menu denk mee beslis mee maak mee

Straf en recht

Hoe straf je iemand? Een kijk op ons...

Garage TDI
1 april 2018 tot 1 juni 2018
erfgoed, muziektheater, theater
jongeren
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Straf en recht

Hoe straf je iemand? Een kijk op ons rechtsysteem toen en nu.

afbeelding van Rick Ploeg

Ingediend door:

Rick Ploeg

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie kan ons in contact brengen met bijvoorbeeld een rechter of ex-gedetineerde om te interviewen om als inspiratie voor het script te dienen?

Wat ga je doen?: 

Garage TDI maakt diverse theatervoorstellingen met jongeren. Graag maken wij verhalen over thema’s die spelen in de samenleving, vandaar het tweeluik ‘Straf en Recht’. Met dit tweeluik willen we (jonge) mensen bewust maken op welke normen en waarden ons strafrecht gebaseerd is. Dit door met jongeren de voorstelling te maken en jonge mensen als doelgroep voor de voorstellingen te nemen. We willen hen laten nadenken over misdaad, recht, vervolging en gevangenschap. Maar ook over onderwijs, heropvoeden en herintreden. Leven in veiligheid is één van de grootste rechten die de mens heeft. Maar wat gebeurt er als iemand over de scheef gaat? Wat is een passende en  rechtvaardige straf? En hoe is onze kijk op straf zo ontstaan? De twee voorstellingen worden gemaakt op twee unieke, historische en beladen locaties in Drenthe.

Deel 1 met als werktitel ‘Justice’ speelt zich af in het gerechtsgebouw van Assen. De voorstelling is een samenwerking met het Drents museum en de expositie ‘American dream’. De voorstelling is vrij gebaseerd op de film ‘De 12 gezworenen’. In de voorstelling zetten we het Amerikaanse rechtssysteem tegenover het Nederlandse rechtssysteem. Ben je schuldig als je je onschuld niet kunt bewijzen, of ben
je schuldig als je schuld bewezen is?

Deel 2 met als werktitel ‘Do you remember?’ is een samenwerking met het Nationale Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het verhaal speelt zich af in het gevangenisdorp en gaat dwars door de tijd heen met centrale punten in de tijd: de bouw van het tweede gesticht van de maatschappij van weldadigheid en het hier en nu, waar de Noorse staat onlangs  overeenstemming bereikte met Nederland over de huur van één van de gevangeniscomplexen. Gedetineerden en de maatschappij van weldadigheid vormen het uitgangspunt.

Verwachting is dat de voorstellingen 18 keer spelen (ca 1500 bezoekers). Daarnaast zijn er randactiviteiten als lezingen, exposities en thema diners in de maak.

Hoe ga je te werk?: 

Bijzondere thematiek
Garage TDI maakt theatervoorstellingen met ambitieuze jongeren. Graag maken wij verhalen over thema’s die spelen in de samenleving. Met het tweeluik ‘Straf en Recht willen we (jonge) mensen bewust maken op welke normen en waarden ons strafrecht gebaseerd is. We willen inzicht geven in hoe criminaliteit ontstaat en de vraag stellen wat we er aan kunnen doen om crimineelgedrag te voorkomen bij jeugd en jongeren. Leven in veiligheid is één van de grootste rechten die de mens heeft. Maar wat gebeurt er als iemand over de scheef gaat? Wat is een passende en rechtvaardige straf? En hoe is onze kijk op straf zo ontstaan?

Muziektheater tweeluik op historische locaties
De twee voorstellingen worden gemaakt op unieke, historische (erfgoed)locaties in Drenthe (rond 1830). Beide voorstellingen werken vanuit een thema van een museale expositie. En beide voorstellingen zijn muziektheaterproducties waarbij popmuziek bewerkt wordt.

Theater vanuit museale exposities
Deel 1 ‘Justice’ speelt zich af in het gerechtsgebouw van Assen. De voorstelling is een samenwerking met het Drents museum en de projectgroep ‘The American Dream’. De voorstelling is vrij gebaseerd op de film ‘De 12 gezworenen’. Het zet het Amerikaanse rechtssysteem af tegenover ons eigen rechtssysteem. Ben je schuldig als je schuld bewezen is, of ben je schuldig als je je onschuld niet bewijzen kan? Deel 2 ‘Do you remember?’ is een samenwerking met het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het verhaal speelt zich af op diverse locaties in het gevangenisdorp en maakt crossovers door de tijd heen. Er zijn twee parallel verhalen; de één speelt zich af vanuit het binnenterrein van de jeugdgevangenis. De ander vanuit het tweede gesticht. De verhalen voeren langs diverse bijzondere locaties in het gevangenisdorp en komen langzaam bij elkaar. Voor de inhoud van de voorstelling laten de jongeren zich inspireren door de exposities van de musea, interviews met advocaten en gedetineerden en documentatie van wereldwijde rechtspraken, straffen door de tijd heen en de maatschappij van weldadigheid (Johannes van den Bosch).

Met wie werk je samen?: 

Garage TDI werkt inhoudelijk samen met advocatenbureaus en gedetineerden uit de gevangenis in Veenhuizen. Zij orden geïnterviewd door de spelers. Het materiaal wordt omgezet in presentaties die de schrijvers vervolgens gebruiken voor het schrijven van de voorstelling. De exposities van het Drents museum en het nationaal Gevangenismuseum zijn het uitgangspunt voor de voorstelling. Productioneel en qua PR & Marketing wordt er samengewerkt met de projectgroep The American Dream en het Nationaal Gevangenismuseum. Door samen te werken met twee landelijk bekende musea verwacht Garage TDI een nieuw publiek voor zich te winnen.    

Wat is verder van belang om te weten?: 

Er vinden enkele arrangementen plaats, zoals inleidingen, rondleidingen in de meewerkende musea, een speciale bajes-hap en er worden try outs georganiseerd voor middelbare scholieren uit de omgeving Assen / Noord-Drenthe.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 informatie verzamelen 25 0
1 repeteren en maken 25 0
4 try-outs 20 200
18 voorstellingen 20 1800
9 inleidingen 2 225
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Theater is als overdrachtsvorm uitermate geschikt om de zintuigen en de verbeelding op een op het museale aanbod aanvullende manier te prikkelen. De theaterstukken worden aangeboden in combinatie met een museaal programma met een inhoudelijke koppeling naar de musea, zodat er een verbinding ontstaat tussen collecties en locaties, verhalen en plekken in het dorp en de stad en de geschiedenis op een multidisciplinaire manier tot leven komt. Oog hebbende voor wat er wereldwijd gebeurd. Daarbij mag het publiek uit hun comfortzone worden gehaald, verrast en ontroert, zodat ze zo dichtbij de verhalen komen als mogelijk is en vanuit hun eigen leven reflecteren op het denken over armoede en verpaupering, misdaad en straf en de ideeën over de maakbaarheid, beïnvloedbaarheid en heropvoedbaarheid van de mens.

In beide delen wordt op een bijzondere wijze samengewerkt met advocaten en (ex)gedetineerden. Niet alleen worden zij geïnterviewd voor de tot stand koming van het stuk. Ook zal er achter de schermen een beroep worden gedaan op (jonge)gedetenieerden die in de vorm van een sociale werkplaats meewerken aan de totstandkoming van decor, rekwisieten, kostuums en helpen als parkeerwacht of de bewaking van speellocaties.

Begroting: 

De bijdrage van het fonds zal gebruikt worden om de productiekosten van de voorstelling deels te financieren. Zoals de regisseurs/docenten die met de jongeren aan de slag gaan, maar ook de vormgevers die het decor realiseren, daarnaast is er natuurlijk ook een bedrag begroot voor de publiciteit: zonder publiek geen voorstelling.

We hebben naast het fonds ook een aantal andere partijen die het project dragen of die wij hebben gevraagd dit te doen. De gemeente Assen, provincie Drenthe, en projectgroep The American Dream hebben al bedragen toegezegd. Er zijn nog aanvragen in behandeling bij het VSBfonds, BSP fonds en Gemeente Noordenveld. De rest van het dekkingsplan bestaat uit een eigen bijdrage van onze stiching en die van gevangenismuseum Veenhuizen. Daarnaast verwachten we uiteraard inkomsten uit kaartverkoop.

Locatie(s): 
Assen, Drenthe
Veenhuizen, Drenthe

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Rick,

Welkom bij Jij Maakt het Mee. Jullie hebben gekozen voor een boeiende thematiek op spannende locaties! Als coach denk ik de komende weken graag verder met jullie mee over deze aanvraag.

 JMHM is er voor de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd; dus voor het zelf maken en beoefenen van cultuur. Daarover lees ik in jullie aanvraag nu nog niet zoveel terug. Kan je daar in een volgende versie dieper op in gaan?

Je kan dat doen door de aanvraag verder uit te breiden. Klik daarvoor op Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie).

Succes met uitwerken!

Johanneke

afbeelding van Rick Ploeg

Hey Johanneke,

Dank voor je bericht. We waren inderdaad nog bezig het gedeelde meer projectinformatie nog aan het invullen. Ik heb onze reactie op de vragen daar net ingevoerd. Ik hoop dat dit al wat meer een antwoord geeft op je vragen. We kijken sowieso nog even naar dat punt.

Dank! Groet,

Rick