menu denk mee beslis mee maak mee

Stoereloer

Kunst, ambachten en duurzaamheid voor kinderen!

Stichting Wijkpanel Huizum West
24 juli 2017 tot 28 juli 2017
crafts, erfgoed, tekenen en schilderen
kinderen
onze website / check facebook
€7.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Stoereloer

Kunst, ambachten en duurzaamheid voor kinderen!

afbeelding van Mariese Schuurman

Ingediend door:

Mariese Schuurman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereiken we meer 65-plussers die willen helpen kennis over ambachten over te dragen.

Wat ga je doen?: 

Stoereloer is een kunstproject in de zomervakantie voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. Met behulp van ambachtelijke methodes zoals (edel)smeden, houtbewerken, beeldhouwen en vlechten leren kinderen onder andere huisjes bouwen en gebruiksvoorwerpen maken. Ze kunnen bijvoorbeeld met een echte smid een eigen Stoereloer munt slaan, maar ook eigen energie opwekken voor in de huisjes. De on-schoolse setting en benaderingswijze van de kunstenaars/ambachtslieden juichen het buiten de kaders denken van de kinderen van harte toe. Experiment staat centraal. Locatie is de Oude Ambachtsschool in Leeuwarden.

Stoereloer heeft zich de afgelopen vier jaar ontwikkeld van creatieve experimentele zomerweek tot een concept waarbinnen ambachten, kunsten en duurzaamheid naadloos samenvallen. Dankzij het thema van lustrumeditie 2017 ‘Duurzaam bouwen’ worden de fundamenten gelegd in denken en doen voor edities die volgen. Door middel van kunst wordt een verdiepende meerwaarde gecreeerd om kinderen bewust te maken van hun houding ten opzichte van energie, hoeveel moeite het kost om energie op te wekken en welke verstandige keuzes kinderen kunnen maken. Want kinderen zíjn immers de toekomst!

Er is plek voor 375 kinderen. Er wordt onder andere samengewerkt Victron Energy, Omrin, basisscholen in Huizum West en Wellzo. Ieder jaar zijn 25 toegewijde vrijwilligers betrokken bij de projectweek. Daarnaast wil Stoereloer door het betrekken van 65-plussers graag een plek zijn waar kennis omtrent ambachten van de ene generatie op de andere wordt overgedragen en daarmee bijdragen aan het op duurzame wijze levend houden van ambachten.

Hoe ga je te werk?: 

In de week van 24 juli t/m 28 juli 2017 bieden de 8 professionele ambachtslieden en kunstenaars een programma van 20 workshops. Ambachten, kunstzinnige vorming, experimenteren, duurzaamheid en de verbinding tussen kinderen en ouderen zijn kernelementen.

Doelen van Stoereloer zijn onder andere: Het op duurzame wijze levend houden van ambachten; het doorgeven van kennis en artistieke vaardigheden rondom ambachten van oud op jong; het verbinden van kinderen en ouderen, vrijwilligers, scholen, organisaties in de wijk en erfgoedinstellingen; het creëren van ‘duurzame burgers’.

Oude ambachten worden in een nieuw kunstzinnig jasje gestoken. Een voorbeeld van een workshop: natuurhuizen bouwen.Tijdens deze workshop met onder andere bouwmeesters Reina Bosma en Marjan Beuker worden natuurlijke hutten gebouwd met strobalen, wilgentenen, leem et cetera. Ramen worden gemaakt van glazen flessen en op laatste dag worden de hutten versierd met natuurlijke verf. In het ontwerp mogen de kinderen kunstzinnig denken! Onder andere de ambachten vlechten, lemen en verf maken worden hier op een creatieve manier ingezet. 

Naast natuurhuizen wordt er eigen geld gemaakt (ontwerpen, smeden en boekdrukken) en een geldbuidel (leerbewerken). Ook worden er tegels gemaakt (op ambachtelijke wijze mallen maken, gieten, verf maken en schilderen), krukjes gemaakt (houtverbindingen zonder lijm, zittingen vlechten), et cetera. Tijdens de workshop vindt er een uitwisseling plaats met de kinderen over de geschiedenis van het gebruikte ambacht en/of de relatie tot het duurzaam bouwen. De smid vertelt bijvoorbeeld over het smidsgilde waarvan er in de 19de eeuw velen waren in Friesland. Of de bouwkunstenaar vertelt kort waarom stro zo goed isoleert. We vinden het belangrijk dat kinderen een stukje context meekrijgen maar het werken met de handen staat voorop.

Daarnaast kunnen kinderen meedoen aan workshops waarin zij creatief uiting geven aan een zelfvoorzienende maatschappij zoals het opwekken van eigen energie. Bijvoorbeeld het maken van windmolens en zonnecelvoertuigen en samen met partners Victron Energy en Watercampus Leeuwarden wordt er een ruimte ingericht waar kinderen zelf energie op kunnen wekken met behulp van hometrainers en regenwater kunnen zuiveren zodat het drinkwater wordt. 

Met wie werk je samen?: 

We werken samen met partners in lokale en duurzame energie, diverse bedrijfjes in de wijk en organisaties in Leeuwarden en daarbuiten ter bevordering van de zichtbaarheid van Stoereloer en het aanwenden en delen van deskundigheid en kennis.

Partners en sponsoren:

 • Victron Energy (technische ondersteuning en sparringpartner)
 • WaterCampus Leeuwarden (technische ondersteuning en sparringpartner)
 • Friese Milieu Federatie (sponsoring in natura en sparringpartner)
 • Biomelktap Jelsum (sponsoring)
 • Omrin (sponsoring o.a. rolcontainers)
 • Jumbo (sponsoring voedsel, gebruik maken van mediakanalen en locatie)
 • Middenstanders in de wijk (o.a. collectebussen op de toonbank)
 • Stip Stencilwerk (korting op drukwerk)

Organisaties de wijk:

 • Wellzo, sociaal wijkteam, ondersteunt in het bereiken van ouderen
 • Basisscholen HuizumWest: het Palet, Johan Willem Friso School, Sint Paulusschool en Michaelschool): verspreiden promotiemateriaal in de klassen.
 • Vrijwilligers van de drie kinderclubs in wijk: Gerard Douwstraat, Hollanderhuske en Vluchtheuvel
 • Activiteitencentrum De Cande, dagbesteding voor lichamelijk gehandicapten. Verspreiden drukwerk.
 • Bureau Bommenwerper, freelancer vormgever uit de wijk. Ontwerpt flyer, poster en onderhoudt de website.

In totaal zijn 8 kunstenaars/ambachtslieden verantwoordelijk voor de inhoudelijke, artistieke en didactische invulling van StoereLoer, te weten: Hennie Broers (edelsmid), Marska van der Ven (staalkunstenares), Marjan Beuker (kunstenares), Gerrit Schotanus (scheepstimmerman/meubelmaker), Gerdie de Jong (textiel vormgever), Reina Visser (meesterbinder), Jorijn de Gooijer (muurkunstenares) en Theo Jilderts (smid). Lily Lanser en Mariese Schuurman vormen sinds 2013 kernteam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en organisatie van Stoereloer. Zij werken op gelijke voet samen met de kunstenaars en ondersteunen ook de vrijwilligers. 

De inzet van gemiddeld 15 vrijwilligers per dag is onmisbaar. Deze groep bestaat uit 65-plussers en betrokken bewoners uit de wijk en ouders. De vrijwilligers geven ondersteuning bij de workshops, doen de verzorging van het terrein, catering, zijn gastheer/vrouw, zijn verantwoordelijk voor EHBO en opvang van kinderen die extra aandacht behoeven.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
20 workshops 375  
       
       
       
       
       

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Elk jaar verbazen we ons over het ontbreken van basisvaardigheden bij kinderen zoals een knoop aan kunnen naaien. Ook zoiets als timmeren hebben veel kinderen nog nooit gedaan. Het werken aan grote objecten zoals een krukje timmeren of het maken van je eigen verf van een ei is een nieuwe belevenis. Het team van ambachtslieden en kunstenaars laten kinderen kennismaken met voor hen doorgaans
onbekende ambachtelijke technieken zoals: tegels gieten, verf maken en metaal bewerken. 

Stoereloer draagt daarnaast bij aan het nieuw leven inblazen van oude ambachten. De kunstenaars helpen de kinderen op weg om op een andere manier te kijken en laten ze kennis maken met verschillende disciplines en minder conventionele materialen. Het experimenteren met materialen staat hierbij voorop. Problemen worden creatief opgelost en plezier staat voorop. Deze creatieve oplossingen worden vanuit kunstzinnig perspectief aangezwengeld: buiten kaders denken is in de kunstzinnige vorming van kinderen en belangrijk punt. Daarnaast bieden de kunstenaars een tegenwicht tegen de strakke beoordeling 'goed-fout'. In de woorden van Hennie Broers (lid kernteam Stoereloer, edelsmid): ‘Als een kind vindt dat een olifant vijf poten heeft, dan is dat zo’.

Begroting: 

De kosten die gemaakt worden bestaan uit: artistieke en inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering, het inhuren van externe krachten, coordinerende en organisatorische werkzaamheden, materiele kosten voor de workshops. Hiervoor worden wij ondersteund door cultuur- en maatschappelijke fondsen en gemeente, en sponsorpartners.

Locatie(s): 
Binnenplaats van de Oude Ambachtsschool, Huizum West (Leeuwarden),

afbeelding van Mariese Schuurman

Beste Willemijn,
Fijn dat we zijn geplaatst op het forum! We zijn bij de vorige editie in 2016 begonnen met het betrekken van senioren als vrijwilliger bij de Stoereloer week. Vanuit de gedachte dat er enorm veel kennis bij ouderen ligt over traditionele handwerktechnieken en kennis rondom ambachten van oudsher wordt overgedragen van generatie op generatie, wilden we het element kennisoverdracht van oud op jong graag integreren in de workshops. We hebben het idee dat hier nog een grote slag in valt te slaan en zien het dan ook als belangrijke meerwaarde voor Stoereloer om dit element duurzaam in te bedden.  

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Uit deze eerste opzet begrijp ik dat dit initiatief al enige jaren bestaat. Werkten jullie bij vorgaande edities ook al met senioren samen?