menu denk mee beslis mee maak mee

The Wave

een dansinstallatie

BackBone/ alida Dors
14 september 2018 tot 12 oktober 2018
dans, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP21
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek3
max 50 / 5 gestemd
totaal24
nog nodig51
Nog 8 dagen om te stemmen

Ga direct naar de reacties

The Wave

een dansinstallatie

afbeelding van Alida Dors

Ingediend door:

Alida Dors

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij denken erover om verschillende dansgroepen, hiphophuizen van Nederland en aan studenten van academies te vragen om deel te nemen. Wellicht hebben jullie nog ideeën met wie we nog meer zouden kunnen samenwerken.

Wat ga je doen?: 

Geinspireerd op de beweging van een golf zien we 50 dansers/ performers op een groep onverwachte toeschouwers/ publiek afkomen. De groep performers bestaat uit 10 profesionele dansers en 40 amateurs en studenten. Het thema van de installatie gaat over het wij-zij denken. Wij als mensen neigen ons te bewegen op voor ons bekend terrein afgebakend door onzichtbare grenzen. The Wave stopt niet bij deze onzichtbare grenzen. Dit project is voor Backbone een bijzondere uitdagingen wij niet eerder een dergelijk dansinstallatie heeft gemaakt. Met deze dansinstallatie treden we in de publieke ruimte, verbinden wij professionals en amateurdansers, ontmoeten we ander publiek en hopen we hen te prikkelen.

Met The Wave willen we dans, anders dan battles en straatshows zoals we die kennen van het Leidseplein in de publieke ruimte te tonen, toegankelijker maken en meer zichtbaar voor een grotere groep mensen. Dans resoneert bij vele culturen en tradities op een verbindende manier. Dans kan het leven even doen stilstaan en het hier en nu mooier maken, daarom willen we dans en in dit geval theatrale hiphopdans tonen in de publiek ruimte. Dans tonen aan hen die niet vanzelfsprekend naar het theater gaan, omdat het nog steeds het gevoel uitstraalt een niet inclusieve plek te zijn. Theatrale dans zou ons in ziens niet alleen iets moeten zijn voor de happy few.

Naast dat we zo ander publiek bereiken, zijn we er op gericht hen te prikkelen en op deze manier bij te dragen aan het publieke debat. Het concept van de The Wave, gaat over de komst van de nieuwkomers. En nieuwe groep betreedt het domein van een gevestigde groep. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe bewoners in een gemeenschap. Deze groep nieuwkomers laten wij er anders uitzien dan zij die er al zijn, maar er moet ook iets herkenbaars zijn. Dit beïnvloed de samenstelling van de groep performers die we zoeken. De groep moet bestaan uit jonge en oudere performers met verschillende culturele achtergronden. We willen juist niet dat iedereen op dezelfde manier beweegt, maar wel dat er een soort herkenbare bewegingstaal is. Hiervoor kiezen we als vertrekpunt hiphop als basis idioom. Het level van skills kan verschillen. Deze groep van 50 dansers/ performers komt tot stand in samenwerking met diverse hiphophuizen. 

"Met deze installatie wil ik mensen confronteren met hun onderdrukte en onbewuste angst voor de ander. Ik dek dat deze installatie in het bijzonder goed werkt een samenlevingen waar een hoge mate van segregatie is of een mix van culturen samenkomt"

Hoe ga je te werk?: 

Een 20 minuten durende dansinstallatie, genaamd, The Wave. Hiervoor werken we met 10 professionele dansers en 40 amateurs. Deze locatievoorstelling zal te zien zijn tijdens Afrovibes Festival in Amsterdam bij de Tolhuistuin en Rotterdam bij Maaspodium en de Kunsthal. 

Juist om de amateurdanser te bereiken werken wij samen met hiphophuizen. We hebben in de zomer van 2017 gewerkt met verschillende hiphophuizen van het land. Met hen maakten we een stoet voor de zomercarnaval in Rotterdam. De stoet was een mix van professioneel dansers en amateurs. Dit resulteerde in een uitbarsting van energie en plezier van een gemengde groep performers qua leeftijd, skills en culturele achtergrond. Dit resoneerde met de omstanders. omdat de groep performers de samenleving, zoals we die elke dag op straat zien, maar dan dansend (in een artistiek concept) door de publiek ruimte, vertegenwoordigende. Dit smaakte naar meer en dat gaan we nu ook doen, maar dan in een ander concept, The Wave!

De samenwerking met amateurdansers van Hiphophuizen is bijzonder en biedt beide partijen nieuwe kansen en inzichten. Door elkaars kwaliteiten en mogelijkheden te benutten versterken we beiden onze netwerken, bereiken we andere deelnemers dan gebruikelijk en weten we nieuw publiek te interesseren. Voor de amateur dansers is het een ervaring om te kunnen werken in een team met professionals, en vooral binnen een setting die nieuw voor hen is: binnen een publieke interventie. Het hele directe contact met de nietsvermoedende toeschouwers zal vaak nieuw voor hen zijn. In de workshops en repetities bieden we hen ook een aantal skills (zoals het liften en partnerwerk die in hiphop in deze vorm niet heel gebruikelijk zijn. Het project heeft een positief effect op de ontwikkeling van de deelnemers en de betrokken organisaties en draagt bij aan de versterking van de cultuurbeleving binnen de omgeving en bij (deels nietsvermoedend) publiek.  
 

Doel van het project:

Samenwerking tussen amateurs en professional: The Wave breng professionele en amateurs samen. Hierdoor leren ze van elkaar, trekken ze zich aan elkaar op en vormen ze als gezelschap een afspiegeling van de samenleving. Voor de amateurdansers biedt het een kans om hun ervaring en kennis te vergroten. Zij leren nieuwe dansstijlen en technieken aan maar worden ook uitgenodigd om hun eigen talent te delen en binnen het inhoudeljke thema bij te dragen. Tijdens een kort intensief maaktraject werken ze samen naar een voorstelling waarin hun eigen stem zichtbaar is. Voor zowel professionals als amateurs is het een bijzondere uitdaging om met een grote groep dit intensieve maakproces aan te gaan en op te treden als onderdeel van een festival in de publieke ruimte. 

Samenwerking tussen partnerorganisaties: De samenwerking is innovatief en biedt verschillende partijen nieuwe kansen. Binnen dit project werken wij samen met Afrovibes Festival als platform en daarnaast verschillende hiphophuizen als partner. Door elkaars kwaliteiten en mogelijkheden te benutten versterken wij ons netwerk, bereiken andere deelnemers dan gebruikelijk of weten we nieuw publiek te interesseren. De samenwerking met partners gaat ook over duurzame relaties en zowel met de hiphophuizen als met Afrovibes Festival werken wij langdurig samen. Op deze manier ontstaat doorstroom van dansers en uitwisseling van kennis en ervaring. In Rotterdam werken wij een in museale setting waardoor nieuw publiek in aanraking komt met dans en specifiek hiphop. The Wave brengt een ware beleving doordat het een locatievoorsteling is die ook onverwachte bezoekers trekt.  

Sociaal maatschappelijk doel: The Wave, letterlijk een golf van nieuwkomers. The Wave is onder meer geïnspireerd op het fenomeen gentrification van oude stadsdelen. Ook het wij – zij denken dat tussen sociale groepen leeft, is voor mij inspiratie geweest voor de totstandkoming van het concept. Ik werk al jaren in de Tolhuistuin aan de overkant van Amsterdam CS. Daar heb ik zien gebeuren dat een golf van nieuwe initiatieven en nieuwe bewoners letterlijk het IJ over kwam. Met alle reacties en gemengde gevoelens van de oorspronkelijk bewoners van dien. Ook is opvallend dat als het in de media gaat over vluchtelingen, men al snel spreekt over een “golf” (of zelfs: “tsunami”) van vluchtelingen. Ook bevragen we de term vluchteling, of nieuwkomer. We leven in een samenleving waarin het wij-zij denken actueel is. Naast dat ik choreograaf ben, ben ik ook socioloog, met mijn werk draag ik graag bij aan het publieke debat over conflicten in onze samenleving. Conflicten tussen mensen onderling, maar ook tussen mens en maatschappij. Het visualiseren van een golf (nieuwkomers) lijkt mij treffend om deze gevoelens te onderstrepen, bespreekbaar te maken en wellicht te reduceren.

Artistiek inhoudelijk doel: BackBone heeft haar roots in de hiphopdans. Met The Wave breng ik verschillende disciplines (dans, muziek, kostuum), professionele en amateur performers bij elkaar in een zich verplaatstende dansinstallatie. In deze dansinstallatie rollen, kruipen en bewegen 50 performers laag over de grond. Dit is een uitdaging voor de performers, omdat ze zich binnen de door mij gestelde choreografische parameters moeten blijven voortbewegen.

Deze zijn:

De groep dansers is constant in beweging,

De beweging is vanuit het hiphop vocabulaire gedacht

De bewegingen gaan laag over de grond, horizontaal, vrijwel geen beweging is horizonaal.

De dansers bewegen over elkaar heen, gebruikmakend van elkaars lichaam

De choreografie maakt gebruikt van partnerwerk en liften (vanuit hedendaagse dans)

Daarnaast is er een bijzondere rol weggelegd voor de muziek. Dit wordt een compositie van Simone Giacomini, met wie ik bij Backbone al vaker heb gewerkt. Ook de muziek moet als het ware rollen, meebewegen met The Wave – en om dat te bereiken worden de muziekversterkers onopvallend verwerkt in de kleding. Het idee is dat de dansers zich zo organisch mogelijk bewegen op elk hun eigen sound, delen van een muziekcompositie, die wanneer ze elkaar ontmoeten elkaar ook complementeren.

Doorstroom als doel: Tussen het hoogste niveaus van de landelijke hiphophuizen en de enkele hiphopdansgezelschappen zit een leemte. De doorstroom tussen beide is nog lang niet vanzelfsprekend. De jongeren van de hiphophuizen hebben vaak nog wat rijpingstijd nodig voordat ze volwaardig als professionele dansers mee kunnen draaien in een dansgezelschap. Dit geldt trouwens ook voor de net afgestudeerden van de ROC’s. Dit is voor zowel de jongeren spijtig, als voor een dansgezelschap als BackBone, als voor het dansveld an sich. BackBone heeft nieuw talent, nieuwe aanwas, nodig voor haar continuïteit, maar ook om geïnspireerd te raken en op de hoogte te blijven van nieuwe dansstijlen die zich binnen de urban dans ontwikkelen. Voor het dansveld is het eeuwig zonde als talenten niet voldoende uren kunnen draaien als performers en daardoor niet doorstromen naar het professionele veld. Veel talent haakt voortijdig af en gaat maar iets anders doen. Naast dat dit culturele kapitaalvernietiging is werkt het ook vertragend voor de ontwikkeling van de hiphopdans in theater.

BackBone hoopt met dit project een steentje bij te dragen aan de doorstroom van talent. Dit project geeft talent de kans zichzelf te presenteren in een professionele setting, te leren van oudere meer rijpe dansers en op te treden buiten het eigen netwerk. Daarnaast maken de deelnemers kennis met een ander netwerk (partners van het project, ander publiek, en Backbone) en doen ze een bijzondere ervaring op. BackBone krijgt de kans nieuw talent te leren kennen en geïnspireerd te raken op het gebied van bewegingen en dansstijlen.

Verbinding amateurspelers en professionals:

Het verbinden van professionele en amateurdansers is onderliggend aan dit project. Juist door te werken met amateurs wordt zichtbaar wat bij de grassroots leeft. Dit is juist een ontwikkeling waar BackBone op wil inspringen en waar mogelijk verdieping aanbrengen. Voor de hiphophuizen zijn projecten als The Wave van belang om hun talenten uit te dagen tijdens hun ontwikkeling. Samen dragen we bij aan de ontwikkeling van theatrale hiphopdans. En kunnen we laten zien dat hiphopdans niet alleen bravoure is, maar bravoure kan zijn met een sociaal-maatschappelijke boodschap.

Dat de amateurs belangrijk zijn vanwege hun vernieuwende dansstijlen spreekt voor zich. Daarnaast ben ik ook benieuwd naar hoe zij denken over bepaalde sociaal maatschappelijk thema’s gekoppeld aan het wij- zij denken. Hoe kijken zij naar de wereld, naar hun naaste omgeving? Hoe bewegen zij letterlijk en figuurlijk in een samenleving waarin ontmoeting met de ander niet vanzelfsprekend is? Waarin angst voor de ander volop in de media getoond wordt? Tijdens de repetities zullen we het meerdere malen met z’n allen onder andere hierover hebben. Maar ook ben ik benieuwd naar hoe zij vinden dat frustratie, krachtig zijn, anders zijn, toenadering en kwetsbaar zijn er uit ziet. Soms zal ik ze vragen hun gedachten op te schrijven, of te dansen, of juist hun gevoel te koppelen aan een muziek nummer dat ze kennen of een filmpje op het net. Op deze manier zijn de amateur dansers volledig betrokken bij het maak process en biedt de strategie niet alleen persoonlijke ontwikkeling en cultiverring maar ook is hun inbreng net zo belangrijk als die van de professionals. 

Uiteindelijk leveren onze sessies materiaal op, waarmee The Wave ontwikkeld wordt. Ondanks dat ik een beeld heb over hoe The Wave er uit ziet, dient dit slechts als blue print. De uiteindelijke invulling komt van de performers, zowel van professionals als amateur. Ik structureer en hopelijk in de periode van de repetities inspireer de dansers.

Selectiecriteria:

De zoektocht die gezamenlijk wordt gedaan is naar amateurs die geïnteresseerd zijn in het theatraliseren van hun skills. Het moeten deelnemers zijn die er aan toe zijn om buiten hun comfort zone in een professionele setting met hun skills te willen werken. De hiphophuizen hebben zicht op de amateurs in hun huis. Dus in eerste instantie door gesprek met de artistiek leiders kom je op het spoor van de evt geschikte kandidaten, vervolgens benaderen de huizen de jongeren en worden wij geïntroduceerd. Wij organiseren een workshopsessie met een aantal geïnteresseerde amateurs waar een selectiegroep uit voortvloeit. In het vervolgtraject, van het maken van de The Wave blijven wij nauw in contact met de huizen om de deelnemers een vangnet van aanspreekpunten te geven. Dit is onze productie leider maar ook degene die normaliter contactpersoon is/zijn vanuit het huis. Dit vangnet is er voor het gevoel van welbehagen, support en planning tijdens het gehele traject. Zo zal de contactpersoon vanuit een hiphophuis bijvoorbeeld meereizen met de amateurs naar de repetitieplek en dus aanwezig zijn bij de repetities.

Om The Wave ook de hoogte in te kunnen laten gaan, zijn we ook op zoek naar trickers en turners die ook ritmisch kunnen bewegen. Zij kunnen dan ook over de obstakels heen die op de route liggen. Wij hopen hiervoor ook gebruik te kunnen maken van de kennis en het netwerk van de huizen.

Hoe ga ik te werk?:

De dansfrases zullen voor 60 % door mij en de professionele dansers van te voren vastgelegd worden als basis van de choreografie waarna deze wordt aangeleerd aan de 40 amateurs. Dit is nodig, omdat het een complexe aanpak is, waarbij de vertaling naar de locatie enig houvast nodig heeft. De overige 40% laat ruimte voor input en creativiteit van de gehele groep.

Ook ga ik van tevoren al in gesprek met componist Simone Giacomini, omdat het belangrijk is dat de muziek voor het grootste deel vast klaar is voor we gaan werken met de amateurs. Het is een kort repetitieproces en de muziek is alles bepalend voor de sfeer en het tempo waarin de golf zich beweegt.

Hetzelfde geldt voor styliste Isis Vaandrager: met haar (en met de technisch producent) bezoek ik van tevoren de locaties om te zien wat de uitdagingen zijn, voor de dans zowel als de vormgeving.

Planning:

The Wave zal begin oktober in Amsterdam en Rotterdam opgevoerd worden. In aanloop daarna toe zal het stuk ontwikkeld worden in zowel de studio als op locatie, en is de selectie van amateurdansers en repetitie met het hele team.  

Fase 1: Voorbereiding materiaal - Ik ga eerst met 2 dansers de locaties bekijken en maak foto’s en filmpjes. Dan werk ik met de 10 professionele groep dansers op de al gecomponeerde muziek. In deze fase wordt er 2 dagen in de studio gewerkt, dan wordt het gevonden materiaal getoetst op locatie. Vervolgens 0,5 dag terug in de studio om te fine tunen. Dit materiaal dient als basis voor de selectiedagen en de gezamenlijke repetitiedagen.

Fase 2: De selectiedagen - (8 momenten van 4 uur op verschillende plekken) worden ingevuld alsof het een workshopdag is. Ik wil de amateurs op hun best zien en dat is niet per se in een auditiesetting. Tijdens de workshop worden er basisbewegingen aangeleerd, zoals de sixstep, schouder rollen, lage bounces en het gebruikmaken van elkaars lichaamsgewicht. Daarna wordt een aantal dansfrasen aangeleerd opdat de deelnemers een gevoel krijgen van de richting die ik uit wil met de The Wave. Vervolgens is er ruimte om in wisselde groepen eigen materiaal te maken. Deze bestaan uit een mix van professionele dansers en amateurs. De professionele dansers worden geïnstrueerd voldoende ruimte te geven aan de creativiteit van de amateurs. De workshops eindigen met een korte jamsessie waarin iedereen skills kan tonen die wellicht nog niet aan de orde zijn gekomen en om het gemoedelijk af te sluiten. Hierna maak ik de selectie.

Fase 3: Gezamenlijke repetitiedagen - Met de gehele cast wordt er 4 dagen in de studio gewerkt. Het gevonden materiaal in fase 1 zal als basis dienen. Vervolgens is de methodiek zoals tijdens de selectiedagen leidend voor de repetities. De compositie van de choreografie is in deze fase het uitgangspunt voor de verschillende ontmoetingen. Er zal onder andere gelet worden op de opbouw, welke kleine en korte ontmoetingen mogelijk zijn, voor grotere ontmoetingen en groepsfrases.

Fase 4 Werken op locatie – per locatie is er een repetitiedag nodig, waarop we werken op locatie zal de aandacht vooral uitgaan naar het fine-tunen en het in de ruimte plaatsen van de choreografie. Extra aandacht voor de samenkomst van dans, kleding en techniek is dan vereist. Het laatste deel van de dag zal gericht zijn op herhaling – het letterlijk repeteren van The Wave.

Met wie werk je samen?: 

Hiphophuizen: BackBone heeft in de zomer van 2017 gewerkt met de verschillende hiphophuizen van het land in het tot stand brengen van een stoet tijdens de zomercarnaval in Rotterdam. Graag werken we weer samen met deze huizen en voeren we hierover gesprekken met Haags Hiphop Centrum (voormalig AIGHT) in Den haag, Solid Ground Movement uit Amsterdam, Urban House Groningen. Dit keer willen we ook samenwerken met de jongrenen afdeling van collectief Illusionairy Rockers onder leiding van Raymond den Uyl en Hiphophuis Rotterdam. Daarnaast zijn er contacten met Roc Amsterdam via Enero Moestalam en jongeren organisatie de Jonge helden van Charlie Duran. De hiphophuizen zijn enerzijds artistieke partners door hun dansers beschikbaar te stellen en anderszijds zakelijk door ook een rol te nemen in de publiciteit van het project.

Deze relatie tussen de huizen en BackBone is er een die zich aangescherpt en verdiept en groeit in vertrouwen. De hiphophuizen hebben als doel jongeren in hun eigen gekozen kunstvorm Hiphop (dans) te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning bestaat ook uit uitdagen. BackBone wordt ook door de huizen gevraagd om workshops te geven of om op te treden tijdens hiphophuizen presentatiedagen. Door een intrinsieke overtuiging van zowel de huizen als BackBone dat het goed is om niet alleen een keten op papier te zijn, maar die ook fysiek te ervaren, investeren we in het gevoel van een community, een beweging, waarin iedereen van elkaar leert. Zoals het hiphop credo ook zegt: each one teach one! Samen dragen we bij aan een dansveld in ontwikkeling, een dansveld waar hiphopdans meer is dan een virtuoze jongerendans. Dat dansveld doet recht aan ons allen.

Afrovibes Festival: Afrovibes is een meerdaags multidisciplinair festival dat sinds 1999 hoogwaardige en actuele Afrikaanse podiumkunsten naar Nederland  haalt en deze verbindt met makers en publiek in Nederland. Afrovibes vindt plaats van 4 t/m 14 oktober in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en The Wave is opgenomen in hun festival programma. Afrovibes toont deze voorstelling bij de Tolhuistuin in Amsterdam, Maaspodium en de Kunsthal in Rotterdam. Zij nemen het mee in hun festival publiciteit en dragen financieel bij. Juist door The Wave onderdeel te maken van een internationaal festival heeft het een breed bereik en brengt het zowel de amateur als professionele dansers in contact met een internationale context. De thematiek van The Wave past hier naadloos bij en naast de optredens zal ook ruimte zijn om over de voorstelling in gesprek te gaan. 

Samenwerking: Voor alle betrokkene partijen is The Wave natuurlijk een uitdagend project idee. Voor ons allen geldt namelijk dat ons publiek altijd naar ons toekomt in een vaak bepaalde publiekelijke setting. The Wave is vernieuwend omdat wij met deze dans installatie zelf een specifiek publiek uitkiezen en dit tevens doen op alternatieve plekken. Plekken waar je normaal een dans instalatie niet zou verwachten. Dit maakt het spanned en uitdagend omdat je samen experimenteert met ruimte en publiek. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 Selectiedagen 160  
3 Repetitiedagen studio 50  
1 Repetitedag locatie 50 200
3 Voorstellingsdagen 50 600
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Deze dansinstallatie laat hiphopdans, anders dan we kennen van theatervoorstellingen, jams of straat shows, zien. De voorstelling wordt uitgevoerd door 50 performers/dansers. De groep bestaat uit professionals en uit amateurs, jong en oud dansen met elkaar als geheel. Tijdens het maakproces is leren van elkaar essentieel en dus vormgegeven in dmv van opdrachten waarbij samenwerken centraal staat. Naast dat het project artistiek inhoudelijk vernieuwend is onderstreept de installatie het sociaal maatschappelijk fenomeen het wij-zij denken en hoopt hiermee meer tolerantie bewustwording teweeg te brengen. Doordat het een locatievoorstelling is daagt het de dansers uit en trekt het een breed, en nieuw publiek. 

Begroting: 

De kosten voor het project worden door verschillende partners gedekt. Wij hebben nog 6500 aangevraagd bij twee verschillende fondsen: Prins Bernhard Culuurfonds NH en Janivo. Daarnaast hebben wij nog een bijdrage van Jij maakt het mee nodig om het project tot stand te brengen. 

Backbone betaalt de kosten van de choreograaf, de componist, de helft van de marketeer, de productieleiding/techniek en de administratiekosten. Afrovibes betaalt de andere helft van de kosten van de marketeer en neemt het programma mee in de festival PR, bovendien een uitkoop per voorstelling. De Hiphophuizen leveren de repetitie- en workshopruimte – hier gekapitaliseerd.

De professionele dansers ontvangen een vast bedrag per dag, de amateurs krijgen een vrijwilligersvergoeding als tegemoetkoming in de onkosten. Het is belangrijk om deze dansers ook iets te bieden, om waardering te tonen voor hun inzet, maar ook om hen aan het project te binden. De productiekosten zijn relatief hoog (in relatie tot het bereik). De opzet met 50 deelnemers die allen verzorgd en in het kostuum gestoken moeten worden, en moeten reizen tussen locaties, maakt het, ook al zijn de kosten per persoon niet hoog, als snel tot een kostbaar project. En omdat het een publieke interventie is worden er ook de nodige eisen gesteld aan licht en geluid op locatie.

 

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

The Wave biedt een interessante ontmoeting tussen amateurs, studenten en professionals. Tevens is het doel om een ander publiek te bereiken door dans toegankelijker te maken. Dat zijn mooie doelstellingen, maar de wijze waarop de makers dit willen bereiken komt onvoldoende uit de verf. Doordat de makers de amateurs en studenten niet direct betrekken in het creatieve proces dat aan de uitvoeing voorafgaat, zijn zij enkel de uitvoerders en is het niet duidelijk in hoeverre zij zich in artistiek opzicht kunnen ontwikkelen anders dan de reguliere dansprojecten waar zij aan deelnemen. De vragen die jullie stellen zouden door het betrekken van de amateurs en studenten in de voorbereidingen al beantwoord kunnen worden en onderdeel kunnen zijn van het artistieke proces, waardoor de uitvoering nog meer dynamiek kan krijgen. Jullie willen dans op een nieuwe manier in de publieke ruimte tonen, maar geven te weinig weer op welke manier jullie dat dan aan gaan pakken, welke basisvoorwaarden daarvoor nodig zijn, opdat ik daar een concreet beeld van kan krijgen hoe jullie dat gaan bereiken. De impact van het project op de kunstbeoefening in de vrije tijd is daardoor helaas onvoldoende zichtbaar. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

The Wave is een dansperformance/-installatie die je wil maken met amateurs en professionals, om uit te voeren tijdens het Afrovibes Festival in Amsterdam bij de Tolhuistuin en Rotterdam bij Maaspodium en de Kunsthal. Het is me duidelijk dat je een heldere artistieke visie hebt voor The Wave en je plan bevat een aantal interessante elementen. Maar er is naar mijn mening onvoldoende aansluiting met de regeling Jij Maakt het mee.

Voordat de amateurdeelnemers aan de productie mee gaan doen staat het concept vast, de muziek is gecomponeerd, de technisch producent en de styliste zijn al flink aan de slag en de 10 professionele dansers zijn al begonnen met repeteren. De artistiek-inhoudelijke kwaliteit is dan ook in mijn optiek prima in orde. Maar het project komt erg ‘top down’ over en de amateurdansers lijken een zeer beperkte rol te hebben in de totstandkoming van de productie. Het project lijkt niet opgezet met de amateurdansers en hun behoeftes als uitgangspunt, maar bedacht vanuit het eindproduct. Je aanvraag kan me dan ook niet overtuigen dat de impact op de amateurdeelnemers bijzonder groot is. De keuze voor de samenwerkingspartners (verschillende hiphophuizen en het AfroVibes Festival) is niet erg vernieuwend, en dat die samenwerking tot veel nieuwe kansen leidt, of een hechter netwerk creëert lijkt me dan ook onwaarschijnlijk.

The Wave wordt ongetwijfeld een mooie en interessante dansperformance, maar voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee is er in mijn ogen te weinig focus op de amateurdansers.

afbeelding van Alida Dors

Als laatste nog even een link. Dit is onder andere de inspiratie achter de ontwikkeling van The Wave. 

https://vimeo.com/232304704

 

afbeelding van Alida Dors

Beste Alexander

We hebben een aangepaste begroting bijgevoegd (een toezegging in het dekkingsplan) en nog iets meer ingegaan op een aantal van de punten die je aangaf op 29 juni. In mijn aanpassing ga ik in op het feit dat The Wave een project idee is waarbij het maak process juist net zo bijzonder is als de uitvoering. Vooral als je gaat kijken naar de verhouding tussen amateur en professional en de ruimte die ik de dansers biedt om mee te werken aan het maakprocess. De input is voor iedere bertokkenen van groot belang. Daarnaast zijn de partners beide zakelijk een artistiek betrokken. We komen samen als groep om op alternatieve wijze te experimenteren met publiek en het aantrekken ervan en proberen op innovatieve wijze verschillende publieke ruimte te benutten. Ik hoop je hiermee iets meer inzicht hebt op het idee zoals ik dat graag zie. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Alida,

Je hebt nog minder dan een week in de Denk Mee fase en je hebt nog geen begroting geüpload. Dit is een voorwaarde om naar de Beslis Mee fase door te kunnen.
Inhoudelijk mis ik nog steeds de aansluiting met de regeling Jij Maakt Het Mee. Op mij komt je aanvraag erg 'top down' over: jij hebt goed in je hoofd wat voor een performance je wil maken, de amateurdeelnemers lijken een middel te zijn om jouw doel te realiseren. Bij Jij Maakt Het Mee draaien we dat graag om. Wij zien graag dat de amateurdeelnemers en hun ontwikkeling centraal staan. Bij 'Samenwerking tussen partnerorganisaties' citeer je onze regeling, maar ik zie eerlijk gezegd niet goed hoe die samenwerking innovatief is. Misschien kan je daar nog op in gaan.

afbeelding van Alida Dors

Beste Alexander, Excuus dat de begroting even op zich liet wachten maar hij is inmiddels geupload. Bedankt voor je feedback en dat je aangeeft dat het erg top down overkomt. Het idee van dit project kwam juist voort uit de doorgaande samenwerking met de cultuurhuizen en het idee om met diverse dansers samen te werken. Divers in leeftijd, ervaring, achtergrond. Juist het betrekken van amateurspelers staat hierin centraal, zowel betreft nieuwe dansstijlen als inhoudelijk, en ik hoop dat dat nu beter is toegelicht. Samenwerking tussen partnerorganisaties hebben wij aangepast. Uiteraard werken wij binnen de kaders van jullie richtlijnen, maar het is nooit de bedoeling deze te citeren. Wat dit project o.a. innovatief maakt is dat wij samen bijdragen aan de ontwikkeling van theatrale hiphopdans. En kunnen we laten zien dat hiphopdans niet alleen bravoure is, maar bravoure kan zijn met een sociaal-maatschappelijke boodschap. Ik hoor graag of je nog aanvullende vragen en opmerkingen hebt. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Vanuit de Tolhuistuin werkt Alide Dors van BackBone aan hiphopdansvoorstelling The Wave. Ook dat project zit nu in de Jij Maakt Het Mee Denk Mee fase www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/wave

Hebben jullie er al aan gedacht om samen te werken? Mijn tip is om die optie te verkennen!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Hai Daniëlle,

klopt het dat je een link naar The Wave plaatst in The Wave? Wilde je dit ergens anders posten misschien?

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Op Oerol zag ik de dansvoorstelling Foreign Tongues van het gezelschap Liquid Loft en daarbij moest ik aan The Wave denken. Wie weet dat het je inspiratie biedt voor het afstemmen en geschikt maken van de voorstelling voor de diverse optreedlocaties: www.in-situ.info/en/artists/liquid-loft/works/en/foreign-tongues-117

Ik heb je aangepaste aanvraag zorgvuldig gelezen met de focus op samenwerking, proces en experiment. Dat is immers waar Jij Maakt Het Mee om draait. Mijn tip richt zich op de aanvraag beter laten aansluiten op deze subsidieregeling. Het helpt om amateurdeelnemers aan het woord te laten, zodat wij een betere indruk krijgen van hun betrokkenheid bij de totstandkoming van deze voorstelling. In welke hiphop dansscene doen ze mee? Wat is hun motivatie om mee te doen aan The Wave? Wat verwachten ze te leren en over zichzelf te ontdekken in de repetitieperiode? Hoe zien ze de samenwerking met professionals voor zich? Dat zijn zomaar een paar vragen die inzicht geven in de belevingswereld van jouw dansers, waarop jij met je plan van aanpak inspeelt.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Alida,

Je hebt nog iets minder dan twee weken in de Denk Mee-fase. Ik raad je aan die tijd te gebruiken, als je op het laastet moment nog veel wijzigingen aanbrengt, dan hebben wij niet genoeg tijd om daar weer op te reageren en je zo te helpen om een kansrijkere aanvraag in te dienen. Als je vragen hebt kan je die hier altijd stellen. Vergeet niet om ook een begroting te uploaden. Succes!

afbeelding van Alida Dors

Hi Alexander,

Het is idd even wennen aan deze manier van aanvragen. Bedankt voor je vragen, we zijn er druk mee bezig. Ik denk dat we morgen weer met een update komen incl. Begroting, die us natuurlijk onderhevig asn de steeds veranderende tekst.

tot snel,

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Alida,

Ik zie dat je je plan hebt uitgebreid. Nog steeds staat de inhoud erg op de voorgrond, bij verdere uitbreiding raad ik je aan daar niet teveel tijd meer aan te besteden. Waar ik wel graag meer over lees, is de samenwerking met de hiphophuizen. Wat gaat er gebeuren in die samenwerking? Dat zij dansers leveren voor jullie productie vind ik niet voldoende om over een innovatieve samenwerking te spreken. Vanuit welke behoefte (van zowel de partners als van jullie) wordt samengewerkt? Hoe brengt dit jullie en hen als organisaties verder? Op dit moment is dat onderdeel nog te summier uitgewerkt. Daaruit vloeit ook weer voort dat het project erg 'top down' overkomt: jij hebt als choregraaf een idee in je hoofd en anderen gaan daar vorm aan geven. In hoeverre is er een rol voor de amateurdeelnemers weggelegd, buiten de performance zelf?
Daarnaast vind ik het aangevraagde bedrag best hoog, voor het beperkte aantal performances. Ik ben daarom benieuwd naar je begroting. 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Alida, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Jouw meedenkvraag richt zich op het vinden van nieuwe samenwerkingspartners. Heb je er al aan gedacht om die in de sportieve hoek te zoeken? Ik denk aan urban climbing (stadsklimmen), paaldansers en mensen die klimmuren bedwingen. Dan kan de wave ook de hoogte in golven.

afbeelding van Alida Dors

Hi Daniele, 

Inspirende tip! Ik zie het al voor me. We hebben het opgepakt.

Bedankt,

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Alida,Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. 

Je wil een dansperformance/-installatie maken met amateurs en professionals. Je aanvraag is nu erg gericht op het eindproduct. Kan je meer vertellen over het proces? wat gaan de deelnemers doen, hoe ontwikkelen ze zich? Welke innovatieve samenwerking ligt er aan ten grondslag?

Om je plannen verder uit te breiden klik je bovenaan de projectpagina op het tabblad 'Bewerken' en vervolgens op 'Denk mee - meer projectinformatie'. 

Tip: lees hier de uitgangspunten van Jij Maakt Het Mee nog eens goed door.

Pagina's