menu denk mee beslis mee maak mee

Theaterroute Oeverloos

Unieke theaterroute aan de oevers van de Maas...

Stichting Oss Cultureel
2 september 2017 tot 3 september 2017
dans, muziektheater, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€8.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Theaterroute Oeverloos

Unieke theaterroute aan de oevers van de Maas voor en door lokale talenten

afbeelding van Renske van van Grinsven

Ingediend door:

Renske van van Grinsven

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we bezoekers uit de stad naar deze kleinschalige en charmante theaterroute krijgen die plaatsvind in het buitengebied van de stad Oss?

Wat ga je doen?: 

De oevers van de Maas vormen het unieke decor van het Theaterroute Oeveloos. De Gemeente Oss bestrijkt het Maasgebied tussen Ravenstein en ’t Wild, een unieke strook natuurgebied, dorpjes, landerijen, akkers en romantische plekjes. De Theaterroute heeft de ambitie om iedere twee jaar neer te strijken op een andere plek aan de oevers van de Maas om oeverloze, bijzondere, lokale verhalen te vertellen aan een breed publiek. Het lokale talent krijgt een podium en leert met en van professionele theatermakers en kunstenaars in een avontuurlijke productie. De Theaterroute speelt 20 keer tijdens het weekend van 2&3 september en voert het publiek langs onverwachte locaties met kleinschalige en grotere scenes. 

Theaterroute Oeverloos wordt voor én DOOR Ossenaren gemaakt, we beogen daarmee een toegankelijke sfeer voor een brede doelgroep. Er is een ontmoetingsplein waar mensen voor en na de route elkaar kunnen ontmoeten: denk aan intieme performances, sfeervolle zitplekjes, picknick kleedjes, fijne muziek en leuke horeca. Het artistieke team van de theaterroute zet expliciet in op betekenisvolle scenes, die tegelijkertijd ook toegankelijk zijn. Mensen zullen verrast en geroerd worden door een unieke theaterroute die hen voert langs 10 locaties en daarmee optredens op bijzondere locaties aan de oevers en op de dijken van de Maas.

Hoe ga je te werk?: 

Theaterroute Oeverloos heeft de ambitie om elke twee jaar op een nieuwe en verrassende locatie in één van de mooie kernen aan de Maas te landen. Theaterroute Oeverloos is nieuw en bouwt verder op een voorzichtige pilot van Festival Oeverloos twee jaar geleden: een culturele vrijmarkt aan de Maas. Veel geleerd uit de pilot en nu geen open en vrijblijvende vrijmarkt maar een gerichte Theaterroute waarbij de ontwikkeling van talent en co-creeren van de Theaterroute met elkaar centraal staat. De naam 'Oeverloos' blijft, maar het concept is helemaal vernieuwd en niet te vergelijken! 

De Oeverloos theaterroute voert langs inspirerende en niet voor de hand liggende locaties in de uiterwaarden en op de dijken van regio Oss. Professionele cultuur- en kunstmakers realiseren in nauwe samenwerking met lokale talenten en amateurgezelschappen uniek locatietheater dat gebaseerd op lokale verhalen bezoekers niet ongeroerd zullen laten. Deze lokale verhalen worden opgehaald door een journalist die bewoners aan de Maas bezoekt. Tijdens de theaterroute die geco-creeerd wordt met de spelers, dansers en bewoners, wordt het publiek meegevoerd langs theatrale installaties, scènes, acts en zinnenprikkelend muziek, dans en theater. Talent aan de Maas, in Oss en omgeving wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee invulling en kleur te geven aan het event. Professionele theatermakers Letizia Rompelberg en Wim Wijnakker staan garant voor hoogstaand theatraal aanbod. 

Het artistieke team met professionele theatermakers en twee professionele spelers werft lokale talenten (toneel, dans en muziek) via lokaal bekende verenigingen en organisaties, maar ook via onze sponsoren, vrienden en organisaties die altijd producties van SOC bezoeken o.a. met hulp van een talentvolle en ervaren social media specialist en door het organiseren van introductie avonden. De lokale talenten krijgen workshops om hun talent te ontdekken, verdiepen en verder te ontwikkelen. Tijdens de repetities bouwen de professionals en amateurs gezamenlijk aan het realiseren van een unieke theaterroute dat gebaseerd is op lokale verhalen. Inwoners en ondernemers uit het gebied worden actief benaderd door het productieteam van Oeverloos om hun locatie, maar ook producten aan te bieden binnen de Theaterroute of op het Ontmoetingsplein. Op deze wijze wordt de route door en voor talenten en inwoners gemaakt met ondersteuning van professionals. De componist werkt nauw samen met de choreograaf en aangetrokken lokale dans talenten verrassende elementen aan dans en muziek tijdens de Theaterroute te realiseren. 

Samen leren en co-creeren staat centraal. In het culturele deel van Oeverloos, maar ook achter de schermen. In de techniek rondom de route en het plein loopt een stagiaire mee met een ervaren geluid- en techiekman. Voor de vormgeving werkt een startend talent samen met een professionele vormgever om posters, flyers en het programmaboekje te ontwerpen. Zelfs in het bestuur wordt trekt een ervaren bestuurder op met een nieuwe bestuurslid om samen te leren en te bouwen. 

Met wie werk je samen?: 

Deze theaterroute speelt 20 keer tijdens het weekend en voert het publiek langs onverwachte locaties, met kleinschalige en grotere scènes. De amateurspelers en -dansers krijgen de kans in een avontuurlijke, professionele productie mee te spelen, samen met twee professionele spelers een professionele choreografe, een professionele componist en onder begeleiding van een professionel artisitiek team. De professionals trainen, begeleiden en co-creeren de scenes van de Theaterroute met alle lokale talenten en deels met de betrokken inwoners die hun tuin, huis, molen, etc aanbieden voor de Theaterroute. 

Theaterroute Oeverloos met het Ontmoetingsplein biedt veel mogelijkheden voor verschillende partijen in de regio om zich aan te sluiten. Oeverloos drijft op gedeeld enthousiasme en brede participatie. Van zowel talent als ondernemers, van bewoners als regelgever. Oeverloos is  een unieke gelegenheid om toerisme, recreatie en ondernemersgeest uit de regio onder de aandacht te brengen en aan te laten sluiten.

Voor Theaterroute Oeverloos werken we samen met Theater De Lievekamp, Cultuurpodium de Groene Engel, Museum Jan Cunen. We maken gebruik van hun expertise in de organisatie van de Theaterroute en realiseren een kruisbestuiving door ons talent bij hen op te laten treden en zij organiseren een stukje van hun programmering op ons Ontmoetingsplein. Daarnaast is er over-en-weer afgesproken om voor elkaar in de communicatie naar buiten elkaars aanbod in beeld te brengen. Zo bereiken we gezamenlijk een groot publiek en treden we gezamenlijk en sterk naar buiten als culturele sector in (regio) Oss. Daarnaast werken we samen met Maasmeanders; ondernemers aan de Maas om hun producten aan te bieden en/of te verwerken op het Ontmoetingsplein of in de Theaterroute. Er is een zeer nauwe samenwerking met Bierbrouwerij Oijen waarbij we in hun grote tuinen het Ontmoetingsplein mogen realiseren. Zij trekken veel (nieuwe) gasten dit weekend, Oeverloos heeft hierdoor een betaalbare locatie met al veel faciliteiten. Dit weekend wordt gecombineerd met het Foodfestival, zodat er op ons Ontmoetinsplein enkele 'rollende keukens' staan waarbij samen gewerkt wordt met lokale ondernemers. 

Met de lokale media werken we samen om Theaterroute Oeverloos op een creatieve manier regelmatig onder de aandacht te brengen. Zo wordt er gewerkt aan een speciale spread in het lokale nieuwsblad, krijgen we een mooie clip op de lokale omroep, worden wegborden ingezet en posters opgehangen. Daarnaast werken we met een talentvolle social media expert en vormgever samen die via social media reuring gaan creeren en ideeen ophalen bij inwoners van Oss om Oeverloos tot een groot succes te maken.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Oss Cultureel (SOC) is een platform voor culturele talentontwikkeling dat semiprofessionele en verrassende producties in Oss en omgeving aanbiedt. SOC kent een rijkdom aan gevarieerde producties in diverse sferen voor een brede doelgroep. In deze producties biedt SOC een leeromgeving waarbinnen talent zich kan ontwikkelen en waarin jong en oud, professioneel en amateur elkaar versterkt. Met de begeleiding van talenten geven wij een impuls aan cultureel Oss. SOC is vernieuwend en verrassend. Ons fundament wordt gevormd door lokaal talent, waarvan we een deel samenbrengen in de talentenklas Brabant Talent. We zijn een betrouwbare partner en werken graag samen met andere (culturele) partijen. Onze overtuiging hierin is  dat we samen meer bereiken dan alleen en dat we de culturele impuls in de regio samen kunnen laten groeien.

SOC bestaat inmiddels 17 jaar en heeft met ruim 150 voorstellingen, 70 optredens en meer dan 127.000 bezoekers haar sporen ruimschoots verdient wanneer het gaat om talentontwikkeling en professionele ondersteuning van muzikaal en theatraal talent. Van talentenklas tot musical, van opera tot masterclasses en nu een theaterroute!

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Theaterroute Oeverloos 45 1560
1 Ontmoetingsplein Oeverloos 19 2250
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

SOC wil sleets geworden paden verlaten en vernieuwen. Ze wil talent in de regio ontwikkelen, mensen met nieuwe kunstvormen in aanraking laten komen en bewoners betrekken bij hun omgeving door het met trots vertellen van het verhaal van de Maas. Het SOC kiest er daarom voor om met Theaterroute Oeverloos de vertrouwde omgeving van bestaande podia (theater, stadion) te verruilen voor het onbekende en onverwachtse. Voor bredere en nieuwe doelgroepen en een nieuw elan. Deze keuze heeft echter ook het nodige effect op de organisatie en financiën . Voor Theaterroute Oeverloos moet er gebouwd worden aan een nieuw evenement, moeten er nieuwe mensen aan de slag en kan SOC qua sponsoring en financiële participatie slechts beperkt rekenen op eerdere vanzelfsprekendheden, relaties en sponsors. Kortom Theaterroute Oeverloos moet zich uitvinden en bewijzen met een nieuwe koers, nieuwe deelnemers benadering, nieuwe doelgroep, nieuwe publieksgroepen en bijzondere locatiekeuze (waar geen technische en publieksvoorzieningen aanwezig zijn). De droom is om dit vernieuwende concept van Theaterroute Oeverloos elke twee jaar op een nieuwe locatie aan de Maas binnen gemeente Oss te realiseren. 

De wens is om een vernieuwend cultureel project te realiseren in regio Oss, waarbij culturele talentontwikkeling centraal staat van amateurgezelschappen, leerlingen van de Talentenklassen in de regio, maar ook lokale talenten die niet zijn aangesloten bij een vereniging of stichting. Stichting Oss Cultureel realiseert al 17 jaar succesvolle en grootschalige culturele producties waarbij culturele talentontwikkeling centraal staat. Talenten leren van professionals en semi-amateurs, krijgen podium ervaring en doen dit op diverse culturele vlakken, zoals zang, dans en andere podiumkunsten. Om de talenten uit te blijven dagen, blijft SOC vernieuwend in producties en in  samenwerking met professionals. 

Er is geen aanbod in regio Oss wat zo vernieuwend is, waarbij zo breed samen gewerkt wordt met diverse partners uit Oss en met professionals uit de culturele sector wat lokaal talent de kans biedt om podiumervaring op te doen, workshops te volgens om hun talenten verder te ontwikkelen en echt een theaterroute mee mogen ontwikkelen!

Begroting: 

We gaan de FCP subsidie gebruiken om de kosten te dekken van de professionele theatermakers en -regisseurs. Deze professionals gaan samen met de lokale talenten de theaterroute ontwikkelen (co-creatie mede gebaseerd op de lokale verhalen opgehaald door een journalist speciaal voor Oeverloos). Daarnaast zullen zij workshops en repetities organiseren om lokale talenten verder te ontwikkelen op het vlak van dans en toneel. We bieden de lokale talenten een bijzonder podium waarbij veel bezoekers langs kunnen komen op een unieke locaties op de dijken en uiterwaarden van de Maas (bij het dorpje Oijen, gemeente Oss). Andere organisaties die al bijdragen zijn: de dorpsraad, gemeente Oss (via een jaarlijkse subsidie voor Stichting Oss Cultureel) en vaste sponsoren en vrienden van de stichting. 

Locatie(s): 
Oijen
gemeente Oss

afbeelding van Giovanni Campbell

Zo vlak voor het eind van de denkmee fase wil ik jullie er nog op attenderen dat wij via dit platform de actieve cultuurbeoefening willen stimuleren. Jullie richten je in de uitwerking echter nog vooral op de beleving van een culturele activiteit. Ik ben benieuwd naar jullie opzet voor het creatieve proces waarin je de professionals met amateurs verbindt en tot de avontuurlijke productie komt.

Werk je daarnaast ook samen met lokale sociale en culturele partners die je toegang kunnen verschaffen tot de doelgroepen?

afbeelding van Renske van van Grinsven

Bedankt voor het meedenken en je goede kritische en daarmee richtinggevende vragen Giovanni! Ik en mijn collega's van Oeverloos hebben hier veel aan gehad. (Zag het andere invulscherm laat, vandaar dat de uitgebreide informatie pas later ingevuld is. Dacht dat dit gebeurde door het beantwoorden van de vragen in de Meedenk-fase). 

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je reacties. Hou er rekening mee dat je je aanvullingen ook verwerkt in het projectplan (witte deel) inclusief begroting. Dat zullen we uiteindelijk beoordelen. Als je bent ingelogd kun je via het tabblad 'bewerken' de teksten toevoegen via de drie tabbladen die vervolgens verschijnen. Succes!!

afbeelding van Miriam van Gelder

In ieder geval zorgen dat mensen makkelijk op de plekken kunnen komen. Het liefst per fiets of met de Maasmeanderstrein. De Oijense Bierbrouwerij is een leuke plek voor jong en oud. Ik zie  in de agenda van de Oijense Bierbrouwerij staan dat er ook een foodfestival is, misschien kun je nog een leuke combinatie maken?

afbeelding van Renske van van Grinsven

Beste Miriam,

Bedankt voor het meedenken. Zeer waardevolle input. In het bestuur hebben we de koppeling met het foodfestival besproken en dat gaan we doorvoeren! De Maasmeander trein hebben we kunnen regelen in fijne samenwerking met de Maasmeanders. Dit was al gepland, maar stond niet helder omschreven. Bedankt en hopelijk tot ziens in het weekend van 2&3 september?!

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag die kan voldoen aan de doelstellingen van JMHM.

Je presenteert een reizend concept waarmee je de zichtbaarheid van vrijetijdskunstenaars wilt stimuleren. Daar heb ik zeker waardering voor. 
Ook stel je dat je het voor een tweede keer organiseert. Aangezien wij via JMHM in de regel geen vervolgprojecten subsidiëren, maar wel geïnteresseerd zijn in vernieuwende onderdelen, stel ik voor dat jullie dit ook meenemen in jullie aanvraag. 
Met andere woorden: wat maakt de opzet van jullie concept vernieuwend ten opzichte van de eerdere editie?

afbeelding van Renske van van Grinsven

Geachte heer Campbell, beste Giovanni,

Bedankt voor je reactie excuus voor mijn vertraagde. Ben de werking van dit platform aan het leren.... 

Zeer belangrijke input de je ons meegeeft aangezien de edities zeer wezenlijk van elkaar verschillen. De eerste editie was een festival met een enorme diversiteit aan lokale culture talenten, maar ook enkele professionele cultuurmakers. We hadden op een groot festivalterrein zang, dans, geluidseffecten, poezie, toneel, zelf kunst maken, etc. Daarnaast had deze editie een beknopte theaterroute, maar dit was zeer kleinschalig. Deze editie is geen festival meer, maar alleen een theaterroute en dit maal uitgebreider op alle fronten (aantal spelers, verhalen, aantal bezoekers dat deel kan nemen). Het enige wat echt nog hetzelfde is, is de naam Oeverloos en de intentie om om de 2 jaar op een andere locatie aan de oevers van de Maas een cultureel concept te realiseren met inwoners, culturele talenten en professionals uit het culturele veld. De basis leermeester en gezel staat centraal in onze stichting. We willen vernieuwende culturele concepten realiseren in onze regio en culturele talenten verder ontwikkelen en een podium bieden. 

Geeft dit een beter beeld. Hopelijk wordt onze Theaterroute niet gezien als een vervolgproject op het Festival aangezien onze hoop gevestigd is op het verkrijgen van deze subsidie. Zou je mij kunnen laten weten of en hoe ik dit beter kan verwoorden?

Bedankt! Renske v. Grinsven

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Renske, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Ik heb een aantal jaren geleden zelf ook een theaterwandeling met amateurs en professionals georganiseerd, in een natuurgebied Kruiszwin bij Anna Paulowna in gemeente Hollands Kroon. Dat was een samenwerking tussen Artiance, centrum voor de kunsten en het Hoogheemraadschap om bij de lokale bewoners draagvlak voor een waterberging te creëren. https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/iedereen-welkom-bij-opening-...

Op je Facebookpagina @theaterroutteoeverloos lees ik dat jullie audities en kick-off achter de rug hebben. Kun je aangeven welke mensen meespelen en wie de amateurs zijn die zich hebben aangemeld om mee te doen?

Online lees ik dat startpunt van de theaterroute een bierbrouwerij is; dat is ook als eindpunt van de theaterroute een uitgelezen plek. J Is de brouwerij ook een samenwerkingspartner en vindt er ook daar een afsluitende scène plaats? http://www.bd.nl/oss/theaterroute-oeverloos-strijkt-neer-in-oijen~a328e3ce

afbeelding van Renske van van Grinsven

Beste mevrouw Koelemij, hallo Danielle,

Bedankt voor uw uitgebreide reactie. Zeer welkom uw feedback en dat vanuit een soortgelijke ervaring!

Heeft u meer informatie over de door u georganiseerde theaterwandeling waar wij van kunnen leren?

We hebben nu een stevige club met 40 amateurspelers die ondersteunt worden door professionele acteurs, musici and theatermakers. De amateurspeler vormen een gevarieerde club met mensen die nog nooit gespeeld hebben tot mensen met jaren ervaring bij amateur toneelvereningingen. Alle amateurspelers krijgen dezelfde opleiding, training en repetities door de professionals aangeboden en samen bouwen zij de theaterroute. De theaterroute is gebaseerd op verhalen uit het gebied waar de theaterroute plaats vindt. Alle amateurspelers komen uit de gemeente Oss of een buurgemeente dus is er sterke binding met de regio. 

De Bierbrouwerij is een hele fijne samenwerkingsparnter die haar locatie als een echt ontmoetingsplein in zal richten. Op dit ontmoetingsplein hebben het lokale theater, museum en concertzaal ook een aanbod gerealiseerd dus hier gebeurd ook verrassends cultureels, zoals een prachtig groot beeld waarbij een workshop 'naar kunst kijken' wordt gegeven, kleine muziekoptredens en een verteller. De bezoekers van de theaterroute worden opgehaald door een 'gids' die hen naar het treintje zal begeleiden dat de bezoekers brengt en ophaalt van het start- en eindpunt van de theaterroute. Het wordt 1 integraal gevoel en aankleding van de start bij de Bierbrouwerij tot gehele wandeling van de theaterroute. Het enthousiasme van iedereen die iets bijdraagt is zeer hoog, we genieten! Maar hebben financieel nog een gat waar Jij Maakt Mee hopelijk uitkomst biedt..

Bedankt en andere vragen en input zijn zeer welkom, want zoals gezegd is de Theaterroute maar ook het behalen van deze subsidie heel belangrijk voor ons!

Renske v. Grinsven