menu denk mee beslis mee maak mee

The Passion

Een passie voor Milheeze

Stichting Passie voor Milheeze
26 januari 2018
muziek, muziektheater, tekenen en schilderen, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€4.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

The Passion

Een passie voor Milheeze

afbeelding van Marieke Martens

Ingediend door:

Marieke Martens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we nog meer interactie tussen alle verschillende verenigingen stimuleren?

Wat ga je doen?: 

In The Passion gaan we de laatste uren van Jezus vertalen naar de hedendaagse tijd. Het doorgeven van licht en licht zijn voor een ander, zal een rode draad vormen in de voorstelling en in de voorbereiding hierop. Aan de uitvoering doen alle koren uit Milheeze mee (Friends with Voices, You name it en het ouderenkoor), de toneelvereniging en de muziekvereniging/fanfare. De solisten en een verteller zijn mensen die in Milheeze engszins bekend zijn om hun zangkwaliteiten, maar ook mensen die bijna iedereen kent, maar waarvan niemand wist dat ze konden zingen.The Passion zal uitgevoerd worden op het kerkplein van Milheeze, de centrale plek van ons dorp. Verschillende disciplines komen voorbij; muziek, toneel en beeldende kunst. De schoolkinderen zullen het licht van het kruis gaan aanmaken en daarmee de tocht van het kruis door het dorp gaan starten. Onderweg zijn er verschillende ‘haltes’ waar toeschouwers aan kunnen sluiten. Op deze haltes zullen verschillende dingen te zien zijn, bijvoorbeeld werkstukken en poezië met betrekking op licht gemaakt door de kinderen. Ook worden er verschillende scènes uitgebeeld die vertalen hoe je licht kunt zijn voor een ander, bijvoorbeeld door soep te brengen naar een zwerver, een oudere dame te helpen met de boodschappen, etc.

Het is echt voor het eerst, dat al deze verschillende amateurverenigingen van Milheeze samen gaan werken aan zo’n groot project. En daarnaast gaan dus ook een aantal inwoners voor het eerst het podium op. Dat alleen al, is een behoorlijk uitdaging. Het is de bedoeling dat in de voorbereiding een aantal gezamenlijke workshops georganiseerd worden waarbij geëxperimenteerd gaat worden met verschillende vormen van muziek maken, waaraan iedereen mee kan doen (b.v. regen maken met je hele lichaam, drummen met gereedschap, etc.). Bewoners uit het dorp die aan de route wonen, wordt gevraagd mee te doen door extra licht te maken in en rondom hun huis tijdens de voorstelling. The Passion zelf wordt uitgevoerd middenin het dorp, dus ook inwoners van Milheeze die normaal nooit naar hun eigen koren/muziek-toneelvereniging komen kijken, kunnen nu kennismaken met wat er allemaal gebeurt in hun eigen dorp. Het wordt een project waarbij de deelnemers op een totaal andere manier dan ze gewend zijn, zullen gaan optreden. Bijvoorbeeld tussen het publiek, buiten, vanaf de kerktoren, met andere verenigingen samen, etc. Het is de bedoeling dat je ook als toeschouwer op een bepaalde manier betrokken wordt in de voorstelling, je wordt bijvoorbeeld aangesproken door de acteurs, mensen waarvan je dacht deze ook bij het publiek horen, gaan ineens meezingen, etc. 

Het accent ligt zowel in het verhaal als in het project zelf op participatie; iedereen die wil, kan mee doen. De bestuursleden van Stichting Passie voor Milheeze (de meeste van lid van een van de amateurverenigingen) zullen de organisatie en coördinatie op zich nemen. Daarnaast zijn diverse lokale bedrijven benaderd voor sponsoring in natura en er loopt al een Crowdfundingsactie (Vrienden van Milheeze, al veel mensen hebben een donatie gedaan). Voor de artistieke coordinatie/regie is een professional van buiten Milheeze aangetrokken: Ton Hendriks. 

Uiteindelijk willen we op 24 maart 2018 met The Passion laten zien waar het kleine dorpje Milheeze groot in kan zijn. We laten zien wat we allemaal in huis hebben, maar ook wat er kan gebeuren als iedereen meewerkt. We hopen dat dit de deelnemers een enorme boost gaat geven in hun creativiteit en we hopen ook dat The Passion veel inwoners van Milheeze enthousiast maakt om bij één van onze verenigingen te gaan.

Hoe ga je te werk?: 

In de voorbereiding zullen alle koren en muziek- en toneelvereniging tijdens hun eigen (aparte) repetities de muziekstukken en scenes gaan oefenen. In de twee maanden voorafgaand aan de voorstelling zullen verschillende gezamelijke repetities en workshops georaganiseerd worden waarbij de verschillende groepen samen gaan repeteren.

Met wie werk je samen?: 

Alle amateurverenigingen van Milheeze gaan meedoen, dus alle koren, de muziekvereniging en de toneelvereniging. De bassischool van Milheeze gaat voorafgaand aan de voorstelling een project opzetten rondom de thema's in de voorstelling. Verder doen veel bedrijven uit Milheeze (vrijwillig) mee. Op dit moment zijn we aan het uitzoeken of de ouderen van Milheeze een bijzondere rol kunnen gaan vervullen. Voor de artistieke coördinatie/regie is een professional van buiten Milheeze aangetrokken: Ton Hendriks. De bestuursleden van Stichting Passie voor Milheeze (de meeste van lid van een van de amateurverenigingen) zullen de organisatie en coördinatie op zich nemen. Daarnaast zijn diverse lokale bedrijven benaderd voor sponsoring in natura en er loopt al een Crowdfundingsactie (Vrienden van Milheeze, al veel mensen hebben een donatie gedaan).

Het accent ligt zowel in het verhaal als in het project zelf op participatie; iedereen die wil, kan mee doen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het initiatief voor The Passion komt van een aantal koorleden en andere enthousiaste inwoners van Milheeze. Ze hebben samen de stichting Passie voor Milheeze opgericht. Het doel is om activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die mensen verbindt en samenbrengt binnen de kleine gemeenschap Milheeze. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 The Passion  100 1000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het is echt voor het eerst, dat al deze verschillende amateurverenigingen van Milheeze samen gaan werken aan zo’n groot project. En daarnaast gaan dus ook een aantal inwoners voor het eerst het podium op. Dat alleen al, is een behoorlijk uitdaging. Verder zal het voor alle deelnemers behoorlijk wat improvisatietalent en creativiteit vergen om op een heel andere manier op te treden dan ze gewend zijn. Verder is het bijzonder dat nu al zo veel mensen hebben aangeboden mee te werken.

Begroting: 

De bijdrage van het Fonds voor Cultuurpaticipatie willen we graag gaan gebruiken voor de workshops waar alle deelnemers aan mee gaan doen, en voor het inhuren van de (externe) artistieke leiding die samen met de volledig onervaren spelers/zangers gaat repeteren, maar er ook voor gaat zorgen dat alles samen komt. 

Locatie(s): 
Milheeze

afbeelding van Stefanie Weijsters

Welkom terug op Jij maakt het mee! Jullie zijn al eerder bezig geweest met een aanvraag voor Passion Milheeze. Ik ga er dus vanuit dat jullie helder is hoe Jij maakt het mee werkt. En anders hoor ik het graag!

Bij deze aanvraag is het vooral van belang de impact van het project voor de kunstbeoefening lokaal in beeld te krijgen. Kunnen jullie nader ingaan op de samenwerking tussen de amateurverenigingen en haar beoefenaars? Amateurverenigingen maken vaker gezamenlijk een theaterproductie; de waarde ervan in het kader van deze regeling zit hem in hoe impactvol deze samenwerking is. Zijn de verenigingen al vanaf de concept/ontwerpfase van de productie betrokken? Hoe sluit de keuze voor specifiek deze productie aan bij wat er leeft bij de verenigingen aan wensen en behoeften? Het klinkt op dit moment nog wat top down bedacht voor de deelnemers dus ik lees graag meer over ieders stem, inbreng en bijdrage. En hoe gaan jullie om met inwoners die wel creatief zijn en zouden willen meedoen met een productie als deze maar die niet betrokken zijn bij een vereniging? Komt er een brede oproep? 

Hopelijk kunnen jullie met deze eerste feedback uit ds voeten! Succes!