menu denk mee beslis mee maak mee

De Stad

Waarom Karel de Stoute Bergeijk stadrechten...

Stichting Kempen Producties
1 januari 2019 tot 12 juli 2019

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

De Stad

Waarom Karel de Stoute Bergeijk stadrechten verleende

afbeelding van Arie-Roelof Murk

Ingediend door:

Arie-Roelof Murk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zoeken naar een mooi idee voor het perspectief van de musical, dus kijken we bv vooruit / achteruit etc

Wat ga je doen?: 

In 2019 zal in Bergeijk aandacht worden besteed aan het feit dat Karel de Stoute 550 jaar geleden Bergeijk stadsrechten toekende.

Stichting Kempen Producties haakt in op dit thema en zal een belangrijk aandeel leveren aan dit bijzondere jaar door het opvoeren van een openluchtproductie in Theater de Hunnebergen te Luyksgestel.

De Stad, de musical zal een verhaal over 550 jaar stadsrechten worden, met een script op maat geschreven voor Stichting Kempen Producties. Het is een stuk geschiedenis van onze gemeente dat we door en voor de inwoners van Groot Bergeijk (en zeker ook de omstreken) door middel van spel, muziek en dans willen laten zien. Daarnaast bieden we hierdoor belangstellenden om, door voor of achter te schermen te participeren in deze productie, nieuwe dingen te leren en zich te ontwikkelen in een prachtige discipline: het theater!

Dit project heeft als doel een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Zowel voor wat betreft de actieve deelname aan het project als het publiek dat uiteindelijk bij de uitvoeringen komt kijken. Wij kiezen er dus bewust voor ons project zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn. Iedereen die een bijdrage kan

leveren is bij ons welkom. Deze bijdrage kan heel divers zijn. We hebben uiteraard toneelspelers nodig, maar ook mensen die helpen met decorbouw, grime, kleding, rekwisieten, catering, publiciteit kunnen we goed gebruiken.

Belangstellenden kunnen zich voor deelname aanmelden voor de voorbereidende workshops. Na deze workshops zal het productieteam de definitieve cast samenstellen waarbij iedere belangstellende een plek krijgt die bij hem past.

In januari zal het repeteren beginnen, eerst nog binnen waarbij we gastvrij worden ontvangen door de lokale zalen, maar vanaf april zal het openluchttheater onze thuisbasis zijn.


afbeelding van Rob van Doggenaar

Beste Arie-Roelof, 

Ook van mij van harte welkom op JMHM. Ik zal je project volgen als coach en je waar mogelijk voorzien van tips en adviezen. 

Hoewel je plan zeer sympathiek klinkt en ik het leuk vindt dat je op deze manier aandacht wilt besteden aan de geschiedenis van Bergeijk, moet ik me helaas ook aansluiten bij de opmerking van Alexander, namelijk dat het plan niet echt vernieuwend is. 

Het is ook lastig om te beoordelen of de vernieuwing er mogelijk in zit, daarvoor is de beschrijving nog te beperkt. Ik ben benieuwd hoe het team er uit ziet. Hebben jullie bijvoorbeeld een ervaren regisseur aan boord? Zo ja, dan ben ik benieuwd naar zijn/haar visie op het project, artistiek en ook hoe vormgegeven wordt aan de participatie. Blijft de rol van de mensen die actief deelnemen aan het project beperkt tot het uitvoeren van het stuk en alle organisatie er omheen? Of kunnen kunnen ze ook meebepalen hoe het verhaal wordt, hoe het stuk wordt vormgegeven, wat hun eigen inbreng is, etcetera? In het tweede geval wordt het project interessanter en spannender denk ik. En daarmee ook vernieuwender. 

Als er geen ervaren regisseur aan boord is, dan is mijn advies om eens op zoek te gaan naar zo iemand en met hem/haar te sparren over de mogelijkheden. Ik kan je - als je dat wilt - wel in contact brengen met iemand die dat kan.

Hartelijke groet, 

Rob

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Arie-Roelof,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. 

Je plan om een musical te maken op basis van de regionale geschiedenis is niet echt vernieuwend. Daarnaast ontbreekt het in je plan aan een (vernieuwende/innovatieve) samenwerking. 

Als die vernieuwing en die samenwerkingen toch aanwezig zijn in je plan, is het van belang om je op die zaken te richten en zo tot een kansrijke aanvraag te komen. Op dit moment is je aanvraag weinig kansrijk.