menu denk mee beslis mee maak mee

The Public Domain

1000 zangers zingen samen over wat mensen bindt

Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem
6 mei 2019 tot 7 juli 2019
muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€12.500

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP0
max 50 / 0 van 2 gestemd
publiek1
max 50 / 1 gestemd
totaal1
nog nodig74
Nog 14 dagen om te stemmen

Ga direct naar de reacties

The Public Domain

1000 zangers zingen samen over wat mensen bindt

afbeelding van Kristien Jansen

Ingediend door:

Kristien Jansen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Naast bijdragen Het is een mooi maar kostbaar project, hoe kunnen we de benodigde middelen bijeen brengen? Kan naast fondsen ook crowdfunding een rol spelen?

Wat ga je doen?: 

In 2019 vindt in Haarlem en Amsterdam de tiende editie plaats van de Internationale Koorbiënnale. In tien edities heeft de Koorbiënnale zich ontwikkeld tot breed opgezet publieksfestijn rond vocale ensemblemuziek in vele verschijningsvormen. Het festival biedt een kwalitatief hoogwaardig programma met internationale hoogtepunten, drempelverlagende programmering en tal van mogelijkheden om zélf mee te zingen in avontuurlijke koorprojecten. Steeds vaker is de maatschappelijke actualiteit het vertrekpunt voor de inhoud van het programma.

Speerpunt voor deze editie is het vergroten van de maatschappelijke relevantie van het festival, van de wens een inclusief festival te zijn; aantrekkelijk en toegankelijk voor een zeer breed en cultureel divers publiek, dat op het festival inspiratie, verdieping en verbondenheid vindt. Dat komt tot uitdrukking in de aangesneden thematieken, in de uitwerking daarvan in het programma,  en daarmee in de beoogde samenstelling van het publiek.

Een uniek en éénmalig hoogtepunt dat wij met uw steun hopen te realiseren is de coproductie met het Nederlands Kamerkoor rond The Public Domain. Dit is een opdrachtcompositie van David Lang waarin 1000 amateurzangers uit alle lagen van de samenleving in de openbare ruimte zingen over wat we als mensen gemeenschappelijk hebben. We leggen daartoe in het hele land verbindingen met koren en zangers met uiteenlopende achtergronden en muziekstijlen. Het project is zeer laagdrempelig van opzet; iedereen met of zonder noemenswaardige zangervaring kan meedoen. Het is vanuit ons als festival voro professionele vocale muziek een handreiking naar ervaren en niet ervaren amateurzangers op een schaal en met een impact die niet eerder vertoond is. Naast bestaande koren  worden vijf projectkoren in Deventer, Tilburg, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam opgericht om mensen voor te bereiden op de uitvoeringen. De projectkoren starten in mei met hun repetitieproces. 

Voor de uitvoeringen tijdens het festival kiezen we twee uitvoeringsplekken die samen de uitersten in de huidige urbane samenleving  verbeelden die we met dit project nader tot elkaar willen brengen: De Amsterdamse Zuidas en het superdiverse Haarlemse Schalkwijk. In beide omgevingen leggen we verbinding met de ‘bewoners’. Zo spelen de 1000 advocaten die op de Zuidas werken een rol in de financiële strategie, maar leren zij tegelijk de unieke verbindende kracht van samenzang ontdekken. In het minder fortuinlijke Schalkwijk wordt cultuur sinds kort ingezet voor de bevordering van de sociale cohesie. The Public Domain vormt daarin een inspirerend hoogtepunt. Het project stimuleert mensen –van advocaat tot asielzoeker- via samenzang om hun kring te vergroten en hun horizon open te houden.

Dat dat niet bij een eenmalige ontmoeting moet blijven is evident. In de toekomst zullen we toenadering tot deze zangers blijven zoeken. Zangers blijven elkaar ontmoeten in Zingen doe je samen, het participatieproject van het NKK. Ook de Internationale Koorbiënnale benadert hen voor toekomstige edities van het festival, om mee te zingen in projectkoren. Groot bijkomend voordeel is dat de diversiteit van de groep zowel de Koorbiënnale als het NKK in de toekomst zal helpen een bredere groep mensen aan te trekken en ons helpen inclusiever te worden als organisatie. Public Domain fungeert daarmee als hefboom om een bijzondere ambitie mogelijk te maken die de reguliere mogelijkheden van de betrokken partners verre overstijgt.
 

Samen zingen jouw ding? Dan ben jij die éne die we zoeken!

David Lang Introduces “the public domain”

Our Power: The Making of 'the public domain'

Hoe ga je te werk?: 

David Lang schreef The Public Domain voor 1000 zangers, uit te voeren in de publieke ruimte. Het stuk is wat het beschrijft: in de hedendaagse hoog-urbane samenleving komen 1000 zangers bijeen om samen te zingen over de stedelijke samenleving en wat mensen bindt. De tekst benoemt wat er voor nodig is om het humane karakter van het samenleven te bewaren en te versterken. De activiteit zelf van het samen zingen is daarvoor een goede ingang.

Het project geeft vorm aan een veelheid van doelstellingen van het festival: koormuziek die actueel en relevant is, die een verhaal vertelt, die nieuwe vormen onderzoekt en mogelijk maakt. Bovendien worden nieuwe doelgroepen ontsloten.

De uitvoeringslocaties zijn in dit verband veelzeggend. Op vrijdag 5 juli zal aan het eind van de middag de eerste uitvoering plaatsvinden in Amsterdam op het Mahlerplein, het hart van de Zuidas en de financiële wereld. Het Nederlands Kamerkoor richt zich in zijn financieringsbijdrage op de bedrijven die daar gevestigd zijn.  

Op zaterdag 6 juli zal de tweede uitvoering plaatsvinden in het Haarlemse Schalkwijk, een etnisch diverse wijk aan de Haarlemse zuidkant, vrij geïsoleerd van de stad en zo goed als gespeend van culturele en andere voorzieningen. Cultuur wordt in deze wijk sinds kort actief ingezet voor de bevordering van de sociale cohesie. Beide plekken (Zuidas en Schalkwijk) zijn uitingen van de metropoolcultuur, waar  bewoners elk hun eigen leven leiden binnen elkaar niet overlappende netwerken, maar waar tóch steeds burgers zich inzetten voor overkoepelende initiatieven op cultureel/maatschappelijk gebied zodat mensen gestimuleerd worden hun kleine kring te vergroten en hun horizon open te houden. Hier sluit The Public Domain naadloos bij aan door op kleine schaal netwerken open te gooien. We werken daarvoor samen met Stichting Culturele Activiteitein Schalkwijk. Voor alle duidelijkheid: het project streeft naar landelijke deelname én deelname door zangers van de Zuidas en Schalkwijk zelf – die ook onderling met elkaar in contact gebracht zullen worden.

PRAKTISCHE UITWERKING

1000 zangers worden al in de voorbereiding onderverdeeld in groepen van 40 man met elk een eigen dirigent en korter voor de uitvoeringen gebundeld in 5 groepen van 200 zangers met elk een eigen rol, tekst en positie in de ruimte – in principe een buitenruimte. Elk van de 5 groepen heeft een eigen (sub)dirigent, een centrale dirigent leidt het geheel. Er is geen strikte scheiding tussen uitvoerenden en publiek, de zangers vullen de publieke ruimte, het publiek is welkom zich tussen de zangers te begeven en de gezongen muziek van binnen uit mee te beleven. De groepen bewegen naar het centrum toe, zingen en bewegen gaan samen, met een gezamenlijke finale. Het stuk duurt 45 minuten.

Voor de uitvoeringen in Koorbiënnale streven we naar landelijke deelname, waartoe een wervingscampagne is opgesteld. We richten ons op 50% deelnemers uit de randstad en 50% uit ander delen van Nederland. Speciale aandacht wordt uiteraard besteed aan de werving van actieve deelnemers uit de steden en wijken waar de twee uitvoeringen zullen plaatsvinden: van advocaten en financiële experts tot lokale gospelkoren, buurtbewoners en vluchtelingen. Op die manier laten ook de deelnemers in hun diversiteit zien hoe uiteenlopend de kleuren, smaken en stijlen zijn van de mensen die in dit project een gemene deler vinden.

Het is mogelijk om als koor deel te nemen; voorbereiding gebeurt dan door de eigen dirigent. Projectkoren voor individuele aanmelders zijn er in Deventer, Tilburg, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. In deze steden vinden voorbereidende repetities plaats met steeds 200 zangers in mei en juni. Kort voor de uitvoeringen komen alle zangers één keer naar Haarlem voor de grote ‘montagedag’ en om het geheel in handen te geven van de muzikale tovenaar Peter Dijkstra.

We betrekken in totaal 25 ‘sub’- dirigenten bij deze mega-onderneming om te helpen in relatief korte tijd een koor te creëren dat iets te vertellen heeft. Voorafgaand krijgen zij een kennismakings- annex instructie dag met Peter Dijkstra, plus de regisseur en de choreograaf. Voor de sociale kant van het proces: hoe krijg je 200, laat staan 1000 zangers met elkaar in verbinding, wordt naast dirigent Peter Dijkstra is Hans Veldhuizen als tweede repetitor betrokken. Deze zal een actieve, inspirerende rol spelen gedurende het hele repetitieproces.

Het Nederlands Kamerkoor levert chefdirigent Peter Dijkstra plus enkele projectkoordirigenten. De beide optreedplekken zullen worden aangekleed met vlaggen en wimpels. De beleving van deelnemers en publiek zit in de combinatie van muziek, tekst, inhoud, beweging, en ook in de massaliteit van het geheel, dat burgers van allerlei achtergronden zich massaal verenigen rond één thema. Zoals eerder aangegeven gaat er een zekere activistische werking van The Public Domain uit.

 

RANDPROGRAMMA

Dit project ‘gaat’ over de rol van kunst bij actief burgerschap. Wat bindt ons? Hoe verhouden wij ons tot elkaar, en hoe kan muziek en samenzang helpen ons tot elkaar te verhouden? Dit thema wordt op verschillende manieren uitgediept.

Koorbiënnale geeft opdracht voor een reeks artikelen over de ontwikkeling van koormuziek in de laatste 20 jaar (parallel aan 10 edities Koorbiënnale) en over de relatie kunst / actief burgerschap, belicht vanuit verschillende culturen. De artikelen verschijnen in complete vorm op de website van Koorbiënnale en het festivalboek en mogelijk in de verschillende media. In afgeslankte vorm wordt de content ook ingezet voor social media en zaal-programmabladen.

Daarnaast is The Public Domain in zichzelf al een verdiepend programma. Vanwege de grootse opzet zijn inleidingen hier niet aan de orde. De impact van het project zal via media en social media ook breder voelbaar gemaakt worden en stof bieden voor interviews, artikelen en radio uitzendingen.

 

 

 

Met wie werk je samen?: 

Mede-opdrachtverleners David Lang 
In 2016 stelde een subsidie van het Fonds Podiumkunsten de Koorbiënnale in staat te participeren in een groots opgezet internationaal opdrachtproject met de New Yorkse componist David Lang in de hoofdrol. De opdrachtcompositie aan David Lang is mogelijk gemaakt door de volgende coproducenten: Lincoln Center's Mostly Mozart Festival, De Doelen Rotterdam, Internationale Koorbiënnale, Berliner Philharmoniker, en het London Symphony Orchestra. Uitvoeringen vinden plaats in New York, Berlijn, London, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam.

Co-productie The Public Domain als onderdeel van Koorbiennale. 
Voor de realisatie in Haarlem en Amsterdam is Koorbiennale een coproductie aangegaan met het Nederlands Kamerkoor (NKK).
Net als Koorbiennale hecht het NKK grote waarde aan de maatschappelijke kracht van samenzang en koormuziek. 

Als internationaal festival rond vocale muziek mét een traditie van grootscheepse en vernieuwende participatieprojecten biedt de Koorbiennale de ideale context om een project als dit te organiseren. Het NKK beschikt als structureel professioneel Koor over de kennis en kunde om een project van deze omvang artistiek en productioneel te realiseren. Het Nederlands Kamerkoor levert chefdirigent Peter Dijkstra plus enkele projectkoordirigenten die de repetities en uitvoering begeleiden. Beide organisatie dragen naar mogelijkheid bij uit eigen middelen en maken zich gezamenlijk sterk voor het vinden van de benodigde additionele financiering.

In Schalkwijk is een samenwerking gestart met Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk om op lokaal niveau samenwerking te zoeken met bewoners en organisaties in deze wijk. Zij helopen om de juiste netwerken te ontsluiten en denken mee over de beste aanpak.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Public Domain heeft de kracht om mensen met verschillende achtergronden te verbinden en geeft daarmee een vernieuwende/verbredende  impuls aan de beoefening van samenzang als amateurkunst.

In Schalkwijk vindt het project plaats in een context waarin kunst en cultuur als middel worden ingezet om sociale cohesie en emancipatie onder de bewoners te versterken. Dit project speelt daarin een voorbeeld stellende rol doordat het juist laat zien hoe muziek mensen kan verbinden en tot bloei kan brengen.

Dat dat niet bij een eenmalige ontmoeting moet blijven is evident. In de toekomst zullen we toenadering tot deze zangers blijven zoeken. Zangers blijven elkaar ontmoeten in Zingen doe je samen, het participatieproject van het NKK dat met hulp van het VSBfonds is opgezet en al vier jaar succesvol draait. Ook de Internationale Koorbiënnale benadert hen voor toekomstige edities van het festival, om mee te zingen in projectkoren. Groot bijkomend voordeel is dat de diversiteit van de groep zowel de Koorbiënnale als het NKK in de toekomst zal helpen een bredere groep mensen aan te trekken en ons helpen inclusiever te worden als organisatie. Public Domain fungeert daarmee als hefboom om een bijzondere ambitie mogelijk te maken die de reguliere mogelijkheden van de betrokken partners verre overstijgt.

Naast deelnemers van verschillende achtergronden verbinden biedt Public Domain ook een ongekende kans om te werken aan nieuwe netwerken en partnerschappen met het bedrijfsleven.

De nieuwe relatie met de 1000 advocaten die op de Zuidas werkzaam zijn is zeer interessant. Niet alleen omdat we met hen een onmisbaar fundament onder de financiering willen realiseren, maar ook omdat we er van overtuigd zijn dat we met Public Domain een project in handen hebben dat op een krachtige manier kan communiceren dat zingen verbindt en een onmisbare maatschappelijke functie heeft. Na het project houden we de advocaten door gerichte follow up acties betrokken bij onze organisaties. Daarmee bouwen we met dit project aan een nieuw netwerk waar zowel het NKK als het IKB de vruchten van plukken: Public Domain is daarmee een geweldige stap naar partnerschappen met bedrijven op de Zuidas en daarbuiten.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
       
25 Repetities 5 projectkoren (5 per koor)  150  
2 Tutti Repetitiedag Montage Amsterdam (1 dag, 2 sessies)  1000  
2 Generale repetities voorafgaand aan de uitvoeringen 1000  
2 Uitvoeringen Zuidas Amsterdam & Schalkwijk Haarlem  1000 1000-2000
1 Artikel over kracht van samenzingen (op website &  vrije media)     

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Met het project geven we een krachtig statement af voor de verbindende kracht van muziek, in een uniek en vormend project waarin liefst 1000 amateurzangers –ervaren of geheel niet- en met alle muzikale achtergronden en -niveaus kunnen meedoen. Met het project worden meerdere aspecten van de missie van de Koorbiënnale hand-in-hand gerealiseerd:

-We onderzoeken de verbindende kracht van muziek en geven deze betekenis in de levens van een zeer grote en diverse groep deelnemers en bezoekers. Daarmee zetten we een nationaal voorbeeld van de betekenis die kunst en muziek in deze tijd kunnen leveren aan de samenleving.


-Als coproducent en co-opdrachtgever staan we aan de wieg van een belangrijk nieuw artistiek werk dat wereldwijd besproken wordt en navolging vindt. Dit versterkt het profiel van de Koorbiënnale als wereldwijd brandpunt voor vocale ensemblemuziek.


-Het project is een mijlpaal in de ontwikkeling van Koorbiënnale naar een meer inclusief en divers festival.


-Het project vormt een prachtige schakel tussen de Stad en Metropool programmering. Door met dezelfde 1000 zangers twee uitersten qua locatie opzoeken, laten we op positieve wijze zowel zien wat we gemeen hebben als de groeiende tegenstellingen in de maatschappij en hoe die te overkomen.


-Het project maakt een voor Koorbiënnale ongekend bereik mogelijk van bezoekers, media en de 1000 actieve zangers van zo’n 200 koren en verenigingen uit het hele land. Dit is tevens een substantiële impuls voor het actieve korennetwerk waarmee we komende edities en activiteiten vorm kunnen geven.

Begroting: 

De totale projectkosten voor The Public Domain bedragen € 141.065,-. 

Het gaat om een groot project, dat als coproductie van de Koorbiënnale en het Nederlands Kamerkoor tot stand komt. De grootste kostenpost wordt gevormd door de honoraria van de 25 dirigenten die bij het project betrokken zijn. Hen willen wij, in het licht van ‘fair practice’ en omdat wij zelf streven naar professionaliteit naar behoren en dus volgens de normen van Koornetwerk Nederland betalen. Het is ook een investering in sociale cohesie, contact, nieuwe mensen leren kennen en waarderen. Daar wordt tijd in gestoken in de vorm van een sociaal activeerder. De choreografie van 5 x 200 mensen in de ruimte vraagt aandacht. Ook de productie van het project vraagt veel tijd. In de begroting zijn de kosten verdeeld in een stuk voorbereiding en een stuk uitvoering.

Aan de inkomsten kant wordt gewerkt aan fondsenwerving én aan sponsoring door personen en bedrijven werkzaam aan de Zuidas. Voor hen is dit project een uitgelezen kans blijk te geven van maatschappelijke betrokkenheid – en om mee te doen (!)

Deelnemen is niet gratis, wel zijn de kosten ervoor gerelateerd aan het soort deelname:

Individuele deelnemers aan te formeren projectkoren betalen de volle prijs, wie met een eigen collectief (buurthuis, breiclub, zie boven) komt betaalt minder en wie als koor komt (en dus door de eigen dirigent voorbereid wordt en hem/haar betaalt - dus zonder voorbereidingskosten voor het project) kan gratis meedoen. Eenmaal in de groepsrepetitiefase worden alle dirigenten betaald.  Van de opgenomen inkomsten uit deelname is de BTW afgetrokken.

Beide partners (NKK en IKB) zijn samen verantwoordelijk voor de kosten en de opbrengsten en delen het risico op de recettes. 

Locatie(s): 
Amsterdam Zuidas
Haarlem, Schalkwijk
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Kristien Jansen

Beste Lidian,

Dank voor de feedback. In het tweede tabblad hebben we een en ander aangevuld. De begroting hebben we zowel in jullie als in onze format geuploaded.

Inmiddels hebben verschillende partijen positief gereageerd op verzoeken tot steun. Voor de Zuidas zijn we in gesprek met verschillende advocatenkantoren / kantoren uit de financiële sector, om hen te bewegen zich achter dit project te scharen- en liever nog: zelf mee te zingen. Dit proces loopt nog. De insteek is wel de gezamenlijkheid, juist vanuit de netwerken die normaliter die stap niet zetten. We zijn dus nog hard bezig en het is 'alle zeilen bij' om het financieel rond te krijgen. Jullie steun zou daar enorm bij kunnen helpen.

Over cohesie gesproken schets je het goed: het project streeft ernaar een nationaal voorbeeld te zijn van hoe samen zingen bij kan dragen aan cohesie en positiviteit in de samenleving. Dat doen we door 'het grote gebaar' te organiseren, daar naartoe te werken en dat gezamenlijk te beleven. Daarnaast zoeken we naar locale impact in Schalkwijk. 

In de wijk Schalkwijk -waar mensen niet persé lid zijn van een koor- werken we samen met Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk om de bewoners te betrekken bij hetgeen er in hun buurt op stapel staat. Doel daarbij is om a) mensen een postief gevoel over hun wijk/omgeving te geven: voor even zijn ze het middelpunt van een omvangrijk project en b) hen ook actief te betrekken als deelnemer of vrijwilliger en zo een impult te geven aan het werk van Stichting Culturele Activiteiten.

Hebben jullie hier voldoende aan om de vraag door te zetten naar de volgende fase?

Met vriendelijke groet

Kristien

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Kristien, ik heb jullie verzoek om toegelaten te worden naar de volgende fase ontvangen. Ik mis echter nog substantiele informatie en een modelbegroting, zie het format hiervoor in het tweede tabblad. De begroting zal niet openbaar zijn, alleen zichtbaar voor het Fonds. Het zou goed zijn om nog iets scherper inzicht te krijgen in hoe dit project zich verhoudt tot hetgeen in 2016 is gestart met David Lang. En ten slotte vind ik naast het artistieke proces en doel ook de bijdrage aan de sociale cohesie interessant, maar nog wat verwarrend omschreven. Enerzijds werven jullie landelijk en anderzijds beogen jullie een lokaal effect. Om een duurzame cohesie op gang te brengen is commitment nodig van de lokale bevolking en werknemers.  Zou je de focus hierin nog kunnen aanscherpen? In hoeverre zijn er reeds gesprekken met de bedrijven op de Zuidas en wat zijn hun reacties? 

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Kristien, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee en stel ik vragen om te kijken of jullie aanvraag binnen de criteria van de regeling past. Het lijkt mij een uitdaging om met mensen vanuit verschillende steden tot een gemeenschappelijk maatschappelijke impact te komen. Dat is in maatschappelijk opzicht een hoge ambitie, maar het is mij nog niet duidelijk welke vernieuwende bijdrage jullie aan de kunstbeoefening leveren en welke concrete activiteiten jullie de deelnemers bieden. Waarin verschilt dit van hun reguliere activiteiten en van andere koorfestivals? Misschien kan je daar in het tweede tabblad wat meer over opschrijven.