menu denk mee beslis mee maak mee

Paarden Breien

De vrouwen hand en paarden tand staan nooit stil

Theaterproductiehuis Zeelandia
12 augustus 2018 tot 29 september 2018

€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Paarden Breien

De vrouwen hand en paarden tand staan nooit stil

afbeelding van Henk Schoute

Ingediend door:

Henk Schoute

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
nee, niet nodig

Wat ga je doen?: 

 

Theatermaker/beeldende kunstenaar Carmen Schabracq heeft Theaterproductiehuis Zeelandia benaderd voor een uniek participatieproject. Het project zal uitgevoerd worden in het kader van het Zeeland Nazomerfestival 2018 (21 augustus t/m 1 september 2018).

Carmen wil voor een performance/installatie twee levensgrote paarden laten breien.

Het ene paard zal tijdens de performance (dagelijks tussen 25 augustus en 1 september a.s.) op het strand van Zoutelande tussen twee rijen paalhoofden de zee uit worden getrokken. De rijen paalhoofden zullen de paardenhoofden dragen, zodat een leger aan paarden staat die de Zeeuwse kust beschermt tegen zee. Het paard dat zijn leven heeft gegeven wordt 'op het droge' getrokken. 

Op hetzelfde moment is in Middelburg (in het festivalhart op het Abdijplein) in de Kloostergangen of in de crypte van de Abdij een film te zien van de performance op het strand. In het festivalhart ligt de tweede gebreide paard op de grond. 

Het project gaat over de relatie tussen mens en paard, over de kracht en trouw van het paard voor de mens. Over respect voor het paard van de mens. Over de geschiedenis en tradities verbonden aan het paard in Zeeland en dat het een onderdeel vormt van de Zeeuwse identiteit. Tegelijkertijd is het universeel, omdat het paard vroeger overal een grote rol speelde; als werker, als redder, als drager etc.

In de performance worden de rollen, als eerbetoon aan het paard, omgedraaid. Om het paard te redden wordt het door de mens op de rug genomen. Het leger paardenhoofden op de paalhoofden symboliseert de trouw van het paard aan Zeeland, met gevaar voor eigen leven - overspoeld door de zee - beschermen zij de mens en het land.

Participatieproject

Het bovenstaande heeft Carmen geinspireerd tot een handwerkproject. Zij gebruikt in haar werk veel handwerktechnieken. Vaak haakt zij beelden van wol. Met dit project wilt zij samenwerken met twee verschillende groepen handwerkdames. Het ene paard wilt zij laten breien in de handwerkplaats van het Zeeuws Museum in Middelburg en de andere door dames die wekelijks bij elkaar komen in Tuindorp Oostzaan (Amsterdam Noord). Naast de hulp van beide groepen voor het verwezenlijken van de twee levensgrote paarden is het ook een sociaal project. Naast de interesse van Carmen in handwerk is zij ook benieuwd naar de verhalen van de vrouwen met wie zij zal werken. Tijdens het breien wordt veel gepraat, het zijn momenten van 'samen zijn', temeer omdat de meesten van de breiers al op leeftijd zijn. Carmen is benieuwd naar de verhalen, wat hebben zij het liefst met hun handen gedaan in hun leven. Wat kunnen zij vertellen over de relatie tussen mens en paard?  

Tijdens het 'breiproces' wilt Carmen de deelnemers ook fotograferen en/of filmen. Met name de handen registreren en de verhalen opnemen.

Bijzonder aan het project is dat de twee groepen, die geografisch op grote afstand verkeren, in feite tot bondgenoot worden gemaakt. Zonder dat zij fysiek bij elkaar zijn werken zowel de Zeeuwse als Amsterdamse vrouwen aan een levensgroot paard.

Daarbij is er een verbondenheid betreffende de plek waar zij zitten te breien. Op beide locaties is een watersnoodramp geweest. In 1953 in Zeeland en in 1960 in Tuindorp Oostzaan.  Wat weten zij nog daarvan, wat is de impact van de ramp op hun leven geweest?

Beide groepen zullen elkaar ontmoeten tijdens de 'premiere' van de performance op vrijdag 24 augustus. Op zaterdag 25 augustus a.s. zal de breigroep uit Zeeland de 'collega's' uit Amsterdam een rondleiding in het Zeeuws Museum geven. In september a.s. zal de breigroep uit Zeeland vervolgens naar Amsterdam gaan en wordt door hun collega's uit Tuindorp Oostzaan een rondleiding door dit typische Amsterdamse stadsdeel verzorgd.

Diverse disciplines worden in dit participatie project samengebracht, waarbij met name een oudere doelgroep is betrokken:

- beeldende kunst, theater/performance, immaterieel cultureel erfgoed - verhalen, fotografie, film en ontmoeting.


afbeelding van Martine Rippen

Beste Henk. Welkom op het platform! Mijn naam is Martine en de komende tijd denk ik als adviseur van het Fonds graag met je mee om deze aanvraag aan te scherpen in het licht van de subsidieregeling.

Je aanvraag heeft betrekking op het maakproces, een uitwisseling tussen twee groepen en de uiteindelijke performance waarvoor de twee levensgrote gebreide paarden ingezet worden. Dit alles om de relatie tussen mens en paard en de positie die paarden innemen binnen de Zeeuwse identiteit te onderzoeken en zichtbaar te maken. Een bijzondere invalshoek. Ik ben dan ook reuze benieuwd waarom de kunstenaar juist gekozen heeft voor een groep uit Tuindorp Oostzaan. Dat de steden beide een watersnoodramp hebben meegemaakt is helder, maar heeft Tuindorp Oostzaan ook een bijzondere relatie met het onderwerp paarden?

Daarnaast wil ik je het volgende meegeven ter overweging en aanscherping van de aanvraag. JMHM is bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. De focus ligt hierbij op de amateur/deelmemer en zijn/haar creatieve ontwikkeling. Je geeft aan dat de paarden door twee handwerkgroepen gemaakt worden. Kun je uitleggen wat zij vernieuwend en dus ‘anders dan normaal’ gaan doen als ze deze twee paarden breien? Zijn ze al begonnen met het maken van de paarden? Is de kunstenaar hierbij aanwezig? Ervaren ze creatieve vrijheid in het maakproces of volgen ze een vast patroon? Mijn advies; focus je aanvraag op de deelnemers, hun proces en ontwikkeling hierin. Ook kijken we binnen JMHM naar het onderdeel samenwerking. Je noemt nu een aantal partners en instellingen, maar kun je meer vertellen over de wisselwerking hiertussen? Wat betekenen jullie voor elkaar en hoe kun je elkaar aanvullen?

Misschien heb je het al gezien, maar bij het tabblad Bewerken > Denk Mee (meer projectinformatie) staan verschillende invulvelden en specifieke vragen die je op weg kunnen helpen om je aanvraag verder te concretiseren. Hier kun je ook een modelbegroting downloaden en uploaden.

Ik zag dat je meteen na je toelating op het platform een verzoek had ingediend om door te willen naar de Beslis Mee fase. Ik zou je aanraden om dit verzoek in te trekken (kwestie van topdown menu terugzetten naar ‘Dit project blijft voorlopig in de Denk mee-fase') en de komende zes weken te gebruiken om de aanvraag aan te scherpen in het licht van deze regeling.

Als allerlaatste toevoeging; eventueel voor inspiratie staat op ons platform ook het project Crochet Coral Reef. https://www.jijmaakthetmee.nl/aanvraag/crochet-coral-reef-0  

Succes en ik lees graag reactie, vragen of opmerkingen. Groetjes Martine