alleen nog finetunen met de opmerkingen van de medewerker van het fonds, van mij en van eventuele andere lezers die je in deze Denk Mee-fase krijgt.

afbeelding van Nadine Arendsen

Dag Anouk,
Hartelijk dank voor de reactie en de uitleg. Ik hoor graag of de gegeven informatie helder is en of er nog zaken ontbreken of beknopter kunnen. Groet.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Nadine, welkom op Jij Maakt Het Mee! Ik ben de komende zes weken jullie coach en ga je in de Denk Mee-fase helpen bij het aanscherpen van je projectplan en aanvraag.

Mooi uitgangspunt om de verhalen van de veelzijdige bewoners van Zuilen als uitgangspunt te nemen. Hoe ga je deze verhalen verzamelen?

Je schrijft dat het project uit twee fases bestaat. Hoe zien deze twee fases eruit?