menu denk mee beslis mee maak mee

Partofit - Perfect Shadows

Maatschappelijk verantwoord produceren

Possibilize
1 april 2018 tot 31 december 2018
dans
jongeren, ouderen, volwassenen
check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Partofit - Perfect Shadows

Maatschappelijk verantwoord produceren

afbeelding van Bart Kokx

Ingediend door:

Bart Kokx

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wie zouden naast Holland Dance/Danceable onze partners kunnen worden?

Wat ga je doen?: 

Partofit ontwikkelt culturele producties met een maatschappelijke impact en verhuurt deze aan bestaande culturele evenementen. Dit doen we in samenwerking met trainers, cultuurmakers en getalenteerde mensen met een beperking. De trainers begeleiden en monitoren mensen met een beperking in hun culturele talentontwikkeling. Ook ondersteunen zij de cultuurmakers in het proces van samenwerking. De cultuurmakers en mensen met een beperking geven de culturele producties samen vorm, waarbij de beperkingen een inspiratiebron zijn in het vormgevingsproces. De producties bieden organisatoren van culturele evenementen de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te programmeren.

Eén van deze producties is Perfect Shadows [werktitel], waarbij de lichamelijke beperking het uitgangspunt is en dans de culturele discipline.

Activiteiten

Training voor cultuurmakers

Om er zorg voor te dragen dat de lichamelijke beperkingen als inspiratiebron dienen in de culturele productie, geven de trainers een training aan de betrokken cultuurmakers. Hierin laten ze zien hoe ze deze beperkingen kunnen inzetten als nieuwe mogelijkheid binnen hun culturele discipline.

Verkennende training

In de verkennende training geeft één van de cultuurmakers les over dans aan mensen met een beperking. Er nemen mensen met een lichamelijke beperking deel waarvan hun culturele talenten elders zijn gescout.

Vormgeving culturele productie (verdieping)

Vanuit de verkennende training gaan de cultuurmakers en de trainingsdeelnemers samen een culturele productie vormgeven, waarin lichamelijke beperkingen als inspiratiebron dienen. Dit doen zij op een gelijkwaardig niveau. De productie is onderscheidend binnen hun discipline doordat deze niet het reguliere podium gebruikt, maar elders op een evenemententerrein plaatsvindt.

Productie uitvoer (verdieping)

Vervolgens programmeren organisatoren van bestaande culturele evenementen de productie op hun evenement, waar de cultuurmakers en de trainingsdeelnemers het samen tot uitvoer brengen. Doordat de productie een uitvoer buiten de podia heeft en is afgestemd op een festivalsetting, biedt ze organisatoren een laagdrempelige mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te programmeren.

Tijdens evenementen van Kultlab (organisator van o.a. Wildeburg, Into the Woods, Lepeltje Lepeltje, Kannen & Kruiken) vindt een showcase van de producties plaats, waar andere evenementorganisatoren onze producties kunnen ervaren. Tevens voeren we gesprekken over showcases met Mojo en Duizel in het Park.

De productie

Te midden van het festivalterrein voeren de dansers hun schaduwdans op. Bij schaduwdans worden vormen gecreëerd vanuit dans en licht. Voor het publiek is niet meteen duidelijk wie of wat de vormen creëert. Hierdoor kan er gespeeld worden met verwachtingen van het publiek, welke vervolgens bevestigd of ontkracht kunnen worden. Zijn de dansers wie je denkt dat ze zijn? Perfect Shadows zorgt voor een verrassingseffect bij de bezoekers.

Door dans van de gebruikelijke setting naar een festivalterrein te halen, valt Perfect Shadows direct al op bij het publiek. De dansers stellen de verwachting van het publiek op de proef. Zijn de dansers wie je zou verwachten? Welke aannames schuilen hierin? Op basis van de schaduwen is niet direct zichtbaar dat een deel van de dansers een lichamelijke beperking heeft. Dit wordt gaandeweg de voorstelling duidelijk. Dit creëert een spanningsveld, omdat mensen bewust hun verwachtingen moeten bijstellen. Indirect prikkelt dit tot denken en handelen in mogelijkheden. De interactie met het publiek zorgt voor een directe impact. Door gebruik te maken van de open ruimte waar spontane voorbijgangers ook toeschouwer kunnen zijn, blijft de impact bovendien niet behouden aan het participerende publiek.

De cultuurmakers met een lichamelijke beperking zijn degenen die Perfect Shadows uniek maken. Door hun beperking gebruiken zij andere lijnen en bewegingen om te dansen. Dit creëert een geheel nieuwe choreografie. In combinatie met gebruik van schaduweffecten levert dit een unieke dans op. Doordat niet direct duidelijk is dat enkele dansers een beperking hebben, zorgen ze bovendien voor een inspirerend verrassingseffect bij het publiek.

Waarom?

Dit doen we omdat uit desk- en fieldresearch het volgende is gebleken:

  • Een samenwerking met mensen met een beperking is van meerwaarde voor de cultuur en cultuurmakers. Die mogelijkheid wordt nu nauwelijks gezien en benut.
  • Mensen met een beperking hebben minder mogelijkheden om hun culturele talenten te ontdekken en ontwikkelen. De vraag is er wel.
  • Er zijn nauwelijks laagdrempelige en kwalitatieve inclusieve culturele producties waardoor evenementen deze niet kunnen programmeren.
  • Evenementen zijn krachtig platformen om culturele talenten (van mensen met een beperking en cultuurmakers) zichtbaar te maken.

Als organisatie hebben wij enkel nog maar maatschappelijk verantwoorde producties gemaakt met talenten met een verstandelijke beperking. En zijn wij in andere projecten actief met doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden. In 2018 willen wij de uitdaging aangaan om zichtbaar te maken dat ook lichamelijke beperkingen bronnen van inspiratie kunnen zijn!  

Hoe ga je te werk?: 

Perfect Shadows prikkelt de cultuurmakers, deelnemers, evenementorganisatoren en bezoekers om te denken en handelen in mogelijkheden, in elke situatie. Een beperking brengt een nieuwe artistieke impuls met zich mee. Doordat de reguliere benadering van een kunstdiscipline niet geheel toepasbaar is op iemand met een beperking, worden cultuurmakers uitgedaagd om op een andere manier over hun discipline na te denken. Dit creëert een spanningsveld dat leidt tot nieuwe artistieke mogelijkheden. Het nemen van een beperking als inspiratiebron levert zodoende een artistieke verdieping op die andersniet bereikt zou zijn. Partofit biedt deze unieke artistieke verdieping een podium. Hoe de beperking als inspiratiebron dient in onze producties en daarmee het unieke karakter creëert, hebben we hieronder per productie uitgewerkt. Dit doen we aan de hand van de criteria voor artistieke kwaliteit. 

Korte omschrijving productie: Te midden van het festivalterrein voeren de dansers hun schaduwdans op. Bij schaduwdans worden vormen gecreëerd vanuit dans en licht. Voor het publiek is niet meteen duidelijk wie of wat de vormen creëert. Hierdoor kan er gespeeld worden met verwachtingen van het publiek, welke vervolgens bevestigd of ontkracht kunnen worden. Zijn de dansers wie je denkt dat ze zijn? Perfect Shadows zorgt voor een verrassingseffect bij de bezoekers.

Vakmanschap: De (semi)professionele dansers worden geselecteerd op hun talent in dansen en op hun intrinsieke motivatie om naar nieuwe mogelijkheden van de discipline te kijken en hierbij samen te werken met minder voor de hand liggende cultuurmakers. Allen nemen actief deel aan hun kunstdiscipline en hebben voldoende scholing en/of ervaring om meerdere technieken te kunnen toepassen en mee te geven aan de dansers met een lichamelijke beperking. De dansers met een lichamelijke beperking worden gescout op een reeds aanwezig talent in dansen en de intrinsieke motivatie om dit verder te ontwikkelen. In de training leren zij van de docerende cultuurmaker meer over de discipline en diepen ze hun talenten hierin verder uit. Vervolgens passen zij hun talenten actief toe tijdens de vormgeving en uitvoer van de productie. Rolverdeling, interactie met publiek, materiaalkennis en een verhaallijn komen in gehele proces aan bod, om vakmanschap van de deelnemers te waarborgen.

Zeggingskracht: Door dans van de gebruikelijke setting naar een festivalterrein te halen, valt Perfect Shadows direct al op bij het publiek. De dansers stellen de verwachting van het publiek op de proef. Zijn de dansers wie je zou verwachten? Welke aannames schuilen hierin? Op basis van de schaduwen is niet direct zichtbaar dat een deel van de dansers een lichamelijke beperking heeft. Dit wordt gaandeweg de voorstelling duidelijk. Dit creëert een spanningsveld, omdat mensen bewust hun verwachtingen moeten bijstellen. Indirect prikkelt dit tot denken en handelen in mogelijkheden. De interactie met het publiek zorgt voor een directe impact. Door gebruik te maken van de open ruimte waar spontane voorbijgangers ook toeschouwer kunnen zijn, blijft de impact bovendien niet behouden aan het participerende publiek.

Oorspronkelijkheid: De cultuurmakers met een lichamelijke beperking zijn degenen die Perfect Shadows uniek maken. Door hun beperking gebruiken zij andere lijnen en bewegingen om te dansen. Dit creëert een geheel nieuwe choreografie. In combinatie met gebruik van schaduweffecten levert dit een unieke dans op. Doordat niet direct duidelijk is dat enkele dansers een beperking hebben, zorgen ze bovendien voor een inspirerend verrassingseffect bij het publiek.

Betekenis: Door de beperking als inspiratiebron te gebruiken, passen de cultuurmakers zonder beperking nieuwe mogelijkheden toe binnen dans. Dit zorgt voor een geheel eigen betekenis, zowel voor hen als binnen de discipline. Daarnaast kunnen organisatoren met Perfect Shadows een extra betekenis geven aan hun culturele evenement, door op een creatieve manier maatschappelijk verantwoord te programmeren. Ten slotte bereikt dans in de ongebruikelijke context van het festivalterrein een breed publiek.

Met wie werk je samen?: 

Docerende cultuurmaker(s): Er worden gesprekken gevoerd met Nina van der Zouwen en Redouan Ait Chitt. Met beiden hebben wij eerder samengewerkt. Zij hebben daarbij aangetoond de ervaring, kennis en vaardigheden te hebben om de verkennende training te begeleiden. Redo is door zijn lichamelijke beperkingen maar zijn bestaan als professioneel danser een prachtig rolmodel.  

Uitvoerende cultuurmakers: Worden geworven zodra het project start. 

Samenwerkingspartners productie: Holland Dance / Danceable. Danceable is betrokken bij de werving van de deelnemers en cultuurmakers. Zo wordt er ook contact gelegd met het, door de coach van dit platform aangereikte, Misiconi Dance Company.

Partofit is in 2016 ontwikkeld en in 2017 gestart maar wel vanuit een basis van 8 jaar Senself waardoor wij een groot landelijk netwerk binnen de zorg-, welzijns en culturele sector hebben opgebouwd. Dit netwerk gebruiken wij uiteraard voor de werving van de deelnemers, cultuurmaker en de afzet van de producties in de evenementensector.  

Evenementen: Tijdens evenementen van Kultlab (organisator van o.a. Wildeburg, Into the Woods, Lepeltje Lepeltje, Kannen & Kruiken) vindt een showcase van de productie plaats, waar andere evenementorganisatoren onze producties kunnen ervaren. Zo ook op Duizel in het Park. Met Mojo zijn de gesprekken daaromtrent gaande. 

Projectbreed genomen werkt Partofit samen met: 

• Denktank (kennispartner)
• Cultuur+Ondernemen (kennis- en netwerkpartner)
• LKCA (kennis- en netwerkpartner)
• Handicap+studie (kennis- en netwerkpartner)
• Disability Studies in Nederland (kennispartner)
• Mooie Mensen Casting & Coaching (netwerkpartner en coach)
• Special Arts (kennis- en netwerkpartner)
• Hoger onderwijsinstellingen (kennispartner)
• Concullegae (kennis- en netwerkpartner)

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 Verkennende training 8-12 0
5 Vormgeving 12-18 0
1 Showcase 12-18 400
? Uitvoeringen 2-4 ? x 400
       
       

 

Begroting: 

Wij doen een beroep op projectfondsen die onze doelstellingen een warm hart toedragen. Steun vanuit de fondsenwereld is daarbij zowel
bijzonder gewaardeerd als noodzakelijk. Zolang het aanbod van culturele activiteiten in het reguliere circuit niet inclusief/toegankelijk is voor
mensen met een beperking en zij in de culturele sector niet vanuit hun talent kunnen participeren zal Partofit blijven bestaan en daarmee deels afhankelijk blijven van bijdragen vanuit fondsen en overheden.

Fonds21, Janivo, NSvP, Fonds verstandelijk gehandicapten en een aantal kleinere financiers zijn in 2017 al voor 2 jaar ingestapt. Om Partofit te kunnen profileren als HET ontwikkel- en boekingsbureau voor maatschappelijk verantwoorde producties worden er in 2018 3 nieuwe producties ontwikkeld, waarbij andere beperkingen de bron van inspiratie zijn. Om deze uitdaging tot wasdom te brengen zijn er meer financiële middelen nodig. De mogelijke bijdrage vanuit FCP wordt volledig besteed aan de realisatie van de productie 'Perfect Shadows'.  


afbeelding van Willemijn in 't Veld

Tip: Voeg de modelbegroting nog toe, want anders is de eventuele aanvraag niet compleet.

afbeelding van Bart Kokx

Het aantal cellen in het format van de modelbegroting is niet toereikend.  

De begroting in de financiële bijlage is gebaseerd op 3 nieuw te ontwikkelen producties en 2 opfristrainingen voor de 2 bestaande producties.  

De totale begroting bedraagt €165.000,-. De kosten voor de opfristrainingen bedragen +/-€2.000,- Een enkele productie brengt dus +/- €54.000,- aan onkosten met zich mee. 

In het dekkingsplan staan de al toegezegde bijdragen genoemd en degene die nog in behandeling zijn.

Zorgt dit voor voldoende inzicht?

afbeelding van Diane Frenay

Ha wat leuk, hier gebeuren mooie dingen zie ik, nieuwe partners, verbindingen, methodieken, tips. Zijn er intussen mensen geworven? de uitnodiging om een training te kunnen volgen en de beperling in te zetten als inspiratiebron is zeer aansprekend.

Ik ben ook onder de indruk van de op jullie site gemelde programma's. En misschien valt er nog meer samen te werken met de verschillende partijen in de toekomst.

als jullie nog een vraag hebben hoor ik het graag!

afbeelding van Bart Kokx

Dank je Diane :) 

En dat allemaal mede dankzij jullie mooie platform :)

Het werven van deelnemers is nog niet gestart. Daar heb ik de manuren nu niet voor, we al de strategie en partners. Deze gaan we uitzetten zodra de financieringen rond is. 

Tijd om over te gaan naar de beslis mee fase, geen verdere vragen dus.

afbeelding van Joop Oonk

Hi Bart, Ik zie nu dat we vermeld zijn onder samenwerkings partners? Als ik eerlijk ben hebben we nog nooit contact gehad.  Zouden we hier eens over kunnen praten?

Vriendelijke groet, Joop 

afbeelding van Bart Kokx

Dag Joop! 

Dank voor je uitgebreide reactie met mogelijkheden tot samenwerking. In mijn enthousiasme heb ik vooruit gelopen op de zaken. Niet netjes, om jullie al als partner te noemen. Ik heb dit aangepast in de tekst en bel je vanmiddag :)

 

afbeelding van Joop Oonk

Het boek heet: Unload to upload, handleiding voor een inclusieve danspraktijk

afbeelding van Joop Oonk

Beste Bart, 

Ik denk dat wij als organisatie, stichting goed bij jullie passen als partner. Misiconi dance company (www.misicobidance.nl) is een inclusief dansgezelschap in Rotterdam. Opleiden en kennis deling is een van de dingen die we doen. We maken daarnaast ook producties en touren deze nationaal en internationaal.

22 januari beginnen we met onze training Unload to Upload, dit in samenwerking met Cultuur College te Arnhem. Een cursus waarbij we mensen gaan opleiden via een blended e-learning traject. Het FCP, jij maakt het mee heeft ons hierbij destijds ook bijgedragen. Aankomende zondag komt mijn boek uit over inclusiedans en de doelgroep die je beschrijft. Dit is een handleiding en methodiek uitgegeven door it&fb uitgevers amsterdam. Het boek zou je kunnen gebruiken als handleiding, Maar wellicht kunnen we ook iets anders bieden, want we maken ook voorstellingen/producties. Deze touren we nationaal en internationaal. Daarom wil ik je ook van harte uitnodigen tijdens de boekpresentatie in de stadsschouwburg te amsterdam om 16:15 tot 17:15 op 10 december. Ik hoor graag of je aanwezig kunt zijn. info@misiconidance.nl

of bel me even 0644366146 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Hebben jullie al zicht op wie de deelnemers zouden kunnen zijn? Idealiter hebben ook zij een stem in de artistieke ontwikkeling van dit project. Hoe denken jullie daarover? Mijn tweede vraag gaat over de 'opbrengst': zouden jullie kunnen beschrijven wat je - op termijn - wilt bereiken en hoe je dat  denkt te kunnen realiseren?

Jullie hebben een uitgebreide begroting toegevoegd, maar zouden ook de modelbegroting nog willen toevoegen? Je kunt hierin verschillende posten combineren.

afbeelding van Bart Kokx

De oproepen via de verschillende social media kanalen hebben er onder andere toegeleid dat er zich een partner heeft aangediend voor het ontwikkelen van de mobiele installatie waarin de shaduwdans plaats gaat vinden. 

https://reddymaekers.com/

afbeelding van Bart Kokx

Dank je wel Willemijn!

Partofit heeft de ambitie om na 2018 internationale samenwerkingen te onderzoeken. Dit kan daarvoor een zeer interessante ingang zijn. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Nog een tip: CityProms Embrace in Leeuwarden heeft via het inclusieve gezelschap ANDERS! ervaring opgedaan met muziektheatercircus voor mensen met en zonder beperking. Wellicht een interessant contact om expertise te delen en informatie uit te wisselen, mede vanwege de verbinding met de UK. Kijk op http://cityproms.nl/embrace/doe-mee-met-anders/

afbeelding van Diane Frenay

Ha Bart, ik ben je coach op dit platform. De redenen van partof it om deze dansvoorstelling te maken zijn een mooi uitgangspunt, meer inclusief dans maken is een mooi streven, en de presentatie op festivals is een mooie vorm van inclusiviteit. De voorstelling is ook te huur voor evenementen, zodat men maatschappelijk kan ondernemen. ik kan me voorstellen dat dat voor de deelnemende dansers niet het uitgangspunt is; waarom willen zijn dansen op een evenement? Wat ik nog een beetje mis is hoe jullie mensen werven voor deze voorstelling en wat voor hen reden is om deel te nemen. kun je daar meer over vertellen? 

afbeelding van Bart Kokx

Fijn alvast digitaal kennis te maken Diane!

Dit jaar hebben wij een pilotfase doorlopen. Hierin zijn 2 culturele producties ontwikkeld die 7 uitvoeringen op evenementen hebben gekend. De evaluaties met trainingsdeelnemers met een beperking, cultuurmakers en programmeurs lopen nog. Edoch, de motivaties die ik vooralsnog terugkrijg vanuit de deelnemers en cultuurmakers om te participeren in Partofit ligt in lijn met de redenen waarom Partofit is ontwikkeld. Nieuwe inzichten opdoen, het talent verder ontwikkelen, dit zichtbaar maken en om er aan te kunnen verdienen (erkenning).  

Ik zal een passage toevoegen aan de omschrijving over de werving van de deelnemers en de cultuurmakers. 

Dank voor je feedback!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik als Fondsmedewerker graag mee om van dit plan een kansrijke aanvraag te maken.

Om te beginnen een tip: kijk eens op dit platform naar het inclusieproject Unload to Upload of bezoek de website van stichting Misiconi Dance Company van Joop Oonk. Wellicht een interessant contact voor jullie?

Pagina's