menu denk mee beslis mee maak mee

Risin'Up

Rise up to the next level

Leeuwarder Collectief Coöp U.A.
2 juni 2018 tot 22 december 2018
dans, graffitti, muziek, tekenen en schilderen
jongeren
onze website / check facebook
€5.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek1
max 50 / 1 gestemd
totaal26
nog nodig49
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Ga direct naar de reacties

Risin'Up

Rise up to the next level

afbeelding van Florian Faisst

Ingediend door:

Florian Faisst

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen wij de Hip Hop & Urban scene in Leeuwarden het beste bevorderen?

Wat ga je doen?: 

Risin’ up is een 2 maandelijks terugkerend evenement waarbij jong opkomen maar nog niet bekend talent de kans krijgt om hun vaardigheden te vertonen op een gerenomeerd podium (in dit geval de Neushoorn). Dit project is tot nu toe zonder financiering georganiseert. Leeuwarder Collectief (LC) en Neushoorn hebben moeite en geld geinvesteerd om Risin' Up te maken wat het nu is. Om dit initiatief naar het volgend level te brengen wat betreft programering, jongeren begeleiding en aankleding, is er nu wat financiele fundering nodig. Verder is er vanuit de artiesten de vraag gekomen naar workshops ter bevordering van de nodige skills.

Tijdens de uitvoering en programmering van Risin’ up streeft LC ernaar om zowel ervaren als onervaren artiesten te laten optreden. Op deze manier stimuleren we de samenwerking tussen beide en werken we ernaar toe om meer samenhang en verbinding te creëren binnen de Urban/Hiphop scene in Leeuwarden. Het belang van deze interventie wordt onderbouwd door de constatering dat er veel sprake is van ‘eilandjes gedrag’ onder jongeren in Leeuwarden. (Ho, 2013) Vooral om ervaren artiesten op het evenement te krijgen is er budget nodig. Tijdens Risin’ up komen verschillende groepen jongeren bij elkaar en leggen ze belangrijke contacten. Vanuit eerdere Risin’ up edities zijn er zo verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan.

Naast deze duurzame en waardevolle bijdrage aan de HipHopscene in Leeuwarden creëert het Risin’ up evenement nog een belangrijke kans voor jonge muzikanten. In samenwerking met de neushoorn biedt LC met de ‘open mic contests’ tijdens Risin’ up, jongeren de kans om studiotijd te winnen in een professionele studio. Tijdens de opnames die de artiesten maken in deze studio worden ze ondersteunt door een soundengineer die ze voorzien van feedback ten behoeve van de bevordering van hun ontwikkeling. Op deze manier creëert Risin’ up de kans voor jongeren om sprongen te maken in hun professionele ontwikkeling.

Naast deze artiest gerichte ontwikkelmogelijkheden biedt de werkwijze van LC ook de mogelijkheid voor jongeren om deel uit te maken van het organisatieproces. Zodat ze eigenhandig meemaken wat er allemaal nodig is om een evenement van de grond te krijgen en goed te organiseren. De doelstelling hiervan is om jongeren de vaardigheden en know-how bij te brengen die ze kunnen gebruiken om in de toekomst op eigen initiatief evenementen te organiseren. Deze bezigheid vergt veel tijd en moeite. Om deze begeleding verder te laten groeien is een financiering nodig. De betrekking van jongeren binnen het organisatieproces gebeurt op twee manieren. Allereerst door middel van brainstormsessies waar LC samen met de jongeren nadenkt over de programmering, vormgeving en kansen voor verbetering van het Risin' Up. Zo is recentelijk het idee ontstaan om een breakdance contest te koppelen aan het evenement, zodat Risin' Up niet enkel voor rappers maar ook voor dansers een podium biedt. De tweede manier waarop jongeren worden betrokken in het organisatie proces is meer organisch van aard. LC staat veelal in contact met haar doelgroep door middel van sociale medie, whatsapp en e-mail. Op regelmatige basis worden op deze manier suggesties vergaard van jongeren die ideeën hebben over de verdere ontwikkeling van Risin' Up. In haar totaliteit bevat de diverse groep meedenkende jongeren zo'n 30 jongeren. De ideeën van deze groep zien we als een respectievelijke afspiegeling van de behoeften van de gemiddelde jongere in Leeuwarden en omstreken, omdat de betrokken groep zich begeeft binnen uiteenlopende jongerennetwerken. 

Om de talentontwkkeling van de artiesten een sterkere basis te geven is het dit jaar de bedoeling om in samenwerking met de sterrenfabriek artiesten die optreden bij Risin’ up te coachen. Deze coaching is gericht op het professionaliseren van artiesten en de verdere ontwikkeling van hun talenten onder begeleiding van ervaren artiesten. Het coachingtraject wordt vormgegeven door de jongens van Sterrenfabriek. Dit is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talent op het gebied van verschillende podiumkunsten. In dit geval de kunst van het gesproken woord in de vorm van Rap. De mannen van sterrenfabriek hebben al een aantal jaar ervaring met dergelijke coachingtrajecten en zullen dan ook de verantwoordelijkheid dragen voor de vormgeving en uitvoering van het Risin' Up coachingtrjact.

Hoe ga je te werk?: 

Hoe ga je te werk?: 

Risin up is een evenement dat zich richt op opkomende talenten binnen de Hip-hop scene in Noord Nederland. Tijdens Risin Up evenementen krijgen deze artiesten de kans toegereikt om hun talent te vertonen op een geronommeerd podium (Neushoorn). De Risin Up evenementen staan in het teken van de kernwaarden van de Hip-hop cultuur: Peace, Love, Unity & Safely having Fun. De vormgeving en programmering wordt in brainstormsessies door jongeren bepaald. Op deze manier stimuleren we jongeren om mee te participeren in het organisatie proces en streven we ernaar om ze de tools en know-how mee te geven om in de toekomst zelfstandig evenementen te organiseren. Hierbij letten we op het niveau en de ambitie van de jongeren in kwestie. De ene jongere heeft enkel behoefte om artiesten aan te dragen uit zijn eigen netwerk, terwijl een andere jongere de ambitie heeft om de plannen in te zien en te onderzoeken hoe het aanvragen van subsidies verlopen. Afhankelijk van de behoefte van de jongeren wordt dus besloten in hoeverre de jongeren worden betrokken in het algehele organisatieproces.
Daarnaast is er een promo team bestaande uit een tiental jongeren die ervoor zorgen dat flyers verspreid worden, sociale media beheert worden en mond-tot-mond reclame gefaciliteerd wordt. Om de samenwerking tussen de betrokkenen van dit team te vergroten worden er maandelijkse evenementen georganiseerd voor de leden van deze groep. Deze evenementen vervullen veschillende functies. het bevordert namelijk de sociale samenhang tussen de verschillende jongeren en daarnaast wordt er tijdens de teambuildingsactiviteiten nagedacht over de vormgeving en programmering van Risin up evnementen. Los van deze maandelijkse bijeenkomsten verloopt de communicatie tussen het promoteam en de coördinatoren van Risin' Up veelal organisch via e-mail en whatsapp. De leden van het promoteam dragen via deze kanalen allerlei ideeën aan die worden verwerkt in de uitvoering van het evenement. Omdat de leden van het promoteam tevens leden van de doelgroep zijn kunnen we een goede inschatting maken van de behoefte van de doelgroep. Hierbij is het tevens zo dat het aantal leden van het promotieteam exponentieel groeit, doordat nieuwe leden nieuwe sociale netwerken aantrekken. Hierdoor blijven we goed op de hoogte van ontwikkelingen in behoeften van de doelgroep.
Los van de programmering van het evenement verwelkomen we ook ideeën voor de aankleding van het evenement in de vorm van decorstukken. Jongeren die de ambitie hebben om decorstukken te maken kunnen via ons nauwe samenwerkingsverband met netwerkcentrum oudoost terecht bij de werkplaats. Op deze werkplaats zijn begeleiders aanwezig die jongeren kunnen ondersteunen bij het maken van decorstukken door middel van houtbewerking en/of schilderkunst.
De programmering van Risin' Up wordt door Frans geleid. De promotie door Florian. De muziek wordt verzorgt door een combinatie van jong talent en ingehuurde professionals, waarbij de professionals de kwaliteit waarborgen. Decoratie wordt in samenwerking met jongeren gecreëerd. De artiesten krijgen minstens een reiskostenvergoeding.

Coaching

Om talentontwikkeling nog sterker te bevorderen tussen Risin Up evenementen will LC de samenwerking aangaan met sterrenfabriek. Sterrenfabriek richt zich o.a. op de ontwikkeling van schrijf, zang, en podiumpresentatie waaridgheden. Voor de artiesten die optreden tijdens Risin Up wordt momenteel een coachings programma ontwikkelt die door de heren van sterrenfabriek zal worden uitgevoerd.

Wat is er nieuw?

Hieronder volgt een korte samenvatting van de elementen die nieuwe zijn voor Risin' Up en die de oorzaak vormen van deze subsidieaanvraag.
Allereerst is het coachingtraject een nieuw onderdeel. Dit idee is ontstaan vanuit de doelgroep 'opkomende artiesten'. De deelnemers van Risin' Up die hier hun eerste podiumervaring op doen hebben namelijk aangekaart dat ze een sterke behoefte hebben om hun ontwikkeling te bevorderen, maar dat ze eigenlijk geen idee hebben hoe ze dit kunnen doen of wie ze hier om hulp kunnen vragen. Dit signaal hebben we opgemerkt en vertaald naar het coachingstraject. Omdat we zelf niet beschikken over de know-how om de coaching te organiseren zijn we de samenwerking aangegaan met de ervaren jongens van Sterrenfabriek. Het voornaamste doel van het coachingtraject is het bevorderen van de ontwikkeling van rappers op het gebied van podiumpresentatie, teksten schrijven, zang etc.

Het tweede onderdeel dat vernieuwend is voor Risin' Up is de nauwere samenwerking met jongeren en de het vergroten van de inspraakmogelijkheden van deze doelgroep in het organisatie proces van Risin' Up. Dit doen we door begeleidingsuren beschikbaar te stellen vanuit het collectief om de contactmomenten en algehele doorstroom van ideeën te faciliteren en vorm te geven. Zoals eerder al vermeld werd worden er brainstormsessies, maandelijkse evenementen ten en  een organische werkwijze ingezet om ditalles in goede banen te leiden.

Ten derde willen we de algehele kwaliteit van de optredens tijdens Risin' Up vergroten door budget te werven voor het inhuren van professionele acts. Naast het feit dat deze professionals een groter publiek zullen trekken ontstaat gelijktijdig de mogelijkheid tot uitwisseling van ideeën, tips en tricks tussen de professionals en opkomende artiesten. Ook ontstaat de mogelijkheid tot verdere onderlinge samenwerkingen die de ontwikkeling van onervaren artiesten een stevige boost zullen geven. 

Met wie werk je samen?: 

Zowel de evenementen als ook de coaching workshops vinden plaats in het popodium Neushoorn. Neushoorn verzorgd ook het horeca personneel. Neushoorn is een vaste samenwerkingspartner voor dit project.

Stichting Sterrenfabriek regeld het coaching traject.

Voor artiesten die een bepaald niveau hebben bereikt is er contact met Friesland Pop die hun potentieel kunnen plaatsen op festivals.

Wat is verder van belang om te weten?: 

In de bredere context van het project werken wij aan een culturele infrastructuur voor hip hop & urban artisten in Leeuwarden. Om dat te bereiken werken wij samen met het culturele hoofdstad programma en stichiting Friesland Pop.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Risin' Up 10 100
1 Risin' Up 10 125
1 Risin' Up 10 150
24 coaching workshops 5 0
3 Brainstormsessies 20+20+20 0
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De doelgroep van Risin' Up is specifiek jongeren, waarvoor in Leeuwarden weinig wordt geboden.

Deze vernieuwde en grotere versie van dit project heeft raakvlak op verschillende gebieden:

- mensen gezellig bij elkaar brengen

- talentbevordering

- jongeren in hun kracht zetten

- cultuur bevordering

Naast dit beginners traject kunnen artiesten ook doorstromen naar masterclasses die dit jaar in het kader van CH 2018 door De Neushoorn in samenwerking met Leeuwarder Collectief worden organiseerd. Ook biedt LC de mogelijkheid om rap artiesten in contact te brengen met muziek producenten om nummers te maken en met Friesland Pop om op festivals geplaatst te worden. In feite is dit het begin van een culturele infrastructuur.

Begroting: 

Het geld word besteed aan artiesten voor de evenementen, de locatie, workshopsleiders, marketing, het organisatieteam en verdere benodigheden ter facilitering van het project.

Het project word gecofinancierd door verschillende fondsen en de eigen bijdrage van bezoekers en workshop deelnemers.

Locatie(s): 
Neushoorn Leeuwarden
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met veel enthousiasme presenteren jullie een aanvraag waarin je wilt voorzien in een ontwikkeltraject waarin urban talenten kunnen professionaliseren. Positief vind ik dat jullie daarvoor externe expertise op het gebied van podiumkunsten hebben gezocht om daarmee de inhoudelijke kwaliteit van het traject mede te ondersteunen. Ook heb ik waardering voor jullie ambitie om talenten uit verschillende jongerengroepen samen te brengen in dit traject.
Wat me opvalt aan de aanvraag is dat jullie vooral in gaan op het festival, waardoor het coachingstraject maar beperkt wordt uitgewerkt. Zo is maar summier toegelicht hoe je de mogelijkheid tot inhoudelijke uitwisseling hebt vormgegeven. Ik mis hier concrete ideeen over.

Hierdoor is het slechts in geringe mate inzichtelijk wat de impact van de gepresenteerde werkwijze gaat zijn op de deelnemers en andere partijen. 
Meer aandacht voor de inhoudelijke aspecten kan het duurzame effect van het initiatief mogelijk verder vergroten.

Op basis van de bescheiden bijdrage die jullie vragen geef ik jullie echter het voordeel van de twijfel, omdat ik ondanks de kritische opmerkingen van mening ben dat jullie met dit project een positieve bijdrage kunnen leveren aan de actieve cultuurdeelname van urban jongeren in Leeuwarden. 

afbeelding van Martine Rippen

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Wat mij aanspreekt aan deze aanvraag is dat jullie met de invulling van Risin Up geluisterd hebben naar de jongeren en hier vervolgens op inspelen. Zo bieden jullie niet enkel een podium, maar ook verdieping in de vorm van coaching. Ook is er binnen deze aanpak aandacht voor het praktische organisatieproces van Risin up. Hiermee wordt draagvlak en eigenaarschap bij de jongeren gecreëerd wat bijdraagt aan de intrinsieke motivatie en het uiteindelijke resultaat. Door zowel in de vorm van een brainstromsessie als de meer vrije en laagdrempelige manier van communiceren via sociale media in te zetten, spelen jullie in op de leefwereld, blijven jullie actief in contact en betrekken jullie de jongeren.  

Kritischer ben ik over de beschrijving van het artistieke ontwikkelproces dat de deelnemers zullen doormaken en de impact die dit zal hebben op hun ontwikkeling. Het doel van het coachingstraject vanuit Sterrenfabriek is helder; het bevorderen van de ontwikkeling van rappers. Er is echter beperkt zicht op hoe het coachingsprogramma vorm krijgt, iets waar ik in dit stadium van de aanvraag meer helderheid verwacht had. 

Met Sterrenfabriek wordt echter wel een inhoudelijke, nieuwe weg ingeslagen. Met de gevraagde redelijk bescheiden bijdrage krijgt deze aanvraag daarom het voordeel van de twijfel. Op de blog lees ik graag meer over het coachingsprogramma, misschien een reactie van een jongere die het traject zelf gevolgd heeft? Veel succes in de verdere voorbereiding en ik kijk uit naar de uitvoer van het project! 

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Florian,

Jullie hebben nog tien dagen de tijd om de aanvraag verder bij te werken. Goed om onderstaande reacties daarin te betrekken. Geven jullie een seintje als ik weer even mee kan lezen?

Johanneke

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom terug op JMHM. En net als Johanneke denk ik ook dat het goed is om te lezen dat jullie focus hebben aangebracht. Maar ik zou jullie willen aanbevelen om dat nog iets meer te doen. Je presenteert namelijk best veel doelen, met allemaal subonderdelen, waardoor dingen door elkaar lijken te lopen.

Allereerst zou ik je willen adviseren om onderscheid te maken in beoefenaars (deelnemers) en publiek. Beoefenaars wil je ontwikkelen, Publiek wil je een feestje geven. Op dit platform richten we ons op de beoefenaars, dus je kan het grootste deel over de publieksactiviteiten schrappen uit het plan en probeer vervolgens de focus wat sterker inhoudelijk te leggen t.a.v. de ontwikkeling van de deelnemers. Daarnaast vinden overal in het land open mic sessies of breakdance battles plaats. Probeer ook wat duidelijker te benoemen waarom jullie werkvorm of opzet zich onderscheidt van datgene wat er al gebeurt?

Het project in de link hieronder is een van de eerste projecten die we op dit platform hebben ondersteund. En het wordt na al die jaren verspreid over het land uitgevoerd. Toffe van Beats Them is dat het focus heeft. Onderstussen heeft ook HIJS dit initiatief opgepikt en heet het nu HIJS Beats.

Kun je iets met deze informatie?
https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/beats-them

afbeelding van Johanneke Minnema

Ha Florian,

Welkom terug op Jij Maakt Het Mee (JMHM)! Ik ben opnieuw jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee om de aanvraag verder uit te werken. Goed om te lezen dat jullie je in de aanvraag nu focussen op drie onderdelen:

  • coaching
  • jongeren betrekken
  • sterke programmering

Goed om hier vanaf het begin van de tekst de focus op te leggen en dit ook in de begroting terug te laten komen. De context en aanleiding kan je dus flink inkorten terwijl je de drie onderdelen nog wat verder kan uitwerken. Geef daarbij bijvoorbeeld ook aan wat het effect van deze onderdelen is op de deelnemers.

Johanneke