menu denk mee beslis mee maak mee

Multicultureel wijkworkshops 2018

Multicultureel Hilversum wijkworkshops

Stichting Hilversum One
1 januari 2018 tot 31 december 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Multicultureel wijkworkshops 2018

Multicultureel Hilversum wijkworkshops

afbeelding van Siloyile Ndlovu

Ingediend door:

Siloyile Ndlovu

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We hebben hulp nodig om de vrijwilligers te motiveren, zodat we altijd mensen hebben om te helpen bij alle activiteiten die we doen. Mensen zijn geïnteresseerd in wat we doen, maar we lijken ze niet lang te houden

Wat ga je doen?: 

STICHTING HILVERSUM ONE PROJECTPLAN WIJKWORKSHOPS 2018

1. Maatschappelijke aanleiding

Hilversum is een groeiende gemeente. Mede door de aanwezigheid van verschillende grote multiculturele be- drijven wordt de Hilversumse bevolking meer en meer divers. Met haar activiteiten brengt Hilversum One de verschillende groepen in de Hilversumse samenleving op een positieve manier samen.

In september 2016 wordt de Stichting Hilversum One opgericht. Een multicultureel gezelschap met eigen net- werken in Hilversum. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Siloyile Saidi Ndlovu, Gerard van den Hoven en Henriëtte Bijl. Samen staan zij symbool voor de grote diversiteit in culturen en achtergronden van Hilversum. Stichting Hilversum One heeft geen winstoogmerk en de medewerkers worden niet betaald. Binnen de stichting wordt tenminste Nederlands, Engels, Frans, Shona en Duits gesproken.

Doelstelling

De stichting wil Hilversummers van verschillende culturele achtergronden, leeftijden en seksuele voorkeuren samenbrengen om zo meer begrip, kennis en samenwerking te creëren voor de diversiteit aan culturen binnen Hilversum.

Doelgroep

Hilversum One heeft de totale Hilversumse bevolking als doelgroep.

Werkwijze

De stichting organiseert workshops, bijeenkomsten en buurtactiviteiten in het teken van multiculturele diversiteit. Zie richt zich met name op wijken, scholen en de lokale zakelijke markt.

Er wordt bij voorkeur samengewerkt met lokale partners om de Hilversumse economie verder te ondersteunen en kleine Hilversumse bedrijven de mogelijkheid te bieden zich te profileren. In 2017 hebben we 2 culturele workshops in buurthuis de Geus gehouden en later in het jaar hebben we samengewerkt met Kerklandenleeft voor een multiculturele dag in september en heeft een Afrikaanse workshop bijgedragen en de 4e workshop is nog aan het plannen

 

2. Behoefte van de doelgroep

Wijkbewoners geven aan behoefte te hebben aan meer contact met medebewoners in de wijk. Hilversum One brengt mensen bij elkaar. Activiteiten in de wijk voor, met en door buurtbewoners. Kennismakingsmiddagen ‘wie woont er in mijn straat’, thema-workshops voor (basis)scholieren, jaarlijks multi-cultureel festival, food-tour door Hilversum in samenwerking met de lokale horeca, opknappen van de buurt, een blinde muur of een (speel)tuin met na afloop een straatfeestje. Bij alle activiteiten staan de volgende speerpunten centraal:

-  diversiteit - de activiteit moet een multicultureel karakter hebben

-  participatie - de activiteit moet tenminste samen met bewoners worden uitgevoerd

-  lokale economie - bij de activiteit wordt samengewerkt met Hilversumse ondernemers en organisaties

- duurzaamheid - de activiteit wordt opgepakt door bewoners en verder door hen vorm gegeven, uitgewerkt en vervolgd

 

 

3. Rol van de vrijwilligers

De stichting is verantwoordelijk voor het vinden van vrijwillige medewerkers en het begeleiden van deze personen. De werving vindt plaats door het creëren van naamsbekendheid door middel van activiteiten. Er wordt actief ingezet op vrijwilligerswerving via Versa Welzijn, eigen netwerken, social media en tijdens activiteiten van Hilversum One. Bij gerichte buurtevenementen betrekt de stichting de bewoners bij al haar acties. Deelname van bewoners aan buurtactiviteiten is niet verplicht maar wel zeer gewenst.

Hilversum One is verantwoordelijk voor de organisatie, het verloop en de afhandeling van de evenementen en acties die door de stichting worden georganiseerd.

Binnen de stichting is de expertise aanwezig voor het begeleiden en werven van vrijwilligers. Een vrijwilliger kan door Hilversum One gevraagd worden om een recente Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. In het geval van het werken met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt dit standaard van een vrijwilliger gevraagd. Ook bij activiteiten waarbij sprake is van financiële transacties van tenminste Euro 500 in totaal, wordt van een vrijwilliger een zogeheten VOG gevraagd alvorens als vrijwilliger van stichting Hilversum One actief te kunnen worden.

Jaarlijks wordt met alle vrijwilligers, zowel de structurele als incidentele medewerkers, besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor het volgende kalenderjaar.

 

4. Gewenst resultaat

De stichting heeft als doel het bereiken van- meer participatie in de buurt van buurtbewoners

  • preventie van eenzaamheid in de buurt
  • voorkomen van probleemescalatie een platform van ander professionel organisaties zoals Versawelzijn
  • duurzame bevordering van de sociale cohesie en buurtparticipatie. Hilversum One maakt zich sterk voor het bevorderen van de sociale cohesie in buurt en wijk. Doel van de activiteiten van Hilversum One is mensen bekend te maken met de buurt en buurthuisbezoek te bevorderen. De stichting stimuleert het leggen van dwarsverbanden in de wijk en samenleving. Uiteindelijk heeft de stichting als doel het creëren van een duurzaam participerende samenleving in de wijk/buurt, waarbij de buurtbewoners zelfstandig initiatieven ontwikkelen voor eigen activiteiten in de wijk.

 

Hilversum One betrekt, waar mogelijk, alle buurtbewoners. Het voorkomen van vereenzaming bij, veelal, ouderen en het uit de hand lopen van onenigheden tussen buurtbewoners kan immers vaak worden aangepakt door vroegtijdige signalering van de problemen. Verbinding van de bewoners door middel van de verschillende initiatieven van en met Hilversum One doorbreekt de negatieve spiraal waarin mensen terecht kunnen komen. Bij een complexe problematiek zal Hilversum One altijd doorverwijzen naar de officiële zorginstanties.

Divers, verankerd in de Hilversumse samenleving en verenigd onder de vlag van interculturele samenwerking. Dat is Hilversum One. Een groep die luistert naar wat er leeft in de buurt. Die ideeën aanbrengt, maar niet oplegt. Die verbindingen legt tussen bewoners en het Hilversumse leefklimaat verrijkt door elkaar kennis te laten maken met muziek, dans, zang, verhalen, eten, drinken en gebruiken uit de verschillende achtergronden van alle Hilversummers.

 

Evaluatie

Jaarlijks worden de uitgevoerde activiteiten geëvalueerd op basis van de ervaringen van deelnemers en publiek. De stichting publiceert in haar jaarverslag een overzicht van kosten en baten van de acties en evenementen van het afgelopen jaar.

5. Toekomst

Vooralsnog vraagt stichting Hilversum One om sponsoring door externe organisaties, gemeente en fondsen. Echter, de doelstelling is om binnen afzienbare tijd zelfstandig het hoofd boven water te kunnen houden. Dat willen we bewerkstelligen door het betrekken van zakelijke partijen, het organiseren van een sponsorloop, het geven van workshops aan internationale, in Hilversum gevestigde, bedrijven en de te verwachten opbrengsten van het Festival One Hilversum.

Het bestuur van Hilversum One zal het beleid zo inrichten dat de stichting grotendeels zelf-bedruipend kan zijn met ingang van 2021.


afbeelding van Siloyile Ndlovu

bedankt voor de tip, en we zullen het aanpassen!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Siloyile,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds voor Cultuurparticipatie denk ik de komende weken graag met jullie mee. 

Uit de titel van het project maak ik op dat jullie concreet subsidie willen aanvragen voor de wijkworkshops in 2018. Het plan zelf focust zich vooralsnog enkel op de stichting, dus ik raad je aan de aanvraag juist en vooral te richten op het project, in jullie geval de workshops. Als je klikt op Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken met concrete onderwerpen die je helpen om je aanvraag verder in te richten. Neem die vooral als leidraad. 

Ik ben benieuwd naar de workshops, wie deze geeft, hoe ze aansluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemers en wat ze betekenen voor de actieve kunstbeoefening in Hilversum. Succes met de verdere uitwerking!