menu denk mee beslis mee maak mee

RUN

een sociaal artistieke ontmoeting met...

Corpo Máquina
28 januari 2019 tot 28 december 2019
dans
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

RUN

een sociaal artistieke ontmoeting met Somalische jongens

afbeelding van Heleen Volman

Ingediend door:

Heleen Volman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie heeft ervaring met een soortgelijk project?

Wat ga je doen?: 

Run is een sociaal artistieke ontmoeting met Somalische jongens, leidend tot een interventie in de vorm van een voorstelling van 20 minuten in de theaterzaal en op locatie.

Stichting Corpo Máquina, het samenwerkingsverband tussen choreograaf Guilherme Miotto en sociaal werker Amine Mbarki, probeert haar activiteiten zoveel mogelijk vanuit Tilburg-Noord te starten of hieraan te relateren. Tilburg-Noord is het werkterrein van Amine en wordt ook door Guilherme herkend als voedingsbodem voor artistieke en maatschappelijke interventies en verandering. Met zijn rijkdom en verscheidenheid aan mensen en culturen is Tilburg-Noord een bron van inspiratie. In de verschillende achterstanden, problemen, maar vooral ook verlangens en behoeftes vinden Guilherme en Amine steeds weer aanleiding om de handen uit de mouwen te steken. In zijn werk leert Amine vele jonge mensen kennen, jongens en meisjes die met vallen en opstaan opgroeien in een weinig stabiele sociale omgeving. Vanuit zijn werk bij R-Newt is Amine altijd alert op ingangen om via talentontwikkeling positieve impulsen te geven in deze jonge levens. Zo ontstond eerder het project Warriors Foot met veertien straatvoetballers en het project Portraits met vijf ex delinquente jongens. In gesprek met een groep Somalische jongens herkende Amine de potentie voor een sociaal artistieke interventie, gekoppeld aan een traject van individuele ontwikkeling en sociale integratie. Amine:

“We spraken over de moeilijkheden die ze ervaren rondom hun identiteit, hun positie in de samenleving en hun toekomstverwachtingen. Altijd op zoek naar positieve rolmodellen kwam het gesprek op Somalische renners die zich in de wereldtop van atleten bewegen: voorbeelden van doorzettingsvermogen, ambitie en succes waar de jongens zich aan zouden kunnen spiegelen. ‘Wij rennen ook’ zei één van de jongens ‘alleen weten we niet waarheen’. “

Amine voelde het verdriet, de gejaagdheid en het verlangen dat achter deze woorden schuilgaat, en zag in het rennen ook de schoonheid van de metafoor voor hun levens. Zo legde hij het aan Guilherme voor als uitgangspunt voor een korte voorstelling: werken met een groep atletisch gebouwde jonge jongens, met hun aangeboren aanleg om te rennen en met de onmogelijkheid om zelf richting te geven aan hun pad. Rennen, hard en ver, in rondjes of waarheen? Amine kon Guilherme meteen overtuigen van de noodzaak en de kracht van dit project. Het zaadje voor RUN was geplant.

Een meerderheid van de Somalische jongeren in Tilburg Noord bevindt zich in een kwetsbare positie. Ze nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en de gezinnen waarin ze opgroeien zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten. Het risico dat deze groep in de categorie van vroegtijdig schoolverlaters gaat vallen, is reëel en aanwezig. Door meerdere oorzaken, zoals cultuurverschillen en de dagelijkse uitsluiting die ze ervaren, voelen ze zich niet altijd even goed thuis in de Nederlandse samenleving. Een laag opleidingsniveau, werkloosheid, het niet thuis voelen en trauma’s van ouders door het opgroeien in of vluchten uit een land met oorlog zijn voedingsbodem voor problemen.

In tegenstelling tot leeftijdsgenootjes zijn Somalische jongens in Tilburg Noord veel minder betrokken bij onze inclusieve samenleving zoals die buiten hun wijk groeit. Dat heeft onder andere gevolgen voor hun ontwikkeling en kansen op relationeel niveau en beïnvloedt alle lagen van hun toekomst en bestaan. Veel jongens leven gescheiden van vaderfiguren en hebben weinig variëteit in rolmodellen en voorbeelden. Vaak komen zij niet buiten de cirkel van hoogbouw waardoor zij geen andere referenties opbouwen, hun horizon niet verbreden en niet met anders-denkenden in aanraking komen. Alles wat anders is, is vreemd en wordt als raar gezien. De tolerantie naar alles wat afwijkt van de normen en waarden in de wijk neemt af en stigmatiseren wordt de norm. Zij gaan mensen labelen zoals zij ook zelf worden gelabeld. Ze nemen geen kennis van verschillende leefwerelden en voelen zich tweederangsburger.

Juist die vicieuze cirkel van doemdenken en veroordelen moet doorbroken worden en kan doorbroken worden door middel van ontmoeting tussen leefwerelden en het vinden van een gezamenlijke startpunt. Omdat juist het theater een plek is van fysiek samenkomen en uitwisseling van ideeën is een interventie in de vorm van een korte voorstelling de vorm die we kiezen. In het creatieproces van Run creëren we een common ground, solidariteit en begrip. We organiseren een veiligheid in tijd en ruimte waarin we onze ervaringen en onze kijk op de wereld en alles wat als moeilijk ervaren wordt, actief met elkaar delen om van elkaar te leren.

Vanuit de artistieke drijfveren van Corpo Máquina wordt Run een project met artistieke impact. Vanuit de sociaal-maatschappelijke drijfveren van Corpo Máquina richt het project zich op empowerment en emancipatie van Somalische jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 18. Talentbenadering is de ingang en achterliggende gedachte. Een fysiek dansproject wordt de vorm.

Rennen

“My process does not change independently if the group is formed by world champions or street heroes.” Guilherme Miotto

Basisgegeven voor RUN, zowel in de repetities als voor de voorstelling, is rennen: hard, veel, in rondjes... Een uitputtingsslag maar tegelijkertijd ook een bron van informatie en uitwisseling. Rennen wordt kijken, zien, horen en voelen. Tijdens het rennen in de groep worden de jongens steeds aangemoedigd om in de eigen beweging ruimte te vinden om de beweging van de ander toe te laten. In de beweging van de ander wordt de motivatie gevonden om door te gaan, van richting of in snelheid te veranderen. Met elkaar leren de jongens de dynamiek van het samen optrekken kennen. Met Guilherme en Shane Boers, Simon Bus en Evangelos Biskas, drie performers die voor de voorstelling Even Worse uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar deze manier van genereren van beweging onderzoeken en leren de jongens:

- hoe ze elkaar kunnen aanvoelen, - hoe ze dynamiek, leven en gelaagdheid kunnen brengen in hun rennen, - hoe ze een zichzelf informerende en op zichzelf reflecterende groep kunnen worden, - hoe ze hun rennen met hun eigen bewegingsimpulsen kunnen verrijken

Net als voor al het werk van Corpo Máquina is de in de loop van de jaren door Guilherme Miotto ontwikkelde Instinctive Performance aanpak uitgangspunt. Zintuigen op scherp en voelen. Guilherme werkt vanuit de veronderstelling dat onze ervaring van de wereld zich niet alleen in onze hersenen nestelt, maar vooral ook in ons lichaam. Deze fysieke opslag van ervaringen bepaalt vanuit ons diepste onderbewustzijn onze manier van bewegen. Dat geldt zowel voor ongeschoolde en onbevangen bewegers van alle leeftijden als voor getrainde professionele performers. Performers met uiteenlopende bagage vraagt hij ongeacht hun achtergrond en opleiding hun lichaam te openen en de aanwezige, persoonlijk lagen van instinctieve, fysieke kennis te activeren en te delen. Zo ook de Somalische jongens. Stap voor stap neemt Guilherme zijn performers mee in een groeiend lichaamsbewustzijn en laat hij ze laag voor laag de diepte van het onbewuste verkennen. Met hun lichamen laat hij ze zoeken, trachten, aftasten, streven pogen en opnieuw proberen. Een tegendraadse benadering van theatraliteit waarin het lichaam op al zijn impulsen en op de connectie met de geest wordt onderzocht. Zo wordt beweging een generator van scenario’s, van dat wat nodig is om gezien en gehoord te worden.

Het creatieve proces met de jongens is in twee soorten sessies op te delen: workshops en repetities.

WORKSHOPS: - Guilherme Miotto - Instinctive Performance / Shane Boers - breakdance - improvisatie / Simon Bus - breakdance - contortionisme / Evangelos Biskas - experimentele Hip Hop, hedendaags, instant compositie / Amine Mbarki - reflectie, contemplatie en assimilatie

De repetities bestaan uit het werken met opdrachten die er op gericht zijn om de jongens zowel fysiek als mentaal te engageren aan het project.


afbeelding van Heleen Volman

Beste Alexander,

Dank je wel. Het plan zullen we stukje bij beetje aanvullen. Zojuist heb ik iets geschreven over het uitgangspunt 'rennen'. Volgende keer zal ik iets dieper ingaan op de werkwijze en zal ik iets vertellen over de bijzondere samenwerkingen die vanuit en rondom RUN ontstaan. Vele groeten en fijne dag,

Heleen 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Heleen,

Ik ben benieuwd. Laat je hier even een berichtje achter als je omvangrijke veranderingen hebt aangebracht? Dan kijk ik ernaar.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Heleen,

Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. Je weet inmiddels hoe het werkt hier. Gebruik de komende tijd om je plan aan te vullen. Bedenk wel dat Jij Maakt Het Mee alleen een tweede keer ondersteunt als het project echt nieuw en vernieuwend is ten opzichte van de vorige keer. Houd dat in gedachten bij het aanvullen van je plan. Succes!