menu denk mee beslis mee maak mee

*UCK jongerenmedialab

do-it-yourself mediakunstenaars en/of...

Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten
1 maart 2018 tot 1 maart 2020
animatie, beeldend 3D, e-culture, film
jongeren
onze website
€14.910

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

*UCK jongerenmedialab

do-it-yourself mediakunstenaars en/of mediaeducatie

afbeelding van Leo Roeleveld

Ingediend door:

Leo Roeleveld

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke meerwaarde heeft het contact met een docent en/of medecursisten in het Do-It-Yourself (DIY) tutorial tijdperk?

Wat ga je doen?: 

Met de groeiende populariteit van internet krijgt ook de visie meer aanhangers dat jongeren van de generatie Z, de digital natives, op geheel eigen wijze leren, informeel, non-lineair en meer do-it-yourself. Een inventarisatie van mediaprogramma’s van centra voor de kunsten leert ons dat deze centra maar ook andere amateurkunstorganisaties weinig tot geen aansluiting bij de generatie Z en hun manier van leren hebben en als ze dat wel hebben dat nog niet hebben weten te vertalen naar een verdienmodel. Het UCK wil jongeren de creatieve mogelijkheden van nieuwe technologieën en media laten ontdekken en wil mediakunstparticipatie en het creatief digitaal bewustzijn van jongeren vergroten door het opzetten van het *UCK jongerenmedialab. Het UCK wil met het *UCK jongerenmedialab gerichte, relevante ervaring en kennis opdoen die vervolgens als handvatten kunnen dienen voor een modern en relevant media aanbod voor jongeren voor het UCK maar ook voor de amateurkunst sector en werkvormen vertalen naar een verdienmodel die past bij de huidige financiering van de centra voor de kunsten en de amateurkunstsector.

De vormen die we gaan uitzetten zijn:

 • Een *UCK jongerenmedialab op vaste tijden in de maand. Nav leervragen van deelnemers aan het *UCK jongerenmedialab zullen andere activiteiten worden georganiseerd waaronder
  • een mediawerkplaats
  • éénmalige workshops;
  • masterclasses van mediakunstenaars;
  • beide eventueel aansluitend bij stedelijke en landelijke activiteiten voor jongeren met een multimedia programma;
  • een platform voor jongeren waarin jongeren mediaontwerpen maken voor non profitorganisaties;
  • Cursussen voor jongeren, in nader uit te werken vormen.

De breedte van de activiteiten beslaat alle nieuwe media gebieden; grafisch, interactieve, animatie, audio, video, gamedesign. Inhoudelijk zullen we proberen zo relevant mogelijk te zijn door aan te sluiten op actuele ontwikkelingen, en tegelijkertijd willen we een aantal vaste waarden op het gebied van mediadesign ontwikkelen en aanbieden, zoals bijvoorbeeld videomateriaal keyen met een greenscreen, photoshop basics en 3D design.
De jongeren worden in deze activiteiten begeleid en gecoacht door ervaren mediakunstenaars en docenten. Zij brengen hun expertise in op het gebied van mediakunst en presentatie van mediakunst op de verschillende online mediaplatforms.
Een focusgroep bestaande uit geïnteresseerde en deskundige jongeren worden ingezet als ambassadeurs voor de *UCK jongerenmedialab programma’s en als focusgroep voor de te ontwikkelen programma’s en de werving van de programma’s. De *UCK jongerenmedialab programma’s worden uitvoering met de deelnemers en de focusgroep geëvalueerd en bijgesteld nav de ervaringen met de programma’s.

Het UCK wil de opgedane ervaringen met het *UCK Jongerenmedialab delen met haar zusterinstellingen uit het land en met andere amateurkunstorgabnisaties uit het land.

en waarom

Multimedia en zang wordt het vaakst in gezinsverband beoefend (Snapshot amateurkunsten Vlaanderen, Bevindingen op basis van de Participatiesurveys 2004 - 2009 - 2014 en scholenonderzoek naar cultuureducatie 2013) maar amateurkunstorganisatie en centra voor de kunsten weten jongeren niet te bereiken met mediakunst programma´s.
De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van digitale media een explosieve groei laten zien. Deze media bieden tot voor kort ongekende mogelijkheden op het gebied van informatie, communicatie en creativiteit. Binnen deze schijnbaar onbegrensde mogelijkheden tracht het UCK een visie te ontwikkelen waarmee actueel en relevant aanbod ontwikkeld kan worden, met name voor de momenteel moeilijk te bereiken doelgroep jongeren. Om in te kunnen spelen op actuele behoeften op het gebied van kunst en media educatie zijn nieuwe ideeën nodig waarmee cursusmateriaal ontwikkeld en aangeboden kan worden. Dat geldt zowel voor de inhoud, als de manier waarop het wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld door kortere workshops aan te bieden in plaats van cursussen die meerdere weken beslaan.
Om in het snel veranderende medialandschap relevant te blijven, heeft het UCK maar ook de amateurkunst sector nieuwe ideeën nodig over de invulling van cursussen die inspelen op actuele behoeften en bijdragen aan het ontwikkelen van 21'st century skills. Wat zijn binnen al deze nieuwe uitdagingen mogelijke vaste waarden?

Non-Lineair leren
Het opnemen van kennis binnen nieuwe media-omgevingen verloopt over het algemeen op non-lineaire wijze. Zo ook in Augmented Reality systemen. Je volgt een pad niet van A tot Z, maar kiest zelf je eigen pad. Volgens Gordon Calleja, gameonderzoeker aan de IT Universiteit van Kopenhagen, zorgt dit voor een cognitieve switch, een nieuwe manier van kennisopname en -verwerking. We navigeren immers doorgaans kriskras door systemen en bekijken content die vaak andere kenmerken of het soort informatie bezit als content die voorheen is bekeken (Calleja, 2004).

Hoe ga je te werk?: 

Vanaf maart 2018 organiseert het *UCK jongerenmedialab altijd op een vaste middag in de week een 3 tal mediawerkplaats bijeenkomst. De deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven. Bij de aanmelding vermelden de jongeren welke mediaproductie ze willen maken in de mediawerkplaats. Vaste waarden in deze programma’s zijn de green screen, 3D design en bestaande afbeeldingen isoleren en opnieuw gebruiken. De werkplaatscoach stippelt met de jongeren een route werkend naar de mediaproductie toe die ze willen maken.

Rond de mediawerkplaats bijeenkomst biedt het *UCK jongerenmedialab éénmalige workshops aan rond één van vaste waarden van het *UCK jongerenmedialab: de green screen, 3D design en bestaande afbeeldingen isoleren en opnieuw gebruiken. De workshops staan op zich maar kunnen ook een onderdeelzijn van de route die de jongeren volgen om hun mediaproductie te kunnen maken.

Getalenteerde mediawerkplaats deelnemers kunnen deel uit gaan maken van een projectteam. Dit projectteam gaat vanaf seizoen 2018-2019 mediaproducties maken in opdracht van non profitorganisaties.

Een focusgroep bestaande uit geïnteresseerde en deskundige jongeren worden ingezet als ambassadeurs voor de *UCK jongerenmedialab programma’s en als focusgroep voor de te ontwikkelen programma’s en de werving van de programma’s. De *UCK jongerenmedialab programma’s worden uitvoering met de deelnemers en de focusgroep geëvalueerd en bijgesteld nav de ervaringen met de programma’s.

Nav de evaluaties van de eerste maanden van het *UCK jongerenmedialab wordt het programma samengesteld voor het seizoen 2018-2019. In september 2018 zal het *UCK jongerenmedialab een rol gaan spelen in de workshops die UCK Cultuuronderwijs organiseert voor het voortgezet onderwijs ism Nederlandse Film Festival. Welke rol dat zal worden wordt bepaald nav de evaluaties van de evaluatie van *UCK jongerenmedialab in juni 2018.

Met wie werk je samen?: 

Het UCK werkt in dit project samen met X11, VMBO school voor media en vormgeving uit Utrecht. Het UCK vraagt vierde jaars leerlingen van de school een wervingscampagne voor het *UCK jongerenmedialab te ontwerpen en het *UCK jongerenmedialab te promoten onder hun social media vriendenkring maar ook om mee te denken over de activiteiten en de aanpak van het *UCK jongerenmedialab.

Bereik: 

aantal

activiteit

per act

aantal deelnemers

aantal bezoekers

12

mediawerkplaats

30

360

 

24

cursusbijeenkomsten

10

240

 

16

workshops

10

160

 

20

*UCK mediadreamteambijeenkomsten

8

160

 

2

Open dagen/presentaties

15

30

120

1

Presentatie resultaten en bevindingen aan collega instellingen

 

40

40

75

Totaal

 

990

160

Wat maakt het project bijzonder?: 

In het onderwijs wordt al geëxperimenteerd met nieuwe manieren van leren die aansluit bij de digital natives. Het onderwijs heeft meer financiële mogelijkheden om te experimenteren en heeft minder een noodzaak de doelgroep te verleiden om hen te bereiken want er is tenslotte een leerplicht en een belangrijker status bij de doelgroep dan de amateurkunstsector. Centra voor de kunsten sluiten slecht aan bij de manieren van leren van de generatie Z. Als er al is geëxperimeneerd met werkvormen dan heeft de amateurkunstsector deze niet weten te vertalen naar verdienmodellen. Met de extra steun van het fonds wil het UCK kunnen experimenteren met  amateurkunsteducatieprogramma’s die aansluiten bij de generatie Z en de geslaagde experimenten leren vertalen naar een duurzaam verdienmodel.

Begroting: 

De FCP subsidie wordt gebruikt voor het experimenteren met werkvormen. Van de amateurkunst programma's van het UCK en van veel centra voor de kunsten moeten de kosten van de activiteiten en van de organisatie van de activiteiten gedekt worden door de bijdragen van de deelnemers. Op zoek naar passende en haalbare betaalbare werkvormen is er financiële ruimte nodig voor experimenten waarvan de kosten niet worden gedekt door de bijdrage van de deelnemer en de extra investering van het UCK. De gevraagde bijdrage aan het fonds is € 14.910. De totale kosten van het project zijn € 29.580. Het UCK draagt € 9.870 en de deelnemers dragen € 4.800 bij aan de kosten van het project.

Locatie(s): 
Domplein 4, Utrecht

afbeelding van Diane Frenay

Ha Leo, leuk je plan voor het medialab te lezen. Een goed streven.

 Dit platform heeft participatie als uitgangspunt, en daar ligt de eerste en belangrijkste tip; voorafgaand aan het vinden van nieuwe ideeen en ingangen om deze jongeren te bereiken ligt de vraag; wat is de behoefte van deze jongeren. Wat willen zij leren, waarvoor willen zij het medialab kunnen gebruiken, wat willen ze graag proberen, doen, bereiken? Een voor de hand liggend punt is de voorbereiding op toelating op een nieuwe media opleiding. bij kids van 11/12 kan dat ter voorbereiding zijn op X11, voor jongeren van X11, grafische mbo en havo ter voorbereiding kan een voorbereiding op toelaling op de kunstacademie een reden zijn. en uiteraard vanuit interesse en hobby kunnen interessante redenen gevonden worden. of vanuit zaken die jongeren bezig houden, manieren aarop ze uiting kunnen geven aan (on)genoegen, verbazing, strijd etc. zoals bij dans, muziek, hiphop e.d. ook gebeurt.

De vraag die je stelt kan voor veel docenten van UCK en daarbuiten een uitnodiging zijn om op dit platform toe te lichten waarom het zinvol is om les te blijven geven in kunst, cultuur, media etc.  Dit platform kan zo ook een plek zijn voor docenten  om hun inzichten daarover te delen.

hierbij een persoonlijke tip van mij op dit vlak: 

DIY is leuk als instructie, maar daagt niet uit tot het ontdekken van een eigen stijl, tot experiment, tot ontwikkeling. dus verveelt ook al snel; ken je het trucje dan is het klaar. Voorbij de trucjes begint het interessant te worden.

Daarnaast hebben jongeren vaak niet de beschikking over middelen die ze graag wel tot hun beschikking zouden hebben (en niet perse zélf hoeven hebben).

Informeer dus bij de jongeren zelf wat interessant is; bepaalde programma's en apparatuur bijv waarmee je voorbij je eigen mogelijkheden kunt komen, VR spullen..Een echte film maken is echt iets anders dan een filmpje bijv.