menu denk mee beslis mee maak mee

Terug naar Heeg

Spectaculaire muzikale beleving op het water

Stichting Heeg Events
29 juni 2018 tot 1 juli 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Terug naar Heeg

Spectaculaire muzikale beleving op het water

afbeelding van P Meijer

Ingediend door:

P Meijer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Scheiding aanbrengen tussen het commerciële programma op zaterdagavond en de overige weekendactiviteiten gericht op participatie, kunstbeoefening in de vrije tijd, betrokkenheid en zeggenschap

Wat ga je doen?: 

1. Aanleiding
 

Tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 draagt ook watersportplaats Heeg een steentje bij.

In het weekend van 30 juni organiseert Stichting Heeg Events een groots botenconcert op het Heegermeer. Met de boodschap ‘Kom terug naar Heeg’ zorgen artiesten voor een avondvullende beleving op het water. “De dorpsbewoners dragen het evenement een warm hart toe”. “De saamhorigheid en betrokkenheid is ontzettend groot.”

Het unieke evenement heeft het thema “terug naar Heeg” gekregen. Vrijwel iedereen heeft een band met Heeg. Heeg roep bij veel mensen een bepaald gevoel op en vrijwel iedereen vindt het fijn om er weer eens terug te keren.”

Het programma is inmiddels samengesteld. Als hoofdgastvrouw Is gekozen voor Karin Bloemen en samen met andere artiesten zorgt zij voor een avondvullende beleving op het water. Naast dat zij als professional haar talenten inbrengt steekt zij ook veel vrije tijd in de organisatie. Dat geldt ook voor veel andere vrijwilligers.

Het is echter meer dan een concert, het voorprogramma wordt verzorgd door regionale muzikanten, koren en dansers, veelal amateurs. Daar gaat dit plan om.

Oorspronkelijkheid

Locatie van de podiumproductie is Heeg, Heeg valt onder de gemeente Súdwest-Fryslân en is een bijzondere gemeente. De unieke aantrekkingskracht van Súdwest-Fryslân wordt gevormd door de verscheidenheid aan de verbinding tussen steden en dorpen, het groene landschap en het water. Súdwest-Fryslân geeft ruimte aan inwoners en bezoekers. In een gebied waar het goed leven en genieten is. Waar men de ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen en de grote verscheidenheid van Súdwest-Fryslân te koesteren en samen verder vorm te geven.

Ook de gemeente Súdwest-Fryslân zal voordeel hebben bij het fenomeen Kulturele Haadst’d. Niet alleen op het gebied van cultuur, maar zeker ook op het gebied van toerisme. Onze visie is dat cultuur mensen bij elkaar brengt. Wat dat betreft zijn wij ook aangesloten bij Never Ending Orchestra, de springplank voor muzikaal Fryslân . NEO biedt muzikale initiatieven van professionals en amateurs een podium tijdens CH2018.

Wat velen niet weten is dat Heeg een groot cultureel erfgoed heeft. De palingvisserij was lange tijd een belangrijk middel van bestaan. Tot 1914 werd vanuit Heeg paling naar Londen geëxporteerd; de Heeger palingvissers hadden tot 1938 hun eigen ligplaats op de Theems bij de Tower Bridge.

En dit alles gaat samenkomen in een groots cultureel evenement verzameld in een geweldig cultureel evenement dat in het weekend van zaterdag 30 juni/zondag 1 juli 2018 plaats gaat vinden op datzelfde meer ... We komen allemaal weer ‘Terug naar Heeg’. We doen dit samen met inwoners, bezoekers en deelnemers zowel professionals als amateurs vanuit verschillende disciplines van podiumkunsten.

2. Wie zijn wij?

Wij zijn een aantal enthousiaste inwoners en ondernemers uit Heeg. Wij hebben onze krachten gebundeld in Stichting Heeg Events. De bestuursleden vormen het dagelijks bestuur en zijn verantwoordelijk voor het beleid.

Als organisator zet Heeg Events zich in om culturele evenementen te organiseren die een grote aantrekkingskracht hebben en die passen bij CL2018, het bestuur komt 1x per week bijeen op projectbasis.

Personele inzet

Voor de technische en facilitaire ondersteuning wordt een beroep gedaan op externe leveranciers. Het merendeel van de overige werkzaamheden zal door vrijwilligers worden verricht. Op korte termijn zullen meerdere projectgroepen worden geformeerd voor de verkoop van arrangement, werven van subsidies, programmering, terrein en logistieke zaken.

Stichting Heeg Events & bestuur

 • Mariska Meijer (lid ondersteuning): Evenementenorganisator, eigen onderneming in de organisatie van evenementen. Theater aan het Water. Endemol Events
 • Anton van Wijk (secretaris): Eigenaar Stille Boot. Opleiding hotelschool en werkervaring bij internationale Hotels, de Jaarbeurs Utrecht en Joop van de Ende evenementen.
 • Its Groen (voorzitter): Eigenaar installatiebedrijf; Deskundig voor opbouw podium, licht en geluid.
 • Dick Schrama (penningmeester): Lisanne Siebergh, geen bestuurslid, projectcoördinator

3. Kwalitatieve doelstellingen, culturele diversiteit en artistieke kwaliteit

Participatie: we proberen om onze eigen inwoners actief mee te laten doen aan activiteiten.Bovendien moeten we openstaan voor initiatieven uit de gemeenschap. Wij willen dat muziek, naast individuele vervulling en ontwikkeling, aanleiding geeft voor het versterken van sociale cohesie. Wij willen met dit project dit spontane initiatief steunen en verder uitdragen. Dit kan door de professionals die de eerste editie belangeloos hebben geïnitieerd in de gelegenheid te stellen hun ervaringen en resultaten verder uit te bouwen.'

Kunstbeoefening in de vrije tijd op een hoger plan tillen. Wij willen amateurkunstenaars de mogelijkheid bieden om zich muzikaal kwalitatief verder te ontwikkelen en anderen te motiveren. Het gaat om de artistieke en technische ontwikkeling. Aan de ene kant is dit een programmering waarbij een crossover plaats vindt tussen amateurs en professionals, maar ook op multidisciplinair gebied, o.a. licht en geluid, dans en videoproductie. Wij willen vernieuwende inspirerende initiatieven aanbieden die een impuls geven aan het culturele leven, inspireren en versterken.

Publieksbereik: Om het publiek meer te betrekken bij dit evenement, worden er diverse randactiviteiten geprogrammeerd.

Cultureel erfgoed: activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed.

Zeggingskracht:

Het publiek wordt meegenomen op een reis waarin allerlei muziekstijlen de revue passeren. De reis wordt geïllustreerd met video’s en benadrukt het prachtige dorp, de nostalgie de romantiek en de grenzeloze uitstraling. Zowel humor, muziek, entertainment en dans komen aan bod.

Met dit evenement betrekken we Heeg, bezoekers en Fryslân op inspirerende wijze. Het is niet alleen het podium waar het plaats vindt, wij betrekken het hele dorp Heeg bij dit aansprekende evenement, cultuur is de verbindende factor. Met dit evenement gaan wij het publiek beroeren, prikkelen en aangenaam verrassen. Het gaat hierbij om het meedoen aan activiteiten, kennis maken met culturele uitingen en het geven van een impuls aan de eigen cultuur.

Oorspronkelijkheid:

Het thema is Terug naar Heeg, terug naar memory-lane . Het dorp Heeg en het Heegermeer vormen het decor. Eigenheid is gelegen in dit gegeven, alles gaat en ademt Heeg. In de uitvoering krijgt dit handen en voeten in participatie van het publiek en het samenwerken tussen lokale amateur-muzikanten en kunstenaars met professionals.

Vakmanschap:

Door de vermengeling van artistieke kwaliteiten van diverse niveaus ontstaat een motiverende ontwikkeling voor alle deelnemers.

Belangrijke voorwaarden voor zijn:

 • Financiering
 • Bereik publiciteit
 • Publieksbereik en -beleving
 • Maatschappelijke en culturele betekenis
 • Impuls aan talentontwikkeling
 • Versterken van Fryske kernwaarden

4. Terug naar Heeg

Terug naar Heeg vindt plaats in het weekend van zaterdag 30 juni 2018. De eerste activiteiten vinden plaats op vrijdagavond 29 juni. Het programma op zaterdagvond is te verdelen in een afsluitend concert waarbij diverse Nederlandse artiesten zoals Karin Bloemen, maar ook Jeroen van den Boom, Hans Klok, Iris Kroes, Maaike Schuurmans onder begeleiding van de Basic pop en jazz band optreden en een het voorprogramma waarin diverse disciplines van podiumkunsten samen komen. Op zondag vindt het slotconcert plaats. Dit projectplan richt zich met name op het voorprogramma en deel activiteiten van de vrijdag en de zondag.

Op vrijdagavond worden in samenwerking met de lokale horeca diverse live optredens en lezingen worden georganiseerd. De lezingen richten zich met name op het cultureel erfgoed van Heeg. Zeker ook gericht op de geschiedenis van de palingvisserij en het eeuwigdurend recht van een ligplaats in London. Er is eveneens plek voor lokale woordkunstenaars en dichters. Hiermee geven wij de bezoekers een reden om al op donderdag of vrijdag terug naar Heeg te komen.

Het hoogtepunt ligt op zaterdag 30 juni, dan komt alles tezamen. Het evenement vindt plaat rond de Poelen, een eiland in het watergebied dat door middel van vaarwegen verbonden is aan Heeg. Het Heegermeer wordt het podium voor een grootse muzikale beleving op het water. Honderden verschillende sloepen en andere boten van spreiden zich als een olievlek rondom het podium op het eerste eiland van het Heegermeer.

Het voorprogramma begint met het binnenvaren van de schepen die hun afmeerplek opzoeken wordt het voorprogramma verder ingevuld met amateur-kleinkunstenaars uit de omgeving van Heeg. Dansers, muzikanten, etc. krijgen de gelegenheid hun talenten te delen met het publiek. Daarnaast wordt het publiek beetje bij beetje opgewarmd om in de finale te kunnen deelnemen aan het geheel nieuw geschreven Heech-Lied.

In samenwerking met Ottenhome wordt een parade van bootjes gemaakt. Het zijn strengen van Valkjes voorgetrokken door een motorbootje (zo open mogelijk). Elke streng heeft een vijftal identieke valkjes van Ottenhome, zonder mast. De bootjes zijn vrolijk verlicht met LED en aan boord bevinden zich kinderen die met elkaar, tijdens schoolprojecten, een ode aan Friesland, aan de Culturele Hoofdstad 2018 en natuurlijk vooral aan Heeg brengen. Door de speakers klinkt prachtige, kermisachtige muziek. Aan boord van elk motorscheepje staat of zit op de voorplecht een muzikant die de orkestband voorziet van een mooie melodielijn. Een saxofonist, een gitarist, een zanger of zangeres die zingt door een megafoon, etc. Ook tijdens deze ‘parade’ wordt gebruik gemaakt van provinciaal talent. Opleidingen en bestaande groepen, maar ook getalenteerde individuele artiesten zijn de weken voorafgaand op hoog niveau getraind om zich tijdens ‘Terug naar Heeg’ van hun beste kant te laten zien.

De bootjes vormen een erehaag. De muziek bouwt op naar een spannende climax. Volgspots zwenken over het water. Lichten beginnen te zwenken door de avond... De kinderen aan boord blijken te kunnen zingen en vormen een koor dat prachtige muziek ten gehore brengen. Muziek zo zoet dat het de Lorelei zou hebben kunnen evenaren. Ze wenken naar het Hegermeer. En daar...vanuit het niks zo het lijkt...vaart de Palingaak Korneliske Ykes II...tussen het publiek door naar het podium. Op de voorplecht, gekleed in een prachtige jurk (zoals we Karin kennen) staat Karin Bloemen. Eén hand aan de touwen, in de andere een microfoon.

Op zondag in het ochtendgloren nemen we ook al weer de eerste activiteit op het podium waar. De voorbereidingen voor het slotconcert zijn al in voorbereiding. De sloepen en bootjes varen weer richting het eerste eiland. Om 11.00 uur klinken de eerste noten van het Heegemer muziekkorps Cresendo en de stemmen van het Willekoar glijden over het water de bezoekers tegemoet. Wat een prachtige zondagochtend, een moment van rust en dan volgt de afsluitingsceremonie.

5. Publieksbeleving en Doelgroepen

Het doel van de muziektheaterproducties is om een grote groep inwoners van Heeg e.o., zowel jongeren als volwassenen, te laten kennismaken met podiumkunsten zoals toneel, muziek, zang en dans. Uiteraard zullen wij in het kader van de CH2018 ook bezoekers van buiten de gemeente trekken, Terug naar Heeg is dan het thema.

Ook voor de lokale ondernemers is het van groot belang dat bezoekers naar Heeg blijven komen. Ondernemersvereniging Heeg met middelen uit het ondernemersfonds ondersteunen vele evenementen om toeristen te trekken en te blijven binden aan Heeg. We hebben draagvlak en financiële toezeggingen van de Ondernemersvereniging Heeg en het ondernemersfonds. Dit bevordert innovatie, kennisgroei, opleidingsniveau, vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Projectpartner Ottenhome Heeg Events heeft hiervoor diverse arrangementen beschikbaar. Ook de restaurants en hotels hebben speciale 'Terug naar Heeg' arrangementen en diners georganiseerd waaronder lezingen m.b.t. het cultureel erfgoed.

In het weekend wordt het podium geboden aan verschillende amateurgezelschappen. In de productie participeren kunstbeoefenaars (amateurs) met professionals. In het artistieke team zijn professionals verantwoordelijk voor de productieleiding, script, regie, muzikale arrangementen, koorleiding, choreografie en techniek (licht en geluid) en kostuum. Ook worden amateur muziekgezelschappen maar ook koren uitgenodigd en kansen gegeven om bijdragen te leveren aan het totaal. Verder worden veel vrijwilligers, op andere wijze dan uitvoerend, betrokken bij de productie o.a. voor decor, grime, logistiek en gastheerschap.

Naast dat het geheel onder muzikale leiding staat van Theo Brouwer, zijn/worden onder andere ook Karin Bloemen, Jeroen van den Boom, Hans Klok en Iris Kroes gecontracteerd.

Voorop staat dat er sprake is van een mix van deelnemers, zowel amateurs en professionals van verschillende disciplines. Door de verschillende doelgroepen te laten samenwerken, worden de muziekmakers en hun publiek vermengd. Zo ontstaat er een podiumproductie waarbij allerlei mensen die anders niet met elkaar te maken hebben, samenwerken en elkaar in kwalitatief opzicht inspireren . De productie is een artistieke samenwerking tussen professionals en amateurs. Ook worden veel vrijwilligers, op andere wijze dan uitvoerend, betrokken bij de productie. Tijdens de diverse gezamenlijke repetities wordt dieper ingegaan op de diverse aspecten van de productie, zoals arrangeren, muziek, zang, dans, performance en video.

Het Heechlied wordt apart gearrangeerd en wordt gezongen met het publiek en de deelnemende muziekgezelschappen en koren. Ook bij het binnenvaren van de sloepen wordt een actieve rol gevraagd van de langs de kades wonende inwoners van Heeg en daar gevestigde bedrijven. Dat bestaat enerzijds door eigen creatieve uitingen van muziek.

Ook zal een groot aantal vrijwilligers betrokken zijn bij de organisatie, denk aan begeleiding, kaartcontrole, informatievoorziening, maar ook als gastvrouw of-heer.

Hiermee versterken we het lokale culturele netwerk, zodat iedereen op een positieve manier in aanraking kan komen met kunst en cultuur.

1. Fasering en planning

 • 22 april 2018: Go
 • Vanaf 9 juni : 

Compositie Heechlied

Vastleggen diverse artiesten en contractering diverse disciplines, podiumopbouw, licht en geluid, ROC opleidingen etc. etc.

6 Repetities Basic XL

6 repetities Crescendo

4 workshops Karin Bloemen/Muzt

6 repetities Koren o.l.v. Ferdinand Beuse

6 repetities dans o.l.v. Irene Martens

Gezamenlijke repetities in diverse samenstellingen

Generale repetitie

 • Weekend 30 juni 2018: Diverse uitvoeringen

7. Netwerk

De volgende partijen worden betrokken actief bij dit project:

 • Culturele Hoofdstad 2018 (lidmaatschap Club CH2018);
 • Never Ending Orchestra;
 • ROC Friese Poort;
 • Stenden Hogeschool;
 • Horeca Heeg; zij zullen in de vorm van sponsoring deelnemen;
 • Bedrijven uit Heeg; Veenstra Transport, Ottenhome

8. Culturele samenwerkingen

Gelet het brede veld van culturele uitingen dragen de volgende partijen dragen bij aan de tot stand koming van het evenement.

Michiel Florusse, regisseur:

Michiel is regisseur van mediaproducties zoals o.a. bedrijfsfilms, documentaires en compilers van evenementen. Michiel is opgegroeid met de magie van het theater en heeft inmiddels jarenlange ervaring als regisseur van evenementen. Hij weet exact wat er nodig is om een boodschap over te brengen op een publiek. Hij regisseert shows, congressen, evenementen, coacht directieleden, acteurs en zangers naar de best mogelijke prestatie op een specifiek moment. Timing, voorbereiding en inhoud worden samengevoegd tot de gewenste mix.

Theo Brouwer, productieleider en bandleider

Theo Brouwer is geboren in Leeuwarden (1969). De eerste trompetlessen volgde hij aan muziekschool De Wildzang in Buitenpost. Daarna startte hij in 1984 de vakopleiding docerend musicus en trompet aan de toenmalige Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden. Na het ‘herenakkoord’ vervolgde hij die aan het conservatorium in Groningen, waar hij in 1993 zijn diploma haalde. Drie jaar later studeerde hij bij Gerrit Fokkema in Amsterdam af als dirigent harmonie-fanfare-brassband. Vanaf 1988 is Theo betrokken bij het Fries Jeugd Orkest. Vanaf september 2001 is Theo ook bandleider van DEBASIC Pop en Jazz Orkest uit Sneek.

Irene Martin

Irene is docent artistieke leiding en spel en coördineert de voorbereidingen m.b.t. het voorprogramma muziektheater, musicaltheater, musicaldans en kleinkunst en het ROC.

Ferdinand Beuse van Vocaal Bedrijf, koordirigent

De Vocaal Bedrijf organiseert regelmatig grote en kleine koorprojecten. Samen zingen en met elkaar muzikale paden betreden, die voor sommigen wellicht nog helemaal nieuw zijn. Muziek maken als een ontdekkingstocht. Bij de meeste projecten ligt het accent op lekker samen zingen en is deelname bewust laagdrempelig gehouden. Voor andere projecten gaan we juist op zoek naar geoefende zangers, zodat degenen die wat meer muzikale uitdaging zoeken ruimschoots aan hun trekken komen.

Basic XL:

DEBASIC Big Band werd hiermee het grootste begeleidingsorkest van Noord Nederland en kreeg de nieuwe naam: DEBASIC Pop en Jazz Orkest. Het orkest heeft in de loop der jaren een groot aantal nationale en internationale solisten begeleid, waaronder Jean Toost Tielemans, Xander de Buisonjé, Wouter Hamel en Madeline Bell. DEBASIC staat onder leiding van Theo Brouwer. De ambitie is een toporkest te zijn voor jongeren en volwassenen dat een breed repertoire aankan en een kweekvijver is voor jong talent. Het Basic bestaat grotendeels uit amateurmuzikanten.

Crescendo:

Crescendo is een groot orkest (meer dan 45 leden) in een klein watersportdorp, groot in omvang en ook groot in kwaliteit. Crescendo timmert goed aan de weg op muzikaal gebied en zet ook steeds meer populaire muziek op de standaard. Bovendien kunnen de leden goed uit de voeten met muziek uit diverse musicals en films. Tijdens het Gouden Spieker Festival te Ureter heeft Crescendo Heeg in de 3de divisie zowel de Gouden Spieker voor het totaalprogramma gewonnen, als de 2de prijs voor het verplichte werk.

Centrum voor de Kunsten SWF, dans en muziek

Het centrum voor de Kunsten SWF biedt een breed scala aan muziek- en dansopleidingen, om jong talent een kans te bieden is MUZT opgericht. Muzt vormt een goede basis vormt voor doorstroming naar vervolgopleidingen binnen het vakgebied, zoals muziektheater, musicaltheater, musicaldans en kleinkunst. Bij MUZT maken leerlingen kennis met de verschillende werkvelden die musical en theater bieden en nemen zij deel aan diverse culturele evenementen. Om extra inspiratie op te doen, bezoeken leerlingen een professionele musical en gaan ze op excursie. Karin Bloemen verzorgt ter voorbereiding op het evenement workshops met Must.

Video

Video is een belangrijk en krachtig middel om zowel potentieel publiek via internet te bereiken en te enthousiasmeren als ook de podiumproductie te versterken. Een video is een creatieve manier om visueel de podiumproductie en de diverse onderdelen te ondersteunen.

Verder wordt er samenwerking gezocht met lokale koren en (professionele) muzikanten als de Muziekboot van Reinier.

ROC Friese Poort/ Stenden

 • D'Drive Friesland College, artistieke MBO opleiding. Zij gaan diverse optredens verzorgen.
 • NHL Stenden HBO opleiding Leisure management gaan activiteiten in het dorp organiseren.
 • CIOS Friesland College afdeling watersport, gaan voor en tijdens het concert assisteren met de begeleiding van de sloepen.
 • Horecagastvrouw en Marketing, communicatie envenementen opeldingen, MBO Friese Poort gaan als promoteam en als gastvrouw assisteren.

9. Voortgang en evaluatie

De werkgroep van de productie bestaat vooralsnog uit drie personen: Ids Groen, Anton van Wijk en Mariska Meijer. Zij zullen de voortgang van het project bewaken en aansturen. Verschillende projectgroepen worden in het leven geroepen om de werkzaamheden te verdelen. Het project zal worden georganiseerd door deskundige organisaties/personen en worden ondersteund door de inzet van vrijwilligers.

Belangrijk is de kwaliteit van onze activiteiten te bewaken en continu te verbeteren. Dit is nodig om de meerwaarde van dit evenement maar ook andere evenementen aan te kunnen tonen. Dit betreft ook evaluatie van activiteiten. Door het project te monitoren krijgen we inzicht in het project en weet tijdig wanneer en waar er bijgestuurd moet worden. Door stelselmatig, dus regelmatig, voor het project belangrijke feiten op een rijtje te zetten, houden wij grip op het project en is de kans groter dat het projectdoelen gehaald worden.

Wat willen wij na afloop weten:

 • Het proces: Wat ging er goed en wat kon er beter? Wat hebben we nodig om het volgende keer nog beter te doen?
 • Het projectteam, samenwerking met externe partijen: Hoe was de samenwerking? Was er voldoende kennis, ervaring en competenties aanwezig?
 • Hebben wij de kwalitatieve verbeteringsslag kunnen maken?
 • Belangrijke onderliggende vragen zijn:
 • Hebben wij het doel project gehaald,
 • Wat zijn de ervaringen van het publiek,
 • Wat zijn de grootste successen van het project? En waaraan zijn deze successen vooral te danken?
 • Wat zijn voor u de belangrijkste leerpunten uit het project?

 

10. Marketing

Marketing & communicatie zal volop worden ingezet ter promotie van het evenement. Denk aan een website met registratie en betalingsmogelijkheid, nieuwsbrief, persberichten, advertenties, sociaal media, redactionele artikelen lokale huis aan huis kranten en radio/tv. Met de OVH2000 worden wij lid van Club 2018 waardoor wij ook zullen worden meegenomen in de communicatie uitingen via CH2018. Ook zal het project worden opgenomen op de Europese kalender van alle activiteiten die in 2018 worden georganiseerd. Er is een voorlopige website gemaakt www.poelenconcertheeg.nl

Los van deze kanalen willen we ook bij de eigen bevolking meetrekken en bij hen binnenkomen. Hiervoor zullen ook de lokale verenigingen, clubs en netwerken worden betrokken. Dit gaat dan meer om een meer bestuurlijke en persoonlijke benadering. We willen keuring geven aan het evenement en gaan dat door met een campagne aanwezig te zijn bij activiteiten van deze instellingen en organisaties.

11. Financiën

De begroting voor het avondconcert is afgedekt door ticketverkoop en VIP-arrangementen. De bijdragen voor de andere activiteiten en voorbereidingen vanuit OVH2000 en het Ondernemersfonds zijn inmiddels toegezegd en ook diverse sponsoren dragen bij al dan niet natura. Juist voor de ondersteuning van de diverse deelnemende gezelschappen en vrijwilligers wordt nog aanvullende financiering gezocht middels fondsenwerving. De stichting werkt alleen met projectbegrotingen. De stichting is in 2017 opgericht, er is daarom nog geen jaarrekening beschikbaar en is er daarom een openingsbalans opgesteld. Naast de eigen inwoners van Heeg en Súdwest-Fryslân zal het evenement in het kader van CH 2018 ook bezoekers van elders trekken, dit draagt zeker bij aan de financiering van het hele project.

Inmiddels zijn er diverse bijdragen toegezegd. Ondernemersvereniging Heeg (OVH2000); zij zullen de opstart van het project financieel ondersteunen met een toezegging van € 7.500. Het ondernemersfonds regio Heeg draagt € 25.000 bij. Stichting Friesland Vaart heeft € 5.000 toegekend.

De begroting is ook samengesteld uit kosten die gekoppeld zijn aan het voorprogramma en het hoofdprogramma, het laatste wordt gefinancierd uit sponsorarrangementen en kaartverkoop.