menu denk mee beslis mee maak mee

Virtual Passion

Een Johannespassion voor de 21e eeuw

Stichting Music Stages
16 maart 2019 tot 21 april 2019
muziek, muziektheater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Virtual Passion

Een Johannespassion voor de 21e eeuw

afbeelding van Dionne Pierik

Ingediend door:

Dionne Pierik

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op welke wijze zorgen wij voor de grootst mogelijke impact van het project online? Zijn er interessante partners die daarbij kunnen helpen?

Wat ga je doen?: 

Amateurkoren vormen de basis voor een brede culturele participatie in onze samenleving. Met hun onvolprezen toewijding zorgen de organisatoren en leden voor het behoud van ons muzikale erfgoed. Maar velen van hun behoren tot een generatie waarbij een deelname of een bezoek aan een concert nog vanzelfsprekend is.

Ondertussen is de professionele klassieke muziekwereld volop in beweging. Ingegeven door de enorme concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding zoekt men steeds meer naar nieuwe wegen om klassieke concerten afwisselender te maken. Theatrale onderdelen, spreekstalmeesters en elementen uit de populaire cultuur worden ingezet om concerten aantrekkelijker te maken voor bezoekers voor wie een traditioneel concert een te hoge drempel opwerpt.

Bij amateurkoren volgen uitvoeringen doorgaans een vast patroon, met een standaard uitvoering als resultaat. Stichting Music Stages wil deze praktijk moderniseren door topmusici en aanstormend muzikaal talent uit verschillende disciplines te laten samenwerken met amateurs. Een actuele Johannespassie wordt ontwikkeld. Amateurkoren, het Nederlands Gemengd Jeugdkoor en musici van het Concertgebouworkest werken samen onder de regie van choreograaf Peter Leung. Het hele traject wordt gevolgd en online gedeeld door 5 jonge vloggers.

Hoe ga je te werk?: 

Doel: Vernieuwende impuls voor de uitvoeringspraktijk van amateurkoren; faciteren van samenwerking tussen amateurs en topprofessionals

Doelgroep: Amateurkoren en jong-professionals, gecoached en begeleid door musici van het Koninklijk Concertgebouworkest

Experiment: Scenische uitvoering waarbij de deelnemers ook medeverantwoordelijk zijn voor de inhoud; ontwikkeling van het project wordt begeleid door vloggers

Wij kozen bewust voor de kleinere broer, de Johannespassie. Ingebed tussen de koralen aan het begin en aan het eind speelt zich een hoog-dramatisch verhaal af. We zochten een regisseur die in staat was om de Johannespassie onbevangen en vanuit een onverwachte invalshoek te benaderen. Onze keuze viel op choreograaf en regisseur Peter Leung. Hij heeft in zijn werk herhaaldelijk bewezen dat hij de taal van de jonge generatie begrijpt en er toch steeds een unieke draai aan weet te geven. Zijn werk is artistiek en intens, maar roept soms ook veel vragen op. Hij schuwt de confrontatie met bekende, comfortabele oplossingen niet. Wij kijken uit naar zijn duiding van de schaduwkant van de Johannespassie.

 

Peter Leung zal zijn ervaring als choreograaf inzetten om de emoties en de dramatische tegenstellingen op het toneel te vertalen in collectieve beweging en stilstand van het koor. De dramatische gedaantewisseling van het koor van vrome gelovigen naar een bloeddorstige meute wordt letterlijk door de jonge musici ondergaan. Een mooie uitdaging voor de koren die gewend zijn de Johannespassie op een traditionele manier uit te voeren. Wij verwachten dat in een scenische uitvoering deze gelaagdheid van het werk nog veel sterker naar voren zal komen.

Alle koren zullen zich met hun gebruikelijke koorleiders op de uitvoeringen voorbereiden. Gedurende de intensieve repetitieperiode in de laatste vier weken zal Michael Gieler als muzikaal leider een aantal keren met de koren repeteren. Voor Peter Leung is het vooral belangrijk dat de acteurs zelf hun eigen ideeën en hun persoonlijkheid inbrengen. Hij ziet zijn eigen rol vooral daarin om de verwachte input ite coordineren en in goede banen te leiden. Hij de koren begeleiden in het ontwikkelen van dramatische elementen die bij de uitvoering horen: aanleren en coördineren van bewegingselementen, expressieve mogelijkheden van lichaamshouding en focus. De koorleden zullen leren hoe samen zingen, samen bewegen en een gezamenlijke houding bijdragen aan het geheel. Uiteindelijk worden in de gezamenlijke repetities alle elementen bij elkaar gevoegd en wordt het hele ensemble klaargestoomd voor de uitvoeringen.

Vanuit het sociale netwerk van de koorzangers en de orkestleden worden vijf vloggers gerekruteerd die de repetities en uitvoeringen nauw volgen. Er wordt daarbij bewust gezocht naar jonge mensen van verschillende achtergronden die niet noodzakelijkerwijs vertrouwd zijn met klassieke muziek. Zij worden door Peter Leung ook betrokken bij de ontwikkeling van het materiaal voor de uitvoeringen. De vloggers volgen dit bijzondere proces. Door deze filmpjes kan al in een vroeg stadium een jong publiek worden aangesproken. De vloggers worden bij het maken en bewerken van hun films professioneel begeleid door Mans van de Berg. Net als Peter Leung gaat ook hij uit van de creativiteit en fantasie van de jonge filmers. Hierdoor ontstaat er ook bij deze jonge mensen artistieke betrokkenheid en kwaliteitsbewustzijn.

Hun vlogs worden verspreid door het gehele netwerk van alle deelnemers. Eventueel ontstaat er vanuit het maakproces ook de behoefte om iets van deze laag terug te laten komen op het toneel zelf, tijdens de voorstellingen. Deze afweging zal worden gemaakt door de betrokken makers en de regisseur.

 

Met wie werk je samen?: 

Meerwaarde: Samenwerking van amateurs met professionals op hoog niveau

Projectleider, organisatie: Stichting Music Stages

Partners: Nationaal Gemengd Jeugdkoor; Amateurkoren xxxxxxxxx; Projectkoor Zutphen zingt; Orkestacademie van het Balthasar Neumann Ensemble (D); Muziekgebouw, Amsterdam;

Het initiatief gaat uit van St. Music Stages. Zij hebben de partners bij elkaar gebracht om dit project te realiseren. Sommige partners kennen elkaar al van een eerder project in 2018 waarbij een nieuwe versie van de Matthäuspassion werd uitgevoerd in Amsterdam en Zutphen. Bij dit nieuw project is Coevorden (Drenthe) als nieuwe standplaats bijgekomen.

De projectleider zorgt voor een goede coordinatie en een gezonde organisatie en financiering van het project. De partners delen in de verantwoordelijkheid voor de artistieke kwaliteit, productionele taken en het publieksbereik. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het concept van dit project wordt ook toegepast bij een uitvoering op het International Bach Festival op Gran Canaria op 18 april. De kosten daarvoor maken geen deel uit van de begroting van dit project.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Concert Zutphen 20 profs/ 80 amateurs 500
1 Concert Amsterdam 20 profs/ 30 amateurs 700
1 Concert Coevorden 20 profs/ 30 amateurs 400
1 Concert Las Palmas 20 profs/ 30 amateurs 1200
20 vlogs 5 vloggers

5000

       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij geloven er in dat het mogelijk is om kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen te ontwikkelen door amateurs en professionals op de juiste manier te laten samenwerken. Dit bevordert niet alleen maar het niveau van de amateurs maar zorgt ook voor de nodige vernieuwing in de uitvoeringspraktijk. Door de hele opzet van het project en een actieve betrekking van de nieuwe media pereiken we ook publiek dat normaal gesproken niet gauw in aanraking zou komen met Bach.

Dit project is het boegbeeld van Stichting Music Stages omdat het al onze doelstellingen combineert en ons bereik in Nederland en daarbuiten vergroot.

Locatie(s): 
Muziekgebouw aan 't IJ - Amsterdam
De Grote Kerk - Coevorden
Buitensociëteit - Zutphen