menu denk mee beslis mee maak mee

Wereldpaviljoen

Een plek waar 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders...

Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel
5 mei 2018

€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Wereldpaviljoen

Een plek waar 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders elkaar ontmoeten en van elkaar leren

afbeelding van Emma Quilligan

Ingediend door:

Emma Quilligan

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Zonder dergelijke inhoudelijke projecten is de betekenis van 5 mei leeg. Hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen een toonmoment wordt van diverse culturen uit Zwolle, maar ook een ontwikkelmoment waarin de ontmoetingen standhouden.

Wat ga je doen?: 

Het idee van het Wereldpaviljoen is geboren uit de gedachtegang dat vrijheid alleen kan bestaan als er vrede is. Zolang een land wordt geteisterd door oorlog of een bevolkingsgroep wordt onderdrukt of op de vlucht is, is vrijheid een leeg begrip. Dit probleem zien we  de laatste jaren terug in de enorme golf van vluchtelingen die Europa probeert te bereiken.  

Maar hoe is het gesteld met de ‘vrede’ hier in Nederland? Hoe staan we tegenover die ‘nieuwe’ Nederlanders, vluchteling of niet? Zijn wij eigenlijk wel zo vredelievend? Soms lijkt het tegendeel waar als we kijken naar de verhitte discussies rondom asielzoekerscentra, de komst van nieuwe vluchtelingen en de reacties op terreuraanslagen. Zeker op de sociale media zoals Twitter en Facebook kunnen deze discussies er keihard aan toe gaan.  Vrede en vrijheid zijn geen vaststaande waarden, maar zijn altijd onderhevig aan de tijd en situatie. Vrede en dus vrijheid, vraagt meer dan elkaar ‘gedogen’: dat vraagt om verdieping, respect. Naar elkaar willen luisteren en elkaar weten te verstaan is soms best moeilijk… 

Op 5 mei wordt een groot gebied vrijgemaakt voor de bouw en inrichting van het Wereldpaviljoen. Het paviljoen wordt een veilige plaats voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. Een plek om kennis te nemen van verschillende culturen via alledaagse publieksuitingen, zoals lifestyle, mode, zang, dans, optredens, meet & greet sessies, voordrachten en lezingen, uitwisseling van gebruiken en gewoontes. Een locatie met verschillende tentjes en kleine podia met een doorlopend programma voor iedereen. 

In 2016 poogde wij om een antwoorden te geven op de vluchtelingenproblematiek die er heerste. Het Wereldpaviljoen ontstond met het idee om ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlandse bij elkaar te brengen op een veilige plek, om elkaar te ontmoeten en om van elkaar te leren. In 2016 was het Wereldpaviljoen succesvol genoeg om het concept door te ontwikkelen en op 5 mei 2017 was het Wereldpaviljoen opnieuw onderdeel van BFO. Om dit onderdeel van het festival volwaardig te ontwikkelen, is het tijd om structureel samenwerkingspartners te betrekken en om de organisatie van dit deel steviger neer te zetten. Om die reden doen wij een beroep op ‘Jij Maakt het Mee’ van Fonds Cultuurparticipatie.  


afbeelding van Emma Quilligan

Hoi Lidian,

De deelnemers van het Wereldpaviljoen worden in het voortraject gevraagd om hun bijdrage voor te bereiden, waarbij we ze uitnodigen en prikkelen om iets anders te doen dan hun 'normale' activiteiten. De deelnemers komen vaak al uit een circuit van actieve cultuurparticipatie, bijvoorbeeld dansgroepen of buurthuizen waarin activiteiten worden georganiseerd, maar voor Bevrijdingsfestival Overijssel moeten zij ten eerste nadenken over het thema en de inhoud van 5 mei (die voor mensen uit andere culturele heel anders kan zijn dan voor ons!) en ten tweede over een schaalvergroting van hun uitingen omdat ze bij ons vaak veel meer publiek in één keer bereiken dan normaal gesproken. We begeleiden de groepen hierin door met hen in gesprek te gaan en waar mogelijk en gewenst verbindingen te maken, afhankelijk van de ideeen van de deelnemers. Om die reden hebben we een professioneel theatermaker gevraagd om het Wereldpaviljoen inhoudelijk te coordineren, zodat zij vanuin haar professionele kijk mee kan denken met de deelnemers die hun bijdrage voorbereiden. Kortom: de actieve cultuurparticipatie zit in tijd vooral in het voortraject, in het publieksbereik vooral op 5 mei zelf. 

Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord! Ik zal zelf ook nog even intern bespreken hoe we de deelnemers nog structureler en beter kunnen begeleiden. Dank voor de vraag!

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Emma, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze dit project zou kunnen passen binnen de voorwaarde van de subsidieregeling. Daarvoor ben ik op dit moment met name op zoek naar de actieve cultuurparticipatie; wat gaan de mensen zelf doen? waar kunnen ze zich in ontwikkelen en wie begeleid hen daarin? Wanneer het project gaat over een eenmalige cultuurbeleving , hoe bijzonder ook, dan valt het project helaas niet binnen de doelstelling van deze subsidieregeling. Ik hoor graag van je.