menu denk mee beslis mee maak mee

R A D I O  B R U G W A C H T E R

Wà ter gebeurt

Stichting Brugwachtershuisjes
2 augustus 2018 tot 10 november 2018
beeldend 3D, e-culture, erfgoed, muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

R A D I O  B R U G W A C H T E R

Wà ter gebeurt

afbeelding van Imke van Dillen

Ingediend door:

Imke van Dillen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Waardoor en met welke samenwerking kan de impact van de podcasts groter worden (van lokaal naar landelijk) ?

Wat ga je doen?: 

R A D I O  B R U G W A C H T E R is een stadslab dat radio & brugwachtershuisjes inzet voor het bevorderen van de lokale betrokkenheid met water. Leegstaande brugwachtershuisjes transformeren tot intieme radio-gespreks- en open podium/expo. Het lokaal gedreven gesprek over persoonlijke relaties met het ons omringende wassende water. Laten horen en laten zien wat er leeft; Wà ter gebeurt.  

Om de gevoeligheid te ontwikkelen voor water, moeten we moeite doen. Juist door het op een "culturele & ontwapendende " manier uitlichten en uitvergroten van de kracht en energie van burgers zelf, kunnen we sensibiliseren. We hebben gemerkt dat we de kracht van het water kennelijk vooral begrijpen dankzij onze passies en verbeeldingskracht. Dat is precies wat we met Radio Brugwachter willen realiseren.

In de Zomer van 2018 starten we daarom de Open Call van Radio Brugwachter die zal resulteren in:

 • potcasts (10 min) van radiouitzendingen waar het publiek deel aan kan nemen 
 • events in het brugwachtershuisje
 • chatbox nav de uitzending

Het betreft een samenwerking met Theaterfestival Boulevard, en zal in het brugwachtershuisje aan de Anthoniebrug in Den Bosch plaatsvinden.

Vanaf 2019  hopen we met Radio Brugwachter door te reizen naar steden als Maastricht, Helmond, Tilburg, Middelburg, Rotterdam, Delft, Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Zwolle en ...

L E E S  H I E R O N D E R  M E E R  O V E R  R A D I O  B R U G W A C H T E R 

 

 

Help ons nieuwe publieke plekken maken van lege brugwachtershuisjes

Kleine huisjes Grote Kansen: Bossche Brugwachtershuisjes

Waarom een bouwritueel goed is voor de stad

Hoe ga je te werk?: 

Door het op afstand bedienen van de beweegbare bruggen komen veel brugwachtershuisjes leeg te staan. Velen zijn inmiddels al verdwenen uit het Hollandse Landschap. Deze transitieplekken zijn bij uitstek geschikt voor een gesprek over lokale betrokkenheid bij water. Doe mee met Radio Brugwachter, en help hiermee de brugwachtershuisje aan een tweede leven. 

Radio Brugwachter is een stadslab dat radio & brugwachtershuisjes inzet voor het bevorderen van waterbewustzijn & ontmoeting.  Leegstaande brugwachtershuisjes transformeren tot een intieme radio studio met verbeeldingskracht.  Een plek voor lokaal gedreven gesprekken over onze persoonlijke relatie met het ons omringende wassende water . Het idee is vorig jaar bedacht door 2 jonge makers die een brugwachtershuisje in Den Bosch tijdelijk tot hun beschikking kregen. Makers, publiek en bewoners laten zien en horen #Watergebeurt. Juist door het uitlichten en uitvergroten van de kracht en energie van burgers zelf, kan een breed gedragen strategie ontwikkeld worden die daadwerkelijk gaat bijdragen aan het sensibeler maken van de mensen als het gaat om water.

C R O W D F U N D I N G - Open Call 

Ons makerscollectief start in Den Bosch 2 aug met een crowdfundingcampagne Open Call van  “r a d i o   b r u g w a c h t e r “ - Wà ter gebeurt 

met aansprekende arrangementen: 

 • 1000 euro - Gastuitzending; masterclass radiomaken, vervolgens in t brugwachtershuisje de zelfgekozen gasten interviewen van die iets hebben met jouw bedacht waterthema om het vervolgens samen met een professional te editten tot een podcast voor Radio Brugwachter die je vervolgens kan delen.
 • 100 euro - Eigenwijs Reclamespotje - Samen met de Radiomaker maak je een 2 minuten durende persoonlijke boodschap die je heel graag kwijt wil over jouw persoonlijke relatie met water. Het audio fragment wordt ondersteund met zelfgekozen muziek. Het resultaat wordt onderdeel van een podcast/liveuitzending en je krijgt het audiofragment los toegestuurd.
 • 15 euro - Interview:  tijdens een van de radiouitzendingen wordt je geinterviewd over een persoonlijk wateronderwerp wat voor op de tong ligt, tevens mag je de hele uitzending bijwonen waar je onderdeel van uitmaakt.  
 • 10 euro - Live luisteren:  gedurende een uur kun je luisteren naar een live uitzending van Radio Brugwachter, elke keer een verrassing, elke keer een andere sfeer.
 • 5 euro - Radio Brugwachter borrel; op 2 augustus is er een feestelijke start van de Open Call van Radio Brugwachter.  Naast een schippersbitter of iets dergelijks krijg je een compilatie te horen met fragmenten uit eerdere uitzendingen van Radio Brugwachter. Dit zijn uitzendingen waar de makers Floor & Stan zelf mensen voor hadden uitgenodigd ( tussen april - juli 2018). Alle geinterviewden worden ook uitgenodigd voor deze Brugwachtersborrel. 

Hoe meer mensen de crowdfunding campagne op deze manier gaan funden, des te meer radiouitzendingen kunnen we maken. 

We streven ernaar om te laten zien wat een enorme diversiteit de mensen te bieden hebben. Maar houden het respect voor het brugwachtershuisje daarbij wel in de gaten. We geven met deze Open Call ruimte aan verschillende verhalen en associaties die de brugwachtershuisjes & het water oproepen. Hierdoor worden de brugwachtershuisjes een van de leukste en spontaanste dingen om te bezoeken in de stad. Dit project creeert actieve participatie, engagement en eigenaarschap bij de lokale bevolking die resulteert in een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel deze brugwachtershuisjes als het water in de stad.

Door deze Crowdfunding kan hopelijk de herbestemming van lege brugwachtershuisjes in een stroomversnelling gebracht worden en de start en kans van slagen een stuk eenvoudiger maken. Radio Brugwachter kan tevens functioneren als een hefboom die kan worden ingezet voor echte verandering, voor het realiseren van transformatie projecten, overal en op ieder schaalnivo.

P O D C A S T , live  R A D I O  uitzendingen & digitale/analoge expositie  

We zorgen voor kwalitatief hoogwaardige radio uitzendingen gekoppeld aan een brugwachtershuisje wat fungeert als expo van de podcasts.  plus een lokale a u d i o t o u r via de app easytravel. Afhankelijk van het succes van de crowdfunding zal er minstens 1 keer per dag een radio interview plaatsvinden. De podcasts zijn nog gedurende het hele jaar te horen zijn, in en om het brugwachtershuisje. Als onderdeel van de expositie zal het huisje een herkenbare metarmofose als radiostudio krijgen waarbij ook een vlag , een lichtkrant en luidsprekers bevestigen worden aan de huisjes, zodat passanten geconfronteerd worden met verzameld inzicht/ quote/pakkende song en meer.

Daarnaast wordt de podcast van die maand ontsloten via een eigen website: radiobrugwachter.nl (evenals via Soundcloud en easytravel), via de website van Theaterfestival Boulevard , via de landelijke site bossche brugwachtershuisjes en wie weet ook via lokale radio-omroep en de NRC? Op de website radiobrugwachter, die we vooral ook zien als een digitale expositieruimte, worden zowel de verzamelde inzichten uit de interviews verzameld.  Op deze site krijgen alle geïnterviewden ook een persoonlijk profiel en een ‘chatbox’ functie. Belangstellenden kunnen contact opnemen met buurtgenoten,  waterprofessionals  of wie er dan ook geinterviewd is , om in gesprek te gaan. 

K R A C H T  V A N  D E  V E R B E E L D I N G

Bovendien zal zowel de radiostudio als de website sterk inzetten op de ‘kracht van verbeelding’ door zowel de gesprekken als de ‘artistieke uitingen van de genodigde mensen te agenderen. We willen heel nadrukkelijk ook verkennen in hoeverre de inzet van verbeeldingskracht een nieuw gesprek agendeert over waterbewustzijn. Daartoe zullen we ook een expositieformat ontwikkelen en fysiek vertalen   in het brugwachtershuisje.

In al onze radio interviews zal het gesprek gaan over de persoonlijke relatie met water met waterexperts (dijkgraven, klimaatspecialisten, deltawerkers, schippers etc ), experts uit de wetenschap, religie, politiek , lokale bewoners , burgerinitiatieven, ondernemers en bovendien de ontwerpers en de kunstenaars. We gaan op zoek naar de manier waarop we een aantrekkelijke lokale context kunnen creëren waardoor er een groeiende community ontstaat rondom R a d i o  B r u g w a c h t e r , die er zelf voor zorgt dat het lokale bewustzijn toeneemt.

De interviews worden afgenomen door een gebalanceerde mix van makers uit ons makerscollectief en (heel interessant) mensen die zich hebben opgegeven via de crowdfundingcampagne voor het maken van een gastuitzending . Deze laatste krijgen een masterclass radiomaken zodat voor alle gesprekken zowel  journalistieke als empathische, mensgerichte en tevens beeldende vaardigheden ingezet worden voor het vormgeven van het goede gesprek.Voor iedere uitzending ( dagelijks 2-12 augustus) wordt daarnaast heel bewust gekozen voor een interview met een theatermaker, ontwerper, kunstenaar van Theaterfestival Boulevard die met inzet van verbeeldingskracht probeert ons waterbewustzijn te voeden. 

Met wie werk je samen?: 

O R G A N I S A T I E  Stichting Brugwachtershuisjes

 • projectleider Den Bosch  - Imke van Dillen social design, organiseert, verbindt, faciliteert en bouwt aan de groeiende  community, faciliteert, beheert het huisje, faciliteert publiciteit/communicatie en zorgt voor de financiering 
 • projectmanager Radio - Maartje Vos - Swinkels cultuurmanager;  organiseert crowdfundingcampagne Open Call, educatie masterclass radiomaken, publiceert en coordineert het radiomaken tijdens Theaterfestival Boulevard, publiekbegeleiding
 • operators Radio Brugwachter Den Bosch - kunstenaars  Floor Snels & Stan Gonera;   eindregie en uitvoering radiouitzendingen live, editing tot podcasts, streaming,  faciliteren deelname publiek, inrichting radiostation, input voor alle communicatieuitingen 
 • projectondersteuning communicatie - Frida Rouppe van der Voort (advies in uitvoering) & Gerard de Bruin ( dtp vormgeving) - Margit Mulder (huisstijl)
 • technische medewerker - vrijwilliger

* onze medewerkers wonen/zijn lokaal actief .  R a d i o  B r u g w a c h t e r  wil in eerste instantie in de stad Den Bosch  starten in een brugwachtershuisje aan de Zuid Willemsvaart met podcasts over waterbewustzijn (of waterwijsheid). De keuze voor deze plekken komt doordat Floor Snels & Stan Gonera vorig jaar dit idee bedachten voor het brugwachtershuisje aan de Anthoniebrug in Den Bosch. Als onderdeel van het project “Stroomafwaarts tweeduizendzeventien”. Ze maakten enkele radio uitzendingen onder de naam ‘Wà ter gebeurt” met ontwapenende radio interviews over water. Dit smaakte naar meer...

Wat is verder van belang om te weten?: 
 • Gemeente 's Hertogenbosch - eigenaar van de Bossche brugwachtershuisjes, heeft de huisjes beschikbaar gesteld, en ondersteunt het project financieel omdat de huisjes ook onderdeel zijn van een grote stadsontwikkelingsproject : ZUIDWILLEMSPARK . Inhoudelijk gebruikt de Gemeente dit (community art) project ook om de buurtbewoners en de bevolking te benaderen en te ontdekken wat er leeft. " de verbinding tussen erfgoed, cultuur en burgerparticipatie, waarmee de brugwachtershuisjes bijdragen aan een collectieve en lokale beleving. De pilot die van 2017 heeft een veelheid van ideeen en samenwerkingen opgeleverd. wat oa heeft geleid tot Radio Brugwachter. Diverse afdelingen werken samen met de organisatie ( wijkmanager, openmonumentendag, erfgoed, cultuur, citymarketing, stadsontwikkeling)
 • Theaterfestival Boulevard - Radio Brugwachter wordt onderdeel van TFB. Ze vinden het interessant om een verbinding te maken met de producties en de theatermakers. Zo leveren ze elke dag een theatermaker om te kunnen interviewen .  

  Daarnaast zouden organiseren dat iedere dag een van de interviewers samen met een festival bezoeker naar een voorstelling kan, om daarna die bezoeker over de voorstelling te kunnen bevragen. Waarvoor Boulevard vrijkaartjes ter beschikking stelt. Ook komt er elke dag een podcast van max 10 minuten op de website van TFB  , zodat die verspreidt kan worden via onze website en social media.

 • Waterschap AA en Maas - lokale waterschap die investeert in het project omdat ze gecharmeerd zijn hoe we de lokale bevolking vorig jaar weten te betrekken ( ervaring pilot). Ze gaan zich op eeigen initiatief bekommeren om radio twee gastuitzendingen.over Waterkwaliteit ( oa medicijnen) en Waterveiligheid.

 • Divers Welzijn - koppelt bewoners aan het initiatief 
 • BrabantWonen - woningbouwvereniging, investeert in het buurtverbindend project voor en door de bewoners van haar woningen 
 • Jeugdwaterschappen - jongere waterprofessionals dragen zorg voor een uitzending   
 • Podium Circulair - investeert en ondersteunt dit project omdat het aantoont dat kunstenaars een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Radio Brugwachter krijgt expositieruimte (impact) en pr tijdens het festival Podium Circulair . Tevens bieden ze communicatief en artistiek advies. 
 • CultuurBosch - matching en promotie doelgroep prgrammamakers 
 • www.europeeserfgoedjaar.nl, we gebruiken dit platform om de activiteiten te publiceren
 • www.brabantserfgoed.nl we gebruiken ook dit platform om de activiteiten te publiceren
 • www.brugwachtershuisjes.nl is onze eigen site waar we alle podcasts en events op publiceren.
 • NRC Charity Award; we hopen dat we gelecteerd worden en deze zomer een nieuw ontworpen campagne in de NRC te zien is
 • Diverse vrijwilligers die zich dmv van de invulling van de brugwachtershuisjes in 2017 hebben aangesloten aan de groeiende community. 

 

We ambiëren in de nabije toekomst meerdere brugwachtershuisjes in steden te betrekken in dit project en onze makerspool uit te breiden met ontwerpers/creatieven uit de betreffende regio’s. We verkennen momenteel interesse en mogelijkheden in de steden Zwolle, Leeuwarden, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Leiden , Delft,  Dordrecht, Middelburg, Gent, Antwerpen, Maastricht, Helmond en Tilburg.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
 10 dagelijks live radiouitzendingen met deelname publiek tijdens Theaterfestival Boulevard 2-10 aug   100 500
  doorlopende expositie in het brugwachtershuisje/radiostudio t/m dec 2018   1500
  audiotours via de app easytravel t/m dec 2018   250
6 events rondom een gastuitzending met een samenwerkende partner 2-10 aug 2018   2000
  Radio Brugwachter Openingsborrel 2 aug    150
  Expo tijdens Podium Circulair festival ( wrsch sept 2018)   500
  online website met chatbox 2 aug - 31 dec 2018    3000
 10 online podcasts - soundcloud- theaterfestival boulevard - en meer partners   5000
  free publicity NRC , Omroep Brabant , Europees erfgoedjaar, Theaterfestival Boulevard , Mestmag, BKKC, Voordekunst,    150.000

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij Nederlanders hebben een ambivalente relatie met water; waar enerzijds de Nederlandse expertise over slim watermanagement wereldwijd wordt ingezet, is er aan de andere kant onder onze eigen bevolking nog vrij weinig gevoeligheid en activiteit te merken rondom ons ‘waterbewustzijn’ (of eigenlijk waterwijsheid).  Het waterbewustzijn wordt dan ook in tal van communicatiecampagnes geagendeerd. Ons inziens wordt daarbij vooral ingezet op mogelijke dreigingen en gevaren die mensen zich nog moeilijk kunnen voorstellen. R a d i o  B r u g w a c h t e r  is een initiatief van kunstenaars en daarmee onderscheid ze zich met haar positieve, frisse, onderzoekende insteek en benut daarbij de verbeeldingskracht die de brugwachtershuisjes oproepen. Het wordt hierdoor toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen. Kleine huisjes grote kansen. 

Hoe kunnen we het waterbewustzijn aanwakkeren door een positief gerichte communicatiemiddel? Die vraag vormt de basis achter het project Radio Brugwachter, waarbij we radio & brugwachtershuisjes inzetten als transitietool.

Citaat honorering Den Bosch Popupfonds : “ We zijn enthousiast over deze verbinding tussen erfgoed, cultuur en burgerparticipatie waarmee de huisjes bijdragen aan een collectieve en lokale beleving. De Commissie ziet het hoge mate van zoeken naar verbindingen en samenwerkingen in het project als goed cultureel ondernemerschap. De waarde van de inzet die organisaties, bedrijven en burgers in het project stoppen is hoog. Inhoudelijk ziet de commissie ook creatief ondernemerschap in de ruimte die geboden wordt voor ad hoc creatieve ideeën.

 

Begroting: 

De FCP subsidie gebruiken we om met R a d i o  B r u g w a c h t e r  radio uitzendingen te maken, die te editten en er podcasts (soundcloud) van te maken.  Ook gebruiken we de middelen om het brugwachtershuisje aan de Anthoniebrug om te toveren als radiostudio Radio Brugwachter met een expoformat die wijzigt na elke uitzending.

Reeds toegezegde bijdragen:  popupfonds van de Gemeente Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, Rijksdienst Curltureel Erfgoed. Nog in afwachting van Fonds voor Cultuurparticipatie /Jij maakt t mee en NRC Charity Award en Prins Bernhard BuurtWaterfonds en de Crowdfunding Campagne BKKC / VoordeKunst.

 

 

Locatie(s): 
D e n B o s c h ( brugwachtershuisjes op de Anthoniebrug )

afbeelding van Franjola van Hellemond

Hoi Imke,

Ik ben Franjola en aangewezen als coach vanuit het FCP om met jullie mee te denken. Mijn achtergrond ligt in de museale wereld & erfgoed. Ik heb enkele organisaties waarvan ik denk dat jullie daar je voordeel mee kunnen doen.

In Arnhem ligt het Watermuseum, waar het verhaal van water wordt verteld, dit kan dienen ter inspiratie en wellicht kennen zij lokale samenwerkingspartners voor jullie? www.watermuseum.nl 

In Bunnik ligt het Waterliniemuseum, zij vertellen het verhaal van de verdediging van Nederland met de hulp van water, ook een interessante invalshoek. https://waterliniemuseum.nl/museum

Daarnaast lijkt het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid een geschikte sparringpartner voor de radio-uitzendingen, zij hebben een archief aan radiomateriaal en daar zitten genoeg verhalen over water bij die je kunt gebruiken als soundbites of vertrekpunt voor radio-uitzendingen. https://beeldengeluid.nl/

Ik hoop je hiermee wat aanknopingspunten en inspiratie te hebben gegeven, veel succes! 

afbeelding van Imke van Dillen

ik ben de aanvraag wat aan het aanscherpen,

Franjola , zou je morgen willen kijken of je het verbetert vindt?

we concentreren het actief publieke deelnemen aan Radio Brugwachter nu tijdens een groots 10 daags festival

wat echt super is met zo'n 60.000 bezoekers .

dank!

 

Imke

 

afbeelding van Martine Rippen

Hoi, welkom op het platform! Ik ben Martine en als adviseur van het Fonds denk ik graag met je mee zodat jullie de aanvraag verder kunnen aanscherpen in het licht van deze subsidieregeling.

Bijzonder initiatief om de veelal leegstaande brugwachtershuisjes een andere functie te geven. Je geeft aan dat jullie interviews willen afnemen over de persoonlijke relatie die mensen met water hebben. Ook lees dat ik jullie dit online willen plaatsen in podcasts en de gesprekken willen vertalen naar een fysieke expositie. 

Jij maakt het mee is gericht op actieve kunstbeoefening in de vrije tijd. Hiermee doelen wij op het zelf maken, uitvoeren of creëren van kunstzinnige activiteiten door beoefenaars in de vrije tijd. Op dit moment blijft dit aspect nog onderbelicht in jullie aanvraag. Zit dit aspect wel in jullie plan? Dan raad ik je aan om daar je focus op te leggen. 

Succes en ik kijk uit naar jullie reactie!

afbeelding van Imke van Dillen

zou je nog eens willen kijken martine,

we hebben de plannen wat gewijzigd nav aanbod van theaterfestival boulevard

ik heb eea aangescherpt

ik denk wel dat het beter is geworden.

de einddatum van de publieksdeelname is dan 12 aug , maar de podcast zijn door luidsprekers aan het huisje nog het hele jaar  te horen alsook dat de chatbox open staat om met geinterviewde te chatten over hun bijdrage. Moet ik dan de einddatum zetten op 31 dec 2018 of 12 aug 2018?

een hartelijke groet

imke van dillen