menu denk mee beslis mee maak mee

Reuzenoptocht Goirle,2018

Reuzen uit alle windstreken trekken door Goirle

Stichting Culturele Manifestaties Goirle
1 februari 2018 tot 28 september 2018

€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Reuzenoptocht Goirle,2018

Reuzen uit alle windstreken trekken door Goirle

afbeelding van T. A. Tak

Ingediend door:

T. A. Tak

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe betrekken wij er meer jeugd bij?

Wat ga je doen?: 

Reuzenoptocht Goirle september 2018.

Reuzen en reuzinnen bestaan al eeuwen. Ze komen voort uit een eeuwenoude traditie. In de Bijbel wordt verhaald over de reus Goliath en over Simson. In de Griekse mythologie komen reuzen voor zoals de Cyclopen en Atlas die de wereld draagt. In de Middeleeuwen werden in processies reuzen in de vorm van grote poppen meegevoerd. Ze stelden bijbelse figuren of heiligen voor. Zo kon het ongeletterde publiek van hun bestaan kennisnemen. Ook werden in die tijd reuzen op stadswallen geplaatst ter bescherming van de stad en om aanvallers schrik aan te jagen.

Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed. In zo'n 240 landen zijn er reuzen en reuzinnen.

In Europa zijn er momenteel naar schatting ongeveer ongeveer 4500 reuzen en reuzinnen. In de regio Midden Brabant bevindt zich de grootste concentratie van Nederlandse reuzen en reuzinnen: 13 van de 32.

De Goirlese reuzin Johanna Abcovia en de Rielse Reus Toon mee `t vèèreke symboliseren de identiteit van de Goirlese en de Rielse gemeenschap.

1) Waarom een Reuzenoptocht in Goirle en voor wie?

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel wil met de Reuzenoptocht vooral de volgende 2 doelen bereiken:

a) de reuzencultuur en de traditie van reuzenoptochten onder de aandacht brengen van de inwoners van de gemeente Goirle en verre omgeving. Wij beogen van de Reuzenoptocht in Goirle een traditie te maken, waarin om de 5 jaar een Reuzenoptocht door Goirle trekt;

b) veel kijkplezier bieden aan het publiek, dat een prachtige stoet van kleurrijke reuzen en reuzinnen, begeleid door diverse muziekgroepen, aan zich voorbij ziet trekken.

De beoogde doelgroep omvat de Goirlese en Rielse inwoners, de inwoners van de buurtgemeenten en Brabanders, jong en oud.

Reuzenoptochten trekken veel toeschouwers. Zo hebben naar schatting 35.000 mensen de Reuzenoptocht van Bergen op Zoom van 18 juni 2017 gezien.

2) Vormgeving van de Reuzenoptocht Goirle.

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel wil een Reuzenoptocht van 20 - 25 reuzen en reuzinnen rond laten trekken door het centrum van Goirle. De kern van de optocht zal worden gevormd door de Goirlese reuzin en de Rielse reus, de 11 andere reuzen en reuzinnen uit Midden Brabant, en de overige 8 Brabantse reuzen en reuzinnen. Daarnaast willen we een aantal reuzen uit België uitnodigen. De Reuzenstoet laten wij begeleiden door diverse muziekgroepen. Bij de Reuzenoptocht betrekken wij :

- jongeren: Scouting Goirle;

- culturele organisaties in Goirle en Riel op het gebied van muziek, toneel, zang.


afbeelding van T. A. Tak

De lessen op de basisscholen worden ook niet betaald uit een subsidiebijdrage. Ik heb alleen willen aangeven dat wij de jeugd informeren over het Fenomeen Reuzen door hen een aantal ( 3) lessen aan te bieden . Deze lessen worden gegeven door een vrijwilliger. Dus zijn de kosten nihil.

In de aanvraag staat als vraag aan meedenkers: Hoe betrekken wij er meer jeugd bij?

Dit zou volgens ons een goede optie zijn. Wij moeten de scholen hiervoor nog benaderen.

Zo gaan we ook de muziekschol benaderen voor begeleiding van de optocht door leerlingen van de muziekschool. Aangepaste muziek kan aangeleerd worden. Hoofd van de muziekschool is, evenals het Reuzengilde, lid van de Contactraad Cultuur Goirle. Dus deze lijn is ook kort.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Duidelijk! Een mooie aanvulling op het project waarvoor jullie subsidie aanvragen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Dank voor je reactie en voor de toelichting bij het project voor scholieren in het primair onderwijs. Graag maak ik je erop attent dat bij Jij maakt het mee de cultuurbeoefening in de vrije tijd centraal staat. Schooltijd beschouwen wij niet als vrijetijd; om die rekden komen projecten die onder schooltijd plaatsvinden niet in aanmerking voor subsidie. Misschien zijn er andere onderdelen van dit project die beter aansluiten bij de doelstelling van deze regeling? 

afbeelding van T. A. Tak

REUZENPROJECT VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN IN GOIRLE

Project van Reuzengilde Goirle en Riel

Ons Reuzengilde heeft een reuzenproject voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Goirle.

Hiermee willen we de leerlingen kennis laten maken met reuzen. Reuzen behoren tot ons cultureel erfgoed. Met ons scholenproject willen we een bijdrage leveren om het cultureel erfgoed te behouden.

Het project wordt gratis aangeboden aan de basisscholen en kan bestaan uit bijvoorbeeld de volgende 3 lessen:

Les 1 Het begrip reuzen. De les begint met vragen aan de leerlingen, zoals: hebben jullie wel eens van reuzen gehoord; kennen jullie verhalen over reuzen; bestaan er volgens jullie reuzen? Vervolgens laten we foto`s op A4 formaat zien van allerlei reuzen om de leerlingen kennis te laten maken met de grote variatie in reuzen. Verder wordt behandeld de geschiedenis van reuzen, het ontstaan, de achtergrond en de betekenis van reuzen.

Les 2 Rielse reus Toon mee `t vèèreke en Goirlese reuzin Johanna Abcovia. In deze les wordt over het tot stand komen van de Goirlese reuzin en de Rielse reus verteld. Aan de orde komt onder andere: waarom ze gebouwd zijn; hoe ze gebouwd zijn, hoe groot ze zijn. We hebben hierover ook een lesbrief. In deze les laten we ook de kop van de reuzin en de kop van de reus en het varken zien**. Op het einde van de les wordt er een verhaal over een reus of reuzin verteld. Daarbij wordt dan aan de leerlingen de opdracht voor les 3 meegegeven.

Les 3 De leerlingen gaan zelf een reus op papier ontwerpen.

De lessen duren ongeveer een half uur. In overleg met de school/scholen kunnen les 1 en les 2 samengevoegd worden tot een les. Ook kan ervoor gekozen worden les 3 niet te doen. Andere varianten zijn eveneens mogelijk.

De tijdsplanning gebeurt geheel in overleg met de leerkrachten en kent veel mogelijkheden.

** Daarnaast bekijkt het Reuzengilde Goirle en Riel in samenspraak met de school/scholen of het

mogelijk is de Rielse reus of de Goirlese reuzin op school op te bouwen. Zaken die hierbij een rol

spelen zijn onder andere:

- heeft de school een ruimte waar de reus/reuzin van circa 4,50 meter opgebouwd kan worden en

kan staan;

- bij goed weer kan de reus/reuzin mogelijk buiten opgebouwd worden en opgesteld;

- zijn er op de afgesproken dag voldoende mensen van het Reuzengilde beschikbaar om de

reus/reuzin op te bouwen;

- hoe lang kan de reus/reuzin op school blijven staan.

Harrie de Jong voert het scholenproject uit. Hij zit in het bestuur van het reuzengenootschap Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout en is 39 jaar als leerkracht in het basisonderwijs werkzaam geweest.

Daarnaast is er een mooie Powerpoint presentatie beschikbaar ter ondersteuning van het lesmateriaal.