menu denk mee beslis mee maak mee

Het schaap zonder jasje

Theaterstuk voor kinderen met koor en verteller

Close Harmony Koor Be Sharp!
18 mei 2017 tot 15 februari 2018
muziek, muziektheater
kinderen
onze website
€13.500

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP18
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 133 gestemd
totaal68
nog nodig7
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Het schaap zonder jasje

Theaterstuk voor kinderen met koor en verteller

afbeelding van Marcel van Binnendijk

Ingediend door:

Marcel van Binnendijk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Be Sharp is gewend om voor een volwassen publiek op te treden. Wat voor elementen kunnen wij toevoegen om voor de doelgroep toegangkelijk te zijn?

Wat ga je doen?: 

Deze kindervoorstelling is een mix van close harmony liedjes, gezongen door een kleine selectie van of het gehele koor, en gesproken tekst door een verhalen verteller. Een tekstschrijver zal het verhaal en de liedteksten schrijven en de dirigent/arrangeur/componist zal de teksten op muziek zetten.

De Hoofdpersoon is een schaap die, itt zijn soortgenoten, geen dikke wollen vacht heeft en daardoor uitgelachen, gepest en zelfs verstoten wordt. Diepongelukkig trekt het schaap de wijde wereld in op zoek naar een oplossing voor zijn ongemak. Tijdens zijn zoektocht naar een vacht komt het schaap allerlei andere dieren tegen, w.o. een hond, een ooievaar met jongen, bijen, eenden, een vos, en weet veel vrienden te maken door levens te redden. Na vele omzwervingen komt het schaap weer thuis waar alle andere schapen inmiddels geschoren zijn, waardoor het schaap niet meer opvalt en zich opgenomen voelt in de groep.

Met de nodige humor in de liedjes, en de interactieve manier van de vertellen, wordt het jonge publiek zeer betrokken, en zullen de aanwezige ouders zich ook vermaken. Op een luchtige manier wordt het actuele thema "pesten" onder de aandacht gebracht.

 

Hoe ga je te werk?: 

De doelgroep is kinderen in de leeftijdscategorie 4-8 jaar. Voor Be Sharp! een nieuwe doelgroep. Voor het eerst zal een van de koorleden naast de rol van zanger ook de rol van verteller vervullen. De verteller zal ook de interactie met het (jonge) publiek aangaan, en ze op verschillende momenten in de voorstelling uitnodigen om dierengeluiden te maken en antwoorden te geven, en soms zelfs delen mee te zingen..

Om beter bij de doelgroep aan te sluiten, wordt het project in verschillende fasen afgestemd met kinderen ofwel professionals die met kinderen werken. 1) 2 van de koorleden zijn docent op de lagere school en zullen het project met hun klas bespreken. 2) Be Sharp! zal zich laten adviseren door een professional betrokken bij de Stichting Gilat, die theatervoorstellingen voor kinderen in ziekenhuizen organiseert. 3) Be Sharp! zal een try out optreden doen voor de kinderen van de eigen leden.

 

Met wie werk je samen?: 

Dirigent, teksschrijver, componist/arrangeur, regisseur. lichttechnicus, Stichting Gilat, docenten en kinderen van lager onderwijs. De kinderen doen niet mee met de voorstelling, zijn dus niet uitvoerend, maar worden in de voorbereidende fase gevraags om hun feedback.

Componist/arrangeur/muzikaal leider: Leo Aussems, CV zie onder

Tekstschrijver: Wouter Peters

Regisseur: Marijke Meems https://www.linkedin.com/in/marijke-meems-1a64a518/

Verteller: Tim Verdel

Productie: Marcel van Binnendijk, Martine Broere, Veronique Drixler

We gaan samenwerken met de stichting Gilat, http://www.gilat.nl/.

Deze stichting organiseert kindervoorstellingen in ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam en kan waardevolle tips geven over hoe je een voorstelling voor kinderen interessant kunt maken. Het is onze bedoeling om ook in een van de Gilat theaters in deze ziekenhuizen op te treden. Daarmee krijgen ook zieke kinderen toegang tot de voorstelling. Deze optredens zijn extra naast de aangegeven 5 voorstellingen en zijn kostenneutraal

CV Dirigent: Leo Aussems

Leo Aussems is sinds april 2015 dirigent van Be Sharp!

Na afgeronde studies aan Pedagogische academie en Rotterdams conservatorium is Leo lange tijd werkzaam geweest als muziekdocent aan het Rotterdams Montessori Lyceum. Voor die school schreef hij de muziek bij vele musicals, en arrangeerde hij voor koor en schoolorkest. Zijn roots liggen vooral in de lichte muziek. Vanaf 1998 is Leo verbonden aan Codarts, hogeschool voor de kunsten, waar hij didactiek/methodieklessen geeft. Leo heeft diverse (amateur-) ensembles en koren geleid, waaronder het koor van de afdeling docent muziek (Codarts). Voor de diverse ensembles arrangeert hij ‘op maat’, maar schrijft ook nieuwe composities.

Leo is nauw betrokken bij het vak muziek in het basisonderwijs arrangeert/produceert liedjes die in de bassischool worden gebruikt, welke hij in zijn muziekstudio in Groet ook opneemt. Hij verzorgt ook nascholingscursussen op het gebied van muziekdidactiek in het basisonderwijs.

Daarnaast schrijft hij sinds 1980 liedjes voor het basisonderwijs, vaak in opdracht (o.a. Liedmachien, Koekeloere voor ‘schooltv’) en waar hij ook verantwoordelijk is voor de productie van de liedjes.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Be Sharp! heeft in het verleden meerder muziektheatervoorstellingen op de planken gezet, en heeft de expertise in huis om er een geslaagd project van de maken

Op welke vraag of behoefte is dit project een antwoord?

Het project geeft antwoord op de lang gekoesterde wens van de leden van Be Sharp om een a capella kindervoorstelling te maken. Veel leden zijn zelf inmiddels ouders geworden en hebben veel feeling met kinderen. Het maken van kindervoorstellingen gebeurt niet in de a capella zangwereld. Sinds twee jaar is Leo Aussems muzikaal leider van Be Sharp en hij heeft zeer veel ervaring met het componeren, arrangeren en opnemen van kinderliedjes voor radio, tv en voorstellingen.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 optredens 5 x 25 500
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Belang voor de organisatie/kunstbeoefening:

Muzikaal: Be Sharp! Is een Vocal Group die zich richt op vernieuwing in de a capella vocal wereld. Deze voorstelling is zeer vernieuwend, omdat er geen a capella gezongen (dus zonder muziek instrumenten) voorstellingen voor kinderen gemaakt worden. Met het maken van deze voorstelling ontstaan voor kinderen toegankelijke liedjes, die alleen met stemmen worden gezongen. Dit vereist een specifieke manier van componeren en arrangeren van de liedjes, die door een componist met zeer veel ervaring in het schrijven van kinderliedjes wordt uitgevoerd. Deze liedjes worden toegankelijk voor alle vocal groepen in Nederland.

Theatraal: Ook de theatrale uitvoering vraagt iets nieuws van de leden van de vocal group. Het boeien van kinderen is natuurlijk iets heel anders dan een concert voor volwassenen. Daarmee ontwikkelt Be Sharp niet alleen muzikaal, maar ook theatraal.

Belang voor de doelgroep:

Voor de kinderen is het van belang om het onderwerp ‘pesten’ op een ludieke en narratieve manier te beleven.

Daarnaast maken de kinderen kennis met de kunstvorm a cappella zang in theatrale vorm. Op school worden te weinig muzieklessen gegeven, en de lessen die worden gegeven zijn van onvoldoende kwaliteit.

In het basisonderwijs wordt tot 2020 maar liefst 25 miljoen euro gestoken om muziekonderwijs weer op niveau te krijgen. ‘Muziek leert ons omgaan met onze emotie, traint ons vermogen tot samenwerking en verrijkt ons leervermogen. Muziek maken is een vorm van spelen , waar we ongelooflijk veel plezier aan beleven, alleen maar vooral sámen,’ aldus minister Bussemaker.

Ook voor de ontwikkelingen van de hersenen is muziek belangrijk. Het activeert vele gebieden in de hersenen en het stimuleert delen van ons brein, dat houdt ons fitter.

Zoals aangeven is het vernieuwend om a capella liedjes te zingen voor en met kinderen. Voor de kinderen zal dit een nieuwe ervaring zijn, in de huidige tijd van Voice Kids en Kinderen voor kinderen.

Daarbij gaat het om een complete zangtheatervoorstelling, niet alleen om het zingen van liedjes in concert-vorm. De kinderen worden in het verhaal actief en inter-actief meegenomen door de inzet van een verteller, die de kinderen in alle emoties meeneemt die het Schaap zonder jas doorloopt. Humor en een goede spanningsboog zijn daarbij een belangrijke ingrediënten!

Het verhaal heeft het thema ‘pesten’ en is daarmee heel actueel, maar ook van educatieve waarde.

Wat betreft decor en lichtgebruik worde de voorstelling zo ingericht, dat we deze op veel verschillende plekken kunnen spelen.

 

Begroting: 

De subsidie zal worden besteed aan de tekstschrijver, de regisseur, de componist/arrangeur, dirigent. lichttechnicus, decor , promotie, repetitieweekend, zaalhuur en reiskosten. Andere fondsen die uitgenodigd worden een bijdrage leveren zijn KF Hein Fonds, Activiteiten subsidie gemeente utrecht. Ook de vereniging Be Sharp! en de koorleden leveren een substantiele bijdrage.

Locatie(s): 
5 theaters in Utrecht en omgeving
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie zijn ambitieus en willen jezelf uitdagen. De uitgangspunten van de voorstelling zijn helder, maar de invulling van jullie opzet roept echter nog wat vragen en opmerkingen op. Het proces om tot de voorstelling te komen is onderbelicht. De planning is niet helder en het inhoudelijke programma is slechts op hoofdlijnen uitgewerkt. Hierdoor is het onduidelijk welke ontwikkeling wordt nagestreefd. Is het jullie ambitie om op termijn meer werk voor kinderen te maken, willen jullie meer kinderen interesseren voor zang of is het een eenmalig uitstapje voor het koor?
In de beschreven opzet bieden jullie een eenmalige ervaring, waardoor de impact gering is. Ook mis ik de stem van de kinderen over hun behoeften. Waarom laten jullie hen niet gewoon meedoen? Voor geïnteresseerde kinderen op de scholen zouden jullie een mooi opstapje en een ander perspectief kunnen bieden: het sociale karakter van samenzang!
Concluderend is de innovatieve kracht van de samenwerking onderbelicht en zijn de mogelijkheden om tot nieuwe en blijvende verbindingen te komen te weinig benut, waardoor onvoldoende naar voren komt welke impact het project heeft op de versterking van de actieve cultuurbeoefening. Bij een volgende aanvraag op JMHM zouden jullie dieper mogen ingaan op de inhoudelijke uitwisseling tussen de partijen en het creatieve proces voor de deelnemers.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Het Schaap zonder Jasje zetten jullie in op een voor Be Sharp! nieuwe genre: de kindervoorstelling. De nadruk ligt echter te sterk op het eindproduct in plaats van op het proces. JMHM is immers bedoeld voor de vernieuwing van kunstbeoefening in de vrije tijd. Nu is nog onvoldoende duidelijk welke ontwikkeling de individuele leden doormaken. Zo ontbreekt een uitwerking van de benoemde theatrale ontwikkeling. Ook mis ik een strategie om nieuw publiek te bereiken. Hierdoor is jullie benadering nog onvoldoende actief of origineel. Daarbij zijn veel van de partners die jullie noemen in te huren professionals. Uitdieping van de samenwerking met Stichting Gilat zou de aanvraag sterker hebben gemaakt. Nu is onvoldoende helder welke kansen worden gecreëerd. In de huidige vorm realiseert het project dan ook een te beperkte impact op de ontwikkeling van Be Sharp! of, in het verlengde van de te verwachten resultaten, van het regionaal cultuurklimaat.

afbeelding van Marcel van Binnendijk

Beste Johanneke,

Dank je wel voor jouw opmerkingen/suggesties.

De voorstelling wordt niet gemaakt met kinderen maar voor kinderen. Kinderen zijn de doelgroep en zijn niet uitvoerend. Wel worden ze in verschillende fase tijdens de voorbereidingen betrokken door om hun feedback te vragen. (bespreken in lagere school klassen, en try out). Verder worden de kinderen op een interactieve manier tijdens de voorstellling betrokken

groet,

Marcel

afbeelding van Marcel van Binnendijk

Hi Margot,

Dank je wel voor jouw waardevolle suggesties en opmerkingen. oorspronkelijk was het idee om ons op 4-8 jarigen te richten, omdat het verschil in beleving tussen 4 en 10 jarigen te groot is. Mede door jouw opmerkingen, hebben we besloten om deze leeftijdsgroep weer in te perken tot 4-8 jarigen. We nemen het stukje "herkenning"mee in de verdere uitwerking. Hartstikke leuk dat jullie naar de voorstelling komen!

groetjes,

Marcel

 

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Marcel,

Dank voor de uitbreiding van de aanvraag. Graag zou ik nog wat meer willen lezen op wat voor manier de kinderen gaan participeren. Wat betekent het voor hen om mee te doen en wat voor ontwikkeling maken zij daarin door?

Ik zie dat jullie 1x in Utrecht willen optreden en 4x elders in Nederland. Doen er dan steeds andere kinderen mee of gaan de kinderen uit Utrecht mee naar de andere locaties? 

Wacht niet meer te lang met de aanvulling, jullie hebben nog tot 11 april om de aanvraag verder af te ronden en een verzoek te doen om door te gaan naar de volgende fase.

Hartelijke groet,

Johanneke

afbeelding van Margot Hameetman

Ha Marcel,

Ik probeer me even in te leven in je vraag. wat is er nodig om de voorstelling toegankelijk en aansprekend te maken...... de doelgroep is best breed, van 4-10 jaar is een grote range. hoe zorg je ervoor dat het voor de 9/10 jarigen niet te kinderachtig wordt? kun je iets doen met apps, telefoons, computer.....denk aan bijvoorbeeld Kahoot! ofzo.

het zou ook leuk zijn om linkjes te leggen met wat zij al kennen...kinderen voor kinderen en andere muziek van deze tijd. het gaat om de herkenning.....

mee kunnen doen is altijd belangrijk, dus interactie is noodzakelijk.

hoe kunnen jullie ervoor zorgen in een tijd van snelheid om de tijd even stil te zetten en kinderen in vervoering, verwondering en verbinding met zichzelf en anderen te brengen? dit is wat ik jullie en de kinderen wens.

goet,

Margot

afbeelding van Margot Hameetman

Hoi Marcel,

wat leuk!

Heel goed dat er op deze muzikale maniet aandacht is voor pesten. een thema dat wij maar al te goed kennen en waar we steeds weer opnieuw de aandacht op moeten blijven vestigen. dat het door Be Sharp wordt gedaan, via deze bijzondere manier is helemaal top!

We komen graag kijken en geven graag feedback. als er tussendoor al vragen zijn dan denken we graag mee.

heel veel succes en plezier!

Marcel, Margot, Ilias en Maya

afbeelding van Marcel van Binnendijk

Beste Lidian, ik heb de begroting toegevoegd, alle openstaande vragen ingevuld, en de opmerkingen/suggesties die op het forum zijn aangedragen verwerkt.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Marcel, mochten jullie nog inhoudelijke feedback op jullie plannen willen voordat de denk mee fase is afgelopen, zorg er dan wel voor dat jullie de projectomschrijving verder aanvullen. Let daarbij vooral op; wat gaan de deelnemers precies doen en wie zijn de betrokken professionals? De belangrijkste vraag die we graag beantwoord zien is; op welke vraag of behoefte is jullie project een antwoord? En vergeet ten slotte niet om de modelbegroting tijdig in te vullen. 

afbeelding van Geert-Jan van den Heuvel

Wat een origineel idee! Kinderen zingen altijd maar horen de meerstemmigheid vaak niet. Mooi en kinderlijk verhaal. Ik ben erg benieuwd. Ik ga komen met mijn 2 jongens

afbeelding van Martine Broere

Beste Johanneke, Be Sharp zingt al jarenlang a capella liedjes. Daarin zijn we vernieuwend omdat we nieuw repertoire (laten) componeren en arrangeren en dit in de vorm van theatervoorstellingen brengen. Echte meerstemmige a capella voorstellingen voor kinderen kennen wij niet; wij denken hierin vernieuwend te zijn. Klopt dat?

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Martine,

Dan is het voor jullie zeker vernieuwend. Net als Lidian ben ik wel benieuwd naar de verdere uitwerking van jullie projectplan en de reden waarom jullie nu voor een nieuwe doelgroep kiezen. Vergeet ook de begroting niet toe te voegen. Als de aanvraag verder is uitgewerkt denk ik graag weer met jullie mee. 

Succes!

Johanneke

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Marcel, als adviseur van het Fonds denk ook ik graag met jullie mee en kijk ik daarbij vooral of het project binnen de kaders van de subsidieregeling past. Aangezien jullie met de creatieve commissie aan het project werken zou ik je willen adviseren om de leden daarvan uit te nodigen ook actief mee te denken/schrijven op dit platform. 

Naar aanleiding van jullie eerste omschrijving ben ik benieuwd naar de reden waarom jullie nu voor een kinderpubliek willen optreden. Jij maakt het mee gaat over vernieuwende/experimentele en actieve kunstbeoefening. Kan je wat meer vertellen over welke vernieuwing jullie nastreven in jullie werkwijze en op welke manier jullie dat aanpakken, welke professionals daarbij betrokken zijn? Misschien kan je daarbij ook meer vertellen over in hoeverre de kinderen alleen publiek zijn, of zelf ook een actieve bijdrage leveren aan het creatieve proces. Gebruik daarvoor het tweede tabblad onder bewerken (Denk mee, meer informatie), daar vind je nog meer invulvelden waar je de informatie kwijt kan. Succes!

afbeelding van Marcel van Binnendijk

Beste Johanneke,

De CreaCie staat achter het plan zoals in de project omschrijving staat beschreven. Zijn er volgens jou elementen die nog moeten worden toegevoegd/veranderd om voor subsidie in aanmerking te komen? We hebben inmiddels besloten om met een regisseur te gaan werken en hebben orienterende gesprekken.

vriendelijke groet,

Marcel 

afbeelding van Marcel van Binnendijk

Beste Johanneke,

Wat fijn dat je met ons me wilt denken. Wij hebben een Creatieve commissie aangesteld om over de invulling van de voorstelling na te denken. Ik heb hen geinformeerd dat we in de meedenk fase zitten. Kunnen wij vrijdag 10 maart in de middag telefonisch contact hebben?

Vriendelijke groet,

Marcel

Pagina's