menu denk mee beslis mee maak mee

Tijdloos

Een musical met jongeren én ouderen!!

Stichting TOPVeldhoven
1 november 2017 tot 8 juli 2018
dans, film, muziek, muziektheater
jongeren, ouderen
onze website / check facebook
€3.975

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Tijdloos

Een musical met jongeren én ouderen!!

afbeelding van Nicole van Gerwen

Ingediend door:

Nicole van Gerwen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat zijn goede manieren om ouderen te werven?

Wat ga je doen?: 

Stichting TOP is een Veldhovense groep vrijwilligers, die jaarlijks een musical met jongeren uit de regio Veldhoven uitvoert. Voor het komend seizoen willen wij in onze musical plaats maken voor een groep ouderen, die een gastoptreden komt verzorgen. Het doel hiervan is enerzijds de ouderen een kans bieden om in een grote productie mee te draaien en hen te activeren, anderzijds hen in contact te laten komen met jongeren en vice versa. Het langere termijndoel is een bijdrage te leveren aan het vitaal houden van deze doelgroep door hun netwerk te vergroten en de interesse voor theater te stimuleren.

Het plan is om de gastgroep één nummer in de musical te laten uitvoeren, waarbij de voorbereiding bestaat uit een aantal eigen en een aantal gezamenlijke repetities. De act wordt speciaal voor hen geschreven. Daarnaast nemen ze deel aan de slotact, eventueel aan activiteiten rondom de voorstelling en krijgen ze een fotoshoot. Kostuums worden speciaal voor hen gemaakt.

Het project start najaar 2017 met het werven van de ouderen. De repetities van de gewone leerlingen voor deze musical beginnen in november 2017. De repetities van de ouderen starten ongeveer maart/april 2018. De voorstelling vindt plaats op 30 juni en 1 juli 2018.

Hoe ga je te werk?: 

 

Projectplan gastgroep ouderen

2017-2018

Stichting TOP Veldhoven

 

 

Samenvatting

Stichting TOP is een Veldhovense groep vrijwilligers, die jaarlijks een musical met jongeren uit de regio Veldhoven uitvoert. Voor het komend seizoen willen wij in onze musical plaats maken voor een groep ouderen, die een gastoptreden komt verzorgen. Het doel hiervan is enerzijds de ouderen een kans bieden om in een grote productie mee te draaien en hen te activeren, anderzijds hen in contact te laten komen met jongeren en vice versa. Het langere termijndoel is een bijdrage te leveren aan het vitaal houden van deze doelgroep door hun netwerk te vergroten en de interesse voor theater te stimuleren.

Het plan is om de gastgroep één nummer in de musical te laten uitvoeren, waarbij de voorbereiding bestaat uit een aantal eigen en een aantal gezamenlijke repetities. De act wordt speciaal voor hen geschreven. Daarnaast nemen ze deel aan de slotact, eventueel aan activiteiten rondom de voorstelling en krijgen ze een fotoshoot. Kostuums worden speciaal voor hen gemaakt.

Het project start najaar 2017 met het werven van de ouderen. De repetities van de gewone leerlingen voor deze musical beginnen in november 2017. De repetities van de ouderen starten ongeveer maart/april 2018. De voorstelling vindt plaats in juni/juli 2018. Voor het toevoegen van een groep ouderen hebben we behoefte aan financiële ondersteuning. Deze wordt ingezet om de meerkosten te financieren, die deze groep met zich meebrengt en voor een deel voor de reguliere kosten, omdat zonder de reguliere kosten ook het gastoptreden niet mogelijk is.

De algehele organisatie ligt in handen van de Stichting TOP Veldhoven De muziekschool Art4U biedt repetitiegelegenheid en ondersteuning bij het financiële verkeer van de gewone groep jongeren.

 

Doel/aard van de activiteit

Algemene visie stichting TOP: Onze samenleving wordt steeds meer individualistisch; dit brengt o.a. met zich mee dat er voor jongeren een groeiende behoefte is aan reflectie om als persoon sterker in deze maatschappij te kunnen staan. Door het samenspel en het hebben van een gemeenschappelijk doel in een musicalgroep, zal er tussen de jongeren een interactie ontstaan. Zodoende kan de jongere zich leren te positioneren binnen een groep en zal hierin zijn of haar sociale vaardigheden kunnen uitbreiden. Dit zien wij als een positieve ontwikkeling binnen deze doelgroep. Om die reden is TOP Veldhoven een musicalgroep gestart voor jongeren.

Visie aanvullend project gastoptreden ouderen:

Reflectie en maatschappelijke bewustwording ontstaat in onze doelgroep ook door hen in contact te brengen met andere groepen in de samenleving. TOP Veldhoven probeert dit te doen door geregeld - in de bestaande musical - een gastoptreden te organiseren voor specifieke doelgroepen. Daarmee dragen wij tevens een steentje bij aan het includeren van deze groepen in de samenleving, enerzijds door hen in contact brengen met onze jongeren en met elkaar, anderzijds door de bewustwording bij ons publiek.

TOP Veldhoven heeft al eerder ervaring opgedaan met het organiseren van een dergelijk gastoptreden. Zo heeft in 2015 een groep internationale jongeren (kinderen van expats) meegedaan en in 2016 een groep verstandelijk gehandicapte jongeren. Zowel de leerlingen als het bestuur hebben dit als een verrijking ervaren.

Hierop voortbordurend zouden wij graag voor ons seizoen 2017-2018 een groep ouderen laten deelnemen. Wij verwachten dat deze groep veel plezier zal beleven aan de repetities en de voorstelling. De groep ouderen komt door het deelnemen in contact met elkaar, met de muziekwereld (muziekschool Art4U, theater de Schalm), met onze jongeren en met onze vrijwilligers. We hopen hiermee hun netwerk te versterken, hun vitaliteit te vergroten en een afstand tot de samenleving te voorkomen of te verkleinen. Tegelijkertijd hopen we hiermee de interesse in theater/musical bij deze doelgroep te vergroten (door henzelf, maar ook door publiek die ze meenemen) en ook ons potentiele publiek uit te breiden.

Opzet gastoptreden

Het script wordt geschreven door onze regisseuse. Zij zal in het verhaal een gastoptreden inbouwen, speciaal geschreven voor de groep ouderen waarin deze groep tot hun recht komt. De ouderen hebben een  optreden in de vorm van één nummer, waarin zij – afhankelijk van hun mogelijkheden en interesse – zingen, dansen, toneelspelen of een combinatie van deze disciplines. Zij zullen tevens deelnemen aan het slotnummer en de toegift samen met de jongerengroep. Verder hebben zij tijdens de voorstellingsdagen een rol in de foyer (lotenverkoop/uitdelen programmaboekjes etc.). De ouderen krijgen in de loop van het seizoen een fotoshoot en er worden eigen kostuums voor hen ontworpen en gemaakt. Ze worden opgenomen in het programmaboekje en in de PR.

De repetities worden aanvankelijk apart gehouden, later zullen beide groepen (ouderen en jongeren) samen repeteren. De repetities vinden plaats bij de muziekschool Art4U (dit is tevens de repetitielocatie van de jongerengroep), op hetzelfde tijdstip als de repetities voor de jongeren. Op deze manier vindt ook in de periode voorafgaand aan de gezamenlijke repetities reeds contact plaats met onze jongeren. Naar verwachting hebben we 5-7 repetities nodig, alsmede 2-3 gezamenlijke repetities. De repetities vinden plaats in de periode maart – juni 2018.

De voorstelling vindt plaats in juni/juli 2018. Op dit moment gaan we uit van 2 voorstellingen.

De voostellingsdagen

Generale repetitie:

Op vrijdagavond komt de hele cast (jongeren en ouderen, band) bij elkaar in het theater. Iedereen bereid zich voor door klaarleggen van kostuums en omkleden. Gezamenlijk wordt een warming-up gehouden, zowel voor zang als voor dans. Daarna volgt een volledige doorloop van de voorstelling. Na het doorlopen van de voorstelling komt de gehele cast bij elkaar voor het doorspreken van de opmerkingen van de regisseuse en dansdocent. 

Voorstellingsdag 1:

Om 10:00 verschijnt de hele cast in het theater, ouderen en jongeren, Ook de kapsters, grimeuses, floormanagers zijn aanwezig. In gezamenlijkheid maakt de groep zich klaar, omkleden, kostuums klaarleggen, In een grote ruimte worden alle kapsels gemaakt en wordt de grime gedaan. Ook hierbij is de hele groep gemengd aanwezig. Als iedereen is voorbereid, volgt weer een gezamenlijke warming-up op het podium. Daarna krijgt iedereen zijn eigen zender met microfoon. Per zender volgt een soundcheck. Als alle voorbereidingen klaar zijn, houden we een tryout met publiek. Dit is een uitgenodigd publiek, we willen bejaardentehuizen benaderen om ook zo de doelgroep te bereiken, Omdat het een tryout betreft, is de toegang voor deze genodigden gratis. 

Na de tryout gaat het publiek naar huis, De cast (jongeren en ouderen) komt bij elkaar voor het doornemen van de laatste notes. De toi toi toi worden uitgewisseld, onze jongeren maken deze voor elkaar en voor de ouderen, Er volgt een groepsfoto op het podium. De hele groep (jongeren, ouderen, band, grimeuses, kapsters, floormanagers, docenten, etc) gebruikt daarna gezamenlijk de maaltijd in de foyer. Dit is een bijzonder moment, iedereen voelt zich met elkaar verbonden en de spanning voor de voorstelling stijgt. Men moedigt elkaar aan, stelt elkaar gerust, laatste afspraken worden gemaakt of veranderd, De maaltijd zorgt voor een groot gevoel van eenheid, samen moeten ze het gaan doen. Na de maaltijd gaat iedereen zich weer omkleden, kapsels en grime worden bijgewerkt. Terwijl de jongeren nog een laatste soundcheck doen, ontvangen de ouderen het publiek in de foyer en helpen met het uitdelen van de programmaboekjes. De spanning voor de voorstelling stijgt verder, zeker als het publiek de zaal in komt. De ouderen begeven zich naar de coulissen. 

De voorstelling begint. De hele cast blijft in de coulissen aanwezig, ouderen en jongeren. Ze helpen elkaar, moedigen elkaar aan, kijken naar de prestaties op het podium. De voorstelling eindigt met de toegift, waarbij iedereen op het podium is. Het doek sluit, de ontlading komt, iedereen is blij, enthousiast met elkaar aan het vertellen hoe goed het ging. Dan verzamelt de cast zich, kleedt zich eventueel om in hun mooiste kostuum. Het publiek wacht in de foyer. De hele cast (ouderen, jongeren en band) mag de trap afdalen richting foyer om nogmaals applaus in ontvangst te nemen. Ook dit is een heel bijzonder moment, de trots op elkaar straalt er van af.

Voorstellingsdag 2:

Om 10:00 komt iedereen weer naar het theater, de 2e voorstelling komt er aan. De spanning van de première is er af, terwijl de verhalen rond gaan over de voorstelling van de dag ervoor maakt iedereen zich weer gezamenlijk klaar. De laatste notes worden doorgenomen. Opnieuw volgt een warming-up met de hele groep en een soundcheck. De ouderen mogen naar de foyer om het publiek weer te ontvangen en programmaboekjes uit te delen. De 2e voorstelling begint, ook hierbij is de hele cast in de coulissen aanwezig en wordt de toegift samen gedaan. Dan valt het doek, de voorstellingen zitten er op. Er wordt gehuild, gelachen, omhelsd, bedankt, bewonderd en teruggekeken. Snel weer omkleden, richting de trap in de foyer en opnieuw samen de trap af, applaus in ontvangst nemen. Na alle complimenten in ontvangst te hebben genomen van het publiek, wordt gezamenlijk opgeruimd. De eigen spullen worden ingepakt, decors worden opgeruimd, podium schoon gemaakt. Als dat klaar is, vertrekt iedereen naar het nabij gelegen restaurant, waar gereserveerd is voor het diner. Iedereen is daarbij aanwezig, zodat we samen de afsluiting kunnen doen en terugkijken naar een fantastisch seizoen. De eenheid is compleet.

 

Doelgroep, deelnemers, publiek

De doelgroep bestaat uit ouderen uit Veldhoven. Ouderen definiëren we als mensen van 60 jaar en ouder. We kunnen plaats bieden aan een groep van 10-20 mensen. De organisatie van dit gastoptreden kost onze stichting extra inzet, in de vorm van het bedenken van het optreden, werven van deze groep, het organiseren en houden van de repetities, het maken van kostuums, het houden van een fotoshoot, inpassen in de voorstellingsdagen en het onderhouden van de communicatie. Deze taken worden grotendeels gedaan door het bestuur en aanverwante vrijwilligers. De repetities worden begeleid door een regisseuse/zangdocente en een dansdocente, beiden professionals, en bijgestaan door onze muzikaal leider (vrijwilliger).

Het gaat om gewone openbare voorstellingen in theater de Schalm. We verwachten dat het publiek zal bestaan uit familie en vrienden van onze leerlingen en gastgroep en ‘vreemd’ publiek uit Veldhoven en omgeving.

Samenvatting totaal aantal deelnemers:

20 jongeren reguliere musicalgroep TOP

10-20 ouderen uit Veldhoven

4-5 jongeren in het orkest

2-3 jongeren voor (promotie)film

4 jongeren voor grime en kapsels

2 docenten (zang/spel en dans)

1 muzikaal leider

6 bestuursleden TOP Veldhoven

1 contactpersoon Art4U

Grote groep vrijwilligers voor decor, kleding, floormanager, grime, kap

 

 

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

Betrokkenheid vrijwilligers en professionals

TOP Veldhoven heeft inmiddels een grote groep vrijwilligers verzameld in onderstaande posities:

Bestuur (7 personen)

 • Organisatie van de repetities en de eindvoorstelling
 • Financiële eindverantwoordelijkheid
 • Zoeken van sponsoren en subsidies
 • Werven en contracteren van de docenten
 • Organiseren van en het maken van de kostuums en decors
 • PR
 • Communicatie met docenten, leerlingen, Art4U, Schalm
 • Houden van evaluaties
 • …en nog vele andere taken…

Muzikaal leider (1 persoon)

 • begeleidt een deel van de repetities op gebied van groepszang en pianobegeleiding
 • benadert jongeren voor het orkest
 • begeleidt de repetities van het orkest
 • schrijft de muzikale arrangementen

Kledinggroep (circa 6 personen en 2 bestuursleden)

 • Ontwerpen van de kostuums in samenspraak met docenten
 • Maken van de kostuums

Decorgroep (4 personen en 2 bestuursleden)

 • Ontwerpen van decors in samenspraak met docenten
 • Organiseren van decorbouwdagen
 • Organiseren van opbouw en afbraak van decor tijdens voorstellingsdagen

Decorbouwers (decorgroep aangevuld met circa 8 personen)

 • Maken van het decor

Fotograaf (1 persoon)

 • Houden van de fotoshoot
 • Bewerken van foto’s voor PR doeleinden
 • Maken en bewerken van foto’s tijdens de voorstellingsdagen

Visagist (1 persoon)

 • Geven van avond les aan de leerlingen in toneelvisagie

Vrijwilligers tijdens de voorstelling

 • Gastvrouw (ontvangst en wegwijs maken)
 • 4 Floormanagers (helpen leerlingen in de coulissen)
 • 1 persoon bij kaartverkoop
 • 1 persoon catering deelnemers
 • Assistent regie bij licht
 • 6 vrijwilligers voor grime en kapsels

Diverse mensen die op allerlei manieren hand- en spandiensten verlenen

Professionele inzet:

2 docenten. Zij geven les aan de leerlingen, schrijven het script, maken het lichtplan en geluidsplan en ontwerpen de dansen. Dit alles in overleg met het bestuur. Het bestuur bemoeit zich niet inhoudelijk met het script of het verloop van de lessen, behoudens dat ze een toezichthoudende functie heeft of alles verloopt binnen de gebruikelijke normen/waarden en met de benodigde professionele kwaliteit. Tussen bestuur en docenten bestaat daarom intensief contact en afstemming. Tav de gastgroep van ouderen geven dezelfde docenten de lessen.

Met welke maatschappelijke organisaties gaan we samenwerken:

MuziekschoolArt4U: Art4U is de plaatselijke muziekschool. TOP heeft met hen een samenwerking gezocht, zodat we elkaar kunnen versterken. De muziekschool heeft behoefte aan exposure om tot voldoende leerlingen te komen. Ook willen zij graag musicallessen aanbieden, maar hebben zij niet de mogelijkheid om een aantrekkelijke voorstelling te geven vanwege de hoeveelheid werd die daarbij komt kijken. Door de samenwerking krijgt Art4U meer exposure en in ruil daarvoor bieden zij ons een repetitielocatie. Daarnaast ondersteunen zij ons in het innen van lesgelden en het uitbetalen van de docenten. Het financiële risico ligt bij Stichting TOP. De repetitielocatie is voor zowel de jongeren als de ouderen. Door te werken met gastgroepen bieden wij Art4U telkens exposure van nieuwe doelgroepen, vandaar dat ook de ouderengroep bij Art4U gaat repeteren. Op deze manier probeert TOP het culturele aanbod in Veldhoven te versterken. 

Theater de Schalm: TOP huurt theater de Schalm voor de voorstelling. We hebben de voorstelling gepland in een periode dat er nauwelijks aanbod is, zodat hiermee het theaterseizoen verlengd wordt. We overleggen intensief met het theater. Ook voor het theater is het interessant als nieuwe doelgroepen hun weg weten te vinden naar het theater. Wij verwachten dat we het medium musical voor de doelgroep ouderen hiermee meer voor het voetlicht kunnen brengen.

Ouderenorganisaties/bejaardenhuizen: we willen hen gaan vragen om te helpen bij het werven van de deelnemers. Ook willen we met hen overleggen of een gastoptreden mogelijk is gedurende het seizoen: goed voor onze jongeren om dit pro deo te doen en plezier aan deze doelgroep te brengen.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

 

Wie zijn wij?

TOPVeldhoven

TOPVeldhoven is een stichting die Veldhovense jongeren de mogelijkheid wil geven om zich bezig te houden met musicals. Het bestuur bestaat uit zeven erg enthousiaste mensen, die dit met veel passie op poten zetten. Wij organiseren alles, van de repetities tot aan de kleding en decor. Elk met andere ervaringen op het gebied van zang, dans, muziek, aankleding en natuurlijk organisatie vullen we elkaar goed aan en vormen een prima team. Onze drijfveer is de ervaring die we zelf hebben gehad in onze jeugd en de persoonlijke groei die we door deelname aan jongerenkoren hebben ervaren. Wij gunnen onze jongeren dezelfde groei zoals wij die hebben ervaren en genieten elk jaar weer van de ontwikkeling die zij doormaken.

Onze missie: Stichting TOP Veldhoven wil zich inzetten om jongeren via theater samen te brengen. Onze doelstelling is om jong talent een ontwikkelplek te bieden op het gebied van spel, zang en dans en ze tevens een kans te bieden om hun (overige) kwaliteiten te ontdekken.

Zie ook www.topveldhoven.com

 

Art4U

Art4U is een educatiecentrum voor muziek, dans en theater met vestigingen in Veldhoven, Eersel en Bergeijk. De regio heeft een rijk geschakeerd veld op muzikaal gebied. Koren, harmonieën, fanfares, bands en andere muziekgezelschappen repeteren wekelijks en laten bij tal van gelegenheden van zich horen. Kwantitatief wordt er veel gemusiceerd. Naast de sociale functie die de verenigingen hebben staat ook de kwaliteit hoog in het vaandel.

Art4U wil voor dat vitale veld van amateurmuzikanten een aanjagende en faciliterende bijdrage leveren. Zo verzorgt de school voor veel muziekkorpsen de opleidingen voor de jeugdige en oudere muzikanten. Een team van deskundige en enthousiaste docenten staat garant voor de kwaliteit van die opleidingen. Ook biedt Art4U koren de gelegenheid om middels het "korenplatform" met elkaar te overleggen en tot uitwisseling en afstemming te komen. De jaarlijkse in Veldhoven gehouden Volkskerstzang is een mooi voorbeeld van die samenwerking.
Kortom, de regio bruist van muziek en Art4U is trots dat zij middels een zeer gemotiveerd team van medewerkers daaraan een bijdrage mag leveren.

Zie ook www.art4u-kunsteducatie.nl

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5-7 repetities ouderen 10-20 -
30 repetities jongeren 20 -
3 gezamenlijke repetities 30-40 -
10 repetities band 6  
5 repetities spelers en band 36-46  
2 voorstellingen 50-60 (excl vrijwilligers) 800

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

 

Het project is bijzonder omdat een gezamenlijk repeteren en optreden van ouderen en jongeren niet geheel gebruikelijk is. Het biedt de ouderen de kans om zowel in hun eigen doelgroep hun netwerk te vergroten (middels de eigen repetities), als buiten hun doelgroep (contact met de jongeren, publiek en vrijwilligers). Dit alles op een manier waarbij ze ook eens kunnen laten zien dat ze weliswaar een wat oudere leeftijd hebben, maar zeker niet minder talent. Ouderen worden op deze manier op een positieve manier belicht. Wij verwachten dat het publiek hier erg van zal genieten, maar ook nog eens versteld zal staan over hun mogelijkheden. Ouderen worden voor de verandering niet in de positie gezet van hulpvrager, maar juist in het zonnetje gezet met wat ze wel kunnen. Een prachtige kans! Daarnaast komen ze in contact met de muziekschool en komen daar wellicht weer toekomstige leerlingen voor de muziekschool uit voort.

Onze jongeren biedt het een extra verdieping van hun wereldbeeld: ouderen zijn niet zo oud als zij denken. En niet zo beperkt als zij verwachten. We leren hen deze doelgroep meer te waarderen en vooral te ontdekken dat ze veel plezier aan elkaar kunnen beleven. We hebben bij voorgaande gastoptredens gezien hoe waardevol dit is. Zo hebben we eerder verstandelijk gehandicapte jongeren mee laten doen, onze jongeren hebben daarvan genoten. Ze waren buddy's voor de verstandelijk gehandicapte jongeren, hebben samen geoefend en hen aangemoedigd. We hebben toen ervaren hoeveel de jongeren hiervan konden leren. We verwachten dat dit effect - weer op een andere manier- ook zal plaatsvinden bij het deelnemen van de ouderen. Eigenlijk denken we dat ze gewoon ontzettend veel lol met elkaar zullen beleven.

 

Begroting: 

Inkomsten:

Onze inkomsten kunnen ingedeeld worden in:

 • Lesgelden/contributie
 • Kaartverkoop
 • Sponsoring/acties
 • Eigen vermogen
 • Subsidie

De inkomsten worden geschat aan de hand van eerdere seizoenen. De inkomsten van de lesgelden van de leerlingen staat vast. De ouderen willen we geen lesgeld vragen, omdat onze ervaring is dat dit de drempel kan verhogen. Om maximaal de doelgroep te kunnen benaderen willen we graag de drempel zo laag mogelijk houden. Subsidie bestaat op dit moment voor een heel klein deel uit subsidie van gemeente Veldhoven. Sponsoring zoeken we het hele jaar door, aangevuld met eventuele acties vanuit onszelf (bv loterij na afloop van de voorstelling). Het vinden van extra inkomsten vraagt enorm veel van het bestuur, naast de grote hoeveelheid uren die wij al besteden aan het organiseren van het geheel.

Uitgaven:

Zoals hierboven aangegeven moeten wij voor onze reguliere begroting elk seizoen op zoek naar inkomstenbronnen. Het gastoptreden met ouderen komt bovenop onze reguliere begroting, daar het gastoptreden niet hoort bij onze corebusiness. Indien we voor het gastoptreden geen aanvullende financiering vinden, zal dit dan ook geen doorgang vinden. Andersom geldt dat de voorstelling een voorwaarde is voor het kunnen uitvoeren van het gastoptreden. Naast de extra kosten voor het gastoptreden vragen we dan ook een bijdrage in de financiering van de reguliere kosten.

Onze uitgaven kunnen worden gesplitst in:

 • Loonkosten externen
 • Uitgaven ten behoeve van de lessen
 • Uitgaven ten behoeve van de eindvoorstelling
 • Vaste uitgaven

De loonkosten externen bestaan voornamelijk uit de kosten voor onze docenten. De kosten zijn voor zowel de begeleiding van de lessen (voor de jongeren én de ouderen) als de begeleiding tijdens de eindvoorstelling. Wij ontvangen hiervoor jaarlijks een offerte. Het bedrag in de begroting is gebaseerd op de offerte van seizoen 2016-2017.

De uitgaven ten behoeve van de eindvoorstelling bestaan voor een deel uit kosten voor materialen (decor, kleding etc.). De grootste kostenposten zijn de zaalhuur en huur van de geluidsapparatuur. Beide bedragen zijn gebaseerd op offertes van seizoen 2016-2017 met enige indexering. Wat betreft geluid: doordat er tijdens zang en spel bewogen wordt, dient iedere deelnemer een eigen microfoon met zender te dragen. Dit maakt dat de kostenpost geluid een behoorlijke omvang heeft.

Dekkingsplan:

Zoals blijkt uit de begroting worden de uitgaven niet gedekt door de reguliere inkomsten. Het aangevraagde bedrag is het nog te overbruggen verschil. TOP Veldhoven heeft voldoende vermogen om het doorgaan van de eindvoorstelling zonder gastoptreden te garanderen. De eindvoorstelling is daarmee in ieder geval gegarandeerd.

Indien we geen aanvullende financiering vinden, gaat het gastoptreden niet door, zodat we de continuïteit voor volgende seizoenen niet in gevaar brengen. We kunnen het ons niet veroorloven om een dergelijk bedrag te spenderen aan een project dat niet bij onze vaste activiteiten hoort. Indien we wel financiering vinden, gaat het gastoptreden zeker door.

Locatie(s): 
Theater de Schalm Veldhoven
Muziekschool Art4U Veldhoven (repetities)

afbeelding van Alinde Hoeksma

Beste Nicole,

Naast Stefanie als FCP-adviseur ben ik als coach aan het FCP verbonden en probeer ik in algemene zin met je mee te denken. Bedankt voor je verdere uiteenzetting in antwoord op Stefanie’s vragen. Waar ik vooral nog benieuwd naar ben, is of jullie ook een inhoudelijke partner voor ogen hebben op het gebied van ouderen. Want zoals jullie zelf al aangeven, zit de doelgroep ouderen niet binnen jullie vaste activiteiten, aangezien jullie expertise ligt op het gebied van jongeren. Jullie schrijven met ouderenorganisaties te willen samenwerken voor de werving, maar ik kan me voorstellen dat het project uitgediept kan worden door een verdergaande samenwerking aan te gaan. Dan kunnen jullie beter in kaart brengen waar de behoeftes liggen van deze ouderen en wat jullie concreet voor hen kunnen betekenen binnen dit project. Ook zou het plan krachtiger kunnen worden als het niet enkel 1 op zichzelf staand gastoptreden betreft, maar bijvoorbeeld een grotere impuls kan geven aan uitwisseling tussen jongeren en ouderen en dus een duurzamer karakter heeft.

Ik hoop je hiermee nog een stapje verder te helpen in de plannen.

Hartelijke groet, Alinde

afbeelding van Nicole van Gerwen

Beste Stefanie,

Ik begrijp dat de eerste uitleg de indruk wekt dat het vrij mager is qua omvang. Ik heb daarom ons projectplan toegevoegd, dat geeft een betere indruk van wat we willen. Maar ook van de visie die hier duidelijk achter zit. Het gaat ons namelijk niet alleen om het gastoptreden maar vooral ook om de meerwaarde die ons project heeft voor zowel onze jongeren als onze ouderen. Elk jaar genieten wij weer van de enorme ontwikkeling die onze jongeren doormaken en onze gastoptredens hebben daar een belangrijke rol in. Ook hebben wij een visie over de meerwaarde voor het culturele aanbod in Veldhoven. Veel leesplezier! 

Zie verder ook onze website (www.topveldhoven.com) en facebookpagina (TOPVeldhoven) voor bijvoorbeeld foto's van eerdere voorstellingen met gastoptredens of eerdere promofilmpjes.

De begroting is ook toegevoegd. Ik kon aan jullie standaardbegroting geen regels toevoegen, daarom heb ik ook  een meer gespecificeerde begroting geupload.

Fijn dat je met ons meedenkt!

Groetjes, Nicole

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Nicole,

Goed om meer te lezen!

Aangezien Jij maakt het mee voor de vernieuwing is, kan je niet een aanvraag indienen voor de realisatie van de musicalproductie als geheel. Nu gaat een groot deel van de subsidie naar de begeleiding en repetities van de jongeren, terwijl dat te regulier is voor Jij maakt het mee. De beschrijving en begroting zou enkel gericht moeten zijn op het vernieuwende deel. Bovendien is het gastoptreden wel een tamelijk klein onderdeel van het geheel, doen jullie gastoptredens vaker en repeteren de ouderen grotendeels los van de jongeren. Kortom, in deze opzet is de aanvraag nog weinig kansrijk. Uiteraard hebben jullie de tijd en mogelijkheid om desgewenst jullie plan nog aan te passen!

afbeelding van Nicole van Gerwen

Beste Stefanie,

Dank voor je reactie. Wat betreft de financiering van de musicalproductie als geheel, dit was mij uit de website niet geheel duidelijk geworden, maar ik begrijp het. Uiteraard is het optreden van de ouderen niet mogelijk zonder de reguliere productie (immers, dan is er geen sprake van ontmoeting tussen ouderen en jongeren), maar ik snap wel jullie punt. Ik heb daarom de begroting helemaal uitgesplitst in de extra kosten die we maken voor het optreden van de ouderen en de reguliere kosten. Enkele posten heb ik nader moeten splitsen, die had ik in de eerdere begroting bij elkaar laten staan. Ik zal hem uploaden. Dit betekent ook dat we het aan te vragen bedrag behoorlijk bijstellen, ik neem aan dat dit kan?

Wat betreft de inhoud van het project: je hebt gelijk dat het houden van een gastoptreden niet iets nieuws is. Het vernieuwende zit 'm namelijk niet in het feit dat we een gastoptreden houden, maar in het feit dat ouderen aan een musical meedoen en hierbij samen met jongeren repeteren en uitvoeren. Het gastoptreden is daarbij alleen een middel om dat doel te bereiken. Het is daarbij onvermijdelijk dat enkele repetities apart zijn, omdat de ouderen ook de kans moeten krijgen samen een groep te vormen én hun optreden te oefenen. Dat is niet mogelijk als ze alles samen doen. Ook onze jongeren repeteren in groepen. Door je opmerkingen heb ik me wel gerealiseerd dat ik de magie van de voorstellingsdagen niet goed heb overgebracht. Voor ons is dit zo vanzelfsprekend, dat ik heb aangenomen dat dit voor iedereen zo was. Op die dagen gebeurt er namelijk iets heel bijzonders, wordt het één groep en wordt de basis die we in de gezamenlijke repetities en contactmomenten hebben gelegd, verzilverd. Overigens geldt dat niet alleen voor de cast, maar ook voor de jongeren die op een andere manier betrokken zijn, zoals bij de grime, kapsters, floormanagers, film en regie. In deze dagen wordt de hele groep heel close, zijn ze met zoveel energie met elkaar aan het werk, dat is echt magisch om mee te maken.

Ik zal nog even de tijd nemen om het projectplan aan te vullen met wat er allemaal gebeurt tijdens deze voorstellingsdagen. Ik ben er van overtuigd dat dit een andere kijk geeft op het geheel. (Noot: ivm de vakantie gaat dat vandaag ws niet lukken, maar komt binnenkort)

Met vriendelijke groet,

Nicole

 

afbeelding van Nicole van Gerwen

Beste Stefanie

Het plan is aangevuld met het verloop van de voorstellingsdagen. Veel plezier met het lezen van de aanvulling!

Groetjes, Nicole

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Nicole,

Welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. 

Ik begrijp dat jullie als nieuwe activiteit ouderen in jullie volgende musical een gastoptreden willen geven. Op het eerste oog lijkt dit vrij mager qua omvang voor deze subsidieregeling, maar ik lees de komende tijd graag meer erover om een goed beeld te krijgen van de omvang, intensiteit, uitwisseling en impact ervan. 

Uitwerken van de aanvraag doe je dan ook via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). Focus je daarbij dus vooral op het deel met de ouderen, aangezien dit het nieuwe onderdeel betreft. Dit geldt eveneens voor de begroting.

Succes!