menu denk mee beslis mee maak mee

Shrew Her

Shakespeare aint got nothing on us!

Stichting We The People
10 december 2018 tot 3 mei 2019
theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Shrew Her

Shakespeare aint got nothing on us!

afbeelding van Ira Kip

Ingediend door:

Ira Kip

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen wij de cultuurbeoefening in de vrije tijd inclusief maken en delen met een zo breed mogelijk publiek opdat de cultuurbeoefening in het process maar ook ter plekke plaats kan vinden met alle aanwezige.

Wat ga je doen?: 

Wat is Gender identiteit en hoe kunnen wij onze gender normen opnieuw bepalen in de 21ste eeuw?

Shrew Her diende zich aan doordat in 2015 president Obama de wet tekende voor ‘same-sex marriage’, wat in Nederland natuurlijk al mogelijk was sinds 2001. De vraag rijst dan natuurlijk in hoeverre de bestaande traditionele westerse huwelijksvormen, zoals wij die kennen nog toepasbaar zijn in onze samenleving én in de LGBTQ+ gemeenschap. Met deze vraag gaan wij  verschillende vanuit persoonlijke verhalen een bewerking maken van één van Shakespeare's meest controversiële toneelstukken: Taming of the Shrew (Temmen van een Feeks), waarbij we een inclusieve dialoog aangaan met verschillende groepen in de maatschappij.

Samen met 5 LGBTQ+ individuen exploreren wij genderidentiteit en gender normen binnen traditionele relaties en hoe wij deze definiëren  binnen deze context.

In Shakespeare ‘s Temmen van de Feeks worden de vrouwen gestuurd door de mannen, hebben tradities de voorhand en staat welvaart boven individueel geluk en ware liefde. Vanuit een queer-lens onderzoeken wij hoe wij onze identiteit en authenticiteit kunnen waarborgen in een wereld waarin traditie bepalend is en de technologie het sociaal weefsel van onze samenleving verscheurt. Ook stelt Shrew Her de vraag in hoeverre onze culturele en religieuze tradities nog toepasbaar zijn in de huidige tijd.

Shrew Her wordt gespeeld door 5 LGBTQ+ acteurs die het publiek uitnodigen deel te nemen aan het proces van de voorstelling. Na de voorstelling gaan de acteurs de dialoog aan met het publiek. Op deze manier wordt de voorstelling gedragen door alle aanwezigen.

Hoe ga je te werk?: 

Het concept dient zich aan, veelal uit de actualiteit en de omgeving en kent een zekere urgentie. Wij onderzoeken of er draagvlak en basis is voor realisatie door persoonlijk de dialoog aan te gaan met de amateurs uit verschillende communities. Shrew Her diende zich aan doordat in 2015 president Obama de wet tekende voor ‘same-sex marriage’, wat in Nederland natuurlijk al mogelijk was sinds 2001. De vraag rijst dan natuurlijk in hoeverre de bestaande traditionele westerse huwelijksvormen, zoals wij die kennen nog toepasbaar zijn in onze samenleving én in de LGBTQ+ gemeenschap. Met deze vraag gaan wij vanuit persoonlijke verhalen een bewerking maken van één van Shakespeare ‘s meest controversiële toneelstukken: Taming of the Shrew (Temmen van een Feeks), waarbij we een inclusieve dialoog aangaan met verschillende groepen in de maatschappij. Dit doen wij eerst in het vooronderzoeks traject met de avonden Q&A  (Queer & Appetite).  Tijdens deze avonden gaan wij in gesprek en worden persoonlijke verhalen gedeeld.  Omdat wij zelf ook onderdeel zijn van die community is het een veilig plek. De persoonlijk verhalen dienen als materiaal voor het proces die wij uitwerken op het toneel. Door gebruik te maken van allerlei verschillende multidisciplinaire uitingen (toneel, muziek, vormgeving, mode, dans uit verschillende subculturen), kunnen de deelnemers zich makkelijk vinden in een uitingsvorm die hen aanspreekt. 

Met wie werk je samen?: 

Wat wij voor ogen hebben is een werkwijze, waarbij wij samen met onze omgeving en gevoed door de verhalen die er leven, multidisciplinaire werk maken. Iedereen staat vertegenwoordigd op de vloer.  We werken dus niet top down, maar juist van onder naar boven. For us by us all!

Samen met DJ WaxFiend, een van Nederlands bekenste Dancehall DJ's (Jamrock) intergregen wij de muziek. Wij kiezen voor de genre dancehall omdat het vanuit een subcultuur en popcultuur is komt waar veel lgbtq+ jongeren zich mee verbinden. Daarnaast is het ook een genre die voor veel controversie zorgt vanwege de vele homofobische teksten in de muziek. Samen met DJ Waxfiend willen wij opzoek gaan naar hoe wij gebruik kunnen maken van de complexe kanten binnen de dancehall maar ook de aantrekkelijke kanten en hoe deze onze Shakespeare kan versterken.  

Voor onze kostuums werken wij met verschillende mode ontwerpers, o.a Imruh Asha. Wij willen graag de mode wereld betrekken bij het process omdat het een dicipline is die altijd vanuit identiteit werkt. Samen met Imruh gaan wij opzoek naar hoe gender zich vormgeeft in kostuums en hoe je die zo kan maken dat het niet alleen werkt voor de mode maar juist ook in het theater. Inhoudelijk kijken wij naar de man-vrouw verhoudingen in kleding en wat er gebeurt wanneer je gender normen in textiel doorbreekt. 

Samen met visual Art Desigenr Cye Wong Loi Sing van het buro Brand New Guys, willen wij onderzoeken hoe wij multimedia en virtual reality kunnen inzetten tijdens de voorstelling.  Wat als we de digitale wereld naar binnen halen, en daarmee ook weer Shrew Her in "the cloud" naar buiten gooien. Met de spelers onderzoeken wij welke apps, youtube filmpjes, digitale platformen zich specifiek richten op ons doelgroep en thema's, hoe zij gender normen vormgeven en hoe dit ons verhaal weer kan versterken inhoudelijk maar ook in beeld. En wat gebeurt er wanneer iedereen live kan meekijken...

Shakespeare, is de bron. Wij gebruiken Temmen van een Feeks als basis verhaal. Deze zullen we naast de persoonlijk verhalen van de spelers leggen en werken aan een tekst bewerking.

Omdat wij mutlidiciplinaire werken is ons doelgroep heel breedt. In interesse, cultureel identitiet, generatie en gender. Onschotting is het fundament van Shrew Her.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De grondslag van dit project berust op het idee dat alles wat wij doen transcultureel is. Wij werken met verschillende LGBTQ+ individuen en of mensen die zich verbonden voelen tot het thema. Deze zetten wij in als Shrew Her Ambasadeurs, die Shrew Her verbinden aan hun omgeving/netwerk. Ambasadeurs die zich nu al hebben aangesloten bij ons zijn: Schrijfster Maartje Wortel, Aruna Vermeulen (hip hop huis), Darlene Nipper (creating change), Gijs Stork (curator Magazijn) en acteur en activist Marcel Musters (Not only Voices). Ook zullen wij een samenwerking aan gaan met Pride nederland en het COC die zich inzetten voor de zichtbaarheid. Mocca amsterdam en het GSA zijn organisaties die zich inzetten voor kunst maar ook LGBTQ+ jongeren op middelbare scholen. Graag bereiken wij juist die doelgroep om vooral met hun een dialoog aan te gaan over onze thema's die kwetsbaar en gevoelig zijn voor die leeftijd en dus belangerijk. Vanuit deze inclusiviteitsgedachte en samenwerkingen krijgen de verschillende gemeenschappen, individuen en ideeën een stem. 

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 voorstellingen   1200
12 voorstellingen online deelnemers 3000
6 Q&A avond 15 15
       
       
       

 

Al bevestigde speel plekken: Amsterdam, Almere, Tilburg, Den Haag

Wat maakt het project bijzonder?: 

In de sector wordt diversiteit en inclusie in de programmering vooral uitgewerkt middels incidentele projecten, terwijl het essentieel is dat dynamiek tussen de verschillende groepen gestimuleerd wordt. Shrew Her implementeert totale inclusie als een structureel en duurzaam doel waarmee wij een breed publiek aanspreken omdat het publiek onderdeel is van het proces en ook de maker zelf is. 

Wat Shrew Her bijzonder maakt is dat het op alle lagen mensen aanspreekt en een betrokkenheid stimuleert waarbij alle deelnemers, ongeacht zijn of haar actergrond of ervaring ruimte krijgt om gehoord te worden. Hiermee is ook de vrije tijd kunstbeoefening een middel wat impact en verandering kan creeeren in onze gemeeschappen, wijken, scholen en directe omgeving en is Shrew Her een tool voor dialoog en verbinding. 

 

Begroting: 

De gevraagde subsidie aan FCP zal bijdragen aan het mede succesvol verwezenlijken van dit project en zullen wij de subsidie besteden aan o.a. kostumering, reiskosten, apparatuur. Ook is het plan ingediend bij andere fondesn ter ondresteuning van het project. Overigens word de repetitie plek en de opslag gedoneert en ter beschikking gesteld door een broedplaats in Amsterdam. 


afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ira, welkom (terug) op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee en stel ik vragen over het project in relatie tot de regeling. Dit platform is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Jullie project heeft inhoudelijk een prikkelend uitgangspunt, maar kan je wat specifieker toelichten wat dit project bijdraagt aan de kunstbeoefening voor de deelnemende amateurs? Wie ga je bij het project betrekken? Hoe ga je ze bereiken en motiveren? Wat gaan ze doen? Welke ontwikkeling bieden jullie hen? 

Een hoop vragen waarop je wellicht in het tweede tabblad (Denk mee; meer projectinfo) antwoord op kan geven. Veel succes!

 

afbeelding van Ira Kip

Fijn dat je meedenkt. Ik zal even ingaan op de vragen die je stelt.

Hoe draagt Shrew Her bij aan de kunstbeoefening voor de deelnemende amateurs? Het concept dient zich aan, veelal uit de actualiteit en de omgeving en kent een zekere urgentie. Wij onderzoeken of er draagvlak en basis is voor realisatie door persoonlijk de dialoog aan te gaan met de amateurs. De spelers van Shrew Her hebben totaal verschillende achtergronden maar wat hen bindt is hun behoefte om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Wij reiken hen de instrumenten aan om dat te doen en begeleiden hen naar de voorstelling. Tijdens de voorstelling zijn er enerzijds de spelers maar ook neemt het publiek actief deel. Op deze manier creëer je ook betrokkenheid van alle aanwezigen.

Hoe ga je ze bereiken en motiveren?  Door persoonlijk in de gemeenschappen dialogen aan te gaan. Als vooronderzoek organiseren wij de avond Q&A, wat staat voor Queer & Appetite. Tijdens deze avonden worden persoonlijke verhalen gedeeld in gesprekken over kwetsbare thema's waardoor gemeenschapszin wordt gecreëerd. Omdat wij zelf ook onderdeel zijn van die community is het een veilig plek.

Wat gaan ze doen? Welke ontwikkeling bieden jullie hen? Hierdoor worden persoonlijke verhalen gedeeld die de basis vormen voor de productie en wordt de verhalenverteller de maker en speler zelf.

Welke ontwikkeling bieden jullie hen? Als ervaren theatermaker reik ik hun verschillende instrumenten aan om van hun persoonlijk verhalen een vertaalslag te maken naar het toneel. Door gebruik te maken van allerlei verschillende multidisciplinaire uitingen (toneel, muziek, vormgeving, mode, dans uit verschillende subculturen), kunnen de deelnemers zich makkelijk vinden in een uitingsvorm die hen aanspreekt.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Ira, bedankt voor je overzichtelijke antwoord. Verwerk deze teksten ook in de linkerkolom via het tweede tabblad (Denk mee; meer projectinfo). In je antwoorden lees ik met een redelijk vaststaande en top-down benadering, in hoeverre kunnen de deelnemers aan het project zelf nog creatieve input geven op de inhoud? En je geeft aan zelf al over veel ervaring te beschikken, misschien kan je wat meer vertellen over in hoeverre dit project binnen jouw eigen werk als vernieuwend kan worden gezien? Verwerk dat ook in de linkerkolom.

NB wij kijken met name naar de actieve participatie van de mensen die een ontwikkeling doormaken, de publieksparticipatie is minder van belang binnen deze subsidieregeling.