menu denk mee beslis mee maak mee

Paradise Lost

Uitsluiting door de ogen van EVA

Stichting Bontempi in oprichting
28 mei 2017 tot 11 juni 2017

€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Paradise Lost

Uitsluiting door de ogen van EVA

afbeelding van Saskia Meulendijks

Ingediend door:

Saskia Meulendijks

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek de namen van museummedewerkers met wie ik over dit project in gesprek zou kunnen.

Projectomschrijving: 

De stelling is: ‘De theatergeschiedenis is onderdeel van de marketing-machine die vrouwen en minderheden onderdrukt’.

Na een jaar onderzoek van de theatergeschiedenis met deze stelling als leidraad  maak ik een multi-en interdisciplinaire voorstelling waarin de 12 meest iconische scènes uit de theatergeschiedenis worden gespeeld door andere leeftijden, huidskleur en gender van de spelers. Met dit concept wil ik bewerkstelligen dat de verschillende scènes een totaal andere lading en betekenis krijgen dan ze tot nu toe hadden. Ik wil de toeschouwer ‘food for thoughts’ geven, zonder dat ik mijn activisme op de voorgrond zet. Het concept laat zien dat de wereld tot nu toe door de blik van mannen is vormgegeven.

Ik wil me met deze productie op een aantal verschillende werkvelden begeven, om een werkelijk multi- en interdisciplinaire voorstelling te kunnen ontwikkelen. Deze werkvelden zijn: beeldende kunst, performance-art, tekst-theater, muziek, dans, sport, mode, scenografie en lichtkunst.

Uitgangspunt is dat elk mens onverwachte talenten meebrengt, die een rol kunnen spelen in de voorstelling. Ik heb nl. dankzij mijn opleiding Theaterdocent Verkort aan de AHK het inzicht ontwikkeld dat niet-getrainde spelers een spelkwaliteit in zich dragen waar professionals niet aan kunnen tippen. Het afpellen van de schilletjes die het zicht op het authentieke spel dwars kunnen zitten, is het werk wat we met elkaar, en in grote blijdschap doen. Dit proces, dat voor ieder deelnemend individu op een andere manier verloopt, is het geheim van het succes van de voorstelling. Iedereen houdt zich op bepaalde momenten in het proces bezig met de vraag wat het betekent om mens te zijn. In het werken aan een voorstelling als deze ontkom je niet aan de essentiele vragen als: Hoe doe je dat, samenleven en samenwerken? Wat is tolerantie? Kan ik dat wel? Wat is uitsluiting? En ben ik het wel eens met die stelling?

Al deze elementen maken het proces van repeteren en maken tot een indrukwekkende en belangrijke ervaring voor eenieder die op wat voor manier betrokken wordt bij het maakproces, inclusief mezelf als maker. Zo worden ook de mensen die liever achter de schermen een bijdrage leveren, door bv voor iedereen te koken, of kostuums en requisiten te maken, op dezelfde intensieve manier in het gesprek en de reflecties op het werk betrokken. Mijn idee daarover is:

Ik geloof in de spirituele dimensie van theater.

Samenzijn met één focus.

Ik weiger met een pessimistische blik te kijken

naar het leven dat wij mensen leiden.

Ik geloof niet in het slechte van de mens.

Elk mens zoekt liefde en erkenning van zijn bestaan.

Goedschiks dan wel kwaadschiks.

Ik denk dat we dat in het theater oefenen.

Want daar mag en kan alles.

We gaan spelers en medewerkers werven uit allerlei verschillende bronnen en netwerken in Rotterdam. De groep zal bestaan uit een maximale diversiteit aan leeftijden, huidskleur en gender. Voor elke rol zoeken we een amateur speler. Daarnaast zoeken we een aantal vaste medewerkers voor dramaturgie, productie, decor/kostuum en techniek. Zij zijn (semi)professioneel. In totaal worden dat 40 tot 60 mensen die zich in het avontuur storten en daardoor met elkaar een nieuw samenzijn en verbintenis aangaan. Het proces is dus nadrukkelijk net zo belangrijk als het eindresultaat.

Paradise Lost speelt op een bijzondere locatie in Rotterdam: een museumzaal in Boymans, Museum Rotterdam of de Kunsthal. Daarmee wil ik uitdrukken dat ik de theatergeschiedenis tentoonstel.

 


afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Saskia,

Goed dat je hier op Jij maakt het mee terug te zien!

Het is duidelijk dat jijzelf stevig onderzoek hebt gedaan om tot de inhoud van je voorstelling te komen. Het gevaar is echter dat het vooral overkomt als jouw voorstelling en de meerwaarde voor de kunstbeoefening in de vrije tijd en de bijbehorende doelgroep onderbelicht blijft. Juist dat laatste staat hier op Jij maakt het mee centraal. Dit sluit aan bij wat ik eerder ook schreef. Een concrete beschrijving van wat de 40 tot 60 mensen gaan doen en beleven in dit project en wat dit voor hen zal betekenen, kan daarbij helpen. Ook ben ik benieuwd met welke partner(s) je samenwerkt en wat de meerwaarde hiervan voor alle partijen is. Deze uitwerking kan je ook plaatsen onder Meerwaarde van de samenwerking. Dit tekstvak vind je als je klikt op Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie).

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Je wilt een diverse groep Rotterdammers gaan werven, schrijf je. Heb je al nagedacht hoe en op welke plekken je deze mensen gaat werven?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Welkom ook namens mij op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds lees en denk ook ik de komende tijd met je mee.

Jij maakt het mee is gericht op de vernieuwing en versterking van de actieve cultuurpraktijk. Een belangrijk aspect is dan ook de meerwaarde van het project voor de doelgroep en zijn/haar rol, aandeel, behoeftes en mogelijkheden. Ik lees in je plan dan ook graag meer over de relevantie van het project voor de doelgroep, de (potentiele) actieve beoefenaars. Dat begint ermee een goed beeld te schetsen van de spelers en hun participatieproces. 

Ken je Opera Theater Amsterdam? Misschien de moeite waard om hun maatschappelijk betrokken theaterprojecten als WOLVEN, De Tegenstanders en Apenkooien, waarvoor ze hier subsidie aanvroegen, te bekijken.

afbeelding van Saskia Meulendijks

Dag Stefanie, leuk om je nu op de site te ontmoeten! Paradise Lost wordt mijn afstudeervoorstelling voor de opleiding Theaterdocent Verkort van de AHK. Herinner je je nog dat we elkaar in dat kader ooit ontmoet hebben? 

Ik ben nu bezig met het formuleren van een uitbreiding van de aanvraag nav je suggesties. Ik ben benieuwd wat je er straks van vindt!

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Saskia! Welkom op Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach in de Denk Mee-fase en ga je de komende zes weken helpen om je plan aan te scherpen. Ik lees jouw aanvraag de dag na Internationale Vrouwendag: actueler kan haast niet! Ik ben erg benieuwd naar je project.

Je aanvraag is nu nog vrij beknopt, zou je die wat verder willen uitbreiden? Zo te lezen ben je bezig met het oprichten van een stichting: wat is het doel van deze stichting? Je schrijft dat je je op verschillende werkvelden wilt begeven, welke zijn dat en hoe wil je dat gaan doen? Succes!

afbeelding van Saskia Meulendijks

Dag Anouk, heel fijn dat je ons gaat helpen, en dat je enthousiast bent over ons thema! Ik ben nu bezig met het uitbreiden van de aanvraag en het oprichten van de stichting. Stichting Bontempi bestond al van 1985 tot en met 1996, en had als doelstelling: 'Het onderzoeken en maken van multidisciplinair theater, voorstelling, performance en happening vanuit een beeldende invalshoek'. Dat was 20 jaar geleden not-done. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Dat we als beeldend kunstenaar theatervoorstellingen wilden maken ging er bij veel mensen niet in. We werden bij het aanvragen van subsidies van het kastje naar de muur gestuurd. De Fondsen voor Beeldende Kunst verwezen naar de Fondsen voor theater, en vice-versa. Dat is nu gelukkig totaal anders. Het multi- en interdisciplinaire karakter van theater is nu een pre. De doelstelling van de stichting willen we nu nog een beetje uitbreiden. Heb je suggesties voor ons?

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Wil je de doelstelling uitbreiden door meer over de inhoud van de te maken voorstellingen te noemen? Je schrijft dat de groep zal bestaan uit een maximale diversiteit aan leeftijden, huidskleur en gender. Is dit een uitgangspunt dat je in elk project wilt laten terugkomen? Zo ja, dan zou je dat in je doelstelling kunnen verwerken.