menu denk mee beslis mee maak mee

Over/zicht

Over angst, loslaten en nieuwe kansen.

Groot Wild Theater
15 april 2018 tot 2 november 2018
muziek, muziektheater, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Over/zicht

Over angst, loslaten en nieuwe kansen.

afbeelding van Melissa Duijn

Ingediend door:

Melissa Duijn

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe groot achten jullie het belang van een goede social media campagne voor onze voorstelling?

Wat ga je doen?: 

GROOT WILD
Podiumkunsten met een Grootstedelijk karakter

Groot Wild voorziet de Almeerder van cultuurbeleving die aansluit op de identiteit van de stad Almere. Groot Wild gaat verder waar andere Almeerse cultuurmakers stoppen en laat haar publiek kennis maken met een grootstedelijke cultuurbeleving, buiten de gebaande paden om, vaak op onconventionele locaties. Het fundament vormt de, voor ons, vanzelfsprekende integratie van diversiteit in disciplines en culturele bronnen. Onze producties zijn eigenzinnig, anders dan anders, nét zoals Almere.

 ‘Passie in de Polder’

‘Passie in de polder’ is een terugkerende productie van Stichting CAF (Centrum Amateurkunst Flevoland). Elk jaar worden er in verschillende regio’s van de Flevopolder projecten gedaan waarin verschillende amateurkunst verenigingen uit die regio verenigd worden binnen één productie. Zo’n evenement duurt doorgaans 2 weekenddagen. Passie in de polder is podiumkunsten op bijzondere locaties in Flevoland, uitgevoerd door amateurkunstenaars uit verschillende disciplines (toneel, muziek en dans) onder leiding van professionals.

Passie in de polder draagt bij aan de ontwikkeling van de amateurkunstenaar zelf. 
Passie in de polder is op avontuur gaan, de ontmoeting tussen verschillende podiumkunsten, de omgeving gebruiken en een extra betekenis geven, het (Flevolands) publiek op plekken brengen waar het niet eerder is geweest, het landschap zichtbaar maken en een nieuwe kijk op Flevoland geven. Daarnaast is het onze missie om het Almeerse cultuuraanbod meer van ‘De Almeerder’ te maken. Wij willen dat ‘de almeerder’ zich verbonden voelt met het process en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces. Voor deze tweede editie van Passie in de Polder in Almere, die plaatsvindt in het weekend van 15 en 16 september 2018, willen we ons richten op de verbinding tussen Almere Centrum en het Utopia-eiland.

De voorstelling: Over/zicht

Thematiek

De voorstelling gaat over angst voor het onbekende, wat resulteert in het vasthouden aan tradities en oude idealen. De thematiek van de voorstelling is gehuisd op onze overtuiging dat verandering nieuwe, wellicht uiterst positieve, kansen kan bieden. Daarnaast hebben we gekozen voor thema’s die ‘de Almeerder’ momenteel bezig houden. Waar het vorige editie een sience fiction achtige setting was waarin we terugblikten wat Almere was en het publiek uitdaagden vooruit te kijken naar hoe we de Almeerse samenleving zouden inrichten als we opnieuw zouden beginnen zijn de onderwerpen die in deze voorstelling aan bod komen direct uit het leven van de Almeerder gegrepen. Zij zullen deze onderwerpen direct herkennen. Zo maken wij toespelingen op De Floriade, een onderwerp dat veel Almeerders aan het hart gaat. De locatie waar de voorstelling plaats zal vinden (Het Utopia-eiland) wordt onderdeel van het Floriade-terrein en zal over een aantal jaar niet meer bestaan zoals het is in de huidige vorm. Dit is deel van het Almeerse ‘onderbuikgevoel’ dat groots vertegenwoordigd is onder de Almeerse bevolking. Angst voor het onbekende en alles willen houden zoals het is, ookal is het een groeiende stad waar verandering inherent is aan de groei. Een interessant gegeven dat inspiratie is geweest voor het vormen van het concept voor deze voorstelling. Almere moet haar identiteit gaan creeeren en groei is daar een onderdeel van. Het is een soort van weerstand als een kind dat in haar pubertijd komt. Dat is wat we in dit project willen vangen. 

Actuele onderwerpen

Het verhaal heeft raakvlakken met diverse Grootstedelijke en actuele onderwerpen van de stad Almere. Het vluchtelingendebat komt aan bod, het vasthouden t.o.v. het loslaten van tradities en gebruiken, angst voor het onbekende en de komst van de Floriade. Uiteindelijk willen we geen moraliserende omvattingen aan het publiek mee geven maar het zou toch mooi zijn  als het publiek de voorstelling zou verlaten met het idee: Wat als men angst loslaat? Levert dat iets positiefs op? Zo ja, wat levert dat op? Wat als je angst niet alleen laat vallen, maar als ontvankelijkheid de plaats van de angst inneemt?

Het verhaal

Op een steenworp afstand van Almere Centrum bevindt zich een eiland waar een samenleving zich huisvest die al jaren geen contact heeft gehad met de buitenwereld. Ze houden er eigenzinnige tradities en gebruiken op na, die zij vooral niet willen veranderen. Vanuit het stadhuis wordt er een projectontwikkelaar aangesteld die plannen maakt voor een bouwproject op het eiland. Wanneer deze projectontwikkelaar de bevolking vertelt dat zij binnen enkele dagen het eiland dienen te verlaten, breekt de chaos los. Tot overmaat van ramp komt er óók nog een boot met vluchtelingen uit Stedenwijk naar het eiland toe.

Deelnemende organisaties

Aan de voorstelling doen zes Almeerse culturele amateurorganisaties mee. Ieder van deze organisaties levert haar eigen artistieke bijdrage gebaseerd op artistieke richtlijnen die door Groot Wild worden gegeven en binnen de lijnen van Passie in de Polder liggen. Hierbinnen houden we de unieke signatuur van de amateurorganisaties zelf in acht. Een waardevol element is dat er op een ongedwongen manier samenwerkingen tussen verschillende Almeerse organisaties tot stand komen. Niet alleen op artistiek vlak maar ook op sociaal-maatschappelijk vlak. Voor de deelnemende organisaties is dit de kans om zichzelf te laten zien aan een ander publiek dan hun eigen achterban. Daarnaast wordt het publiek geïnspireerd door de verscheidenheid van verschillende amateurkunst organisaties waar zij zich bij aan kunnen sluiten. Goed voorbeeld hiervan is van ons vorige Passie in de Polder van 2017 genaamd '2089'. Aan deze editie deed Bollywood Dansgroep Desi Rhythms mee, zij vonden het ontzettend leuk om hun cultuur te delen met mensen die helemaal niets van Bollywood dans wisten of zelfs nog nooit van gehoord hadden. Zij wisten het publiek te enthousiasmeren en zelf een aantal proeflesjes binnen te slepen. Het project richt zich op de Almeerse bevolking in de brede zin van het woord.

Cross-overs

Daarnaast zoeken wij naar niet voor de hand liggende verbindingen en cross-overs tussen de verschillende amateurkunstorganisaties. Zo hadden wij afgelopen jaar een de Bollywood dansgroep gekoppeld aan oud Stadsrapper Contrast en de Bertus Big Band, welke voornamelijk bestaat uit 50+ers met de jongste dansschool van Almere: United Dance Almere.

Voor de komende editie gaan wij op zoek naar verbindingen tussen de amateurkunstorganisaties en professionals die gaan workshops gaan geven en/of een stuk regisseren. Omdat de voorstelling gaat over angst voor het onbekende, het loslaten van rituelen en gedachtegoed en inspeelt op de actuele onderwerpen zoals vluchtelingen willen wij graag samenwerken met een externe regisseur met een bi-culturele achtergrond bij wie de thematiek dichtbij staat. Deze regisseur zal dan een scene van TOP regisseren. Daarnaast willen wij graag een gezamenlijke dansscene door de twee betrokken dansscholen Empower Your Steps en United Dance Almere. Onze wens is dat deze scene zal worden gechoreografeerd door een choreograaf die gespecialiseerd is in niet-westerse dansstijlen.  De deelnemende partijen zijn per definitie divers in culturele achtergronden maar ook in leeftijden. De leeftijd van de deelnemers zal uiteenlopen van 6 t/m 80 jaar. Door muzikanten uit de band van het AZC te betrekken en ook een regisseur / choreograaf met een bi-culturele achtergrond te betrekken zorgen we dat de Almeerse bevolking ook op het gebied van culturele diversiteit vertegenwoordigd wordt. In dit project beogen we een diversiteit aan disciplines te betrekken en willen we ook verschillende stijlen combineren; Urban tegenover klassiek, modern tegenover conservatief.

Impact

Onze missie is om het Almeerse cultuuraanbod meer van ‘De Almeerder’ te maken. Wij willen dat ‘de almeerder’ zich verbonden voelt met het proces en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces zowel in spel, dans als decor. Binnen het werkproces creeeren we waardevolle samenwerkingen tussen uiteenlopende Almeerse organisaties. Hierbij hebben wij diversiteit op alle vlakken hoog in het vaandel staan. Deze samenwerkingen bewerkstelligen een goede fundering voor cultuurparticipatie en creeert een collectiviteitsgevoel waar Almere grote behoefte aan heeft.Momenteel zijn wij in gesprek met de Almeerse organisatie Kleur in Cultuur om in het naschoolse lesaanbod het decor te laten maken door kinderen uit Almere Stedenwijk. Wij hopen dat de deelnemende organisaties geïnspireerd zijn door het spelen op niet controversiële locaties maar vooral door het samenwerken met andere organisaties, regisseurs en choreografen.

De indirecte impact voor de organisaties kan zijn dat zij meer aanmeldingen krijgen voor hun cursusaanbod doordat zij zichtbaarder gemaakt worden bij een ander publiek. Daarnaast hopen wij dat doordat wij samenwerken met professionele acteurs dat de organisaties uitgedaagd worden om buiten hun comfortzone te treden en een stap te maken richting professionalisering. Wij hopen dat zowel de bezoekers als de deelnemers aan het denken gezet worden door de voorstelling en andere inzichten krijgen betreft de thematiek. 

Participatie

Met de komst van de Floriade zal het Utopia-eiland, gelegen in het Weerwater, onderdeel worden van het Floriadeterrein. Het eiland zoals Almeerders het nu kennen zal hiermee verdwijnen. Door de keuze voor deze locatie dragen wij bij aan de collectieve geschiedenis en richten wij ons op groei en ontwikkeling. 

We trekken ons publiek uit de typische context van de podiumkunsten en benutten daarbij de aanwezige 'assets' van onze stad. Over/zicht wordt gespeeld op locatie waartbij wij een verbinding maken tussen de leefomgeving van de Almeerder (Stedenwijk) met het Utopia-eiland (een gebied dat doorgaans geen onderdeel is van de dagelijkse leefomgeving van de Almeerder). We betrekken verschillende Almeerse organisaties bij ons project en versterken d.m.v. hun inbreng het Almeerse concept. We plaatsen ons publiek in verassende, nieuwe contexten, op uiteenlopende locaties. Onze producties komen tot stand vanuit diverse disciplines, met theater als kerndiscipline. Onze producties zijn eigenzinnig, anders dan anders, nét zoals Almere.

 

Hoe ga je te werk?: 

Over/zicht is een interdisciplinaire voorstelling waarin het publiek letterlijk meegevoerd wordt naar een andere wereld. De voorstelling gaat over angst voor het onbekende, wat resulteert in het vasthouden aan tradities en oude idealen. Wat als men angst loslaat? Levert dat iets positiefs op? Zo ja, wat levert dat op? Wat als je angst niet alleen laat vallen, maar als ontvankelijkheid de plaats van de angst inneemt? De thematiek van de voorstelling is gehuisd op onze overtuiging dat verandering nieuwe, wellicht uiterst positieve, kansen kan bieden.

Wij zouden graag zien door deze voorstelling dat er een brede doelgroep aan ons verbonden wordt. Doordat wij werken met zes verschillende amateurkunstorganisaties die ieder hun eigen achterban hebben die heel gevarieerd is. 

 

Met wie werk je samen?: 

Momenteel worden er nog gesprekken gevoerd met verschillende amateurkunst organisaties en beeldende kunstenaars. Graag zouden wij bij deze voorstelling willen betrekken:

TOP-amateur Almere; is een muziektheater gezelschap uit Almere. Hun acteurs die deelnemen aan deze productie, vertolken de functie van de vluchtelingen uit Stedenwijk. Zij zullen geregisseerd worden door een regisseur met een bi-culturele achtergrond, zodat het gevoelige onderwerp belicht kan door iemand met een natuurlijke en tweeledige kijk op het vluchtelingendebat.

Stichting InnerCircle; Een collectief bestaande uit een grote groep nieuw Nederlandse genetwerkte muzikanten en vocalisten. Ontstaan in het AZC in Almere onder leiding van Carolien in ’t Veld.  

TG Het Collectief; een gelegenheids-theatergroep gevormd door Almeerse amateurtoneelspelers. De regie van hun aandeel wordt uitgevoerd door de artistiek leider van Groot Wild, Chantal Demarteau.

Empower Your Steps; de dansschool levert een Urban (oftewel; geïnspireerd op een samensmelting van Grootstedelijke culturen) getinte bijdrage aan deze productie.

United Dance Almere; deze dansschool levert een bijdrage die meer geint is op de conservatieve danssstijlen. 

Kleur in Cultuur; biedt met de Kunstbus in de wijk en vanuit de Artlabs, op brede scholen een breed scala aan naschoolse kunst- en cultuureducatie: beeldende kunst, dans, muziek, theater en virtual & digital art. Wij willen graag Kleur in Cultuur gaan vragen om in het Artlab in Stedenwijk het decor te maken voor deze productie. 

In totaal zullen er ongeveer 60/70 deelnemers betrokken zijn bij het project.

Daarnaast willen wij gaan werken met diverse professionele regisseurs en choreografen die de amateurkunstorganisaties workshops geven en helpen bij hun scene. De meerwaarde hiervan is dat de organisaties uitgedaagd worden om buiten hun comfortzone te treden en hierdoor nieuwe aandagingen aan te gaan.  

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het gaat hier om de tweede uitgevoerde versie van de Almeerse Passie in de Polder-project.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 Voorstellingen 60 200
       
       
       
       
       

 

Begroting: 

Over/zicht is productioneel een vrij zware productie omdat er vier verschillende scenes door zes verschillende amateurkunst organisaties gespeeld worden op vier verschillende locaties. Daarnaast wordt het publiek ook nog, tijdens de voorstelling vervoerd per boot naar een eiland midden in het 'Weerwater' in Almere. Om deze unieke beleving de kunnen garanderen gaat er redelijk wat geregel, tijd en voornamelijk kosten zitten in het realiseerbaar maken.  

Locatie(s): 
Nederland
Weerwater Almere
Stedenwijk Almere

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Melissa,

Jij maakt het mee is voornamelijk gericht op de actieve participatie in de vrije tijd, de ontwikkeling en ervaring van de (amateur)spelers en de impact van een project op de (lokale) kunstbeoefening. De nadruk in een aanvraag mag dan ook (meer) liggen op die aspecten. Hoeveel deelnemers doen mee, hoe ziet hun traject eruit (en hoe ziet dus jullie aanpak/werkwijze en begeleiding eruit), waarom zo'n aanpak, wat betekent deelname aan dit project voor hen, hoe sluit het aan op hun wensen en behoeften, wat nemen zij er voor de lange termijn uit mee? En ook: wat betekent dit eenmalige theaterproject voor de versterking van amateurtheater in Almere of voor de cultuurdeelname van Almeerse cultuurmakers? De beschrijving van Passie in de Polder en deze specifieke voorstelling vormt de context, nu mag de participatie en de impact daarop nog verder en concreter aan bod komen. 

afbeelding van Melissa Duijn

Beste Stefanie,

Dankjewel voor je reactie! Ik heb de aanvraag aangepast en hopelijk zowel de impact als participatie beter belicht. Mocht er nog wat naar jouw mening ontbreken dan hoor ik het graag!

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Melissa,

Ik stel mij graag aan je voor. Ik ben Davida en als coach vanuit het FcP verbonden aan dit platform. Ook ook ik denk graag met je mee de komende periode. 

Allereerst denk ik dat het goed is de focus die je in je reactie op de vragen van Stefanie geeft, te verwerken aan de linkerkant van de pagina. Pas dan is het toegevoegd aan je aanvraag. Wellicht kan je dan meteen zien of de vernieuwing genoeg aandacht krijgt, wellicht kan je over andere onderdelen dan waat minder uitgebreid zijn in je toelichting. 

Ten aanzien van je Meedenkvraag denk ik dat een goede social media campagne belangrijk si voor jullie voorstelling, zeker gezien de aard en doelgroepen die jullie willen bereiken. 

Begrijp ik het goed dat er vooralsnog alleen professionele makers aan het project zijn verbonden?

afbeelding van Melissa Duijn

Beste Davida,

Bedankt voor je reactie en je tip. Ik heb het inmiddels verwerkt in de aanvraag. Welke onderdelen mogen van jou betreft minder uitgebreid toegelicht worden?

De professionele makers zijn wij zelf, daarnaast werken er daarnaast maar drie professionele acteurs mee. De rest van alle rollen en scenes worden verspeeld door verschillende amateurkunst organisaties. Wij zijn al in gesprek met de organisaties die wij hebben genoemd in de aanvraag.

Fijne avond!

afbeelding van Herbert Prins

Groot Melissa erg groot. Maar fondsen en steun van lokale partijen lijkt mij een andere belangrijke voorwaarden. het een trouwens niet zonder het ander. Succes

afbeelding van Melissa Duijn

Beste Herbert, Bedankt voor uw reactie. Wij zijn al aardig aan het lobbyen bij de lokale partijen. Ik zie aan uw profiel dat u uit Almere komt, hoe ziet u het 'onderbuik' gevoel dat de Almeerder heeft ten opzichte van de komende Floriade?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Melissa,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. Jij maakt het mee is gericht op vernieuwende, experimentele projecten die door samenwerking een nieuwe stap zetten. Mooi dat jullie je inzetten voor het cultuurklimaat in Almere. In de beschrijving ben ik benieuwd naar wat jullie nou precies zien als die identiteit van Almere die je in dit project wil vangen en aangrijpen als uitgangspunt; gaat dat er ook om hoe en wat de Almeerse cultuurmakers willen en verwachten van het cultuuraanbod en waar zij zich in herkennen en kunnen doorontwikkelen? Daarnaast raad ik je aan om de aanvraag sterk te richten op het vernieuwende karakter van dit project ten opzichte van de eerste Almeerse editie vorig jaar. 

Veel succes!

afbeelding van Melissa Duijn

Beste Stefanie,

Bedankt voor je reactie. Een goed idee om de aanvraag te richten op het vernieuwende karakter ten opzichte van de Almeerse editie van vorig jaar. In deze editie hebben we gekozen voor een totaal andere locatie en deze wel te verbinden aan de werk en woonomgeving van ‘de Almeerder’. Daarnaast is de spelvorm anders dan in de vorige editie. De vorige editie was er wel een overkoepelend verhaal maar waren de verschillende scenes vrij op zichzelf staand en werkte elke amateurgroep apart aan haar eigen scène. Dit jaar hebben we gekozen meer eenheid te creeren. We werken niet meer met verschillende publieksgroepen en alle deelnemende (amateur)groepen worden in de verschillende scenes met elkaar geintegreerd. Zo staat elke groep in dienst van het artistieke concept en wordt elke groep uitgedaagd om zichzelf op een andere manier te profileren dan dat zij normal gesproken doen.

Ook qua thematiek hebben we gekozen voor thema’s die ‘de Almeerder’ momenteel bezig houden. Waar het vorige editie een sience fiction achtige setting was waarin we terugblikten wat Almere was en het publiek uitdaagden vooruit te kijken naar hoe we de Almeerse samenleving zouden inrichten als we opnieuw zouden beginnen zijn de onderwerpen die in deze voorstelling aan bod komen direct uit het leven van de Almeerder gegrepen. Zij zullen deze onderwerpen direct herkennen. Zo maken wij toespelingen op De Floriade, een onderwerp dat veel Almeerders aan het hart gaat. De locatie waar de voorstelling plaats zal vinden (Het Utopia-eiland) wordt onderdeel van het Floriade-terrein en zal over een aantal jaar niet meer bestaan zoals het is in de huidige vorm. Dit is deel van het Almeerse ‘onderbuikgevoel’ dat groots vertegenwoordigd is onder de Almeerse bevolking. Angst voor het onbekende en alles willen houden zoals het is, ookal is het een groeiende stad waar verandering inherent is aan de groei. Een interessant gegeven dat inspiratie is geweest voor het vormen van het concept voor deze voorstelling. Almere moet haar identiteit gaan creeeren en groei is daar een onderdeel van. Het is een soort van weerstand als een kind dat in haar pubertijd komt. Dat is wat we in dit project willen vangen. Uiteindelijk willen we geen moraliserende omvattingen aan het publiek mee geven maar het zou toch mooi zijn  als het publiek de voorstelling zou verlaten met het idee ‘wat kan het opleveren als wij onzelf open stellen’?

Daarnaast is het onze missie om het Almeerse cultuuraanbod meer van ‘De Almeerder’ te maken. Wij willen dat ‘de almeerder’ zich verbonden voelt met het process en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces.

Ik hoop dat ik antwoord heb kunnen geven op je vragen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Zoals coach Davids al aangaf: verwerk je input in je projectplan, want allen dat gedeelte wordt straks beoordeeld (niet de tekst in de reactievakken). Succes!