menu denk mee beslis mee maak mee

Sjen yn it Tsjuster (Kijken in het donker)

Auditief en Sensitief locatietheater over de ...

STULLP
14 december 2017 tot 28 september 2018
muziek, muziektheater, tekenen en schilderen, theater
volwassenen
onze website / check facebook
€5.564

Dit project heeft subsidie ontvangen. Blijf het volgen! Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Nog een paar dagen......

Door Theun Ram op ma 9 apr

De spanning loopt alweer op.  De volgende twee voorstellingen  van Sjen yn it Tsjuster  staan  voor de  deur. 13 en 14 april

Alle ...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Sjen yn it Tsjuster (Kijken in het donker)

Auditief en Sensitief locatietheater over de band tussen dichter Tsjebbe Hettinga en z'n geboortedorp Burgwerd.

afbeelding van Theun Ram

Ingediend door:

Theun Ram

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we zoveel mogelijk dorpsbewoners motiveren mee te doen

Wat ga je doen?: 

Gedurende drie weekeinden in 2018 zal het dorp  Burgwerd de wereld tonen dat het,het geboortedorp  is van de befaamde Friese dichter Tsjêbbe Hettinga. Hettinga overleed in 2013. Doormiddel van een bijzonder locatieproject, bestaande  uit poezie, muziek, theater en  beeldende  kunst zal een eerbetoon  worden gegeven aan Tsjêbbe Hettinga. Het project is geinspireerd op het gedicht "Lytse Jonge"/ It doarp AlwaysReady", waarin de dichter  droomt en terugverlangd  naar zijn  jeugd in Burgwerd. Het projekt is een echt gemeenschapsprojekt waarin  alle culturele verenigingen van het dorp samenwerken. Daarnaast wordt  samengewerkt met professionele theatermakers van BUOG en bekende Friese dichters als Tsead Bruinja, Sytse Jansma, Marije Roorda en  Pieteke de Boer. Het project zal zich geheel in het donker  afspelen.

Hoe ga je te werk?: 

Het project  bestaat uit een  belevingstocht door het geheel in het duister gehulde dorp. De tocht  voert langs locaties  die worden genoemd in het gedicht "Lytse Jonge" en maakt het publiek deelgenoot van het  verlangen, dromen  en verbeelding van de  dichter. Het publiek moet een  beroep doen  op zintuigen als horen, voelen, ruiken en  proeven en  verplaatst zich zo in de wereld van de  blinde dichter.Het feit dat het publiek een  beroep moet doen  op andere  zintuigen  dan kijken, tijdens een  nachtelijke theatrale tocht in het volkomen  duister maakt dit project vernieuwend. Op de veschillende locaties worden, in het  volstrekte duister, korte performances  opgevoerd in de  vorm  van  poezie, muziek, theater en  beeldende kunst. Met dit project willen  we herdenken  dat Tsjêbbe Hettinga  5 jaar  gelden  is overleden en  willen  we de band tussen de  dichter en zijn  geboortedorp levend houden. Het project  is voor  liefhebbers  van Tsjêbbe Hettinga en  voor liefhebbers  van Friestalige  poezie en theater.

De deelnemers aan ‘Sjen yn it Tsjuster’ komen uit Burgwerd zelf (of omliggende dorpen zoals Wommels): Koren, het plaatselijke korps, toneelspelers uit de amateurtoneelvereniging. Maar ook bewoners die de catering willen verzorgen voor de bezoekers, bewoners die als parkeer/verkeer hulp willen fungeren; Iedereen werkt mee. Het werk van Tsjebbe Hettinga maar evenzeer het dorp en haar bewoners en speciale plekjes staan centraal. Dat maakt ‘Sjen yn it Tsjuster’ tot een echt mienskip project: Voor en door de bewoners van Burgwerd met de bewoners - en het gehele dorp Burgwerd als een hoofdrolspeler(s). Het creatieve initiatief voor ideeën en scenes/performances ligt, in de eerste plaats, niet bij de regisseur maar bij het aanbod en de ideeën van de bewoners/deelnemers.

Waar het visuele vaak een grote rol speelt, is dat juist afwezig in ‘Sjen yn it Tsjuster’; Alle vormen van licht gaan , letterlijk en figuurlijk, uit. Er wordt een groot beroep gedaan op zintuigen zoals horen, ruiken, proeven. Dat maakt ‘Sjen yn it Tsjuster tot een rijke, intense ervaring. Voor bezoekers maar zeker ook voor de deelnemers: Het zorgt voor een andere, interessante benadering van verschillende disciplines waarbij vaak uit de ‘comfort zone’ gestapt zal moeten worden: Een korps of een koor wat altijd met bladmuziek heeft gewerkt moet nu andere vormen vinden om, in het duister, hun muziek te spelen. De schilder club moet hun werk zodanig vormgeven dat het te voelen en te ruiken is. De toneelspelers zien zich genoodzaakt om de focus te leggen op hun stemgeluid in plaats van een sterk visueel kader in theatervoorstellingen van decor, mise en scène, en beelden.

De regisseur ondersteund en instrueert hierin de deelnemers met expertise in het realiseren van op gehoor - en zintuiglijke performances die zich afspelen in het gehele dorp.

Om bij hierboven genoemde voorbeelden te blijven: De regisseur gaat met het korps aan de slag op, allereerst, zoveel mogelijk een intuïtieve muzikale manier die bladmuziek en muziekstandaard buiten de deur laat: Wat zou een goede grondtoon (klank) zijn voor ‘duister’ of ‘nacht’? Hoe zou deze klank klinken? Welke harmonieën zitten er in deze klank? Op welke manier(en) kunnen de instrumenten van een korps de geluiden van de nacht nabootsen? Deze vragen krijgen een antwoord in het realiseren van een soundscape(s) (geluidenlandschappen) samen met het korps. Een volgende uitdaging is de vorm waarin het korps in de voorstelling meedoet: Een ‘klassieke’ concertopstelling is als onderdeel van een theaterwandeling in het duister, voor de regisseur, weinig aantrekkelijk. Wat spannender is: Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren wanneer de verschillende instrumenten van het korps het publiek, als een soort surround sound stereo systeem, in een cirkel omringen? In het repetitieproces wordt met het korps gekeken naar een passende vorm voor in de uiteindelijke wandeling.

Op een zelfde soort manier gaat de regisseur met het koor aan de slag. Waar het korps meer de sfeer van de nacht pakt, duikt het koor meer in het gedicht en de woorden ‘It Doarp Always Ready’ wat de inspiratiebron vormt voor ‘Sjen yn it Tsjuster’. Een geluiden/klankencollage(s): Welke geluiden of beelden beschrijft Tsjebbe in zijn gedicht? Op welke vocale manieren kan het koor deze geluiden omzetten naar klanken en geluiden? En ook bij het koor wordt een zo spannend mogelijke vorm gevonden voor in de uiteindelijke wandeling: Geen klassieke opstelling als bij een (koor)concert maar experimenteren in dynamische, vrije vormen: Het koor verdelen over de (geopende) ramen van een huis, koorleden, al zingend/verklankend, mee laten lopen met de groepjes bezoekers etc.

De schilder club wordt gevraagd werk te maken dat aan te raken, te voelen en zelfs te ruiken is. Ze laten zich hierbij ook weer inspireren door het gedicht; Woorden, beelden en sferen die Hettinga in zijn gedicht beschrijft. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende materialen: Hooi, gras, zelfs opgedroogde mest. In plaats van een puur visuele vorm leren de schilders hoe werk te maken dat juist andere zintuigen aanspreekt. Het resultaat wordt ‘tentoongesteld’ in een performance annex tentoonstelling in het duister waarin het publiek, op de tast, langs de werken wordt geleid.

Niet alleen zijn de hier genoemde disciplines en groepen los van elkaar met bovenstaande uitdaging bezig maar ook wordt onderzocht hoe verschillende disciplines met elkaar verbonden kunnen worden in de verschillende scenes. Dit zorgt ervoor dat uitvoerenden in disciplines, in het proces en de uiteindelijke voorstelling, elkaar ontmoeten, kennis van elkaar nemen en elkaar, in de uiteindelijke performance verstevigen en een dialoog met elkaar aan gaan.

Niet alleen zorgt dit alles, in de uiteindelijke voorstelling, voor een speciale ervaring (voor bezoekers en uitvoerenden) maar de deelnemers ervaren, in het proces richting de voorstelling en ín de uiteindelijke voorstelling, ook hoe op andere, wellicht niet voor de hand liggende manieren zij hun werk presenteren. Buiten de comfort zone van muziekstandaard, bladmuziek, tekstboek en zicht. De titel van de voorstellingen ‘Sjen yn it Tsjuster’ is ook van toepassing op het proces van de deelnemers: Letterlijk en figuurlijk het onbekende ‘duister’ in: In plaats van het vertrouwde en bekende (muziekstandaard, bladmuziek, teksten, focus op het visuele) juist nieuwe paden bewandelen en nieuwe vormen vinden.

Vertrouwd te raken met werkwijzen die men, vooraf, niet tot nauwelijks zou uitproberen laat staan omarmen (spelen zonder bladmuziek of muziekstandaard en dan ook nog eens in het donker!).

 

 

Met wie werk je samen?: 

Het project  is geplaatst in het  hoofdprogramma van Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdplaats van  Europa 2018. Er wordt samengewerkt  met de  organisatie  van  LF2018. Daarnaast met de  gemeente SudwestFryslan, Keunstwurk. Voor het  artistieke  gedeelte wordt samengewerkt met de professionele theatermakers van  BUOG en  regisseur Klaas Jaap v.d. Heide (theaterdocent en  musicus).

Binnen het dorp wordt samengewerkt  met dorpsbelang, toneelvereniging,  muziekkorps, schildersclub, het dorpshuis. door deze  samenwerking tussen  professionals en amateurs krijgt dit  project een  hoge kwaliteit en  binnen de  dorpsgemeenschap een  groot draagvlak. De samenwerking op provinciaal en  gemeentelijk niveau zorgt  voor belangrijke input  voor de  organisatie en  veel PR en  bekendheid.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Een eerste  inventarisatie in het dorp heeft ruim 100 reacties opgeleverd van dorpsbewoners die een  bijdrage aan het  project willen geven, zowel artistiek als organisatorisch. Onder de reacties een beeldhouwer en een fotografe. Daarnaast een grote groep dorpsbewoners  die een  koor willen vormen.

Van de provincie kregen we naast een subsidie nog een extra bonus van € 2018,-- als stimulans voor het feit dat we een  bijzonder "mienskips"projekt zijn.

Op onze  website www.stullp.nl staat een  filmpje van  Piter Hettinga zoon van de dichter met sfeefbeelden van  Burgwerd in het duister met destem van Tsjêbbe Hettinga. Daarnaast staat er  een  filmpje op gemaakt  in  opdracht van  LF2018 waarin ik vertel over het project.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 theatrale wandelingen ruim 100 totaal 900 max.
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het bijzondere aan dit  project  is dat het bestaat uit  meerdere disciplines en dat het  zich geheel  in het  duister afspeelt, Daarnaast is het bijzonder dat nu al ruim 100 van de 260 dorpsbewoners activieve medewerking hebben toegezegd. Daarnaast is er sprake van een  bijzonder samenwerking tussen professionals en amateurs. Deze samenwerking zal er voor zorgen dat de  betrokken  verenigingen  zoals toneelvereniging en  muziekkorps ook in de  toekomst hun grenzen gaan verleggen  en  buiten de  gebaande paden  gaan denken.

Begroting: 

De subsidie zal  worden  besteed aan begrote  kosten  voor de fotografe die speciale foto's gaat  maken  voor het einde van de  voorstelling en voor de  beeldend kunstenaar die een  kunstwerk gaat  maken, waaraan het publiek kan voelen en  wat  beweegt en  geluid maakt.

De begrote kosten hiervoor zijn: € 6.655,--  De rest zal worden bekostigd uit sponsoring.

Locatie(s): 
Burgwerd

Uitslag Beslis mee

FCP37
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 102 gestemd
totaal87
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik vind het positief dat je de mogelijkheden verkent om verschillende groepen en disciplines ruimte te bieden bij het project. Dat er nu al 100 reacties zijn van mensen die een bijdrage willen leveren aan het project geeft aan dat er draagvlak voor het project is. In de opzet komt de innovatieve kracht van voldoende aan de orde. Hierbij stellen jullie de ontwikkeling van de deelnemers gedegen centraal en creëren jullie nieuwe verbindingen. De activiteit heeft ook de potentie om de zichtbaarheid te vergroten doordat je samenwerkt met partners als LWD2018 en Keunstwurk. Ik heb voldoende vertrouwen in de impact die dit project op termijn kan hebben; zowel op de deelnemers, betrokken organisaties als het cultuurklimaat in jullie directe omgeving. Daarnaast ben ik in voldoende mate overtuigd van de kwaliteit van het initiatief.

Een puntje: wellicht kunnen jullie de rol van social media wat meer en/of concreter betrekken bij het creatieve proces. Dit zou mogelijk ook een verrassende invalshoek kunnen bieden.

Veel succes met jullie experiment! We worden graag op de hoogte gehouden via het blog.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat een mooi dorpsinitiatief dat dicht bij de eigen culturele identiteit blijft en tegelijkertijd artistieke kwaliteit nastreeft. Het inhoudelijke concept van het duister als herinnering en als zichtsbeperking wordt op een bijzondere manier uitgewerkt in een spannende, zinnenprikkelende ervaring. De aanvraag biedt weliswaar nog niet een volledige visie op het creatieve proces dat aan de voorstelling voorafgaat, maar er is volgens mij voldoende sprake van professionele begeleiding, innovatieve inhoudelijke bijdragen van samenwerkingspartners en draagvlak vanuit Burgwerd zelf. Tevens biedt de samenwerking met LWD2018 de mogelijkheid dat het project op een nationaal en internationaal podium wordt getoond. Wie weet wat voor nieuw talent dit project in Burgwerd voort gaat brengen. 

afbeelding van Theun Ram

Goedemorgen  Giovanni Campbell, ik  heb de  modelbegroting als pdf bijgevoegd en wederom  de aanvraag beslisfase ingediend.

ik wacht je reactie af.

Met vriendelijke groet

Theun Ram

afbeelding van Theun Ram

Onder "Hoe ga je te werk" hebben we tekst toegevoegd als antwoord  op de gestelde vragen. Met twee voorbeelden, muziekkorps en schilderclub maken we duidelijk  hoe we  in hetcreatieve proces te werk gaan en hoe we de  verschillende disciplines willen  verbinden zodat ze elkaar versterken. 

Tevens heb ik het project weer voor de  volgende fase aangemeld. We hopen  op een positieve reactie.

afbeelding van Giovanni Campbell

Ik zie dat jullie het verzoek voor de beslisfase hebben ingediend, maar helaas kan ik dat nog niet doen omdat de aanvraag in de beschreven opzet nog te weinig aansluit bij de doelstellingen van JMHM.

Je omschrijft namelijk vooral het evenement, terwijl wij juist het meest geïnteresseerd zijn in het creatieve proces dat de deelnemers doormaken en de wijze waarop je concreet de inhoudelijke uitwisseling stimuleert. Ook de samenwerking met partners en hoe zij het project op een uitdagende manier mede kunnen versterken is wat onderbelicht.

Ik raad jullie daarom aan om nog wat uitdrukkelijker in te gaan op je aanpak om tot een geslaagde voorstelling te komen. Er zijn veel verschillende disciplines die je wilt betrekken. Hoe ga je dit gedurende het creatieve proces tot een geheel maken?

En zou je ook meer kunnen toelichten over de meerwaarde en de rol van de partners gedurende het gehele proces of tijdens losse onderdelen van het traject?

Succes nog even met de verdere uitwerking van het plan.
Heb je hier vragen over?

afbeelding van Theun Ram

Ik wilde  graag een  korte filmpje uploaden  maar dat lukte niet. kunnen jullie aangeven  hoe dat moet. Het is een  MOV-bestand van 76.5 MB

afbeelding van Giovanni Campbell

Beste Theun, het is niet mogelijk om een filmbestand up te loaden. Wel kun je een weblink naar een online film toevoegen. 

Heb ik hiermee je vraag voldoende beantwoord?

afbeelding van Alinde Hoeksma

Beste Theun, naast Giovanni als FCP-adviseur denk ik hier ook graag met jullie mee als coach van het FCP. Ik adviseer je om je plannen verder uit te werken op deze pagina. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen. Ook kun je een begroting toevoegen.

Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat volgens jullie het vernieuwende karakter is van dit project, wat de belangrijkste doelstelling is, hoeveel mensen actief gaan participeren, hoe zij worden begeleid, en hoe er precies tussen alle partijen wordt samengewerkt.

Veel succes met het uitwerken! Groet, Alinde

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM-platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot  een kansrijke aanvraag te komen.

Jullie presenteren een ambitieus plan om een grote dorpsbewoners te laten deelnemen aan jullie project. Ook noem je dat je lokale verenigingen betrekt. Wie zijn deze organisaties en wat is je aanpak om tot een spannende samenwerking te komen?

afbeelding van Theun Ram

De verenigingen  die bij het project worden betrokken zijn  de  toneelvereniging "Nij Libben", De chr. Muziekvereniging Excelsior, De Stichting Dorpshuis, de vereniging voor Dorpsbelang. In 2016 hebben we een stichting opgericht waarbij alle genoemde  verenigingen een plaats in het bestuur hebben. We benoemen  per straat in het dorp  een ambassadeur die de  medebewoners motiveert om een  bidragen te leveren aan het projekt, dat kan  zijn op hetartstieke/creatieve  vlak maar ook  mensen die iets  willen doen  op het organisatorische vlak  worden  van harte uitgendigd. In alle onze uitingen benadrukken we dat het gaat om, wat ze in  Friesland noemen, een  "mienskipsprojekt". een project van  en door  de gemeenschap. Voor de artistieke invulling van  het programma roepen we  de hulp in  van  professionele theatermakers, die een  programma maken op basis  van de aanwezige talenten  en disciplines en zal  bestaan  uit  poezie, muziek,  theater en beeldende  kunst.