menu denk mee beslis mee maak mee

Verhalen op de Boerderij

Locatievoorstelling op het mooiste erf van...

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes
11 januari 2018 tot 31 juli 2018
dans, erfgoed, muziek, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€3.500

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP15
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek3
max 50 / 5 gestemd
totaal18
nog nodig57
Nog 12 dagen om te stemmen

Ga direct naar de reacties

Verhalen op de Boerderij

Locatievoorstelling op het mooiste erf van Noord-Holland

afbeelding van Gerard Bakker

Ingediend door:

Gerard Bakker

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe gaan we de locatie gebruiken? Spelen we buiten en hebben we dan bijvoorbeeld een tribune nodig of gebruiken we ook de binnenruimtes. Daar zijn we nog mee aan het puzzelen

Wat ga je doen?: 

Het Rundveemuseum Aat Grootes en de zorgboerderij van de Prinsenstichting in Aartswoud vieren in 2018 hun vijfjarig bestaan. Graag willen wij dat vieren met een mooie locatievoorstelling die wij maken met amateurspelers, vrijwilligers en betrokkenen uit de regio. Als onderdeel van het educatieve werk dat het museum verricht, willen we met deze voorstelling ons jubileum vieren, maar ook draagvlak creëren. We hopen op nog meer naamsbekendheid, bezoekers en vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij de educatieve doelen die wij onszelf gesteld hebben.

De boerderij, het dorp, het leven op het platteland van toen en nu, de bewoners: Aartswoud heeft een levendige geschiedenis. Graag willen wij de historische verhalen vertellen van 'op en rond' de boerderij van Aat Grootes en zijn vrouw Alie. Dit is de boerderij waarachter ons prachtige museum zich bevindt en waar de cliënten van de zorgboerderij hun leven mogen ontwikkelen.

Het vertellen van verhalen is al sinds mensenheugenis een belangrijke manier om elkaar te vermaken, geschiedenis over te dragen, samen te komen en naar elkaar te luisteren. Verhalen hebben de magie in zich om mensen mee te voeren naar verre bestemmingen, verre tijden of verre culturen. Verhalen laten je anders kijken naar de mensen om de hoek, naar je eigen stad of dorp en naar je eigen geschiedenis of toekomst. Verhalen zetten je aan tot een eigen verbeelding: verhalen vragen je om je eigen fantasie te gebruiken om het verhaal in te kleuren.

‘Verhalen op de boerderij’ wordt een voorstelling die gemaakt is voor en door de mensen uit de regio Aartswoud. Als museum willen wij de spotlights zetten op ons prachtige erf en de verhalen die wij hier te vertellen hebben. Daarom grijpen wij dit jubileum aan om meer bekendheid te geven aan deze mooie plek in West-Friesland en bieden wij amateurspelers uit de regio de kans om hun spel verder te ontwikkelen met hulp van professionele begeleiding. De bezoekers mogen zich thuis voelen op ons erf en daarom nodigen wij ze uit om naar onze verhalen te luisteren. In juni 2018 tijdens onze voorstelling, maar ook daarna tijdens de rondleidingen door het museum en over het erf. Graag willen we gebruik maken van verschillende disciplines om de verhalen aan het publiek te laten zien. Hierbij zal invulling gegeven worden aan theater, muziek, dans en natuurlijk de vertelkunst.

De crossover tussen Erfgoed en Theater is een interessante samenkomst van disciplines binnen dit project. De overdracht van verhalen, zoals hierboven beschreven blijft voor het museum een belangrijke functie, nu en in de toekomst. Graag zoeken wij als museum naar verschillende mogelijkheden om die verhalen over te brengen. Binnen ons jubileumjaar willen wij dat doen door middel van een voorstelling. Wel hopen wij door deze voorstelling mensen aan ons museum te verbinden die ook in de toekomst met ons willen blijven werken om de verhalen op creative wijze over te brengen. Naast dit project werken we aan een mooi educatief traject, maar het museum moet een plaats zijn waar bezoekers en de verhalen elkaar blijven treffen. Wij hopen dat er spelers uit de voorstelling zijn, die betrokken willen blijven bij ons museum, met name om het verhaal (al dan niet in rol) aan ons publiek te vertellen. Hiermee is het museum niet alleen een plaats waar erfgoed bekeken kan worden maar van tijd tot tijd ook een klein podium om de verhalen die bij ons erfgoed horen op creatieve wijze aan het publiek te vertellen of presenteren. 

Er zal wekelijks gerepteerd worden op het erf van het museum, in de stal en in de overige ruimtes die beschikbaar zijn. Vanaf januari 2018 willen we starten met de repetities. In de eerste maand wordt er vooral afgetast wat de spelers nodig hebben om goed in dit project te kunnen staan. In die zin worden de eerste drie bijeenkomsten georganiseerd als workshops, waarbij we vanuit verschillende opdrachten gaan kijken naar de ervaring van de spelers en welke handvatten zijn nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het instapniveau van de spelers verschilt per persoon. De ene speler heeft misschien een keer meegewerkt aan een klucht bij één van de plaatselijke toneelverenigingingen, andere spelers hebben welllicht iets meer ervaring door meegespeeld te hebben in een voorstelling op locatie. Ook nodigen wij mensen uit die geen spelervaring hebben en niet verbonden zijn aan een vereniging maar graag van de kans gebruik maken om kennis te maken met de discipline theater. We hopen deze laatste groep zodanig te motiveren zodat ze daarna zich wel zullen aansluiten bij een vereniging of als vrijwilligerbij het museum.

Tijdens de repetities staat spelplezier voorop, immers voor veel spelers is dit een plezierige ervaring, een hobby in de vrije tijd en de kans om mee te mogen werken aan een bijzonder project. Daarnaast de kans om als speler in een geheel nieuwe setting te mogen werken aan je eigen spelervaring. Tijdens de 'normale'repetities bij een vereniging is er niet veel tijd om te ontdekken waar jouw kracht of uitdaging ligt. Immers er moet binnen korte tijd een stuk op de planken komen. Tijdens het repetieproces in de voorstelling 'Verhalen op de boerderij' is er meer tijd om te werken aan individuele uitdagingen. mede omdat er gewerkt wordt met twee theatermakers die zich meer op kleine groepjes kunnen richten dan op de hele groep in één keer. Spelers hebben meer gelegenheid om aan te geven waar zij binnen hun eigen aandeel van de voorstelling aan willen werken en eventueel kunnen daar deelrepetities voor gepland worden. Iedere speler krijgt persoonlijke aandacht en handvatten om het eigen spel verder te verdiepen. Er zal veel gewerkt worden vanuit improvisatie. Hierbij gebruiken de professionele theatermakers van Culturele Staten gerichte spelopdrachten met als basis de verhalen die we hebben verzameld. De spelers worden uitgedaagd om te gaan samenwerken en zo te komen tot mooie scenes, die de makers van Culturele Staten zullen begeleiden en uiteindelijk vastleggen. De spelers krijgen met verschillende elementen te maken. Zo worden zij begeleid in het vormen van hun personage, zullen we werken aan spelelementen als fysiek theater, status verschillen, tekstzegging en samenspel. We zullen, waar nodig, ook andere professionals inzetten als er dieper inhoudelijk gewerkt moet worden aan muziek of dans.

Wat Culturele Staten als professionele theatermakers in hun begeleiding altijd zo bijzonder vindt bij dit soort projecten, is dat de deelnemers echt een beetje anders gaan kijken naar de wereld om hen heen. Bij de eerste bijeenkomst zoekt iedereen nog naar het tekstboekje, en naar herkenningspunten van een 'toneelstuk', en gaandeweg de repetities durft iedereen ook die verwachting los te laten en op zoek te gaan naar elementen en materiaal wat gebruikt kan/mag worden. De vreugde wanneer iemand aankomt met het verhaal dat al jaren in de familie en vriendenkring rondgaat, maar waarvan nu opeens het besef komt dat het ook op een andere manier doorverteld mag worden! Dat het belang heeft om in een voorstelling te passen! Of wanneer er in een repetitie gewerkt is aan teksten (tekstbehandeling, tekstschrijven, de poëzie zoeken in geïmproviseerde scenes), en dat iemand een week later terugkomt met een lijstje uitspraken 'uit de buurt', terloops opgevangen of ergens gelezen. Met daarbij de opmerking dat degene opeens luistert of kijkt met (het maken van) de voorstelling in het achterhoofd. Wat Culturele Staten probeert is mensen op een voorzichtige of juist uitdagende manier uit hun comfortzone óf uit hun patroon te halen, waardoor dezelfde dingen een andere betekenis krijgen of een ander gevoel geven.

Aan het einde van het repetitieproces zullen we verschillende doorlopen organiseren. Dan is het ook de tijd dat de overige onderdelen vanuit de productie kant zoals kostuums, decor en rekwisieten goed voorbereid moeten zijn. Hier zal een apart productieteam voor ingezet worden wat ook door één van de makers van Culturele Staten wordt begeleid. Bij dit team worden ook vrijwilligers betrokken die al vaker hebben meegewertk aan locatietheater. Ons doel is bereikt als de spelers een unieke ervaring hebben mogen beleven, die hen aanzet om individueel of met hun eigen theatergroep op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun spel verder te blijven ontwikkelen. Dit kan zijn door een keer een workshop te volgen, of als groep te durven kiezen voor een andere invulling van de bestaande voorstellingen die vaak worden gemaakt. Concreet zou dat kunnen betekenen dat een vereniging ervoor kiest om niet zoals ieder jaar een klucht op te voeren, maar om verder te kijken naar een andere vorm van theater. Culturele Staten ziet zichzelf als vrijblijvend adviseur en wil graag met groepen om tafel om ze aan te zetten een nieuwe weg te gaan bewandelen. Het Rundveemuseum ziet zichzelf hierin als partner om door dit project de eerste aanzet daartoe te geven en in goed contact te komen met de verschillende spelers. Wellicht is er in de toekomst van het museum de mogelijkheid om vaker theaterelementen in te zetten en spelers te verbinden die als personage het verhaal van het museum levendig kunnen overbrengen aan het publiek.

Deze multidisciplinaire voorstelling zal zich afspelen in het Westfriese dorp Aartswoud in Noord-Holland. De speellocatie is op het gezamenlijke erf van het museum en de zorgboerderij. Een wisselwerking tussen de zorgboerderij - waar negen cliënten wonen - en het Rundveemuseum, met de verschillende boerderijdieren én Oudhollandse koeienrassen, bestaat al. Een mooie samenwerking waar mens en dier dichtbij elkaar komen. De kerk en de kroeg zijn om de hoek en het Westfriese landschap strekt zich uit tot aan de horizon. Kortom wij staan in het centrum van een levendige gemeenschap met veel betrokkenheid. De toneelvereniging, verschillende individuen en muzikanten hebben al laten weten graag mee te willen doen aan dit project. Tijdens een inloop eind november 2017, zullen we al deze mensen en overige verenigingen en betrokkenen uit de regio uitnodigen en onze plannen presenteren. Iedereen is welkom om mee te doen, dat kunnen zij dan ter plekke aangeven.

Jarenlang leefden op deze plek de karakteristieke boer Aat Grootes, zijn vrouw Alie en hun kinderen Piet, Marijke en Gré. Het Rundveemuseum is naar de boer vernoemd en in het museum zijn de verhalen van hun levensjaren in Aartswoud opgetekend. Deze verhalen zullen zeker een aandeel krijgen in de voorstelling en hiermee ook het levende erfgoed dat we op dit moment op ons erf hebben.

De jongens / cliënten van de zorgboerderij, leven grotendeels begeleid op de boerderij, waar zij werken aan hun eigen ontwikkeling om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en werken. Een aantal van deze jongvolwassenen werkt mee op de boerderij. Zij zorgen voor de dieren en het terrein, ook maken de jongens mooie producten in de werkplaats. Zij hebben allemaal hun eigen verhaal. Een aantal van de cliënten wil actief meedoen aan de voorstelling, zowel voor als achter de schermen. In december 2016 hebben we met een aantal van hen mogen werken aan het kerstspel in hun eigen stal. Deze jongens kunnen zich aansluiten bij de repetites, een aantal van hen zal daar gebruik van maken. Wij houden er rekening mee dat deze jongens extra begeleiding nodig hebben, door bijvoorbeeld op een ander tijdstip individuele begeleiding tebieden als het gaat om het leren van teksten, tekstzegging of invulling van hun personage. Samen met hun begeleiders kan er een plan op maat gemaakt worden, mits de jongens hier bheofte aan hebben. Onderdeel uit maken van een groepsproces is voor hun van groot belang en kan voor deze groep als een leerdoel beschouwt worden. Wij hopen tijdens dit project op een mooie samenwerking met de makers van Culturele Staten. Zij hebben veel ervaring in het begeleiden van amateurspelers en het maken van locatievoorstellingen waarbij de omwonenden ook betrokken worden.

Het dorp Aartswoud kent een rijke cultuur, een stevige gemeenschap met de nodige activiteiten en veel enthousiastelingen. De voorstelling zal dan ook genoeg support krijgen vanuit verschillende hoeken. De verhalen van vroeger, de geheimen van het dorp, de streken van de jeugd, persoonlijk leed, smakelijke roddels, humoristische voorvallen, geschiedenisverhalen en dromen over de toekomst. Al deze verhalen worden verzameld en wij gaan daar verschillende scènes uit destilleren. Het verzamelen van de verhalen gebeurt in het voortraject met verschillende bewoners uit het dorp, van verschillende generaties. Dit zijn enthousiaste mensen die voor een deel al aangegeven hebben ook verder in het traject mee te willen werken als vrijwilliger. Met Aat en Alie als kapstok zullen de scènes een plek krijgen in de voorstelling. We hebben ook gesprekken met de kinderen van Aat en Alie om de verhalen goed op te tekenen, zij vinden het bijzonder dat hun ouders een rode lijn zullen vormen in de voorstelling. Herkenning, beleving, humor en verwondering nemen het publiek mee in de voorstelling en in de historie van het museum.

Het project ‘Verhalen Op De Boerderij’ heeft veel kansen in zich door de verschillende invalshoeken die mogelijk zijn vanuit het museum, de zorgboerderij en het dorp. De mensen die hieraan verbonden zijn dragen dit project een warm hart toe en we kunnen dus rekenen op een heel breed draagvlak in Aartswoud zelf, maar ook in de omliggende regio.

Hoe ga je te werk?: 

Doel

Het doel van dit project is om een breed publiek kennis te laten maken met de verhalen van het Rundveemuseum. Door middel van een theatervoorstelling willen wij met verschillende spelers, vrijwilligers en samenwerkende organisaties een voorstelling maken die bezocht wordt door een breed publiek uit de regio. Op deze manier willen wij het Rundveemuseum en het dorps Aarstwoud met al haar talenten in de spotlight zetten en hopen wij de komende jaren meer bezoekers en vrijwilligers aan het museum te verbinden.   

Doelgroep

Voor dit project gaan wij op zoek naar amateurspelers uit de regio. De gemeente Opmeer kent vele verenigingen. Iedereen tussen de 16 en 86 jaar is welkom om mee te spelen, mee te dansen, voor te dragen of te musiceren. Graag willen wij zoveel mogelijk spelers vanuit verschillende verenigingen of instellingen samenbrengen. Op deze manier worden de spelers uitgedaagd om op een andere plek en met andere tegenspelers hun spel verder te ontwikkelen. 

Om de verhalen te verzamelen zullen we in Aartswoud en omgeving op zoek gaan naar mensen die bij ons willen aanschuiven. Graag willen wij hun verhalen horen. De verhalen van vroeger, de geheimen van het dorp, de streken van de jeugd, persoonlijk leed, smakelijke roddels, humoristische voorvallen, geschiedenisverhalen en dromen over de toekomst, alles en iedereen is welkom op de avonden die wij daarvoor inrichten. Door op deze manier te werken creëren we meteen een platform van betrokkenen bij ons project.

De voorstellingen zijn geschikt voor publiek tussen de 10 en de 100 jaar. We zullen dit publiek vooral bereiken via de spelers en de instellingen die meewerken aan de voorstelling, maar ervaring leert dat mensen vaak geïnteresseerd zijn in verhalen over hun eigen regio. Dit maakt dat we ook vooral lokaal veel mensen zullen oproepen om naar deze voorstellingen te komen kijken.

De afgelopen vijf jaar werkt het Rundveemuseum intensief samen met de cliënten van de zorgboerderij van de Prinsenstichting die op hetzelfde erf wonen en werken. Graag geven we de  cliënten de kans om op welke manier dan ook te participeren in dit project. Tijdens het proces zal blijken of enthousiaste cliënten als speler of als vrijwilliger bij de voorstelling betrokken willen worden.

Naast de spelers en het publiek hebben we ook vrijwilligers nodig die zich willen bezig houden met de facilitaire zaken rondom de voorstellingen. Deze vrijwilligers willen we zoveel mogelijk lokaal benaderen. Op de zorgboerderij in Aartswoud en bij het Rundveemuseum zijn veel vrijwilligers die aangegeven hebben om betrokken te zijn bij dit project.

Ten slotte is er nog de groep professionals die in de rol van theatermaker met de spelers aan de slag zullen gaan en die toewerken naar een mooi eindproduct. Culturele Staten vind het belangrijk dat de projecten die zij begeleidt bestaan uit een samenwerking tussen amateurs en professionals om op deze manier kwaliteit en ontwikkeling te kunnen bieden.

Wat gaan we doen

Vanuit de ontwerpfase van het project, waarbij we betrokkenen polsen, verhalen verzamelen en mogelijkheden wat betreft inhoud en locatie bekijken, zullen we een presentatie moment organiseren. Eind november zal het museum i.s.m. de makers van Culturele Staten een inloopavond organiseren waarbij iedereen welkom is. Naan aanleiding van de presentatie kunnen de mensen aangeven of en hoe ze mee willen werken aan de voorstelling en aan het jubileumjaar van het museum. Zo is er de mogelijkhedi om mee te werken als speler of als vrijwilliger. Vanaf januari starten de reptities en ook zal er vanaf dat moment een start zijn met de productiegroep die de organisatie van de voorstelling op zich gaat nemen. De spelers krijgen de kans om kennis te maken met de makers en met het museum tijdens drie workshops aan het begin van het reptitieproces. Daarna volgen er wekelijkse repetities op locatie, zodat de voorstelling langzaam vorm gaat krijgen en de spelers mee groeien in het proces. De repetitiefase wordt afgesloten met een aantal doorlopen, in deze periode moet de inhoud van de voorstelling samen komen met de prodcuctiekant van de voorstelling. 

Er wordt vanuit verschillende groepen gewerkt. Vanuit het museum is er een jubileumcommissie en een PR commisie actief, deze zullen begeleid worden door één van de makers van Culturele Staten. Ook zal hierbij een productiegroep geformeerd worden die zich bezighoudt met alle organisatorische zaken rondom de voorstelling. Dan is er de spelersgroep die wekelijks bij elkaar komt voor de repetities. 

Aan het einde van het traject, wanneer de voorstellingen achter de rug zijn, is er een evaluatie voor alle groepen en zal het museum ruimte bieden aan mensen die graag bij het museum betrokken willen blijven als speler. 

Ten slotte

De combinatie van erfgoed en theater is spannend en experimenteel, echter een voorstelling op locatie leent zich hier uitstekend voor. Vooral wil het museum zich ontfermen over de verhalen van het museum en het dorp Aartswoud(het erfgoed) en dit op een zeer aansprekende en levendige manier bij haar bezoekers brengen. De voorstelling is een mooie aanleiding om spelers te activeren en de gelegenheid te bieden hun spel verder te ontwikkelen, echter hoopt het museum vooral dat zij ook in de toekomst aan het museum verbonden willen blijven om de verhalen aan de bezoekers te vertellen.

Erfgoed en theater bieden in dit project de kans aan veel verschillende mensen om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en te ontdekken hoe mooi het is om in een samenwerkingsproject en hopelijk ook nog daarna, deel te mogen nemen aan kunst en cultuur. 

 

Met wie werk je samen?: 

Door samen te werken met professionele theatermakers van Culturele Staten voor zowel het script, de voorbereidingen en de volledige begeleiding werken wij toe naar zes volwaardige theatervoorstellingen. Samen met de clienten en de inzet van de Prinsenstichting hopen wij op een bijzonder project met bijzondere inzet van verschillende doelgroepen. Samen met de spelers van vier plaatselijke toneelverenigingen zullen wij een bijzondere locatievoorstelling maken, waar de mensen nog lang over napraten en dit project als voorbeeld zien om buiten de gebaande paden te treden. Ondernemers uit de omgeving hopen wij enthousiast te krijgen, zodat zij zich ook willen inzetten op het gebied van sponsoring en PR / Marketing. Vanuit de gemeente Opmeer hebben wij contact met jongeren die zich aangelsoten hebben bij het project de Award. Deze jongeren willen wij graag als vrijwilligers inzetten bij de organsiatie van de voorstellingen en de publieksopvang. 

  

Wat is verder van belang om te weten?: 

                                                                                                                                 

Het "levend" Rundveemuseum Aat Grotes is uniek in Nederland. Er worden 9 oudhollandse koeienrassen aangehouden en het doel is deze oorspronkelijke rassen te behouden. Voorts zet zij zich uigebreid in voor educatie over de rundveehouderij met het doel de kloof met de burgers te verkleinen. Hierdoor wordt de kennis voor de bezoekers en hun begrip voor de sector vergroot. Dit project geeft ons een unieke kans om verschillende mensen, organisaties, verenigingen en de clienten van de zorgboerderij met elkaar te verbinden en om onze doelstellingen zoals hierboven beschreven op een uniek manier concreet te maken, voor nu en voor de jaren hierna.  

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 theater voorstellingen 20 600
       
       
       
       
       

 

Op het erf van het Rundveemuseum en de zorgboerderij wordt een tribune geplaatst voor minimaal 100 bezoekers.                                  Aan het theaterproject zullen meewerken circa 25 toneelspelers, jongens van de zorgboerderij en een groep vrijwilligers voor hand- en spandiensten.  Het Rundveemuseum heeft ruim 50 vrijwilligers (bestuurs- en commissieleden alsmede leden van de onderhouds- en bouwploeg) die allen worden ingezet om een publiek van 600 bezoekers te bereiken.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het bijzondere aan het theaterproject is:                                                                                                                                                               - het script over de historische verhalen van de karakteristieke boer Aat en Alie alsmede van bijzondere mensen uit het dorp Aartswoud         - theatervoorstellingen buiten op het erf van het Rundveemuseum en de zorgboerderij                                                                                       - de samenwerking met spelers van toneelverenigingen uit Aartswoud en omliggende dorpen alsmede de jongens van de zorgboerderij         - vrijwilligers uit het dorp Aartswoud voor hand- en spandiensten tijdens de voorbereidingen en uitvoeringen                                                   Dit allemaal onder begeleiding van professionele theatermakers van Culturele Staten.                                                                                     

Spelers krijgen hierbij de mogelijkheid om hun toneelspel te verbeteren.

De theatervoorstellingen tijdens ons eerste lustrum is een prima marketinginstrument om belangstellenden uit de omliggende dorpen naar het Rundveemuseum te trekken. Rondleiders kunnen tevens uitgebreide toelichting geven over onze "levende" oudhollandse koeienrassen en erfdieren. Voorts zijn er in het Rundveemuseum uitgebreide informatieborden over de koeien zoals historie, anatomie, gezondheid, wat eet en produceert zij, eigenschappen, etc.

Met deze opzet verwachten wij dat belangstellende meermaals zullen terugkomen bij het Rundveemuseum omdat er ook jaarlijks meerdere wisselende exposities en thema's zijn waarbij wij de spelers van dit project ook in de toekomst hopen in te zetten. 

Begroting: 

De subsidie van het Cultuurparticipatiefonds zal vooral besteed worden om de spelers en vrijwilligers de juiste begeleiding te geven zodat zij een positieve ervaring hebben met kunst en cultuur. door de professionale begeleiding krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen in hun spel en worden zij betrokken bij het maken van een bijzondere voorstelling. Door met elkaar en onder goede begeleiding nieuwe wegen te bewandelen hopen wij dat spelers en vrijwilligers zich in de toekomst geroepen voelen om dat voort te zetten binnen hun vereniging of binnen het dorp Aartswoud. 

 

Locatie(s): 
1719 AT Aartswoud, Schoolstraat 43
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb waardering voor jullie ambitie om het culturele klimaat in de omgeving Opmeer en Aartswoud te versterken. De aanvraag is uitgebreid waarin jullie redelijk wat onderdelen benoemen, maar hierdoor verliest het plan echter focus t.a.v. de doelstellingen die we met JMHM beogen. 
Op dit platform richten we ons op de actieve deelname en ontwikkeling van vrijetijdsbeoefenaars. Het publiek speelt voor ons een minder grote rol, maar daar ligt in dit voorliggende plan wel een groot deel van jullie focus op. Jullie gaan hierdoor vrij beperkt in op het creatieve werkproces dat de vrijetijdsbeoefenaars gaan doormaken om tot de voorstelling te komen en hoe je hen daarbij begeleidt. 
In de gepresenteerde opzet zijn jullie tevens beknopt over de wijze waarop je inhoudelijk aansluiting vindt bij de behoeften van de deelnemers, waardoor het plan overkomt als aanbodgestuurd. De innovatieve kracht van de aanvraag zit wat mij betreft juist in de inspiratie die je de deelnemers kunt bieden over hoe zij zelf - of samen met jullie - tot nieuwe cultuurproducten kunnen komen. Dat is in het voorliggende plan nog onvoldoende aan de orde gekomen.

Concluderend heb ik zeker oog voor de potentie van de aanvraag, maar zou ik jullie graag willen aanmoedigen om bij een nieuwe aanvraag vooral de cocreatieve rol van de amateurs als uitgangspunt te nemen en in te gaan op de wijze waarop je uitdagende en duurzame verbindingen voor hen tot stand gaat brengen.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Uit dit project spreekt bevlogenheid en hang naar gemeenschapszin. De uitwerking is echter nog wat diffuus. Enerzijds willen jullie inzetten op de viering van het jubileum en de vergroting van het draagvlak voor het Rundveemuseum. Anderzijds op de realisatie van een voorstelling op locatie. Dit zorgt voor de nodige verwarring, met name omdat dit eerste spoor doorheen het projectplan lijkt te verdwijnen. Denk dus goed na over wat jullie gezamenlijk willen bereiken, welke stappen daartoe gezet moeten worden en waarin dit concreet resulteert. Daarbij blijft onduidelijk welk proces de deelnemers, uit het dorp en de cliënten zelf, doormaken. Want wat houden de drie workshops in? Hoe zien de repetities eruit? En wat voor professionals worden hier verder bij betrokken? Bovendien lijken de beoogde deelnemers nog weinig betrokken te zijn, terwijl juist de gemeenschap voor jullie een vitale rol speelt. Daarom had ik ook graag gelezen welke verenigingen en instellingen zijn aangehaakt, en welke kansen daardoor worden gecreëerd. Zodoende kom ik tot de conclusie dat het project op dit moment nog onvoldoende uitgekristalliseerd is. Ik raad jullie daarom aan om de plannen, ook in samenspraak met jullie beoogde deelnemers, verder uit te werken. En wat het precieze verhaal is dat jullie samen willen vertellen.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Gerard, ik zie dat jullie het projectplan hebben uitgebreid. Ingewikkeld om op de valreep nog mee te denken, maar ik doe mijn best! Het lijkt me goed om de cross-over tussen theater en erfgoed veder te verhelderen alsook het proces dat jullie deelnemers doormaken. Want hoeveel repetities zijn er, zijn er wel of niet echte workshops en hoe wordt er begeleidt? Ik lees ook graag meer over het instapniveau van jullie deelnemers, en welke meerwaarde jullie hen en hun talentontwikkeling bieden t.o.v. de verenigingen waarvan zij lid zijn. Jullie willen immers iets toevoegen aan het aanbod en talenten doen groeien. Daarnaast ben ik nog aan het zoeken hoe zowel theater als erfgoed in hun kracht gezet worden binnen het project. Het Rundveemuseum lijkt nu een meer dienende functie als podium te hebben. En hoe worden de cliënten volwaardig meegenomen in het artistieke proces? Gebruik vervolgens ook het bereikschema om de contactmomenten helder te verbeelden (workshops, repetities) en ons format voor de begroting. Deze laatste is nu in de lopende tekst onleesbaar.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Gerard, dit zijn alweer de laatste dagen van de Denk mee-fase. Het enthousiasme spreekt al uit de plannen maar nu is het tijd om deze verder te concretiseren. Vergeet ook niet om de rest van het format voor je projectplan in te vullen. Zoals eerder aangegeven doe je dit door bovenaan de pagina op het tabblad ‘bewerken’ te klikken en vervolgens op ‘denk mee – meer projectinformatie’. Wat betreft de inhoud. Jullie geven aan amateurspelers uit de regio de kans te willen bieden om hun spel verder te ontwikkelen met hulp van professionele begeleiding. Nu blijkt echter nog onvoldoende hoe jullie dit gaan doen. Hoe vaak zijn er repetities, zijn er ook workshops, hoe wordt er begeleidt en wie doet dit, etc. JMHM is specifiek bedoeld voor kunstbeoefening in de vrije tijd, dus laat zien hoe deze plaatsvindt. Vergeet hierbij niet om de samenwerking met andere organisaties te verduidelijken. Hoe maken jullie elkaar sterker, en welke resultaten worden hieruit verwacht? Kortom, er is nog een flinke slag te maken. Ik wens jullie veel succes!

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Gerard en Kirsten, het gesprek is hier lekker op gang gekomen. Vergeet niet om het projectplan aan te vullen en hierin alle belangrijke (gevraagde) informatie uit de chatsessie op te nemen. Dit doe je door bovenaan de pagina op het tabblad ‘bewerken’ te klikken en vervolgens op ‘denk mee – meer projectinformatie’. Neem ons hierbij vooral mee in het proces en de impact op alle betrokken personen en organisaties. Aan de hand daarvan kunnen wij weer verder meedenken! Houdt er ook rekening mee dat het einde van Denk mee-fase al in zicht komt…

afbeelding van Heleen van Wiechen

Wat ik, als maker, altijd zo bijzonder vindt bij dit soort projecten waar ik aan meewerk, is dat de deelnemers echt een beetje anders gaan kijken naar de wereld om hen heen. Bij de eerste bijeenkomst zoekt iedereen nog naar het tekstboekje, en naar herkenningspunten van een 'toneelstuk', en gaandeweg de repetities durft iedereen ook die verwachting los te laten en op zoek te gaan naar elementen en materiaal wat gebruikt kan/mag worden. De vreugde wanneer iemand aankomt met het verhaal dat al jaren in de familie en vriendenkring rondgaat, maar waarvan nu opeens het besef komt dat het ook op een andere manier doorverteld mag worden! Dat het belang heeft om in een voorstelling te passen! Of wanneer er een repetitie gewerkt is aan teksten (tekstbehandeling, tekstschrijven, de poëzie zoeken in geïmproviseerde scenes), en dat iemand een week later terugkomt met een lijstje uitspraken 'uit de buurt', terloops opgevangen of ergens gelezen. Met daarbij de opmerking dat degene opeens luistert of kijkt met (het maken van) de voorstelling in het achterhoofd. 
Wat ik probeer is mensen op een voorzichtige of juist uitdagende manier uit hun comfortzone óf uit hun patroon te halen, waardoor dezelfde dingen een andere betekenis krijgen of een ander gevoel geven. Dat houdt je wakker!

afbeelding van Kirsten Dijk

Hallo Anne,

Vanuit Culturele Staten zijn wij heel blij om bij dit project betrokken te worden. Graag willen wij een mooie spelersgroep gaan vormen met de betrokkenen vanuit het dorp Aartswoud en omliggende dorpen, individuele belangstellenden / spelers en spelers vanuit de verenigingen. iedereen is welkom, ook als er weinig spelervaring is. We willen aan het begin van het proces een soort inloopavond organiseren waarbij we in grove lijnen de inhoud van de voorstelling presenteren. Hiervoor wordt een brede groep mensen uitgenodigd die dan kunnen aangeven of ze als speler of als vrijwilliger voor overige taken mee willen doen. Als de repetities gaan starten, repeteren we 1x per week een hele avond. We hopen op een mix van mensen van verschillende verenigingen (dus niet persé 1 of 2 hele verenigingen) zodat zij hun ervaringen ook weer kunnen delen in hun eigen vereniging en mensen lekaar leren kennen. Misschien nodigt dit uit tot een bredere samenwerking in de toekomst. natuurlijk hopen wij de spelers een nieuwe of verdiepende ontwikkeling mee te geven in hun spel. Normaal is er bij de vereniging niet veel tijd om je spel verder te ontwikkelen, los van de rol die je speelt. Nu is die tijd er wel en kun je als speler ook ervaren waar je kracht of waar je leerpunten liggen. Wanneer de toneelverenigingen op deze manier betrokken worden mix je niet alleen de spelers, maar ook het eigen publiek wat zo'n vereniging vaak heeft. je nodigt ze uit om eens op een andere locatie te komen kijken en naar een ander genre. Veel verenigingen in West Friesland zijn blij met hun eigen publiek en durven daarom vaak niet teveel te veranderen aan hun genre of speellocatie. Nu is die kans er dus wel en hopenlijk levert het voldoende op om eens verder te dureven kijken, als speler maar dus ook als vereniging. met deze drie groepen: spelers, verenigingen en publiek hopen wij dus op een breder draagvlak, naast de hele groep vrijwilligers die ook betrokken zullen worden.

afbeelding van Conny van Gaans

hallo Gerard

Ik zie net onder dat er al antwoord gegeven was op de vraag over de dieren. Maar ik heb eigenlijk nog een vraag. Ik zou zelf ook wel mee willen doen aan de voorstelling. Hoe kan ik dat doen, via de toneelvereniging in Aartswoud misschien?

Groet

Conny

afbeelding van Kirsten Dijk

Hoi Connie,

Deze vraag beantwoord ik graag voor je. Je bent van harte welkom op onze inloopavond als we gaan kijken welke mensen eventueel mee willen doen aan dit project, als speler of als vrijwilliger. We willen deze avond met iedereen die mee zou willen doen even kennismaken. Ook zullen we kort vertellen wat in grove lijnen de inhoud van de voorstelling gaat worden. Graag horen we dan je mening en eventuele aanvullingen. Ook kun je die avond aangeven of je mee wilt spelen of misschien als vrijwilliger betrokken wilt worden. We houden je op de hoogte via de website en ook kun je ons volgen op Facebook.

groeten,

Kirsten

 

afbeelding van Conny van Gaans

hallo Gerard

Ik ben wel eens in het museum geweest en het zou ontzettend leuk zijn als de koeien ook betrokken zouden worden in de voorstelling. Misschien of de wei of in de stal?

Groet

Conny

afbeelding van Gábor Kozijn

Hallo Gerard,

De komende tijd ben ik je coach van 'Jij maakt het mee'.

Als ik de projectomschrijving lees dan zijn jullie een interessante voorstelling aan het ontwikkelen!

Een mooie combinatie ook van oral historie, levend erfgoed en amateurtheater. De verhalen voor de voorstelling ophalen is een mooi manier om mensen bij de activiteit te betrekken. Bij wie en op welke wijze halen jullie de verhalen op? En hoe zorgen jullie ervoor dat deze mensen verder ook betrokken blijven bij de voorstellig?

Als het logistiek mogelijk klinkt verplaatsen naar de locaties waar het verhaal over gaat als een mooie wijze om het verhaal ook fysiek te vertellen.

Groet, Gábor

afbeelding van Kirsten Dijk

Hoi Gabor,

Samen met mijn collega Heleen van Wiechen (Culturele Staten) interviewen we een aantal mensen die bekend zijn met de verhalen van het dorp Aartswoud en de boerderij. We hebben een contactpersoon die ook in de werkgroep zit voor deze voorstelling en betrokken is bij zowel het museum als de zorg boerderij, iemand 'van het dorp'. Zij brengt ons in contact met verschillende generaties mensen die de verhalen van toen en nu kunnen vertellen. Ook hebben we een algemene brainstorm gehouden, om te kijken waar de verhalen ons ongeveer naar toe zouden leiden. Heel gezellig met 14 mensen onder de boom naast de pastorie. Deze mensen zijn allemaal erg betrokken bij het dorp en de boerderij en hebben aangegeven om ook in de toekomst verder met ons te willen brainstormen en eventueel te helpen bij de organsiatie. Sowieso zullen zij bij de voorstelling komen kijken en wellicht is het voor ons ook goed om ze tijdens het repetitie proces nogmaals uit te nodigen en verhalen wat bij te schaven. Wel hebben we aangegeven dat wij als theatermakers wel de vrijheid houden om sommige verhalen op een wat abstractere manier neer te zetten, omdat dit de voorstelling ten goed komt. Daar was zeker begrip voor. Bijzonder en leuk om met deze diverse mensen in contact te komen en om hen vol passie te horen praten over het dorp.

We zijn nog in dubio of we verschillende plekken op het erf gebruiken of dat we op 1 plaats op het erf blijven, daar zullen we tijdens de repetites mee aan de slag gaan en dan keuzes maken.

groeten, Kirsten

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Gerard, goed om te horen dat er al zoveel animo is. Interessant ook om te kijken hoe jullie de omgeving zo goed mogelijk kunnen benutten voor de voorstelling. Ik ben benieuwd hoe jullie het proces met alle verenigingen verder vorm willen geven. Hoe vaak wordt er geoefend, wie begeleidt en wat voor kruisbestuiving verwachten jullie dat er onderling bestaat? Op JMHM staan het proces en de opbrengst voor de deelnemers namelijk centraal. Culturele Staten is uiteraard ook van harte welkom om hierover mee te denken in de chatsessie. Of misschien een afgevaardigde van één van de toneelverenigingen? Tot slot ben ik benieuwd hoe jullie dat groter draagvlak concreet willen realiseren met dit project. Ik lees graag meer!

afbeelding van Gerard Bakker

hallo Anne,

Ons museum en de zorgboerderij staan in het hart van het dorp, wij maken dan ook echt deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Daardoor hebben we veel aanloop van en contact met onze mededorpsbewoners. Het contact met de toneelvereniging is dan ook heel goed maar andere toneelverenigingen en spelers uit omliggende dorpen hebben ook aangegeven graag mee te willen doen in dit project. Het (levend) erfgoed vormt de hoofdrol in de voorstelling. Natuurlijk kunnen we het de dieren niet aan doen om tijdens de voorstellingen letterlijk op het speelvlak te staan, maar de verhalen over het leven op de boerderij in Aartswoud en dus ook de dieren aldaar, is de kapstok voor de inhoud van de voorstelling. Wel zijn we nog aan het bekijken of we het publiek willen verplaatsen tijdens de voorstelling, wellicht kunnen bepaalde scènes zich in de stal afspelen. Alle verhalen rond de boerderij in Aartswoud zijn van belang van het stuk, verhalen van vroeger, verhalen van nu en verhalen over de toekomst. Ook de verhalen van de clienten worden dus meegenomen en daar zullen we hen ook specifiek naar vragen. Wij werken samen met Stichting Culturele Staten zij hebben veel ervaring met het opzetten van locatieprojecten waarbij ook de omwonenden een grote rol spelen. Het enthousiasme van de makers sloeg meteen over bij de eerste kennismaking. We hopen dan ook op een hele mooie samenwerking.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Gerard, welkom op Jij Maakt Het Mee! Als adviseur van het fonds denk ik de komende weken met je mee om de plannen verder aan te scherpen. De realisatie van een (historische) locatievoorstelling is een interessante keuze vanuit jullie achtergrond. Ik ben dan ook benieuwd of jullie hiervoor al contact hebben met toneelverenigingen of heemkundekringen in de buurt. En wat wordt de rol van het (levend) erfgoed op jullie locatie? Mooi dat ook de cliënten van de zorgboerderij mee kunnen spelen. Komt hun verhaal ook aan bod? Ik lees dan ook graag meer over hoe zij en de andere deelnemers begeleid gaan worden. En wie voorziet hierin? Kortom, ik ben benieuwd naar de verder uitwerking van het proces. Veel succes gewenst!