menu denk mee beslis mee maak mee

REMIX Tsjechov

locatietheater met 4 stukken van Tsjechov

Stichting ToneelGroep Drommedaris (TGD)
1 maart 2018 tot 30 juni 2018
dans, muziektheater, theater
volwassenen
onze website
€12.700

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

REMIX Tsjechov

locatietheater met 4 stukken van Tsjechov

afbeelding van Jan Timmerman

Ingediend door:

Jan Timmerman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe maken we dit project aantrekkelijk voor een groter publiek

Wat ga je doen?: 

In “Remix Tsjechov”worden vier toneelstukken (De Meeuw, Kersentuin, Drie Zussen en Oom Wanja) van Anton Tsjechov 'geremixed’. De vier stukken worden opnieuw bewerkt. Het geheel wordt een nieuw stuk en voorstelling waar niet alleen de vier toneelstukken van Tsjechov ‘geremix'ed’ gespeeld worden, maar waar we ook stukken van het leven van Tsjechov gaan meemaken. Anton Tsjechov was van beroep arts en ging op zijn 40ste dood aan tuberculose in een ziekenhuis. In de voorstelling zijn we getuige van zijn laatste levensfase. Hij neemt het publiek mee om door de locatie te wandelen en om samen met hem de stukken die hij geschreven heeft, in een nieuwe vorm en soms gemoderniseerd te zien. De locatie waar gespeeld wordt is een oud verlaten ziekenhuisgebouw, en dit gaat een grote betekenis en rol spelen in de voorstelling. Het wordt een  multidisciplinair locatietheaterproject waar de dansers, toneelspelers en musici samenwerken.

De lokatie is uniek, ligt in de binnenstad van Enkhuizen en is alleen beschikbaar van1 Maart tot 1 Juli 2018.

De spelers zijn amateurspelers, zangers, dansers en musici. De makers zijn professioneel en hebben ruime ervaring met het maken van lokatietheater en het schrijven van een script. We hebben al de medewerking van de eigenaar van het gebouw, de regie, musici en choreograaf. Er is ook een uitgebreide tekstversie van de inhoud beschikbaar en een begroting van € 29.000,- totaal.

Uitvoering eerste helft Juni 2018, 7 voorstellingen X 75 bezoekers, waaonder een scholierenvoorstelling tegen gereduceerd tarief.

Hoe ga je te werk?: 

Het wordt een groot locatietheaterproject. De gehele locatie inclusief de tuin wordt gebruikt in de voorstelling. De locatie heeft een grote betekenis voor de inhoud.Het publiek wordt meegenomen door Tsjechov die zijn laatste dagen in het ziekenhuis meemaakt.

De vier verschillende stukken van Tsjechov worden door verschillende diciplines gemaakt. Ook worden ze van de tijd van toen naar nu gebracht. De Drie Zussen wordt tot dansvoorstelling met minimale tekst. De Kersentuin wordt vooral in beelden en muziek verteld. Oom Wanja is op het eerste gezicht een modern realistisch stuk zoals De Meeuw. In De Meeuw komen elementen musical en muziektheater aan bod.

De verbindende figuur tussen deze voorstellingen is de schrijver zelf; het personage van Tsjechov. Hij is aan het einde van zijn leven in een fase geraakt waar de werkelijkheid en zijn eigen geschreven stukken door elkaar lopen. Hij kijkt naar z'n eigen werk; vier stukken die in een moderne bewerking te zien zijn. Hij twijfelt aan zijn eigen betekenis als schrijver en medemens en echtgenoot. Hij weet dat het einde nadert en dat de tijd is gekomen voor het opmaken van de balans en het afscheid nemen. Of hij het afscheid, en verzoening, van zijn leven en kunst kan nemen, dat weet hij nog niet. Is een mens ooit echt klaar voor de dood? Waarom staan zo vaak in zijn eigen stukken mensen maar te wachten en nemen ze niet het lot in eigen hand? Omdat het nutteloos is, omdat de dood toch altijd alles verwoest? Hoeveel heeft hij van zijn eigen twijfels en zichzelf in de personages gestopt? Dacht hij ook zo? Zou hij hebben kunnen weten dat zijn kunst wel blijft leven? Nog meer dan 100 jaar na zijn dood blijven zijn stukken gewild materiaal voor makers en worden ze veel gespeeld overal in de wereld. En dat wist hij toen natuurlijk niet, maar als hij ooit hierover had gedroomd?

De twijfels van de betekenis van de kunst en vooral zijn eigen kunst spoken ook door zijn hoofd.

Wij als publiek lopen met hem mee door het verlaten ziekenhuis en maken dat allemaal mee.

Meerdere lagen

De voorstelling;

De locatie waar gespeeld wordt, herinnert ons aan de tijd van eind 1800. Wanneer Tsjechov leefde. Hij ging op zijn 44ste dood aan tuberculose en het publiek is samen met hem in het ziekenhuis waar hij zijn dood ontmoet.

We hebben een schrijver die zijn eigen werk op toneel ziet, en stukken van zijn eigen leven komen tot leven en we horen en zien momenten van zijn leven. Gebeurtenissen in zijn leven (echte of verbeelde) maken we mee tijdens de scènewisselingen door de gangpaden van het ziekenhuis. Soms springt hij zelf er ook helemaal in.

Sommige personages van de toneelstukken die gespeeld worden maken ook deel uit van zijn eigen leven. Bijvoorbeeld die beroemde actrice die de hoofdrollen in zijn stukken speelde en die in de werkelijkheid ook zijn eigen vrouw was. De lagen van nu, toen en wat echt gebeurd en wat echt toneel is, lopen constant door elkaar heen in de Remix-Tsjechov. Zo dus ook het uitstapje naar de realiteit van toen als de actrice die de hoofdrol speelt in De Meeuw, zijn vrouw blijkt te zijn en als wij plotseling in een ruziescène tussen de actrice en haar man zitten, die misschien commentaar over haar spel heeft. Van theatervoorstelling naar repetitie naar ‘het echte’ leven, een realistische interpretatie van zijn leven van toen.

In de gang ontmoeten we mensen die belangrijk in zijn leven zijn geweest. Vooral de relatie met zijn vrouw (de beroemde actrice), maar we ontmoeten ook de beroemde schrijver Maksim Gorki met wie Tsjechov bevriend was en zijn broer die jong dood ging. Flarden van zijn leven flitsen door de gangen. Die vertellen over hem en zijn twijfels, zijn weg naar de naderende dood.

Ook hebben we in de stukken een jongere acteur die de bediende speelt in elk stuk.Via hem krijgen we er nog een laag bij. Theater in theater. Als Tsjechov dood gaat tijdens het stukje van De Kersentuin, neemt hij de leiding over en 'de kunst gaat door'.

De personages in de stukken van Tsjechov blijven altijd herkenbaar. Ook nu nog. De personages van Tsjechov zijn zeer uitdagend en dienstbaar materiaal voor een acteur. Tsjechov was meester in het schrijven van personages.

Hij had een scherpe blik op mensen en ziet onze menselijke onhebbelijkheden, zwaktes. Hij oordeelt niet en schetst mensen van vlees en bloed. Ook anno 2017 herkennen wij ons in zijn personages.

Het gaat voor hem vooral om de eigenschappen van deze mensen en een kijk op de wereld, waarin deze mensen zich laten meevoeren in de vaak passieve geestelijke gemoedstand die een totaal eigen sfeer heeft; Tsjechoviaans. De beroemde melancholie die zijn stukken tekent.

De amateurspelers krijgen in het project echt de kans om meer te leren van acteren met zulk goed materiaal.

Thema’s

ToneelGroep.Drommedaris gaat ook met minder behandelde thema’s zoals klassenverschil en ook klimaatverandering aan de slag. Behalve de basisvraag waar het leven voor dient en vooral waar dient een 'nutteloos' leven voor en hoe kan kunst de schrijver bevredigen, gaan we ook het thema klassenverschil uitdiepen. In de stukken zijn de arme, maar hoge klasse mensen, de nieuwe rijken, de kunstenaars, en de middenstand vaak aan woord. Arme sloebers, die voor de rijkere familieleden moeten werken voor hun brood, en de bedienden worden nu meer benadrukt. In al zijn stukken zijn bedienden aanwezig. De onzichtbare bediende, de zwijgende klasse krijgt meer ruimte in onze bewerking. Ook ontmoeten we in Tsjechov's ijl-momenten de eerste patiënten van hem die hoorden tot de arbeidersklasse. Twijfelt hij over de nutteloze klassen die maar vluchten in onmogelijke relaties? Maar hoort hij daar nu als schrijver zelf ook bij met zijn kunstenaarsbestaan?

Wordt de rest van je leven bepaald door je geboorte? Zijn we nu in 2017 verder of bepaalt het inkomen van je ouders nog steeds je levensloop?

Een droomloos leven en droomloze toekomst door geboorte en omstandigheden en het leven van mensen die door gebrek aan daadkracht zich in 'nutteloze' problemen storten. Hopeloze liefdes, wachten op de toekomst die de wachtenden voorbij marcheert, dromen over de onbereikte liefdes, vluchten voor oude problemen door ‘t creëren van nieuwe problemen. Vluchten van de verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Zo menselijk! Tsjechov kende ons. Had hij een antwoord klaar in de zin die Sonja in Oom Wanja zegt: "werken, werken moeten we." Of is werken ook de vluchtweg van het ontmoeten van je 'eigen ik' en de vraag waarom wij hier op de aarde zijn?

Liefde en werken en niets doen zijn de hobby’s waarmee z'n personages het leven vullen om niet aan de dood te hoeven denken. In alle stukken. Twijfels over kunstenaar te zijn, vernieuwing van eigen kunstenaarschap.

De thema's die in de stukken zitten worden gereflecteerd in de tijd van ons, nu.

Wat gebeurt er als mensen maar wachten. Ze praten over de toekomst en bedenken daden en doen verder niets. Als een jong iemand achter haar droom en roem aangaat en met gebroken hart wordt achtergelaten - wat gaat ze met deze realiteit doen? (Een Meeuw - Nina, Kostja) Waarom vechten deze mensen niet echt voor hun dromen? Klassenverschillen die in de stukken zijn, bepalen de kansen van de mensen.

We mogen ook niet vergeten dat Tsjechov zijn stukken niet als tragedie bedoeld had.

Vooral De Meeuw was als komedie bedoeld. De komedie stijgt uit boven het egoïsme van de mensen en de poging tot leren vliegen die constant onderbroken wordt.

Ook Oom Wanja beschouwde Tsjechov als komedie. De thema's van opofferen, niets doen en onbereikte dromen laten de komische kant van ons mensen heerlijk zien.

Het komische gegeven wordt zeker in de personages onderzocht en gebruikt.

In Oom Wanja die in 2010 geplaatst wordt, wordt ook de klimaatproblematiek een van de thema's. Oom Wanja vecht voor de natuur tegen de arrogantie van mensen die de natuur en zijn krachten en zwakten niet kennen.
 

De ruimte van de locatie

De ruimte is een oud monumentaal ziekenhuis in de binnenstad van Enkhuizen met hoge gangen, brede trappen en veel grote en kleine kamers waaronder een mooie serre. Het gebouw wordt in februari 2018 leeg opgeleverd en wordt na de zomer verbouwd tot appartementencomplex. De eigenaar, projectontwikkeling De Nijs, heeft ons toestemming gegeven om in de leegstandperiode een groot deel van het complex en de tuin te gebruiken voor deze voorstelling.

We gaan alle mogelijkheden van de ruimte(s) gebruiken. Hieronder beschreven als concept.

De buitenruimte biedt de gelegenheid de stilstaande momenten van dromen tijdens de thee-sessies tot leven te brengen. Het gebeurt immers in De Kerstentuin waar alles bloeit. Maar de dromen worden gekapt zoals ook de kersenbomen verdwijnen. Oud wordt vervangen door nieuw - de tijd gaat door en alles is vervangbaar; illusie van De Kersentuin. Tsjechov’s leven, zijn betekenis - gaat door in zijn werk.

De oude wereld verdwijnt, theater vernieuwt, hij gaat dood en een nieuwe generatie kunstenaars stapt naar voren en wat overblijft is de toekomst die open ligt.

Binnen in de kelderruimtes vecht Oom Wanja tegen milieuproblemen en de klimaatverandering, die niet tot sommige mensen doordringt hoewel je al in de kelder schuilt. Milieuproblematiek dringt toch door ook hier waar de mensen alleen naar hun eigen navel staren.

Drie zussen op zolder dansen en dromen en dromen en dansen en komen geen stap vooruit. Ze zien de mogelijkheid de deur te nemen, de vrije lucht en een andere weg te zoeken niet. Jezelf openen en jezelf zien.

De oudere generatie leeft zijn leven egocentrisch voluit en de kinderen lijden onder het gemis van gezonde aandacht en steun. (Een Meeuw). Het stuk eindigt met de zelfmoord van het volwassen kind. De Meeuw speelt zich af in de verzamel/woondeel/feestdeel van de locaties. Het is nu en dichtbij ons. Zelfmoord hoeft niet ver van ons zijn. In elke woonkamer kunnen rampen gebeuren. Kunstenaars in het stuk ontmoeten de stilte van levens die geen ambities kennen.

Bijzonderheden over de Tsjechov-remix

Lengte van de stukken varieert van 15 min tot 40 minuten. De Kersentuin wordt in meerdere delen gespeeld. Elk deel duurt zo’n 2 tot 8 minuten. De scènes uit het leven van Tsjechov vinden plaats tijdens de wandeling van het ene stuk naar het andere.

Met wie werk je samen?: 

De voorstelling wordt samen gemaakt met verschillende partners oa. Joke de Heer Dans en Theater en met een strijkkwartet voor muzikale ondersteuning.

In “Remix Tsjechov”worden vier toneelstukken (De Meeuw, Kersentuin, Drie Zussen en Oom Wanja) van Anton Tsjechov 'geremixed’. De vier stukken worden opnieuw bewerkt. Het geheel wordt een nieuw stuk en voorstelling waar niet alleen de vier toneelstukken van Tsjechov ‘geremix'ed’ gespeeld worden, maar waar we ook stukken van het leven van Tsjechov gaan meemaken. Anton Tsjechov was van beroep arts en ging op zijn 40ste dood aan tuberculose in een ziekenhuis. In de voorstelling zijn we getuige van zijn laatste levensfase. Hij neemt het publiek mee om door de locatie te wandelen en om samen met hem de stukken die hij geschreven heeft, in een nieuwe vorm en soms gemoderniseerd te zien. De locatie waar gespeeld wordt is een oud verlaten ziekenhuisgebouw, en dit gaat een grote betekenis en rol spelen in de voorstelling.

Het wordt een  multidisciplinair locatietheaterproject waar de dansers, toneelspelers en musici samenwerken.

De spelers zijn amateurs, zangers, dansers en musici. De makers zijn professioneel.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
7 voorstellingen 25 525
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

-Het gebouw wordt na de voorstelling gedeeltelijk gesloopt en voor een ander gedeelte geheel vernieuwd, het is de laatste gelegenheid om het in oude glorie te zien en te gebruiken.

-Het is een unieke kans om het werk van Tsjechov uit te voeren in een zo toepasselijke omgeving.

Begroting: 

De subsidie wordt hoofdzakelijk besteed aan beloning van de professionals die het stuk maken en leiding geven aan de disciplines die onderdeel uitmaken van de voorstelling. Een kleiner gedeelte zal worden gebruikt voor ondersteunende licht- en geluidstechniek, decors, kostuums en zaalhuur voor de repetities.

Wij vragen ook subsidie aan bij het Prins Bernhardfonds, Westfrieslandfonds en de gemeente Enkhuizen. Ook de éntreegelden van de bezoekers zijn belangrijk.

Locatie(s): 
Snouck van Loosen ziekenhuis te Enkhuizen

afbeelding van Jan Timmerman

dag Willemijn,

Ik zal de vragen een voor een proberen te beantwoorden.

1-betekenis voor de deelnemers: Ik citeer even uit een stukje werving dat we gisteren in een huis aan huisblad konden plaatsen:

"TGD wil gaan werken met minimaal vijftien spelers en - afhankelijk van de animo - daar omheen veel kleinere rollen. Deelname hoeft niet te betekenen dat spelers veel tijd kwijt zijn aan repetities. Irma: "We werken veel met deelrepetities. Dat wil zeggen dat je niet iedere week hoeft te repeteren. Ook zijn we op zoek naar edelfigurantenrollen die korte acts uitvoeren. Zij komen twee of drie keer langs tijdens alle voorbereidingen en krijgen vooral de laatste twee weken roltraining." Natuurlijk kan een project als dit niet zonder vrijwilligers. "We hebben mensen nodig met een BHV-certificaat (bedrijfshulpverlening, red.), vrijwilligers voor bij de kaartverkoop, toneelknechten; van alles en nog wat."

Kennismaking

Irma en Anna hopen op veel geïnteresseerden tijdens de auditieworkshop van woensdag 29 november. Irma: "We hebben prachtige rollen waarin spelers echt de ruimte krijgen om hun talent te laten zien. Iedere rol is een uitdaging. Of je ervaring moet hebben? Dat is mooi meegenomen, maar niet nodig hoor. Het is vooral belangrijk dat deelnemers openstaan voor nieuwe dingen en fanatiek zijn om iets moois neer te zetten." Anna: "Het is woensdag 29 november ook niet echt een auditie; meer een leuke workshopavond waar we kennis met elkaar kunnen maken. Ook kunnen wij alvast kijken welke rol eventueel bij wie past, uiteraard ook aan de hand van wensen voor veel of weinig tekst, et cetera. En leeftijd maakt niet uit; onze spelersgroep bestaat uit mensen van 17 tot 98 jaar. Dus wie belangstelling heeft, ook in een edelfigurantenrol of als vrijwilliger: kom vooral langs!"
Wie interesse heeft om aan het project mee te doen, is welkom bij de auditieworkshop, woensdag 29 november van 20.00 tot 22.00 uur in de Drommedaris aan Paktuinen 1 in Enkhuizen. Aanmelden voor de workshop kan bij Anna Hinse via info@tgdrom.nl."

Zie voor het hele artikel:

http://www.rodi.nl/nieuws/1437310-het-oude-ziekenhuis-is-de-perfecte-loc...

2-begeleiding: De regie is in handen van Irma en Anna, die beiden veel ervaring hebben in het maken van locatietheater. Ook de mensen daarachter, het bestuur van TGD, heeft deze ervaring al, zodat er is voorzien in financiering, kennis van techniek en decorbouw en hulp indien er vastlopers zijn bij de samenwerking. Maandelijks zijn er voortgangsbesprekingen en worden knelpunten geadresseerd. De samenwerking met Joke de Heer voor het dansgedeelte hebben we trouwens eerder gedaan bij de voorstelling As You Shake It in 2015.

3-nieuwheid: De samenwerking met de musici en hun begeleiding is nieuw voor TGD, maar Joke de Heer heeft deze ervaring wel. Het is ook goed om te weten dat juist het initiatief vanuit de musici is gekomen. Alle spelers zijn amateur. de toneelspelers krijgen, voordat we beginnen met repeteren, al 2 of 3 maanden speltraining, die ze zelf moeten betalen, zodat regie en spelers weten wat ze aan elkaar hebben. De musici en dansers werken met hun eigen begeleiding en kennen elkaar al veel langer van hun eigen projecten. De integratie van meerdere disciplines in één voorstelling is niet nieuw voor TGD omdat we dat in de voorstellingen van 2015 ook gedaan hebben. In 2015 "As You Shake It" en  in 2016 "De Thuishaaldertjes". Beide  voorstellingen hadden uiteindelijk ca 100 betrokkenen.)

4-werkwijze en organisatie: De regie is in handen van Irma Sijs, die voor dit project op ZZP basis door TGD hiervoor is gevraagd. Zij stuurt de professionals aan die de muziek, dans en speltraining uitvoeren, en later in het project ook de decorbouw, kostuumkeuze, techniek en publiciteit. Met de meeste hiervan hebben wij al eerder samengewerkt, dus we weten wat we aan elkaar hebben. Wij hebben ook een uitstekende relatie met de lokale pers. De locatie is door de eigenaar aan ons beschikbaar gesteld voor de periode maart-juni, zodat we op locatie kunnen repeteren. Financiering wordt geregeld door het bestuur van TGD. Zodra toezeggingen binnen zijn worden afspraken mbt uitvoering en beloning definitief gemaakt. Er is voldoende reserve om de aanloopkosten te betalen.

Ik hoop dat hiermee je vragen beantwoord zijn.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

In dit project gaan toneelspelers en zangers samenwerken met dansers en musici, begrijp ik uit deze eerste opzet. Wat betekent dit voor de deelnemers en hoe gaan jullie deze samenwerking begeleiden? In hoeverre is het voor de deelnemers een nieuwe ervaring om een gezamenlijke voorstelling te maken? Graag lees ik meer over jullie werkwijze en over de organisatie van dit project.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende zes weken denk ik als medewerker van het FCP graag met jullie mee om van dit initiatief een kansrijke aanvraag te maken.

Heeft de locatie jullie op het spoor van Tsjechov gezet of is er een andere aanleiding voor deze keuze? Ik lees er graag binnenkort meer over.

Tip: Klik op het tabblad Bewerken bovenaan deze pagina en vervolgens op Denk mee (meer projectinformatie). Er verschijnen dan extra tekstvelden om in te vullen.